03. Genealogie van Pieter Cornelisz op Dijcxhoren.
03. Genealogie van Pieter Cornelisz op Dijcxhoren.

"Die kat van jullie lust geen melk", Jan Simon Dijkshoorn "Kreupele Jan" is op visite bij zijn neef Ewoud. De kinderen, waaronder mijn moeder, reageren verontwaardigd; natuurlijk lust hun kat melk! "Ik vraag het de kat zelf wel!" Kreupele Jan pakt de kat en vraagt: "Poes, lust jij melk?" en blaast hem zachtjes in een oor. De kat schudt zijn kop tot grote lilariteit van de kinderen. Zomaar een verhaaltje uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Een herinnering aan een man die niet zal opduiken in kwartierstaten of stamreeksen. Jan Simon was de jongste van 11 kinderen waarvan en slechts 5 volwassen werden. Ze bleven ongehuwd bij elkaar wonen ook na het overlijden van hun ouders. Op de begraafplaats Emaus te Vlaardingen zijn nog twee graven te vinden waar ze alle 7 te vinden zijn.
Deze genealogie is niet compleet. Iedere keer dat de naam Dijkshoorn opdook in een kwartierstaat of een genealogie is getracht deze aan te koppelen aan de genealogie.


Generatie I

I.  Pieter Cornelisz op Dijcxhoren, geb. circa 1530, Pieter Cornelisz is afkomstig van Voorschoten, ovl. circa 1570, tr. met Apolonia Arentsdr Pols, dr. van Arent Pietersz Pols en NN van der Mije, geb. circa 1530, ovl. te 't Woud op 30 aug 1590, (Apolonia tr. (2) met Pieter Cornelisz van Rodenburch.). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Willem Pietersz Dijcxhoorn, geb. circa 1558. 
  2.  Blasius Pietersz Dijcxhoorn, geb. te 't Woud op 3 jan 1560, begr. te Delft op 29 aug 1642, volgt II
  3.  Cornelis Pietersz Dijcxhoorn, geb. circa 1562, tr. met Neeltien Gerritsdr . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Apolonia Dijcxhoorn, geb. in 1565, tr. met Jan Claesz Post. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Neeltge Pietersdr Dijcxhoorn, begr. te Naaldwijk op 19 jul 1636, tr. op 3 mei 1592 met Philips IJsbrantsz Heemskerck, zn. van IJsbrant Philipsz Heemskerck en Maritgen Pietersdr Cap, geb. te Hondsholredijk circa 1567, Heilige Geestmeester te Naaldwijk, ovl. te Honselersdijk op 19 sep 1633. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

II.  Blasius Pietersz Dijcxhoorn, zn. van Pieter Cornelisz op Dijcxhoren (I) en Apolonia Arentsdr Pols, geb. te 't Woud op 3 jan 1560, buurman Hof van Delft (1586), ouderling, kerk en Heilige Geestmeester van 't Woud, begr. te Delft op 29 aug 1642, tr. (1) op 7 feb 1588 met Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, dr. van IJsbrant Philipsz Heemskerck en Maritgen Pietersdr Cap, geb. te Hondsholredijk circa 1565, begr. te 't Woud op 20 jun 1617, (Neeltgen tr. (1) met Pieter Jansz Cors van der Burg.). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter Blasiusz Dijcxhoorn, geb. te 't Woud circa 1586, ovl. na 16 sep 1661. 
  2.  Pieter Blasiusz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 7 feb 1588, ovl. te Vlaardinger-Ambacht in aug 1659, volgt IIIa
  3.  Apolonia Blasiusdr Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 28 jan 1590, ovl. tussen 29 mrt 1647 en 13 aug 1648 . 
  4.  Arent Blasiusz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 3 jan 1593, begr. te 't Woud op 16 nov 1654, volgt IIIb
  5.  Neeltgen Blasiusdr Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 8 feb 1595. 
  6.  Cornelis Blasiusz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud in mrt 1598, ovl. voor 16 nov 1625. 
  7.  Philips Blasiusz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud in 1601, ovl. te Ackersdijk circa 1650, volgt IIIc
  8.  Maertgen Blasen Dijcxhoorn, ovl. op 4 okt 1665, tr. (1) te Vlaardingen op 19 nov 1633 met Pieter Willemsz Rijck, ovl. voor 13 mrt 1638. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vlaardingen op 13 mrt 1638 met Heijndrick Jansz Calis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Blasius Pietersz Dijcxhoorn, tr. (2) te Delft op 16 jan 1622 met Margaretha Lenertsdr van der Houve, dr. van Lenert Gerritsz van der Houve en Maritgen Jansdr van Ruyven van Klapwijk, begr. te Delft op 29 jan 1660, (Margaretha tr. (1) met Adriaen Dircxsz van den Vogelesanck.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Pieter Blasiusz Dijcxhoorn, zn. van Blasius Pietersz Dijcxhoorn (II) en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, ged. te 't Woud op 7 feb 1588, bouwman, schepen, amb.bewaarder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht in aug 1659, tr. te 't Woud in 1617 met Annetgen de Zeeuw, dr. van Jacob Ariens de Zeeuw en Maertgen Crijnen Guldewagen, geb. in 1595, begr. te Vlaardingen in apr 1666. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem Pietersz Dijcxhoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1621, begr. te Vlaardingen in mrt 1685, volgt IVa

IIIb.  Arent Blasiusz Dijcxhoorn, zn. van Blasius Pietersz Dijcxhoorn (II) en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, ged. te 't Woud op 3 jan 1593, molenmeester amb.bewaarder ed, begr. te 't Woud op 16 nov 1654, tr. te 't Woud circa 13 okt 1624 met Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, dr. van Adriaen Adriaensz de Zeeuw en Maritgen Adriaans, geb. circa 1600, begr. te 't Woud op 13 sep 1674. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Neeltgen Arents Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 26 jan 1625, volgt IVb
  2.  Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, ged. te Delft op 18 apr 1627, begr. te Kethel op 9 sep 1683, volgt IVc
  3.  Cornelis Dijcxhoorn, ged. te 't Woud in mei 1629, ovl. te 't Woud op 20 jan 1680, volgt IVd
  4.  Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn, ovl. te Naaldwijk na 1685, volgt IVe
  5.  Jacob Arentsz Dijcxhoorn, geb. te 't Woud circa 1632, ovl. na 23 dec 1665, volgt IVf
  6.  Ariaantje Arentsdr Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 1 mei 1633, tr. met Pieter Leendertsz Kool, zn. van Leendert Pietersz Kool en Leentge Claesdr Bleijswijck, geb. te Overschie in mei 1632. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Pieter Arentsz Dijcxshoorn, geb. circa 1639, ovl. te 't Woud op 23 aug 1712, volgt IVg

IIIc.  Philips Blasiusz Dijcxhoorn, zn. van Blasius Pietersz Dijcxhoorn (II) en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, ged. te 't Woud in 1601, bouwman onder Ackersdijk, ovl. te Ackersdijk circa 1650, tr. circa 1630 met Jannitgen Foppen Ackersdijk, dr. van Fop Lenertsz (van Dijck) en Trijntje de Rook (Verspeck), geb. in 1605, ovl. te Ackersdijk in dec 1683. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jannetje Philipsdr Dijkshoorn, ged. te Overschie op 7 dec 1631, begr. te Vlaardingen in jul 1706, volgt IVh
  2.  Doodgeb. kind Dijcxhoorn, geb. op 17 dec 1633. 
  3.  Trijntje Dijxhoorn, ged. op 22 jul 1635, ovl. voor nov 1636. 
  4.  Trijntje Philipsdr Dijxhoorn, ged. op 2 nov 1636, tr. met Arij Jansz van Velden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Fop Dijxhoorn, ged. op 22 jan 1639. 
  6.  Cornelis Dijxhoorn, ged. te Overschie op 3 jun 1640, ovl. voor 1670, volgt IVi
  7.  Jan Philipsz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 29 mei 1642, volgt IVj
  8.  Blaesius Dijxhoorn, ged. op 10 apr 1644. 
  9.  Leentge Philipsdr Dijxhoorn, geb. circa 1645, tr. (1) op 14 aug 1664 met Jacob Arentsz van Schije, zn. van Adriaan Dirksz van Schie en Neeltge Jacobs Berckel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Maasland op 25 sep 1683 met Beijert Jansz Boekesteijn. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) te Maasland op 16 dec 1685 met Cornelis Claasz Suijthoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IV

IVa.  Willem Pietersz Dijcxhoorn, zn. van Pieter Blasiusz Dijcxhoorn (IIIa) en Annetgen de Zeeuw, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1621, bouwman, begr. te Vlaardingen in mrt 1685, tr. (1) circa 1640 met Trijntje Claesdr , geb. in 1620, ovl. in 1658. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Petronella Dijkshoorn, geb. in 1645, begr. te Vlaardingen in okt 1713, tr. circa 1678 met Jan Ariensz van Rijt, bouwman, begr. te Vlaardingen in mei 1720. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Willemsdr Dijcxhoorn, geb. en ovl. in 1655. 
  Willem Pietersz Dijcxhoorn, tr. (2) te 't Woud in 1658 met Trijntje Suijthoorn, dr. van Cornelis Jansz en NN, ged. te 't Woud in 1628, begr. te Vlaardingen in nov 1700. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pieter Willemsz Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1660, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 5 feb 1734, volgt Va
  2.  Cornelia Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 9 mei 1663, ovl. te Ackersdijk op 5 mei 1757, volgt Vb
  3.  Jaapje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 1 nov 1665, begr. te Vlaardingen in sep 1717, otr. (1) te Vlaardingen op 1 jun 1687, tr. met Mr Cornelis Mannekens, zn. van Jacob Gillisz Mannekens en Heyltje Cornelisdr Fortuyn, chirurgijn te en raad, schepen, huwelijkscommesaris en weesmeester van Vlaardingen, begr. te Vlaardingen in jan 1695, (Cornelis tr. (1) met Baertje Rietveld.). Uit dit huwelijk 2 kinderen, otr. (2) te Vlaardingen op 3 feb 1697, tr. met Arend Cornelisz Versendael, zn. van Cornelis Willemsz Versendael en Maertje Ariensdr, ged. te Vlaardingen op 8 apr 1671, meester zeilmaker, begr. te Vlaardingen op 14 jun 1732. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 12 aug 1668, begr. te Vlaardingen in mrt 1721, otr. te Vlaardingen op 1 aug 1688, tr. met Gillis Mannekens, zn. van Jacob Gillisz Mannekens en Heyltje Cornelisdr Fortuyn, ged. te Vlaardingen op 5 sep 1666, koopman en reder, regent van het weeshuis, begr. te Vlaardingen in feb 1705. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Martijntje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 mrt 1671, begr. te Vlaardingen in dec 1695, tr. te Monster op 30 apr 1692 met Engebrecht (van) Couwenhoven, zn. van Pieter Aldertsz (van) Couwenhoven en Aeltgen Marcelisdr (Bruynvelt), geb. te Maassluis circa 1668, poorter van Amsterdam 21-12-1700, commandeur op een walvisvaarder, begr. te Amsterdam op 17 feb 1724, (Engebrecht tr. (2) te Zaandijk op 4 apr 1700 met Catharina Goossens van Marum.), (Engebrecht tr. (3) te Amsterdam op 4 feb 1721 met Maria de Jongh.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Neeltgen Arents Dijxhoorn, dr. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te 't Woud op 26 jan 1625, tr. te 't Woud op 28 okt 1652 met Cornelis Gabrielsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 25 aug 1630, bouwman te Schipluiden. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Machteld Cornelisdr van der Kooij, geb. te Schipluiden circa 1653, tr. te 's-Gravenzande met Jan Jacobsz de Jongh. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Annetje Cornelisdr van der Kooij, geb. te Schipluiden circa 1656, tr. met Jan Maartens van 't Wout, zn. van Maarten Cornelisz van 't Wout en NN, ged. te Maasland op 19 dec 16551, begr. te De Lier op 29 mei 1693. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Arent Cornelisz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 24 aug 1659, bouwman te De Lier, tr. (1) te Schipluiden op 16 nov 1691 met Neeltje Gerritsdr Lugtigheid, weduwe van Cornelis Pietersz Kleijwegt, ovl. te De Lier op 15 jul 1710. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te 't Woud op 2 nov 1710 met Marijtje Claasdr Ravensteijn. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Lijsbeth Cornelisdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 24 aug 1659. 
  5.  Arij Cornelisz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 1 okt 1662. 

IVc.  Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, dr. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te Delft op 18 apr 1627, begr. te Kethel op 9 sep 1683, tr. te 't Woud op 27 dec 1649 met Jacob Gabrielsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 27 mei 1628, bouwman in de Papsouw. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Machteld Jacobsdr van der Kooij, ged. te Delft op 8 nov 1651. 
  2.  Arent Jacobsz van der Kooij, geb. circa 1655, ged. te Delft, welgeboren man van Delfland, ovl. te 't Woud op 29 mrt 1709. 
  3.  Pleun Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 23 jan 1659, bouwman te Maasland, ovl. te Maasland op 31 mrt 1733, tr. te Schipluiden op 14 apr 1685 met Trijntje Ariensdr van de Polder, dr. van Arij Pietersz van de Polder en Maertje Ariens Mostert, ged. te Naaldwijk op 23 apr 1664, ovl. te Maasland op 3 apr 1727. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  4.   Arij Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 16 jul 1664, bouwman, ovl. te Papsouw op 10 jul 1753, tr. (1) te Pijnacker op 16 apr 1690 met Neeltje Jansdr van Berckel, ovl. te Papsouw voor 1696. Uit dit huwelijk 2 dochters, tr. (2) te Schipluiden op 11 mrt 1696 met Hester Claesdr Corpershoek, dr. van Claes Corpershoeck en Grietje Goutappel, ged. te Schipluiden op 28 mei 1669, ovl. te Papsouw voor 1713. Uit dit huwelijk 3 kinderen, otr. (3) te Delft op 27 mei 1713, tr. met Cornelia Louwensdr van Staalduinen, dr. van Louweris Jochemsz van Staalduinen en Meijntje Teunisdr van der Kleij, ged. te 's-Gravenzande op 27 jan 16862, ovl. te Papsouw op 22 mrt 1751. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 4 apr 1668, bouwman 't Woud, begr. te 't Woud op 18 nov 1727, tr. te Overschie op 16 apr 1690 met Annetje Symonsdr Hoorewech, dr. van Sijmon Cornelisz Hoorewegh en Maertie Pietersdr van der Sweth, ged. te Overschie op 28 sep 1668, begr. te 't Woud op 19 apr 1759. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

IVd.  Cornelis Dijcxhoorn, zn. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te 't Woud in mei 1629, bouwman en gezworene van Hoog, Woudharnas en Groeneveld, ovl. te 't Woud op 20 jan 1680, tr. te 't Woud in 1645 met Jannetje Symonsdr Hoorewech, dr. van Symon Maertensz Hoorewech en Neeltje Gerritsdr Cruyer, ged. te Overschie in 1610, ovl. te 't Woud op 9 jul 1676, (Jannetje tr. (1) op 9 mrt 1642 met Pieter Dirksz van Coppert.). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maertie Cornelisdr Dijcxhoorn, geb. circa 1645, tr. te Schipluiden op 14 dec 1681 met Joris Hendricksz Langelaen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Arent Cornelisz Dijcxhoorn, geb. circa 1646. 
  3.  Neeltje Cornelisdr Dijcxhoorn
  4.  Bonefaes Cornelisz Dijcxhoorn
  5.  Dirck Cornelisz Dijcxhoorn, ovl. voor 1680, volgt Vc
  6.  Grietge Cornelis Dijcxhoorn, tr. te Delft op 15 aug 1671 met Cornelis Cornelisz van Bourgoinje. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan Cornelisz Dijcxhoorn
  8.  Pieter Cornelisz Dijcxhoorn
  9.  Pouwel Cornelisz Dijcxhoorn
  10.  Willem Cornelisz Dijkshoorn, volgt Vd

IVe.  Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn, zn. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, bouwman in de Vlietpolder onder Naaldwijk, welgeboren man van Naaldwijk en kapitein der schutterij, ovl. te Naaldwijk na 1685, tr. te Rijswijk op 26 okt 1659 met Neeltje Heemskerck, dr. van Pieter Philipsz Heemskerck en Neeltgen Willemsdr Tou(W) van der Burg, ged. te Naaldwijk op 12 apr 1637, ovl. na 26 nov 1704. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Arend Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 1 aug 1660. 
  2.  Arij Ariensz Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 9 okt 1661, volgt Ve
  3.  Pieter Arijense Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 6 apr 1664, volgt Vf
  4.  Neeltge Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 29 jun 1666, begr. te Naaldwijk op 21 jan 1721, tr. circa okt 1695 met Jacobus Laurensz Heusden, geb. voor 1671, begr. te Naaldwijk op 25 apr 1719. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jacob Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 4 aug 1669, begr. te 's-Gravenzande op 8 apr 1735, volgt Vg

IVf.  Jacob Arentsz Dijcxhoorn, zn. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, geb. te 't Woud circa 1632, wonend bij de Zweth vlakbij Woudharnas, ovl. na 23 dec 1665, tr. te Hof van Delft op 20 okt 1657 met Jaepgen Lenertsdr van der Burch, dr. van Lenert Crijnenz van der Burch en Neeltje Jansdr van Ruyven, geb. te Woudharnas, ovl. na 3 mei 1694, (Jaepgen tr. (2) circa 1667 met Willem Pietersz Heemskerck.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Jacobsdr Dijcxhoorn, tr. op 10 aug 1680 met Pieter Anthonise van der Linde, zn. van Thonis Claesz van der Linde en Lijsbeth Pieters. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jacobus Jacobsz Dijcxhoorn, geb. te 't Woud op 28 feb 1666, ovl. te Zaltbommel op 1 nov 1718, volgt Vh

IVg.  Pieter Arentsz Dijcxshoorn, zn. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, geb. circa 1639, bouwman en ambachtbewaarder, ovl. te 't Woud op 23 aug 1712, tr. te 't Woud op 21 feb 1666 met Maartje de Ghilde, dr. van Cornelis Andriesz (aan de) Cleijwech en NN, begr. te 't Woud op 15 sep 1719. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arent Pietersz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 5 jun 1667, ovl. te 't Woud circa 2 dec 1727, volgt Vi

IVh.  Jannetje Philipsdr Dijkshoorn, dr. van Philips Blasiusz Dijcxhoorn (IIIc) en Jannitgen Foppen Ackersdijk, ged. te Overschie op 7 dec 1631, begr. te Vlaardingen in jul 1706, tr. circa 1650 met Adriaen Leendertsz Qualm, zn. van Leendert Ariens Qualm en Adriana Jansdr van Schie, geb. circa 1630, bouwman, ovl. te Vrijenban op 31 dec 1706. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Philips Ariensz Qualm, geb. circa 1651, ovl. in dec 1707, tr. te Overschie op 14 nov 1677 met Celia Ariensdr Post, dr. van Arij Leendertsz Post en Geertje Claasdr van Dijck, ged. te Kethel op 7 nov 1655. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Leentge Qualm, geb. circa 1652, ovl. voor 13 nov 1709. 
  3.  Dirk Qualm
  4.  Maria Qualm, ged. te Overschie op 15 jun 1659, ovl. te Hof van Delft op 13 dec 1755, tr. met Pieter Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijcxhoorn (IVa) en Trijntje Suijthoorn (zie Va). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  5.  Leendert Qualm, geb. te Overschie op 12 sep 1660. 
  6.  Jan Ariensz Qualm, ged. te Overschie op 5 feb 1662, bouwman onder Akkersdijk, begr. te Overschie op 14 jun 1749, tr. met Cornelia Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijcxhoorn (IVa) en Trijntje Suijthoorn (zie Vb). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  7.  Pieter Ariensz Qualm, ged. te Overschie op 11 apr 1666, bouwman, tr. met Jannetje Cornelisdr Clapwijck, dr. van Cornelis Ariens Clapwijck en Claasje Simonsdr van Suylen, ged. te Bergschenhoek op 14 jul 1669, ovl. op 13 mei 1708. Uit dit huwelijk een dochter. 
  8.  Willem Qualm, geb. te Overschie op 10 jun 1669. 
  9.  Fop Qualm, geb. te Overschie op 28 feb 1671. 
  10.  Ariaantje Qualm, geb. te Overschie op 16 sep 1674, begr. te Delft op 4 dec 1723, otr. te Delft op 19 mrt 1695 met Pleun Jacobsz van den Acker, zn. van Jacob Dirckse van Acker en Leuntje Jacobs van Dijck, geb. te Delft op 21 mrt 1673. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVi.  Cornelis Dijxhoorn, zn. van Philips Blasiusz Dijcxhoorn (IIIc) en Jannitgen Foppen Ackersdijk, ged. te Overschie op 3 jun 1640, ovl. voor 1670, tr. met Pietertge Gerrits van der Marel, (Pietertge tr. (2) op 12 jan 1670 met Dirck Vranken .). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Phillips Dijxhoorn, ged. te Pijnacker op 17 mei 1665. 
  2.  Maria Dijxhoorn, ged. te Pijnacker op 30 dec 1668. 

IVj.  Jan Philipsz Dijxhoorn, zn. van Philips Blasiusz Dijcxhoorn (IIIc) en Jannitgen Foppen Ackersdijk, ged. te Overschie op 29 mei 1642, tr. te Overschie op 30 nov 1664 met Maertje Leendertsdr Roorijs
 Uit dit huwelijk 6 zonen: 
  1.  Philips Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 2 mei 1666. 
  2.  Simon Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 29 dec 1668. 
  3.  Cornelis Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 14 dec 1670. 
  4.  Fop Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 1 jan 1673. 
  5.  Leendert Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 14 nov 1677, ovl. te Vrijenban op 25 feb 1761, volgt Vj
  6.  Johannes Jansz Dijxhoorn, geb. te Overschie circa 1680, tr. te Overschie op 13 nov 1706 met Hadewij van der Kop, begr. te Overschie op 18 mei 1743. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

Va.  Pieter Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijcxhoorn (IVa) en Trijntje Suijthoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1660, bouwman, schepen, ambachtsbewaarder van Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 5 feb 1734, otr. te Delft op 27 nov 1683, tr. met Maria Qualm, dr. van Adriaen Leendertsz Qualm en Jannetje Philipsdr Dijkshoorn (IVh). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jacob Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 jun 1684, begr. te Vlaardingen in apr 1707. 
  2.  Willem Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 1 jan 1686, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mrt 1781, volgt VIa
  3.  Ariaantje Pietersdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 23 nov 1687, ovl. te 's-Gravenhage in jan 1780, tr. (1) te Vlaardingen op 17 jun 1714 met Bonifaes van Scheyt, zn. van Arij van Scheyt en Maartje Jansdr Jongeneel, begr. te Delft op 20 feb 1741. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Delft op 28 jul 1743 met Dirk van der Klaauw, zn. van Bruyn Claesz van der Klaauw en Aeltje Pietersdr Bruneel, geb. circa 1683, schepen van Bleiswijk, ovl. te 's-Gravenhage op 25 nov 1751, (Dirk tr. (1) met Neeltje Jansdr van Staveren.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Leendert Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 apr 1691, begr. te Vlaardingen in nov 1729, volgt VIb
  5.  Trijntje Pietersdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 6 sep 1693. 
  6.  Philips Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 23 feb 1698, begr. te Vlaardingen in jan 1699. 

Vb.  Cornelia Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijcxhoorn (IVa) en Trijntje Suijthoorn, ged. te Vlaardingen op 9 mei 1663, ovl. te Ackersdijk op 5 mei 1757, tr. te Vlaardingen op 8 apr 1684 met Jan Ariensz Qualm, zn. van Adriaen Leendertsz Qualm en Jannetje Philipsdr Dijkshoorn (IVh). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Jannetje Jansdr Qualm, geb. te Ackersdijk, ged. te Overschie op 11 mrt 1685, ovl. te Naaldwijk in nov 1772, otr. te Vlaardingen op 27 sep 1705, tr. met Bruijn Jansz van Dorp, zn. van Jan Dirks van Dorp en Lijsbeth Bruijne Valkenburg, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 1 okt 16733, bouwman, begr. te Naaldwijk op 28 jul 1753. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  2.  Trijntje Qualm, ged. te Overschie op 29 dec 1686, begr. te Overschie op 8 sep 1775, tr. te Overschie op 6 mei 1714 met Willem Jansz van Schie, geb. te Overschie in mrt 1677, ovl. op 5 apr 1732. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Willem Qualm, ged. te Overschie op 19 jun 1689, ovl. te Delft in feb 1716, tr. te Overschie op 28 okt 1714 met Catharijna Voorstadt, geb. circa 1693. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Leendert Qualm, ged. te Overschie op 22 jul 1691, tr. te Overschie op 26 mei 1715 met Pleuntje Jansdr de Hoog, geb. te Overschie circa 1695. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Arij Qualm, ged. te Overschie op 24 mei 1693, ovl. te Overschie in jan 1760. 
  6.  Philippus Qualm, ged. te Overschie op 17 jun 1695, ovl. voor 1701. 
  7.  Adriaen Qualm, ged. te Delft op 8 aug 1697. 
  8.  Maria Qualm, ged. te Overschie op 22 feb 1699, begr. te Overschie op 1 sep 1780, tr. te Overschie op 11 jun 1724 met Arij Willemsz van der Burg, geb. te Overschie. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Philippus Qualm, ged. te Overschie op 9 okt 1701. 

Vc.  Dirck Cornelisz Dijcxhoorn, zn. van Cornelis Dijcxhoorn (IVd) en Jannetje Symonsdr Hoorewech, ovl. voor 1680, tr. met Pietertje Cornelis Noordermeer
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Adam Dijcxhoorn, ged. te Delft op 1 nov 1665. 

Vd.   Willem Cornelisz Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijcxhoorn (IVd) en Jannetje Symonsdr Hoorewech, otr. (1) te 's-Gravenzande op 29 mrt 16924, tr. met Belitje Gerritsdr van Staalduinen, dr. van Gerrit Jochemsz van Staalduinen en Sara Pietersdr Westmaas, geb. te Zandambacht in feb 1670, ovl. voor okt 1694. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Willem Cornelisz Dijkshoorn, otr. (2) te 's-Gravenzande op 31 okt 16945, tr. met Annetje Jacobsdr Coen (van der Koenen), dr. van Jacob Dircksz Coen en Jannetje Jacobsdr van der Acker, ged. te Monster op 6 okt 1666, ovl. te Zandambacht op 24 dec 1705. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Jan Willemsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 14 aug 16956
  2.   Gerrit Willemsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 13 feb 16977, begr. te 's-Gravenzande op 25 mei 1731, volgt VIc
   Willem Cornelisz Dijkshoorn, tr. (3) te 's-Gravenzande op 9 nov 17108 met Aaltje Gielisse Duijfhuis, dr. van Gillis Leenderts Duijfhuijs en Belitje Pietersdr Haarlemmerhout, ged. te De Lier op 12 mrt 1679, ovl. in 1755. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelis Willemsz Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenzande circa 1712, ovl. in 1769, volgt VId
  2.   Philips Willemsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 3 dec 17139
  3.   Marijtje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 7 jul 1715, ovl. te Zandambacht op 1 jul 1783, tr. (1) te 's-Gravenzande op 14 jun 173910 met Jacob Westmaas. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) te 's-Gravenzande op 25 sep 176711, tr. te 's-Gravenzande op 11 okt 176711 met Gerrit Jochems Vreugdenhil, zn. van Jochum Jacobsz van Vreugdenhil en Geertje Lucas Verkoorn, ged. te Naaldwijk op 2 nov 170812, ovl. te 's-Gravenzande op 29 dec 1784, (Gerrit otr. (1) te 's-Gravenzande op 3 okt 173213, tr. te 's-Gravenzande op 19 okt 173213 met Lijsbeth van Beijen, dr. van Thomas Jansz van Beijen en Maartje Cornelisdr van der Kooij.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Beleijtje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 1 mei 171815, ovl. voor jun 1723. 
  5.   Belitje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 2 jun 172316

Ve.  Arij Ariensz Dijkshoorn, zn. van Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn (IVe) en Neeltje Heemskerck, ged. te Naaldwijk op 9 okt 1661, tr. op 4 apr 1708 met Neeltge Willems van Baalen, ovl. na 3 feb 1734. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arij Ariense Dijkshoorn, ged. te Nootdorp op 22 jun 1710, ovl. na 24 feb 1754, volgt VIe

Vf.  Pieter Arijense Dijkshoorn, zn. van Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn (IVe) en Neeltje Heemskerck, ged. te Naaldwijk op 6 apr 1664, tr. te Monster op 7 apr 1692 met Arentje Joosten van der Heijden
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arent Pieters Dijkshoorn, geb. vermoedelijk te Schipluiden circa 1693. 
  2.  Jannetje Dijkshoorn, ged. te Monster op 16 jan 1695. 
  3.  Marijtje Dijkshoorn, ged. te Monster op 18 nov 1696. 
  4.  Keuntje Dijkshoorn, ged. te Monster op 23 feb 1698. 

Vg.  Jacob Dijkshoorn, zn. van Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn (IVe) en Neeltje Heemskerck, ged. te Naaldwijk op 4 aug 1669, bouwman onder Santambacht, schepen, begr. te 's-Gravenzande op 8 apr 1735, tr. op 28 mei 1695 met Leentje Gerritsdr van der Struys, dr. van Gerrit Jansz van der Struys en Annetje Jacobsdr Groen, begr. te Vlaardingen op 6 aug 1731. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Arij Jacobsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 26 feb 169617, begr. te Naaldwijk op 6 nov 1767, volgt VIf
  2.   Jacob Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 23 jun 169718, ovl. voor mrt 1706. 
  3.   Gerrit Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 28 jan 169919, ovl. voor apr 1710. 
  4.   Anna Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 7 feb 170020, tr. te Monster op 18 mei 1721 met Dirk Dirksz Zijtregtop, zn. van Dirk Joosten Zijtregtop en Ariaantje Willemsdr Bogaart, ged. te Monster op 21 nov 1688, afkomstig uit Monster, ovl. voor 10 jan 1783, (Dirk tr. (1) te Monster op 17 mei 1716 met Maria Rodenburgh.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Neeltje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 26 feb 170221
  6.   Pieter Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 24 jun 170322, ovl. voor nov 1704. 
  7.  Pieter Jacobsz Dijkshoorn, ged. op 26 nov 1704, tr. te Naaldwijk op 12 okt 1732 met Sara Joosten van Adrichem, dr. van Joost Franken van Adrichem en Maartje Cornelisdr Capellenaar, ged. te Schipluiden op 8 nov 1705, ovl. te 's-Gravenzande op 19 jan 1758. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 28 mrt 170623, begr. te Vlaardingen in mrt 1780, volgt VIg
  9.   Gerrit Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 20 apr 171024
  10.   Gerrit Jacobsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 21 feb 171225, tr. te Delft op 13 nov 1734 met Maria Jansdr van Rhijn, dr. van Jan Willemsz van Rhijn en Pietertje Cornelisdr van der Spade, ged. te Schipluiden op 27 aug 1713. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.   Arent Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 27 aug 171326
  12.   Maria Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 24 nov 171527

Vh.  Jacobus Jacobsz Dijcxhoorn, zn. van Jacob Arentsz Dijcxhoorn (IVf) en Jaepgen Lenertsdr van der Burch, geb. te 't Woud op 28 feb 1666, ovl. te Zaltbommel op 1 nov 1718, tr. vermoedelijk te Zaltbommel in 1696 met Johanna Aensorgh, dr. van Johannes Jansz Aensorgh en Soetje Thijssen van der Mast, ged. te Brielle op 29 aug 1662, begr. te Zaltbommel op 23 apr 1731. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jacomina Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 20 jun 1699. 
  2.  Cornelia Jacobusdr Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 12 dec 1700, begr. te Zaltbommel op 16 aug 1780, tr. te Tuil op 4 dec 1730 met Johannes Aensorgh, zn. van Johannes Aensorgh en Cornelia Monseur, ged. te Zaltbommel op 5 jan 1692, begr. te Zaltbommel op 27 apr 1758. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Christina van Dijkshoorn, geb. te Zaltbommel op 22 okt 1702, tr. te Rotterdam op 17 mei 1723 met Cornelis Janssen Dekker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes Jacobusz Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 19 jul 1705, begr. te Rotterdam op 26 mrt 1785, tr. te Rotterdam op 1 nov 1731 met Helena Margaretha Montanus, dr. van Pieter Montanus en Anna van den Bergh, ged. te Rotterdam op 10 dec 1702, begr. te Rotterdam op 30 jan 1786. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jacobus Jacobusz Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 20 mrt 1708, ovl. te Zaltbommel op 3 nov 1795, tr. (1) te Oosterwierum op 16 dec 1736 met Maria Rosa Petraeus, dr. van Petrus Henricus Petraeus en Gratiana Florentia van Loo, ged. te Leeuwarden op 15 jan 1696, ovl. te Steenwijk op 19 nov 1737, (Maria Rosa tr. (1) met Rudolphus Noordbeek.). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Steenwijk op 26 jun 1739 met Johanna Emmius, dr. van Wesselius Emmius en Christina Anna Isbrants, ged. te Groningen op 6 jan 1699, ovl. te Steenwijk op 6 apr 1779, (Johanna tr. (1) met Aaron van de Ramhorst.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Adriaan Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 23 nov 1710. 
  7.  Zoon Dijxhoorn

Vi.  Arent Pietersz Dijcxhoorn, zn. van Pieter Arentsz Dijcxshoorn (IVg) en Maartje de Ghilde, ged. te 't Woud op 5 jun 1667, bouwman, ovl. te 't Woud circa 2 dec 1727, tr. te 't Woud op 17 nov 1715 met Ariaentje Qualm, dr. van Pieter Ariensz Qualm en Jannetje Cornelisdr Clapwijck, ged. te Overschie op 25 okt 1693, ovl. te 't Woud op 19 dec 1765, (Ariaentje tr. (2) te 't Woud op 12 jun 1729 met Leendert Ariezn van den Berg, zn. van Arij Gerritsz van den Bergh en Neeltje Willemsdr van der Burg.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter Arentsz Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 12 feb 1719, ovl. te 't Woud in 1789, volgt VIh
  2.  Jannetje Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 25 aug 1720. 
  3.  Trijntje Arensze Dijcxhoorn

Vj.  Leendert Jansz Dijxhoorn, zn. van Jan Philipsz Dijxhoorn (IVj) en Maertje Leendertsdr Roorijs, ged. te Overschie op 14 nov 1677, ovl. te Vrijenban op 25 feb 1761, begr. te Voorburg, tr. te Kethel op 5 apr 1699 met Maria Cornelisdr van der Snoeck, dr. van Cornelis Leendertsz van der Snoeck en Maartje Jansdr Dockum, ovl. te Voorburg. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Jan Dijxhoorn, ged. te Vlaardingen op 10 feb 170028
  2.   Marritje Dijxhoorn, ged. te Vlaardingen op 12 mrt 170229
  3.  Cornelis Dijxhoorn, ged. te Voorburg op 29 apr 1704, ovl. te Noordwijk-Binnen op 29 mei 1765. 
  4.  Ariaantje Dijxhoorn, geb. te Voorburg op 24 okt 1706, ovl. te Maasland op 31 okt 1780. 

Generatie VI

VIa.  Willem Pietersz Dijkshoorn, zn. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (Va) en Maria Qualm, ged. te Vlaardingen op 1 jan 1686, bouwman, schepen en Ambachtsbewaarder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mrt 1781, otr. te Vlaardingen op 8 apr 1708, tr. met Maartje Dockum, dr. van Arij Jansz Dockum en Neeltje Meesdr Leeuwenschilt, ged. te Vlaardingen op 28 nov 1685, begr. te Vlaardingen op 27 aug 1743. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Maria Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 27 okt 170930, begr. te Vlaardingen in jun 1763, volgt VIIa
  2.   Arij Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 14 dec 171031, ovl. circa 1779, volgt VIIb
  3.   Jacob Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 26 okt 171232, begr. te Vlaardingen in mrt 1721. 
  4.   Mees Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 16 sep 171433, bouwman, begr. te Vlaardingen in aug 1754, tr. te Vlaardingen op 29 mrt 1744 met Aafje van der Lelij, dr. van Pieter Symonsz van der Lelij en Neeltje Philipsdr Schinkelshoek, begr. te Vlaardingen op 26 sep 1759, (Aafje tr. (1) met Arij Jansz Bergwerf.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 1 jun 171634, volgt VIIc
  6.   Willem Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 28 jun 171935, begr. te Vlaardingen in jun 1776, volgt VIId

VIb.  Leendert Pietersz Dijkshoorn, zn. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (Va) en Maria Qualm, ged. te Vlaardingen op 8 apr 1691, herbergier in het rechthuis Emaus te Vlaardinger Ambacht, begr. te Vlaardingen in nov 1729, tr. (1) te Vlaardingen op 14 apr 1714 met Lena Jacobsdr van der Burgh, begr. te Vlaardingen in jul 1722. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Jacob Leendertsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 27 mrt 171536, volgt VIIe
  2.  Lena Dijkshoorn, ged. te Kethel op 29 mrt 1716. 
  3.   Grietje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 25 apr 171737, begr. in aug 1717. 
  4.   Arie Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 24 jul 171838, ovl. te Schiedam op 23 feb 1804, volgt VIIf
  5.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 20 okt 171939, begr. te Vlaardingen in mei 1722. 
  6.   Grietje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 jan 172240, begr. te Vlaardingen in 1785, tr. te Vlaardingen op 4 okt 1744 met Jeroen de Groot, begr. te Vlaardingen in aug 1783. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Leendert Pietersz Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 7 apr 1726 met Geertruid Schellevis, dr. van Arij Pietersz Schellevis, ged. te Naaldwijk op 10 aug 1697, (Geertruid otr. (2) te 's-Gravenzande op 24 okt 173241, tr. te 's-Gravenzande op 9 nov 173241 met Dirck Adamsz van Dijck.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 29 feb 1728. 

VIc.   Gerrit Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Cornelisz Dijkshoorn (Vd) en Annetje Jacobsdr Coen, ged. te 's-Gravenzande op 13 feb 16977, begr. te 's-Gravenzande op 25 mei 1731, tr. te Rozenburg op 31 aug 1721 met Aaltje Leendertsdr Schiebroek, dr. van Leendert Gerritsz Schiebroek en Trijntje Thomasdr van Staalduinen, ged. te Delft op 21 dec 1698, ovl. te 's-Gravenzande op 28 apr 1760. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Willem Gerritsz Dijkshoorn, ged. op 16 nov 1721. 
  2.   Annetje Gerritsdr Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 28 feb 172342, ovl. te 's-Gravenzande circa 1755, tr. te 's-Gravenzande op 28 feb 174543 met Claas Jacobsz van der Smient, zn. van Jacob Leendertsz van der Smient en Liedewij Clasen Overvliet, ged. te De Lier op 12 nov 1719, begr. te Maassluis op 13 dec 178844. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.   Trijntje Gerritsdr Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 5 aug 172545, ovl. voor apr 1762, tr. te 's-Gravenzande op 26 apr 174846 met Cornelis Kleer, zn. van Teunis Hendriksz Kleer en Barbara Goossen van den Bergh, ged. te 's-Gravenzande op 15 nov 172247, ovl. te 's-Gravenzande op 25 sep 1781. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.   Klaasje Gerritsdr Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 23 apr 173048, tr. te 's-Gravenzande op 12 nov 175249 met Arie Bouwen van der Blom. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

VId.   Cornelis Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Cornelisz Dijkshoorn (Vd) en Aaltje Gielisse Duijfhuis, geb. te 's-Gravenzande circa 1712, ovl. in 1769, tr. (1) te 's-Gravenzande op 11 mei 173250 met Aaltje Willemsdr van Geest, ged. te 's-Gravenzande op 13 okt 170951, ovl. circa 1745. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Gerrit Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 24 aug 173252
  2.   Dina Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 16 aug 173353
  3.   Anna Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 13 nov 173554
  4.   Willem Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 6 jan 173755, volgt VIIg
  5.   Jan Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 2 feb 173856, ovl. voor jan 1739. 
  6.   Jan Cornelisse Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 25 jan 173957, ovl. te Naaldwijk op 8 jan 181858, volgt VIIh
  7.   Willem Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 14 aug 174059, ovl. voor jan 1742. 
  8.   Willem Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 14 jan 174260, volgt VIIi
   Cornelis Willemsz Dijkshoorn, tr. (2) te 's-Gravenzande op 21 aug 174661 met Lena Klaase Broek, dr. van Klaas Maartensz Broek en Annetje Huijgen Schipper, ged. te 's-Gravenzande op 14 jan 172062, ovl. in 1769. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Gerrit Cornelisz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 30 apr 174763
  2.   Willem Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 29 jun 174964, ovl. te Naaldwijk op 24 mei 182665, volgt VIIj
  3.   Antje Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenzande op 9 feb 1754, ged. te 's-Gravenzande op 10 feb 175466, ovl. te Naaldwijk op 1 apr 182167, tr. te Maassluis op 5 mei 177668 met Jacobus de Groot, zn. van Jan Alewijnse de Groot en Lijsje Pietersdr van der Minne, ged. te Monster op 26 dec 1752. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Klaas Cornelisz Dijkshoorn, ged. te Maasland op 16 jan 175769
  5.  Aaltje Cornelisdr Dijkshoorn, ged. te 't Woud op 23 mei 1763. 

VIe.  Arij Ariense Dijkshoorn, zn. van Arij Ariensz Dijkshoorn (Ve) en Neeltge Willems van Baalen, ged. te Nootdorp op 22 jun 1710, ovl. na 24 feb 1754, tr. te Zevenhuizen op 16 aug 1733 met Klaasje Jacobs Oudshoorn
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Ariens Dijkshoorn, ged. te Vrijenban op 25 jun 1747, ovl. te Rotterdam op 7 aug 1800, volgt VIIk

VIf.   Arij Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (Vg) en Leentje Gerritsdr van der Struys, ged. te 's-Gravenzande op 26 feb 169617, kerkmeester en diaken te Maasland, begr. te Naaldwijk op 6 nov 1767, tr. te Maasland op 23 apr 1724 met Magteld Pleunen van der Kooij, dr. van Pleun Jacobsz van der Kooij en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 30 aug 169970, ovl. te Rijswijk op 13 feb 1782. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Pleun Ariens Dijkshoorn, ged. te Maasland op 6 mrt 172671, ovl. te Rijswijk op 29 nov 1796, volgt VIIl
  2.   Leentje Ariensdr Dijkshoorn, ged. te Maasland op 4 jan 172872, volgt VIIm
  3.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 4 sep 172973
  4.   Trijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 okt 173074, tr. met Cornelis van der Herm. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Neeltje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 19 mrt 173275
  6.   Arend Dijkshoorn, ged. te Maasland op 17 okt 173476
  7.   Jannetje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 27 okt 173777
  8.   Marijtje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 nov 173978, begr. te Pijnacker op 8 mrt 1799, tr. te Naaldwijk op 9 mei 1773 met Frans Rodenburg, zn. van Dirk Rodenburg en Catharina (Kaatje) Hasar, ged. te Delft op 26 apr 1744, ovl. te Pijnacker op 5 dec 181379. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIg.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (Vg) en Leentje Gerritsdr van der Struys, ged. te 's-Gravenzande op 28 mrt 170623, bouwman Vlaardinger-Ambacht, begr. te Vlaardingen in mrt 1780, tr. te Vlaardingen op 1 mei 1735 met Trijntje Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 22 okt 171380, ovl. te Vlaardingen in nov 1752. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 5 okt 173681, ovl. voor mei 1738. 
  2.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 mei 173882, begr. op 7 okt 1795, volgt VIIn
  3.   Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 11 okt 173984, ovl. te Naaldwijk op 4 mrt 182483, tr. te Naaldwijk op 22 jan 1808 met Engeltje Zuidgeest, dr. van Laurens Joostz Zuidgeest en Elisabeth Leenderts Noordervliet, ged. te De Lier op 1 dec 1754, ovl. te Naaldwijk op 3 jan 183685. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Jacobus Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 31 dec 174186, ovl. te Vlaardingen op 2 sep 180387, volgt VIIo
  5.   Pleun Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 10 mrt 174388, tr. te Waddinxveen circa 1776 met Neeltje Kolen, dr. van Jan Pieters Kolen en Geertje Evertse van der Wilk, ged. te Bleiswijk op 7 mrt 1750. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Meijnsje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 3 dec 174489, tr. te Maasland op 7 mei 1775 met Hendrik Abrahamsz Eijgenraam, zn. van Abraham Hendriksz Eijgenraam en Annetje Jacobsdr van der Spek, ged. te Maasland op 20 nov 174090. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Neeltje Jacobsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 mei 174691, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 182892, volgt VIIp
  8.   Arent Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 13 okt 175193, begr. te Vlaardingen op 17 sep 1792, volgt VIIq
  9.   Lena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 4 nov 175394, ovl. te Schipluiden op 6 mei 1788, volgt VIIr
  10.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 aug 175895

VIh.  Pieter Arentsz Dijkxhoorn, zn. van Arent Pietersz Dijcxhoorn (Vi) en Ariaentje Qualm, ged. te 't Woud op 12 feb 1719, bouwman, weledelgeboren man van Delfland, ovl. te 't Woud in 1789, tr. te Schipluiden op 21 apr 1743 met Leentje van den Berg, dr. van Arij Gerritsz van den Bergh en Neeltje Willemsdr van der Burg, ged. te Schipluiden op 24 jan 1717, ovl. te 't Woud op 1 feb 1785. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Ariaantje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 23 feb 1744, tr. te Delft op 18 nov 1769 met Gerrit Saal. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Neeltje Pietersdr Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 14 mrt 1745, volgt VIIs
  3.  Jannetje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 13 mrt 1746. 
  4.  Arentje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 9 apr 1747. 
  5.  Willemijntje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 7 apr 1748, ovl. voor 1753. 
  6.  Maartje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 16 mrt 1749, ovl. tussen 1795 en 1820, volgt VIIt
  7.  Arent Pietersz Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 18 okt 1750, ovl. in sep 1808, volgt VIIu
  8.  Willemijntje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 1 jan 1753, ovl. voor sep 1754. 
  9.  Willemijntje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 1 sep 1754. 
  10.  Aagje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 19 dec 1756, begr. te 's-Gravenzande op 31 dec 1795, volgt VIIv
  11.  Arij Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 3 dec 1758, ovl. voor mei 1763. 
  12.   Arij Pietersz Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 3 mei 1763, ovl. te Hof van Delft op 14 okt 184796, volgt VIIw

Generatie VII

VIIa.   Maria Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIa) en Maartje Dockum, ged. te Vlaardingen op 27 okt 170930, begr. te Vlaardingen in jun 1763, tr. te Vlaardingen op 6 apr 1732 met Cornelis Maarlevelt, zn. van Pieter Symonsz Maarlevelt en Claasje Jansdr van Dijck, ged. te Vlaardingen op 24 jan 170697
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Jaapje (Jacoba) Cornelisdr Maarleveld, ged. te Vlaardingen op 3 apr 173598, tr. te Vlaardingen op 27 mrt 175799 met Pieter Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Pleunen van der Kooij en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 21 feb 1720100, bouwman op de Likkebaartshoeve aan de Oostgaag te Maasland, (Pieter otr. (1) te 't Woud op 9 apr 1750, tr. met Cornelia Jansdr Hauwert, dr. van Jan Dirkse Hauwert en Ariaantje Flupse Qualm.). Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder. 
  2.   Klazijntje Maarlevelt, ged. te Vlaardingen op 4 aug 1737101
  3.   Neeltje Maarlevelt, ged. te Vlaardingen op 5 jun 1739102

VIIb.   Arij Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIa) en Maartje Dockum, ged. te Vlaardingen op 14 dec 171031, bouwman onder Schipluiden, welgeboren man van Delfland, ovl. circa 1779, otr. (1) te Schipluiden op 13 dec 1739, tr. met Ariaantje van der Bosch, dr. van Leendert Cornelisz van der Bosch en Neeltje Ariens van der Lelij, ged. te Schipluiden op 14 aug 1695, ovl. op 3 jan 1765, (Ariaantje tr. (1) te Schipluiden op 13 aug 1730 met Bartholomeus Pietersz Maarlevelt.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Arij Willemsz Dijkshoorn, tr. (2) te Schipluiden op 7 feb 1768 met Neeltje Post, dr. van Jacob Post en Dirkje van der Snoek, ged. te Schipluiden op 31 okt 1745, begr. te Maassluis op 14 feb 1801103
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Maartje Ariensdr Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 29 apr 1770, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 jul 1839104, volgt VIIIa
  2.   Willem Arijsz Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 3 mei 1772, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 24 jun 1836105, volgt VIIIb
  3.   Dirkje Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 13 feb 1774, ovl. te Zouteveen op 17 okt 1842106, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 nov 1798107 met Arij van Berkel, zn. van Arent Michielsz van Berkel en Hester Doensdr Sonneveld, ged. te Maasland op 1 jan 1773108, ovl. te Maassluis op 11 mei 1819109. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  4.  Arij Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 29 okt 1775. 
  5.  Jacob Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 2 feb 1778. 
  6.  Anna Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 16 mei 1779. 

VIIc.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIa) en Maartje Dockum, ged. te Vlaardingen op 1 jun 171634, bouwman onder Vlaardinger Ambacht, tr. te Vlaardingen op 3 nov 1743 met Jannetje Korpershoek, dr. van Ocker Pietersz Korpershoek en Maria Jansdr van Dijck, ged. te Vlaardingen op 10 okt 1717110, begr. te Vlaardingen in okt 1769. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Willem Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 25 apr 1745111
  2.   Okker Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 apr 1746112
  3.   Maartje Pieters Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 mei 1747113
  4.   Ocker Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 22 aug 1751114
  5.   Willem Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 29 feb 1756115, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1806116, volgt VIIIc

VIId.   Willem Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIa) en Maartje Dockum, ged. te Vlaardingen op 28 jun 171935, bouwman en ambachtsbewaarder, begr. te Vlaardingen in jun 1776, tr. te Vlaardingen op 12 mei 1748 met Jaapje van der Ende, dr. van Maarten Ariensz van der Ende en Meijnsje Pietersdr Proost, ged. te Vlaardingen op 16 sep 1722117, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1809118
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Willem Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 23 mrt 1749120, ovl. te Maasland op 26 jan 1814119, volgt VIIId
  2.   Maartje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 16 aug 1750121, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 mei 1792122, volgt VIIIe
  3.   Maarten Willemsz Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1754, ovl. te Vlaardingen op 13 mrt 1817124, volgt VIIIf
  4.   Meinsje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 mei 1756125, ovl. te Rijswijk op 15 feb 1796, volgt VIIIg
  5.   Marijtje Willemsdr Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 dec 1757, ovl. te Pijnacker op 21 apr 1837127, volgt VIIIh
  6.   Jaapje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 26 aug 1759128, begr. te Vlaardingen in jun 1761. 
  7.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jun 1761, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jan 1847130, volgt VIIIi
  8.   Arij Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 22 mei 1763131, begr. te Vlaardingen in aug 1763. 
  9.   Zijtje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 24 feb 1765132, ovl. voor 1802, volgt VIIIj

VIIe.   Jacob Leendertsz Dijkshoorn, zn. van Leendert Pietersz Dijkshoorn (VIb) en Lena Jacobsdr van der Burgh, ged. te Vlaardingen op 27 mrt 171536, tr. (1) te Vlaardingen op 1 apr 1736 met Hilletje Cornelisdr van der Maarel, ovl. te Zoetermeer voor 1785. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 23 dec 1736133, tr. te Vlaardingen op 25 apr 1762134 met Maria Klapwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelis Jacobsz Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen op 25 aug 1816135, volgt VIIIk
  3.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 29 mei 1740136
  4.   Johannes Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 okt 1741137
  5.   Johannes Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 6 okt 1743138
  6.   Lena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 22 nov 1744139
  7.   Elisabeth Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 6 mrt 1746140
  8.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 9 mrt 1749141
  9.   Leena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 17 jan 1751142
   Jacob Leendertsz Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 24 jul 1785143 met Jannetje Jongeman, (Jannetje tr. (1) met Cornelis Zuidhoorn.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIf.   Arie Dijkshoorn, zn. van Leendert Pietersz Dijkshoorn (VIb) en Lena Jacobsdr van der Burgh, ged. te Vlaardingen op 24 jul 171838, bouwman 't Woud, ovl. te Schiedam op 23 feb 1804, tr. te 't Woud op 16 jan 1746 met Cornelia Dortweg, dr. van Otto Jansz Dortweg en Klaassie Huibrechtsdr Huisman, geb. te Hof van Delft, ged. te 't Woud op 24 jan 1725, ovl. te 't Woud op 19 apr 1785. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Leena Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 11 dec 1746, tr. te 't Woud op 24 feb 1769 met Laurens Vethaek, zn. van Philippus Vethaek en Geertruij Plijt, ged. te Overschie op 25 dec 1736, ovl. in 1807. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Clasijna (Klazina) Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 28 jan 1748, ovl. te Nootdorp op 5 apr 1817144, tr. te 't Woud op 27 feb 1780 met Jacob Jansz van Buijsen, zn. van Johannes van Buijzen en Catharina Harteveld, ged. te Pijnacker op 12 apr 1748. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Marijtje Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 27 apr 1749. 
  4.  Marijtje Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 1 dec 1750, ovl. te Overschie op 24 jan 1825, tr. te 't Woud op 11 dec 1778 met Kornelis Karreman, geb. te Haastrecht op 27 aug 1747, begr. te Kethel op 18 nov 1780. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Dijna Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 18 feb 1753, begr. op 21 mrt 1753. 
  6.  Dina Dijkshoorn, ged. te 't Woud op 11 apr 1756, begr. op 12 jan 1757. 
  7.   Leendert Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 20 aug 1758, ovl. te Delft op 9 jul 1817145, tr. te Overschie op 4 feb 1787 met Wijntje Cornelisdr Kleijweg, dr. van Cornelis Gerrits Kleijweg en Neeltje Aries Wisboom, ged. te Overschie op 14 jan 1753, ovl. te Rotterdam op 24 feb 1810. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Didericus Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 23 jul 1760. 
  9.   Dirk Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 26 jun 1763, ovl. te Nootdorp op 3 jun 1826146, tr. te Nootdorp op 23 okt 1791 met Apolonia (Pleuntje) Jansdr Val, dr. van Jan Woutersz Val en Maria Cornelis Kerkhof, ged. te Pijnacker op 14 aug 1763, ovl. te Nootdorp op 7 feb 1842147. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Pieter Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 22 dec 1765, ovl. te Rotterdam op 7 aug 1830, volgt VIIIl
  11.  Gerrit Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 24 sep 1769. 

VIIg.   Willem Dijkshoorn, zn. van Cornelis Willemsz Dijkshoorn (VId) en Aaltje Willemsdr van Geest, ged. te 's-Gravenzande op 6 jan 173755, otr. te Maasland op 23 mei 1773, tr. met Maartje (Maria) van der Ende, dr. van Reijer van der Ende en Maria Claasdr van den Beukel, ged. te 's-Gravenzande op 10 jun 1742148, ovl. te 's-Gravenzande op 12 aug 1817. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Aaltje Dijkshoorn, ged. te Monster op 10 okt 1773150
  2.  Jannetje Dijkshoorn, ged. te Monster op 9 okt 1774. 

VIIh.   Jan Cornelisse Dijkshoorn, zn. van Cornelis Willemsz Dijkshoorn (VId) en Aaltje Willemsdr van Geest, ged. te 's-Gravenzande op 25 jan 173957, ovl. te Naaldwijk op 8 jan 181858, tr. te Monster op 11 feb 1770 met Magdalena Ariensdr van der Sar, dr. van Arie Woutersz van der Sar en Maria Pieterse Noordervliet, geb. te Naaldwijk op 18 okt 1747, ged. te Naaldwijk op 1 nov 1747151, ovl. te Naaldwijk op 1 mrt 1821152
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, ged. te Monster op 4 mrt 1770. 
  2.   Maria Dijkshoorn, geb. te Monster op 5 sep 1771, ged. te Monster op 8 sep 1771, ovl. te Naaldwijk op 11 mrt 1820153, tr. te Wateringen op 3 mei 1793 met Marinus Adrianusz Weijland, zn. van Adrianus Weijland en Elisabeth Valstar, ged. te Naaldwijk op 10 dec 1758154. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.   Cornelis Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 17 okt 1790155,156, ovl. te Naaldwijk op 28 mrt 1847157, volgt VIIIm

VIIi.   Willem Dijkshoorn, zn. van Cornelis Willemsz Dijkshoorn (VId) en Aaltje Willemsdr van Geest, ged. te 's-Gravenzande op 14 jan 174260, tr. te Noordwijk op 12 jun 1768 met Anna Hesseling, dr. van Frederik Hesseling en Maritie van Leeuwen, ged. te Noordwijk op 26 apr 1733. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Anna Dijkshoorn, ged. te Noordwijk op 11 nov 1770, ovl. te Vlaardingen op 3 nov 1807158, tr. te Vlaardingen op 18 dec 1796 met Laurens Brouwer, zn. van Jacob Brouwer en Elisabeth Polderman, ged. te Vlaardingen op 1 mrt 1752159, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 1804160. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Dijkshoorn, ged. te Noordwijk op 16 feb 1774. 

VIIj.   Willem Dijkshoorn, zn. van Cornelis Willemsz Dijkshoorn (VId) en Lena Klaase Broek, ged. te 's-Gravenzande op 29 jun 174964, ovl. te Naaldwijk op 24 mei 182665, otr. (1) te 's-Gravenzande op 9 jun 1775161, tr. met Gerritje van der Ende, begr. te 's-Gravenzande op 2 okt 1776162
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Cornelis Willemsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 23 jul 1775163
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Naaldwijk op 17 mei 1778 met Pieternelletje Barendsdr van der Touw, dr. van Barend Cornelisz van der Touw en Neeltje Pieterse van Dijk, ged. te 's-Gravenzande op 17 feb 1754164, ovl. te Naaldwijk op 18 dec 1831. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 25 jul 1780, ovl. te Naaldwijk op 3 okt 1822167, volgt VIIIn
  2.   Neeltje Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 26 okt 1783168,169
  3.   Barent Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 24 jul 1785170,171, ovl. voor jun 1789. 
  4.   Lena Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 24 jul 1785171
  5.   Neeltje Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 18 feb 1787172,173, ovl. te Naaldwijk op 2 mrt 1841174, tr. te Naaldwijk op 2 sep 1810 met Arij Lalleman, zn. van Christiaan Lalleman en Elisabeth van Wingerden, ged. te 's-Gravenzande op 29 jan 1758175, ovl. te Naaldwijk op 13 dec 1839176, (Arij tr. (1) te Naaldwijk op 17 nov 1782 met Baaltje van der Boom.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Barend Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 14 jun 1789178,179, ovl. te Naaldwijk op 22 okt 1866180, volgt VIIIo

VIIk.  Johannes Ariens Dijkshoorn, zn. van Arij Ariense Dijkshoorn (VIe) en Klaasje Jacobs Oudshoorn, ged. te Vrijenban op 25 jun 1747, ovl. te Rotterdam op 7 aug 1800, tr. te 's-Gravenhage op 3 okt 1779 met Sara Annokkee, dr. van Isaak Annokkee en Cornelia Mulder, ged. te 's-Gravenhage op 12 sep 1753, ovl. te Rotterdam op 7 feb 1814. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenhage op 22 jul 1781, volgt VIIIp
  2.  Arij Dijkshoorn, ged. te Delft op 25 dec 1785, ovl. te Wieringen op 11 feb 1834, volgt VIIIq

VIIl.   Pleun Ariens Dijkshoorn, zn. van Arij Jacobsz Dijkshoorn (VIf) en Magteld Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 6 mrt 172671, ovl. te Rijswijk op 29 nov 1796, begr. te Rijswijk op 3 dec 1796, tr. (1) te Pijnacker op 24 okt 1756 met Trijntje Ariens van der Beek, dr. van Arij Ariens van der Beek en Arijaantje Jans van Schie, ged. te Delft op 16 jan 1729, begr. te Pijnacker op 7 jan 1765. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind Dijkshoorn, geb. op 19 sep 1757. 
  2.  Arij Dijkshoorn, ged. te Pijnacker op 7 okt 1759, ovl. te Rotterdam op 13 mrt 1797, volgt VIIIr
  3.  Ariaantje Dijkshoorn, ged. te Pijnacker op 22 feb 1761. 
  4.   Machteld Pleunsdr Dijkshoorn, ged. te Pijnacker op 1 mei 1763, ovl. te Delft op 2 jan 1820181, volgt VIIIs
  Pleun Ariens Dijkshoorn, tr. (2) te Rijswijk op 23 mrt 1766 met Pieternelletje Steenevelt, dr. van Cornelis Leenderts Steenevelt en Claasje Ariens van der Beek, geb. te Pijnacker op 1 nov 1739, begr. te Rijswijk op 11 sep 1776. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Leentje Dijkshoorn, geb. te Rijswijk circa 1769, ovl. te Overschie op 5 mrt 1857, volgt VIIIt
  2.  Clasina Dijkshoorn, geb. te Rijswijk op 15 feb 1767, ovl. te Rotterdam op 2 jul 1825, tr. te Schiebroek op 1 apr 1796 met Jan Hartingsveld, zn. van Cornelis Hartigsveld en Neeltje Geldtelder, geb. te Charlois op 28 mrt 1768, ovl. te Rotterdam op 14 feb 1848. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Trijntje Dijkshoorn, geb. te Rijswijk op 28 jul 1771, ovl. te Rotterdam op 28 jan 1858, tr. te Rijswijk op 25 mrt 1792 met Michiel Overgaauw, zn. van Simon Overgaauw en Helena Maarleveld, geb. te Rijswijk op 2 dec 1764, ovl. te Hillegersberg op 25 mei 1810. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rijswijk op 21 mrt 1773, ovl. te Rotterdam op 29 nov 1822, tr. (1) te Rotterdam op 8 nov 1807 met Elisabeth Vermeij, dr. van Jan Vermeij en Jannetje Ruijghaver, geb. te Overschie op 29 mei 1781, ovl. te Rotterdam op 24 dec 1818. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 46 en 27 jaar oud) (2) te Rotterdam op 28 jul 1819 met Pleuntje Hoogland, dr. van Gijsbert Hoogland en Grietje Hooreweg, ged. te Kethel op 1 jul 1792, ovl. (71 jaar oud) te Schiebroek op 28 sep 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Ariaantje Dijkshoorn, geb. te Rijswijk op 2 okt 1775, tr. te Rijswijk op 23 apr 1797 met Simon Overgaauw, zn. van Simon Overgaauw en Helena Maarleveld, geb. te Rijswijk op 15 mrt 1767, ovl. te Kethel en Spaland op 1 dec 1842. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pleun Ariens Dijkshoorn, tr. (3) te Rijswijk op 28 sep 1777 met Metje Fortuijn, dr. van Marius Fortuijn, geb. circa 1738, ovl. te Wateringen op 6 jan 1823182
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIm.   Leentje Ariensdr Dijkshoorn, dr. van Arij Jacobsz Dijkshoorn (VIf) en Magteld Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 4 jan 172872, tr. te Maasland op 27 dec 1750 met Dirk Pietersz van Vliet, zn. van Pieter Dirksz van Vliet en Ariaantje Isaakse van den Bosch, ged. te Maasland op 22 jan 1710183
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Magteld Dirksdr van Vliet, ged. te Maasland op 25 feb 1753184, ovl. voor 1792, tr. te De Lier op 30 okt 1772 met Jacob Ariensz Verboon, ged. te Schipluiden op 19 nov 1752, ovl. te Hof van Delft op 21 mei 1834. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.   Jannetje Dirksdr van Vliet, ged. te Maasland op 16 nov 1755185, tr. te Schipluiden op 19 okt 1781 met GabriŽl Sijmonsz van der Kooij, zn. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij en Neeltje Riddersdr Dokkum, ged. te 't Woud op 9 jan 1729, ovl. te Pijnacker op 11 jun 1793. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIn.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIg) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 18 mei 173882, bouwman te Maasland, begr. op 7 okt 1795, tr. te Vlaardingen op 22 dec 1764186 met Neeltje Philipsdr van der Lelij, dr. van Philips Pietersz van der Lelij en Trijntje van der Hoeven, ged. te Vlaardingen op 25 jan 1736187, begr. te Maasland op 2 jun 1789. 
 Uit dit huwelijk 7 zonen: 
  1.   Philip Dijkshoorn, ged. te Maasland op 1 dec 1765188, ovl. te Rijswijk op 19 okt 1834, volgt VIIIu
  2.   Jacobus Dijkshoorn, ged. te Maasland op 1 mrt 1767189
  3.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 jan 1769190
  4.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 2 jun 1771191
  5.   Arij Jacobsz Dijkshoorn, ged. te Maasland op 10 feb 1773192, ovl. te Maasland op 31 dec 1811193, volgt VIIIv
  6.   Pleun Dijkshoorn, ged. te Maasland op 18 sep 1774194
  7.   Arend Dijkshoorn, ged. te Maasland op 24 dec 1780195

VIIo.   Jacobus Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIg) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 31 dec 174186, ovl. te Vlaardingen op 2 sep 180387, tr. te Vlaardingen op 29 apr 1770196 met Pietertje (Petronella) Hoogerwerf, dr. van Willem Hoogerwerf en Geertje Prinsen, ged. te Maasland op 26 sep 1745198, ovl. te Vlaardingen op 12 sep 1825197, (Pietertje tr. (2) te Vlaardingen op 28 apr 1805199 met Teunis Verhoorn, zn. van Jacob Verhoorn en Geertje van der Velden.). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Trijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 27 jan 1771203, ovl. te Vlaardingen op 24 apr 1859202, tr. te Vlaardingen op 22 mei 1796204 met Hendrik Jansz Vethaak, zn. van Jan Vethaak en Jacoba (Johanna) Brussen, geb. te Vlaardingen op 7 okt 1764, ged. te Vlaardingen op 14 okt 1764205, ovl. te Vlaardingen op 1 mrt 1814206. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Annetje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 5 apr 1772207
  3.   Geertje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 jan 1775208, ovl. te Kethel en Spaland op 27 dec 1855209, volgt VIIIw
  4.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 9 jun 1776210, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 okt 1835211, volgt VIIIx
  5.   Willem Dijkshoorn, ged. te Maasland op 30 mei 1779212, ovl. te Veur op 26 dec 1865. 
  6.   Petronella Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 2 mrt 1783213, ovl. te Vlaardingen op 13 dec 1855214, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 28 nov 1802215 met Joost Leendertse Zuidgeest, zn. van Leendert Jooste Zuidgeest en Pieternelletje Janse Stelleman, ged. te Naaldwijk op 9 okt 1757216, arbeider en boer, ovl. te Vlaardingen op 16 jan 1835217, (Joost tr. (1) met Zijtje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) en Jaapje van der Ende (zie VIIIj)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Meijnsje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 2 mrt 1783213, begr. te Vlaardingen in mrt 1783. 
  8.   IJsbrand Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 20 aug 1786219, begr. te Vlaardingen in okt 1786. 
  9.   IJsbrand Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 25 mei 1788220

VIIp.   Neeltje Jacobsdr Dijkshoorn, dr. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIg) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 mei 174691, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 182892, tr. te Vlaardingen op 25 okt 1778221 met Hendrik Jacobsz Poot, zn. van Jacob Hendrikszn Poot en Trijntje Gerrits van der Eijk, ged. te Maasland op 28 sep 1732222, bouwman Vlaardinger-Ambacht, ovl. te Maasland op 28 aug 1812223
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Jacob Poot, ged. te Vlaardingen op 22 okt 1780224, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jul 1867225, tr. (1) te Vlaardingen op 28 sep 1806226 met Neeltje Weerheim, dr. van Jacob Weerheim en Ariaentje van der Kuil, ged. te Vlaardingen op 12 mei 1782227, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 jan 1811228. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (2) te Vlaardingen op 20 jun 1812229 met Gerritje van der Hout, dr. van Frans Jansz van der Hout en Huigje Jorisdr van Zanten, ged. te Maasland op 24 jun 1781230, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 feb 1864231. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.   Jacobus Poot, ged. te Vlaardingen op 16 jan 1785232, metselaar, ovl. te Maasland op 15 jul 1869233, tr. (1) te Maasland op 5 mei 1811 met Sara Willemsdr Bijl, dr. van Willem Jacobsz Bijl en Aaltje Cornelisse van Vliet, geb. te Maasland op 8 mei 1790234, ged. te Maasland op 9 mei 1790234, ovl. te Maasland op 12 mrt 1819235. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (2) te Maasland op 9 aug 1834236 met Maria van der Kade, dr. van Adrianus van der Kade en Dirkje de Heer, geb. te Maasland op 1 aug 1809237, ged. te Maasland op 6 aug 1809237, ovl. te Maasland op 21 mrt 1870238. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

VIIq.   Arent Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIg) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 13 okt 175193, begr. te Vlaardingen op 17 sep 1792, tr. te Vlaardingen op 4 mei 1777239 met Jannetje van Dorp, dr. van Jan Vrankensz van Dorp en Jannetje Leendertsdr van (der) Sweth, ged. te Vlaardingen op 25 jul 1751240, ovl. te Maasland op 3 apr 1816241
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 9 aug 1778242, ovl. te Maasland op 29 jun 1855243, volgt VIIIy
  2.   Trijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 31 dec 1780244, ovl. te Naaldwijk op 15 jul 1849245, tr. te Naaldwijk op 15 feb 1807 met Hermanus van Zanten, zn. van Gerrit van Zanten en Elisabeth Hermandsr van der Burgh, ged. te 's-Gravenzande op 21 dec 1777246, ovl. te Naaldwijk op 28 jan 1835247. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIr.   Lena Dijkshoorn, dr. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIg) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 4 nov 175394, ovl. te Schipluiden op 6 mei 1788, tr. te Schipluiden op 13 apr 1781 met Jacob van der Ende, zn. van Daam van der Ende en Marijtje Jacobsdr Poot, ged. te Vlaardingen op 12 dec 1753248, bouwman, ovl. te 's-Gravenhage op 13 jan 1833249, (Jacob tr. (2) te Schipluiden op 1 nov 1789 met Elisabeth Jansdr Kaagenaar, dr. van Jan Goossen Kaagenaar en Marietje Leendertsdr Verkade.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   DaniŽl van der Ende, geb. te Schipluiden op 18 sep 1782, bouwman, ovl. te Kethel en Spaland op 29 sep 1835251, tr. te Maasland op 8 mrt 1807 met Meijnsje (Mensje) van der Ende, dr. van Maarte van der Ende en Grietje Oosterloo, ged. te De Lier op 9 jan 1785, ovl. te Vrijenban op 28 feb 1868252. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Jacob van der Ende, ged. te Schipluiden op 8 feb 1784, begr. te Schipluiden op 1 jun 1790. 
  3.  Pleun van der Ende, ged. te Schipluiden op 29 jan 1786. 
  4.  Maria van der Ende, ged. te Schipluiden op 21 okt 1787. 

VIIs.  Neeltje Pietersdr Dijkxhoorn, dr. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIh) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 14 mrt 1745, otr. te Delft op 8 apr 1769, tr. met Dirk Pietersz van der Eijk, zn. van Pieter Dirksz van der Eijk en Bastiaantje Poot, ged. te Schipluiden op 15 mrt 1741. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Pieter Dirks van der Eijk, ged. te Schipluiden op 4 mrt 1770, j.m. van 't Wout-Harnas, ovl. te Delft op 7 apr 1843253, otr. te Delft op 6 apr 1798, tr. met Anna Poot, dr. van Dirk Pietersz Poot en Pieternella Maarleveld, ged. te Schipluiden op 13 dec 1761, ovl. te Delft op 7 mrt 1844254. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.   Adriana van der Eijk, geb. te Hof van Delft op 18 jan 1772, ged. te 't Woud op 19 jan 1772, ovl. te Overschie op 5 feb 1863, tr. te 't Woud op 22 apr 1798 met Jacob Rodenburg (Roodenburg), zn. van Cornelis Jacobsz Rodenburg en Liedeweij Franke van Adrichem, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 2 mei 1766, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 24 mrt 1835255. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.   Bastiaan van der Eijk, geb. te 't Woud op 8 dec 1773, ovl. te Kethel en Spaland op 19 okt 1858256, otr. te Overschie op 23 apr 1803, tr. met Ariaantje Rodenburg, geb. te Ackersdijk circa 1780. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  4.  Trijntje Dirks van der Eijk, geb. te Delft op 12 nov 1783, ovl. te Frederiksoord op 24 dec 1820, tr. met Pieter Dijkshoorn, zn. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin (zie IXr). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

VIIt.   Maartje Dijkxhoorn, dr. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIh) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 16 mrt 1749, ovl. tussen 1795 en 1820, otr. te Delft op 11 apr 1772, tr. met Dirk van der Bosch, zn. van Abraham van der Bosch en Neeltje Jans van Noordt, ged. te Delft op 29 okt 1747, ovl. te Delft op 30 okt 1820257
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Abraham (Abram) Dirksz van den Bos, geb. te Hof van Delft op 15 feb 1774, ovl. te Delft op 30 apr 1846258, tr. te Abtsregt op 27 apr 1806 met Crijntje van der Vlugt, dr. van Dirk van der Vlugt en Jannetje Patijn, geb. te Abtsregt, ged. te Delft op 16 jan 1785, ovl. te Vrijenban op 1 nov 1830259. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Lena van der Bosch, ged. te 't Woud op 31 dec 1775, ovl. te Sint Maartensregt op 3 mrt 1855260, tr. te Delft op 5 mei 1799 met Jacob Ariesz Poot, zn. van Arij Simonsz Poot en Neeltje Jacobsdr Poot, ged. te Kethel op 25 dec 1773, ovl. te Kethel en Spaland op 6 okt 1827261. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  3.   Petronella van den Bosch, geb. te Hoog en Woud Harnasch, ged. te 't Woud op 4 feb 1781, ovl. te Hof van Delft op 23 apr 1835262, tr. te Hof van Delft op 18 mei 1806 met Cornelis van Leeuwen, zn. van Cornelis van Leeuwen en Aaltje van Es, geb. te Zoetermeer op 24 mrt 1782, ovl. te Vrijenban op 2 jan 1859263. Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder. 

VIIu.  Arent Pietersz Dijkxhoorn, zn. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIh) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 18 okt 1750, ovl. in sep 1808, tr. (1) te Pijnacker op 14 apr 1782 met Trijntje Maartensdr van der Kleij, dr. van Maarten van der Kleij en Neeltje van der Spek, ged. te Pijnacker op 25 sep 1757, ovl. voor 1788. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Arent Pietersz Dijkxhoorn, tr. (2) te Schipluiden op 10 okt 1788 met Baaltje Cornelis Bezemer, dr. van Cornelis Bezemer en Maria Barends van der Touw, geb. te De Lier op 16 mrt 1766, ovl. te Delft op 13 apr 1847264, (Baaltje tr. (2) te Delft op 10 mei 1815265 met Pieter van den Enden, zn. van Cornelis van der Ende en Lena de Leeuw.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Leendert Dijkshoorn, geb. te Hof van Delft op 24 okt 1789, ovl. te Delft op 22 aug 1865267, volgt VIIIz

VIIv.   Aagje Dijkxhoorn, dr. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIh) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 19 dec 1756, begr. te 's-Gravenzande op 31 dec 1795, otr. te 's-Gravenzande op 29 mrt 1780268, tr. met Cornelis Jans Zonneveld, zn. van Johannes Pietersz Sonneveld en Maartje Jorisse Bieslandt, geb. te 's-Gravenzande op 18 mrt 1754, ged. te 's-Gravenzande op 16 feb 1755269, ovl. te Schipluiden op 11 jan 1843270, (Cornelis otr. (2) te 's-Gravenzande op 13 apr 1798271, tr. te 's-Gravenzande op 29 apr 1798271 met Klazijntje Woutersdr van der Sar, dr. van Wouter Cornelisz van der Sar en Catharina Gerritsdr Westmaas.). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Leentje Zonneveld, geb. te 's-Gravenzande op 27 dec 1787, ged. te 's-Gravenzande op 30 dec 1787274, ovl. te Schipluiden op 22 feb 1865275, tr. te Naaldwijk op 1 mei 1808 met Willem van den Berg, zn. van Cornelis van den Berg en Catharina Wolhof, ged. te Delft op 28 dec 1786, ovl. te Schipluiden op 24 nov 1855276. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIw.   Arij Pietersz Dijkxhoorn, zn. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIh) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 3 mei 1763, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 14 okt 184796, tr. te Schipluiden op 16 mei 1785 met Cornelia Riddersdr van der Kooij, dr. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij en Geertje de Hoog, geb. te Zouteveen, ged. te Schipluiden op 8 feb 1761, ovl. te Hof van Delft op 27 jan 1832277
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Pieter Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 19 mei 1786, ovl. te Vrijenban op 27 dec 1868278, volgt VIIIaa
  2.  Geertruij Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 24 apr 1789. 
  3.   Ridderus Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 9 dec 1790, ovl. te Hof van Delft op 27 mei 1848279, volgt VIIIab
  4.   Leentje (Lena) Dijkxhoorn (Dijkshoorn), geb. te Hof van Delft op 5 mrt 1792, ovl. te Delft op 12 jun 1865280, tr. te Hof van Delft op 15 jun 1820281 met Reijer Grisnigt, zn. van Abram Grisnigt en Petronella van Zuijtwijk, geb. te Delft op 19 sep 1779, ovl. te Delft op 19 sep 1839282. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Simon Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 28 mrt 1795, ovl. te Hof van Delft op 21 jul 1870283, volgt VIIIac
  6.   Arend Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 20 jun 1800, ovl. te Vlaardingen op 8 jan 1875284, volgt VIIIad
  7.  Arij Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 17 dec 1802, ovl. te Hillegersberg op 18 aug 1864, volgt VIIIae

Generatie VIII

VIIIa.   Maartje Ariensdr Dijkshoorn, dr. van Arij Willemsz Dijkshoorn (VIIb) en Neeltje Post, ged. te Schipluiden op 29 apr 1770, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 jul 1839104, otr. te Schipluiden op 5 mei 1793, tr. met Hendrik de Bruijn, zn. van Arij Jansz de Bruijn en Magdalena Hendrikse Knol, ged. te Monster op 29 jun 1767, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1843285
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Magdalena de Bruijn, geb. te Schipluiden op 2 apr 1794, ged. te Schipluiden op 16 apr 1794, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 okt 1859286, tr. (1) te Maassluis op 4 okt 1820287 met Nicolaas (Klaas) Hagers, zn. van Jan Hagens en Neeltje Berkel, geb. te Maassluis op 31 jan 1794288, ged. te Maassluis op 2 feb 1794288, ovl. te Rotterdam op 16 dec 1821. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) te Pijnacker op 26 apr 1829289 met Philippus Weerheim, zn. van Gerrit Weerheim en Elisabet van der Gaag, ged. te Vlaardingen op 27 jun 1784290, ovl. te Pijnacker op 24 jul 1847291, (Philippus tr. (1) te Pijnacker op 28 apr 1811292,293 met Elsje Keijzer.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Ariaantje de Bruijn, geb. te Schipluiden op 21 mrt 1796, ovl. te Maasland op 6 jun 1869295, tr. (1) met Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) en Jacoba van den Berg (zie IXf). Uit dit huwelijk 8 kinderen, tr. (2) te Maasland op 14 nov 1829299 met Jan van der Eijk, zn. van Philippus van der Eijk en Lijsbet van Dorp, geb. te Vlaardingen op 26 sep 1793, ged. te Vlaardingen op 29 sep 1793300, ovl. te Maasland op 24 apr 1870301. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.   Arie (Arij) de Bruijn, ged. te Schipluiden op 21 jan 1798, watermolenaar, ovl. te Maasland op 2 jan 1872302, tr. te Maasland op 18 mei 1822303 met Betje (Elisabeth) Hoogendam, dr. van Hendrik Hoogendam en Elizabeth Oosterloo, geb. te De Lier op 16 feb 1801304, ged. te De Lier op 22 feb 1801304, ovl. te Zouteveen op 16 dec 1839305. Uit dit huwelijk 3 zonen. 
  4.  Neeltje de Bruijn, ged. te Schipluiden op 8 sep 1799. 
  5.   Dirkje de Bruijn, geb. te Maasland op 12 nov 1803306, ged. te Maasland op 20 nov 1803306, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 1882307, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 nov 1834308 met Jan van der Eijk, zn. van Philippus van der Eijk en Lijsbet van Dorp, ged. te Vlaardingen op 19 jun 1785309, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 sep 1861310. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.   Jaapje de Bruijn, geb. te Maasland op 17 dec 1805311, ged. te Maasland op 22 dec 1805311
  7.   Adrianus de Bruijn, geb. te Maasland op 18 feb 1808312, ged. te Maasland op 28 feb 1808312, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 dec 1878313, tr. te Zouteveen op 4 mei 1832314 met Meinsje Verboon, dr. van Jacob Verboon en Marijtje Klapwijk, geb. te Zouteveen op 2 okt 1811315, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 mrt 1885316. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  8.   Hendrijntje (Hendrina, Hendrika) de Bruijn, geb. te Maasland op 5 okt 1812317, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 sep 1876318, tr. te Maasland op 30 okt 1835319 met Dirk Nijkerk (Neijkerk), zn. van Hendrik Nijkerk en Annetje van Berkel, geb. te Vlaardingen op 6 jul 1808, ged. te Vlaardingen op 10 jul 1808320, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 22 dec 1877321. Uit dit huwelijk een zoon. 
  9.   Maria de Bruin, geb. te Schipluiden op 13 okt 1801, ged. te Schipluiden op 18 okt 1801, ovl. te Maasland op 9 mei 1878322, tr. te Maasland op 29 apr 1825323 met Dirk Bouwmeester, zn. van Marinus Willemse Bouwmeester en Jannetje van Zanten, geb. te De Lier op 4 apr 1784, ovl. te Maasland op 9 okt 1846324. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

VIIIb.   Willem Arijsz Dijkshoorn, zn. van Arij Willemsz Dijkshoorn (VIIb) en Neeltje Post, ged. te Schipluiden op 3 mei 1772, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 24 jun 1836105, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 1799325 met Jaapje Willemsdr Post, dr. van Willem Post en Maartje Willemsdr Dijkshoorn (VIIIe), ged. te Vlaardingen op 22 feb 1778326, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 18 nov 1830327
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Kethel op 14 mrt 1800, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 5 jan 1837328, volgt IXa
  2.   Maartje Dijkshoorn, ged. te Kethel en Spaland op 8 mei 1803, ovl. te Delft op 10 jul 1833329, tr. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 29 apr 1827330 met Christiaan Fredrich Vincke, zn. van Johann Friedrich Vincke en Ilse Margrethe Stormes, geb. te Bohnhorst[Deu] op 14 okt 1797, ovl. te Vrijenban op 29 jul 1862331, (Christiaan Fredrich tr. (2) met Antje Dijkshoorn, dr. van Willem Arijsz Dijkshoorn (VIIIb) en Jaapje Willemsdr Post (zie IXb)). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Arie Dijkshoorn, geb. te Delft op 24 mrt 1808. 
  4.  Antje Dijkshoorn, ged. te Kethel en Spaland op 23 jul 1809, ovl. te Overschie op 18 mei 1885, volgt IXb
  5.   Jaapje Dijkshoorn, geb. te Pijnacker op 16 mei 1817333, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 17 jan 1836334

VIIIc.   Willem Pietersz Dijkshoorn, zn. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (VIIc) en Jannetje Korpershoek, ged. te Vlaardingen op 29 feb 1756115, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1806116, tr. te Vlaardingen op 8 jun 1783335 met Lena Leendertsdr van Bergen, dr. van Leendert Jansz van Bergen en Pietertje Meesdr Buisert, ged. te Pernis op 31 mei 1761, ovl. te Maassluis op 7 mrt 1850336, (Lena tr. (2) te Maassluis op 7 mei 1809 met Dirk Kooreneef, zn. van Gerrit Kooreneef en Wijntje Melisse van der Plaat.), (Lena tr. (3) te Maassluis op 29 apr 1824339 met Gerrit Minheer, zn. van Dirk Minheer en Johanna Kasteleijn.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 29 feb 1784341, ovl. voor mei 1806. 
  2.   Pietertje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 21 aug 1785342, ovl. te Vlaardingen op 3 jan 1812343, volgt IXc

VIIId.   Willem Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 23 mrt 1749120, bouwman onder Maasland, ovl. te Maasland op 26 jan 1814119, tr. te Vlaardingen op 28 apr 1776344 met Jacoba van den Berg, dr. van Arij Arendsz van den Bergh en Pieternella Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 5 nov 1749345, ovl. te Maasland op 28 apr 1823346
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Jaapje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 4 mei 1777347, ovl. te 's-Gravenhage op 15 feb 1855348, tr. te Maasland op 21 jul 1805 met Pieter (Petrus) Korpershoek, zn. van Pieter Korpershoek en Neeltje van der Jagt, ged. te Rijswijk op 6 mrt 1785, doodgraver te 's Gravenhage, ovl. te 's-Gravenhage op 10 mrt 1845349. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.   Pieternelletje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 1 okt 1778350, ovl. te Maasland op 20 jun 1857351, volgt IXd
  3.   Willemijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 23 apr 1780352, ovl. te Ruijven op 28 feb 1833353, tr. te Maasland op 30 apr 1814354 met Willem Post, zn. van Willem Post en Maartje Willemsdr Dijkshoorn (VIIIe), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 okt 1776, ged. te Vlaardingen op 20 okt 1776355, bouwman, ovl. te Pijnacker op 22 mrt 1854356. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.   Arendje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 9 sep 1781357, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 aug 1852358, volgt IXe
  5.   Ariaantje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 20 okt 1782359, begr. te Maasland op 31 okt 1783. 
  6.   Willem Dijkshoorn, ged. te Maasland op 14 dec 1783297, ovl. te Maasland op 14 okt 1828298, volgt IXf

VIIIe.   Maartje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 16 aug 1750121, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 mei 1792122, tr. te Vlaardingen op 1 mei 1774360 met Willem Post, zn. van Jacob Post en Dirkje van der Snoek, bouwman onder Vlaardinger Ambacht, begr. te Overschie op 28 nov 1807. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Dirkje Post, ged. te Vlaardingen op 5 mrt 1775361, ovl. te Rotterdam op 20 mrt 1839, tr. (1) te Vlaardingen op 9 nov 1794362 met Arij van der Marel, zn. van Kornelis Roelantsz van der Marel en Jannetje Ariens van der Speck, ged. te Maasland op 6 jun 1762363, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 apr 1801. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vlaardingen op 17 aug 1806364 met Henderik van der Hoeve, zn. van Arij Jansz van der Hoeven en Marijtje Esser Essing, ged. te Vlaardingen op 25 jun 1760365, ovl. te Rotterdam op 17 nov 1850. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Willem Post, tr. met Willemijntje Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) en Jacoba van den Berg. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.  Jaapje Willemsdr Post, tr. met Willem Arijsz Dijkshoorn (zie VIIIb). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.   Anna Post, ged. te Vlaardingen op 5 dec 1779366
  5.   Ariaantje Post, ged. te Vlaardingen op 24 apr 1782367
  6.   Jacob Post, ged. te Vlaardingen op 21 dec 1783368, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 sep 1792369
  7.   Maartje Post, ged. te Vlaardingen op 24 apr 1785370
  8.  Willemijntje Post, geb. circa 1786. 
  9.   Leena Post, ged. te Vlaardingen op 5 okt 1788371
  10.   Willem Post, ged. te Vlaardingen op 11 jul 1790372, ovl. te Vrijenban op 14 jan 1868373, tr. te Berkel en Rodenrijs op 2 aug 1815374 met Willemijntje Neeleman, dr. van Pieter Cornelisz Neeleman en Antje Bastiaansdr Uijthol, geb. te Berkel op 23 aug 1794, ovl. te Overschie op 6 dec 1879. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder. 

VIIIf.   Maarten Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) en Jaapje van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1754, ged. te Vlaardingen op 14 jul 1754123, bouwman, schepen, maire enz, ovl. te Vlaardingen op 13 mrt 1817124, tr. te Vlaardingen op 9 apr 1780375 met Trijntje Post, dr. van Jacob Post en Dirkje van der Snoek, ged. te Schipluiden op 21 mei 1758, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jul 1828376
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 1781, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 1840378, volgt IXg
  2.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 10 jan 1854380, volgt IXh
  3.   Jaapje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 2 jan 1785381, ovl. te Maasland op 24 sep 1861382, volgt IXi
  4.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 sep 1787, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 mei 1866384, volgt IXj
  5.   Dirkje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 21 feb 1790385, ovl. te Vlaardingen op 14 feb 1878386, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 mei 1819387 met Ridderus van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 10 mrt 1784, ged. te Vlaardingen op 14 mrt 1784388, bouwmansknecht, ovl. te Vlaardingen op 13 sep 1826389. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Maartje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 5 feb 1792390, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 17 nov 1792391
  7.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1793, ovl. te Schiedam op 20 feb 1854393, volgt IXk
  8.   Meijnsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 1796, ovl. te Vlaardingen op 17 feb 1834395, volgt IXl
  9.   Anna Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 feb 1798, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1870396, volgt IXm
  10.   Sijtje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 sep 1800, ged. te Vlaardingen op 5 okt 1800398
  11.   Sijtje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 1802, ged. te Vlaardingen op 25 apr 1802399, ovl. te Kethel en Spaland op 28 apr 1848400, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1827401 met Lambregt (Lambertus) van Berkel, zn. van Machiel Lambregtsz van Berkel en Neeltje Corsdr van Dijk, geb. te Vlaardingen op 4 aug 1803, ged. te Vlaardingen op 14 aug 1803402, metselaar, ovl. te Kethel en Spaland op 12 dec 1877403, (Lambregt tr. (2) te Kethel en Spaland op 17 mrt 1850404 met Maartje Vellekoop.). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  12.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1804, ovl. te Vlaardingen op 1 feb 1870407, volgt IXn

VIIIg.   Meinsje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 30 mei 1756125, ovl. te Rijswijk op 15 feb 1796, tr. te Vlaardingen op 16 jan 1780408 met Jan (Johannes) Jansz van Dorp, zn. van Jan Vrankensz van Dorp en Jannetje Leendertsdr van (der) Sweth, ged. te Vlaardingen op 21 aug 1746409, bouwman, ovl. te Stompwijk op 3 nov 1820, (Jan tr. (2) te Rijswijk op 15 okt 1797 met Leuntje van der Knaap, dr. van Jacob van der Knaap en Neeltje van Geest.). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Jannetje van Dorp, ged. te Rijswijk op 22 dec 1782, ovl. te Rijswijk op 20 feb 1820, tr. te Rijswijk op 13 okt 1799 met Arend van der Knaap (van Knaapen), zn. van Jacob van der Knaap en Neeltje van Geest, geb. te Rozenburg op 20 jan 1772, molenaar, zandschipper, bouwman, ovl. te Rijswijk op 4 mrt 1860, (Arend tr. (2) te Rijswijk op 5 nov 1820411 met Leena Teunisse van den Boogaard, dr. van Theunis van den Boogaard en Ariaantje Poot.). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

VIIIh.   Marijtje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) en Jaapje van der Ende, geb. te Vlaardingen op 6 dec 1757, ged. te Vlaardingen op 11 dec 1757126, ovl. te Pijnacker op 21 apr 1837127, tr. te Vlaardingen op 3 mei 1778412 met Wouter van Treuren, zn. van Arij van Treuren en Grietje Noot, ged. te Rotterdam op 28 dec 1747, ovl. te 't Woud op 5 aug 1810. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Grietje van Treuren, ged. te Vlaardingen op 10 sep 1780413, ovl. te Maasland op 18 jun 1783. 
  2.   Willem van Treuren, ged. te Maasland op 3 feb 1782414, ovl. te Delft op 14 jun 1850415, tr. te Kethel en Spaland op 25 apr 1821416 met Marij (Maria) Zonnevelt, dr. van Dirk Zonneveld en Arijaantje Koolen, ged. te Kethel op 4 jul 1773, ovl. te Delft op 22 feb 1848417. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Arij van Treuren, ged. te Maasland op 22 jun 1783418
  4.   Jacob van Treuren, ged. te Vlaardingen op 12 sep 1784419
  5.   Grietje van Treuren, geb. te 't Woud op 10 aug 1787, ovl. te Maasland op 13 dec 1844420, tr. te Maasland op 11 sep 1814421 met Arij van der Ende, zn. van Maarte van der Ende en Grietje Oosterloo, ged. te De Lier op 4 mrt 1787, arbeider, ovl. te Maasland op 27 okt 1859422. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.   Jaapje (Jacoba) van Treuren, geb. te 't Woud op 16 okt 1789, breischoolhoudster, ovl. te Delft op 18 mrt 1832423
  7.   Arij van Treuren, geb. te 't Woud op 18 feb 1791, bouwmansknecht, ovl. te Delft op 22 mrt 1850424, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1821425 met Maria van der Ende, dr. van DaniŽl van der Ende en Ariaentje Maan, geb. te Kethel op 9 mei 1797, ovl. te Hof van Delft op 19 mrt 1845426. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  8.   Maartje van Treuren, geb. te Hof van Delft op 20 mei 1796, ovl. te Pijnacker op 4 feb 1881427, tr. te Hof van Delft op 25 apr 1821428 met Cornelis Schinkelshoek, zn. van Gerrit Schinkelshoek en Cornelia Jacobs Breugem, geb. te Pijnacker op 3 jan 1785, ovl. te Pijnacker op 29 mrt 1878429. Uit dit huwelijk een dochter. 

VIIIi.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) en Jaapje van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jun 1761, ged. te Vlaardingen op 21 jun 1761129, bouwman in de Broekpolder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jan 1847130, tr. te Maasland op 30 apr 1785 met Antje van den Berg, dr. van Klaas van den Bergh en Marijtje Klapwijk, geb. te Schipluiden op 24 okt 1753, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 mrt 1831430
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Willem Pietersz Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jun 1787, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 1864432,433, volgt IXo
  2.   Nicolaas (Klaas) Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 10 okt 1790434, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1793435
  3.   Doodgeb. dochter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 feb 1793436
  4.   Klaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 20 apr 1794, ged. te Vlaardingen op 27 apr 1794437, particulier, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 okt 1834438
  5.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 mei 1798, ovl. te Vlaardingen op 28 mei 1889440,441, volgt IXpVIIIj.   Zijtje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 24 feb 1765132, ovl. voor 1802, tr. te Vlaardingen op 29 apr 1787218 met Joost Leendertse Zuidgeest, zn. van Leendert Jooste Zuidgeest en Pieternelletje Janse Stelleman (zie VIIo). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Petronella Zuidgeest, geb. te Vlaardingen op 26 okt 1797, ged. te Vlaardingen op 29 okt 1797442, ovl. te Vrijenban op 9 apr 1838443, tr. te Abtsregt op 17 mei 1829444 met Hendrik Poot, zn. van Arie Pietersz Poot en Zuzanna Eijgenraam, geb. te Maasland op 9 dec 1793445, ged. te Maasland op 15 dec 1793445, bouwknegt, ovl. te Delft op 10 dec 1875446, (Hendrik tr. (2) te Vrijenban op 30 nov 1843447 met Reijntje Drop, dr. van Pieter Droppert en Jaapje Zijdervelt.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIIk.   Cornelis Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Leendertsz Dijkshoorn (VIIe) en Hilletje Cornelisdr van der Maarel, geb. te Vlaardingen, ged. te Kethel op 19 okt 1738, ovl. te Vlaardingen op 25 aug 1816135, tr. te Rotterdam op 16 okt 1764 met Cornelia Jansdr de Bruin, geb. te Streefkerk, ovl. te Vlaardingen op 26 dec 1808. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Elisabeth Hillegonda Dijkshoorn, ged. te Rotterdam op 8 apr 1765, ovl. te Vlaardingen op 11 sep 1835450, volgt IXq
  2.   Henderijntje Dijkshoorn, ged. te Rotterdam op 25 mei 1776, ovl. te Rotterdam op 9 jan 1836, tr. te Vlaardingen op 9 okt 1791451 met Abram (Abraham) Groenedijk, zn. van Adrianus Groenendijk en Johanna Groenendijk, ged. te Rotterdam op 10 aug 1770, boekhandelaar, ovl. te Rotterdam op 11 mrt 1846. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pieter Dijkshoorn, ged. te Rotterdam op 7 feb 1770, ovl. te Vledder op 24 mrt 1838, volgt IXr
  4.   Johannes Dijkshoorn, geb. te 't Woud op 1 jul 1772, ovl. te Vlaardingen op 23 feb 1831452, volgt IXs
  5.   Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 22 aug 1773453, ovl. te Vlaardingen op 15 dec 1859454, volgt IXt
  6.   Lena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 jun 1775455, ovl. te Overschie op 29 jun 1860, tr. voor jul 1804 met Christiaan van der Kroon, zn. van Fredrik van der Kroon en Jannetje Verbeek, geb. te Overschie op 10 sep 1782, ovl. te Overschie op 4 feb 1874. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Cornelis Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 1 sep 1776456, ovl. te Vlaardingen op 10 sep 1808457, begr. te Vlaardingen op 12 sep 1808. 
  8.   Adriana Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 28 apr 1782458, ovl. te Hof van Delft op 11 mrt 1869459, volgt IXu

VIIIl.  Pieter Dijxhoorn, zn. van Arie Dijkshoorn (VIIf) en Cornelia Dortweg, ged. te 't Woud op 22 dec 1765, ovl. te Rotterdam op 7 aug 1830, tr. met Neeltje van der Lecq, dr. van Pieter van der Lecq en Elisabeth Grutterswijk, ged. te Overschie op 9 mei 1775, ovl. te Rotterdam op 9 apr 1853. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Arij Dijkshoorn, geb. te Overschie op 31 aug 1797, ovl. te Rotterdam op 10 nov 1880, volgt IXv
  2.   Elisabeth Dijkshoorn, geb. te Overschie op 27 jun 1799, ovl. te Rotterdam op 10 aug 1886, tr. (1) te Rotterdam op 18 okt 1837460 met Leendert Noordhoek, zn. van Leendert Noordhoek en Neeltje Smaal, ged. te Vlaardingen op 6 jan 1788461, ovl. te Rotterdam op 31 jan 1844. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Rotterdam op 1 nov 1848462 met Johannes Bernardus Breurman, zn. van Johan Hendrik Breurman en Sophia Lucas, geb. te Rotterdam circa mrt 1804, ovl. te Rotterdam op 2 jun 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Overschie op 29 apr 1803, ovl. te Rotterdam op 12 jun 1887, tr. te Rotterdam op 21 jul 1824463 met Christoffel de Breij, zn. van Johannes de Breij en Hubertina Pieternella Kup, ged. te Rotterdam op 19 okt 1804, ovl. te Rotterdam op 18 dec 1845. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Petronella Dijxhoorn, geb. te Rotterdam op 26 apr 1805, begr. te Rotterdam op 12 sep 1810. 
  5.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 7 okt 1813, ovl. te Overschie op 19 dec 1850, tr. te Rotterdam op 22 feb 1837464 met Hendrik (Henderik) Aalbers, zn. van Jacobus Aalbers en Grietje de Kater, geb. te Overschie en Hogeban op 19 dec 1807, ovl. te Overschie op 20 nov 1863, (Hendrik tr. (2) te Overschie op 10 okt 1852465 met Lijdia Sterk, dr. van Philippus Sterk en Elizabeth van Bekum.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIm.   Cornelis Dijkshoorn, zn. van Jan Cornelisse Dijkshoorn (VIIh) en Magdalena Ariensdr van der Sar, ged. te Naaldwijk op 17 okt 1790155,156, ovl. te Naaldwijk op 28 mrt 1847157, tr. te 's-Gravenzande op 12 jun 1818467 met Antje (Aaltje) Kuijvenhoven, dr. van Jan Kuijvenhoven en Pieternelletje van der Eijk, geb. te 's-Gravenzande op 31 jul 1795, ged. te 's-Gravenzande op 2 aug 1795468, ovl. te Naaldwijk op 22 nov 1864469
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 27 sep 1820470
  2.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 13 dec 1821471, ovl. te Naaldwijk op 21 mrt 1894, volgt IXw
  3.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 14 jan 1826472, ovl. te Monster op 28 jan 1888, tr. te 's-Gravenzande op 18 mei 1855474 met Leendert Hoogenraad, zn. van Hendrik Hoogenraad en Maria Ouwendijk, geb. te Monster op 28 sep 1824475, ovl. te Monster op 11 mrt 1880476. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  4.   Magdalena Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 15 okt 1827477, ovl. te Naaldwijk op 21 jun 1862478, volgt IXx
  5.   Dirkje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 21 feb 1829479, ovl. te Naaldwijk op 1 mrt 1830480
  6.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 10 aug 1831481
  7.   Dirk Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1834482, ovl. te Naaldwijk op 29 jul 1834483

VIIIn.   Cornelis Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (VIIj) en Pieternelletje Barendsdr van der Touw, geb. te Naaldwijk op 25 jul 1780, ged. te Naaldwijk op 6 aug 1780165,166, ovl. te Naaldwijk op 3 okt 1822167, tr. te Naaldwijk op 27 apr 1806 met Maria van der Tak, dr. van Arie van der Tak en Antje Willemsdr van Kralingen, ged. te Hillegersberg op 8 okt 1786, ovl. te Naaldwijk op 31 jan 1843484
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 18 sep 1806, ovl. te Wateringen op 14 dec 1893, volgt IXy
  2.  Arij Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 1 sep 1810, ovl. te Naaldwijk op 31 aug 1896, volgt IXz
  3.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 4 mrt 1813487, ovl. te Naaldwijk op 20 dec 1892, volgt IXaa
  4.   Janis (Adrianus) Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 2 mei 1819488, tr. te Naaldwijk op 30 nov 1844489 met Jacoba Boekesteijn, dr. van Arij Boekesteijn en Arendje Krouwel, geb. te Naaldwijk op 4 jun 1809, ged. te Naaldwijk op 8 jun 1809490, ovl. te Naaldwijk op 14 dec 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIo.   Barend Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (VIIj) en Pieternelletje Barendsdr van der Touw, ged. te Naaldwijk op 14 jun 1789178,179, ovl. te Naaldwijk op 22 okt 1866180, tr. te Naaldwijk op 31 jul 1819491 met Jacoba van Tol, dr. van Pieter Dirksz van Tol en Ariaantje Pietersdr Koole, geb. te 't Honderdland op 13 sep 1798, ged. te 's-Gravenzande op 16 sep 1798492, ovl. te Naaldwijk op 17 jan 1847493
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 20 okt 1819494, ovl. te Naaldwijk op 14 sep 1821495
  2.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 4 nov 1820496, ovl. te Naaldwijk op 12 mei 1902, volgt IXab
  3.   Jaantje (Adriaantje) Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 11 jan 1824497, ovl. te Naaldwijk op 18 jun 1847498
  4.   Wilhelmina Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 13 okt 1827499

VIIIp.  Cornelis Dijkshoorn, zn. van Johannes Ariens Dijkshoorn (VIIk) en Sara Annokkee, ged. te 's-Gravenhage op 22 jul 1781, tr. te Rotterdam op 15 aug 1802 met Catrina de Jong, dr. van Johannes de Jong en Susanna van Reijsik, geb. te Rotterdam 1783 of 1784, ovl. (45 jaar oud) te Rotterdam op 20 mrt 1829. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 8 feb 1803, ovl. te Rotterdam op 31 jul 1832, volgt IXac

VIIIq.   Arij Dijkshoorn, zn. van Johannes Ariens Dijkshoorn (VIIk) en Sara Annokkee, ged. te Delft op 25 dec 1785, ovl. te Wieringen op 11 feb 1834, tr. te Rotterdam op 7 sep 1815500 met Apolonia Hofland, dr. van Salomon Hofland en Dijna Hoogeveen, geb. te Schiedam op 22 mrt 1793, ovl. te Wieringen op 1 okt 1852. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Nicolaas (Klaas) Dijkshoorn, geb. te Oudeschild op 24 sep 1823, ovl. te Den Helder op 21 aug 1866, volgt IXad

VIIIr.  Arij Dijkshoorn, zn. van Pleun Ariens Dijkshoorn (VIIl) en Trijntje Ariens van der Beek, ged. te Pijnacker op 7 okt 1759, ovl. te Rotterdam op 13 mrt 1797, tr. te Rotterdam op 8 apr 1783 met Maria Olimans, geb. te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Arij Dijxhoorn, ged. te Rotterdam op 20 mrt 1784, ovl. te Rotterdam op 24 aug 1846, tr. (1) te Rotterdam op 5 feb 1812501 met Maria van der Ham, dr. van Cornelis van der Ham en Jannetje van den Berg, geb. te Kralingen op 4 aug 1791, ovl. te Rotterdam op 3 jul 1840. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 59 en 36 jaar oud) (2) te Rotterdam op 10 apr 1844 met Anna Catharina Elisabeth Veeling, dr. van Johannis Veeling en Elisabeth Munters, ged. te Rotterdam op 11 sep 1807, ovl. (63 jaar en 11 maanden oud) te Rotterdam op 28 aug 1871. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIs.   Machteld Pleunsdr Dijkshoorn, dr. van Pleun Ariens Dijkshoorn (VIIl) en Trijntje Ariens van der Beek, ged. te Pijnacker op 1 mei 1763, ovl. te Delft op 2 jan 1820181, tr. te Schipluiden op 17 jan 1784 met Arie Noordam, zn. van Jan Cornelisz Noordam en Klazijna Arijs de Geus, ged. te De Lier op 19 nov 1758, ovl. te Delft op 29 jul 1831502
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Arij Noordam, geb. te Delft op 1 dec 1794, ovl. te Delft op 2 apr 1855503, tr. te Hodenpijl op 29 apr 1824504 met Alida Koppert, dr. van Cornelis Koppert en Clasina de Jong, geb. te Hodenpijl op 25 feb 1804, ovl. te Delft op 18 feb 1867505. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.   Arejaantje (Jaantje) Noordam, geb. te Delft op 16 apr 1804, ovl. te Pijnacker op 9 aug 1851506, tr. te Hof van Delft op 15 nov 1827507 met Johannes Coenraad Welling, zn. van Johannes Coenraad Welling en Antje van Oosten, geb. te Pijnacker op 22 jan 1802508, ged. te Pijnacker op 24 jan 1802508, ovl. te Vrijenban op 15 nov 1869509. Uit dit huwelijk een zoon. 

VIIIt.  Leentje Dijkshoorn, dr. van Pleun Ariens Dijkshoorn (VIIl) en Pieternelletje Steenevelt, geb. te Rijswijk circa 1769, ovl. te Overschie op 5 mrt 1857, tr. met Arij van der Vlugt, zn. van Jacob van der Vlugt en Grietje van der Sman, ged. te Overschie op 10 mei 1761, ovl. te Overschie op 26 mrt 1833. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Grietje van der Vlugt, geb. op 20 aug 1797, ged. te Overschie op 28 aug 1797, ovl. te Overschie op 21 okt 1870, tr. te Overschie op 23 apr 1820510 met Hugo van der Vlugt, zn. van Leendert van der Vlugt en Maria Kleijweg, geb. te Overschie op 30 sep 1791. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Pleun van der Vlugt, geb. te Overschie op 2 feb 1804, ovl. te Overschie op 4 feb 1884, tr. (1) te Overschie op 26 mrt 1830511 met Neeltje Rodenburg, dr. van Jacob Rodenburg en Adriana van der Eijk, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 27 aug 1807. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) te Overschie op 13 nov 1852512 met Neeltje van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij en Cornelia van der Spek, geb. te 't Woud op 25 okt 1814513, ovl. te Overschie op 23 sep 1854. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIu.   Philip Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIIn) en Neeltje Philipsdr van der Lelij, ged. te Maasland op 1 dec 1765188, ovl. te Rijswijk op 19 okt 1834, tr. te Vlaardingen op 10 mei 1795514 met Aagtje (Agatha) Lugtigheid, dr. van Gerrit Lugtigheid en Leentje Overvoorde, ged. te Rijswijk op 21 jul 1765, ovl. te Delft op 22 feb 1844515
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 2 sep 1799516, ovl. te Delft op 23 apr 1883517, volgt IXae

VIIIv.   Arij Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIIn) en Neeltje Philipsdr van der Lelij, ged. te Maasland op 10 feb 1773192, ovl. te Maasland op 31 dec 1811193, tr. te Maasland op 1 mei 1803 met Jannetje Leenderts van Dorp, dr. van Leendert Jansz van Dorp en Ariaantje Arijsdr van Dorp, ged. te Maasland op 2 dec 1781518, ovl. te Maasland op 20 okt 1873519, (Jannetje tr. (2) te Maasland op 7 mei 1813520 met Machiel van Berkel, zn. van Arend Michielsz van Berkel en Jannetje Aries van der Ende.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Leendert Dijkshoorn, geb. te Maasland op 8 mrt 1805523, ovl. te Maasland op 17 aug 1885524, volgt IXaf
  2.   Jaantje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 10 okt 1811526,525, ged. te Maasland op 13 okt 1811526, ovl. te Maasland op 17 okt 1811527

VIIIw.   Geertje (Geertruida) Dijkshoorn, dr. van Jacobus Dijkshoorn (VIIo) en Pietertje Hoogerwerf, ged. te Maasland op 15 jan 1775208, ovl. te Kethel en Spaland op 27 dec 1855209, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 1803528 met Jan Korpershoek, zn. van Arij Jacobsz Korpershoek en Elizabeth Jansdr van der Mark, ged. te Maasland op 22 jul 1770529, ovl. te Kethel en Spaland op 13 mrt 1852530
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Elisabeth Korpershoek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 feb 1804, ged. te Vlaardingen op 15 feb 1804531, ovl. te Vlaardingen op 22 okt 1859532, tr. te Vlaardingen op 21 mei 1828533 met Jacob Glansdorp, zn. van Huibrecht Glansdorp en Lidewey van der Gaag, ged. te Kethel op 23 mei 1800, ovl. te Vlaardingen op 10 feb 1875534. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.   Arij Korpershoek, geb. te Kethel en Spaland op 12 jan 1812535, ovl. te Kethel en Spaland op 27 okt 1877536, tr. te Kethel en Spaland op 22 mei 1840537 met Cornelia Binnendijk, dr. van Jan Binnendijk en Catharina Kemmers, geb. te Naaldwijk op 4 apr 1813538, ovl. te Kethel en Spaland op 15 okt 1889539. Uit dit huwelijk een zoon. 

VIIIx.   Jacob Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (VIIo) en Pietertje Hoogerwerf, ged. te Maasland op 9 jun 1776210, bouwmansknecht, arbeider, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 okt 1835211, tr. te Vlaardingen op 16 nov 1811540 met Catharina (Kaatje) van den Akker, dr. van Johannes van den Akker en Pieternella Maarleveld, ged. te De Lier op 30 okt 1785, ovl. te Vlaardingen op 8 nov 1837541
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 feb 1812542, ovl. te Vlaardingen op 9 mrt 1812543
  2.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 mei 1814544, ovl. te Vlaardingen op 16 okt 1900545, tr. te Vlaardingen op 6 mrt 1839546 met Johannes Dijkxhoorn, zn. van Johannes Dijkshoorn (IXs) en Hendrica Visser, geb. te Vlaardingen op 10 nov 1814547, ovl. te Vlaardingen op 30 jun 1869548. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 apr 1819549, ovl. te Vlaardingen op 9 jul 1885550, volgt IXag
  4.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 17 jun 1825551, ovl. te Delft op 27 jun 1912552, volgt IXah

VIIIy.   Jacob Dijkshoorn, zn. van Arent Dijkshoorn (VIIq) en Jannetje van Dorp, ged. te Maasland op 9 aug 1778242, ovl. te Maasland op 29 jun 1855243, tr. (1) te Maasland op 21 feb 1800 met Gerritje van Dop (Dorp), dr. van Johannes Willemsz van Dop en Dirkje van den Dool, ged. te Maasland op 10 nov 1771553, ovl. te Maasland op 6 feb 1830554
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Dijkshoorn, geb. te Maasland op 31 mei 1802555, ovl. te Maasland op 6 mrt 1881556, volgt IXai
   Jacob Dijkshoorn, tr. (2) te Maasland op 5 mei 1832557 met Maartje van 't Hoog, dr. van Cornelis Huibertsz van 't Hoog en Neeltje Pleunsdr van der Kooij, geb. te De Lier op 19 jun 1790, ovl. te Maasland op 3 jan 1866558
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIz.   Leendert Dijkshoorn, zn. van Arent Pietersz Dijkxhoorn (VIIu) en Baaltje Cornelis Bezemer, geb. te Hof van Delft op 24 okt 1789, ged. te 't Woud op 25 okt 1789, ovl. te Delft op 22 aug 1865267, tr. te Delft op 28 mei 1823559 met Pieternella Verhagen, dr. van Arend Verhagen en Catrina Sprankhuijse, geb. te Delft op 23 mrt 1795, ovl. te Delft op 19 mrt 1871560
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Arend Dijkshoorn, geb. te Delft op 23 feb 1827561, ovl. te 's-Gravenhage op 9 mei 1883, volgt IXaj

VIIIaa.   Pieter Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te 't Woud op 19 mei 1786, ovl. te Vrijenban op 27 dec 1868278, tr. (1) te Maasland op 28 apr 1811 met Jaapje de Jong, dr. van Arij Jacobsz de Jong en Maartje van der Nol, geb. te Maasland op 17 okt 1791562, ged. te Maasland op 23 okt 1791562, ovl. te Maasland op 19 aug 1814563
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelia Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 21 jun 1812, volgt IXak
  2.   Arij Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 6 nov 1813565, ovl. te Maassluis op 28 jun 1885564, volgt IXal
   Pieter Dijkxhoorn, tr. (2) te Maasland op 13 apr 1817566 met Neeltje van 't Hoog, dr. van Cornelis Huibertsz van 't Hoog en Neeltje Pleunsdr van der Kooij, geb. te De Lier op 11 nov 1787, ovl. te Vrijenban op 5 feb 1867567
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIab.   Ridderus (Ridder) Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te 't Woud op 9 dec 1790, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 27 mei 1848279, tr. te Pijnacker op 26 jun 1813568 met Annetje van der Vlugt, dr. van Dirk van der Vlugt en Jannetje Patijn, geb. te Vrijenban op 24 apr 1795, ovl. te Delft op 5 feb 1862569
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Cornelia Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 27 apr 1814570, ovl. te Groeneveld op 15 apr 1828571
  2.   Dirk Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 20 dec 1817573, ovl. te Maasland op 19 sep 1889572, volgt IXam
  3.   Arij Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 22 dec 1818574, ovl. te Delft op 27 jul 1889575, volgt IXan
  4.   Jannetje Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 20 sep 1820576, ovl. te Groeneveld op 8 apr 1821577
  5.   Pieter Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 21 mrt 1822578, ovl. te Groeneveld op 3 apr 1853579, volgt IXao
  6.   Jannetje Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 11 apr 1823580, ovl. te Rijswijk op 26 mrt 1872, volgt IXap
  7.   Cornelis Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 30 jan 1825581, ovl. te Rijswijk op 1 mei 1878, volgt IXaq
  8.   Geertje Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 21 dec 1826582, ovl. te Rijswijk op 13 mrt 1888, volgt IXar
  9.   Leendert Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 18 apr 1828583, ovl. te Groeneveld op 12 sep 1829584
  10.   Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 18 mrt 1830585, ovl. te Delft op 1 jan 1872586, tr. te Hof van Delft op 20 apr 1860587 met Simon van den Berg, zn. van Pieter van den Berg en Anna Post, geb. te Pijnacker op 26 sep 1830588, ovl. te Delft op 5 mrt 1885589, (Simon tr. (2) te Delft op 7 mrt 1877590 met Jaappie van den Berg.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.   Leendert Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 16 mrt 1834593, ovl. te Groeneveld op 3 sep 1835594
  12.   Leendert Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 27 okt 1835595, tr. te Maasland op 14 dec 1860596 met Leentje Moerman, dr. van Jacob Moerman en Willemina van Geest, geb. te Maasland op 8 mei 1841597. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.   Annetje Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 14 jan 1838598, ovl. te Groeneveld op 2 jun 1838599

VIIIac.   Simon Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 28 mrt 1795, ovl. te Hof van Delft op 21 jul 1870283, tr. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 25 apr 1834600 met Adriana van Schie, dr. van Cornelis van Schie en Neeltje Rip, geb. te Ackersdijk op 3 jul 1806, ovl. te Hof van Delft op 18 feb 1870601
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Doodgeb. dochter Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 14 mrt 1835602
  2.   Dijkxhoorn, geb. en ovl. te Hof van Delft op 23 mrt 1836603, ovl. (0,5u)603,604
  3.   Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 30 nov 1838605, ovl. te Hof van Delft op 12 feb 1884606, volgt IXas
  4.   Doodgeb. zoon Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 3 apr 1841607
  5.   Doodgeb. zoon Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 3 feb 1843608

VIIIad.   Arend Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te 't Woud op 20 jun 1800, ged. te 't Woud op 27 jun 1800, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 8 jan 1875284, tr. te Kethel en Spaland op 24 apr 1828609 met Jaapje van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Neeltje Klapwijk, geb. te Kethel en Spaland op 20 feb 1803, ovl. te Vlaardingen op 9 mei 1867610
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Neeltje Dijkxhoorn, geb. te Zouteveen op 6 sep 1832611, ovl. te Schiedam op 20 feb 1910612, volgt IXat
  2.   Maria Dijkxhoorn, geb. te Zouteveen op 23 mrt 1839613, ovl. te Leiden op 20 sep 1878, volgt IXau

VIIIae.   Arij Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 17 dec 1802, bouwman te Schiebroek en Hillegersberg, ovl. te Hillegersberg op 18 aug 1864, tr. te Overschie op 24 apr 1831614 met Trijntje van den Berg, dr. van Hendrik Jansz van den Bergh en Jacoba Dirksdr van der Kooij, geb. te Overschie op 5 mei 1808, ovl. te Hillegersberg op 6 jul 1863. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Hendrik Dijkxhoorn, geb. te Hillegersberg op 4 feb 1834, ovl. te Hillegersberg op 1 mrt 1877, volgt IXav

Generatie IX

IXa.   Neeltje Dijkshoorn, dr. van Willem Arijsz Dijkshoorn (VIIIb) en Jaapje Willemsdr Post, geb. te Kethel op 14 mrt 1800, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 5 jan 1837328
 Zij krijgt een zoon: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 21 dec 1836616, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 25 dec 1836615

IXb.   Antje Dijkshoorn, dr. van Willem Arijsz Dijkshoorn (VIIIb) en Jaapje Willemsdr Post, ged. te Kethel en Spaland op 23 jul 1809, ovl. te Overschie op 18 mei 1885, tr. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 21 feb 1834332 met Christiaan Fredrich Vincke, zn. van Johann Friedrich Vincke en Ilse Margrethe Stormes (zie VIIIb). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Sophia Jacoba Vincke, geb. te Delft op 13 sep 1835617, ovl. te Overschie op 6 okt 1905, tr. te Vrijenban op 1 mei 1857618 met Arie Neeleman, zn. van Jan Neeleman en Pieternella van den Berg, geb. te Berkel en Rodenrijs op 15 nov 1829, ovl. te Overschie op 23 mrt 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Anna Frederika Vincke, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 30 nov 1840619, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 13 jan 1917, tr. te Vrijenban op 6 mei 1863620 met Cornelis Neeleman, zn. van Jan Neeleman en Pieternella van den Berg, geb. te Berkel en Rodenrijs op 2 feb 1838, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 10 nov 1919. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

IXc.   Pietertje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIIIc) en Lena Leendertsdr van Bergen, ged. te Vlaardingen op 21 aug 1785342, ovl. te Vlaardingen op 3 jan 1812343, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mei 1809621 met Ego Arij Blok, zn. van Arij Blok en Maria van Treuren, ged. te Kralingen op 13 mrt 1785, molenmaker, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 1857622, (Ego tr. (2) te Nieuwerkerk a/d IJssel op 25 jul 1813623 met Adriana Tom, dr. van Arij Paulusz Tom en Ariaantje van der Arend.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  1.   Willem Dijkshoorn (Blok), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 dec 1810, ged. te Vlaardingen op 23 dec 1810625, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 5 jan 1811626

IXd.   Pieternelletje Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) en Jacoba van den Berg, ged. te Maasland op 1 okt 1778350, ovl. te Maasland op 20 jun 1857351, tr. te Maasland op 28 apr 1805 met Teunis van Vliet, zn. van Claas van Vliet en Magteld Paulusdr Moerman, ged. te Maasland op 22 mei 1774627, bouwman te Maasland, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 9 dec 1836628
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Klaas van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 feb 1806, ged. te Vlaardingen op 9 feb 1806629, bouwman onder Maasland, ovl. te Maasland op 2 aug 1872630, tr. met Annetje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek (zie Xt). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  2.   Ariana van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1807, ged. te Vlaardingen op 22 nov 1807634, ovl. te Vlaardingen op 2 sep 1813635
  3.   Paulus van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 apr 1809, ged. te Vlaardingen op 16 apr 1809636, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 22 sep 1809637
  4.   Willem van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 jul 1810, ged. te Vlaardingen op 5 aug 1810638, bouwman, ovl. te Maasland op 30 apr 1870639, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 23 jan 1833640 met Jannetje Sonneveld, dr. van Arij Zonneveld en Adriaantje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 mrt 1810, ged. te Vlaardingen op 1 apr 1810641, ovl. te Maasland op 20 apr 1841642. Uit dit huwelijk 2 zonen, tr. (2) te Maasland op 4 dec 1841643 met Pieternelletje van Elswijk, dr. van Johannes van Elswijk en Pleuntje Kool, geb. te De Lier op 28 sep 1816, ovl. te Maasland op 12 okt 1859644. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) te Maasland op 28 okt 1865645 met Elizabeth Mosterd, dr. van Maarten Mostert en Cornelia Oosterloo, geb. te Maasland op 29 mrt 1826646, ovl. te Maasland op 19 jan 1868647. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Paulus van Vliet, geb. te Vlaardingen op 16 nov 1812649, bouwman te Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 sep 1843648, tr. te Maasland op 27 apr 1839650 met Neeltje Kalisvaart, dr. van Jacob Kalisvaart en Pleuntje van den Berg, geb. te Maasland op 8 sep 1813651, bouwvrouw, ovl. te Vlaardingen op 25 feb 1859652, (Neeltje tr. (2) met Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXf) en Ariaantje de Bruijn (zie Xb)). Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  6.   Jacobus van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 1814656, ovl. te Vlaardingen op 5 mei 1815657
  7.   Adriana van Vliet, geb. te Vlaardingen op 21 jan 1816658, ovl. te Haarlemmermeer op 25 okt 1860, tr. te Vlaardingen op 30 mrt 1842659 met Willem Bijl, zn. van Jacobus Bijl en Dirkje van Duijn, geb. te Maasland op 5 jul 1815660, ovl. te Haarlemmermeer op 15 feb 1874. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Magdalena van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 sep 1817661, ovl. te Vlaardingen op 26 sep 1884662, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 16 apr 1840663 met Jacob Wapenaar, zn. van Willem Wapenaar en Dirkje Bergwerf, geb. te Vlaardingen op 13 okt 1817664, bouwman, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jul 1890665. Uit dit huwelijk een dochter. 
  9.   Jacoba van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 aug 1819666, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1882667, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 1841668 met Pieter Hoogendam, zn. van Jan Hogendam en Maria Dijkshoorn (IXp), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 mrt 1820669, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 28 apr 1903670, (Pieter tr. (2) te Rijswijk op 11 mei 1887671 met Adriana van der Eijk, dr. van Simon van der Eijk en Arendje Zonneveld.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

IXe.   Arendje Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) en Jacoba van den Berg, ged. te Maasland op 9 sep 1781357, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 aug 1852358, tr. te Maasland op 7 apr 1811 met Dirk Kleijwegt, zn. van Cornelis Kleijwegt en Neeltje Huisman, ged. te Kethel op 2 aug 1778, bouwman onder Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 nov 1846673
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Neeltje Kleijwegt, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 10 jun 1822674, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 feb 1899675, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1839676 met Arij Verboon, zn. van Arij Pietersz. Verboon en Willemijna van den Berg, geb. te 't Woud op 24 aug 1816677, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1864678. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

IXf.   Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) en Jacoba van den Berg, ged. te Maasland op 14 dec 1783297, bouwman, ovl. te Maasland op 14 okt 1828298, tr. (1) te De Lier op 22 apr 1812679 met Aaltje van der Ende, dr. van Pieter van der Ende en Neeltje Bregman, ged. te De Lier op 1 apr 1787, ovl. te Maasland op 31 mei 1817680
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Maasland op 30 jan 1813681, ovl. te Maasland op 4 feb 1813682
  2.   Willemijntje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 8 mei 1814683, ovl. te Maasland op 22 mei 1829684
  3.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Maasland op 5 jun 1815685, ovl. te Maasland op 12 mrt 1816686
  4.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 sep 1816687, ovl. te Maasland op 8 apr 1847688, volgt Xa
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Maasland op 15 mrt 1818296 met Ariaantje de Bruijn, dr. van Hendrik de Bruijn en Maartje Ariensdr Dijkshoorn (VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 14 jun 1818689, ovl. te Maasland op 22 jan 1902690
  2.   Aaltje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 17 okt 1819691, ovl. te Vlaardingen op 11 dec 1861692, tr. te Maasland op 16 mei 1851693 met Dirk Korpershoek, zn. van Sijmen Korpershoek en Jannetje Poot, geb. te Maasland op 4 jun 1827694, (Dirk tr. (2) te Oud- en Nieuw Mathenesse op 21 mei 1863695 met Elisabeth Hendrika van Dolder, dr. van Willem Aalbert van Dolder en Johanna van den Broek.). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.   Willem Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 nov 1820654, ovl. te Vlaardingen op 6 jan 1907655, volgt Xb
  4.   Hendrik Dijkshoorn, geb. te Maasland op 2 nov 1822696, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jun 1886697,698, volgt Xc
  5.   Adriaantje (Ariaantje) Dijkshoorn, geb. te Maasland op 9 mrt 1824699, ovl. te Maasland op 13 jul 1829700
  6.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 25 nov 1825701, ovl. te Maasland op 27 nov 1825702
  7.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 9 dec 1827703, ovl. te Delft op 8 aug 1913704, volgt Xd
  8.   Willempje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 14 mei 1829705, ovl. te Maasland op 11 dec 1829706

IXg.   Willem Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 1781, ged. te Vlaardingen op 29 apr 1781377, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 1840378, tr. (1) te Maasland op 27 apr 1806 met Neeltje Zegwaard, dr. van Ewoud Zegwaard en Arieaantje de Vos, geb. te Rijswijk op 23 apr 1776, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 17 jun 1829707
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1807, ged. te Vlaardingen op 30 aug 1807708, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 okt 1807709
  2.   Ewoud Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 feb 1809, ovl. te Maasland op 13 mei 1878711, volgt Xe
  3.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 19 mei 1811, ovl. te Vlaardingen op 3 jan 1868713, volgt Xf
  4.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 aug 1814714, ovl. te Vlaardingen op 15 sep 1814715
  5.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 feb 1818716, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 apr 1819717
  6.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 feb 1820718, ovl. te Maasland op 30 jan 1886719, volgt Xg
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Schipluiden op 30 okt 1830720 met Willemijna van den Berg, dr. van Arij van den Berg en Arentje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 16 jan 1785232, bouwvrouw, ovl. te Vlaardingen op 15 jan 1853721, (Willemijna tr. (1) te Vlaardingen op 4 mei 1806722 met Arij Pietersz. Verboon, zn. van Pieter Arysz Verboon en Meinsje Jacobsdr Poot.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXh.   Jacob Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 4 mei 1783379, bouwman en stadswerker te Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen op 10 jan 1854380, tr. te Delft op 30 apr 1809 met Maria van den Berg, dr. van Nicolaas van den Berg en Maria van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 24 apr 1785370, ovl. te Vlaardingen op 4 mrt 1858724
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Dijkshoorn, geb. en ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 nov 1809, ovl. (12 uur oud)725
  2.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 29 nov 1810, ovl. te Vlaardingen op 1 nov 1859727, volgt Xh
  3.   Klaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 nov 1811728, ovl. te Kethel en Spaland op 9 apr 1880730, volgt Xi
  4.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 jan 1813732, ovl. te Vlaardingen op 18 aug 1853731, tr. te Vlaardingen op 30 dec 1835733 met Arie van Toorn, zn. van Adam van Tooren en Adriana van Neck, geb. te Vlaardingen op 17 mrt 1808, ged. te Vlaardingen op 23 mrt 1808735, scheepmakersknecht, ovl. te Vlaardingen op 20 mrt 1870734. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 26 nov 1814736
  6.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 nov 1815737, ovl. te Vlaardingen op 27 okt 1817738
  7.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 31 jan 1817739, ovl. te Vlaardingen op 15 okt 1859740, volgt Xj
  8.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 dec 1818741, ovl. te Vlaardingen op 21 mrt 1819742
  9.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 dec 1819744, ovl. te Vlaardingen op 25 feb 1822743
  10.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 apr 1821745, ovl. te Vlaardingen op 11 jan 1823746

IXi.   Jaapje Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) en Trijntje Post, ged. te Vlaardingen op 2 jan 1785381, ovl. te Maasland op 24 sep 1861382, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 25 dec 1809747 met Jacob Zonneveld, zn. van Machiel Zonneveld en Jannetje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 7 mrt 1787748, bouwman, ovl. te Maasland op 22 okt 1845749
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Machiel Zonneveld, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 apr 1810751, ged. te Vlaardingen op 29 apr 1810750, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 22 jul 1810. 
  2.   Trijntje Zonneveld, geb. te Maasland op 8 aug 1813752, ovl. te Vlaardingen op 11 aug 1849753, tr. te Maasland op 21 aug 1835754 met Cornelis Moerman, zn. van Arij Willemsz. Moerman en Trijntje Breggeman, geb. te Vlaardingen op 3 nov 1811755, ged. te Vlaardingen op 10 nov 1811756, ovl. te Vlaardingen op 7 aug 1859757. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.   Maarten Zonneveld, geb. te Maasland op 7 apr 1820758, ovl. te Maasland op 16 apr 1876759, tr. te Maasland op 5 jun 1857760 met Trijntje van den Dool, dr. van Cornelis van den Dool en Pleuntje Poot, geb. te Maasland op 30 mrt 1831761, ovl. te Oostvoorne op 14 jan 1919, (Trijntje tr. (2) te Maasland op 25 apr 1879762 met Arij Poot, zn. van Cornelis Poot en Pieternella Poot.). Uit dit huwelijk een dochter. 
  4.   Jacob Zonneveld, geb. te Maasland op 7 sep 1826765, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 23 apr 1873766, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 9 mei 1860767 met Maria Poot, dr. van Pleun Poot en Aafje Hoogendam, geb. te Vlaardingen op 10 jul 1833768, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 1887769, (Maria tr. (2) te Vlaardingen op 1 mei 1878770 met Willem Bos, zn. van Willem Bos en Jorijntje Vermeer.). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

IXj.   Arij Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 sep 1787, ged. te Vlaardingen op 16 sep 1787383, bouwman op de Moordwoning, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 mei 1866384, tr. te Vlaardingen op 13 jan 1813773 met Pleuntje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1786, ged. te Vlaardingen op 15 jan 1786774, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1863775
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 1813776, ovl. te Kethel en Spaland op 27 mei 1901777, volgt Xk
  2.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 mrt 1815778, ovl. te Vlaardingen op 25 okt 1859779, volgt Xl
  3.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 jun 1817780, ovl. te Vlaardingen op 8 jun 1856781, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 25 apr 1838782 met Pieter Maan, zn. van Arij Maan en Maria Verboon, geb. te Vlaardingen op 14 dec 1813783, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 26 mrt 1878784, (Pieter tr. (2) te Vlaardingen op 4 jul 1860785 met Jannetje Sluijter, dr. van Jan Sluiter en Susanna Dorian.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Doodgeb. dochter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 okt 1819788
  5.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 aug 1821789, ovl. te Maasland op 3 nov 1905790, volgt Xm
  6.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1824791, ovl. te Vlaardingen op 15 mrt 1907792, volgt Xn
  7.   Ridderus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1828793, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 13 feb 1828794
  8.   Ridder Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1829795, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 1915796, volgt XoIXk.   Maartje Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1793, ged. te Vlaardingen op 1 sep 1793392, ovl. te Schiedam op 20 feb 1854393, tr. te Vlaardingen op 22 jan 1814797 met Leendert Zonneveld, zn. van Machiel Zonneveld en Jannetje Post, ged. te Vlaardingen op 27 dec 1789798, bouwman, ovl. te Schiedam op 20 jun 1851799
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Giel (Machiel) Zonneveld, geb. te Overschie op 15 mei 1820, bouwman, ovl. te Schiedam op 18 jan 1879. 

IXl.   Meijnsje Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 1796, ged. te Vlaardingen op 3 apr 1796394, ovl. te Vlaardingen op 17 feb 1834395, tr. te Vlaardingen op 4 aug 1819800 met Lourens Jansz Bijl, zn. van Jan Jacobsz Bijl en Maartje Zuidgeest, geb. te Vlaardingen op 12 nov 1796, ged. te Vlaardingen op 16 nov 1796801, ovl. te Kethel en Spaland op 26 mrt 1866802, (Lourens tr. (2) met Catharina Dijkshoorn, dr. van Arij Dijkshoorn (IXj) en Pleuntje van der Kooij (zie Xk)). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Bijl, geb. te Vlaardingen op 12 nov 1819804, bouwman aan de kandelaar, ovl. te Kethel en Spaland op 16 jun 1894805, tr. met Adriana Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek (zie Xaa). Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

IXm.   Anna Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 feb 1798, ged. te Vlaardingen op 4 mrt 1798397, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1870396, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 31 jan 1819809 met Jacob Huibrechtsz Poot, zn. van Huijbrecht Jacobs Poot en Marijtje Klapwijk, geb. te Schipluiden op 3 feb 1795, bouwman in de Broekpolder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 20 jan 1878810,811
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Huibregt (Huibrecht) Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 jun 1819812, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 okt 1819813
  2.   Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1820814, ovl. te Dordrecht op 24 jan 1892, tr. te Maassluis op 8 dec 1841815 met Nicolaas (Klaas) Mostert, zn. van Arendt Mostert en Pietertje de Bruijn, geb. te Maassluis op 19 dec 1813816, bouwman, ovl. te Maassluis op 26 okt 1860817. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  3.   Huibrecht (Huijbrecht) Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 feb 1822818, bouwman op Meerzicht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 feb 1883819,820, tr. te Overschie op 23 apr 1847821 met Jaapje de Raad (de Raat, de Raadt), dr. van Cornelis de Raat en Margarita Elandia Braat, geb. te Kralingen op 26 feb 1816822, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 1888823, (Jaapje tr. (1) te Overschie op 10 jun 1840824 met Willem de Raadt, zn. van Bastiaan de Raat en Pietertje de Raadt.). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  4.   Maarten Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 mrt 1824825, bouwman te Vlaardingen en Maassluis, ovl. te Maassluis op 20 apr 1903826, tr. te Zouteveen op 29 jan 1847827 met Jacoba van der Lelij, dr. van Cornelis van der Lelij en Teuntje Koole, geb. te Maassluis op 14 nov 1824828, ovl. te Maassluis op 22 dec 1901829. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  5.   Maria Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 feb 1826830, ovl. te Aarlanderveen op 17 mei 1882, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 jan 1849831 met Hendrik Eikelenboom, zn. van Albert Eikelenboom en Meinsje Vermeulen, geb. te Aarlanderveen op 8 aug 1814, schipper, ovl. te Aarlanderveen op 21 mei 1890. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  6.   Jaapje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 nov 1828832, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 nov 1888833, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 16 apr 1862834 met Theunis van den Dool, zn. van Huijg Teunisz van den Dool en Geertruijd Nicolaasdr Alenburg, geb. te 't Woud op 20 mei 1811, bouwman Zouteveen, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 feb 1868835. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 1869836 met Cornelis van den Dool, zn. van Huijg Teunisz van den Dool en Geertruijd Nicolaasdr Alenburg, geb. te Hof van Delft op 9 mrt 1820838, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jul 1898837. Uit dit huwelijk een zoon. 
  7.   Jan Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 mei 1831839, bouwman in de Broekpolder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 okt 1896840, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 jun 1870841 met Arendje Quak, dr. van Jacob Kwak en Henderika de Vries, geb. te Rozenburg op 16 dec 1835, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mrt 1910842,843. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  8.   Jacob Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 jul 1832844, bouwknegt, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 jul 1847845
  9.   Willem Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 jul 1834846, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 sep 1834847
  10.   Doodgeb. dochter Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 dec 1835848
  11.   Mensje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 1837849, ovl. te Vlaardingen op 20 aug 1903850, tr. te Vlaardingen op 23 mrt 1859851 met Gerrit Starrenburg, zn. van Kornelis Starrenburg en Gijsberdine Johanna Teerlink, geb. te Vlaardingen op 18 nov 1834852, kuiper, ovl. te Vlaardingen op 23 mrt 1900853. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  12.   Willem Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jul 1841854, bouwknegt, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jun 1873855IXn.   Simon Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1804, ged. te Vlaardingen op 25 nov 1804406, veehouder op de Meeuwenwoning, ovl. te Vlaardingen op 1 feb 1870407, tr. te Maasland op 25 okt 1828856 met Pietertje (Petronella) Glansdorp, dr. van Huibrecht Glansdorp en Lidewey van der Gaag, geb. te Kethel op 7 jul 1806, ovl. te Vlaardingen op 17 jan 1893857
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 15 feb 1829858, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1893859, volgt Xp
  2.   Huibregt Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 mei 1832860, ovl. te Maasland op 9 feb 1833861
  3.   Huibregt Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 mei 1834862, ovl. te Vlaardingen op 16 aug 1834863
  4.   Liedewij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 aug 1835864, ovl. te Vlaardingen op 14 jul 1858865
  5.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 dec 1836866, ovl. te Vlaardingen op 8 jul 1837867
  6.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 okt 1838868, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1894869, volgt Xq
  7.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 feb 1841870, ovl. te Vlaardingen op 12 apr 1858871
  8.   Huberdina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 jan 1844872, ovl. te Delft op 29 mrt 1909873,874, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1873875 met Nicolaas van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mrt 1837876, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 nov 1877877. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vlaardingen op 16 jun 1892878 met Nicolaas van Dorp, zn. van Gerrit Bos van Dorp en Teuntje Cornelisse Breederveld, geb. te Maasland op 3 jun 1838879, ovl. te Delft op 12 nov 1900880. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 29 nov 1846881, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 1926882,883, volgt Xr
  10.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 jan 1850885, ovl. te Vlaardingen op 7 jan 1888886, tr. te Vlaardingen op 16 sep 1874887 met Hendrik Schenk, zn. van Jacob Schenk en Cornelia Don, geb. te Vlaardingen op 11 dec 1850888, timmerman, ovl. te Vlaardingen op 28 mei 1882889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 okt 1852890, ovl. te Vlaardingen op 19 dec 1935891, volgt XsIXo.   Willem Pietersz Dijkshoorn, zn. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (VIIIi) en Antje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jun 1787, ged. te Vlaardingen op 1 jul 1787431, bouwman op woning "Halfwege", ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 1864432,433, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 10 jun 1810893 met Arjaantje (Adriana) van der Spek, dr. van Willem van der Spek en Maria Leeflang, geb. te Pijnacker op 13 okt 1787894, ged. te Pijnacker op 21 okt 1787894, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jul 1831895
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Annetje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 nov 1810, ovl. te Maasland op 19 jan 1884633, volgt Xt
  2.   Maria Dijkshoorn, geb. te Delft op 12 nov 1812896, ovl. te Wateringen op 8 nov 1847897, volgt Xu
  3.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Delft op 27 mrt 1814898
  4.   Jaapje Dijkshoorn, geb. te Delft op 21 apr 1815899, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 aug 1862900, volgt Xv
  5.   Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 6 dec 1816901, ovl. te Vrijenban op 1 jul 1818902
  6.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Delft op 19 dec 1817903, ovl. te Vlaardingen op 15 sep 1894904, volgt Xw
  7.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 25 mei 1819905, ovl. te Kethel en Spaland op 28 feb 1874906,907, volgt Xx
  8.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 30 jan 1822908, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jul 1822909
  9.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mei 1823910, ovl. te Schiedam op 11 dec 1892911, volgt Xy
  10.   Pieter Dijkshoorn913, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jun 1824912, ovl. te Overschie op 12 jan 1870, volgt Xz
  11.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 dec 1825914, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1826915
  12.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 1827807, ovl. te Kethel en Spaland op 14 dec 1893808, volgt Xaa
  13.   Klaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jul 1831916, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 aug 1831917


   Willem Pietersz Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 16 mrt 1832918 met Antje van den Berg, dr. van Arend van den Berg en Pieternella Biemondt, geb. te Wateringen op 10 apr 1803, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 17 aug 1836919
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1832920, ovl. te Schiebroek op 31 mrt 1923, volgt Xab
  2.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mrt 1834921, ovl. te Schiedam op 4 jan 1873922, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 3 dec 1852923 met Pieter Zonneveld, zn. van Arij Zonneveld en Adriaantje van den Berg, geb. te Zouteveen op 30 aug 1826924, bouwman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Antje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 aug 1836925, ovl. te Maasland op 5 sep 1836926
   Willem Pietersz Dijkshoorn, tr. (3) te Vlaardinger-Ambacht op 28 apr 1837927 met Antje Vellekoop, dr. van Pieter Vellekoop en Gerritje de Bruijn, geb. te Overschie op 3 mei 1809, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 nov 1893928,929
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 sep 1838930, ovl. te Kethel en Spaland op 2 mrt 1879931, volgt Xac
  2.   Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 dec 1839932, ovl. te Hillegersberg op 11 jun 1872933, volgt Xad
  3.   Gerritje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1841934, ovl. te Hillegersberg op 3 feb 1902, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 apr 1866935 met Siemon Moerman, zn. van Arend Moerman en Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 9 nov 1835936, veehouder, ovl. te Hillegersberg op 11 mrt 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Antje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 dec 1841937, ovl. te Maasland op 1 jul 1874938, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1872939 met Andries Moerman, zn. van Arend Moerman en Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 17 dec 1837941, bouwman op de woning "De Vergulde Hand", ovl. te Maasland op 14 jun 1898940, (Andries tr. (2) te Pijnacker op 13 mei 1876942 met Willemina Notenboom, dr. van Cornelis Notenboom en Neeltje Notenboom.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 nov 1842945, ovl. te Schiedam op 10 dec 1933946, volgt Xae
  6.   IJsbrand Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 feb 1844947, ovl. te Vrijenban op 6 sep 1888948, volgt Xaf
  7.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1845949, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mrt 1929950, volgt Xag
  8.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 mei 1846952, ovl. te Rotterdam op 23 dec 1918, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 1866953 met Arie Voorwinden, zn. van Arie Voorwinden en Aaltje Braat, geb. te Schiebroek op 19 okt 1844, winkelier, ovl. te Rotterdam op 4 aug 1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 1 jul 1848954, ovl. te Hillegersberg op 17 nov 1930955, volgt Xah
  10.   Marinus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 okt 1850956, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 okt 1874957,958IXp.   Maria Dijkshoorn, dr. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (VIIIi) en Antje van den Berg, geb. te Vlaardingen op 24 mei 1798, ged. te Vlaardingen op 27 mei 1798439, ovl. te Vlaardingen op 28 mei 1889440,441, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 21 apr 1820959 met Jan Hogendam (Hoogendam), zn. van Maarten Hoogendam en Maria (Arijsdr) de Bruin, ged. te Schipluiden op 19 sep 1794, bouwman op de Kooiwoning in de Broekpolder, ovl. te Vlaardingen op 15 nov 1867960
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Pieter Hoogendam, tr. (1) met Jacoba van Vliet, dr. van Teunis van Vliet en Pieternelletje Dijkshoorn (IXd). Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (2) met Adriana van der Eijk, dr. van Simon van der Eijk en Arendje Zonneveld, geb. te Hof van Delft op 27 mrt 1837672, ovl. na 1903 (zie IXd). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Maria Hoogendam, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 nov 1823961, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 mei 1900962, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1845963 met Jacob Maan, zn. van Pieter Maan en Anna van der Kooij, geb. te Zouteveen op 7 mei 1819964, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 3 apr 1876965. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.   Jaapje Hoogendam, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 sep 1835966, ovl. te Maasland op 17 feb 1864967, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 1856968 met Aart in 't Veld, zn. van Arie in 't Veld en Geertruda Boeije, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 dec 1833969, bouwman, ovl. te 's-Gravenhage op 18 jan 1922. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.   Maarten Hoogendam, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 feb 1838970, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 nov 1902971, begr. te Vlaardingen, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 21 sep 1860972 met Magdalena Man in 't Veld, dr. van Adrianus Man in 't Veld en Willemina Klapwijk, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 10 apr 1841973, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jul 1914974. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

IXq.   Elisabeth Hillegonda Dijkshoorn, dr. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, ged. te Rotterdam op 8 apr 1765, ovl. te Vlaardingen op 11 sep 1835450, tr. te Vlaardingen op 17 apr 1785975 met Leendert Hoogendijk, zn. van Leendert Hoogendijk en Hester Ariensdr Qualm, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 17 mrt 1765976, slachter, bakker, keurmeester van het slachtvee, ovl. te Vlaardingen op 4 okt 1832977
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Leendert Hoogendijk, geb. te Vlaardingen op 12 jun 1796, ged. te Vlaardingen op 19 jun 1796978, ovl. te Vlaardingen op 5 okt 1868979, tr. te Vlaardingen op 6 nov 1816980 met Maria Buijs, dr. van Jan Buijs en Jacoba van Maaswinkel, ged. te Kethel op 9 jun 1794, ovl. te Vlaardingen op 25 mei 1871981. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

IXr.  Pieter Dijkshoorn, zn. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, ged. te Rotterdam op 7 feb 1770, ovl. te Vledder op 24 mrt 1838, tr. (1) te Wateringen op 2 mei 1802 met Helena de Bruijn, begr. te Wateringen op 10 jul 1805. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, ged. te Wateringen op 29 jun 1805. 
  Pieter Dijkshoorn, tr. (2) met Trijntje Dirks van der Eijk, dr. van Dirk Pietersz van der Eijk en Neeltje Pietersdr Dijkxhoorn (VIIs). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Dirk Dijkxhoorn, geb. te Wateringen op 21 apr 1807, ovl. te Weststellingwerf op 25 mrt 1884, tr. (1) te Weststellingwerf op 1 jun 1837982 met Trijntien Theunisdr Schuitemaker, geb. te Noordwolde op 14 okt 1804, ovl. tussen 1842 en 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Weststellingwerf op 13 jun 1853983 met Popkjen Harings van der Werf, geb. te Sneek circa 1807. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Wateringen op 22 sep 1810, ovl. te Benthuizen op 27 dec 1878, tr. (1) te Benthuizen op 5 jul 1835984 met Cornelis van den Dool, zn. van Cornelis Jacobse van den Dool en Annetje Cornelisdr Post, geb. te De Lier op 15 dec 1806985, ged. te De Lier op 21 dec 1806985, watermolenaar te Benthuizen, ovl. te Benthuizen op 31 jan 1844. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Benthuizen op 4 apr 1845986 met Maarten Merbis, zn. van Hendrik Merbis en Geertruij Maasland, geb. te Zevenhuizen op 13 jun 1817, ovl. te Benthuizen op 4 jan 1870. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Neeltje Dijkxhoorn, geb. te Wateringen op 3 dec 1811, ovl. te Vledder op 21 mrt 1891, tr. te Vledder op 3 jul 1832987 met Sijtse Sikke Hoekstra, zn. van Sikke Hessels Hoekstra en Grietje Sietzes, geb. te Welsrijp op 13 jan 1809, ovl. te Frederiksoord op 10 jan 1872. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Hillegonda Dijkxhoorn, geb. te Wateringen op 29 jul 1814988, ovl. te Wateringen op 16 aug 1814989
  5.   Hillegonda Dijkxhoorn, geb. te Wateringen op 6 apr 1816990, ovl. te Wateringen op 11 apr 1816991
   Pieter Dijkshoorn, tr. (3) te Vledder op 4 mei 1825992 met Aaltje de Witte, dr. van Gerrit Hendriks de Witte en Hendrikje Harms, geb. te Echten op 12 jun 1778, ged. te Ruinen op 14 jun 1778. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXs.   Johannes (Jan, Joannis) Dijkshoorn, zn. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, geb. te 't Woud op 1 jul 1772, ovl. te Vlaardingen op 23 feb 1831452, tr. te Vlaardingen op 20 mei 1804993 met Hendrica (Hendrika) Visser (Visscher), dr. van Samuel Diederic Visser en Suzanna Stoop, ged. te Wateringen op 13 jun 1779, ovl. te Vlaardingen op 8 apr 1860994
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Kornelis Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 jan 1806, volgt Xai
  2.   Samuel Diederik Dijkxhoorn, geb. te Vlaardingen op 27 nov 1807, ged. te Vlaardingen op 6 dec 1807996, ovl. te Vlaardingen op 9 aug 1860997, tr. te Vlaardingen op 3 apr 1833998 met Gerritje Verzijde, dr. van Arij Verzijde en Grietje Nobel, geb. te Maassluis op 11 sep 1809999, ged. te Maassluis op 10 okt 1809999, ovl. te Vlaardingen op 16 aug 18691000. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 jan 18131001, ovl. te Vlaardingen op 16 jun 18891002, tr. te Vlaardingen op 1 jul 18401003 met Dingeman van der Sjouw, zn. van Pieter van der Sjouw en Willemtje van der Linden, geb. te Vlaardingen op 18 aug 1810, ged. te Vlaardingen op 22 aug 18101004, winkelier, ovl. te Vlaardingen op 14 mei 18811005. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Johannes Dijkxhoorn, geb. te Vlaardingen op 10 nov 1814547, ovl. te Vlaardingen op 30 jun 1869548, tr. met Petronella Dijkshoorn, dr. van Jacob Dijkshoorn (VIIIx) en Catharina (Kaatje) van den Akker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Susanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 apr 18181006, ovl. te Vlaardingen op 14 jan 18871007, tr. te Vlaardingen op 16 aug 18431008 met Dirk Polderman, zn. van Teunis Polderman en Pietertje Hoogeveen, geb. te Vlaardingen op 7 nov 18181010, ovl. te Vlaardingen op 23 dec 18571009. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXt.   Leendert Dijkshoorn, zn. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, ged. te Vlaardingen op 22 aug 1773453, ovl. te Vlaardingen op 15 dec 1859454, tr. te Schiedam op 9 sep 1802 met Cornelia Rijnbende, dr. van Paulus Rijnbende en Barbara van den Heelhaard, ged. te Schiedam op 3 apr 1774, ovl. te Vlaardingen op 11 aug 18321011
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Barbera Adriana Dijkshoorn, ged. te Schiedam op 29 mei 1804. 
  2.  Cornelia Helena Dijkshoorn, ged. te Schiedam op 29 mei 1804. 
  3.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Schiedam op 4 jan 1807, ovl. te Vlaardingen op 13 dec 18591012, tr. te Vlaardingen op 10 jun 18361013 met Willem Hoogendijk, zn. van Arij Paulusz Hoogendijk en Pietertje Kal, geb. te Vlaardingen op 27 feb 1803, ged. te Vlaardingen op 6 mrt 18031014, ovl. voor 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Schiedam op 14 mei 1808, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 18911015, volgt Xaj
  5.   Kornelis Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 nov 1810, ged. te Vlaardingen op 28 nov 18101016, begr. te Vlaardingen op 11 jan 1811. 
  6.   Hendrik Martinus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 21 mei 18121017, metselaar, ovl. te Breda op 18 mei 1884, tr. te Breda op 14 jan 18361018 met Wilhelmina Ebbing, dr. van Hendrik Ebbing en Johanna Peulies, geb. te Breda op 23 aug 1812, ovl. te Breda op 17 okt 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXu.   Adriana Dijkshoorn, dr. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, ged. te Vlaardingen op 28 apr 1782458, ovl. te Hof van Delft op 11 mrt 1869459, tr. te Streefkerk op 20 mei 1803 met Jillis Alblas, zn. van Sijbrand Alblas en Baartje Jiellisje Bek, geb. te Streefkerk op 21 mrt 1779, ovl. te Monster op 30 jun 18521019
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Sijbrand Alblas, geb. te Streefkerk op 26 feb 1804, arbeider, ovl. te Monster op 3 dec 18751020, tr. te 's-Gravenzande op 25 mei 18381021 met Anna (Antje) Oversloot, dr. van Pieter Arijszoon Oversloot en Cornelia van Zanten, geb. te 's-Gravenzande op 15 aug 1811, ged. te 's-Gravenzande op 25 aug 18111022, ovl. te Wateringen op 14 feb 18491023. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

IXv.   Arij Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijxhoorn (VIIIl) en Neeltje van der Lecq, geb. te Overschie op 31 aug 1797, ovl. te Rotterdam op 10 nov 1880, tr. te Rotterdam op 20 mrt 18221024 met Maria Elisabeth Jacoba Halfman, dr. van Anna Halfman, geb. te Rotterdam op 1 nov 1800, ovl. te Rotterdam op 30 jan 1864. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 8 feb 1826, ovl. te Rotterdam op 27 jan 1888, volgt Xak

IXw.   Johannes Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIm) en Antje (Aaltje) Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 13 dec 1821471, ovl. te Naaldwijk op 21 mrt 1894, tr. te Naaldwijk op 2 jun 18491025 met Geertruida van Beek, dr. van Egbertus van Beek en Martijntje Doorduin, geb. te Naaldwijk op 4 mrt 18171026, ovl. te Naaldwijk op 7 jan 1897. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Cornelia Jakoba Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 13 dec 18491027, volgt Xal

IXx.   Magdalena Dijkshoorn, dr. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIm) en Antje (Aaltje) Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 15 okt 1827477, ovl. te Naaldwijk op 21 jun 1862478, tr. (1) te Naaldwijk op 14 jul 18491028 met Arie Verschuur, zn. van Jan Verschuur en Jannetje Jonker, geb. te 's-Gravenzande op 23 jan 18231029, arbeider, ovl. te 's-Gravenzande op 7 mei 1854. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Jannetje Verschuur, geb. te 's-Gravenzande op 24 jul 18501031, ovl. te Naaldwijk op 20 jul 18671032
   Magdalena Dijkshoorn, tr. (2) te Naaldwijk op 13 apr 18611033 met Leendert Prins, zn. van Hendrik Prins en Metje (Matje) Groenewegen, geb. te Sliedrecht op 3 sep 1828, ovl. te Naaldwijk op 18 jun 18641034, (Leendert tr. (2) te Naaldwijk op 7 mei 18641035 met Marijtje van Spronsen, dr. van Elisabeth van Spronsen.). 
 Uit dit huwelijk een kind. 

IXy.   Willem Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIn) en Maria van der Tak, geb. te Naaldwijk op 18 sep 1806, ged. te Naaldwijk op 21 sep 1806485, ovl. te Wateringen op 14 dec 1893, tr. te Naaldwijk op 24 jul 18381038 met Ariaantje (Adriana) Binnendijk, dr. van Jan Binnendijk en Catharina Kemmers, geb. te Naaldwijk op 26 dec 1810, ged. te Naaldwijk op 30 dec 18101039, ovl. te Naaldwijk op 10 feb 18541040
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 21 jul 18381041, ovl. te Vrijenban op 20 mrt 19181042, tr. te Naaldwijk op 13 feb 18751043 met Pieter Blanken, zn. van Sijmen Blanken en Naatje Schreuder, geb. te Stompwijk op 27 feb 1845, ovl. te Delft op 12 feb 19241045. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 6 okt 18391046, ovl. te Naaldwijk op 25 aug 1922, tr. te Naaldwijk op 16 mei 18681047 met Lourens Kleer, zn. van Marinus Kleer en Leentje Valstar, geb. te Naaldwijk op 20 mei 18411048, ovl. te Naaldwijk op 26 feb 1926. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.   Maria Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 21 apr 18421049, ovl. te Wateringen op 21 mei 1925, tr. (1) te Naaldwijk op 18 mei 18671051 met Leendert Verschuur, zn. van Hendrik Verschuur en Engeltje van Ooijen, geb. te Naaldwijk op 23 jan 18421052, ovl. te Wateringen op 1 okt 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Loosduinen op 21 feb 19061054 met Hendrik Overeem, zn. van Matthijs Overeem en Alida Overeem, geb. te Driebergen op 12 jun 1858, ovl. te Loosduinen op 10 jan 1910. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) te Loosduinen op 9 nov 19101055 met Gerrit Abraham van der Meer, zn. van Leendert van der Meer en Janna van de Velde, geb. te 's-Gravenzande op 24 apr 1887, ovl. te Loosduinen op 30 nov 19181057. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 4 aug 18441058
  5.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 20 mrt 18461059
  6.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 25 jul 18491060, ovl. te Naaldwijk op 11 apr 1919, tr. te Naaldwijk op 20 mei 18761061 met Willem Stokdijk, zn. van Klaas Stokdijk en Maria Valstar, geb. te Naaldwijk op 20 jun 18471062, ovl. te Wateringen op 11 sep 1918. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  7.   Wilhelmina Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 21 apr 18521064

IXz.   Arij Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIn) en Maria van der Tak, geb. te Naaldwijk op 1 sep 1810, ged. te Naaldwijk op 2 sep 1810, ovl. te Naaldwijk op 31 aug 1896, tr. te Naaldwijk op 31 jan 18351065 met Jacoba Kroesbeek, dr. van Cornelis Kroesbeek en Suzanna Helena Molenkamp, geb. te Poeldijk op 14 okt 1813, ovl. te Naaldwijk op 5 mrt 1886. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Maria Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 24 mei 18351066, ovl. te Naaldwijk op 1 jan 18361067
  2.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 12 mei 18361068, ovl. te Naaldwijk op 24 nov 1895, tr. te Naaldwijk op 11 nov 18711069 met Annetje (Anna) Verhaal, dr. van Joannes Verhaal en Anna van der Blom, geb. te Oostvoorne op 10 sep 1829, ovl. te Naaldwijk op 20 mei 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaa.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIn) en Maria van der Tak, geb. te Naaldwijk op 4 mrt 1813487, ovl. te Naaldwijk op 20 dec 1892, tr. (1) te Naaldwijk op 17 jan 18351070 met Gesina Hendrika Kroesbeek, dr. van Cornelis Kroesbeek en Suzanna Helena Molenkamp, geb. te Monster op 11 nov 1811, ovl. te Naaldwijk op 20 sep 18581071
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 19 okt 18411072, ovl. te Naaldwijk op 26 jun 18721073, volgt Xam
   Pieter Dijkshoorn, tr. (2) te Naaldwijk op 7 mei 18591074 met Janna Schrevelius, dr. van Dirk Schrevelius en Josina van Spronsen, geb. te Monster op 30 sep 18281075, ovl. te Naaldwijk op 4 apr 18601076
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Dijkshoorn, tr. (3) te Naaldwijk op 1 sep 18601077 met Jannetje van der Smient, dr. van Cornelis van der Smient en Lijsje IJzerman, geb. te Naaldwijk op 11 jun 18331078, ovl. te Naaldwijk op 3 mrt 1910. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Marinus Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 27 okt 18631079, volgt Xan
  2.   Pieter Adriaan Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 13 nov 18671080, ovl. te Naaldwijk op 3 jun 1949, volgt Xao

IXab.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Barend Dijkshoorn (VIIIo) en Jacoba van Tol, geb. te Naaldwijk op 4 nov 1820496, ovl. te Naaldwijk op 12 mei 1902, tr. te Maasland op 29 jul 18541081 met Neeltje Prins, dr. van Jan Prins en Lena de Jong, geb. te Maassluis op 3 dec 18301082, ovl. te Naaldwijk op 8 jan 18851083
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Maasland op 8 okt 18541084, ovl. te Maassluis op 27 aug 19421085, begr. te Maassluis 1086, tr. te Maassluis op 24 sep 18771087 met Martinus van der Hidde1086, zn. van Pieter van der Hidde en Petronella Kerpentier, geb. te Maassluis op 19 nov 18541086,1088, ovl. te Maassluis op 14 apr 19491086,1089, begr. te Maassluis 1086. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Leentje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 19 mrt 18561090, ovl. te Naaldwijk op 19 mrt 1887. 
  3.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 12 mei 18581091, ovl. te Naaldwijk op 19 jun 18601092
  4.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 18 aug 18601093, ovl. te Naaldwijk op 3 jul 18611094
  5.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 31 jan 18631095
  6.   Bernardus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 1 mei 18641096, tr. te Maasland op 1 apr 18921097 met Jaapje van den Berg, dr. van Huibregt van den Bergh en Petronella van Santen, geb. te Maasland op 8 jul 18631098. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 7 jul 18651099, ovl. te Rijswijk circa 19471100, tr. te Maasland op 17 aug 18881101 met Arie Goedendorp, zn. van Jan Goedendorp en Annetje den Bakker, geb. te Rockanje op 18 jun 1865. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Maria Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 15 okt 18671102, ovl. te Naaldwijk op 30 jan 18681103
  9.   Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 15 okt 18671104, ovl. te Naaldwijk op 4 jan 18681105
  10.   Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 24 dec 18681106, ovl. te Naaldwijk op 18 feb 18701107
  11.   Maria Dijkshoorn1109, geb. te Naaldwijk op 31 mrt 18701108, ovl. te Naaldwijk op 18 feb 1941, volgt Xap

IXac.   Johannes Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIp) en Catrina de Jong, geb. te Rotterdam op 8 feb 1803, ovl. te Rotterdam op 31 jul 1832, tr. te Rotterdam op 21 feb 18211110 met Johanna Elizabeth van der Laan, dr. van Johannes van der Laan en Elizabeth Boode, geb. te Rotterdam op 9 okt 1799, ovl. te Rotterdam op 15 okt 1848, (Johanna Elizabeth tr. (2) te Rotterdam op 8 apr 18351111 met Joannes Camet, zn. van Maria Anges Camet.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 12 nov 1828, ovl. te Rotterdam op 11 mrt 1880, volgt Xaq

IXad.   Nicolaas (Klaas) Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (VIIIq) en Apolonia Hofland, geb. te Oudeschild op 24 sep 1823, ovl. te Den Helder op 21 aug 1866, tr. te Wieringen op 27 mei 18491112 met Aaltje Koopman Scharwe, dr. van Jan Scharwe en Lijzebeth Kuut, geb. te Wieringen op 12 mei 1826, ovl. te Den Helder op 17 nov 1904. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arie Dijkshoorn, geb. te Den Helder op 30 mrt 1862, ovl. te Den Helder op 25 aug 1937, volgt Xar

IXae.   Jacobus Dijkshoorn, zn. van Philip Dijkshoorn (VIIIu) en Aagtje Lugtigheid, geb. te Maasland op 2 sep 1799516, ged. te Maasland op 8 sep 1799516, ovl. te Delft op 23 apr 1883517, tr. te Delft op 1 nov 18371113 met Cornelia Slootweg, dr. van Nicolaas Slootweg en Immetje Plezier, geb. te Maasland op 3 feb 18061114, ged. te Maasland op 9 feb 18061114, ovl. te Delft op 26 jul 18751115
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Philippus Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenhage op 11 sep 18381116, ovl. te Voorburg op 17 jan 1915, volgt Xas

IXaf.   Leendert Dijkshoorn, zn. van Arij Jacobsz Dijkshoorn (VIIIv) en Jannetje Leenderts van Dorp, geb. te Maasland op 8 mrt 1805523, ged. te Maasland op 10 mrt 1805523, ovl. te Maasland op 17 aug 1885524, tr. te Maasland op 11 okt 18281117 met Stijntje de Kiewit, dr. van Jan Arijsz Kievit en Ariaantje Klasse van der Vaart, geb. te Maasland op 2 mei 1790234, ged. te Maasland op 9 mei 1790234, ovl. te Maasland op 6 jan 18651118, (Stijntje tr. (1) te Maasland op 5 jun 18141119 met Jan Keijzer, zn. van Jan Keijzer en Trijntje Huige van Woerden.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 jun 18301122, ovl. te Maasland op 20 okt 19151124,1123, volgt Xat

IXag.   Jacobus Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (VIIIx) en Catharina (Kaatje) van den Akker, geb. te Vlaardingen op 8 apr 1819549, tuinier, bouwmansknecht, agent van politie, ovl. te Vlaardingen op 9 jul 1885550, tr. te Vlaardingen op 2 nov 18421125 met Johanna van der Heul, dr. van Harremanis van der Heul en Jaapje de Jong, geb. te Vlaardingen op 22 sep 18221126, ovl. te Vlaardingen op 4 mrt 18871127
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 1 jun 18421128, ovl. te Vlaardingen op 15 jun 18491129
  2.   Hermanus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 nov 18431130, ovl. te Vlaardingen op 27 jan 19151131, volgt Xau
  3.   Frank Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 18451132, ovl. te Vlaardingen op 23 feb 19341133,1134, volgt Xav
  4.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 feb 18471135, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 18471136
  5.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 30 nov 18481137, ovl. te Vlaardingen op 20 jun 19271138, volgt Xaw
  6.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 29 jan 18511139, ovl. te Vlaardingen op 8 aug 18521140
  7.   Katharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 19 dec 18521141, ovl. te Vlaardingen op 25 sep 19131142, tr. te Vlaardingen op 30 apr 18731143 met Petrus Brauckman, zn. van Jan Dirk Brauckman en Catharina Colijn, geb. te Vlaardingen op 1 jan 18471144, ovl. te Vlaardingen op 27 mrt 19161145. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 30 jan 18551146, ovl. te Vlaardingen op 22 mei 18621147
  9.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 jun 18571148, ovl. te Vlaardingen op 20 feb 19161149, tr. te Vlaardingen op 5 nov 18791150 met Martinus Drop, zn. van Willem Drop en Martina van der Mout, geb. te Vlaardingen op 25 aug 18511151, winkelier, ovl. te Vlaardingen op 2 apr 19191152. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 2 apr 18591154, ovl. te Vlaardingen op 6 aug 18591153
  11.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 jun 18601155, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 sep 19201156, volgt Xax
  12.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 apr 18621158, ovl. te Vlaardingen op 8 jul 18621157
  13.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 mrt 18641159IXah.   Johannes Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (VIIIx) en Catharina (Kaatje) van den Akker, geb. te Vlaardingen op 17 jun 1825551, ovl. te Delft op 27 jun 1912552, tr. te Stompwijk op 30 nov 18491160 met Geertruida (Geertruida Petronella) Verheul, dr. van Hendrik Verheul en Petronella Rijlaarsdam, geb. te Stompwijk op 8 sep 1831, ovl. te Delft op 8 aug 18961161
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Wateringen op 13 mei 18531162, ovl. te Wateringen op 6 dec 1917, volgt Xay

IXai.   Jan Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (VIIIy) en Gerritje van Dop, geb. te Maasland op 31 mei 1802555, ged. te Maasland op 6 jun 1802555, ovl. te Maasland op 6 mrt 1881556, tr. te De Lier op 30 apr 18301163 met Neeltje Luiendijk, dr. van Cornelis Luijendijk en Willemijntje van 't Hoog, geb. te De Lier op 19 feb 18081164, ged. te De Lier op 21 feb 18081164, ovl. te Maasland op 21 dec 18651165
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Gerrit Dijkshoorn, geb. te De Lier op 10 mrt 18391166, ovl. te Maasland op 28 jan 18731167, volgt Xaz

IXaj.   Arend Dijkshoorn, zn. van Leendert Dijkshoorn (VIIIz) en Pieternella Verhagen, geb. te Delft op 23 feb 1827561, ovl. te 's-Gravenhage op 9 mei 1883, tr. te Delft op 11 mei 18531168 met Johanna Elizabeth Kruijt, dr. van Hendrika Kruijt, geb. te Delft op 17 jul 18241169, ovl. te 's-Gravenhage op 18 feb 1908. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Hendrik Dijkshoorn, geb. te Delft op 5 jan 18611170, ovl. te 's-Gravenhage op 3 jan 1911, volgt Xba

IXak.   Cornelia Dijkxhoorn, dr. van Pieter Dijkxhoorn (VIIIaa) en Jaapje de Jong, geb. te 't Woud op 21 jun 1812, tr. te Hof van Delft op 1 mei 18341171 met Dirk van der Bos, zn. van Abraham Dirksz van den Bos en Crijntje van der Vlugt, geb. te Vrijenban op 29 mrt 1807, ovl. te Vrijenban op 16 aug 18541172
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Jacoba van den Bos, geb. te Vrijenban op 19 mei 18391173, ovl. te Vrijenban op 12 jan 18831174, tr. te Vrijenban op 19 apr 18651175 met Abraham van der Kooij, zn. van Pieter van der Kooij en Johanna Klapwijk, geb. te Hof van Delft op 22 feb 18431177, ovl. te Delft op 23 feb 19231176. Uit dit huwelijk een dochter. 

IXal.   Arij Dijkxhoorn, zn. van Pieter Dijkxhoorn (VIIIaa) en Jaapje de Jong, geb. te 't Woud op 6 nov 1813565, bouwman, ovl. te Maassluis op 28 jun 1885564, tr. te Maasland op 30 mei 18401178 met Maartje de Jongh, dr. van Leendert de Jongh en Maartje van Harmelen, geb. te Maasland op 15 mrt 18201179, ovl. te Maassluis op 8 mrt 18931180
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Jaapje Dijkxhoorn, geb. te Maasland op 20 sep 18401181, ovl. te Maassluis op 15 feb 19191182, tr. te Maassluis op 9 nov 18991183 met Jan Booister, zn. van Leendert Booister en Lena Baas, geb. te Maassluis op 28 mrt 18351184, ovl. te Maassluis op 3 dec 19161185, (Jan tr. (1) te Maassluis op 15 mei 18611186 met Trijntje Breugem, dr. van Jacob Breugom en Ariaantje van Spronsen.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXam.   Dirk Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) en Annetje van der Vlugt, geb. te 't Woud op 20 dec 1817573, bouwman te Groeneveld en Maasland, ovl. te Maasland op 19 sep 1889572, tr. te Maasland op 20 mei 18421189 met Anna van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 16 feb 18171190, ovl. te De Lier op 4 aug 1907. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Ridderus Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 23 jun 18421192, ovl. te Maasland op 4 sep 19131193, volgt Xbb
  2.   Jacob Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 12 jan 18451194, ovl. te Hof van Delft op 30 apr 18801195, volgt Xbc

IXan.   Arij (Arie) Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 22 dec 1818574, ovl. te Delft op 27 jul 1889575, tr. (1) te Abtsregt op 22 apr 18471196 met Geertruida van der Kooij, dr. van Pieter Dirksz van der Kooij en Jaapje van der Kooij, geb. te Vrijenban op 19 okt 18261197, ovl. te Vrijenban op 6 mei 18601198
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Annetje Louisa Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 13 jan 1849, ovl. te Rotterdam op 26 jun 1934, tr. te Vrijenban op 7 mei 18731199 met Gerrit van Zelm, zn. van Gerrit van Zellem en Elizabeth Hoefakker, geb. te Rijswijk op 10 nov 1845, ovl. te Rotterdam op 31 okt 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 31 dec 1849, ovl. te 's-Gravenhage op 9 mrt 1924, tr. (1) te Vrijenban op 23 jun 18751200 met Willem Alkemade, zn. van Karel Alkemade en Jannetje van der Meer, geb. te Overschie op 8 nov 1846, ovl. te Reeuwijk op 16 jan 1882. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vrijenban op 28 nov 18831201 met Adrianus van der Knoop, zn. van Gerrit van der Knoop en Catharina KŲhne, geb. te Pijnacker op 17 jun 18531202, ovl. te 's-Gravenhage op 23 feb 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Mijnsje Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 16 apr 1851, ovl. te Rotterdam op 8 okt 1911, volgt Xbd
  4.   Jacoba Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 24 okt 1847, ovl. te Vrijenban op 1 mrt 18951203, tr. te Vrijenban op 28 jul 18751204 met Pieter Droppert, zn. van Arij Droppert en Johanna Catharina Dideriks, geb. te Delft op 29 aug 18481205, ovl. te Pijnacker op 12 jul 19231206. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Rederis Dijkxhoorn, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 18521207, ovl. te Delft op 28 apr 18831208, volgt Xbe
  6.   Pietje (Pietronella) Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 30 okt 18541209, ovl. te Rijswijk op 26 okt 1939, tr. te Delft op 23 mei 18771210 met Cornelis van der Heide, zn. van Johan Heinrich van der Heide en Geertje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 16 jun 18501211, ovl. te Rijswijk op 3 nov 1922. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Geertruida Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 11 aug 18561212, ovl. te Vrijenban op 9 jan 18941213, volgt Xbf
  8.   Arie Pieterse Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 7 mei 18591214, ovl. te Vrijenban op 25 feb 18611215


   Arij Dijkxhoorn, tr. (2) te Vrijenban op 5 nov 18621216 met Johanna Valkenburg, dr. van Willem Cornelisz Valkenburg en Pieternelletje van Munster, geb. te Vrijenban op 14 apr 18221217, ovl. te Delft op 4 dec 18931218
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXao.   Pieter Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 21 mrt 1822578, ovl. te Groeneveld op 3 apr 1853579, tr. te Delft op 24 mrt 18521219 met Clasina Noordam, dr. van Arij Noordam en Alida Koppert, geb. te Delft op 3 mei 18291220, ovl. te Delft op 11 okt 18791221, (Clasina tr. (2) te Delft op 29 apr 18571222 met Maarten Post, zn. van Leendert Post en Jannetje Hoogendam.). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Anna Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 7 jun 18521224, ovl. te Delft op 16 mrt 19261225, volgt Xbg

IXap.   Jannetje Dijkxhoorn, dr. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 11 apr 1823580, ovl. te Rijswijk op 26 mrt 1872, tr. te Groeneveld op 26 jun 18511226 met Maarten van den Berg, zn. van Maarten van den Berg en Jannetje van Galen, geb. te Pijnacker op 16 jan 18291227, ovl. te Rijswijk op 1 dec 1864. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Annetje van den Berg, geb. te Vrijenban op 9 feb 18551229, ovl. te Schiedam op 14 dec 19211228, tr. te Rijswijk op 30 apr 18791230 met Hendrik van Leeuwen, zn. van Cornelus van Leeuwen en Ariaantje van Mannekes, geb. te Nieuwer-Amstel op 25 jan 1846, bouwman, wonende te Rijswijk, ovl. te Schiedam op 4 jan 1928. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaq.   Cornelis Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 30 jan 1825581, bouwman, ovl. te Rijswijk op 1 mei 1878, tr. te Rijswijk op 27 jan 18501231 met Francina Willemina van der Vaart, dr. van Cornelis van der Vaart en Antje Valstar, geb. te Rijswijk op 6 sep 1822, ovl. te Rijswijk op 20 mrt 1876. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Cornelis Dijkxhoorn, geb. te Rijswijk op 2 jul 1857, ovl. te Rotterdam op 7 apr 1902, volgt Xbh
  2.   Leonardus Dijkxhoorn, geb. te Rijswijk op 26 mei 1861, ovl. te Delft op 1 feb 19081232, volgt Xbi
  3.  Dirk Leonardus Dijkxhoorn, geb. te Rijswijk op 26 mei 1867, ovl. te Gouda op 28 nov 1955, volgt Xbj

IXar.   Geertje Dijkxhoorn, dr. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 21 dec 1826582, ovl. te Rijswijk op 13 mrt 1888, tr. te Groeneveld op 17 apr 18501233 met Dirk Leonardus van der Vaart, zn. van Cornelis van der Vaart en Antje Valstar, geb. te Rijswijk op 14 jun 1824, ovl. te Rijswijk op 12 jan 1897. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Cornelis van der Vaart, geb. te Rijswijk op 12 feb 1853, ovl. te Rijswijk op 13 apr 1913, tr. te Rijswijk op 22 aug 18771234 met Maria Klapwijk, dr. van Abraham Klapwijk en Neeltje van den Berg, geb. te Delft op 15 aug 18551235, ovl. te Rijswijk op 5 dec 1932. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

IXas.   Cornelia Dijkxhoorn, dr. van Simon Dijkxhoorn (VIIIac) en Adriana van Schie, geb. te Hof van Delft op 30 nov 1838605, ovl. te Hof van Delft op 12 feb 1884606, tr. te Hof van Delft op 24 jul 18601236 met Cornelis de Jongh (de Jong), zn. van Maarten de Jong en Lidewey Roodenburg, geb. te Maasland op 7 okt 18281237, ovl. te Hof van Delft op 26 okt 19031238
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Simon de Jong, geb. te Hof van Delft op 18 feb 18611239, landbouwer, ovl. te Hof van Delft op 30 jan 19101240
  2.   Lijdia de Jong, geb. te Hof van Delft op 30 jan 18631241, ovl. te Delft op 23 okt 19311242, tr. te Hof van Delft op 28 apr 18861243 met Elias Hendrik Bukman, zn. van Hendrik Bukman en Elizabeth Maria Lugtigheid, geb. te Vrijenban op 26 apr 18641245, ovl. te Delft op 27 jan 19311244. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.   Adriana de Jong, geb. te Hof van Delft op 31 okt 18641246, ovl. te Delft op 6 sep 19321247
  4.   Maartje de Jong, geb. te Hof van Delft op 26 mrt 18671248, ovl. te Rijswijk op 24 okt 1943, tr. te Hof van Delft op 1 mei 18891249 met Hendrik Klapwijk, zn. van Abraham Klapwijk en Jacoba Maan, geb. te Rijswijk op 7 nov 1865, ovl. te Rijswijk op 1 mrt 1946. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  5.   Neeltje de Jong, geb. te Hof van Delft op 6 mei 18691250, ovl. te Hof van Delft op 28 mei 18691251
  6.   Neeltje de Jong, geb. te Hof van Delft op 1 jul 18701252, ovl. te Hof van Delft op 28 mrt 18991253, tr. te Hof van Delft op 26 aug 18961254 met Pieter Bontenbal, zn. van Dirk Bontenbal en Geertruida Jacoba de Jong, geb. te Hof van Delft op 27 okt 18701255. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.   Martina de Jong, geb. te Hof van Delft op 22 mei 18721256, ovl. te Rotterdam op 16 mei 1947, tr. te Hof van Delft op 15 jun 18981257 met Jan Jacobus Keij, zn. van Jan Keij en Antje Lammens, geb. te Moerkapelle op 20 jul 1873, ovl. te Rotterdam op 22 okt 1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Maria de Jong, geb. te Hof van Delft op 5 jan 18751258, ovl. te Hof van Delft op 23 sep 18841259
  9.   Maarten de Jong, geb. te Hof van Delft op 19 feb 18801260, ovl. op 11 mei 1964, begr. te 't Woud, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 19101261 met Clazina van der Eijk, dr. van Cornelis van der Eijk en Teuntje Maria Poot, geb. te Kethel en Spaland op 6 mrt 18891262, ovl. te Delft op 14 nov 19581263, begr. te 't Woud. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder. 
  10.   Cornelia de Jong, geb. te Hof van Delft op 15 aug 18821264, ovl. te Hof van Delft op 15 mei 18831265

IXat.   Neeltje Dijkxhoorn, dr. van Arend Dijkxhoorn (VIIIad) en Jaapje van den Berg, geb. te Zouteveen op 6 sep 1832611, ovl. te Schiedam op 20 feb 1910612, tr. te Zouteveen op 29 apr 18531266 met Jacob van der Most, zn. van Gerrit van der Most en Elisabeth van Mannekes, geb. te Schiedam op 29 mei 18231268, ovl. te Schiedam op 10 feb 18911267
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob van der Most, geb. te Schiedam op 10 aug 18581269, ovl. te Schiedam op 23 aug 19361270, tr. te Schiedam op 6 mei 18851271 met Alida van der Tas, dr. van Arij van der Tas en Maartje Verboon, geb. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 18 sep 18641272, ovl. te Rotterdam op 29 nov 1942. Uit dit huwelijk een zoon. 

IXau.   Maria Dijkxhoorn, dr. van Arend Dijkxhoorn (VIIIad) en Jaapje van den Berg, geb. te Zouteveen op 23 mrt 1839613, ovl. te Leiden op 20 sep 1878, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 18601273 met Jacob Doelman, zn. van Jacob Doelman en Maria van Berkel, geb. te Maasland op 21 sep 18341274, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 19091275
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Maria Doelman1276, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1861, ovl. te Pijnacker op 8 jul 19331277, tr. te Pijnacker op 27 apr 18831278 met Leendert Olieman, zn. van Nicolaas Matthijsz Olijman en Jannetje Neeleman, geb. te Pijnacker op 12 jun 18601279, ovl. te Pijnacker op 3 okt 19311280. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Arend Doelman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 18621281, ovl. te Maasland op 13 feb 19161282, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 okt 18871283 met Arentje Zonneveld, dr. van Jan Zonneveld en Jannetje Sonneveld, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jul 18611284, ovl. te Maasland op 13 jan 19411285. Uit dit huwelijk een dochter. 

IXav.   Hendrik Dijkxhoorn, zn. van Arij Dijkxhoorn (VIIIae) en Trijntje van den Berg, geb. te Hillegersberg op 4 feb 1834, ovl. te Hillegersberg op 1 mrt 1877, tr. te Schiebroek op 6 feb 18631286 met Pieternella de Zwart, dr. van Pieter de Zwart en Maria Jongste van Adrichem, geb. te Schiebroek op 13 jan 1840, ovl. te Veur op 22 sep 1925, (Pieternella tr. (2) te Hillegersberg op 26 mei 18821287 met Jan Johannes Voets, zn. van Maarten Voets en Kaatje Manheer.). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Maria Dijkxhoorn, geb. te Hillegersberg op 27 feb 1870, ovl. te 's-Gravenhage op 6 dec 1940, tr. te Hillegersberg op 25 apr 18951288 met Arie Jacobus Noordam, zn. van Apolonius Noordam en Dirkje Petronella Stahlie, geb. te Delft op 12 jan 18651289, ovl. te De Lier op 1 jul 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie X

Xa.   Jacoba Dijkshoorn, dr. van Willem Dijkshoorn (IXf) en Aaltje van der Ende, geb. te Maasland op 27 sep 1816687, ovl. te Maasland op 8 apr 1847688, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 dec 18371290 met Jacobus Verkade, zn. van Martinus Verkade en Adriana Verboon, geb. te Kethel en Spaland op 30 jun 18121291, molenaar op de Likkebaardsmolen in de Aalkeet-Buitenpolder, ovl. te Maasland op 16 apr 18911292, (Jacobus tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 17 nov 18471293 met Catharina Smit, dr. van Dirk Smit en Teuntje de Ridder.). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Aaltje Verkade, geb. te Maasland op 23 okt 18441296, tr. te Maasland op 12 nov 18701297 met Paulus van Santen, zn. van Gerrit van Zanten en Maartje 't Hart, geb. te Maassluis op 11 nov 18391298. Uit dit huwelijk een dochter. 

Xb.   Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXf) en Ariaantje de Bruijn, geb. te Maasland op 27 nov 1820654, boer en later bakker te Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen op 6 jan 1907655, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 3 dec 1845653 met Neeltje Kalisvaart, dr. van Jacob Kalisvaart en Pleuntje van den Berg (zie IXd). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 dec 18461299, ovl. te Delft op 4 aug 18901300, volgt XIa
  2.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 aug 18491301, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 19291302,1303, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mei 18721304 met Maria Bouwmeester, dr. van Dirk Bouwmeester en Maria de Bruin, geb. te Maasland op 15 feb 18341305, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 jan 19081306, (Maria tr. (1) te Maasland op 17 mei 18561307 met Maarten van Nierop, zn. van Jan van Nierop en Neeltje Poot.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 sep 18511310, ovl. te Vlaardingen op 17 dec 18511311
  4.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 2 apr 18581312, ovl. te Vlaardingen op 7 sep 18581313
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Maasland op 8 jun 18601314 met Maartje Sluiter, dr. van Jan Sluiter en Susanna Dorian, geb. te Maasland op 24 jan 18311315, ovl. te Vlaardingen op 5 mei 18781316
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 mei 18611317, ovl. te Vlaardingen op 22 jun 18611318
  2.   Suzanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 21 aug 18621320, ovl. te Vlaardingen op 4 jan 18661319
  3.   Cornelus (Cornelis) Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 28 jul 18641321, ovl. te Maasland op 7 nov 19271322,1323, tr. te Maasland op 20 mei 18921324 met Helena van Nierop, dr. van Pleun van Nierop en Antje Hogervorst, geb. te Maasland op 7 mei 18591325, ovl. te Pijnacker op 29 mei 19291326. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 jun 18671327, ovl. te Vlaardingen op 25 okt 18681328
  5.   Suzanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 jun 18671329, ovl. te Vlaardingen op 21 okt 18681330
  6.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 28 feb 18691331, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 19021332

Xc.   Hendrik Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXf) en Ariaantje de Bruijn, geb. te Maasland op 2 nov 1822696, bouwman te Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jun 1886697,698, tr. te Maasland op 8 mei 18461333 met Magteltje van der Toolen, dr. van Cornelis van der Tholen en Klasijntje Herbert, geb. te Pijnacker op 11 feb 18231334, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 jun 19191335
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mrt 18471336, ovl. te Schipluiden op 11 mrt 1926, volgt XIb
  2.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 feb 18491338, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 18701339
  3.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 sep 18501340, ovl. te Rotterdam op 21 jan 1911, volgt XIc
  4.   Klazina Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jul 18521341, ovl. te Delft op 16 aug 19451342, volgt XId
  5.   Dirk Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 okt 18541343, ovl. te Rotterdam op 7 jun 1917, volgt XIe
  6.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 feb 18571344, ovl. te Delft op 12 dec 19381345, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 16 mei 18791346 met Cornelis van Haaren, zn. van Dirk van Haaren en Cornelia Schinkelshoek, geb. te Pijnacker op 12 aug 18511348, melkhandelaar, ovl. te Delft op 5 jul 19091347. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  7.   Hendrik Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 18591349, ovl. te Rotterdam op 13 okt 1888, volgt XIf
  8.   Elizabeth Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 nov 18601350, ovl. te Wassenaar op 9 jul 1956, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 mei 18801351 met Willem van Oosten, zn. van Adrianus van Oosten en Arendje de Kiewit, geb. te 's-Gravenzande op 24 jan 18571352, ovl. te Rijswijk op 24 feb 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 mrt 18651353, ovl. te Rotterdam op 25 mei 1892, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 18871354 met Pieter Mostert, zn. van Hendrik Mosterd en Maria Hanemaaijer, geb. te Maasland op 7 aug 18641355, winkelier, ovl. te Rotterdam op 14 sep 1918, (Pieter tr. (2) te Maasland op 8 dec 18931356 met Elizabeth Poot, dr. van Gerrit Poot en Dirkje van den Dool.). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  10.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 18681358, ovl. te Vlaardingen op 12 nov 19531359,1360, volgt XIgXd.   Arij Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXf) en Ariaantje de Bruijn, geb. te Maasland op 9 dec 1827703, bouwman, ovl. te Delft op 8 aug 1913704, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 3 okt 18551362 met Lena (Helena) Moerman, dr. van Pieter Moerman en Jaapje Dijkshoorn (Xv), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 nov 18351363, ovl. te Delft op 23 jun 18661364
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Ariaantje Dijkshoorn, geb. te Delft op 6 feb 18561365, ovl. te De Lier op 14 apr 1926, tr. te Delft op 17 nov 18751367 met Cornelis van Geest, zn. van Cornelis van Geest en Dirkje Korpershoek, geb. te De Lier op 28 jan 18451368, ovl. te De Lier op 5 apr 1925. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Delft op 27 feb 18581370, ovl. te Delft op 9 feb 18641371
  3.   Jaapje Dijkshoorn, geb. te Delft op 20 mei 18601372, ovl. te Rotterdam op 23 aug 1910, volgt XIh
  4.   Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 20 sep 18621373, ovl. te Delft op 12 okt 19231374, tr. te Schiedam op 7 mrt 18951375 met Johanna Rijka Christina Krabbendam, dr. van Gerard Krabbendam en Pieternella Cornelia van Katwijk, geb. te Schiedam op 1 sep 18671376, ovl. te Delft op 27 apr 19491377. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Delft op 21 jun 18651378, ovl. te Bleiswijk op 1 apr 1949, tr. te Delft op 25 mei 18871379 met Jacob Zeelenberg, zn. van Cornelis Zeelenberg en Magdalena Varekamp, geb. te Rijswijk op 7 mrt 1857, ovl. te Bleiswijk op 23 feb 1945. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Arij Dijkshoorn, tr. (2) te Delft op 5 dec 18661380 met Adriana Dijkshoorn, dr. van Willem Dijkshoorn (Xb) en Neeltje Kalisvaart (zie XIa). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Delft op 29 jun 18671381, ovl. te Delft op 17 feb 18921382, tr. te Delft op 18 mrt 18851383 met Dirk de Graaff, zn. van Dirk Jacob de Graaff en Maaijke Broekhuizen, geb. te Voorburg op 7 jul 1861, ovl. te Delft op 10 jan 19361384. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 20 okt 18681385, ovl. te Delft op 25 sep 18691386
  3.   Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 23 aug 18701387, ovl. te Delft op 12 jul 18711388
  4.   Aaltje Dijkshoorn, geb. te Delft op 31 mei 18721389, ovl. te Delft op 19 dec 18721390
  5.   Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 6 jan 18741391, ovl. te Delft op 16 feb 18771392
  6.   Arij Pieter Dijkshoorn, geb. te Delft op 14 okt 18751393, ovl. na 1937, tr. te Hof van Delft op 28 nov 19061394 met Adriana Josina van der Linden, dr. van Antonius Andreas van der Linden en Maria van Kan, geb. te Hof van Delft op 20 jan 18761395, ovl. te Delft op 3 sep 19371396. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 11 apr 18781397, ovl. te Delft op 6 dec 19351398, volgt XIi
  8.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Delft op 3 nov 18801399, ovl. te Delft op 31 dec 18941400
  9.   Jan Dijkshoorn, geb. te Delft op 11 okt 18821401, ovl. te Delft op 28 apr 18861402
  10.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Delft op 13 jul 18851403
  11.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Delft op 13 jul 18851404
  12.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Delft op 16 mrt 18871405, ovl. te Delft op 10 jun 18871406

Xe.   Ewoud Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXg) en Neeltje Zegwaard, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 feb 1809, ged. te Vlaardingen op 5 mrt 1809710, bouwman Duifpolder, ovl. te Maasland op 13 mei 1878711, tr. te Maasland op 27 sep 18451407 met Maria Kindt, dr. van Arie Kindt en Maartje Poot, geb. te Naaldwijk op 30 jan 18221408, ovl. te Maasland op 21 mrt 18791409
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Maasland op 22 mrt 18461410, ovl. te Vlaardingen op 1 jan 19251411, volgt XIj
  2.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 3 jun 18471413, ovl. te Vlaardingen op 8 nov 19301414,1415, volgt XIk
  3.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 22 jul 18481416, ovl. te Vlaardingen op 6 apr 19291417,1418, volgt XIl
  4.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 nov 18491420, ovl. te Scherpenzeel op 4 sep 1924, volgt XIm
  5.   Adriaantje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 26 apr 18521421, ovl. te Vlaardingen op 10 mei 19371422, volgt XIn
  6.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 2 aug 18531423, ovl. te Maasland op 18 jan 18541424
  7.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Maasland op 26 jul 18541425, ovl. te Maasland op 10 jun 19081426, volgt XIo
  8.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 21 apr 18561427, ovl. te Rijswijk op 25 feb 19391428, volgt XIp
  9.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 21 jul 18571429, ovl. te Maasland op 21 aug 18571430
  10.   Jannetje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 20 jul 18581431, ovl. te Maasland op 19 mrt 18591432
  11.   Jannetje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 16 mrt 18601433, ovl. te Rijswijk op 12 sep 1945, volgt XIq
  12.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 24 aug 18611434Xf.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXg) en Neeltje Zegwaard, geb. te Vlaardingen op 19 mei 1811, ged. te Vlaardingen op 26 mei 1811712, arbeider, ovl. te Vlaardingen op 3 jan 1868713, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 feb 18291435 met Mijnsje Bos, dr. van Willem Jansz Bos en Arendje Maan, geb. te Vlaardingen op 10 mrt 1804, ged. te Vlaardingen op 18 mrt 18041436, ovl. te Vlaardingen op 26 okt 18791437
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 apr 18291438, ovl. te Vlaardingen op 6 apr 18481439
  2.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 jun 18301440, ovl. te Vlaardingen op 10 okt 18301441
  3.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 nov 18311442, ovl. te Vlaardingen op 6 aug 18331443
  4.   Arendje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 apr 18331444, ovl. te Vlaardingen op 2 jul 18331445
  5.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 3 sep 18341446, ovl. te Kralingen op 1 okt 1889, tr. te Vlaardingen op 11 mei 18591447 met Anthonij Vink, zn. van Huibert Vink en Martha Schouten, geb. te Bodegraven op 7 mrt 1828, boumansknegt, ovl. te Rotterdam op 30 okt 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Arendje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 26 dec 18361449, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jul 19061448, volgt XIr
  7.   Wilhelmina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 jun 18391450, ovl. te Vlaardingen op 18 jun 19121451, tr. (1) te Vlaardingen op 20 nov 18891452 met Leendert Maarleveld, zn. van Isaac Maarleveld en Jacoba van 't Woud Hoogstad, geb. te Vlaardingen op 5 feb 18471453, ovl. te Schiedam op 18 nov 18911454. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vlaardingen op 29 nov 18991455 met Kornelis Post, zn. van Cornelis Post en Ariaantje Mosterd, geb. te Vlaardingen op 27 mei 18331456, tabakskerver, winkelknecht, stedelijk commies, ovl. te Vlaardingen op 22 apr 19091457, (Kornelis tr. (1) te Vlaardingen op 30 nov 18591458 met Anna Schouten.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 nov 18411462, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mei 18851461, volgt XIs
  9.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 dec 18421463
  10.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 21 mei 18441464, ovl. te Hillegersberg op 9 mrt 1929, volgt XIt
  11.   Johanna (Jannetje) Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 jul 18451465, ovl. te Vlaardingen op 6 nov 18451466
  12.   Wilhelmina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 dec 18481467, ovl. te Delft op 8 mrt 19291468, tr. te Hillegersberg op 22 okt 18731469 met Johannes Tol, zn. van Jan van Tol en Wilhelmina van Os, geb. te Waddinxveen op 14 jul 1847, ovl. te Vlaardingen op 21 dec 19351470. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xg.   Adrianus Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXg) en Neeltje Zegwaard, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 feb 1820718, particulier, ovl. te Maasland op 30 jan 1886719, tr. (1) te Maasland op 24 nov 18491471 met Maartje van Veen, dr. van Arij van Veen en Gerritje van den Dool, geb. te Maasland op 5 aug 18201473, ovl. te Maasland op 30 aug 18561472
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 30 okt 18501474
  2.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 12 dec 18511475
  3.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 29 aug 18531476
  4.   Doodgeb. dochter Dijkshoorn, geb. te Maasland op 29 aug 18561477
   Adrianus Dijkshoorn, tr. (2) te Maasland op 23 mei 18571478 met Maria van der Waal, dr. van Klaas van der Waal en Neeltje Wilschut, geb. te Maasland op 26 sep 18201479, ovl. te Brandwijk op 8 dec 1903. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Maasland op 9 mei 18581480, ovl. te Brandwijk op 23 mei 19001481, volgt XIu
  2.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 22 sep 18601482, ovl. te Maasland op 16 mei 18621483

Xh.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (IXh) en Maria van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 29 nov 1810, ged. te Vlaardingen op 2 dec 1810726, commies bij de stedelijke belastingen en agent van politie, ovl. te Vlaardingen op 1 nov 1859727, tr. te Vlaardingen op 25 aug 18361484 met Jaapje Stigter, dr. van Jan Klaasz Stigter en Hilletje Bree, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jan 1811, ged. te Vlaardingen op 3 feb 18111485, ovl. te Vlaardingen op 5 feb 18791486
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Jakob (Jacob) Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 jan 18371487, ovl. te Maassluis op 31 jul 18741488, vermist, tr. te Maassluis op 25 feb 18631489 met Jantje de Liefde, dr. van Wiecher de Liefde en Marritje Zootjes, geb. te Blokzijl circa 1837. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 apr 18381490, ovl. te Vlaardingen op 4 aug 18381491
  3.   Mijnsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 aug 18391492, ovl. te Vlaardingen op 27 aug 18391493
  4.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 3 aug 18401494, ovl. te Vlaardingen op 19 aug 18401495
  5.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 21 okt 18411496, ovl. te Vlaardingen op 22 aug 18421497
  6.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 feb 18431498, ovl. te Vlaardingen op 18 apr 18431499
  7.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 1 dec 18441500, ovl. te Vlaardingen op 27 dec 19221501,1502, volgt XIv
  8.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 7 jan 18491503, ovl. te Vlaardingen op 22 jun 18491504
  9.   Jaapje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 26 aug 18501505, ovl. te Vlaardingen op 7 sep 18501506

Xi.   Klaas (Nicolaas) Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (IXh) en Maria van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 nov 1811728, ged. te Vlaardingen op 1 dec 1811729, schoenmaker, ovl. te Kethel en Spaland op 9 apr 1880730, tr. te Kethel en Spaland op 6 jan 18331507 met Neeltje Glansdorp, dr. van Huibrecht Glansdorp en Lidewey van der Gaag, geb. te Kethel en Spaland op 23 jun 1805, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jul 18811508
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Dijkshoorn, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 11 mei 18331509, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 13 mei 18331509
  2.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 17 apr 18341511, ovl. te Kethel en Spaland op 17 nov 19171510, volgt XIw
  3.   Huijbrecht Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 25 apr 18391512, ovl. te Kethel en Spaland op 23 jun 19321513, tr. (1) te Kethel en Spaland op 10 jun 18771514 met Elisabeth Glansdorp, dr. van Jacob Glansdorp en Elisabeth Korpershoek, geb. te Vlaardingen op 4 sep 18411515, ovl. te Kethel en Spaland op 21 dec 18951516. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Kethel en Spaland op 27 feb 19021517 met Maria Kool, dr. van Johannes Kool en Maria van Schie, geb. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 25 jun 18611518, ovl. te Schiedam op 3 jun 19431519. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 13 sep 18411520, ovl. te Kethel en Spaland op 27 mrt 18931521, tr. te Kethel en Spaland op 8 dec 18641522 met Petronella Wisselink, dr. van Alov Wesselink en Anna Borst, geb. te Kethel en Spaland op 24 apr 18421523, ovl. te Kethel en Spaland op 15 dec 19091524. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 22 mrt 18441525, ovl. te Kethel en Spaland op 16 dec 19161526, tr. te Kethel en Spaland op 20 mei 18661527 met Arij Moerman, zn. van Jacob Moerman en Anna Cornelisdr Kwalm, geb. te Maasland op 22 sep 18411528, winkelier, ovl. te Kethel en Spaland op 30 jun 19221529. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xj.   Arij Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (IXh) en Maria van den Berg, geb. te Vlaardingen op 31 jan 1817739, schoenmaker, ovl. te Vlaardingen op 15 okt 1859740, tr. te Vlaardingen op 15 sep 18471530 met Maartje Nieuwstraten, dr. van Jan Nieuwstraten en Pieternelletje Maarleveld, geb. te Vlaardingen op 1 jun 18191531, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 18801532
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 feb 18481533, ovl. te Vlaardingen op 25 apr 18481534
  2.   Petronella (Pieternella) Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 nov 18491535, ovl. te Vlaardingen op 31 mrt 18501536
  3.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 feb 18511537, ovl. te Rotterdam op 8 mrt 1927, volgt XIx
  4.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 okt 18531539, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 19221538, volgt XIy
  5.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 mei 18561540, ovl. te Vlaardingen op 2 okt 19361541, volgt XIz
  6.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 jul 18581542, ovl. te Vlaardingen op 12 jan 18701543

Xk.   Catharina Dijkshoorn, dr. van Arij Dijkshoorn (IXj) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 1813776, ovl. te Kethel en Spaland op 27 mei 1901777, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1835803 met Lourens Jansz Bijl, zn. van Jan Jacobsz Bijl en Maartje Zuidgeest (zie IXl). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Laurens Bijl, geb. te Vlaardingen op 13 mei 18361544, ovl. te Kethel en Spaland op 17 nov 19091545, tr. te Kethel en Spaland op 25 feb 18661546 met Leentje Poot, dr. van Simon Poot en Catharina van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 8 nov 18431547, ovl. te Kethel en Spaland op 4 apr 19231548. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  2.   Apolonia Bijl, geb. te Vlaardingen op 5 nov 18431549, ovl. te Delft op 8 dec 19301550, tr. te Kethel en Spaland op 26 apr 18741551 met Arij van Schie, zn. van Cornelis van Schie en Neeltje Rip, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 24 sep 18241552, ovl. te Vrijenban op 17 nov 18861553. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.   Arij Bijl, geb. te Vlaardingen op 29 sep 18501554, ovl. te Kethel en Spaland op 16 dec 19311555, tr. te Kethel en Spaland op 11 apr 18791556 met Petronella van der Ende, dr. van Jacob van der Ende en Pietertje Dijkshoorn (Xw), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 jul 18551557, ovl. te Kethel en Spaland op 21 jun 19171558. Uit dit huwelijk een dochter. 
  4.   Maartje Bijl, geb. te Vlaardingen op 7 jan 18541559, ovl. te Rotterdam op 14 sep 1941, tr. te Kethel en Spaland op 25 apr 18791560 met Pieter van den Berg, zn. van Nicolaas van den Berg en Maria Poot, geb. te Rijswijk op 21 sep 1849, bouwknecht, ovl. te Delft op 2 sep 19241561. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Xl.   Simon Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXj) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 12 mrt 1815778, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 25 okt 1859779, tr. te Vlaardingen op 20 apr 18531562 met Johanna Leeflang, dr. van Arij Leeflang en Geertruij van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 6 mei 18261563, ovl. te Vlaardingen op 9 nov 18961564, (Johanna tr. (2) te Vlaardingen op 29 apr 18631565 met Leendert van der Ende, zn. van Maarten van der Ende en Maria van der Ende.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 jun 18531568
  2.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 jun 18541569
  3.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 jan 18561570
  4.   Geertje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 jun 18581571, ovl. te Vlaardingen op 23 jun 19301572, volgt XIaa

Xm.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXj) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 aug 1821789, bouwman aan de Bommeer, ovl. te Maasland op 3 nov 1905790, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 sep 18481573 met Geertje van der Spek, dr. van Paulus van der Spek en Geertje van den Berg, geb. te Vrijenban op 15 mei 18301574, ovl. te Maasland op 9 feb 19131575
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Apolonia Dijkshoorn1577, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 nov 18481576, ovl. te Schiedam op 5 jul 19421578, tr. te Schipluiden op 23 mei 18731579 met Andries Moerman, zn. van Pieter Moerman en Hendrika Johanna Brugman (Breggeman), geb. te Zouteveen op 10 nov 18381580, schipper, ovl. te Schipluiden op 27 apr 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Geertje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 25 nov 18491582, ovl. te Maasland op 11 dec 18491583
  3.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 23 dec 18501584, ovl. te Rotterdam op 2 jul 1925, volgt XIab
  4.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 23 jul 18521585, ovl. te Maasland op 10 okt 18521586
  5.   Arij Dijkshoorn1577, geb. te Maasland op 31 aug 18531587, ovl. te Sheldon[Usa] op 9 mei 1938. 
  6.   Abraham Dijkshoorn, geb. te Maasland op 28 apr 18561588, tuinder, ovl. te Maasland op 27 feb 18791589
  7.   Simon Dijkshoorn1577, geb. te Maasland op 8 apr 18581590, ovl. te Sheldon[Usa] op 16 mei 1955, volgt XIac
  8.   Geertje Dijkshoorn1577, geb. te Maasland op 12 jul 18591591, ovl. te Vlaardingen op 12 jul 19391592,1593, volgt XIad
  9.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Maasland op 5 jul 18611594, ovl. te Maasland op 31 aug 18701595
  10.   Anna Dijkshoorn, geb. te Maasland op 20 jan 18631596, ovl. te Maasland op 11 mei 19371597,1598, volgt XIae
  11.   Willem Dijkshoorn1577, geb. te Maasland op 19 jan 18661599, ovl. te Sioux Center[Usa] op 2 apr 1948, volgt XIaf
  12.   Martina Dijkshoorn1577, geb. te Maasland op 9 mrt 18711600, ovl. te Pijnacker op 23 mrt 19481601, volgt XIagXn.   Willem Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXj) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1824791, veehouder aan de Marktgraaflaan, ovl. te Vlaardingen op 15 mrt 1907792, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 18491602 met Jannetje Hoekveen, dr. van Krijn Hoekveen en Pleuntje van Santen, geb. te Maasland op 6 jun 18241603, ovl. te Vlaardingen op 20 okt 18591604
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 jan 18501605, ovl. te Vlaardingen op 16 aug 18501606
  2.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 4 mei 18511607, ovl. te Vlaardingen op 15 mei 19021608, begr. te Vlaardingen1609, tr. te Vlaardingen op 27 feb 18751610 met Arij Eijgenraam, zn. van Heijnderik Eijgenraam en Suzanna Schilder, geb. te Vlaardingen op 6 mrt 18491611, tuinier, ovl. te Vlaardingen op 23 nov 19291612. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 feb 18531613, ovl. te Vlaardingen op 9 dec 19241614, volgt XIah
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 30 apr 18621615 met Arendje Bos, dr. van Arij Bos en Trijntje Stello, geb. te Vlaardingen op 10 nov 18351616, ovl. te Vlaardingen op 5 apr 19221617
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 mei 18631618, ovl. te Vlaardingen op 22 nov 19481619,1620, volgt XIai
  2.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 4 mrt 18651622, ovl. te Vlaardingen op 3 jun 19151623, volgt XIaj
  3.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 jan 18681625, ovl. te Vlaardingen op 3 jun 18691624
  4.   Arie Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 sep 18691626, ovl. te Vlaardingen op 9 mei 19471627,1628, begr. 1629
  5.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 nov 18711630, landbouwer, ovl. te Vlaardingen op 1 mrt 19321631, begr. 1629
  6.   Arend Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 1 mei 18741632, ovl. te Vlaardingen op 5 mrt 19171633, begr. te Vlaardingen1609
  7.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 apr 18781634, ovl. te Vlaardingen op 3 feb 19531635,1636, begr. te Vlaardingen 1629

Xo.   Ridder Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXj) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1829795, bouwman op de Moordwoning, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 1915796, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 sep 18571637 met Jaantje (Adriana) Zegwaard, dr. van Paulus Ewoudsz Zegwaard en Sara Bos, geb. te Pijnacker op 22 okt 18311638, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 19031639
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 okt 18571640, ovl. te Vlaardingen op 23 okt 19291641, volgt XIak
  2.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 sep 18591642, ovl. te Maasland op 17 mei 19451644, volgt XIal
  3.   Sara Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 feb 18621645, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 jul 19001646, volgt XIam
  4.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 aug 18641647, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 19131648, volgt XIan
  5.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 okt 18651650, ovl. te Maasland op 22 mrt 19031649, volgt XIao
  6.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 jun 18681651, ovl. te Vlaardingen op 14 jan 19521652, volgt XIap
  7.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 29 aug 18711653, ovl. te Vlaardingen op 11 mrt 19441654, volgt XIaq
  8.   Jaantje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mei 18741656, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 nov 18861657Xp.   Catharina Dijkshoorn, dr. van Simon Dijkshoorn (IXn) en Pietertje Glansdorp, geb. te Kethel en Spaland op 15 feb 1829858, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1893859, tr. te Kethel en Spaland op 8 mei 18531658 met Willem van den Berg, zn. van Martinus van den Berg en Judit van der Spek, geb. te Kethel en Spaland op 12 jan 18331660, ovl. te Vlaardingen op 2 jun 18901659
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Judith van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 18 okt 18541661, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jan 18551662
  2.   Pietertje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 8 okt 18561663, ovl. te Vlaardingen op 27 feb 19311664, tr. te Vlaardingen op 26 sep 18781665 met Leendert van Dam, zn. van Abraham van Dam en Petronella den Breems, geb. te Vlaardingen op 24 aug 1853, ovl. te Vlaardingen op 13 apr 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xq.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Simon Dijkshoorn (IXn) en Pietertje Glansdorp, geb. te Vlaardingen op 6 okt 1838868, melkhandelaar, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1894869, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 18681666 met Petronella van der Ende, dr. van Jacob van der Ende en Machteld van der Lee, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 dec 18391667, ovl. te Vlaardingen op 14 nov 19161668, begr. te Vlaardingen1669
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 31 jan 18691671, ovl. te Vlaardingen op 8 okt 18801670
  2.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 jan 18711672, ovl. te Vlaardingen op 4 mei 19601673, volgt XIar
  3.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 okt 18721675, ovl. te Vlaardingen op 2 mei 18731676
  4.   Machteld Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 dec 18741677, ovl. te Vlaardingen op 1 dec 19181678, volgt XIas
  5.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 feb 18771679, ovl. te Vlaardingen op 26 sep 19441680,1681, volgt XIat
  6.   Adriana Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 29 mei 18791683, ovl. te Vlaardingen op 6 apr 18811684Xr.   Jan Dijkshoorn, zn. van Simon Dijkshoorn (IXn) en Pietertje Glansdorp, geb. te Vlaardingen op 29 nov 1846881, veehouder op de Mee-woning, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 1926882,883, begr. te Vlaardingen884, tr. te Maasland op 2 mei 18731685 met Neeltje Dijkshoorn, dr. van Ewoud Dijkshoorn (Xe) en Maria Kindt (zie XIl). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 nov 18751686, ovl. te Vlaardingen op 30 mrt 18761687
  2.   Ewoud Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 2 jun 18771688, ovl. te Vlaardingen op 12 dec 18771689
  3.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 4 sep 18781690, ovl. te Vlaardingen op 11 nov 19441691, begr. te Vlaardingen1419
  4.   Maria Ewouterina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 mei 18801692, ovl. te Vlaardingen op 30 dec 18811693
  5.   Lideweij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 nov 18811694, ovl. te Vlaardingen op 19 jan 19581695, begr. te Vlaardingen1696
  6.   Maria Ewouterina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 apr 18831697, ovl. te Vlaardingen op 8 jan 18881698
  7.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 nov 18841699, ovl. te Vlaardingen op 18 apr 18851700
  8.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 jun 18861701, ovl. te Vlaardingen op 1 sep 18861702
  9.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 sep 18871703, ovl. te Vlaardingen op 17 apr 19581704, begr. te Vlaardingen1696
  10.   Maria Ewouterina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 3 apr 18891705, ovl. te Vlaardingen op 20 jan 19551706,1707, begr. te Vlaardingen1696
  11.   Jan Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 feb 18911708, bouwknecht, vishandelaar, ovl. te Vlaardingen op 24 okt 19651709, begr. te Vlaardingen1419Xs.   Simon Dijkshoorn, zn. van Simon Dijkshoorn (IXn) en Pietertje Glansdorp, geb. te Vlaardingen op 11 okt 1852890, ovl. te Vlaardingen op 19 dec 1935891, begr. te Vlaardingen 892, tr. te Vlaardingen op 3 okt 18881710 met Alida Johanna Foezert, dr. van Johannes Foezert en Wilhelmina de Heer, geb. te Vlaardingen op 14 sep 18631711, ovl. te Vlaardingen op 7 feb 19311712, begr. te Vlaardingen 892
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 apr 18911713, ovl. te Hapert op 12 mrt 1978, volgt XIau
  2.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 mrt 18941714, ovl. te Vlaardingen op 27 dec 19001715
  3.   Pietertje Katherina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 nov 18971716, ovl. te Vlaardingen op 18 mei 19081717Xt.   Annetje (Antje) Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 nov 1810, ged. te Vlaardingen op 25 nov 1810632, ovl. te Maasland op 19 jan 1884633, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1829631 met Klaas van Vliet, zn. van Teunis van Vliet en Pieternelletje Dijkshoorn (IXd). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Teunis van Vliet1718, geb. te Maasland op 26 jan 1830, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jun 18791719, tr. te Maasland op 14 mrt 18571720 met Catharina Maan, dr. van Jacob Maan en Maria Poot, geb. te Maasland op 31 jan 18341721, ovl. te Vlaardingen op 5 feb 19111722. Uit dit huwelijk 19 kinderen. 
  2.   Willem van Vliet, geb. te Maasland op 22 jan 18321723, bouwmansgezel, ovl. te Maasland op 24 dec 19121725,1724, begr. te Maasland1725, tr. (1) te Maasland op 17 apr 18571726 met Arendje de Jong, dr. van Leendert de Jongh en Maartje van Harmelen, geb. te Maasland op 4 mrt 18351727, ovl. te Maasland op 5 jun 18641729,1728, begr. te Maasland1729. Uit dit huwelijk 7 kinderen, tr. (2) te Maasland op 22 sep 18651730 met Elisabeth van den Dool, dr. van Klaas van den Dool en Johanna de Bruin, geb. te Zouteveen op 26 feb 18441732, ovl. te Maasland op 31 jan 19221725,1731, begr. te Maasland1725. Uit dit huwelijk 21 kinderen. 
  3.   Pieter van Vliet, geb. te Maasland op 9 apr 18341733, ovl. na 1919, tr. te Schipluiden op 24 apr 18631734 met Klazina van der Eijk, dr. van Dirk van der Eijk en Pieternella Sonneveld, geb. te Hodenpijl op 26 jun 18401735, ovl. te Capelle a/d IJssel op 7 sep 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Adriana van Vliet, geb. te Maasland op 6 sep 18361736, ovl. te Maasland op 20 feb 18811737, tr. te Maasland op 19 apr 18611738 met Jan Doelman, zn. van Jacob Doelman en Maria van Berkel, geb. te Maasland op 9 jun 18361740, bouwman, ovl. te Maasland op 5 mrt 19231739, (Jan tr. (2) te Maasland op 5 mei 18821741 met Johanna Beekenkamp, dr. van Govert Beekenkamp en Klazina van der Wel.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  5.   Petronella van Vliet, geb. te Maasland op 19 nov 18381744, ovl. te Naaldwijk op 13 jun 1914, tr. (1) te Maasland op 19 aug 18641745 met Joseph Pietersz van der Eijk, zn. van Pieter van der Eijk en Maria de Jong, geb. te Capelle a/d IJssel op 25 dec 18331746, ovl. te Naaldwijk op 25 jun 18731747. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Naaldwijk op 16 mei 18741748 met Pieter Sonneveld, zn. van Jan Sonneveld en Clazina de Jong, geb. te Naaldwijk op 7 mei 18521749, ovl. te Maasland op 4 jun 19351750. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Antje van Vliet, geb. te Maasland op 20 mrt 18411752, ovl. te Maasland op 27 aug 19301751, tr. te Maasland op 13 mei 18641753 met Cornelis van der Lelij, zn. van Arie van der Lelij en Elisabeth Kwalm, geb. te Maasland op 1 jun 18391754, ovl. te Maasland op 25 aug 19271755. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Paulus van Vliet, geb. te Maasland op 22 nov 18431757, landbouwer en veehouder te Maasland, ovl. te Maasland op 6 jan 19111756, tr. te Maasland op 12 mei 18761758 met Maartje Noordam, dr. van Bruin Noordam en Maria van den Berg, geb. te Maasland op 28 jan 18491759, ovl. te Maasland op 28 jan 19111760. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  8.   Nicolaas van Vliet, geb. te Maasland op 12 sep 18471761, tr. te Maasland op 26 apr 18721762 met Maartje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij en Jaapje Zeelenberg, geb. te Maasland op 7 jun 18521763, ovl. te Rotterdam op 6 apr 1931. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Marinus van Vliet, geb. te Maasland op 22 sep 18501764, ovl. te Maasland op 2 dec 1919. 
  10.   Johannis van Vliet, geb. te Maasland op 2 jun 18541765, ovl. te Maasland op 27 okt 19221766, tr. te Maasland op 3 mei 18781767 met Maartje Kalisvaart, dr. van Arij Kalisvaart en Pieternella van der Lelij, geb. te Maasland op 15 dec 18581768, ovl. te Maasland op 5 apr 19171769. Uit dit huwelijk 12 kinderen. Xu.   Maria Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek, geb. te Delft op 12 nov 1812896, ovl. te Wateringen op 8 nov 1847897, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 18321770 met Jan van der Marel, zn. van Simon Jansz van der Marel en Trijntje Anthoniesdr Broekhoven, geb. te Wateringen op 14 feb 1811, bouwman te Wateringen, ovl. te Wateringen op 25 apr 18651771, (Jan tr. (2) te Maasland op 27 apr 18491772 met Maria van Woerden, dr. van Pieter van Woerden en Jannetje Poot.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Trijntje van der Marel, geb. te Kethel en Spaland op 22 feb 18331776, ovl. te Schiedam op 24 jul 18881775, tr. te Wateringen op 24 okt 18561777 met Gerrit van der Most, zn. van Gerrit van der Most en Elisabeth van Mannekes, geb. te Schiedam op 5 nov 18291778, ovl. te Schiedam op 22 mrt 18891779. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  2.   Simon van der Marel, geb. te Kethel en Spaland op 19 sep 18361780, ovl. te Schiedam op 10 jul 18801781, tr. te Maasland op 6 aug 18581782 met Pietertje Moerman, dr. van Arend Moerman en Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 2 dec 18331783, ovl. te Schiedam op 28 mei 18851784. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

Xv.   Jaapje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek, geb. te Delft op 21 apr 1815899, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 aug 1862900, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 18351785 met Pieter Moerman, zn. van Claas Pietersz Moerman en Leentje Verboon, geb. te Maasland op 5 okt 18091786, ged. te Maasland op 8 okt 18091786, bouwman, ovl. te Delft op 4 nov 18791787
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Lena Moerman, tr. met Arij Dijkshoorn (zie Xd). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.   Klazina Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 1 jul 18411789, ovl. te Maasland op 12 jun 18911788, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 18691790 met Arij Maan, zn. van Jacob Maan en Maria Poot, geb. te Maasland op 7 nov 18371791, ovl. te Maasland op 2 okt 18761792. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Nicolaas Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 18431793, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 19181794, begr. te Vlaardingen1795, tr. te Maasland op 30 okt 18741796 met Cornelia Maan, dr. van Jacob Maan en Maria Poot, geb. te Maasland op 26 okt 18521797, ovl. te Vlaardingen op 9 feb 19201798, begr. te Vlaardingen1795. Uit dit huwelijk 3 dochters. 
  4.   Paulus Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 18451800, ovl. te Maasland op 8 jul 19101799, tr. te Maasland op 26 apr 18721801 met Maria Maan, dr. van Jacob Maan en Maria Poot, geb. te Maasland op 19 mrt 18421802, ovl. te Schipluiden op 24 feb 1919. Uit dit huwelijk een dochter. 
  5.   Pieter Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 18471804, bouwman, broodbakker, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 18901805, tr. te Schipluiden op 26 apr 18721806 met Petronella van Leeuwen, dr. van Cornelus van Leeuwen en Ariaantje van Mannekes, geb. te Schipluiden op 18 dec 18511807, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 feb 19291808. Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 
  6.   Marinus Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 nov 18501809
  7.   Maria Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 sep 18521810, ovl. te Kethel en Spaland op 31 dec 19321811, tr. met Leendert Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (Xx) en Adriana de Jongh (zie XIaw). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  8.   Maartje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mei 18601814, ovl. te Vlaardingen op 24 mrt 19261815, tr. te Delft op 1 mei 18781816 met Huibrecht Borst, zn. van Fulps Borst en Geertje van der Marel, geb. te Vlaardingen op 25 sep 18501817, ovl. te Vlaardingen op 3 okt 19311818. Uit dit huwelijk een zoon. 

Xw.   Pietertje (Petronella) Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek, geb. te Delft op 19 dec 1817903, ovl. te Vlaardingen op 15 sep 1894904, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 18391819 met Jacob van der Ende, zn. van Abraham Daamsz van der Ende en Maartje Maan, geb. te Vlaardingen op 22 feb 1806, ged. te Vlaardingen op 2 mrt 18061820, arbeider en veehouder, ovl. te Vlaardingen op 23 dec 18991821
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Abraham van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 sep 18391822, ovl. te Kethel en Spaland op 24 nov 1865, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 18611823 met Arendje Verboon, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 okt 1840, ovl. te Voorburg op 13 sep 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Adriana van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 18411824, ovl. te Vlaardingen op 6 jan 19001825
  3.   Maartje van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 sep 18421826, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 18821827, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 18671828 met Martinus van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 sep 18381829, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 18921830. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder. 
  4.   Willem van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 18491831, bouwman te Nootdorp, ovl. te Delft op 8 mrt 19221832, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 18721833 met Antje Poot, dr. van Huibrecht Poot en Jaapje de Raad, geb. te Zouteveen op 11 okt 18511834, ovl. te Delft op 3 mrt 19401835. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  5.   Jacob van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 jan 18521836, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 15 aug 19231837, tr. te Schipluiden op 27 apr 18771838 met Arijaantje van Leeuwen, dr. van Cornelus van Leeuwen en Ariaantje van Mannekes, geb. te Schipluiden op 6 feb 18541839, ovl. te Vlaardingen op 2 aug 19481840. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  6.   Maria van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 okt 18531841, ovl. te Vlaardingen op 12 aug 18841842,1843, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 mrt 18761844 met Jan Poot, zn. van Jan Poot en Jannetje van der Ende, geb. te Vlaardingen op 2 jan 18501845, koopman, ovl. te Vlaardingen op 5 aug 19161846,1847, begr. te Vlaardingen1682, (Jan tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 22 mei 18851848 met Adriana van Vliet, dr. van Teunis van Vliet en Catharina Maan.). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  7.  Petronella van der Ende, tr. met Arij Bijl, zn. van Lourens Jansz Bijl en Catharina Dijkshoorn (Xk). Uit dit huwelijk een dochter. Xx.   Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek, geb. te Vrijenban op 25 mei 1819905, bouwman in de West-Abt-Polder onder Kethel, ovl. te Kethel en Spaland op 28 feb 1874906,907, tr. te Maasland op 23 apr 18421853 met Adriana de Jongh, dr. van Leendert de Jongh en Maartje van Harmelen, geb. te Maasland op 8 mrt 18211854, ovl. te Kethel en Spaland op 16 feb 18661855
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Overschie op 18 feb 1843, ovl. te Kethel en Spaland op 23 jan 19181856,1857,1858, volgt XIav
  2.   Leendert Dijkshoorn, geb. te Overschie op 5 jan 1844, ovl. te Kethel en Spaland op 1 nov 19181813, volgt XIaw
  3.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Overschie op 30 mrt 1846, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 19251859, volgt XIax
  4.   Willem Dijkshoorn, geb. te Overschie op 1 sep 1847, ovl. te Kethel en Spaland op 12 jun 19141860, volgt XIay
  5.   Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 24 jan 18501861, ovl. te Kethel en Spaland op 31 mei 18501862
  6.   Klasina Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 28 apr 18511863, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jun 19401864, volgt XIaz
  7.   Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 27 nov 18521865, ovl. te Maasland op 29 jan 19221866, volgt XIba
  8.   Arie Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 28 nov 18541868, ovl. te Rotterdam op 28 dec 19301867, volgt XIbb
  9.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 25 mrt 18571869, ovl. te Kethel en Spaland op 1 mei 18571870
  10.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 22 jun 18611871, ovl. te Delft op 20 nov 19271872, volgt XIbcXy.   Maria Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mei 1823910, ovl. te Schiedam op 11 dec 1892911, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 17 apr 18441873 met Arij Zonneveld (Sonneveld), zn. van Jacob Pieterse Zonneveld en Dirkje Arijsdr van den Berg, geb. te Naaldwijk op 1 apr 1811, ged. te Naaldwijk op 7 apr 18111874, bouwman, ovl. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 6 aug 18621875
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Adriana Sonneveld, geb. te Overschie op 19 jun 1848, ovl. te Delft op 5 mrt 19301876, tr. met Willem Dijkshoorn, zn. van Hendrik Dijkshoorn (Xc) en Magteltje van der Toolen (zie XIb). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

Xz.   Pieter Dijkshoorn913, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jun 1824912, landbouwer te Overschie, ovl. te Overschie op 12 jan 1870, tr. te Overschie op 4 mei 18451878 met Soetje Klapwijk, dr. van Adrianus Klapwijk en Maria van Holst, geb. te Rotterdam op 9 mei 1822, ovl. te Overschie op 4 mrt 19071879
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacob Dijkshoorn, geb. te Overschie op 7 jan 1861, ovl. te Rotterdam op 7 dec 1925, volgt XIbd

Xaa.   Adriana Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Arjaantje van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 1827807, ovl. te Kethel en Spaland op 14 dec 1893808, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 22 sep 1847806 met Jan Bijl, zn. van Lourens Jansz Bijl en Meijnsje Dijkshoorn (IXl). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Meijnsje Bijl, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 18481880, ovl. te Kethel en Spaland op 21 jan 18491881
  2.   Adriana Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 24 jun 18491882, ovl. te Kethel en Spaland op 26 mrt 18511883
  3.   Lourens Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 29 mrt 18521884, ovl. te Overschie op 25 sep 1935, tr. te Wateringen op 11 mei 18791885 met Jacoba Johanna Valstar, dr. van Petrus Valstar en Aaltje (Alida) van der Vlugt, geb. te Wateringen op 18 okt 18431886, ovl. te Rotterdam op 20 jul 1926. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Adriana Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 7 mrt 18541887, ovl. te Schiedam op 5 nov 19391888, tr. te Kethel en Spaland op 20 feb 18801889 met Johannes van der Vlugt, zn. van Johannes van der Vlugt en Neeltje Post, geb. te Rijswijk op 19 nov 1854, ovl. te Kethel en Spaland op 30 nov 19261890. Uit dit huwelijk een zoon. 
  5.   Meinsje Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 21 mrt 18561891, ovl. te Delft op 25 feb 19381892, tr. te Kethel en Spaland op 19 aug 18811893 met Nicolaas van den Berg, zn. van Gerrit van den Berg en Trijntje Heijn, geb. te Wateringen op 12 jul 18561894, ovl. te Vrijenban op 31 mrt 18961895. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Willem Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 13 feb 18581896, ovl. te Delft op 21 mrt 19361898,1897, begr. 1898, tr. te Vlaardingen op 28 apr 18801899 met Neeltje van den Berg, dr. van Fop van den Berg en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardingen op 17 feb 18551898,1900, ovl. op 2 mrt 19441898, begr. te Kethel. Uit dit huwelijk een dochter. 
  7.   Johannes Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 6 okt 18601901, ovl. te Kethel en Spaland op 22 dec 18601902
  8.   Pieter Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 5 apr 18621903, ovl. te Kethel en Spaland op 23 mei 18631904
  9.   Maria Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 5 apr 18641905, ovl. te Kethel en Spaland op 4 mei 18641906
  10.   Johannes Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 18 nov 18651907, ovl. te Kethel en Spaland op 20 apr 18661908
  11.   Doodgeb. zoon Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 27 nov 18661909
  12.   Jan Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 11 dec 18701910, ovl. te Delft op 21 nov 19391911, tr. te Kethel en Spaland op 13 jul 18941912 met Stijntje Cornelia van Staalduinen, dr. van Arij van Staalduinen en Maartje 't Hart, geb. te 's-Gravenzande op 28 mrt 18741913, ovl. na 1939. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xab.   Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Antje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1832920, bouwman te Hillegersberg en te Schiebroek, ovl. te Schiebroek op 31 mrt 1923, tr. (1) te Hillegersberg op 26 apr 18571914 met Neeltje Hofman, dr. van Dirk Hofman en Grietje Roodenburg, geb. te Hillegersberg op 20 mei 1828, ovl. te Hillegersberg op 9 dec 1872. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Dirk Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 30 jan 1862, ovl. te Schiebroek op 18 jul 1886, volgt XIbe
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 19 jun 18731915 met Aafje van den Berg, dr. van Fop van den Berg en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardingen op 30 jan 18511917, ovl. te Papekop op 30 apr 19251916
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Jan Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 10 okt 1874, ovl. te Rotterdam op 15 jul 1960, volgt XIbf

Xac.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 sep 1838930, veehouder, ovl. te Kethel en Spaland op 2 mrt 1879931, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 18591918 met Jannetje Man in 't Veld, dr. van Adrianus Man in 't Veld en Willemina Klapwijk, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 dec 18381919, ovl. te Kethel en Spaland op 9 feb 18651920
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 2 apr 18611921, ovl. te Schiebroek op 2 aug 1936, volgt XIbg
  2.   Willemina Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 26 feb 18631922, ovl. te Berkel op 7 nov 1927, volgt XIbh
  3.   Antje Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 11 mei 18641923, ovl. te Kethel en Spaland op 21 jul 18731924
   Pieter Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 31 mei 18671925 met Maria van der Eijk, dr. van Jan van der Eijk en Dirkje de Bruijn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 jan 18391926, ovl. te Vlaardingen op 28 okt 19181927
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Dirkje Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 4 apr 18681928, ovl. te Vlaardingen op 18 jan 19401929, begr. te Vlaardingen 1930, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 27 mei 18921931 met Adrianus Klinge, zn. van Johannes Klinge en Henderijntje de Bruijn, geb. te Vlaardingen op 8 feb 18671932, melkhandelaar, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 19491933, begr. te Vlaardingen 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jan Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 5 jul 18701934, melkhandelaar, ovl. te Rotterdam op 5 jan 1943, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 14 apr 18931935 met Neeltje van der Kooij, dr. van Martinus van der Kooij en Maartje van der Ende, geb. te Vlaardingen op 12 jul 18711936, ovl. te Rotterdam op 17 dec 1931. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Rotterdam op 25 jun 1941 met Adriana Verkade, dr. van Pieter Verkade en Maria Dijkshoorn (XIx), geb. te Schiedam op 12 jul 18891937, ovl. op 8 jun 1977. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Jannetje Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 24 mrt 18721938, ovl. te Vlaardingen op 3 feb 19311939,1940, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jul 18991941 met Gerrit van den Berg, zn. van Arij van den Berg en Katharina de Bruin, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 aug 18661942, melkhandelaar in Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen op 13 apr 19331943. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 6 dec 18731944, ovl. te Vlaardingen op 18 apr 19471945,1946, volgt XIbi
  5.   Antje Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 29 mrt 18751948, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jan 19301949,1950, volgt XIbj
  6.   Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 18 okt 18761952, ovl. te Vlaardingen op 26 feb 19491953, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 20 nov 19021954 met Kornelis Brouwer, zn. van Arij Brouwer en Christina Romijna Kramer, geb. te Vlaardingen op 18 nov 18751955, schoenmaker, ovl. te Vlaardingen op 21 dec 19571956. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Elizabeth Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 6 aug 18781958, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 8 apr 19031957
  8.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 15 okt 18791959, ovl. te Vlaardingen op 15 jan 19551960,1961, volgt XIbk

Xad.   Nicolaas Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 dec 1839932, landbouwer te Hillegersberg, ovl. te Hillegersberg op 11 jun 1872933, tr. te Zevenhuizen op 25 apr 18621962 met Adriana Buijs, dr. van Dirk Buijs en Neeltje Romein, geb. te Berkel en Rodenrijs op 11 aug 1842, ovl. te Hillegersberg op 6 nov 1871. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Antje Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 16 mei 1863, ovl. te Hillegersberg op 25 mei 1894, volgt XIbl
  2.   Dirk Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 3 feb 1865, ovl. te Pijnacker op 2 jul 19271963,1964, volgt XIbm
  3.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 19 nov 1866, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 27 jul 1927, tr. te Hillegersberg op 4 nov 18921965 met Pieter van Daalen, zn. van Leendert van Daalen en Johanna Biemond, geb. te Berkel en Rodenrijs op 13 mrt 1859, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 4 feb 1940. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Willem Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 24 aug 1871, ovl. te Gouda op 30 mei 19391966, volgt XIbn

Xae.   Jan Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 nov 1842945, veehouder, daarna winkelier, ovl. te Schiedam op 10 dec 1933946, tr. te Schiebroek op 26 apr 18671967 met Aaltje Voorwinden, dr. van Arie Voorwinden en Aaltje Braat, geb. te Schiebroek op 17 mei 1849, ovl. te Rotterdam op 11 mrt 1904. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Antje Dijkshoorn, geb. te Schiebroek op 23 apr 1868, ovl. te Loosduinen op 20 okt 19211968, volgt XIbo
  2.   Willemina Dijkshoorn, geb. te Schiebroek op 10 nov 1872, ovl. te Rotterdam op 2 dec 1940, tr. (1) te Rotterdam op 21 jul 18971969 met Pleun Beekenkamp, zn. van Gerrit Beekenkamp en Lena Poot, geb. te Moordrecht op 29 nov 1870, bouwknecht, melkhandelaar, ovl. te Rotterdam op 17 jul 1898. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Rotterdam op 22 nov 18991970 met Jan Beekenkamp, zn. van Gerrit Beekenkamp en Lena Poot, geb. te Moordrecht op 20 mei 1868, wagenverhuurder, koopman, ovl. te Rotterdam op 20 aug 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Maria Dijkshoorn, geb. te Schiebroek op 8 aug 1878, ovl. te Vlaardingen op 3 nov 19341971

Xaf.   IJsbrand Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 feb 1844947, veehouder, ovl. te Vrijenban op 6 sep 1888948, tr. te Vrijenban op 10 okt 18771972 met Adriana van der Spek, dr. van Nicolaas van der Spek en Beleke Treurniet, geb. te Vrijenban op 4 okt 18561974, ovl. te Delft op 16 jan 19331973, (Adriana tr. (2) te Vrijenban op 19 mrt 18901975 met Jacob Hanemaaijer, zn. van Jacob Hanemaaijer en Jannetje Moerman.). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Anna Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 9 jul 18781978, ovl. te Delft op 4 apr 19281979, volgt XIbp
  2.   Belia Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 2 sep 18791980, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 12 jul 1941, volgt XIbq
  3.   Willem Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 7 feb 18821981, ovl. te Kethel en Spaland op 4 jun 18821982
  4.   Nicolaas Dijkshoorn1985, geb. te Vrijenban op 15 mei 18831984, ovl. te Schipluiden op 27 dec 19681983, volgt XIbr
  5.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 8 jul 18841986, ovl. te Vrijenban op 5 jan 18861987
  6.   Willemmina Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 7 jan 18861988, ovl. te Vrijenban op 21 mrt 18861989
  7.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 19 feb 18871990
  8.   Jaapje Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 22 okt 18881992, ovl. op 22 aug 19781991Xag.   Paulus Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1845949, veehouder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mrt 1929950, begr. te Vlaardingen951, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 18771993 met Adriana van der Ende, dr. van DaniŽl van der Ende en Maria van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 aug 18551994, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jan 19161995, begr. te Vlaardingen951
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 mrt 18781996, spekslager, werknemer 's-Grav. Melkinr. De Sierkan (1912-1938), ovl. te Rotterdam op 3 jan 1962, tr. te Rotterdam op 6 nov 19071997 met Adriana Louisa Vroon, dr. van Leendert Arie Vroon en Johanna Vissers, geb. te Dinteloord en Prinseland op 11 mrt 1879, ovl. te Rotterdam op 12 nov 1957. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   DaniŽl Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jul 18791998, veehouder, ovl. te Delft op 18 okt 19421999,2000,2001, begr. te Vlaardingen 2002, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 19082003 met Jacoba Moerman, dr. van Nicolaas Moerman en Cornelia Maan, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 feb 18812004, ovl. te Vlaardingen op 19 okt 1979, begr. 2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Marinus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 feb 18812005, veehouder "Halfwege" (Schiedam), ovl. op 14 sep 1967, begr. te Vlaardingen. 
  4.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 okt 18822006, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 nov 18892007
  5.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 18842008, ovl. te Vlaardingen op 23 apr 19632009, volgt XIbs
  6.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 jul 18852011, ovl. te Rotterdam op 25 aug 1963, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 19222012 met Jan Zonneveld, zn. van Arij Zonneveld en Diewertje Roodenburg, geb. te Kethel en Spaland op 24 jan 18882013, veehouder aan de Kandelaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jan 18872014, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 13 apr 19392015,2016, volgt XIbt
  8.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 feb 18902017, veehouder "Halfwege" Schiedam, ovl. te Schiedam op 5 sep 19612018
  9.   Anna Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 18912019, ovl. te Brandwijk op 21 aug 19862020
  10.   Adrianus Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 dec 18942021, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 19102022, begr. te Vlaardingen951

Xah.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXo) en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 1 jul 1848954, veehouder te Hillegersberg en lid van diverse raden in het polderbestuur en in de kerk, ovl. te Hillegersberg op 17 nov 1930955, tr. te Schiedam op 22 aug 18722023 met Lydia Hoogenboezem, dr. van Jacob Hoogenboezem en Maartje de Jong, geb. te Nieuwland, Kortland en ís-Graveland op 20 nov 18512025, ovl. te Hillegersberg op 3 jul 19202024
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 5 aug 1873, veehouder, ovl. te Hillegersberg op 4 mrt 19422026
  2.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 13 nov 1874, veehouder, ovl. te Schiedam op 17 mrt 19562027,2028, tr. te Numansdorp op 8 nov 1923 met Hendrika de Koning, dr. van Klaas de Koning en Ingetje van Vliet, geb. te Numansdorp op 5 jan 1885, ovl. te Schiedam op 16 feb 19442029,2030. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Marinus Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 5 apr 1876, landbouwer, ovl. te Rotterdam op 21 jun 19622031
  4.   Jan-Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 13 mrt 1878, veehouder en landbouwer te Terbregge, ovl. te Rotterdam op 19 dec 19442032, tr. te Bergschenhoek op 17 jun 19092033 met Geertruida Vaandrager, dr. van Leendert Vaandrager en Neeltje Rodenburg, geb. te Bergschenhoek op 15 jun 1887, ovl. te Zevenhuizen op 26 apr 19732034. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Antje Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 30 apr 1880, ovl. te Schiedam op 17 jul 19302035,2036, tr. te Schiedam op 1 okt 19032037 met Johannes Berkel, zn. van Albertus Berkel en Marrigje Noorlander, geb. te Schiedam op 2 jul 18792038, koopman, ovl. te Schiedam op 16 apr 19362039. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 20 jun 1882, ovl. te Rotterdam op 28 okt 19582040
  7.  Clasina Adriana Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 17 jul 1884. 
  8.   Martina Maria Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 2 feb 1887, ovl. te Schiedam op 2 mrt 19552041,2042, tr. te Hillegersberg op 29 jun 19102043 met Arie Ripping, zn. van Pieter Ripping en Wilhelmina van den Berg, geb. te Berkel en Rodenrijs op 31 okt 1887, landbouwer, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 9 jan 19332044. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Pieter Hendrik Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 12 apr 1889, veehouder, ovl. te Rotterdam op 24 dec 19542045, tr. te Kethel en Spaland op 2 mei 19172046 met Cornelia van der Eijk, dr. van Dirk van der Eijk en Neeltje Pietje Rodenburg, geb. te Kethel en Spaland op 2 okt 18892047. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Hendrik Pieter Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 27 okt 1891, ovl. te Hillegersberg op 9 apr 1892. 
  11.   Jannetje Hendrika Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 17 apr 1893, ovl. te Hillegersberg op 7 okt 18952048Xai.   Kornelis Dijkshoorn, zn. van Johannes Dijkshoorn (IXs) en Hendrica Visser, geb. te Vlaardingen op 9 jan 1806, ged. te Vlaardingen op 12 jan 1806995, tr. te Zwartewaal op 14 feb 18362049 met Leentje Berkhout, dr. van Dirk Berkhout en Elisabeth Verschoor, geb. te Zwartewaal op 5 mei 1808, ovl. te Heenvliet op 29 nov 1871. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Dijkshoorn, geb. te Zwartewaal op 23 jan 1841, ovl. te Heenvliet op 22 sep 1879, volgt XIbu

Xaj.   Paulus Dijkshoorn, zn. van Leendert Dijkshoorn (IXt) en Cornelia Rijnbende, geb. te Schiedam op 14 mei 1808, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 18911015, tr. te Vlaardingen op 4 jan 18322050 met Jakoba Hoogendijk, dr. van Arij Paulusz Hoogendijk en Pietertje Kal, geb. te Vlaardingen op 30 aug 1806, ged. te Vlaardingen op 3 sep 18062051, ovl. te Vlaardingen op 20 mrt 18702052
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Kornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 29 okt 18312053, ovl. te Vlaardingen op 17 nov 18382054
  2.   Arendina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 jul 18342055,2056, ovl. te Schiedam op 24 okt 19142057, volgt XIbv
  3.   Lena Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 nov 18372058, ovl. te Noordwijk op 17 aug 1877, tr. (1) te Vlaardingen op 1 mei 18672059 met Simon Noordam, zn. van Arij Noordam en Alida Koppert, geb. te Delft op 4 mrt 18382060, bouwman, ovl. te Delft op 15 jul 18722061. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Delft op 6 aug 18732062 met Johan Carel van der Lippe, zn. van Pieter Willem Jacob Hendrik van der Lippe en Eefje (Eva) Jansdr Oosterhoorn, geb. te De Rijp op 28 jan 1846, ovl. te Noordwijk op 18 mei 1931. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Kornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 7 sep 18412063, ovl. te Schiedam op 27 jan 18912064, tr. te Schiedam op 17 mei 18662065 met Hermanus Groeneweg, zn. van Hermanus Groeneweg en Angenietje Noordijk, geb. te Schiedam op 28 apr 18422066, ovl. te 's-Gravenhage op 3 okt 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Kornelis Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 jun 18452067, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jan 19192068, volgt XIbw

Xak.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXv) en Maria Elisabeth Jacoba Halfman, geb. te Rotterdam op 8 feb 1826, timmermansknecht, ovl. te Rotterdam op 27 jan 1888, tr. te Rotterdam op 29 okt 18512069 met Elisabeth Verhoeven, dr. van Aart Verhoeven en Cornelia Anna de Rot, geb. te Rotterdam op 1 nov 1822, ovl. te Rotterdam op 2 apr 1898. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacobus Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 26 mrt 1866, ovl. te Papekop op 22 nov 1944, volgt XIbx

Xal.   Cornelia Jakoba Dijkshoorn, dr. van Johannes Dijkshoorn (IXw) en Geertruida van Beek, geb. te Naaldwijk op 13 dec 18491027
 Zij krijgt een zoon: 
  1.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 30 jun 18792070, ovl. te Naaldwijk op 14 jul 1949, volgt XIby

Xam.   Cornelis Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn (IXaa) en Gesina Hendrika Kroesbeek, geb. te Naaldwijk op 19 okt 18411072, ovl. te Naaldwijk op 26 jun 18721073, tr. te Naaldwijk op 21 nov 18632071 met Neeltje Wilhelmina Veerman, dr. van Willem Leonard Veerman en Johanna Hendrika Boekesteijn, geb. te Naaldwijk op 15 jun 18402072
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Pieter Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 8 mei 18642073, ovl. te Naaldwijk op 7 aug 1942, volgt XIbz
  2.   Cornelis Willem Leonardus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 15 jun 18722074, volgt XIca

Xan.   Marinus Cornelis Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn (IXaa) en Jannetje van der Smient, geb. te Naaldwijk op 27 okt 18631079, tr. te Naaldwijk op 15 mei 18862075 met Hendrica Smit, dr. van Jacob Smit en Antje de Wolf, geb. te Naaldwijk op 8 jan 18592076
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Johanna Jacoba Dijkshoorn2077, geb. te Naaldwijk op 19 jul 1888, ovl. te Delft op 14 mei 1970, volgt XIcb
  2.   Pieter Jacobus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 9 apr 1891, ovl. te Delft op 10 mei 19762078, tr. te Kethel en Spaland op 27 jul 19222079 met Clazina van Wijk2082, dr. van Willem van Wijk en Tona Maria Ouweleen, geb. te Kethel en Spaland op 10 jun 18892080, ovl. te Naaldwijk op 11 nov 19722081. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Jacobus Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 29 jul 1894, ovl. vermoedelijk te Honselersdijk op 23 dec 19832083, tr. te 's-Gravenzande op 25 jun 1920 met Lena van der Houwen, dr. van Bernardus van der Houwen en Elizabeth Leerdam, geb. te 's-Gravenzande op 26 nov 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xao.   Pieter Adriaan Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn (IXaa) en Jannetje van der Smient, geb. te Naaldwijk op 13 nov 18671080, ovl. te Naaldwijk op 3 jun 1949, tr. te Naaldwijk op 19 mei 1900 met Gerritje Immerzeel, dr. van Pieter Immerzeel en Geertje van der Tuin, geb. te Naaldwijk op 24 mrt 18822085, ovl. op 29 mei 1961, begr. te Naaldwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jannetje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 24 mrt 1901, tr. te Naaldwijk op 20 mei 1922 met Cornelis van Veen, zn. van Arie van Veen en Neeltje van der Wel, geb. te 's-Gravenzande op 26 nov 1899. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 6 mei 1902, ovl. te Naaldwijk op 20 sep 1902. 
  3.  Pieter Gerardus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 9 jul 1903, ovl. te Naaldwijk op 17 nov 1903. 
  4.  Gerarda Petronella Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 23 okt 1904, tr. te Naaldwijk op 10 mrt 1923 met Nicolaas Boon, zn. van Pieter Boon en Francina Ruijgrok, geb. te 's-Gravenzande op 17 apr 1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 20 mei 19062088, ovl. op 15 nov 19932088, begr. te Drachten2088, tr. te Naaldwijk op 17 mrt 1927 met Johan Stouten, zn. van Maria Catharina Stouten, geb. te Leiden circa 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Pieter Gerardus Dijkshoorn2089, geb. te Naaldwijk op 26 apr 1909, hofmeester, portier, ovl. te Wassenaar op 4 jan 1973, tr. te Naaldwijk op 31 okt 1967 met Goserina van der Kruk, geb. te 's-Gravenzande op 12 aug 1910, ovl. te Naaldwijk op 4 mrt 19812090. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 27 dec 1913. 
  8.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk circa 1916, ovl. te Naaldwijk op 9 jul 19892091, tr. te Naaldwijk op 10 aug 1935 met Mijndert Cornelis van der Veer, zn. van Teunis van der Veer en Cornelia Pille, geb. te Zuidland op 8 okt 1905, ovl. te 's-Gravenhage op 27 aug 19802092. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xap.   Maria Dijkshoorn1109, dr. van Pieter Dijkshoorn (IXab) en Neeltje Prins, geb. te Naaldwijk op 31 mrt 18701108, ovl. te Naaldwijk op 18 feb 1941, tr. te Naaldwijk op 16 feb 1895 met Jacob Koornneef, zn. van Cornelis Koornneef en Petronella Vermeer, geb. te Naaldwijk op 28 aug 18622093, ovl. te Naaldwijk op 22 sep 1947. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Cornelis Koornneef, geb. te Naaldwijk op 2 jan 1896, ovl. te Rotterdam op 24 aug 19672094, tr. met Helena Hendrika Dijkshoorn, dr. van Pieter Dijkshoorn (XIg) en Jannetje van Zanten (zie XIIf). Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder. 

Xaq.   Cornelis Dijkshoorn, zn. van Johannes Dijkshoorn (IXac) en Johanna Elizabeth van der Laan, geb. te Rotterdam op 12 nov 1828, fabrieksarbeider, bloemist, ovl. te Rotterdam op 11 mrt 1880, tr. te Rotterdam op 30 apr 18512096 met Anna Maria van Leeuwen, dr. van Hendrik van Leeuwen en Ann Catharina Robbertson, geb. te Rotterdam op 21 feb 1818, ovl. te Rotterdam op 22 mrt 1878. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Wilhelmus Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 6 jan 1858, ovl. te Rotterdam op 4 feb 1942, volgt XIcc

Xar.   Arie Dijkshoorn, zn. van Nicolaas (Klaas) Dijkshoorn (IXad) en Aaltje Koopman Scharwe, geb. te Den Helder op 30 mrt 1862, sergeant torpedist, ovl. te Den Helder op 25 aug 1937, tr. te Den Helder op 17 feb 18872097 met Trijntje Fasol, dr. van Sipke Fasol en Neeltje Bruijn, geb. te Den Helder op 3 nov 1862, ovl. te Den Helder op 5 jun 1896. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Sipke Dijkshoorn, geb. te Amsterdam op 14 jan 1890, ovl. te Vlaardingen op 23 sep 19452098, volgt XIcd

Xas.   Philippus Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (IXae) en Cornelia Slootweg, geb. te 's-Gravenhage op 11 sep 18381116, ovl. te Voorburg op 17 jan 1915, tr. te Naaldwijk op 10 sep 18642099 met Geertruida Johanna van den Berg, dr. van Johannis van den Berg en Ariaantje Vreugdenhil, geb. te 's-Gravenzande op 14 feb 18442100, ovl. te Voorburg op 26 feb 1905. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Geertruida Johanna Dijkshoorn, geb. te Delft op 17 aug 18752101, ovl. te Voorburg op 27 apr 1949, tr. te 's-Gravenhage op 31 mei 18992102 met Dirk Nicolaas Verschoor, zn. van Cornelis Verschoor en Antoinette Maria Jortrand, geb. te 's-Gravenhage op 9 aug 18652103. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Philippus Dijkshoorn, geb. te Delft op 11 aug 18782104, ovl. te Rotterdam op 19 jul 1961, volgt XIce

Xat.   Arij Dijkshoorn, zn. van Leendert Dijkshoorn (IXaf) en Stijntje de Kiewit, geb. te Maasland op 27 jun 18301122, ovl. te Maasland op 20 okt 19151124,1123, begr. 1124, tr. te Maasland op 26 apr 18612105 met Aaltje van Woerden, dr. van Jacob van Woerden en Meinsje van der Ende, geb. te Maasland op 25 mei 18352106, ovl. te Maasland op 1 okt 19121124,2107,2108, begr. 1124
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Leendert Dijkshoorn, geb. te Maasland op 12 mei 18622109, ovl. te Maasland op 29 jun 18662110
  2.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Maasland op 18 mei 18642111, ovl. te Maasland op 4 jul 18662112
  3.   Leendert Dijkshoorn, geb. te Maasland op 1 apr 18672113, ovl. te Maasland op 30 jul 19452115, volgt XIcf
  4.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 14 jul 18682116, ovl. te Vlaardingen op 1 okt 19482117,2118, volgt XIcg
  5.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Maasland op 20 apr 18702119, ovl. te Maasland op 7 jan 19602120, tr. te Maasland op 22 apr 19042121 met Pietje van der Knaap, dr. van Arend van der Knaap en Neeltje Kaalisvaart, geb. te Maasland op 9 mrt 18812122, ovl. te Maasland op 6 okt 19332123. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Jacobus Adrianus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 12 mrt 18732124, ovl. te Maasland op 15 nov 18732125
  7.   Jacobus Adrianus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 14 feb 18752126, ovl. te Maasland op 30 nov 19492128, volgt XIchXau.   Hermanus Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (IXag) en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 nov 18431130, ovl. te Vlaardingen op 27 jan 19151131, tr. te Vlaardingen op 20 aug 18732129 met Adriana Moerman, dr. van Pieter Cornelisz Moerman en Cornelia van den Berg, geb. te Vlaardingen op 16 apr 18452130, ovl. te Zeist op 30 nov 1904. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 okt 18772131, ovl. te 's-Gravenhage op 19 mrt 1959, volgt XIci

Xav.   Frank Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (IXag) en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 18451132, ovl. te Vlaardingen op 23 feb 19341133,1134, tr. (1) te Vlaardingen op 15 sep 18692132 met Wilhelmina Jakobs, dr. van Coenraad Jacobs en Aagje Don, geb. te Vlaardingen op 11 feb 18442133, ovl. te Vlaardingen op 10 sep 18812134
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 jul 18702135, ovl. te Vlaardingen op 31 jan 19422136, volgt XIcj
  2.   Coenraad Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 apr 18722138, ovl. te Vlaardingen op 17 feb 1966, volgt XIck
  3.   Agatha Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 4 jun 18772139, ovl. te Vlaardingen op 20 jun 19532140, volgt XIcl
  4.   Francina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 sep 18812141, ovl. te 's-Gravenhage op 5 dec 1958, tr. te Vlaardingen op 16 dec 19032142 met Hendrik Wijnhorst, zn. van Frank Wijnhorst en Johanna de Graaf, geb. te Vlaardingen op 22 apr 18822143. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Frank Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 16 apr 18842144 met Adriana Jacoba Goudswaard, dr. van Teunis Goudswaard en Adriana van der Linden, geb. te Hekelingen op 9 aug 1861, ovl. te Veur op 22 nov 19332145, (Adriana Jacoba tr. (1) te Oud-Beijerland op 25 mei 18812146 met Arie Hempel, zn. van Lodewijk Hempel en Adriana van der Linden.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xaw.   Jacobus Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (IXag) en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardingen op 30 nov 18481137, agent van politie, ovl. te Vlaardingen op 20 jun 19271138, tr. te Wateringen op 22 mei 18742147 met Jannetje van den Berg, dr. van Arie van den Berg en Luitje van Dam, geb. te Loosduinen op 10 apr 18512148, ovl. te Vlaardingen op 20 sep 19162149
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 jun 18752151, ovl. te Vlaardingen op 4 jul 18752150
  2.   Arie Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 sep 18762152, ovl. te Vlaardingen op 24 apr 19452153, tr. te Vlaardingen op 8 mrt 18992154 met Neeltje Plomp, dr. van Lammert Plomp en Dirkje Zwartveld, geb. te Maassluis op 1 aug 18782155, ovl. te Vlaardingen op 25 sep 19592156. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 jun 18782158, ovl. te Vlaardingen op 7 feb 18792157
  4.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 2 aug 18792159, ovl. te Vlaardingen op 29 jul 19062160
  5.   Luitje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 jun 18812162, ovl. te Vlaardingen op 9 okt 18812161
  6.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 jul 18822164, ovl. te Vlaardingen op 31 okt 18822163
  7.  Doodgeb. kind Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 aug 1883. 
  8.   Luitje Elizabeth Adriana Dijkshoorn2166, geb. te Vlaardingen op 15 jun 18842165, ovl. te Hilversum op 6 jul 1968, tr. te Vlaardingen op 10 okt 19062167 met Jacob Poldervaart, zn. van Jacob Poldervaart en Maartje den Bakker, geb. te Heenvliet op 11 mei 1879, ovl. te Wassenaar op 8 apr 1953. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Doodgeb. kind Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 20 nov 1886. 
  10.  Doodgeb. kind Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 jun 1888. 
  11.  Johanna Jannetje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 jun 1889. 
  12.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 feb 18912168, ovl. te Vlaardingen op 10 mei 1966, volgt XIcm
  13.  Doodgeb. kind Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 2 jan 1893. Xax.   Maria Dijkshoorn, dr. van Jacobus Dijkshoorn (IXag) en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardingen op 24 jun 18601155, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 sep 19201156, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 dec 18842169 met Willem Frederik Hakbijl, zn. van Lodewijk Hakbijl en Jacoba Klazina Zwanink, geb. te Amersfoort op 4 feb 1846, onderwijzer, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 sep 19242170
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Wilhelmina Frederika Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 sep 18852171, ovl. te Vlaardingen op 26 okt 19372172, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 19062173 met Simon Adriaan van der Spek, zn. van Kornelis van der Spek en Bastiana van West, geb. te Maassluis op 1 mei 18822174, ovl. te Vlaardingen op 25 apr 19392175. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Johanna Maria Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 29 mrt 18872176
  3.   Louisa Catharina Cornelia Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 feb 18892177
  4.   Willem Frederik Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 aug 18902178
  5.   Jacobus Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 mrt 18922179, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 mrt 18932180
  6.   Jacobus Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 dec 18932181, ovl. op 12 okt 1974, begr. te Vlaardingen. 
  7.   Cornelia Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 aug 18952182, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 feb 18962183
  8.   Cornelia Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 dec 18972184
  9.   Maria Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 mrt 19002185
  10.   Paulina Wilhelmina Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 feb 19032186
  11.   Lodewijk Hakbijl, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 aug 19042188, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 nov 19042187

Xay.   Jacob Dijkshoorn, zn. van Johannes Dijkshoorn (IXah) en Geertruida Verheul, geb. te Wateringen op 13 mei 18531162, ovl. te Wateringen op 6 dec 1917, tr. te Wateringen op 12 nov 18752189 met Aaltje Bakkenes, dr. van Teunis Bakkenes en Aaltje van Duijnen, geb. te 's-Gravenzande op 4 feb 18502190, ovl. te 's-Gravenzande op 29 apr 1938. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Johannes Jacobus Dijkshoorn2191, geb. te Wateringen op 26 jun 1890, ovl. te Delft op 9 mei 19642192, volgt XIcn
  2.   Alida Dijkshoorn2193, geb. te Wateringen op 18 sep 1893, ovl. te Voorburg op 19 dec 1968, volgt XIco

Xaz.   Gerrit Dijkshoorn, zn. van Jan Dijkshoorn (IXai) en Neeltje Luiendijk, geb. te De Lier op 10 mrt 18391166, ovl. te Maasland op 28 jan 18731167, tr. te Maasland op 15 mei 18682194 met Cornelia van Dorp, dr. van Abraham Jansz van Dorp en Cornelia Zonneveld, geb. te De Lier op 7 mrt 18412195, ovl. te De Lier op 24 nov 1920. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 26 jan 18692196, ovl. te De Lier op 6 feb 1942, tr. te De Lier op 19 jun 1914 met Jacob Cornelis Rodenburg, zn. van Krijn Roodenburg en Cornelia Louwen, geb. te Rozenburg op 10 jul 1865, ovl. te Naaldwijk op 27 jan 1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xba.   Hendrik Dijkshoorn, zn. van Arend Dijkshoorn (IXaj) en Johanna Elizabeth Kruijt, geb. te Delft op 5 jan 18611170, ovl. te 's-Gravenhage op 3 jan 1911, tr. te 's-Gravenhage op 9 jul 18842197 met Johanna Pieternella Uding, dr. van Johannes Uding en Johanna Gerarda Winterink, geb. te 's-Gravenhage op 24 dec 18602198, ovl. te 's-Gravenhage op 4 mrt 19332199
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Hendrika Johanna Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenhage op 18 jan 18942200, ovl. te 's-Gravenhage op 23 okt 1965, tr. te 's-Gravenhage op 10 okt 19172201 met Cornelis Rietveld, zn. van Pieter Rietveld en Carolina Mathilda Molier, geb. te Kralingen op 30 jan 18922202. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xbb.   Ridderus Dijkxhoorn, zn. van Dirk Dijkxhoorn (IXam) en Anna van der Kooij, geb. te Groeneveld op 23 jun 18421192, ovl. te Maasland op 4 sep 19131193, tr. (1) te De Lier op 19 nov 18642203 met Adriana Hanemaaijer, dr. van Klaas Hanemaaijer en Geertruij Boekestijn, geb. te De Lier op 12 jan 18412204, ovl. te Maassluis op 30 mrt 18792205
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Anna Dijkxhoorn, geb. te Maasland op 7 jun 18752206, ovl. te Maassluis op 16 okt 1947, volgt XIcp
  2.   Ridderus Dijkxhoorn, geb. te Maasland op 26 okt 18762207, ovl. te Maassluis op 28 jun 1947, volgt XIcq
   Ridderus Dijkxhoorn, tr. (2) te Maassluis op 1 okt 18792208 met Susanna Sluijter, dr. van Arij Sluijter en Magteld van Berkel, geb. te Maassluis op 11 jan 1840, ovl. te Maasland op 11 okt 19182209
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacob Dijkxhoorn, geb. te Maassluis op 16 jul 1880, ovl. te Rotterdam op 22 nov 1932, tr. te Maassluis op 23 jan 1902 met Johanna Catharina Smith, dr. van Johannes Smith en Cornelia de Bode, geb. te Maasland op 18 mrt 18802210. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xbc.   Jacob Dijkxhoorn, zn. van Dirk Dijkxhoorn (IXam) en Anna van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 12 jan 18451194, tuinder, ovl. te Hof van Delft op 30 apr 18801195, tr. te Maasland op 24 jan 18682211 met Jakoba (Jacoba) van Geest, dr. van Lourens van Geest en Maria van der Kooij, geb. te Naaldwijk op 26 feb 18432212, ovl. te Hof van Delft op 28 feb 19082213
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Laurens Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 1 feb 18722214, ovl. te Schipluiden op 14 sep 1959, volgt XIcr
  2.   Marinus Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 1 jul 18752215, ovl. te Schipluiden op 26 nov 1961, volgt XIcs

Xbd.   Mijnsje Dijkxhoorn (Xbd), dr. van Arij Dijkxhoorn (IXan) en Geertruida van der Kooij, geb. te Wassenaar op 16 apr 1851, ovl. te Rotterdam op 8 okt 1911, tr. te Overschie op 16 mei 18782216 met Paulus Dijkshoorn, zn. van Maarten Dijkshoorn (Xm) en Geertje van der Spek (zie XIab). 

Xbe.   Rederis Dijkxhoorn, zn. van Arij Dijkxhoorn (IXan) en Geertruida van der Kooij, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 18521207, ovl. te Delft op 28 apr 18831208, tr. te Delft op 15 nov 18762217 met Trijntje van Galen, dr. van Leendert van Galen en Trijntje Weeteling, geb. te 's-Gravenhage op 27 okt 18502218, ovl. te Delft op 8 aug 19232219, (Trijntje tr. (2) te Delft op 12 mei 18862220 met Adrianus de Wit, zn. van Johannes Lucas de Wit en Petronella de Bruijn.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Arie Dijkxhoorn, geb. te Delft op 2 jun 18772223, ovl. te Delft op 9 okt 19622224, volgt XIcuXbf.   Geertruida Dijkxhoorn, dr. van Arij Dijkxhoorn (IXan) en Geertruida van der Kooij, geb. te Vrijenban op 11 aug 18561212, ovl. te Vrijenban op 9 jan 18941213, tr. te Vrijenban op 13 nov 18782225 met Hermanus Droppert, zn. van Arij Droppert en Johanna Catharina Dideriks, geb. te Delft op 12 sep 18532226, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 9 jan 19242227, (Hermanus tr. (resp. 42 en 30 jaar oud) (2) te Vrijenban op 13 sep 1896 met Neeltje Looije.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Hermanus Droppert, geb. te Vrijenban op 26 nov 18882228, tr. te Delft op 13 nov 19122229 met Angenita Struijk, dr. van Nicolaas Struijk en Angenieta Ruter, geb. te Delft op 31 jul 18902230. Uit dit huwelijk een dochter. 

Xbg.   Anna Dijkxhoorn, dr. van Pieter Dijkxhoorn (IXao) en Clasina Noordam, geb. te Groeneveld op 7 jun 18521224, ovl. te Delft op 16 mrt 19261225, tr. te Delft op 30 apr 18792231 met Pieter van der Ende, zn. van Jacob van der Ende en Adriana IJdo, geb. te Kethel en Spaland op 3 feb 18532232, ovl. te Delft op 21 jan 19422233
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Adriana Johanna van der Ende, geb. te Delft op 15 nov 18862234, tr. te Kethel en Spaland op 19 mei 19092235 met Jacob Bijl, zn. van Laurens Bijl en Leentje Poot, geb. te Kethel en Spaland op 27 mrt 18822236. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Hendrik van der Ende, geb. te Delft op 19 nov 18922237, veehoudersknecht, ovl. te Schiedam op 17 jan 1947, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 nov 19222238 met Jaapje Zonneveld, dr. van Jan Zonneveld en Johanna van den Dool, geb. te Schipluiden op 11 nov 1897, ovl. te Schiedam op 4 jan 1979. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xbh.   Cornelis Dijkxhoorn, zn. van Cornelis Dijkxhoorn (IXaq) en Francina Willemina van der Vaart, geb. te Rijswijk op 2 jul 1857, ovl. te Rotterdam op 7 apr 1902, tr. te Vrijenban op 15 nov 18822239 met Wilhelmina de Visser, dr. van Johannes de Visser en Maria van den Berg, geb. te Hof van Delft op 15 mrt 18632240, ovl. te Rotterdam op 25 nov 1917. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Willemina Dijkxhoorn, geb. te Rotterdam op 10 aug 1884, ovl. te Leiden op 6 nov 1949, volgt XIcv

Xbi.   Leonardus Dijkxhoorn, zn. van Cornelis Dijkxhoorn (IXaq) en Francina Willemina van der Vaart, geb. te Rijswijk op 26 mei 1861, ovl. te Delft op 1 feb 19081232, tr. te Vrijenban op 17 jan 18832241 met Dirkje van der Hoek, dr. van Adrianus van der Hoek en Kaatje de Hoog, geb. te Berkel en Rodenrijs op 9 mrt 1863, ovl. te Delft op 1 mrt 19502242
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Bastiaantje Dijkxhoorn, geb. te Delft op 18 feb 19052243, ovl. te Leidschendam op 7 jun 19782244, tr. te Delft op 11 sep 19352245 met Berend van der Werf, zn. van Dirk van der Werf en Annigje Rijkmans, geb. te Steenwijk op 24 mrt 1897, ovl. te Delft op 24 apr 1987. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xbj.   Dirk Leonardus Dijkxhoorn, zn. van Cornelis Dijkxhoorn (IXaq) en Francina Willemina van der Vaart, geb. te Rijswijk op 26 mei 1867, ovl. te Gouda op 28 nov 1955, tr. te Gouda op 13 mei 18912246 met Clasina Verhoef, dr. van Thomas Verhoef en Neeltje Louwerier, geb. te Delft op 9 jul 18692247, ovl. te Gouda op 25 dec 1941. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Cornelis Dijkxhoorn, geb. te Gouda op 19 mei 1892, ovl. te Rotterdam op 23 dec 1944, volgt XIcw
  2.  Thomas Dijkxhoorn, geb. te Gouda op 10 jun 1894, ovl. te Gouda op 25 jun 1964, volgt XIcx
  3.  Francina Wilhelmina Dijkxhoorn, geb. te Gouda op 9 jul 1896, ovl. te Gouda op 31 jan 1958. 
  4.  Neeltje Alida Tonia Dijkxhoorn, geb. te Gouda op 2 apr 1899, ovl. te Gouda op 5 apr 1971, tr. te Gouda op 28 feb 1923 met Bartus Willem Kapteijn, zn. van Adrianus Kapteijn en Pieternella Catharina van Wilgenburg, geb. te Bodegraven op 21 dec 1895, ovl. te Gouda op 29 sep 1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie XI

XIa.   Adriana Dijkshoorn (XIa), dr. van Willem Dijkshoorn (Xb) en Neeltje Kalisvaart, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 dec 18461299, ovl. te Delft op 4 aug 18901300, tr. te Delft op 5 dec 18661380 met Arij Dijkshoorn (zie Xd). 

XIb.   Willem Dijkshoorn, zn. van Hendrik Dijkshoorn (Xc) en Magteltje van der Toolen, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mrt 18471336, schipper, ovl. te Schipluiden op 11 mrt 1926, tr. te Schiedam op 31 mei 18711877 met Adriana Sonneveld, dr. van Arij Zonneveld en Maria Dijkshoorn (Xy). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Hendrik Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 18712248, ovl. te Schipluiden op 18 jul 1942, volgt XIIa
  2.   Arie Dijkshoorn, geb. te Schipluiden op 28 apr 18732250, ovl. te 's-Gravenhage op 12 okt 19662251, volgt XIIb
  3.   Magthilda Cornelia Dijkshoorn, geb. te Schipluiden op 1 feb 18752252, ovl. te Schipluiden op 20 feb 18782253
  4.   Marinus Dijkshoorn2255, geb. te Schipluiden op 23 aug 18772254, ovl. te Schipluiden op 5 feb 1968, volgt XIIc
  5.   Magthilda Cornelia Dijkshoorn, geb. te Schipluiden op 14 feb 18802256, ovl. te Delft op 8 mei 19502257, tr. te Schipluiden op 22 nov 1901 met Johannis Jacobus Bos, zn. van Arij Bos en Adriaantje Vermeer, geb. te Schipluiden op 13 aug 18762259, ovl. te Delft op 4 apr 19372260. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIc.   Jan Dijkshoorn, zn. van Hendrik Dijkshoorn (Xc) en Magteltje van der Toolen, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 sep 18501340, melkhandelaar, ovl. te Rotterdam op 21 jan 1911, tr. te Maasland op 29 apr 18812261 met Trijntje van den Akker, dr. van Willem van den Akker en Antje Neeleman, geb. te Maasland op 30 jul 18562262, ovl. te Rotterdam op 21 feb 1921. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Magteld Anna Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 20 jun 1882. 
  2.   Anna Magtilda Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 9 jan 1884, ovl. te Rotterdam op 4 okt 1946, tr. te Rotterdam op 19 mei 19092263 met Arnoldus Johannes Brand, zn. van Arie Brand en Maria Magdalena Drees, geb. te Rotterdam op 1 jul 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrik Pieter Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 22 mrt 1885, ovl. te Rotterdam op 25 aug 1940. 
  4.  Magtilda Anna Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 28 okt 1886. 
  5.  Willem Martinus Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 11 feb 1888, ovl. te Rotterdam op 30 nov 1888. 
  6.  Willem Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 5 sep 1889, ovl. te Rotterdam op 21 aug 1942, volgt XIId
  7.  Martinus Johannes Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 25 nov 1890, ovl. te Rotterdam op 1 mei 1891. 
  8.   Magteld Anna Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 22 jan 1892, tr. te Rotterdam op 20 nov 19122264 met Gerard van der Meulen, zn. van Matthijs van der Meulen en Hendrica Theodora Claassen, geb. te Kralingen op 8 okt 18912265. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Maartje Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 26 mrt 1893, ovl. te Rotterdam op 9 jan 1895. 
  10.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 16 mrt 1895, ovl. te Rotterdam op 8 dec 1956, tr. te Rotterdam op 8 aug 19172266, (gesch. te Rotterdam op 30 mei 1938) met Hendrikus Josephus Maria Grishaver, zn. van Mozes Grishaver en Christina Magdalena Cocu, geb. te Rotterdam op 10 jun 1877, ovl. te Rotterdam op 8 jun 1951. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 28 jun 1896, ovl. te Rotterdam op 1 mei 1958, tr. te Rotterdam op 3 nov 19202267 met Arij Spuij, zn. van Louwerens Spuij en Adriana Rouda Ritmeester, geb. te Brielle op 18 jun 1883, ovl. te Rotterdam op 5 apr 1967. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  12.  Jannetje Klazina Dijkshoorn, geb. te Rotterdam in aug 1897, ovl. te Rotterdam op 15 sep 1897. 

XId.   Klazina Dijkshoorn, dr. van Hendrik Dijkshoorn (Xc) en Magteltje van der Toolen, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jul 18521341, ovl. te Delft op 16 aug 19451342, tr. te Vrijenban op 5 jun 18782268 met Cornelis Neeleman, zn. van Martinus Neleman en Dirkje van der Kooij, geb. te Delft op 24 mei 18552269, melkhandelaar, ovl. te Delft op 18 aug 19362270
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Martinus Cornelis Neeleman, geb. te Delft op 24 nov 18782271, ovl. te Delft op 29 jan 19522272, tr. (1) te Delft op 30 okt 19012273 met Anna Margaretha Hoogendijk, dr. van Jan Frederik Hoogendijk en Engelina Voortman, geb. te Delft op 15 sep 18752274, ovl. te Delft op 15 jun 19122275. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Delft op 8 jan 19132276 met Apolonia Wilhelmina Booster, dr. van Johannes Booster en Jansje Christina Stakenburg, geb. te Delft op 13 feb 18812277, ovl. na 1952. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder. 
  2.   Magteldje Neeleman, geb. te Delft op 30 aug 18802278, tr. te Delft op 25 apr 19002279 met Gerrit Jacobus van der Kramer, zn. van Bernardus van der Kramer en Anna Catharina Oosterloo, geb. te Delft op 12 jun 18792280. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Dirk Neeleman, geb. te Delft op 16 aug 18842281, slager, ovl. te Delft op 17 nov 19632282, tr. te Delft op 16 mei 19062283 met Theodora Elisabeth Brakel, dr. van Kommer Gosen Brakel en Johanna Francisca Duppen, geb. te Delft op 21 feb 18862284, ovl. te Delft op 30 aug 19472285. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.   Hendrika Klazina Neeleman, geb. te Delft op 30 jun 18872286, tr. te Delft op 10 mrt 19092287 met Adrianus Albertus Meijer, zn. van Wilhelmus Teunis Meijer en Cornelia Bastiana de Koning, geb. te Delft op 17 okt 18832288, ovl. te Delft op 6 jul 19602289. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Hendrik Dirk Neeleman, geb. te Delft op 8 jul 18892290, ovl. te Delft op 23 aug 19612291, tr. (1) te Woerden op 27 mei 19092292 met Pieternella de Vries, dr. van Krijn de Vries en Maria van Es, geb. te Sommelsdijk op 28 mei 1887, ovl. te Delft op 10 jul 19292293. Uit dit huwelijk 6 kinderen, tr. (2) te Delft op 9 nov 19322294 met Stijntje Slappendel, dr. van Mathijs Slappendel en Alida Sophia van den Bos, geb. te Zoeterwoude op 11 jul 1890, ovl. te Delft op 15 nov 1978. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Cornelis Neeleman, geb. te Delft op 31 mrt 18912295, tr. te Delft op 14 apr 19092296 met Maria Cornelia Verhaeren, dr. van Wilhelmus Christiaan Verhaeren en Willemina Johanna van Puffelen, geb. te Delft op 8 sep 18882297, ovl. te Delft op 6 mrt 19292298. Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder. XIe.   Dirk Dijkshoorn, zn. van Hendrik Dijkshoorn (Xc) en Magteltje van der Toolen, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 okt 18541343, winkelier in melkproducten, ovl. te Rotterdam op 7 jun 1917, tr. te Maasland op 13 apr 18832299 met Sientje van den Akker, dr. van Willem van den Akker en Antje Neeleman, geb. te Maasland op 26 sep 18612300, ovl. te Heenvliet op 7 mei 1935, (Sientje tr. (2) te Heenvliet op 28 jun 1923 met Johannes Norbertus Zingel, zn. van Georg Zingel en Petronella Gorrťe.). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hendrik Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 18 jan 1884, ovl. te Rotterdam op 9 mei 1884. 
  2.   Anna Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 30 apr 1885, tr. te Rotterdam op 8 nov 19052301 met Thomas van der Meer, zn. van Arie van der Meer en Anna Margaretha Sparenberg, geb. te Rotterdam op 23 sep 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrik Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 25 mei 1886, ovl. te Rotterdam op 2 mrt 1887. 
  4.   Willem Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 18 jul 1887, tr. te Rotterdam op 27 dec 19112302 met Grietje van den Bos, dr. van Arend van den Bos en Alida Boogaard, geb. te Rotterdam op 17 apr 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Machteltje Hendrika Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 2 nov 1888. 
  6.  Hendrik Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 19 mei 1890, ovl. te Rotterdam op 14 mei 1891. 
  7.   Machteltje Sientje Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 7 nov 1891, ovl. te Rotterdam op 11 sep 19592303, volgt XIIe
  8.   Dirkje Maartje Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 7 jul 1893, tr. te Rotterdam op 1 mei 19182304 met Gijsbertus Muller, zn. van Gijsbertus Muller en Alida Beets, geb. te Rotterdam op 21 mrt 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIf.   Hendrik Dijkshoorn, zn. van Hendrik Dijkshoorn (Xc) en Magteltje van der Toolen, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 18591349, ovl. te Rotterdam op 13 okt 1888, tr. te Delft op 3 mei 18822305 met Jaapje Dijkshoorn, dr. van Arij Dijkshoorn (Xd) en Lena Moerman (zie XIh). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 15 feb 1883, ovl. te Rotterdam op 23 apr 1884. 
  2.   Helena Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 20 aug 1884, tr. te Rotterdam op 11 sep 19012306 met Willem Beer, zn. van Johannes Christoffel Beer en Johanna Maria Mus, geb. te Rotterdam op 16 aug 1874, ovl. te Delft op 3 jan 19502307. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Magtilda Hendrika Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 26 dec 1886. 

XIg.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Hendrik Dijkshoorn (Xc) en Magteltje van der Toolen, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 18681358, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 12 nov 19531359,1360, begr. 1361, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 18962308 met Jannetje van Zanten, dr. van Doe van Zanten en Helena Ouwendijk, geb. te Naaldwijk op 15 mrt 18732309, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 13 sep 18992310
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Machtilda Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mrt 18972311, ovl. te 's-Gravenzande op 15 apr 19862313,2312, begr. te Maasland2313, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 18 aug 19202314 met Jacob de Bruin, zn. van Arij de Bruin en Leentje Mostert, geb. te Maasland op 5 jul 18932315, ovl. op 15 sep 1969, begr. te Maasland. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Helena Hendrika Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 aug 18982095, ovl. te Naaldwijk op 22 dec 1935, volgt XIIf
  3.   Hendrika Cornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 aug 18992316, ovl. te Delft op 11 jan 19312317, tr. te Delft op 4 jun 19192318 met Jacobus Wilhelmus Warnaar, zn. van Cornelis Warnaar en Catharina Margaretha Morien, geb. te Hof van Delft op 9 mrt 18962319. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 19022320 met Adriana Verkade, dr. van Martinus Verkade en Trijntje Mostert, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 okt 18812321, ovl. te Vlaardingen op 10 jun 19592323,2322, begr. 1361
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Hendrik Pieter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 okt 19032325, ovl. te Vlaardingen op 25 feb 19852324, volgt XIIg
  2.   Trijntje Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 19052326, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 aug 19052327
  3.   Martinus Adrianus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 aug 19062328, veehouder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 apr 19292329, begr. te Vlaardingen1361
  4.   Cornelis Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 19082330, tr. te Schiedam op 13 jun 19342331 met Adriana Jacomina Hoogesteger, dr. van Franciscus Servaas Hoogesteger en Maatje van Waarde, geb. te Kruiningen op 8 mei 1911, ovl. te Vlaardingen op 26 mrt 19492332. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Adriaan Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 apr 19102333, ovl. op 27 mei 1985, begr. te Rotterdam, tr. te De Lier op 16 aug 1938 met Krijna Bijl, dr. van Arie Bijl en Cornelia van Dijk, geb. te De Lier op 29 nov 1910, ovl. op 20 jun 2006, begr. te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 apr 19102335, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 jun 19102334
  7.   Trijntje Jannetje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jun 19132336, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 jun 19132337
  8.   Trijntje Jannetje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 aug 19142338, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 feb 19152339
  9.   Pieter Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 okt 19152341, ovl. op 3 sep 20072340, begr. te Vlaardingen, tr. te Vlaardingen op 11 okt 19392342 met Anna Catharina Blikkenhorst, dr. van Frederik Blikkenhorst en Anna Catharina Gort, geb. te Vlaardingen op 10 mrt 1919, ovl. te Vlaardingen op 3 jun 2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Simon Hendrik Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 apr 19172343, ovl. te Rotterdam op 1 nov 1986, begr. te Barendrecht, tr. te Vlaardingen op 6 mei 19422344 met Adriana Johanna van Dorp, dr. van Hermanus van Dorp en Anthonia Adriana Noordijk, geb. te Vlaardingen op 21 mrt 1919, ovl. te Barendrecht op 5 mrt 2005. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.   Dirk Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 aug 1921, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 mei 19222345

XIh.   Jaapje Dijkshoorn (XIh), dr. van Arij Dijkshoorn (Xd) en Lena Moerman, geb. te Delft op 20 mei 18601372, ovl. te Rotterdam op 23 aug 1910, tr. (1) te Delft op 3 mei 18822305 met Hendrik Dijkshoorn (zie XIf). 
   Jaapje Dijkshoorn (XIh), tr. (2) te De Lier op 6 mrt 1891 met Simon van der Lelij, zn. van Jan van der Lelij en Neeltje van Geest, geb. te De Lier op 11 nov 18602347, ovl. te Rotterdam op 29 nov 1891. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen, XIf
   Jaapje Dijkshoorn (XIh), tr. (3) te Delft op 28 jun 18932348 met Johannes Groen, zn. van Arie Groen en Neeltje Kleijwegt, geb. te Delft op 13 sep 18572349, ovl. te Rotterdam op 7 jul 1936. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen, XIf

XIi.   Willem Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (Xd) en Adriana Dijkshoorn (XIa), geb. te Delft op 11 apr 18781397, ovl. te Delft op 6 dec 19351398, tr. te Delft op 10 mrt 19112350 met Johanna Adriana van der Burgh, dr. van Jacobus Johannes van der Burgh en Johanna Adriana Eliza van der Burgh, geb. te Delft op 18 feb 18852351, ovl. te Delft op 18 okt 19522352,2353
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Ary Willem Jacobus Dijkshoorn, geb. te Delft op 14 apr 19122354, ovl. te Delft op 31 jan 19622355, volgt XIIh

XIj.   Willem Dijkshoorn, zn. van Ewoud Dijkshoorn (Xe) en Maria Kindt, geb. te Maasland op 22 mrt 18461410, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 1 jan 19251411, begr. te Vlaardingen1412, tr. te Maasland op 27 apr 18832356 met Aaltje van Leeuwen, dr. van Cornelus van Leeuwen en Ariaantje van Mannekes, geb. te Schipluiden op 5 jul 18552357, ovl. te Vlaardingen op 14 apr 19402358, begr. te Vlaardingen1412
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Ewoud Dijkshoorn, geb. te Maasland op 4 apr 18842359, ovl. te Maasland op 5 jul 18842360
  2.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Maasland op 31 jul 18892361, winkelier te Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen op 9 jun 19482362, begr. te Vlaardingen1412, tr. te Vlaardingen op 28 sep 19212363,2364 met Maria Meerman1412, dr. van Adriaan Meerman en Leuntje Maria Cense, geb. te Vlissingen op 29 feb 1888, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 19522365,2366, begr. te Vlaardingen1412. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIk.   Arij Dijkshoorn, zn. van Ewoud Dijkshoorn (Xe) en Maria Kindt, geb. te Maasland op 3 jun 18471413, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 8 nov 19301414,1415, tr. te Maasland op 25 apr 18842367 met Geertje Dijkshoorn1577, dr. van Maarten Dijkshoorn (Xm) en Geertje van der Spek (zie XIad). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Ewoud Dijkshoorn, geb. te Maasland op 25 feb 18852368, ovl. te Maasland op 20 mrt 18852369
  2.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Maasland op 25 feb 18852370, ovl. te Maasland op 20 mrt 18852371
  3.   Ewoud Maarten Dijkshoorn, geb. te Maasland op 19 apr 18862372, ovl. te Maasland op 9 sep 18922373
  4.   Geertruida Maria Dijkshoorn, geb. te Maasland op 21 sep 18872374, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jan 19292375,2376, volgt XIIi
  5.   Maria Dijkshoorn, geb. te Maasland op 19 sep 18902377, ovl. te Vlaardingen op 29 dec 19822378, tr. (1) te Maasland op 23 jan 19142379 met Jacobus Poot, zn. van Gerrit Poot en Elisabeth Cornelia Krullaarts, geb. te Kethel en Spaland op 16 okt 18812380, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 aug 19402381,2382. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vlaardingen op 17 okt 1945 met Hendrik Mostert2385, zn. van Arij Mostert en Maria Meijnders, geb. te Naaldwijk op 27 okt 18812383, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 19 okt 19702384, (Hendrik tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 16 mei 19072386 met Maartje Verkade, dr. van Hendrik Verkade en Maria Poot.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 7 jul 18922389, ovl. te Vlaardingen2391 op 16 apr 19252390,2392
  7.   Apolonia Johanna Dijkshoorn, geb. te Maasland op 20 jan 18942393, ovl. te Maasland op 18 nov 19442395, volgt XIIj
  8.   Ewoud Maarten Dijkshoorn2399, geb. te Maasland op 22 sep 18952396, ovl. te Maasland op 1 mei 19692397, volgt XIIk
  9.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 16 apr 18972400
  10.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Maasland op 4 mrt 19012401, tuinder, ovl. te Vlaardingen op 25 jul 19532402,2403XIl.   Neeltje Dijkshoorn (XIl), dr. van Ewoud Dijkshoorn (Xe) en Maria Kindt, geb. te Maasland op 22 jul 18481416, ovl. te Vlaardingen op 6 apr 19291417,1418, begr. te Vlaardingen1419, tr. te Maasland op 2 mei 18731685 met Jan Dijkshoorn (zie Xr). 

XIm.   Maartje Dijkshoorn, dr. van Ewoud Dijkshoorn (Xe) en Maria Kindt, geb. te Maasland op 27 nov 18491420, ovl. te Scherpenzeel op 4 sep 1924, tr. te Maasland op 17 sep 18802404 met Pieter de Jong, zn. van Jan de Jong en Leena Koppenol, geb. te De Lier op 9 jul 18482405, winkelier, ovl. te Maassluis op 23 sep 18972406, (Pieter tr. (1) te Maasland op 15 sep 18712407 met Pieternella Koppert, dr. van Cornelis Koppert en Neeltje Boon.). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria Helena de Jong, geb. te Maasland op 12 okt 18822410, ovl. te 's-Gravenhage op 6 apr 19482411, tr. te Rotterdam op 3 jan 19062412 met Arie Poot, zn. van Hendrik Poot en Heiltje Goudt, geb. te Overschie op 24 mrt 1881, broodbakker, ovl. te 's-Gravenhage op 22 sep 19582413. Uit dit huwelijk 8 kinderen. XIn.   Adriaantje Dijkshoorn, dr. van Ewoud Dijkshoorn (Xe) en Maria Kindt, geb. te Maasland op 26 apr 18521421, ovl. te Vlaardingen op 10 mei 19371422, tr. te Maasland op 1 apr 18812414 met Liza Leerdam, zn. van Pieter Frans Leerdam en Lidewij van Gaalen, geb. te Naaldwijk op 1 nov 18562415, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 27 jul 19292416
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Pieter Frans Leerdam, geb. te Maasland op 16 jan 18822417, fabrieksarbeider, ovl. te Maasland op 10 okt 1960, tr. te Vlaardingen op 8 jun 19102418 met Geertruida Kroonen, dr. van Willem Kroonen en Elizabeth Vogels, geb. te Rotterdam op 23 apr 1884, ovl. te Vlaardingen op 11 mrt 1967. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Maria Adriana Leerdam, geb. te Maasland op 2 jul 18832419, ovl. te Vlaardingen op 5 sep 18992420
  3.   Ewoud Leerdam, geb. te Maasland op 11 sep 18842422, ovl. te Vlaardingen op 16 jun 19022421
  4.   Matthijs Leerdam, geb. te Maasland op 24 apr 18862423, bootwerker, ovl. te Vlaardingen op 30 dec 19602424, tr. (1) te Vlaardingen op 12 jul 19112425 met Maria van der Ent, dr. van Willem van der Ent en Kornelia Klijnsmit, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 dec 1889