03. Genealogie van Pieter Cornelisz op Dijcxhoren.
03. Genealogie van Pieter Cornelisz op Dijcxhoren.

"Die kat van jullie lust geen melk", Jan Simon Dijkshoorn "Kreupele Jan" is op visite bij zijn neef Ewoud. De kinderen, waaronder mijn moeder, reageren verontwaardigd; natuurlijk lust hun kat melk! "Ik vraag het de kat zelf wel!" Kreupele Jan pakt de kat en vraagt: "Poes, lust jij melk?" en blaast hem zachtjes in een oor. De kat schudt zijn kop tot grote lilariteit van de kinderen. Zomaar een verhaaltje uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Een herinnering aan een man die niet zal opduiken in kwartierstaten of stamreeksen. Jan Simon was de jongste van 11 kinderen waarvan en slechts 5 volwassen werden. Ze bleven ongehuwd bij elkaar wonen ook na het overlijden van hun ouders. Op de begraafplaats Emaus te Vlaardingen zijn nog twee graven te vinden waar ze alle 7 te vinden zijn.
Deze genealogie is niet compleet. Iedere keer dat de naam Dijkshoorn opdook in een kwartierstaat of een genealogie is getracht deze aan te koppelen aan de genealogie.


Generatie I

I.  Pieter Cornelisz op Dijcxhoren, geb. circa 1530, Pieter Cornelisz is afkomstig van Voorschoten, ovl. circa 1570, tr. met Apolonia Arentsdr Pols, dr. van Arent Pietersz Pols en NN van der Mije, geb. circa 1530, ovl. te 't Woud op 30 aug 1590. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Pietersz Dijcxhoorn, geb. circa 1558. 
  2.  Blasius Pietersz Dijcxhoorn, geb. te 't Woud op 3 jan 1560, begr. te Delft op 29 aug 1642, volgt II
  3.  Cornelis Pietersz Dijcxhoorn, geb. circa 1562, tr. met Neeltien Gerritsdr
  4.  Apolonia Dijcxhoorn, geb. in 1565, tr. met Jan Claesz Post
  5.  Neeltge Pietersdr Dijcxhoorn, begr. te Naaldwijk op 19 jul 1636, tr. op 3 mei 1592 met Philips IJsbrantsz Heemskerck, zn. van IJsbrant Philipsz Heemskerck (gildemeester te Naaldwijk) en Maritgen Pietersdr Cap, geb. te Hondsholredijk circa 1567, Heilige Geestmeester te Naaldwijk, ovl. te Honselersdijk op 19 sep 1633. 
  Apolonia Arentsdr Pols, dr. van Arent Pietersz Pols en NN van der Mije, tr. (2) met Pieter Cornelisz van Rodenburch

Generatie II

II.  Blasius Pietersz Dijcxhoorn, zn. van Pieter Cornelisz op Dijcxhoren (I) (Pieter Cornelisz is afkomstig van Voorschoten) en Apolonia Arentsdr Pols, geb. te 't Woud op 3 jan 1560, buurman Hof van Delft (1586), ouderling, kerk en Heilige Geestmeester van 't Woud, begr. te Delft op 29 aug 1642, tr. (1) op 7 feb 1588 met Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, dr. van IJsbrant Philipsz Heemskerck (gildemeester te Naaldwijk) en Maritgen Pietersdr Cap, geb. te Hondsholredijk circa 1565, begr. te 't Woud op 20 jun 1617. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Blasiusz Dijcxhoorn, geb. te 't Woud circa 1586, ovl. na 16 sep 1661. 
  2.  Pieter Blasiusz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 7 feb 1588, ovl. te Vlaardinger-Ambacht in aug 1659, volgt IIIa
  3.  Apolonia Blasiusdr Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 28 jan 1590, ovl. tussen 29 mrt 1647 en 13 aug 1648 . 
  4.  Arent Blasiusz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 3 jan 1593, begr. te 't Woud op 16 nov 1654, volgt IIIb
  5.  Neeltgen Blasiusdr Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 8 feb 1595. 
  6.  Cornelis Blasiusz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud in mrt 1598, ovl. voor 16 nov 1625. 
  7.  Philips Blasiusz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud in 1601, ovl. te Ackersdijk circa 1650, volgt IIIc
  8.  Maertgen Blasen Dijcxhoorn, ovl. op 4 okt 1665, tr. (1) te Vlaardingen op 19 nov 1633 met Pieter Willemsz Rijck, ovl. voor 13 mrt 1638, tr. (2) te Vlaardingen op 13 mrt 1638 met Heijndrick Jansz Calis
  Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, dr. van IJsbrant Philipsz Heemskerck (gildemeester te Naaldwijk) en Maritgen Pietersdr Cap, tr. (1) met Pieter Jansz Cors van der Burg
  Blasius Pietersz Dijcxhoorn, tr. (2) te Delft op 16 jan 1622 met Margaretha Lenertsdr van der Houve, dr. van Lenert Gerritsz van der Houve (gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft) en Maritgen Jansdr van Ruyven van Klapwijk, begr. te Delft op 29 jan 1660. 
  Margaretha Lenertsdr van der Houve, dr. van Lenert Gerritsz van der Houve (gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft) en Maritgen Jansdr van Ruyven van Klapwijk, tr. (1) met Adriaen Dircxsz van den Vogelesanck

Generatie III

IIIa.  Pieter Blasiusz Dijcxhoorn, zn. van Blasius Pietersz Dijcxhoorn (II) (buurman Hof van Delft (1586), ouderling, kerk en Heilige Geestmeester van 't Woud) en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, ged. te 't Woud op 7 feb 1588, bouwman, schepen, amb.bewaarder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht in aug 1659, tr. te 't Woud in 1617 met Annetgen de Zeeuw, dr. van Jacob Ariens de Zeeuw (schout van Vlaardinger Ambacht) en Maertgen Crijnen Guldewagen, geb. in 1595, begr. te Vlaardingen in apr 1666. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Pietersz Dijcxhoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1621, begr. te Vlaardingen in mrt 1685, volgt IVa

IIIb.  Arent Blasiusz Dijcxhoorn, zn. van Blasius Pietersz Dijcxhoorn (II) (buurman Hof van Delft (1586), ouderling, kerk en Heilige Geestmeester van 't Woud) en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, ged. te 't Woud op 3 jan 1593, molenmeester amb.bewaarder ed, begr. te 't Woud op 16 nov 1654, tr. te 't Woud circa 13 okt 1624 met Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, dr. van Adriaen Adriaensz de Zeeuw en Maritgen Adriaans, geb. circa 1600, begr. te 't Woud op 13 sep 1674. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltgen Arents Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 26 jan 1625, volgt IVb
  2.  Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, ged. te Delft op 18 apr 1627, begr. te Kethel op 9 sep 1683, volgt IVc
  3.  Cornelis Dijcxhoorn, ged. te 't Woud in mei 1629, ovl. te 't Woud op 20 jan 1680, volgt IVd
  4.  Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn, ovl. te Naaldwijk na 1685, volgt IVe
  5.  Jacob Arentsz Dijcxhoorn, geb. te 't Woud circa 1632, ovl. na 23 dec 1665, volgt IVf
  6.  Ariaantje Arentsdr Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 1 mei 1633, tr. met Pieter Leendertsz Kool, zn. van Leendert Pietersz Kool en Leentge Claesdr Bleijswijck, geb. te Overschie in mei 1632. 
  7.  Pieter Arentsz Dijcxshoorn, geb. circa 1639, ovl. te 't Woud op 23 aug 1712, volgt IVg

IIIc.  Philips Blasiusz Dijcxhoorn, zn. van Blasius Pietersz Dijcxhoorn (II) (buurman Hof van Delft (1586), ouderling, kerk en Heilige Geestmeester van 't Woud) en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, ged. te 't Woud in 1601, bouwman onder Ackersdijk, ovl. te Ackersdijk circa 1650, tr. circa 1630 met Jannitgen Foppen Ackersdijk, dr. van Fop Lenertsz (van Dijck) en Trijntje de Rook (Verspeck), geb. in 1605, ovl. te Ackersdijk in dec 1683. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannetje Philipsdr Dijkshoorn, ged. te Overschie op 7 dec 1631, begr. te Vlaardingen in jul 1706, volgt IVh
  2.  Doodgeb. kind Dijcxhoorn, geb. op 17 dec 1633. 
  3.  Trijntje Dijxhoorn, ged. op 22 jul 1635, ovl. voor nov 1636. 
  4.  Trijntje Philipsdr Dijxhoorn, ged. op 2 nov 1636, tr. met Arij Jansz van Velden
  5.  Fop Dijxhoorn, ged. op 22 jan 1639. 
  6.  Cornelis Dijxhoorn, ged. te Overschie op 3 jun 1640, ovl. voor 1670, volgt IVi
  7.  Jan Philipsz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 29 mei 1642, volgt IVj
  8.  Blaesius Dijxhoorn, ged. op 10 apr 1644. 
  9.  Leentge Philipsdr Dijxhoorn, geb. circa 1645, tr. (1) op 14 aug 1664 met Jacob Arentsz van Schije, zn. van Adriaan Dirksz van Schie (bouwman) en Neeltge Jacobs Berckel, tr. (2) te Maasland op 25 sep 1683 met Beijert Jansz Boekesteijn, tr. (3) te Maasland op 16 dec 1685 met Cornelis Claasz Suijthoorn

Generatie IV

IVa.  Willem Pietersz Dijcxhoorn, zn. van Pieter Blasiusz Dijcxhoorn (IIIa) (bouwman, schepen, amb.bewaarder) en Annetgen de Zeeuw, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1621, bouwman, begr. te Vlaardingen in mrt 1685, tr. (1) circa 1640 met Trijntje Claesdr, geb. in 1620, ovl. in 1658. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petronella Dijkshoorn, geb. in 1645, begr. te Vlaardingen in okt 1713, tr. circa 1678 met Jan Ariensz van Rijt, bouwman, begr. te Vlaardingen in mei 1720. 
  2.  Maria Willemsdr Dijcxhoorn, geb. en ovl. in 1655. 
  Willem Pietersz Dijcxhoorn, tr. (2) te 't Woud in 1658 met Trijntje Suijthoorn, dr. van Cornelis Jansz en NN , ged. te 't Woud in 1628, begr. te Vlaardingen in nov 1700. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Willemsz Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1660, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 5 feb 1734, volgt Va
  2.  Cornelia Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 9 mei 1663, ovl. te Ackersdijk op 5 mei 1757, volgt Vb
  3.  Jaapje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 1 nov 1665, begr. te Vlaardingen in sep 1717, otr. (1) te Vlaardingen op 1 jun 1687 met Mr Cornelis Mannekens, zn. van Jacob Gillisz Mannekens en Heyltje Cornelisdr Fortuyn, chirurgijn te en raad, schepen, huwelijkscommesaris en weesmeester van Vlaardingen, begr. te Vlaardingen in jan 1695. Uit dit huwelijk 2 kinderen, otr. (2) te Vlaardingen op 3 feb 1697 met Arend Cornelisz Versendael, zn. van Cornelis Willemsz Versendael en Maertje Ariensdr, ged. te Vlaardingen op 8 apr 1671, meester zeilmaker, begr. te Vlaardingen op 14 jun 1732. 
  4.  Anna Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 12 aug 1668, begr. te Vlaardingen in mrt 1721, otr. te Vlaardingen op 1 aug 1688 met Gillis Mannekens, zn. van Jacob Gillisz Mannekens en Heyltje Cornelisdr Fortuyn, ged. te Vlaardingen op 5 sep 1666, koopman en reder, regent van het weeshuis, begr. te Vlaardingen in feb 1705. 
  5.  Martijntje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 mrt 1671, begr. te Vlaardingen in dec 1695, tr. te Monster op 30 apr 1692 met Engebrecht (van) Couwenhoven, zn. van Pieter Aldertsz (van) Couwenhoven en Aeltgen Marcelisdr (Bruynvelt), geb. te Maassluis circa 1668, poorter van Amsterdam 21-12-1700, commandeur op een walvisvaarder, begr. te Amsterdam op 17 feb 1724. 

IVb.  Neeltgen Arents Dijxhoorn, dr. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) (molenmeester amb.bewaarder ed) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te 't Woud op 26 jan 1625, tr. te 't Woud op 28 okt 1652 met Cornelis Gabrielsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij (bouman Carthuserswoning Delft) en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 25 aug 1630, bouwman te Schipluiden. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Machteld Cornelisdr van der Kooij, geb. te Schipluiden circa 1653, tr. te 's-Gravenzande met Jan Jacobsz de Jongh
  2.  Annetje Cornelisdr van der Kooij, geb. te Schipluiden circa 1656, tr. met Jan Maartens van 't Wout, zn. van Maarten Cornelisz van 't Wout en NN , ged. te Maasland op 19 dec 1655, begr. te De Lier op 29 mei 1693. 
  3.  Arent Cornelisz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 24 aug 1659, bouwman te De Lier, tr. (1) te Schipluiden op 16 nov 1691 met Neeltje Gerritsdr Lugtigheid, weduwe van Cornelis Pietersz Kleijwegt, ovl. te De Lier op 15 jul 1710, tr. (2) te 't Woud op 2 nov 1710 met Marijtje Claasdr Ravensteijn. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Lijsbeth Cornelisdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 24 aug 1659. 
  5.  Arij Cornelisz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 1 okt 1662. 

IVc.  Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, dr. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) (molenmeester amb.bewaarder ed) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te Delft op 18 apr 1627, begr. te Kethel op 9 sep 1683, tr. te 't Woud op 27 dec 1649 met Jacob Gabrielsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij (bouman Carthuserswoning Delft) en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 27 mei 1628, bouwman in de Papsouw. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Machteld Jacobsdr van der Kooij, ged. te Delft op 8 nov 1651. 
  2.  Arent Jacobsz van der Kooij, geb. circa 1655, ged. te Delft, welgeboren man van Delfland, ovl. te 't Woud op 29 mrt 1709. 
  3.  Pleun Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 23 jan 1659, bouwman te Maasland, ovl. te Maasland op 31 mrt 1733, tr. te Schipluiden op 14 apr 1685 met Trijntje Ariensdr van de Polder, dr. van Arij Pietersz van de Polder en Maertje Ariens Mostert, ged. te Naaldwijk op 23 apr 1664, ovl. te Maasland op 3 apr 1727. 
  4.  Arij Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 16 jul 1664, bouwman, ovl. te Papsouw op 10 jul 1753, tr. (1) te Pijnacker op 16 apr 1690 met Neeltje Jansdr van Berckel, ovl. te Papsouw voor 1696, tr. (2) te Schipluiden op 11 mrt 1696 met Hester Claesdr Corpershoek, dr. van Claes Corpershoeck en Grietje Goutappel, ged. te Schipluiden op 28 mei 1669, ovl. te Papsouw voor 1713, otr. (3) te Delft op 27 mei 1713 met Cornelia Louwensdr van Staalduinen, dr. van Louweris Jochemsz van Staalduinen (bouwman en schepen) en Meijntje Teunisdr van der Kleij, ged. te 's-Gravenzande op 27 jan 1686, ovl. te Papsouw op 22 mrt 1751. 
  5.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 4 apr 1668, bouwman 't Woud, begr. te 't Woud op 18 nov 1727, tr. te Overschie op 16 apr 1690 met Annetje Symonsdr Hoorewech, dr. van Sijmon Cornelisz Hoorewegh en Maertie Pietersdr van der Sweth, ged. te Overschie op 28 sep 1668, begr. te 't Woud op 19 apr 1759. 

IVd.  Cornelis Dijcxhoorn, zn. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) (molenmeester amb.bewaarder ed) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te 't Woud in mei 1629, bouwman en gezworene van Hoog, Woudharnas en Groeneveld, ovl. te 't Woud op 20 jan 1680, tr. te 't Woud in 1645 met Jannetje Symonsdr Hoorewech, dr. van Symon Maertensz Hoorewech en Neeltje Gerritsdr Cruyer, ged. te Overschie in 1610, ovl. te 't Woud op 9 jul 1676. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maertie Cornelisdr Dijcxhoorn, geb. circa 1645, tr. te Schipluiden op 14 dec 1681 met Joris Hendricksz Langelaen
  2.  Arent Cornelisz Dijcxhoorn, geb. circa 1646. 
  3.  Neeltje Cornelisdr Dijcxhoorn
  4.  Bonefaes Cornelisz Dijcxhoorn
  5.  Dirck Cornelisz Dijcxhoorn, ovl. voor 1680, volgt Vc
  6.  Grietge Cornelis Dijcxhoorn, tr. te Delft op 15 aug 1671 met Cornelis Cornelisz van Bourgoinje
  7.  Jan Cornelisz Dijcxhoorn
  8.  Pieter Cornelisz Dijcxhoorn
  9.  Pouwel Cornelisz Dijcxhoorn
  10.  Matthijs Cornelisz Dijcxhoorn, volgt Vd
  11.  Willem Cornelisz Dijkshoorn, volgt Ve
  Jannetje Symonsdr Hoorewech, dr. van Symon Maertensz Hoorewech en Neeltje Gerritsdr Cruyer, tr. (1) op 9 mrt 1642 met Pieter Dirksz van Coppert

IVe.  Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn, zn. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) (molenmeester amb.bewaarder ed) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, bouwman in de Vlietpolder onder Naaldwijk, welgeboren man van Naaldwijk en kapitein der schutterij, ovl. te Naaldwijk na 1685, tr. te Rijswijk op 26 okt 1659 met Neeltje Heemskerck, dr. van Pieter Philipsz Heemskerck en Neeltgen Willemsdr Tou(w) van der Burg, ged. te Naaldwijk op 12 apr 1637, ovl. na 26 nov 1704. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arend Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 1 aug 1660. 
  2.  Arij Ariensz Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 9 okt 1661, volgt Vf
  3.  Pieter Arijense Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 6 apr 1664, volgt Vg
  4.  Neeltge Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 29 jun 1666, begr. te Naaldwijk op 21 jan 1721, tr. circa okt 1695 met Jacobus Laurensz Heusden, geb. voor 1671, begr. te Naaldwijk op 25 apr 1719. 
  5.  Jacob Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 4 aug 1669, begr. te 's-Gravenzande op 8 apr 1735, volgt Vh

IVf.  Jacob Arentsz Dijcxhoorn, zn. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) (molenmeester amb.bewaarder ed) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, geb. te 't Woud circa 1632, wonend bij de Zweth vlakbij Woudharnas, ovl. na 23 dec 1665, tr. te Hof van Delft op 20 okt 1657 met Jaepgen Lenertsdr van der Burch, dr. van Lenert Crijnenz van der Burch en Neeltje Jansdr van Ruyven, geb. te Woudharnas, ovl. na 3 mei 1694. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Jacobsdr Dijcxhoorn, tr. op 10 aug 1680 met Pieter Anthonise van der Linde, zn. van Thonis Claesz van der Linde en Lijsbeth Pieters
  2.  Jacobus Jacobsz Dijcxhoorn, geb. te 't Woud op 28 feb 1666, ovl. te Zaltbommel op 1 nov 1718, volgt Vi
  Jaepgen Lenertsdr van der Burch, dr. van Lenert Crijnenz van der Burch en Neeltje Jansdr van Ruyven, tr. (2) circa 1667 met Willem Pietersz Heemskerck

IVg.  Pieter Arentsz Dijcxshoorn, zn. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (IIIb) (molenmeester amb.bewaarder ed) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, geb. circa 1639, bouwman en ambachtbewaarder, ovl. te 't Woud op 23 aug 1712, tr. te 't Woud op 21 feb 1666 met Maartje de Ghilde, dr. van Cornelis Andriesz (aan de) Cleijwech en NN , begr. te 't Woud op 15 sep 1719. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arent Pietersz Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 5 jun 1667, ovl. te 't Woud circa 2 dec 1727, volgt Vj

IVh.  Jannetje Philipsdr Dijkshoorn, dr. van Philips Blasiusz Dijcxhoorn (IIIc) (bouwman onder Ackersdijk) en Jannitgen Foppen Ackersdijk, ged. te Overschie op 7 dec 1631, begr. te Vlaardingen in jul 1706, tr. circa 1650 met Adriaen Leendertsz Qualm, zn. van Leendert Ariens Qualm (gezworene Vrijenban) en Adriana Jansdr van Schie, geb. circa 1630, bouwman, ovl. te Vrijenban op 31 dec 1706. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Philips Ariensz Qualm, geb. circa 1651, ovl. in dec 1707, tr. te Overschie op 14 nov 1677 met Celia Ariensdr Post, dr. van Arij Leendertsz Post en Geertje Claasdr van Dijck, ged. te Kethel op 7 nov 1655. 
  2.  Leentge Qualm, geb. circa 1652, ovl. voor 13 nov 1709. 
  3.  Dirk Qualm
  4.  Maria Qualm, ged. te Overschie op 15 jun 1659, ovl. te Hof van Delft op 13 dec 1755, tr. met haar achterneef Pieter Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijcxhoorn (IVa) (bouwman) en Trijntje Suijthoorn (zie Va). 
  5.  Leendert Qualm, geb. te Overschie op 12 sep 1660. 
  6.  Jan Ariensz Qualm, ged. te Overschie op 5 feb 1662, bouwman onder Akkersdijk, begr. te Overschie op 14 jun 1749, tr. met zijn achternicht Cornelia Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijcxhoorn (IVa) (bouwman) en Trijntje Suijthoorn (zie Vb). 
  7.  Pieter Ariensz Qualm, ged. te Overschie op 11 apr 1666, bouwman, tr. met Jannetje Cornelisdr Clapwijck, dr. van Cornelis Ariens Clapwijck (bouwman, gezworene, ambachtsbewaarder) en Claasje Simonsdr van Suylen, ged. te Bergschenhoek op 14 jul 1669, ovl. op 13 mei 1708. 
  8.  Willem Qualm, geb. te Overschie op 10 jun 1669. 
  9.  Fop Qualm, geb. te Overschie op 28 feb 1671. 
  10.  Ariaantje Qualm, geb. te Overschie op 16 sep 1674, begr. te Delft op 4 dec 1723, otr. te Delft op 19 mrt 1695 met Pleun Jacobsz van den Acker, zn. van Jacob Dirckse van Acker en Leuntje Jacobs van Dijck, geb. te Delft op 21 mrt 1673. 

IVi.  Cornelis Dijxhoorn, zn. van Philips Blasiusz Dijcxhoorn (IIIc) (bouwman onder Ackersdijk) en Jannitgen Foppen Ackersdijk, ged. te Overschie op 3 jun 1640, ovl. voor 1670, tr. met Pietertge Gerrits van der Marel
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Phillips Dijxhoorn, ged. te Pijnacker op 17 mei 1665. 
  2.  Maria Dijxhoorn, ged. te Pijnacker op 30 dec 1668. 
  Pietertge Gerrits van der Marel, tr. (2) op 12 jan 1670 met Dirck Vranken

IVj.  Jan Philipsz Dijxhoorn, zn. van Philips Blasiusz Dijcxhoorn (IIIc) (bouwman onder Ackersdijk) en Jannitgen Foppen Ackersdijk, ged. te Overschie op 29 mei 1642, tr. te Overschie op 30 nov 1664 met Maertje Leendertsdr Roorijs
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Philips Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 2 mei 1666. 
  2.  Simon Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 29 dec 1668. 
  3.  Cornelis Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 14 dec 1670. 
  4.  Fop Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 1 jan 1673. 
  5.  Leendert Jansz Dijxhoorn, ged. te Overschie op 14 nov 1677, ovl. te Vrijenban op 25 feb 1761, volgt Vk
  6.  Johannes Jansz Dijxhoorn, geb. te Overschie circa 1680, tr. te Overschie op 13 nov 1706 met Hadewij van der Kop, begr. te Overschie op 18 mei 1743. 

Generatie V

Va.  Pieter Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijcxhoorn (IVa) (bouwman) en Trijntje Suijthoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1660, bouwman, schepen, ambachtsbewaarder van Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 5 feb 1734, otr. te Delft op 27 nov 1683 met zijn achternicht Maria Qualm, dr. van Adriaen Leendertsz Qualm (bouwman) en Jannetje Philipsdr Dijkshoorn (IVh). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 jun 1684, begr. te Vlaardingen in apr 1707. 
  2.  Willem Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 1 jan 1686, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mrt 1781, volgt VIa
  3.  Ariaantje Pietersdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 23 nov 1687, ovl. te 's-Gravenhage in jan 1780, tr. (1) te Vlaardingen op 17 jun 1714 met Bonifaes van Scheyt, zn. van Arij van Scheyt en Maartje Jansdr Jongeneel, begr. te Delft op 20 feb 1741, tr. (2) te Delft op 28 jul 1743 met Dirk van der Klaauw, zn. van Bruyn Claesz van der Klaauw en Aeltje Pietersdr Bruneel, geb. circa 1683, schepen van Bleiswijk, ovl. te 's-Gravenhage op 25 nov 1751. 
  4.  Leendert Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 apr 1691, begr. te Vlaardingen in nov 1729, volgt VIb
  5.  Trijntje Pietersdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 6 sep 1693. 
  6.  Philips Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 23 feb 1698, begr. te Vlaardingen in jan 1699. 

Vb.  Cornelia Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijcxhoorn (IVa) (bouwman) en Trijntje Suijthoorn, ged. te Vlaardingen op 9 mei 1663, ovl. te Ackersdijk op 5 mei 1757, tr. te Vlaardingen op 8 apr 1684 met haar achterneef Jan Ariensz Qualm, zn. van Adriaen Leendertsz Qualm (bouwman) en Jannetje Philipsdr Dijkshoorn (IVh). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jannetje Jansdr Qualm, geb. te Ackersdijk, ged. te Overschie op 11 mrt 1685, ovl. te Naaldwijk in nov 1772, otr. te Vlaardingen op 27 sep 1705 met Bruijn Jansz van Dorp, zn. van Jan Dirks van Dorp (bouwman) en Lijsbeth Bruijne Valkenburg, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 1 okt 16731, bouwman, begr. te Naaldwijk op 28 jul 1753. 
  2.  Trijntje Qualm, ged. te Overschie op 29 dec 1686, begr. te Overschie op 8 sep 1775, tr. te Overschie op 6 mei 1714 met Willem Jansz van Schie, geb. te Overschie in mrt 1677, ovl. op 5 apr 1732. 
  3.  Willem Qualm, ged. te Overschie op 19 jun 1689, ovl. te Delft in feb 1716, tr. te Overschie op 28 okt 1714 met Catharijna Voorstadt, geb. circa 1693. 
  4.  Leendert Qualm, ged. te Overschie op 22 jul 1691, tr. te Overschie op 26 mei 1715 met Pleuntje Jansdr de Hoog, geb. te Overschie circa 1695. 
  5.  Arij Qualm, ged. te Overschie op 24 mei 1693, ovl. te Overschie in jan 1760. 
  6.  Philippus Qualm, ged. te Overschie op 17 jun 1695, ovl. voor 1701. 
  7.  Adriaen Qualm, ged. te Delft op 8 aug 1697. 
  8.  Maria Qualm, ged. te Overschie op 22 feb 1699, begr. te Overschie op 1 sep 1780, tr. te Overschie op 11 jun 1724 met Arij Willemsz van der Burg, geb. te Overschie. 
  9.  Philippus Qualm, ged. te Overschie op 9 okt 1701. 

Vc.  Dirck Cornelisz Dijcxhoorn, zn. van Cornelis Dijcxhoorn (IVd) (bouwman en gezworene van Hoog, Woudharnas en Groeneveld) en Jannetje Symonsdr Hoorewech, ovl. voor 1680, tr. met Pietertje Cornelis Noordermeer
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adam Dijcxhoorn, ged. te Delft op 1 nov 1665. 

Vd.  Matthijs Cornelisz Dijcxhoorn, zn. van Cornelis Dijcxhoorn (IVd) (bouwman en gezworene van Hoog, Woudharnas en Groeneveld) en Jannetje Symonsdr Hoorewech, tr. (1) te Hof van Delft op 29 okt 1650 met Trijntje Cornelisdr Berckhout, geb. circa 1625, ovl. voor 2 nov 1663. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertje Tijse Dijkshoorn, geb. in 1664, begr. te Maasland op 17 sep 1750, volgt VIc
  2.  Jacob Tijsz Dijcxhoorn
  Matthijs Cornelisz Dijcxhoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 2 nov 1663 met Hendrickje Ariensdr Bergwerff, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1630. 

Ve.  Willem Cornelisz Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijcxhoorn (IVd) (bouwman en gezworene van Hoog, Woudharnas en Groeneveld) en Jannetje Symonsdr Hoorewech, tr. (1) te 's-Gravenzande op 29 mrt 1692 met Belitje Gerritsdr van Staalduinen, dr. van Gerrit Jochemsz van Staalduinen (bouwman, schepen en molenmeester) en Sara Pietersdr Westmaas, geb. te Zandambacht in feb 1670, ovl. voor okt 1694. 
  Willem Cornelisz Dijkshoorn, tr. (2) te 's-Gravenzande op 31 okt 1694 met Annetje Jacobsdr Coen, dr. van Jacob Dircksz Coen en Jannetje Jacobsdr van der Acker, ged. te Monster op 6 okt 1666, ovl. te Zandambacht op 24 dec 1705. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Willemsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 14 aug 1695. 
  2.  Gerrit Willemsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 13 feb 1697, begr. te 's-Gravenzande op 25 mei 1731, volgt VId
  Willem Cornelisz Dijkshoorn, tr. (3) te 's-Gravenzande op 9 nov 1710 met Aaltje Gielisse Duijfhuis, dr. van Gillis Leenderts Duijfhuijs en Belitje Pietersdr Haarlemmerhout, ged. te De Lier op 12 mrt 1679, ovl. in 1755. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Willemsz Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenzande circa 1712, ovl. in 1769, volgt VIe
  2.   Philips Willemsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 3 dec 17132
  3.  Marijtje Willemsdr Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenzande in jul 1715, ovl. te Zandambacht op 1 jul 1783, tr. (1) te 's-Gravenzande op 14 jun 1739 met Jacob Westmaas, tr. (2) te 's-Gravenzande op 11 okt 1767 met Gerrit Jochems Vreugdenhil, zn. van Jochum Jacobsz van Vreugdenhil (spuiwachter Delflandsche buitenspui op het Oranje Gors) en Geertje Lucas Verkoorn, ged. te Naaldwijk op 2 nov 1708, ovl. te 's-Gravenzande op 29 dec 1784. 
  4.  Beleijtje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 1 mei 1718, ovl. voor jun 1722. 
  5.  Belitje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 2 jun 1722, ovl. voor mei 1723. 
  6.  Belitje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 2 mei 1723. 

Vf.  Arij Ariensz Dijkshoorn, zn. van Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn (IVe) (bouwman in de Vlietpolder onder Naaldwijk, welgeboren man van Naaldwijk en kapitein der schutterij) en Neeltje Heemskerck, ged. te Naaldwijk op 9 okt 1661, tr. op 4 apr 1708 met Neeltge Willems van Baalen
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij Ariense Dijkshoorn, geb. circa 1708, volgt VIf

Vg.  Pieter Arijense Dijkshoorn, zn. van Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn (IVe) (bouwman in de Vlietpolder onder Naaldwijk, welgeboren man van Naaldwijk en kapitein der schutterij) en Neeltje Heemskerck, ged. te Naaldwijk op 6 apr 1664, tr. te Monster op 7 apr 1692 met Arentje Joosten van der Heijden
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arent Pieters Dijkshoorn, geb. vermoedelijk te Schipluiden circa 1693. 
  2.  Jannetje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 16 jan 1695. 
  3.  Marijtje Dijkshoorn, ged. te Monster op 18 nov 1696. 
  4.  Keuntje Dijkshoorn, ged. te Monster op 23 feb 1698. 

Vh.  Jacob Dijkshoorn, zn. van Adriaen Arentsz. Dijcxhoorn (IVe) (bouwman in de Vlietpolder onder Naaldwijk, welgeboren man van Naaldwijk en kapitein der schutterij) en Neeltje Heemskerck, ged. te Naaldwijk op 4 aug 1669, bouwman onder Santambacht, schepen, begr. te 's-Gravenzande op 8 apr 1735, tr. op 28 mei 1695 met Leentje Gerritsdr van der Struys, dr. van Gerrit Jansz van der Struys en Annetje Jacobsdr Groen, begr. te Vlaardingen op 6 aug 1731. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij Jacobsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 26 feb 1696, begr. te Naaldwijk op 6 nov 1767, volgt VIg
  2.  Jacob Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 23 jun 1697, ovl. voor mrt 1706. 
  3.  Gerrit Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 28 jan 1699, ovl. voor apr 1710. 
  4.  Anna Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 7 feb 1700, tr. te Monster op 18 mei 1721 met Dirk Dirksz Zijtregtop, zn. van Dirk Joosten Zijtregtop en Ariaantje Willemsdr Bogaart, ged. te Monster op 21 nov 1688, afkomstig uit Monster, ovl. voor 10 jan 1783. 
  5.  Neeltje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 26 feb 1702. 
  6.  Pieter Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 24 jun 1703, ovl. voor nov 1704. 
  7.  Pieter Jacobsz Dijkshoorn, ged. op 26 nov 1704, tr. te Naaldwijk op 12 okt 1732 met Sara Joosten van Adrichem, dr. van Joost Franken van Adrichem en Maartje Cornelisdr Capellenaar, ged. te Schipluiden op 8 nov 1705, ovl. te 's-Gravenzande op 19 jan 1758. 
  8.  Jacob Jacobsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1706, begr. te Vlaardingen in mrt 1780, volgt VIh
  9.  Gerrit Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 20 apr 1710. 
  10.  Gerrit Jacobsz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 21 feb 1712, tr. te Delft op 13 nov 1734 met Maria Jansdr van Rhijn, dr. van Jan Willemsz van Rhijn en Pietertje Cornelisdr van der Spade, ged. te Schipluiden op 27 aug 1713. 
  11.  Arent Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 27 aug 1713. 
  12.  Maria Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 24 nov 1715. 

Vi.  Jacobus Jacobsz Dijcxhoorn, zn. van Jacob Arentsz Dijcxhoorn (IVf) (wonend bij de Zweth vlakbij Woudharnas) en Jaepgen Lenertsdr van der Burch, geb. te 't Woud op 28 feb 1666, ovl. te Zaltbommel op 1 nov 1718, tr. vermoedelijk te Zaltbommel in 1696 met Johanna Aensorgh, dr. van Johannes Jansz Aensorgh (hoedenmaker, luitenant van het Blauwe Vendel in 1662, quartiermr. van het groene quartier in 1665) en Soetje Thijssen van der Mast, ged. te Brielle op 29 aug 1662, begr. te Zaltbommel op 23 apr 1731. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacomina Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 20 jun 1699. 
  2.  Cornelia Jacobusdr Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 12 dec 1700, begr. te Zaltbommel op 16 aug 1780, tr. te Tuil op 4 dec 1730 met haar neef Johannes Aensorgh, zn. van Johannes Aensorgh en Cornelia Monseur, ged. te Zaltbommel op 5 jan 1692, begr. te Zaltbommel op 27 apr 1758. 
  3.  Christina van Dijkshoorn, geb. te Zaltbommel op 22 okt 1702, tr. te Rotterdam op 17 mei 1723 met Cornelis Janssen Dekker
  4.  Johannes Jacobusz Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 19 jul 1705, begr. te Rotterdam op 26 mrt 1785, tr. te Rotterdam op 1 nov 1731 met Helena Margaretha Montanus, dr. van Pieter Montanus en Anna van den Bergh, ged. te Rotterdam op 10 dec 1702, begr. te Rotterdam op 30 jan 1786. 
  5.  Jacobus Jacobusz Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 20 mrt 1708, ovl. te Zaltbommel op 3 nov 1795, tr. (1) te Oosterwierum op 16 dec 1736 met Maria Rosa Petraeus, dr. van Petrus Henricus Petraeus en Gratiana Florentia van Loo, ged. te Leeuwarden op 15 jan 1696, ovl. te Steenwijk op 19 nov 1737, tr. (2) te Steenwijk op 26 jun 1739 met Johanna Emmius, dr. van Wesselius Emmius en Christina Anna Isbrants, ged. te Groningen op 6 jan 1699, ovl. te Steenwijk op 6 apr 1779. 
  6.  Adriaan Dijxhoorn, ged. te Zaltbommel op 23 nov 1710. 
  7.  Zoon Dijxhoorn

Vj.  Arent Pietersz Dijcxhoorn, zn. van Pieter Arentsz Dijcxshoorn (IVg) (bouwman en ambachtbewaarder) en Maartje de Ghilde, ged. te 't Woud op 5 jun 1667, bouwman, ovl. te 't Woud circa 2 dec 1727, tr. te 't Woud op 17 nov 1715 met Ariaentje Qualm, dr. van Pieter Ariensz Qualm (bouwman) en Jannetje Cornelisdr Clapwijck, ged. te Overschie op 25 okt 1693, ovl. te 't Woud op 19 dec 1765. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Arentsz Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 12 feb 1719, ovl. te 't Woud in 1789, volgt VIi
  2.  Jannetje Dijcxhoorn, ged. te 't Woud op 25 aug 1720. 
  3.  Trijntje Arensze Dijcxhoorn
  Ariaentje Qualm, dr. van Pieter Ariensz Qualm (bouwman) en Jannetje Cornelisdr Clapwijck, tr. (2) te 't Woud op 12 jun 1729 met Leendert Ariezn van den Berg, zn. van Arij Gerritsz van den Bergh en Neeltje Willemsdr van der Burg, ged. te Schipluiden op 17 nov 1704, bouwman, ovl. te 't Woud op 1 mei 1792. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arend Leendertsz van den Berg, ged. te 't Woud op 22 apr 1731, ovl. te Hof van Delft op 11 okt 1795, tr. te Schipluiden op 12 apr 1760 met zijn achternicht Celia Jansdr Houwers, dr. van Jan Dirkse Hauwert en Ariaantje Flupse Qualm, ged. te 't Woud op 18 aug 1726, ovl. te 't Woud op 21 aug 1767. 

Vk.  Leendert Jansz Dijxhoorn, zn. van Jan Philipsz Dijxhoorn (IVj) en Maertje Leendertsdr Roorijs, ged. te Overschie op 14 nov 1677, ovl. te Vrijenban op 25 feb 1761, begr. te Voorburg, tr. te Kethel op 5 apr 1699 met Maria Cornelisdr van der Snoeck, dr. van Cornelis Leendertsz van der Snoeck en Maartje Jansdr Dockum, ovl. te Voorburg. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jan Dijxhoorn, ged. te Vlaardingen op 10 feb 17003
  2.   Marritje Dijxhoorn, ged. te Vlaardingen op 12 mrt 17024
  3.  Cornelis Dijxhoorn, ged. te Voorburg op 29 apr 1704, ovl. te Noordwijk-Binnen op 29 mei 1765. 
  4.  Ariaantje Dijxhoorn, geb. te Voorburg op 24 okt 1706, ovl. te Maasland op 31 okt 1780. 

Generatie VI

VIa.  Willem Pietersz Dijkshoorn, zn. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (Va) (bouwman, schepen, ambachtsbewaarder van Vlaardinger Ambacht) en Maria Qualm, ged. te Vlaardingen op 1 jan 1686, bouwman, schepen en Ambachtsbewaarder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mrt 1781, otr. te Vlaardingen op 8 apr 1708 met Maartje Dockum, dr. van Arij Jansz Dockum (bouwman en schepen Vld-Ambacht) en Neeltje Meesdr Leeuwenschilt, ged. te Vlaardingen op 28 nov 1685, begr. te Vlaardingen op 27 aug 1743. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maria Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 27 okt 17095, begr. te Vlaardingen in jun 1763, volgt VIIa
  2.   Arij Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 14 dec 17106, ovl. circa 1779, volgt VIIb
  3.   Jacob Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 26 okt 17127, begr. te Vlaardingen in mrt 1721. 
  4.   Mees Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 16 sep 17148, bouwman, begr. te Vlaardingen in aug 1754, tr. te Vlaardingen op 29 mrt 1744 met Aafje van der Lelij, dr. van Pieter Symonsz van der Lelij en Neeltje Philipsdr Schinkelshoek, begr. te Vlaardingen op 26 sep 1759. 
  5.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 1 jun 17169, volgt VIIc
  6.   Willem Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 28 jun 171910, begr. te Vlaardingen in jun 1776, volgt VIId

VIb.  Leendert Pietersz Dijkshoorn, zn. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (Va) (bouwman, schepen, ambachtsbewaarder van Vlaardinger Ambacht) en Maria Qualm, ged. te Vlaardingen op 8 apr 1691, herbergier in het rechthuis Emaus te Vlaardinger Ambacht, begr. te Vlaardingen in nov 1729, tr. (1) te Vlaardingen op 14 apr 1714 met Lena Jacobsdr van der Burgh, begr. te Vlaardingen in jul 1722. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Leendertsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 27 mrt 171511, volgt VIIe
  2.  Lena Dijkshoorn, ged. te Kethel op 29 mrt 1716. 
  3.   Grietje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 25 apr 171712, begr. in aug 1717. 
  4.   Arie Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 24 jul 171813, ovl. te Schiedam op 23 feb 1804, volgt VIIf
  5.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 20 okt 171914, begr. te Vlaardingen in mei 1722. 
  6.   Grietje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 jan 172215, begr. te Vlaardingen in 1785, tr. te Vlaardingen op 4 okt 1744 met Jeroen de Groot, begr. te Vlaardingen in aug 1783. 
  Leendert Pietersz Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 7 apr 1726 met Geertruid Schellevis, dr. van Arij Pietersz Schellevis, ged. te Naaldwijk op 10 aug 1697. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert Dijkshoorn, ged. op 29 feb 1728. 
  Geertruid Schellevis, dr. van Arij Pietersz Schellevis, tr. (2) te 's-Gravenzande op 9 nov 1732 met Dirck Adamsz van Dijck

VIc.  Geertje Tijse Dijkshoorn, dr. van Matthijs Cornelisz Dijcxhoorn (Vd) en Trijntje Cornelisdr Berckhout, geb. in 1664, begr. te Maasland op 17 sep 1750, tr. te Maasland op 18 nov 1685 met Hendrik Dirksz Mostert, geb. circa 1653, ovl. circa 1718. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Tijs Hendriksz Mostert, ged. te Maasland op 10 aug 1695, begr. te Maasland op 10 okt 1760, tr. te Maasland op 25 apr 1723 met Magteld Louwen van Spronsen, dr. van Laurens Ariens van Spronsen en Grietje Ariens Vos, ged. te Monster op 7 nov 1694, begr. te Maasland op 27 mrt 1759. 
  2.  Maarten Hendriksz Mostert, ged. te Maasland op 22 aug 1700, begr. te Maasland op 17 sep 1755, tr. te Maasland op 16 nov 1727 met Pieternelletje Claesse Ouwendijk, dr. van Claas Dirksz Ouwendijk en Dingena Huijbregts Brederveld, ged. te De Lier op 27 sep 1705, begr. te Maasland op 17 sep 1755. 

VId.  Gerrit Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Cornelisz Dijkshoorn (Ve) en Annetje Jacobsdr Coen, ged. te 's-Gravenzande op 13 feb 1697, begr. te 's-Gravenzande op 25 mei 1731, tr. te Rozenburg op 31 aug 1721 met Aaltje Leendertsdr Schiebroek, dr. van Leendert Gerritsz Schiebroek en Trijntje Thomasdr van Staalduinen, ged. te Delft op 21 dec 1698, ovl. te 's-Gravenzande op 28 apr 1760. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Gerritsz Dijkshoorn, ged. op 16 nov 1721. 
  2.   Annetje Gerritsdr Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenzande in feb 1723, ovl. te 's-Gravenzande circa 1755, tr. te 's-Gravenzande op 28 feb 1744 met Claas Jacobsz van der Smient, zn. van Jacob Leendertsz van der Smient en Liedewij Clasen Overvliet, ged. te De Lier op 12 nov 1719, begr. te Maassluis op 13 dec 178816. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Trijntje Gerritsdr Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 5 aug 1725, ovl. voor apr 1762, tr. te 's-Gravenzande op 26 apr 1748 met Cornelis Kleer, zn. van Teunis Hendriksz Kleer en Barbara Goossen van den Berg, ged. te 's-Gravenzande op 15 nov 1722, ovl. te 's-Gravenzande op 25 sep 1781. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Klaasje Gerritsdr Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 23 apr 1730, tr. te 's-Gravenzande op 12 nov 1752 met Arie Bouwen van der Blom. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

VIe.  Cornelis Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Cornelisz Dijkshoorn (Ve) en Aaltje Gielisse Duijfhuis, geb. te 's-Gravenzande circa 1712, ovl. in 1769, tr. (1) te 's-Gravenzande op 11 mei 1732 met Aaltje Willemsdr van Geest, ged. te 's-Gravenzande op 13 okt 1709, ovl. circa 1745. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 24 aug 1732. 
  2.  Dina Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 16 aug 1733. 
  3.  Anna Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 13 nov 1735. 
  4.  Willem Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 6 jan 1737, volgt VIIg
  5.  Jan Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenzande op 2 feb 1738, ovl. voor jan 1739. 
  6.   Jan Cornelisse Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 25 jan 173917, ovl. te Naaldwijk op 8 jan 1818, volgt VIIh
  7.  Willem Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 14 aug 1740, ovl. voor jan 1742. 
  8.  Willem Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 14 jan 1742, volgt VIIi
  Cornelis Willemsz Dijkshoorn, tr. (2) te 's-Gravenzande op 21 aug 1746 met Lena Klaase Broek, dr. van Klaas Maartensz Broek en Annetje Huijgen Schipper, ged. te 's-Gravenzande op 14 jan 1720, ovl. in 1769. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Cornelisz Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 30 apr 1747. 
  2.  Willem Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 22 jun 1749, ovl. te Naaldwijk op 24 mei 1826, volgt VIIj
  3.   Antje Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenzande op 10 feb 1754, ovl. te Naaldwijk op 1 apr 1821, tr. te Maassluis op 5 mei 177618 met Jacobus de Groot, zn. van Jan Alewijnse de Groot en Lijsje Pietersdr van der Minne, ged. te Monster op 26 dec 1752. 
  4.  Klaas Cornelisz Dijkshoorn, ged. te Maasland op 16 jan 1757. 
  5.  Aaltje Cornelisdr Dijkshoorn, ged. te 't Woud op 23 mei 1763. 

VIf.  Arij Ariense Dijkshoorn, zn. van Arij Ariensz Dijkshoorn (Vf) en Neeltge Willems van Baalen, geb. circa 1708, tr. te Zevenhuizen op 16 aug 1733 met Klaasje Jacobs Oudshoorn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Ariens Dijkshoorn, ged. te Vrijenban op 25 jun 1747, ovl. te Rotterdam op 7 aug 1800, volgt VIIk

VIg.  Arij Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (Vh) (bouwman onder Santambacht, schepen) en Leentje Gerritsdr van der Struys, ged. te 's-Gravenzande op 26 feb 1696, kerkmeester en diaken te Maasland, begr. te Naaldwijk op 6 nov 1767, tr. te Maasland op 23 apr 1724 met zijn achternicht Magteld Pleunen van der Kooij, dr. van Pleun Jacobsz van der Kooij (bouwman te Maasland) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 30 aug 1699, ovl. te Rijswijk op 13 feb 1782. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pleun Ariens Dijkshoorn, ged. te Maasland op 6 mrt 1726, volgt VIIl
  2.  Leentje Ariensdr Dijkshoorn, ged. op 4 jan 1728, volgt VIIm
  3.  Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 4 sep 1729. 
  4.  Trijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 okt 1730, tr. met Cornelis van der Herm
  5.  Neeltje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 mrt 1732. 
  6.  Arend Dijkshoorn, ged. te Maasland op 17 okt 1734. 
  7.  Jannetje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 27 okt 1737. 
  8.  Marijtje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 nov 1739, begr. te Pijnacker op 8 mrt 1799, tr. te Naaldwijk op 9 mei 1773 met Frans Rodenburg, zn. van Dirk Rodenburg en Catharina (Kaatje) Hasar, ged. te Delft op 26 apr 1744, ovl. te Pijnacker op 5 dec 1813. 

VIh.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (Vh) (bouwman onder Santambacht, schepen) en Leentje Gerritsdr van der Struys, ged. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1706, bouwman Vlaardinger-Ambacht, begr. te Vlaardingen in mrt 1780, tr. te Vlaardingen op 1 mei 1735 met Trijntje Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 22 okt 171319, ovl. te Vlaardingen in nov 1752. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 5 okt 173620, ovl. voor mei 1738. 
  2.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 mei 173821, begr. op 7 okt 1795, volgt VIIn
  3.   Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 11 okt 173922, ovl. te Naaldwijk op 4 mrt 1824, tr. te Naaldwijk op 22 jan 1808 met Engeltje Zuidgeest, dr. van Laurens Joostz Zuidgeest en Elisabeth Leenderts Noordervliet, ged. te De Lier op 1 dec 1754, ovl. te Naaldwijk op 3 jan 1836. 
  4.   Jacobus Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 31 dec 174123, ovl. te Vlaardingen op 2 sep 180324, volgt VIIo
  5.   Pleun Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 10 mrt 174325, tr. te Waddinxveen circa 1776 met Neeltje Kolen, dr. van Jan Pieters Kolen en Geertje Evertse van der Wilk, ged. te Bleiswijk op 7 mrt 1750. 
  6.   Meijnsje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 3 dec 174426, tr. te Maasland op 7 mei 1775 met Hendrik Abrahamsz Eijgenraam, zn. van Abraham Hendriksz Eijgenraam en Annetje Jacobsdr van der Spek, ged. te Maasland op 20 nov 1740. 
  7.   Neeltje Jacobsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 mei 174627, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 182828, volgt VIIp
  8.   Arent Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 13 okt 175129, begr. te Vlaardingen op 17 sep 1792, volgt VIIq
  9.   Lena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 4 nov 175330, ovl. te Schipluiden op 6 mei 1788, volgt VIIr
  10.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 aug 175831

VIi.  Pieter Arentsz Dijkxhoorn, zn. van Arent Pietersz Dijcxhoorn (Vj) (bouwman) en Ariaentje Qualm, ged. te 't Woud op 12 feb 1719, bouwman, weledelgeboren man van Delfland, ovl. te 't Woud in 1789, tr. te Schipluiden op 21 apr 1743 met Leentje van den Berg, dr. van Arij Gerritsz van den Bergh en Neeltje Willemsdr van der Burg, ged. te Schipluiden op 24 jan 1717, ovl. te 't Woud op 1 feb 1785. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ariaantje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 23 feb 1744, tr. te Delft op 18 nov 1769 met Gerrit Saal
  2.  Neeltje Pietersdr Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 14 mrt 1745, volgt VIIs
  3.  Jannetje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 13 mrt 1746. 
  4.  Arentje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 9 apr 1747. 
  5.  Willemijntje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 7 apr 1748, ovl. voor 1753. 
  6.  Maartje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 16 mrt 1749, volgt VIIt
  7.  Arent Pietersz Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 18 okt 1750, ovl. in sep 1808, volgt VIIu
  8.  Willemijntje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 1 jan 1753, ovl. voor sep 1754. 
  9.  Willemijntje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 1 sep 1754. 
  10.  Aagje Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 19 dec 1756, begr. te 's-Gravenzande op 31 dec 1795, volgt VIIv
  11.  Arij Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 3 dec 1758, ovl. voor mei 1763. 
  12.  Arij Pietersz Dijkxhoorn, ged. te 't Woud op 3 mei 1763, ovl. te Hof van Delft op 14 okt 1847, volgt VIIw

Generatie VII

VIIa.   Maria Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIa) (bouwman, schepen en Ambachtsbewaarder) en Maartje Dockum, ged. te Vlaardingen op 27 okt 17095, begr. te Vlaardingen in jun 1763, tr. te Vlaardingen op 6 apr 1732 met Cornelis Maarlevelt, zn. van Pieter Symonsz Maarlevelt en Claasje Jansdr van Dijck, ged. te Vlaardingen op 24 jan 170632
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Jaapje (Jacoba) Cornelisdr Maarleveld, ged. te Vlaardingen op 3 apr 173533, tr. te Vlaardingen op 27 mrt 175734 met Pieter Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Pleunen van der Kooij (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 21 feb 172035, bouwman op de Likkebaartshoeve aan de Oostgaag te Maasland. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder. 
  2.   Klazijntje Maarlevelt, ged. te Vlaardingen op 4 aug 173736
  3.   Neeltje Maarlevelt, ged. te Vlaardingen op 5 jun 173937

VIIb.   Arij Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIa) (bouwman, schepen en Ambachtsbewaarder) en Maartje Dockum, ged. te Vlaardingen op 14 dec 17106, bouwman onder Schipluiden, welgeboren man van Delfland, ovl. circa 1779, otr. (1) te Schipluiden op 13 dec 1739 met Ariaantje van der Bosch, dr. van Leendert Cornelisz van der Bosch en Neeltje Ariens van der Lelij, ged. te Schipluiden op 14 aug 1695, ovl. op 3 jan 1765. 
  Ariaantje van der Bosch, dr. van Leendert Cornelisz van der Bosch en Neeltje Ariens van der Lelij, tr. (1) te Schipluiden op 13 aug 1730 met Bartholomeus Pietersz Maarlevelt
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, ged. te Schipluiden op 20 mei 1731, ovl. te Maasland op 10 nov 1814, tr. te Schipluiden op 5 dec 1756 met Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart en Dirkje Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 27 sep 1722, begr. te Maasland op 31 okt 1787. 
   Arij Willemsz Dijkshoorn, tr. (2) te Schipluiden op 7 feb 1768 met Neeltje Post, dr. van Jacob Post (bouwman en schepen Zouteveen) en Dirkje van der Snoek, ged. te Schipluiden op 31 okt 1745, begr. te Maassluis op 14 feb 180139
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maartje Ariensdr Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 29 apr 1770, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 jul 183940, volgt VIIIa
  2.  Willem Arijsz Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 3 mei 1772, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 24 jun 1836, volgt VIIIb
  3.   Dirkje Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 13 feb 1774, ovl. te Zouteveen op 17 okt 184241, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 nov 179842 met Arij van Berkel, zn. van Arent Michielsz van Berkel en Hester Doensdr Sonneveld, geb. te Maasland op 1 jan 1773, ovl. te Maassluis op 11 mei 181943. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  4.  Arij Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 29 okt 1775. 
  5.  Jacob Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 2 feb 1778. 
  6.  Anna Dijkshoorn, ged. te Schipluiden op 16 mei 1779. 

VIIc.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIa) (bouwman, schepen en Ambachtsbewaarder) en Maartje Dockum, ged. te Vlaardingen op 1 jun 17169, bouwman onder Vlaardinger Ambacht, tr. te Vlaardingen op 3 nov 1743 met Jannetje Korpershoek, dr. van Ocker Pietersz Korpershoek en Maria Jansdr van Dijck, ged. te Vlaardingen op 10 okt 171744, begr. te Vlaardingen in okt 1769. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 25 apr 174545
  2.   Okker Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 apr 174646
  3.   Maartje Pieters Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 mei 174747
  4.   Ocker Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 22 aug 175148
  5.   Willem Pietersz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 29 feb 175649, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 180650, volgt VIIIc

VIId.   Willem Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIa) (bouwman, schepen en Ambachtsbewaarder) en Maartje Dockum, ged. te Vlaardingen op 28 jun 171910, bouwman en ambachtsbewaarder, begr. te Vlaardingen in jun 1776, tr. te Vlaardingen op 12 mei 1748 met Jaapje van der Ende, dr. van Maarten Ariensz van der Ende (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Meijnsje Pietersdr Proost, ged. te Vlaardingen op 16 sep 172251, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 180952
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 23 mrt 174953, ovl. te Maasland op 26 jan 1814, volgt VIIId
  2.   Maartje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 16 aug 175055, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 mei 179256, volgt VIIIe
  3.   Maarten Willemsz Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1754, ovl. te Vlaardingen op 13 mrt 181758, volgt VIIIf
  4.   Meinsje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 mei 175659, ovl. te Rijswijk op 15 feb 1796, volgt VIIIg
  5.   Marijtje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 11 dec 175760, ovl. te Pijnacker op 21 apr 1837, volgt VIIIh
  6.   Jaapje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 26 aug 175961, begr. te Vlaardingen in jun 1761. 
  7.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jun 1761, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jan 184763, volgt VIIIi
  8.   Arij Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 22 mei 176364, begr. te Vlaardingen in aug 1763. 
  9.   Zijtje Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 24 feb 176565, ovl. voor 1802, volgt VIIIj

VIIe.   Jacob Leendertsz Dijkshoorn, zn. van Leendert Pietersz Dijkshoorn (VIb) (herbergier in het rechthuis Emaus te Vlaardinger Ambacht) en Lena Jacobsdr van der Burgh, ged. te Vlaardingen op 27 mrt 171511, tr. (1) te Vlaardingen op 1 apr 1736 met Hilletje Cornelisdr van der Maarel, ovl. te Zoetermeer voor 1785. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 23 dec 173666, tr. te Vlaardingen op 25 apr 176267 met Maria Klapwijk
  2.  Cornelis Jacobsz Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen, volgt VIIIk
  3.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 29 mei 174068
  4.   Johannes Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 okt 174169
  5.   Johannes Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 6 okt 174370
  6.   Lena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 22 nov 174471
  7.   Elisabeth Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 6 mrt 174672
  8.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 9 mrt 174973
  9.   Leena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 17 jan 175174
   Jacob Leendertsz Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 24 jul 178575 met Jannetje Jongeman
  Jannetje Jongeman, tr. (1) met Cornelis Zuidhoorn, ovl. voor 1785. 

VIIf.   Arie Dijkshoorn, zn. van Leendert Pietersz Dijkshoorn (VIb) (herbergier in het rechthuis Emaus te Vlaardinger Ambacht) en Lena Jacobsdr van der Burgh, ged. te Vlaardingen op 24 jul 171813, bouwman 't Woud, ovl. te Schiedam op 23 feb 1804, tr. te 't Woud op 16 jan 1746 met Cornelia Dortweg, dr. van Otto Jansz Dortweg en Klaassie Huibrechtsdr Huisman, geb. te Hof van Delft, ged. te 't Woud op 24 jan 1725, ovl. te 't Woud op 19 apr 1785. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leena Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 11 dec 1746, tr. te 't Woud op 24 feb 1769 met Laurens Vethaek, zn. van Philippus Vethaek en Geertruij Plijt, ged. te Overschie op 25 dec 1736, ovl. in 1807. 
  2.  Clasijna Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 28 jan 1748, ovl. te Nootdorp op 5 apr 1817, tr. te 't Woud op 27 feb 1780 met Jacob Jansz van Buijzen, zn. van Johannes van Buijzen en Catharina Harteveld, ged. te Pijnacker. 
  3.  Marijtje Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 27 apr 1749. 
  4.  Marijtje Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 1 dec 1750, ovl. te Overschie op 24 jan 1825, tr. te 't Woud op 11 dec 1778 met Kornelis Karreman, geb. te Haastrecht op 27 aug 1747, begr. te Kethel op 18 nov 1780. 
  5.  Dijna Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 18 feb 1753, begr. op 21 mrt 1753. 
  6.  Dina Dijkshoorn, ged. te 't Woud op 11 apr 1756, begr. op 12 jan 1757. 
  7.  Leendert Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 20 aug 1758, ovl. te Delft op 9 jul 1819, tr. te Overschie op 4 feb 1787 met Krijntje Cornelisdr Kleijweg, dr. van Cornelis Gerrits Kleijweg en Neeltje Aries Wisboom, ged. te Overschie op 14 jan 1753. 
  8.  Didericus Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 23 jul 1760. 
  9.  Dirk Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 26 jun 1763, tr. te Nootdorp op 23 okt 1791 met Apolonia Jansdr Val, dr. van Johannes Woutersz Val en Maria Cornelia Kerkhoff, ged. te Pijnacker op 14 aug 1763. 
  10.  Pieter Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 22 dec 1765, ovl. te Rotterdam op 7 aug 1830, volgt VIIIl
  11.  Gerrit Dijxhoorn, ged. te 't Woud op 24 sep 1769. 

VIIg.  Willem Dijkshoorn, zn. van Cornelis Willemsz Dijkshoorn (VIe) en Aaltje Willemsdr van Geest, ged. te 's-Gravenzande op 6 jan 1737, otr. te Maasland op 23 mei 1773 met Maartje van der Ende, dr. van Reijer van der Ende en Maria Claasdr van den Beukel, ged. te 's-Gravenzande op 10 jun 1742, ovl. te 's-Gravenzande op 12 aug 1817. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Aaltje Dijkshoorn, ged. te Monster op 10 okt 177377
  2.  Jannetje Dijkshoorn, ged. te Monster op 9 okt 1774. 

VIIh.   Jan Cornelisse Dijkshoorn, zn. van Cornelis Willemsz Dijkshoorn (VIe) en Aaltje Willemsdr van Geest, ged. te 's-Gravenzande op 25 jan 173917, ovl. te Naaldwijk op 8 jan 1818, tr. te Monster op 11 feb 1770 met Magdalena Ariensdr van der Sar, dr. van Arie Woutersz van der Sar en Maria Pieterse Noordervliet, geb. te Naaldwijk op 18 okt 1747, ged. te Naaldwijk op 1 nov 174778, ovl. te Naaldwijk op 1 mrt 1821. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, ged. te Monster op 4 mrt 1770. 
  2.  Maria Dijkshoorn, ged. te Monster op 8 sep 1771, ovl. te Naaldwijk op 11 mrt 1820, tr. te Wateringen op 3 mei 1793 met Marinus Adrianusz Weijland, zn. van Adrianus Weijland en Elisabeth Valstar, ged. te Naaldwijk op 10 dec 1758. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.   Cornelis Dijkshoorn, ged. te Naaldwijk op 17 okt 179079, ovl. te Naaldwijk op 28 mrt 1847, volgt VIIIm

VIIi.  Willem Dijkshoorn, zn. van Cornelis Willemsz Dijkshoorn (VIe) en Aaltje Willemsdr van Geest, ged. te 's-Gravenzande op 14 jan 1742, tr. te Noordwijk op 12 jun 1768 met Anna Hesseling, dr. van Frederik Hesseling en Maritie van Leeuwen, ged. te Noordwijk op 26 apr 1733. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Anna Dijkshoorn, ged. te Noordwijk op 11 nov 1770, ovl. te Vlaardingen op 3 nov 180780, tr. te Vlaardingen op 18 dec 1796 met Laurens Brouwer, zn. van Jacob Brouwer en Elisabeth Polderman, ged. te Vlaardingen op 1 mrt 175281, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 180482
  2.  Jan Dijkshoorn, ged. te Noordwijk op 16 feb 1774. 

VIIj.   Willem Dijkshoorn, zn. van Cornelis Willemsz Dijkshoorn (VIe) en Lena Klaase Broek, ged. te 's-Gravenzande op 22 jun 1749, ovl. te Naaldwijk op 24 mei 1826, tr. (1) te 's-Gravenzande op 9 jun 1775 met Gerritje van der Ende, begr. te 's-Gravenzande op 2 okt 177683
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Willemsz Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenzande op 23 jul 1775. 
  Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Naaldwijk op 17 mei 1778 met Pieternelletje Barendsdr van der Touw, dr. van Barend Cornelisz van der Touw en Neeltje Pieterse van Dijk, ged. te 's-Gravenzande op 17 feb 1754, ovl. te Naaldwijk op 18 dec 1831. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 6 aug 1780, ovl. te Naaldwijk op 3 okt 1822, volgt VIIIn
  2.  Neeltje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 26 okt 1783, ovl. te Naaldwijk op 2 mrt 1841, tr. te Naaldwijk op 2 sep 1810 met Arij Lalleman, zn. van Christiaan Lalleman en Elisabeth van Wingerden, ged. te 's-Gravenzande op 29 jan 1758, ovl. te Naaldwijk op 13 dec 1839. 
  3.  Barend Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 24 jul 1785, ovl. voor jun 1789. 
  4.  Lena Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 24 jul 1785. 
  5.  Neeltje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 18 feb 1787. 
  6.  Barend Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 23 jun 1789, ovl. te Naaldwijk op 22 okt 1866, volgt VIIIo

VIIk.  Johannes Ariens Dijkshoorn, zn. van Arij Ariense Dijkshoorn (VIf) en Klaasje Jacobs Oudshoorn, ged. te Vrijenban op 25 jun 1747, ovl. te Rotterdam op 7 aug 1800, tr. te 's-Gravenhage op 3 okt 1779 met Sara Annokkee, dr. van Isaak Annokkee en Cornelia Mulder, ged. te 's-Gravenhage op 12 sep 1753, ovl. te Rotterdam op 7 feb 1814. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, ged. te 's-Gravenhage op 22 jul 1781, volgt VIIIp
  2.  Arij Dijkshoorn, ged. te Delft op 25 dec 1785, ovl. te Wieringen op 11 feb 1834, volgt VIIIq

VIIl.  Pleun Ariens Dijkshoorn, zn. van Arij Jacobsz Dijkshoorn (VIg) (kerkmeester en diaken te Maasland) en Magteld Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 6 mrt 1726, tr. (1) te Pijnacker op 24 okt 1756 met Trijntje Ariens van der Beek, dr. van Arij Ariens van der Beek en Arijaantje Jans van Schie, ged. te Delft op 16 jan 1729, begr. te Pijnacker op 7 jan 1765. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind Dijkshoorn, geb. op 19 sep 1757. 
  2.  Arij Dijkshoorn, ged. te Pijnacker op 7 okt 1759, ovl. te Rotterdam op 13 mrt 1797, volgt VIIIr
  3.  Ariaantje Dijkshoorn, ged. te Pijnacker op 22 feb 1761. 
  4.  Machteld Pleunsdr Dijkshoorn, ged. te Pijnacker op 1 mei 1763, ovl. te Delft op 2 jan 1820, volgt VIIIs
  Pleun Ariens Dijkshoorn, tr. (2) te Rijswijk op 23 mrt 1766 met Pieternelletje Steenevelt, dr. van Cornelis Leenderts Steenevelt en Claasje Ariens van der Beek, geb. te Pijnacker op 1 nov 1739. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leentje Dijkshoorn, geb. te Rijswijk circa 1769, ovl. te Overschie op 5 mrt 1857, volgt VIIIt
  2.  Clasina Dijkshoorn, geb. te Rijswijk op 15 feb 1767, ovl. te Rotterdam op 2 jul 1825, tr. te Schiebroek op 1 apr 1796 met Jan Hartingsveld, zn. van Cornelis Hartigsveld en Neeltje Geldtelder, geb. te Charlois op 28 mrt 1768, ovl. te Rotterdam op 14 feb 1848. 
  3.  Trijntje Dijkshoorn, geb. te Rijswijk op 28 jul 1771, ovl. te Rotterdam op 28 jan 1858, tr. te Rijswijk op 25 mrt 1792 met Michiel Overgaauw, zn. van Simon Overgaauw en Helena Maarleveld, geb. te Rijswijk op 2 dec 1764, ovl. te Hillegersberg op 25 mei 1810. 
  4.  Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rijswijk op 21 mrt 1773, tr. te Rotterdam op 8 nov 1807 met Elisabeth Vermeij, dr. van Johannes Vermeij en Jannetje Ruijghamer, geb. te Overschie op 29 mei 1781, ovl. te Rotterdam op 24 dec 1818. 
  5.  Ariaantje Dijkshoorn, geb. te Rijswijk op 2 okt 1775, tr. met Simon Overgaauw, zn. van Simon Overgaauw en Helena Maarleveld, geb. te Rijswijk op 15 mrt 1767. 
   Pleun Ariens Dijkshoorn, tr. (3) te Rijswijk op 28 sep 1777 met Metje Fortuijn, dr. van Marius Fortuijn, geb. circa 1738, ovl. te Wateringen op 6 jan 182384

VIIm.  Leentje Ariensdr Dijkshoorn, dr. van Arij Jacobsz Dijkshoorn (VIg) (kerkmeester en diaken te Maasland) en Magteld Pleunen van der Kooij, ged. op 4 jan 1728, tr. te Maasland op 27 dec 1750 met Dirk Pietersz van Vliet, zn. van Pieter Dirksz van Vliet en Ariaantje Isaakse van den Bosch, ged. te Maasland op 22 jan 1710. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Magteld Dirksdr van Vliet, ged. te Maasland op 25 feb 1753, tr. te De Lier op 30 okt 1772 met Jacob Ariensz Verboon
  2.  Jannetje Dirksdr van Vliet, ged. te Maasland op 6 nov 1755, tr. te Schipluiden op 19 okt 1781 met GabriŽl Sijmonsz van der Kooij, zn. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (bouwman onder Hodenpijl) en Neeltje Riddersdr Dokkum, ged. te 't Woud op 9 jan 1729, ovl. te Pijnacker op 11 jun 1793. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIn.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIh) (bouwman Vlaardinger-Ambacht) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 18 mei 173821, bouwman te Maasland, begr. op 7 okt 1795, tr. te Vlaardingen op 22 dec 176485 met Neeltje Philipsdr van der Lelij, dr. van Philips Pietersz van der Lelij en Trijntje van der Hoeven, ged. te Vlaardingen op 25 jan 173686, begr. te Maasland op 2 jun 1789. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Philipus Dijkshoorn, ged. te Maasland op 1 dec 1765, ovl. te Rijswijk op 19 okt 1834, volgt VIIIu
  2.  Jacobus Dijkshoorn, ged. te Maasland op 1 mrt 1767. 
  3.  Pieter Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 jan 1769. 
  4.  Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 2 jun 1771. 
  5.  Arij Jacobsz Dijkshoorn, geb. te Maasland op 10 feb 1773, ovl. te Maasland op 31 dec 1811, volgt VIIIv
  6.  Pleun Dijkshoorn, ged. te Maasland op 18 sep 1774. 
  7.  Arend Dijkshoorn, ged. te Maasland op 24 dec 1780. 

VIIo.   Jacobus Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIh) (bouwman Vlaardinger-Ambacht) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 31 dec 174123, ovl. te Vlaardingen op 2 sep 180324, tr. te Vlaardingen op 29 apr 177088 met Petronella Hoogerwerf, dr. van Willem Hoogerwerf en Geertje Prinsen, ged. te Maasland op 26 sep 1745, ovl. te Vlaardingen op 12 sep 182589
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Trijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 27 jan 1771, ovl. te Vlaardingen op 24 apr 185990, tr. te Vlaardingen op 22 mei 179691 met Hendrik Jansz Vethaak, zn. van Jan Vethaak en Jacoba (Johanna) Brussen, geb. te Vlaardingen op 7 okt 1764, ged. te Vlaardingen op 14 okt 176492, ovl. te Vlaardingen op 1 mrt 181493
  2.  Annetje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 5 apr 1772. 
  3.  Geertje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 jan 1775, ovl. te Kethel en Spaland op 27 dec 1855, volgt VIIIw
  4.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 9 jun 1776, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 okt 183594, volgt VIIIx
  5.  Willem Dijkshoorn, ged. te Maasland op 30 mei 1779, ovl. te Veur op 26 dec 1865. 
  6.   Petronella Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 2 mrt 178395, ovl. te Vlaardingen op 13 dec 185596, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 28 nov 180297 met Joost Leendertse Zuidgeest, zn. van Leendert Jooste Zuidgeest en Pieternelletje Janse Stelleman, ged. te Naaldwijk op 9 okt 1757, arbeider en boer, ovl. te Vlaardingen op 16 jan 183598
  7.   Meijnsje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 2 mrt 178395, begr. te Vlaardingen in mrt 1783. 
  8.   IJsbrand Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 20 aug 178699, begr. te Vlaardingen in okt 1786. 
  9.   IJsbrand Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 25 mei 1788100
   Petronella Hoogerwerf, dr. van Willem Hoogerwerf en Geertje Prinsen, tr. (2) te Vlaardingen op 28 apr 1805101 met Teunis Verhoorn, zn. van Jacob Verhoorn en Geertje van der Velden, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 5 mrt 1758102, ovl. te Vlaardingen op 5 aug 1830103

VIIp.   Neeltje Jacobsdr Dijkshoorn, dr. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIh) (bouwman Vlaardinger-Ambacht) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 mei 174627, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 182828, tr. te Vlaardingen op 25 okt 1778104 met Hendrik Jacobsz Poot, zn. van Jacob Hendrikszn Poot (bouwman Duifpolder) en Trijntje Gerrits van der Eijk, ged. te Maasland op 28 sep 1732, bouwman Vlaardinger-Ambacht, ovl. te Maasland op 28 aug 1812. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Poot, ged. te Vlaardingen op 22 okt 1780106, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jul 1867107, tr. (1) te Vlaardingen op 28 sep 1806108 met Neeltje Weerheim, dr. van Jacob Weerheim en Ariaentje van der Kuil (winkelierster), ged. te Vlaardingen op 12 mei 1782109, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 jan 1811110, tr. (2) te Vlaardingen op 20 jun 1812111 met Gerritje van der Hout, dr. van Frans Jansz van der Hout en Huigje Jorisdr van Zanten, geb. te Maasland op 14 jun 1787, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 feb 1864112
  2.   Jacobus Poot, ged. te Vlaardingen op 16 jan 1785113, metselaar, ovl. te Maasland op 15 jul 1869, tr. (1) te Maasland op 5 mei 1811 met zijn achternicht Sara Willemsdr Bijl, dr. van Willem Jacobsz Bijl en Aaltje Cornelisse van Vliet, geb. te Maasland op 14 mei 1790, ovl. te Maasland op 12 mrt 1819, tr. (2) te Maasland op 9 aug 1834116 met Maria van der Kade, dr. van Adrianus van der Kade en Dirkje de Heer, geb. te Maasland op 1 aug 1809, ovl. te Maasland op 21 mrt 1870. 

VIIq.   Arent Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIh) (bouwman Vlaardinger-Ambacht) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 13 okt 175129, begr. te Vlaardingen op 17 sep 1792, tr. te Vlaardingen op 4 mei 1777118 met Jannetje van Dorp, dr. van Jan Vrankensz van Dorp en Jannetje Leendertsdr van (der) Sweth, ged. te Vlaardingen op 25 jul 1751119, ovl. te Maasland op 3 apr 1816. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 9 aug 1778, ovl. te Maasland op 29 jun 1855, volgt VIIIy
  2.  Trijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 31 dec 1780, ovl. te Naaldwijk op 15 jul 1849, tr. te Naaldwijk op 15 feb 1807 met Hermanus van Zanten, zn. van Gerrit van Zanten en Elisabeth Hermandsr van der Burgh, ged. te 's-Gravenzande op 21 dec 1777, ovl. te Naaldwijk op 28 jan 1835. 

VIIr.   Lena Dijkshoorn, dr. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIh) (bouwman Vlaardinger-Ambacht) en Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 4 nov 175330, ovl. te Schipluiden op 6 mei 1788, tr. te Schipluiden op 13 apr 1781 met Jacob van der Ende, zn. van Daam van der Ende (bouwman) en Marijtje Jacobsdr Poot, ged. te Vlaardingen op 12 dec 1753121, bouwman, ovl. te 's-Gravenhage op 13 jan 1833122
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DaniŽl van der Ende, geb. te Schipluiden op 18 sep 1782, bouwman, ovl. te Kethel en Spaland op 29 sep 1835, tr. te Maasland op 8 mrt 1807 met Meijnsje van der Ende, dr. van Maarten van der Ende (bouwman) en Grietje Oosterloo, ged. te De Lier op 9 jan 1785, ovl. te Vrijenban op 28 feb 1868. 
  2.  Jacob van der Ende, ged. te Schipluiden op 8 feb 1784, begr. te Schipluiden op 1 jun 1790. 
  3.  Pleun van der Ende, ged. te Schipluiden op 29 jan 1786. 
  4.  Maria van der Ende, ged. te Schipluiden op 21 okt 1787. 
   Jacob van der Ende, zn. van Daam van der Ende (bouwman) en Marijtje Jacobsdr Poot, tr. (2) te Schipluiden op 1 nov 1789 met Elisabeth Jansdr Kaagenaar, dr. van Jan Goossen Kaagenaar en Marietje Leendertsdr Verkade, ged. te De Lier op 9 nov 1765, ovl. te 's-Gravenhage op 5 jun 1839123
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes van der Ende, geb. te Schipluiden op 10 jul 1790. 
  2.   Jaapje van der Ende, geb. te Schipluiden op 5 nov 1793, ovl. te 's-Gravenhage op 9 feb 1865124
  3.  Arij van der Ende, ged. te Schipluiden op 5 aug 1795. 
  4.  Maartje van der Ende, ged. te Schipluiden op 1 nov 1796. 
  5.  Cornelia van der Ende, ged. te Schipluiden op 10 jul 1799. 

VIIs.  Neeltje Pietersdr Dijkxhoorn, dr. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIi) (bouwman, weledelgeboren man van Delfland) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 14 mrt 1745, tr. te 't Woud op 8 apr 1769 met Dirk Pietersz van der Eijk, zn. van Pieter Dirksz van der Eijk (bouwman Papsou) en Bastiaantje Poot, ged. te Schipluiden op 15 mrt 1741. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bastiaan van der Eijk, geb. te 't Woud op 8 dec 1773, ovl. te Kethel en Spaland op 19 okt 1858, otr. te Overschie op 23 apr 1803 met Ariaantje Rodenburg, geb. te Ackersdijk circa 1780. 
  2.  Pieter Dirks van der Eijk, geb. te Schipluiden op 9 okt 1776, j.m. van 't Wout-Harnas, ovl. te Delft op 7 apr 1843, otr. te Delft op 6 apr 1798 met Anna Poot, dr. van Dirk Pietersz Poot (bouwman in de ambachts heerlijkheid "Hoodenpijl",) en Pieternella Maarleveld, ged. te Schipluiden op 13 dec 1761, ovl. te Delft op 7 mrt 1844. 
  3.  Trijntje Dirks van der Eijk, geb. te Delft op 12 nov 1783, ovl. te Frederiksoord op 24 dec 1820, tr. met Pieter Dijkshoorn, zn. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin (zie IXq). 

VIIt.  Maartje Dijkxhoorn, dr. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIi) (bouwman, weledelgeboren man van Delfland) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 16 mrt 1749, otr. te Delft op 11 apr 1772 met Dirk van der Bosch, zn. van Abraham van der Bosch en Neeltje Jans van Noordt, ged. te Delft op 29 okt 1747, ovl. te Delft op 30 okt 1820. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Abraham Dirksz van den Bos, geb. te Hof van Delft op 15 feb 1774, ovl. te Delft op 30 apr 1846, tr. te Abtsregt op 27 apr 1806 met Crijntje van der Vlugt, dr. van Dirk van der Vlugt en Jannetje Patijn, ged. te Delft op 16 jan 1785, ovl. te Vrijenban op 1 nov 1830. 
  2.   Lena van der Bosch, ged. te 't Woud op 31 dec 1775, ovl. te Sint Maartensregt op 3 mrt 1855125, tr. te Delft op 5 mei 1799 met Jacob Ariesz Poot, zn. van Arij Simonsz Poot (bouwman aan de Groeneweg) en Neeltje Jacobsdr Poot, ged. te Kethel op 25 dec 1773, ovl. te Kethel en Spaland op 6 okt 1827. 
  3.  Petronella van den Bosch, geb. te Hoog en Woud Harnasch, ged. te 't Woud op 4 feb 1781, ovl. te Hof van Delft op 23 apr 1835, tr. te Hof van Delft op 18 mei 1806 met Cornelis van Leeuwen, zn. van Cornelis van Leeuwen en Aaltje van Es, geb. te Zoetermeer op 24 mrt 1782, ovl. te Vrijenban op 2 jan 1859. Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder. 

VIIu.  Arent Pietersz Dijkxhoorn, zn. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIi) (bouwman, weledelgeboren man van Delfland) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 18 okt 1750, ovl. in sep 1808, tr. (1) te Pijnacker op 14 apr 1782 met Trijntje Maartensdr van der Kleij, dr. van Maarten van der Kleij en Neeltje van der Spek, ged. te Pijnacker op 25 sep 1757, ovl. voor 1788. 
  Arent Pietersz Dijkxhoorn, tr. (2) te Schipluiden op 10 okt 1788 met Baaltje Cornelis Bezemer, dr. van Cornelis Bezemer en Maria Barends van der Touw, geb. te De Lier op 16 mrt 1766, ovl. te Delft op 13 apr 1847. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert Dijkshoorn, geb. te Hof van Delft circa 1789, volgt VIIIz
   Baaltje Cornelis Bezemer, dr. van Cornelis Bezemer en Maria Barends van der Touw, tr. (2) te Delft op 10 mei 1815126 met Pieter van der Ende, zn. van Cornelis van der Ende en Lena de Leeuw, geb. te Rijswijk circa 1765, ovl. te Delft op 18 sep 1846. 

VIIv.   Aagje Dijkxhoorn, dr. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIi) (bouwman, weledelgeboren man van Delfland) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 19 dec 1756, begr. te 's-Gravenzande op 31 dec 1795, tr. te 's-Gravenzande op 29 mrt 1780 met Cornelis Jans Zonneveld, zn. van Jan Pietersz Sonneveld en Maartje Jorisse Bieslandt, geb. te 's-Gravenzande op 18 mrt 1754, ged. te 's-Gravenzande op 16 feb 1755, ovl. te Schipluiden op 11 jan 1843127
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Leentje Zonneveld, ged. te Naaldwijk op 30 dec 1787, ovl. te Schipluiden op 22 feb 1865128, tr. te Naaldwijk op 1 mei 1808 met Willem van den Berg, zn. van Cornelis van den Berg en Catharina Wolhof, ged. te Delft op 28 dec 1786, ovl. te Schipluiden op 24 nov 1855129
  Cornelis Jans Zonneveld, zn. van Jan Pietersz Sonneveld en Maartje Jorisse Bieslandt, otr. (2) te 's-Gravenzande op 13 apr 1798, tr. te 's-Gravenzande op 29 apr 1798 met Klazijntje Woutersdr van der Sar, dr. van Wouter Cornelisz van der Sar en Catharina Gerritsdr Westmaas, geb. te 's-Gravenzande, ged. te 's-Gravenzande op 18 dec 1768, ovl. te Naaldwijk op 30 mei 1833. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieternella Sonneveld, geb. te Naaldwijk op 20 jun 1802, ovl. te Schipluiden op 17 mrt 1878130, tr. te Naaldwijk op 28 apr 1827131 met Dirk van der Eijk, zn. van Pieter Dirks van der Eijk (j.m. van 't Wout-Harnas) en Anna Poot, geb. te Hof van Delft op 20 mei 1800, ovl. te Schipluiden op 19 mei 1875132
  2.   Ariaantje Sonneveld, ged. te 's-Gravenzande op 16 dec 1805, tr. te Naaldwijk op 30 apr 1831133 met Arij de Jong, zn. van Joost de Jong (bouwman te Maassluis en Naaldwijk) en Maria Poot, ged. te Maasland op 29 apr 1804, ovl. te Naaldwijk op 23 nov 1859. 

VIIw.  Arij Pietersz Dijkxhoorn, zn. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (VIi) (bouwman, weledelgeboren man van Delfland) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 3 mei 1763, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 14 okt 1847, tr. te Schipluiden op 16 mei 1785 met Cornelia Riddersdr van der Kooij, dr. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (bouwman 't Woud) en Geertje de Hoog, geb. te Zouteveen, ged. te Schipluiden op 8 feb 1761, ovl. te Hof van Delft op 27 jan 1832. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 19 mei 1786, ovl. te Vrijenban op 27 dec 1868, volgt VIIIaa
  2.  Geertruij Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 24 apr 1789. 
  3.  Ridderus Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 9 dec 1790, ovl. te Groeneveld op 27 mei 1848, volgt VIIIab
  4.   Leentje (Lena) Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 5 mrt 1792, ovl. te Delft op 12 jun 1865, tr. te Hof van Delft op 15 jun 1820134 met Reijer Grisnigt, zn. van Abram Grisnigt en Petronella van Zuijtwijk, geb. te Delft op 19 sep 1779, ovl. te Delft op 19 sep 1839. 
  5.  Simon Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 28 mrt 1795, ovl. te Hof van Delft op 21 jul 1870, volgt VIIIac
  6.  Arend Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 20 jun 1800, ovl. na 1860, volgt VIIIad
  7.  Arij Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 17 dec 1802, ovl. te Hillegersberg op 18 aug 1864, volgt VIIIae

Generatie VIII

VIIIa.   Maartje Ariensdr Dijkshoorn, dr. van Arij Willemsz Dijkshoorn (VIIb) (bouwman onder Schipluiden, welgeboren man van Delfland) en Neeltje Post, ged. te Schipluiden op 29 apr 1770, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 jul 183940, otr. te Schipluiden op 5 mei 1793 met Hendrik de Bruijn, zn. van Arij Jansz de Bruijn en Magdalena Hendrikse Knol, ged. te Monster op 29 jun 1767, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1843135
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Magdalena de Bruijn, geb. te Schipluiden op 2 apr 1794, ged. te Schipluiden op 16 apr 1794, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 okt 1859136, tr. (1) te Maassluis op 4 okt 1820137 met Nicolaas (Klaas) Hagers, zn. van Jan Hagens en Neeltje Berkel, geb. te Maassluis op 31 jan 1794138, ged. te Maassluis op 2 feb 1794138, ovl. te Rotterdam op 16 dec 1821, tr. (2) te Pijnacker op 26 apr 1829139 met Philippus Weerheim, zn. van Gerrit Weerheim en Elisabet van der Gaag, ged. te Vlaardingen op 27 jun 1784140, ovl. te Pijnacker op 24 jul 1847. 
  2.   Ariaantje de Bruijn, geb. te Schipluiden op 21 mrt 1796, ovl. te Maasland op 6 jun 1869, tr. (1) met haar achterneef Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) (bouwman onder Maasland) en Jacoba van den Berg (zie IXf), tr. (2) te Maasland op 14 nov 1829144 met Jan van der Eijk, zn. van Philippus van der Eijk en Lijsbet van Dorp, geb. te Vlaardingen op 26 sep 1793, ged. te Vlaardingen op 29 sep 1793145, ovl. te Maasland op 24 apr 1870. 
  3.   Arie de Bruijn, ged. te Schipluiden op 21 jan 1798, watermolenaar, tr. te Maasland op 18 mei 1822147 met Bettje (Elisabeth) Hoogendam, dr. van Hendrik Hoogendam en Elizabeth Oosterloo, geb. te De Lier op 16 feb 1801, ovl. te Zouteveen op 16 dec 1839148
  4.  Neeltje de Bruijn, ged. te Schipluiden op 8 sep 1799. 
  5.   Dirkje de Bruijn, geb. te Maasland op 12 nov 1803, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 1882149, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 nov 1834150 met Jan van der Eijk, zn. van Philippus van der Eijk en Lijsbet van Dorp, ged. te Vlaardingen op 19 jun 1785151, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 sep 1861152
  6.  Jaapje de Bruijn, ged. te Maasland op 22 dec 1805. 
  7.   Adrianus de Bruijn, ged. te Maasland op 28 feb 1808, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 dec 1878153, tr. te Zouteveen op 4 mei 1832154 met Meinsje Verboon, dr. van Jacob Verboon (bouwman Zouteveen) en Marijtje Klapwijk, geb. te Zouteveen op 2 okt 1811155, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 mrt 1885156
  8.   Hendrijntje (Hendrina, Hendrika) de Bruijn, geb. te Maasland op 5 okt 1812157, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 sep 1876158, tr. te Maasland op 30 okt 1835159 met Dirk Nijkerk (Neijkerk), zn. van Hendrik Nijkerk en Annetje van Berkel, geb. te Vlaardingen op 6 jul 1808, ged. te Vlaardingen op 10 jul 1808160, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 22 dec 1877161
  9.   Maria de Bruin, geb. te Schipluiden op 13 okt 1801, ged. te Schipluiden op 18 okt 1801, ovl. te Maasland op 9 mei 1878, tr. te Maasland op 29 apr 1825162 met Dirk Bouwmeester, zn. van Marinus Bouwmeester en Jannetje van Zanten, geb. te De Lier op 4 apr 1784, ovl. te Maasland op 9 okt 1846. 

VIIIb.   Willem Arijsz Dijkshoorn, zn. van Arij Willemsz Dijkshoorn (VIIb) (bouwman onder Schipluiden, welgeboren man van Delfland) en Neeltje Post, ged. te Schipluiden op 3 mei 1772, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 24 jun 1836, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 1799163 met zijn nicht Jaapje Willemsdr Post, dr. van Willem Post (bouwman onder Vlaardinger Ambacht) en Maartje Willemsdr Dijkshoorn (VIIIe), ged. te Vlaardingen op 22 feb 1778164, ovl. te Ackersdijk op 18 nov 1830. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje Dijkshoorn, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt circa 1801, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 5 jan 1837, volgt IXa
  2.   Maartje Dijkshoorn, ged. te Kethel en Spaland op 8 mei 1803, ovl. te Delft op 10 jul 1833, tr. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 29 apr 1827165 met Christiaan Fredrich Vincke, zn. van Johann Friedrich Vincke en Ilse Margrethe Stormes, geb. te Bohnhorst [Duitsland] op 14 okt 1797, ovl. te Vrijenban op 29 jul 1862. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Arie Dijkshoorn, geb. te Delft op 24 mrt 1808. 
  4.  Antje Dijkshoorn, ged. te Kethel en Spaland op 23 jul 1809, ovl. te Overschie op 18 mei 1885, volgt IXb
  5.  Jaapje Dijkshoorn, geb. te Pijnacker op 16 mei 1817, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 17 jan 1836. 

VIIIc.   Willem Pietersz Dijkshoorn, zn. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (VIIc) (bouwman onder Vlaardinger Ambacht) en Jannetje Korpershoek, ged. te Vlaardingen op 29 feb 175649, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 180650, tr. te Vlaardingen op 8 jun 1783166 met Lena Leendertsdr van Bergen, dr. van Leendert Jansz van Bergen en Pietertje Meesdr Buisert, ged. te Pernis op 31 mei 1761, ovl. te Maassluis op 7 mrt 1850167
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 29 feb 1784168, ovl. voor mei 1806. 
  2.   Pietertje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 21 aug 1785169, ovl. te Vlaardingen op 3 jan 1812170, volgt IXc
   Lena Leendertsdr van Bergen, dr. van Leendert Jansz van Bergen en Pietertje Meesdr Buisert, tr. (2) te Maassluis op 7 mei 1809 met Dirk Kooreneef, zn. van Gerrit Kooreneef en Wijntje van der Plaat, geb. te Maasland circa 1753, ovl. te Maassluis op 6 jun 1819171
   Lena Leendertsdr van Bergen, tr. (3) te Maassluis op 29 apr 1824 met Gerrit Minheer, zn. van Dirk Minheer en Johanna Kasteleijn, ged. te Brielle op 1 jan 1764, ovl. te Maassluis op 25 nov 1851172

VIIId.   Willem Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) (bouwman en ambachtsbewaarder) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 23 mrt 174953, bouwman onder Maasland, ovl. te Maasland op 26 jan 1814, tr. te Vlaardingen op 28 apr 1776173 met Jacoba van den Berg, dr. van Arij Arendsz van den Bergh en Pieternella Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 5 nov 1749174, ovl. te Maasland op 28 apr 1823. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jaapje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 4 mei 1777, ovl. te 's-Gravenhage op 15 feb 1855176, tr. te Maasland op 21 jul 1805 met Pieter (Petrus) Korpershoek, zn. van Pieter Korpershoek en Neeltje van der Jagt, ged. te Rijswijk op 6 mrt 1785, doodgraver te 's Gravenhage, ovl. te 's-Gravenhage op 10 mrt 1845177. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Pieternelletje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 1 okt 1778, ovl. te Maasland op 20 jul 1857, volgt IXd
  3.   Willemijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 23 apr 1780, ovl. te Ruijven op 28 feb 1833, tr. te Maasland op 30 apr 1814179 met haar neef Willem Post, zn. van Willem Post (bouwman onder Vlaardinger Ambacht) en Maartje Willemsdr Dijkshoorn (VIIIe), ged. te Vlaardingen op 20 okt 1776180, bouwman, ovl. te Pijnacker op 22 mrt 1854. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.   Arendje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 9 sep 1781, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 aug 1852181, volgt IXe
  5.  Ariaantje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 20 okt 1782, begr. te Maasland op 31 okt 1783. 
  6.  Willem Dijkshoorn, ged. te Maasland op 14 dec 1783, ovl. te Maasland op 14 okt 1828, volgt IXf

VIIIe.   Maartje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) (bouwman en ambachtsbewaarder) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 16 aug 175055, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 mei 179256, tr. te Vlaardingen op 1 mei 1774182 met Willem Post, zn. van Jacob Post (bouwman en schepen Zouteveen) en Dirkje van der Snoek, bouwman onder Vlaardinger Ambacht, begr. te Overschie op 28 nov 1807. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Dirkje Post, ged. te Vlaardingen op 5 mrt 1775183, ovl. te Rotterdam op 20 mrt 1839, tr. (1) te Vlaardingen op 9 nov 1794184 met Arij van der Marel, zn. van Cornelis Roelantsz van der Marel en Jannetje Ariens van der Speck, ged. te Maasland op 6 jun 1762, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 apr 1801, tr. (2) te Vlaardingen op 17 aug 1806185 met Henderik van der Hoeve, zn. van Arij Jansz van der Hoeven en Marijtje Esser Essing, ged. te Vlaardingen op 25 jun 1760186, ovl. te Rotterdam op 17 nov 1850. 
  2.   Willem Post, ged. te Vlaardingen op 20 okt 1776180, bouwman, ovl. te Pijnacker op 22 mrt 1854, tr. met zijn nicht Willemijntje Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) (bouwman onder Maasland) en Jacoba van den Berg. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.   Jaapje Willemsdr Post, ged. te Vlaardingen op 22 feb 1778164, ovl. te Ackersdijk op 18 nov 1830, tr. met haar neef Willem Arijsz Dijkshoorn (zie VIIIb). 
  4.   Anna Post, ged. te Vlaardingen op 5 dec 1779187
  5.   Ariaantje Post, ged. te Vlaardingen op 24 apr 1782188
  6.   Jacob Post, ged. te Vlaardingen op 21 dec 1783189, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 sep 1792190
  7.   Maartje Post, ged. te Vlaardingen op 24 apr 1785191
  8.  Willemijntje Post, geb. circa 1786. 
  9.   Leena Post, ged. te Vlaardingen op 5 okt 1788192
  10.   Willem Post, ged. te Vlaardingen op 11 jul 1790193, ovl. te Vrijenban op 14 jan 1868, tr. te Berkel en Rodenrijs op 2 aug 1815194 met Willemijntje Neeleman, dr. van Pieter Cornelisz Neeleman en Antje Bastiaansdr Uijthol, geb. te Berkel op 23 aug 1794, ovl. te Overschie op 6 dec 1879. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder. 

VIIIf.   Maarten Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) (bouwman en ambachtsbewaarder) en Jaapje van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1754, ged. te Vlaardingen op 14 jul 175457, bouwman, schepen, maire enz, ovl. te Vlaardingen op 13 mrt 181758, tr. te Vlaardingen op 9 apr 1780195 met Trijntje Post, dr. van Jacob Post (bouwman en schepen Zouteveen) en Dirkje van der Snoek, ged. te Schipluiden op 21 mei 1758, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jul 1828196
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 1781, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 1840198, volgt IXg
  2.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 10 jan 1854200, volgt IXh
  3.   Jaapje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 2 jan 1785201, ovl. te Maasland op 24 sep 1861, volgt IXi
  4.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 sep 1787, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 mei 1866204, volgt IXj
  5.   Dirkje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 21 feb 1790205, ovl. te Vlaardingen op 14 feb 1878206, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 mei 1819207 met Ridderus van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 10 mrt 1784, ged. te Vlaardingen op 14 mrt 1784208, bouwmansknecht, ovl. te Vlaardingen op 13 sep 1826209
  6.   Maartje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 5 feb 1792210, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 17 nov 1792211
  7.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1793, ged. te Vlaardingen op 1 sep 1793212, ovl. te Schiedam op 20 feb 1854213, tr. te Vlaardingen op 22 jan 1814214 met haar neef Leendert Zonneveld, zn. van Machiel Zonneveld en Jannetje Post, ged. te Vlaardingen op 27 dec 1789215, bouwman, ovl. te Schiedam op 20 jun 1851216
  8.   Meijnsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 1796, ovl. te Vlaardingen op 17 feb 1834218, volgt IXk
  9.   Anna Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 feb 1798, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1870219, volgt IXl
  10.   Sijtje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 sep 1800, ged. te Vlaardingen op 5 okt 1800221
  11.   Sijtje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 1802, ged. te Vlaardingen op 25 apr 1802222, ovl. te Kethel en Spaland op 28 apr 1848, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1827223 met Lambregt van Berkel, zn. van Machiel Lambregtsz van Berkel (bouwmansknecht) en Neeltje Corsdr van Dijk, geb. te Vlaardingen op 4 aug 1803, ged. te Vlaardingen op 14 aug 1803224, metselaar, ovl. te Kethel en Spaland op 12 dec 1877. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  12.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1804, ovl. te Vlaardingen op 1 feb 1870226, volgt IXm

VIIIg.   Meinsje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) (bouwman en ambachtsbewaarder) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 30 mei 175659, ovl. te Rijswijk op 15 feb 1796, tr. te Vlaardingen op 16 jan 1780227 met Jan (Johannes) Jansz van Dorp, zn. van Jan Vrankensz van Dorp en Jannetje Leendertsdr van (der) Sweth, ged. te Vlaardingen op 21 aug 1746228, bouwman, ovl. te Stompwijk op 3 nov 1820. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.  Jannetje van Dorp, ged. te Rijswijk op 22 dec 1782, ovl. te Rijswijk op 20 feb 1820, tr. te Rijswijk op 13 okt 1799 met Arend van der Knaap (van Knaapen), zn. van Jacob van der Knaap en Neeltje van Geest, geb. te Rozenburg op 20 jan 1772, molenaar, zandschipper, bouwman, ovl. te Rijswijk op 4 mrt 1860. 
  Jan Jansz van Dorp, zn. van Jan Vrankensz van Dorp en Jannetje Leendertsdr van (der) Sweth, tr. (2) te Rijswijk op 15 okt 1797 met Leuntje van der Knaap, dr. van Jacob van der Knaap en Neeltje van Geest, geb. te Rozenburg op 7 feb 1770, ovl. te Maasland op 13 feb 1844. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

VIIIh.   Marijtje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) (bouwman en ambachtsbewaarder) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 11 dec 175760, ovl. te Pijnacker op 21 apr 1837, tr. te Vlaardingen op 3 mei 1778229 met Wouter van Treuren, zn. van Arij van Treuren en Grietje Noot, ged. te Rotterdam op 28 dec 1747, ovl. te 't Woud op 5 aug 1810. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Grietje van Treuren, ged. te Vlaardingen op 10 sep 1780230
  2.  Willem van Treuren, ged. te Maasland op 3 feb 1782, ovl. te Delft op 14 jun 1850, kerk.huw. te Schipluiden op 14 apr 1821 met Maria Sonneveld, dr. van Dirk Sonneveld en Arijaantje Koolen, geb. circa 1773, ovl. te Delft op 22 feb 1848. 
  3.  Arij van Treuren, ged. te Maasland op 22 jun 1783. 
  4.   Jacob van Treuren, ged. te Vlaardingen op 12 sep 1784231
  5.   Grietje van Treuren, geb. te 't Woud op 10 aug 1787, ovl. te Maasland op 13 dec 1844, tr. te Maasland op 11 sep 1814233 met haar achterneef Arij van der Ende, zn. van Maarten van der Ende (bouwman) en Grietje Oosterloo, ged. te De Lier op 4 mrt 1787, arbeider, ovl. te Maasland op 27 okt 1859. 
  6.  Jaapje van Treuren, geb. te 't Woud op 16 okt 1789, breischoolhoudster, ovl. te Delft op 18 mrt 1832. 
  7.   Arij van Treuren, geb. te 't Woud op 18 feb 1791, bouwmansknecht, ovl. te Delft op 22 mrt 1850, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1821235 met zijn achternicht Maria van der Ende, dr. van DaniŽl van der Ende (bouwman) en Ariaentje Maan, geb. te Kethel op 9 mei 1797, ovl. te Hof van Delft op 19 mrt 1845. 
  8.   Maartje van Treuren, geb. te Hof van Delft op 20 mei 1796, ovl. te Pijnacker op 4 feb 1881, tr. te Hof van Delft op 25 apr 1821236 met Cornelis Schinkelshoek, zn. van Gerrit Schinkelshoek en Cornelia Jacobs Breugem, geb. te Pijnacker op 3 jan 1785, ovl. te Pijnacker op 29 mrt 1878. 

VIIIi.   Pieter Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) (bouwman en ambachtsbewaarder) en Jaapje van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jun 1761, ged. te Vlaardingen op 21 jun 176162, bouwman in de Broekpolder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jan 184763, tr. te Maasland op 30 apr 1785 met Antje van den Berg, dr. van Klaas van den Bergh en Marijtje Klapwijk, geb. te Schipluiden op 24 okt 1753, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 mrt 1831237
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Pietersz Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jun 1787, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 1864239,240, volgt IXn
  2.   Nicolaas (Klaas) Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 10 okt 1790241, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1793242
  3.   Doodgeb. dochter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 feb 1793243
  4.   Klaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 20 apr 1794, ged. te Vlaardingen op 27 apr 1794244, particulier, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 okt 1834245
  5.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 mei 1798, ovl. te Vlaardingen op 28 mei 1889247,248, volgt IXo

VIIIj.   Zijtje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIId) (bouwman en ambachtsbewaarder) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 24 feb 176565, ovl. voor 1802, tr. te Vlaardingen op 29 apr 1787249 met Joost Leendertse Zuidgeest, zn. van Leendert Jooste Zuidgeest en Pieternelletje Janse Stelleman (zie VIIo). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Petronella Zuidgeest, geb. te Vlaardingen op 26 okt 1797, ged. te Vlaardingen op 29 okt 1797250, ovl. te Vrijenban op 9 apr 1838, tr. te Abtsregt op 17 mei 1829251 met Hendrik Poot, zn. van Arie Pietersz Poot (arbeider) en Suzanne Eijgenraam, geb. te Maasland op 9 dec 1793, bouwknegt, ovl. te Delft op 10 dec 1875. 
  Joost Leendertse Zuidgeest, zn. van Leendert Jooste Zuidgeest en Pieternelletje Janse Stelleman, tr. (2) met Petronella Dijkshoorn, dr. van Jacobus Dijkshoorn (VIIo) en Petronella Hoogerwerf

VIIIk.  Cornelis Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Leendertsz Dijkshoorn (VIIe) en Hilletje Cornelisdr van der Maarel, geb. te Vlaardingen, ged. te Kethel op 19 okt 1738, tr. te Rotterdam op 16 okt 1764 met Cornelia Jansdr de Bruin, geb. te Streefkerk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Elisabeth Hillegonda Dijkshoorn, ged. te Rotterdam op 8 apr 1765, ovl. te Vlaardingen op 11 sep 1835252, volgt IXp
  2.   Henderijntje Dijkshoorn, ged. te Rotterdam op 25 mei 1776, ovl. te Rotterdam op 9 jan 1836, tr. te Vlaardingen op 9 okt 1791253 met Abram Groenedijk, zn. van Adrianus Groenedijk en Johanna Groenendijk, ged. te Rotterdam op 10 aug 1770, boekhandelaar. 
  3.  Pieter Dijkshoorn, ged. te Rotterdam op 7 feb 1770, ovl. te Vledder op 24 mrt 1838, volgt IXq
  4.   Johannes Dijkshoorn, geb. te 't Woud op 1 jul 1772, ovl. te Vlaardingen op 23 feb 1831254, volgt IXr
  5.   Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 22 aug 1773255, ovl. te Vlaardingen op 15 dec 1859256, volgt IXs
  6.   Lena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 jun 1775257, ovl. te Overschie op 29 jun 1860, tr. met Christiaan van der Kroon, zn. van Fredrik van der Kroon en Jannetje Verbeek, geb. te Overschie op 10 sep 1782, ovl. te Overschie op 4 feb 1874. 
  7.   Cornelis Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 1 sep 1776258, ovl. te Vlaardingen op 10 sep 1808259, begr. te Vlaardingen op 12 sep 1808. 
  8.   Adriana Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 28 apr 1782260, ovl. te Hof van Delft op 11 mrt 1869, volgt IXt

VIIIl.  Pieter Dijxhoorn, zn. van Arie Dijkshoorn (VIIf) (bouwman 't Woud) en Cornelia Dortweg, ged. te 't Woud op 22 dec 1765, ovl. te Rotterdam op 7 aug 1830, tr. met Neeltje van der Lecq, dr. van Pieter van der Lecq en Elisabeth Grutterswijk, ged. te Overschie op 9 mei 1775, ovl. te Rotterdam op 9 apr 1853. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij Dijkshoorn, geb. te Overschie op 31 aug 1797, ovl. te Rotterdam op 10 nov 1880, volgt IXu
  2.   Elisabeth Dijkshoorn, geb. te Overschie op 27 jun 1799, ovl. te Rotterdam op 10 aug 1886, tr. (1) te Rotterdam op 18 okt 1837261 met Leendert Noordhoek, zn. van Leendert Noordhoek en Neeltje Smaal, ged. te Vlaardingen op 6 jan 1788262, ovl. te Rotterdam op 31 jan 1844, tr. (2) te Rotterdam op 1 nov 1848263 met Johannes Bernardus Breurman, zn. van Johan Hendrik Breurman en Sophia Lucas, geb. te Rotterdam circa mrt 1804, ovl. te Rotterdam op 2 jun 1856. 
  3.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Overschie op 29 apr 1803, ovl. te Rotterdam op 12 jun 1887, tr. te Rotterdam op 21 jul 1824264 met Christoffel de Breij, zn. van Johannes de Breij en Hubertina Pieternella Kup, ged. te Rotterdam op 19 okt 1804, ovl. te Rotterdam op 18 dec 1845. 
  4.  Petronella Dijxhoorn, geb. te Rotterdam op 26 apr 1805, begr. te Rotterdam op 12 sep 1810. 
  5.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 7 okt 1813, ovl. te Overschie op 19 dec 1850, tr. te Rotterdam op 22 feb 1837265 met Hendrik (Henderik) Aalbers, zn. van Jacobus Aalbers en Grietje de Kater, geb. te Overschie en Hogeban op 19 dec 1807, ovl. te Overschie op 20 nov 1863. 

VIIIm.   Cornelis Dijkshoorn, zn. van Jan Cornelisse Dijkshoorn (VIIh) en Magdalena Ariensdr van der Sar, ged. te Naaldwijk op 17 okt 179079, ovl. te Naaldwijk op 28 mrt 1847, tr. te 's-Gravenzande op 12 jun 1818266 met Antje (Aaltje) Kuijvenhoven, dr. van Jan Kuijvenhoven en Pieternelletje van der Eijk, geb. te 's-Gravenzande op 31 jul 1795, ged. te 's-Gravenzande op 2 aug 1795267, ovl. te Naaldwijk op 22 nov 1864. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 27 sep 1820268
  2.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 13 dec 1821269, ovl. te Naaldwijk op 21 mrt 1894, volgt IXv
  3.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 14 jan 1826270, ovl. te Monster op 28 jan 1888, tr. te 's-Gravenzande op 18 mei 1855272 met Leendert Hoogenraad, zn. van Hendrik Hoogenraad en Maria Ouwendijk, geb. te Monster op 28 sep 1824274, ovl. te Monster op 11 mrt 1880273. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  4.   Magdalena Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 15 okt 1827275, ovl. te Naaldwijk op 21 jun 1862, volgt IXw
  5.   Dirkje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 21 feb 1829276, ovl. te Naaldwijk op 1 mrt 1830. 
  6.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 10 aug 1831277
  7.   Dirk Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1834278, ovl. te Naaldwijk op 29 jul 1834. 

VIIIn.  Cornelis Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (VIIj) en Pieternelletje Barendsdr van der Touw, geb. te Naaldwijk op 6 aug 1780, ovl. te Naaldwijk op 3 okt 1822, tr. te Naaldwijk op 27 apr 1806 met Maria van der Tak, dr. van Arie van der Tak en Antje Willemsdr van Kralingen, ged. te Hillegersberg op 8 okt 1786, ovl. te Naaldwijk op 31 jan 1843. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 18 sep 1806, ovl. te Wateringen op 14 dec 1893, volgt IXx
  2.  Arij Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 1 sep 1810, ovl. te Naaldwijk op 31 aug 1896, volgt IXy
  3.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 4 mrt 1813281, ovl. te Naaldwijk op 20 dec 1892, volgt IXz
  4.   Janis (Adrianus) Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 2 mei 1819282, tr. te Naaldwijk op 30 nov 1844283 met Jacoba Boekesteijn, dr. van Arie Boekesteijn en Arendje Krouwel, geb. te Naaldwijk op 8 jun 1809, ovl. te Naaldwijk op 14 dec 1891. 

VIIIo.   Barend Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (VIIj) en Pieternelletje Barendsdr van der Touw, geb. te Naaldwijk op 23 jun 1789, ovl. te Naaldwijk op 22 okt 1866, tr. te Naaldwijk op 31 jul 1819284 met Jacoba van Tol, dr. van Pieter Dirksz van Tol en Ariaantje Pietersdr Koole, ged. te 's-Gravenzande op 16 sep 1798, ovl. te Naaldwijk op 17 jan 1847. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 20 okt 1819285, ovl. te Naaldwijk op 14 sep 1821. 
  2.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 4 nov 1820286, ovl. te Naaldwijk op 12 mei 1902, volgt IXaa
  3.   Jaantje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 11 jan 1824287, ovl. te Naaldwijk op 18 jun 1847. 
  4.   Wilhelmina Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 13 okt 1827288

VIIIp.  Cornelis Dijkshoorn, zn. van Johannes Ariens Dijkshoorn (VIIk) en Sara Annokkee, ged. te 's-Gravenhage op 22 jul 1781, tr. te Rotterdam op 15 aug 1802 met Catrina de Jong
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 8 feb 1803, ovl. te Rotterdam op 31 jul 1832, volgt IXab

VIIIq.   Arij Dijkshoorn, zn. van Johannes Ariens Dijkshoorn (VIIk) en Sara Annokkee, ged. te Delft op 25 dec 1785, ovl. te Wieringen op 11 feb 1834, tr. te Rotterdam op 7 sep 1815289 met Apolonia Hofland, dr. van Salomon Hofland en Dijna Hoogeveen, geb. te Schiedam op 22 mrt 1793, ovl. te Wieringen op 1 okt 1852. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas (Klaas) Dijkshoorn, geb. te Oudeschild op 24 sep 1823, ovl. te Den Helder op 21 aug 1866, volgt IXac

VIIIr.  Arij Dijkshoorn, zn. van Pleun Ariens Dijkshoorn (VIIl) en Trijntje Ariens van der Beek, ged. te Pijnacker op 7 okt 1759, ovl. te Rotterdam op 13 mrt 1797, tr. te Rotterdam op 8 apr 1783 met Maria Olimans
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arij Dijxhoorn, ged. te Rotterdam op 20 mrt 1784, tr. te Rotterdam op 5 feb 1812290 met Maria van der Ham, dr. van Cornelis van der Ham en Jannetje van den Berg, geb. te Kralingen op 4 aug 1791, ovl. te Rotterdam op 3 jul 1840. 

VIIIs.  Machteld Pleunsdr Dijkshoorn, dr. van Pleun Ariens Dijkshoorn (VIIl) en Trijntje Ariens van der Beek, ged. te Pijnacker op 1 mei 1763, ovl. te Delft op 2 jan 1820, tr. te Schipluiden op 17 jan 1784 met Arie Noordam, zn. van Jan Cornelisz Noordam en Klazijna Arijs de Geus, ged. te De Lier op 19 nov 1758, ovl. te Delft op 29 jul 1831. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arij Noordam, geb. te Delft op 1 dec 1794, ovl. te Delft op 2 apr 1855, tr. te Hodenpijl op 29 apr 1824291 met Alida Koppert, dr. van Cornelis Koppert en Clasina de Jong, geb. te Hodenpijl in 1804, ovl. te Delft op 18 feb 1867. 
  2.   Arejaantje Noordam, geb. te Delft op 16 apr 1804, ovl. te Pijnacker op 9 aug 1851, tr. te Hof van Delft op 15 nov 1827292 met Johannes Coenraad Welling, zn. van Johannes Coenraad Welling en Antje van Oosten, geb. te Pijnacker op 22 jan 1802, ovl. te Vrijenban op 15 nov 1869. 

VIIIt.  Leentje Dijkshoorn, dr. van Pleun Ariens Dijkshoorn (VIIl) en Pieternelletje Steenevelt, geb. te Rijswijk circa 1769, ovl. te Overschie op 5 mrt 1857, tr. met Arij van der Vlugt, zn. van Jacob van der Vlugt en Grietje van der Sman, ged. te Overschie op 10 mei 1761, ovl. te Overschie op 26 mrt 1833. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Grietje van der Vlugt, geb. op 20 aug 1797, ged. te Overschie op 28 aug 1797, ovl. te Overschie op 21 okt 1870, tr. te Overschie op 23 apr 1820293 met Hugo van der Vlugt, zn. van Leendert van der Vlugt en Maria Kleijweg, geb. te Overschie op 30 sep 1791. 
  2.   Pleun van der Vlugt, geb. te Overschie op 2 feb 1804, ovl. te Overschie op 4 feb 1884, tr. (1) te Overschie op 26 mrt 1830294 met Neeltje Rodenburg, dr. van Jacob Roodenburg en Adriana van der Eijk, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt circa 1808, tr. (2) te Overschie op 13 nov 1852295 met Neeltje van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Cornelia van der Spek, geb. te Hof van Delft op 27 okt 1814, ovl. te Overschie op 23 sep 1854. 

VIIIu.   Philipus Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIIn) (bouwman te Maasland) en Neeltje Philipsdr van der Lelij, ged. te Maasland op 1 dec 1765, ovl. te Rijswijk op 19 okt 1834, tr. te Vlaardingen op 10 mei 1795296 met Agatha Lugtigheid, dr. van Gerrit Lugtigheid en Leentje Overvoorde, geb. circa 1767, ovl. te Delft op 22 feb 1844. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacobus Dijkshoorn, geb. te Maasland circa 1799, volgt IXad

VIIIv.  Arij Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Jacobsz Dijkshoorn (VIIn) (bouwman te Maasland) en Neeltje Philipsdr van der Lelij, geb. te Maasland op 10 feb 1773, ovl. te Maasland op 31 dec 1811, tr. te Maasland op 1 mei 1803 met Jannetje Leenderts van Dorp, dr. van Leendert Jansz van Dorp en Ariaantje Arijsdr van Dorp, ged. te Maasland op 2 dec 1781, ovl. te Maasland op 20 okt 1873. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert Dijkshoorn, ged. te Maasland op 10 mrt 1805, ovl. te Maasland op 17 aug 1885, volgt IXae
  2.   Jaantje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 10 okt 1811298, ovl. te Maasland op 17 okt 1811. 
   Jannetje Leenderts van Dorp, dr. van Leendert Jansz van Dorp en Ariaantje Arijsdr van Dorp, tr. (2) te Maasland op 7 mei 1813300 met Machiel van Berkel, zn. van Arend Michielsz van Berkel en Jannetje Aries van der Ende, geb. te Maasland op 22 jun 1777, ovl. te Maasland op 27 sep 1845. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arend van Berkel, geb. te Maasland op 12 mrt 1814302, ovl. te Pijnacker op 6 dec 1865, tr. te Maasland op 30 apr 1842303 met Maria Stigter, dr. van Cornelis Stigter en Antje Zonneveld, geb. te Maasland op 10 okt 1816304, ovl. te Pijnacker op 5 jul 1896. 
  2.   Adrianus van Berkel, geb. te Maasland op 25 jan 1816305, bouwman, ovl. te Maasland op 17 okt 1892, tr. te Maasland op 10 apr 1841307 met Jannetje Klapwijk, dr. van Jan Klapwijk (bouwman) en Leena van Tooren, geb. te Maasland op 4 feb 1821308, ovl. te Maasland op 30 aug 1898. 
  3.   Jansje van Berkel, geb. te Maasland op 21 feb 1826, tr. te Maasland op 20 jun 1851310 met Arij van Geest, zn. van Cornelis van Geest en Pietertje de Kiewit, geb. te Maasland op 31 mei 1830, ovl. te Maasland op 28 dec 1917. 

VIIIw.   Geertje Dijkshoorn, dr. van Jacobus Dijkshoorn (VIIo) en Petronella Hoogerwerf, ged. te Maasland op 15 jan 1775, ovl. te Kethel en Spaland op 27 dec 1855, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 1803311 met Jan Korpershoek, zn. van Arij Jacobsz Korpershoek en Elizabeth Jansdr van der Mark, ged. te Maasland op 22 jul 1770, ovl. te Kethel en Spaland op 13 mrt 1852. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Elisabeth Korpershoek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 feb 1804, ged. te Vlaardingen op 15 feb 1804312, ovl. te Vlaardingen op 22 okt 1859313, tr. te Vlaardingen op 21 mei 1828314 met Jacob Glansdorp, zn. van Huibrecht Glansdorp en Lidewey van der Gaag, ged. te Kethel op 23 mei 1800, ovl. te Vlaardingen op 10 feb 1875315
  2.   Arij Korpershoek, geb. te Kethel en Spaland op 12 jan 1812316, ovl. te Kethel en Spaland op 27 okt 1877, tr. te Kethel en Spaland op 22 mei 1840317 met Cornelia Binnendijk, dr. van Jan Binnendijk en Catharina Kemmers, geb. te Naaldwijk op 4 apr 1813318, ovl. te Kethel en Spaland op 15 apr 1889. 

VIIIx.   Jacob Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (VIIo) en Petronella Hoogerwerf, ged. te Maasland op 9 jun 1776, bouwmansknecht, arbeider, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 okt 183594, tr. te Vlaardingen op 16 nov 1811319 met Catharina (Kaatje) van den Akker, dr. van Johannes van den Akker (watermolenaar) en Pieternella Maarleveld, ged. te De Lier op 30 okt 1785, ovl. te Vlaardingen op 8 nov 1837320
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 feb 1812321, ovl. te Vlaardingen op 9 mrt 1812322
  2.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 mei 1814323, ovl. te Vlaardingen op 16 okt 1900324, tr. te Vlaardingen op 6 mrt 1839325 met Johannes Dijkxhoorn, zn. van Johannes Dijkshoorn (IXr) en Hendrica Visser, geb. te Vlaardingen op 10 nov 1814326, ovl. te Vlaardingen op 30 jun 1869327
  3.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 apr 1819328, ovl. te Vlaardingen op 9 jul 1885329, volgt IXaf
  4.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 17 jun 1825330, ovl. te Delft op 27 jun 1912, volgt IXag

VIIIy.  Jacob Dijkshoorn, zn. van Arent Dijkshoorn (VIIq) en Jannetje van Dorp, ged. te Maasland op 9 aug 1778, ovl. te Maasland op 29 jun 1855, tr. (1) te Maasland op 21 feb 1800 met Gerritje van Dop (Dorp), dr. van Jan van Dorp en Dirkje van den Dool, ged. te Maasland op 10 nov 1771, ovl. te Maasland op 6 feb 1830. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Dijkshoorn, geb. te Maasland op 31 mei 1802, ovl. te Maasland op 6 mrt 1881, volgt IXah
   Jacob Dijkshoorn, tr. (2) te Maasland op 5 mei 1832331 met Maartje van 't Hoog, dr. van Cornelis Huibertsz van 't Hoog en Neeltje Pleunsdr van der Kooij, geb. te De Lier op 19 jun 1790, ovl. te Maasland op 3 jan 1866. 

VIIIz.   Leendert Dijkshoorn, zn. van Arent Pietersz Dijkxhoorn (VIIu) en Baaltje Cornelis Bezemer, geb. te Hof van Delft circa 1789, tr. te Delft op 28 mei 1823332 met Pieternella Verhagen, dr. van Arend Verhagen en Catrina Sprankhuijse, geb. te Delft op 23 mrt 1795. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arend Dijkshoorn, geb. te Delft op 23 feb 1827, volgt IXai

VIIIaa.  Pieter Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) (bouwman) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te 't Woud op 19 mei 1786, ovl. te Vrijenban op 27 dec 1868, tr. (1) te Maasland op 28 apr 1811 met Jaapje de Jong, dr. van Arij Jacobsz de Jong en Maartje van der Nol, ged. te Maasland op 23 okt 1791, ovl. te Maasland op 19 aug 1814. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arij Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 6 nov 1813, ovl. te Maassluis op 28 jun 1885334, volgt IXaj
   Pieter Dijkxhoorn, tr. (2) te Maasland op 13 apr 1817335 met Neeltje van 't Hoog, dr. van Cornelis Huibertsz van 't Hoog en Neeltje Pleunsdr van der Kooij, geb. te De Lier op 11 nov 1787, ovl. te Vrijenban op 5 feb 1867. 

VIIIab.   Ridderus Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) (bouwman) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te 't Woud op 9 dec 1790, bouwman, ovl. te Groeneveld op 27 mei 1848, tr. te Pijnacker op 26 jun 1813336 met Annetje van der Vlugt, dr. van Dirk van der Vlugt en Jannetje Patijn, geb. te Vrijenban op 24 apr 1795, ovl. te Delft op 5 feb 1862. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 27 apr 1814, ovl. te 't Woud op 15 apr 1828. 
  2.  Dirk Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 20 dec 1817, ovl. te Maasland op 19 sep 1889, volgt IXak
  3.  Arij Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 22 dec 1818, ovl. te Delft op 27 jul 1889, volgt IXal
  4.  Jannetje Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 20 sep 1820, ovl. te 't Woud op 8 apr 1821. 
  5.  Pieter Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 21 mrt 1822, ovl. te Groeneveld op 3 apr 1853, volgt IXam
  6.  Jannetje Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 11 apr 1823, volgt IXan
  7.  Cornelis Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 30 jan 1825, ovl. te Rijswijk op 1 mei 1878, volgt IXao
  8.  Geertje Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 21 dec 1826, volgt IXap
  9.  Leendert Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 18 apr 1828, ovl. te Groeneveld op 12 sep 1829. 
  10.   Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 18 mrt 1830, ovl. te Delft op 1 jan 1872, tr. te Hof van Delft op 20 apr 1860338 met haar achterneef Simon van den Berg, zn. van Pieter van den Berg en Anna Post, geb. te Pijnacker op 26 sep 1830, ovl. te Delft op 5 mrt 1885. 
  11.  Leendert Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 16 mrt 1834, ovl. te Groeneveld op 3 sep 1835. 
  12.   Leendert Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 27 okt 1835, tr. te Maasland op 14 dec 1860339 met Leentje Moerman, dr. van Jacob Moerman (bouwman) en Willemina van Geest, geb. te Maasland op 8 mei 1841340
  13.  Annetje Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 14 jan 1838, ovl. te Groeneveld op 2 jun 1838. 

VIIIac.   Simon Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) (bouwman) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 28 mrt 1795, ovl. te Hof van Delft op 21 jul 1870, tr. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 25 apr 1834341 met Adriana van Schie, dr. van Cornelis van Schie en Neeltje Rip, geb. te Ackersdijk op 3 jul 1806, ovl. te Hof van Delft op 18 feb 1870. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 14 mrt 1835. 
  2.  Dijkxhoorn, geb. en ovl. te Hof van Delft op 23 mrt 1836. 
  3.  Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 30 nov 1838, ovl. te Hof van Delft op 12 feb 1884, volgt IXaq
  4.  Doodgeb. kind Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 3 apr 1841. 
  5.  Doodgeb. kind Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 3 feb 1843. 

VIIIad.   Arend Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) (bouwman) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te 't Woud op 20 jun 1800, ged. te 't Woud op 27 jun 1800, bouwman, ovl. na 1860, tr. te Kethel en Spaland op 24 apr 1828342 met Jaapje van den Berg, dr. van Willem van den Berg (bouwman) en Neeltje Klapwijk, geb. te Kethel en Spaland op 20 feb 1803, ovl. te Vlaardingen op 9 mei 1867343
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Neeltje Dijkxhoorn, geb. te Zouteveen op 6 sep 1832344, ovl. te Schiedam op 20 feb 1910345, volgt IXar
  2.   Maria Dijkxhoorn, geb. te Zouteveen op 23 mrt 1839346, ovl. te Leiden op 20 sep 1878, volgt IXas

VIIIae.   Arij Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (VIIw) (bouwman) en Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 17 dec 1802, bouwman te Schiebroek en Hillegersberg, ovl. te Hillegersberg op 18 aug 1864, tr. te Overschie op 24 apr 1831347 met Trijntje van den Berg, dr. van Hendrik Jansz van den Bergh en Jacoba Dirksdr van der Kooij, geb. te Overschie op 5 mei 1808, ovl. te Hillegersberg op 6 jul 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Dijkxhoorn, geb. te Hillegersberg circa 1834, ovl. te Hillegersberg op 1 mrt 1877, volgt IXat

Generatie IX

IXa.  Neeltje Dijkshoorn, dr. van Willem Arijsz Dijkshoorn (VIIIb) en Jaapje Willemsdr Post, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt circa 1801, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 5 jan 1837, 
 een zoon: 
  1.  Willem Dijkshoorn, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 21 dec 1836, ovl. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 25 dec 1836. 

IXb.   Antje Dijkshoorn, dr. van Willem Arijsz Dijkshoorn (VIIIb) en Jaapje Willemsdr Post, ged. te Kethel en Spaland op 23 jul 1809, ovl. te Overschie op 18 mei 1885, tr. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 21 feb 1834348 met Christiaan Fredrich Vincke, zn. van Johann Friedrich Vincke en Ilse Margrethe Stormes (zie VIIIb). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Sophia Jacoba Vincke, geb. te Delft op 13 sep 1835, tr. te Vrijenban op 1 mei 1857349 met Arie Neeleman, zn. van Jan Neeleman en Pieternella van den Berg, geb. te Berkel en Rodenrijs op 15 nov 1829, ovl. te Overschie op 23 mrt 1917. 
  2.   Anna Frederika Vincke, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 30 nov 1840, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 13 jan 1917, tr. te Vrijenban op 6 mei 1863350 met Cornelis Neeleman, zn. van Jan Neeleman en Pieternella van den Berg, geb. te Berkel en Rodenrijs op 2 feb 1838, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 10 nov 1919. 
  Christiaan Fredrich Vincke, zn. van Johann Friedrich Vincke en Ilse Margrethe Stormes, tr. (1) met Maartje Dijkshoorn, dr. van Willem Arijsz Dijkshoorn (VIIIb) en Jaapje Willemsdr Post
 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

IXc.   Pietertje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (VIIIc) en Lena Leendertsdr van Bergen, ged. te Vlaardingen op 21 aug 1785169, ovl. te Vlaardingen op 3 jan 1812170, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mei 1809351 met Ego Arij Blok, zn. van Arij Blok en Maria van Treuren, geb. te Kralingen, ged. op 13 mrt 1785, molenmaker, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 1857352
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  1.   Willem Dijkshoorn (Blok), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 dec 1810, ged. te Vlaardingen op 23 dec 1810353, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 5 jan 1811354
   Ego Arij Blok, zn. van Arij Blok en Maria van Treuren, tr. (2) voor dec 1813 met Adriana Tom, dr. van Arij Tom en Adriana van der Arend, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel circa 1784, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 okt 1859355

IXd.   Pieternelletje Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) (bouwman onder Maasland) en Jacoba van den Berg, ged. te Maasland op 1 okt 1778, ovl. te Maasland op 20 jul 1857, tr. te Maasland op 28 apr 1805 met Teunis van Vliet, zn. van Klaas van Vliet (bouwman te Maasland) en Magteld Paulusdr Moerman, ged. te Maasland op 22 mei 1774, bouwman te Maasland, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 9 dec 1836356
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Klaas van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 feb 1806, ged. te Vlaardingen op 9 feb 1806357, bouwman onder Maasland, ovl. te Maasland op 2 aug 1872, tr. met zijn achternicht Annetje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek (zie Xt). 
  2.   Ariana van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1807, ged. te Vlaardingen op 22 nov 1807362, ovl. te Vlaardingen op 2 sep 1813363
  3.   Paulus van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 apr 1809, ged. te Vlaardingen op 16 apr 1809364, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 22 sep 1809365
  4.   Willem van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 jul 1810, ged. te Vlaardingen op 5 aug 1810366, bouwman, ovl. te Maasland op 30 apr 1870, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 23 jan 1833368 met zijn achternicht Jannetje Sonneveld, dr. van Arij Zonneveld (bouwman) en Adriaantje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 mrt 1810, ged. te Vlaardingen op 1 apr 1810369, ovl. te Maasland op 20 apr 1841, tr. (2) te Maasland op 4 dec 1841371 met Pieternelletje van Elswijk, dr. van Johannes van Elswijk en Pleuntje Kool, geb. te De Lier op 28 sep 1816, ovl. te Maasland op 12 okt 1859, tr. (3) te Maasland op 28 okt 1865373 met Elizabeth Mosterd, dr. van Maarten Mostert en Cornelia Oosterloo, geb. te Maasland op 29 mrt 1826374, ovl. te Maasland op 19 jan 1868. 
  5.   Paulus van Vliet, geb. te Vlaardingen op 16 nov 1812376, bouwman te Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 sep 1843377, tr. te Maasland op 27 apr 1839378 met zijn achternicht Neeltje Kalisvaart, dr. van Jacob Kalisvaart en Pleuntje van den Berg, geb. te Maasland op 8 sep 1813379, bouwvrouw, ovl. te Vlaardingen op 25 feb 1859380
  6.   Jacobus van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 1814381, ovl. te Vlaardingen op 5 mei 1815382
  7.   Adriana van Vliet, geb. te Vlaardingen op 21 jan 1816383, ovl. te Haarlemmermeer op 25 okt 1860, tr. te Vlaardingen op 30 mrt 1842384 met Willem Bijl, zn. van Jacob Bijl en Dirkje van Duijn, geb. te Maasland op 5 jul 1815385, ovl. te Haarlemmermeer op 15 feb 1874. 
  8.   Magdalena van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 sep 1817386, ovl. te Vlaardingen op 26 sep 1884387, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 16 apr 1840388 met Jacob Wapenaar, zn. van Willem Wapenaar ((turf)schipper, koopman, reder) en Dirkje Bergwerf, geb. te Vlaardingen op 13 okt 1817389, bouwman, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jul 1890. 
  9.   Jacoba van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 aug 1819390, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1882391, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 1841392 met haar achterneef Pieter Hoogendam, zn. van Jan Hogendam (bouwman op de Kooiwoning in de Broekpolder) en Maria Dijkshoorn (IXo), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 mrt 1820393, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 28 apr 1903394

IXe.   Arendje Dijkshoorn, dr. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) (bouwman onder Maasland) en Jacoba van den Berg, ged. te Maasland op 9 sep 1781, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 aug 1852181, tr. te Maasland op 7 apr 1811 met Dirk Kleijwegt, zn. van Cornelis Kleijwegt en Neeltje Huisman, ged. te Kethel op 2 aug 1778, bouwman onder Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 nov 1846395
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Neeltje Kleijwegt, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 10 jun 1822396, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 feb 1899397, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1839398 met haar achterneef Arij Verboon, zn. van Arij Pietersz. Verboon (bouwman) en Willemijna van den Berg (bouwvrouw), geb. te Hof van Delft op 24 aug 1816, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1864399

IXf.   Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (VIIId) (bouwman onder Maasland) en Jacoba van den Berg, ged. te Maasland op 14 dec 1783, bouwman, ovl. te Maasland op 14 okt 1828, tr. (1) te De Lier op 22 apr 1812400 met zijn achternicht Aaltje van der Ende, dr. van Pieter van der Ende (bouwman) en Neeltje Bregman, ged. te De Lier op 1 apr 1787, ovl. te Maasland op 31 mei 1817. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Maasland op 30 jan 1813402, ovl. te Maasland op 4 feb 1813. 
  2.   Willemijntje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 8 mei 1814404, ovl. te Maasland op 22 mei 1829. 
  3.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Maasland op 5 jun 1815406, ovl. te Maasland op 12 mrt 1816. 
  4.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 sep 1816408, ovl. te Maasland op 8 apr 1847, volgt Xa
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Maasland op 15 mrt 1818142 met zijn achternicht Ariaantje de Bruijn, dr. van Hendrik de Bruijn en Maartje Ariensdr Dijkshoorn (VIIIa). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 14 jun 1818410, ovl. te Maasland op 22 jan 1902. 
  2.   Aaltje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 17 okt 1819413, ovl. te Vlaardingen op 11 dec 1861412, tr. te Maasland op 16 mei 1851414 met Dirk Korpershoek, zn. van Simon Korpershoek (watermolenaar) en Jannetje Poot, geb. te Maasland op 4 jun 1827415. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.   Willem Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 nov 1820416, ovl. te Vlaardingen op 6 jan 1907417, volgt Xb
  4.   Hendrik Dijkshoorn, geb. te Maasland op 2 nov 1822418, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jun 1886419,420, volgt Xc
  5.   Adriaantje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 9 mrt 1824421, ovl. te Maasland op 13 jul 1829. 
  6.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 25 nov 1825423, ovl. te Maasland op 27 nov 1825. 
  7.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 9 dec 1827425, ovl. te Delft op 8 aug 1913, volgt Xd
  8.   Willempje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 14 mei 1829426, ovl. te Maasland op 11 dec 1829. 
  Ariaantje de Bruijn, dr. van Hendrik de Bruijn en Maartje Ariensdr Dijkshoorn (VIIIa), tr. (2) met Jan van der Eijk, zn. van Philippus van der Eijk en Lijsbet van Dorp (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Ariaantje van der Eijk, geb. te Maasland op 28 jul 1832428, ovl. te Kethel en Spaland op 25 feb 1901, tr. te Maasland op 7 mei 1858429 met Willem Rip, zn. van Cornelis Rip en Geertje Berkelaar, geb. te Kethel en Spaland op 21 mrt 1830430, ovl. te Kethel en Spaland op 14 jun 1889. 
  2.   Willempje van der Eijk, geb. te Maasland op 23 jan 1837431, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 okt 1862432, tr. te Maasland op 22 mrt 1861433 met Willem Engelaan, zn. van Anthonie Engelaan en Jacoba Maria de Graaff, geb. te Maasland op 5 jul 1835434, ovl. te Hof van Delft op 18 apr 1920. 
  3.   Adrianus van der Eijk, geb. te Maasland op 26 jul 1841435, bouwman, ovl. te Maasland op 3 feb 1918, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 9 apr 1862436 met Apolonia van Vliet, dr. van Paulus van Vliet (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Neeltje Kalisvaart (bouwvrouw), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 1840437, ovl. te Maasland op 17 mrt 1865, tr. (2) te Maasland op 11 aug 1865438 met zijn nicht Neeltje de Bruin, dr. van Adrianus de Bruijn en Meinsje Verboon, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 nov 1838439, ovl. te Maasland op 19 okt 1911. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder. 

IXg.   Willem Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 1781, ged. te Vlaardingen op 29 apr 1781197, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 1840198, tr. (1) te Maasland op 27 apr 1806 met Neeltje Zegwaard, dr. van Ewoud Zegwaard (bouwman te Rijswijk) en Ariaantje de Vos, geb. te Rijswijk op 23 apr 1776, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 17 jun 1829440
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1807, ged. te Vlaardingen op 30 aug 1807441, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 okt 1807442
  2.  Ewoud Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 feb 1809, ovl. te Maasland op 13 apr 1878, volgt Xe
  3.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 19 mei 1811, ovl. te Vlaardingen op 3 jan 1868446, volgt Xf
  4.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 aug 1814447, ovl. te Vlaardingen op 15 sep 1814448
  5.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 feb 1818449, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 apr 1819450
  6.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 feb 1820451, ovl. te Maasland op 30 jan 1886, volgt Xg
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Schipluiden op 30 okt 1830453 met Willemijna van den Berg, dr. van Arij van den Berg (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Arentje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 16 jan 1785113, bouwvrouw, ovl. te Vlaardingen op 15 jan 1853454
   Willemijna van den Berg, dr. van Arij van den Berg (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Arentje Poot, tr. (1) te Vlaardingen op 4 mei 1806455 met haar neef Arij Pietersz. Verboon, zn. van Pieter Arysz Verboon (bouwman Papsou) en Meinsje Jacobsdr Poot, geb. te Hof van Delft, ged. te Delft op 9 jan 1774, bouwman, ovl. te Sint Maartensregt op 3 apr 1829456
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pleuntje Verboon, geb. te Hof van Delft op 5 feb 1812, tr. te Rozenburg op 21 dec 1836457 met Kors Pietersz Voogt, zn. van Pieter Voogt en Leuntje Moerman, geb. te Rozenburg op 29 jan 1795, ovl. te Maassluis op 26 feb 1860458
  2.  Arij Verboon, tr. met zijn achternicht Neeltje Kleijwegt, dr. van Dirk Kleijwegt (bouwman onder Vlaardinger Ambacht) en Arendje Dijkshoorn (IXe). 

IXh.   Jacob Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 4 mei 1783199, bouwman en stadswerker te Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen op 10 jan 1854200, tr. te Delft op 30 apr 1809 met Maria van den Berg, dr. van Nicolaas van den Berg (arbeider) en Maria van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 24 apr 1785191, ovl. te Vlaardingen op 4 mrt 1858459
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dijkshoorn, geb. en ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 nov 1809. 
  2.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 29 nov 1810, ovl. te Vlaardingen op 1 nov 1859462, volgt Xh
  3.   Klaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 nov 1811463, ovl. te Kethel en Spaland op 9 apr 1880, volgt Xi
  4.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 jan 1813465, ovl. te Vlaardingen op 18 aug 1853466, tr. te Vlaardingen op 30 dec 1835467 met Arie van Toorn, zn. van Adam van Tooren en Adriana van Neck, geb. te Vlaardingen op 17 mrt 1808, ged. te Vlaardingen op 23 mrt 1808469, scheepmakersknecht, ovl. te Vlaardingen op 20 mrt 1870468
  5.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 26 nov 1814470
  6.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 nov 1815471, ovl. te Vlaardingen op 27 okt 1817472
  7.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 31 jan 1817473, ovl. te Vlaardingen op 15 okt 1859474, volgt Xj
  8.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 dec 1818475, ovl. te Vlaardingen op 21 mrt 1819476
  9.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 dec 1819478, ovl. te Vlaardingen op 25 feb 1822477
  10.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 apr 1821479, ovl. te Vlaardingen op 11 jan 1823480

IXi.   Jaapje Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, ged. te Vlaardingen op 2 jan 1785201, ovl. te Maasland op 24 sep 1861, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 25 dec 1809481 met haar neef Jacob Zonneveld, zn. van Machiel Zonneveld en Jannetje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 7 mrt 1787482, bouwman, ovl. te Maasland op 22 okt 1845. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Machiel Zonneveld, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 apr 1810485, ged. te Vlaardingen op 29 apr 1810484, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 22 jul 1810. 
  2.   Trijntje Zonneveld, geb. te Maasland op 8 aug 1813486, ovl. te Vlaardingen op 11 aug 1849487, tr. te Maasland op 21 aug 1835488 met Cornelis Moerman, zn. van Arij Willemsz. Moerman (arbeider, bouwman) en Trijntje Breggeman, geb. te Vlaardingen op 3 nov 1811489, ged. te Vlaardingen op 10 nov 1811490, ovl. te Vlaardingen op 7 aug 1859491
  3.   Maarten Zonneveld, geb. te Maasland op 7 apr 1820492, ovl. te Maasland op 16 apr 1876, tr. te Maasland op 5 jun 1857493 met Trijntje van den Dool, dr. van Cornelis van den Dool (bouwman te Maasland) en Pleuntje Poot, geb. te Maasland op 30 mrt 1831494, ovl. te Oostvoorne op 14 jan 1919. 
  4.   Jacob Zonneveld, geb. te Maasland op 7 sep 1826495, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 23 apr 1873496, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 9 mei 1860497 met Maria Poot, dr. van Pleun Poot (stadswerker) en Aafje Hoogendam, geb. te Vlaardingen op 10 jul 1833498, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 1887499

IXj.   Arij Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 sep 1787, ged. te Vlaardingen op 16 sep 1787203, bouwman op de Moordwoning, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 mei 1866204, tr. te Vlaardingen op 13 jan 1813500 met Pleuntje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1786, ged. te Vlaardingen op 15 jan 1786501, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1863502
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 1813503, ovl. te Kethel en Spaland op 27 apr 1901, volgt Xk
  2.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 mrt 1815504, ovl. te Vlaardingen op 25 okt 1859505, volgt Xl
  3.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 jun 1817506, ovl. te Vlaardingen op 8 jun 1856507, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 25 apr 1838508 met Pieter Maan, zn. van Arij Maan (bouwman) en Maria Verboon, geb. te Vlaardingen op 14 dec 1813509, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 26 mrt 1878510
  4.   Doodgeb. dochter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 okt 1819511
  5.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 aug 1821512, ovl. te Maasland op 3 nov 1905, volgt Xm
  6.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1824514, ovl. te Vlaardingen op 15 mrt 1907515, volgt Xn
  7.   Ridderus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1828516, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 13 feb 1828517
  8.   Ridder Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1829518, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 1915519, volgt Xo

IXk.   Meijnsje Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 1796, ged. te Vlaardingen op 3 apr 1796217, ovl. te Vlaardingen op 17 feb 1834218, tr. te Vlaardingen op 4 aug 1819520 met Lourens Jansz Bijl, zn. van Jan Jacobsz Bijl (bouwman, veehouder) en Maartje Zuidgeest, geb. te Vlaardingen op 12 nov 1796, ged. te Vlaardingen op 16 nov 1796521, ovl. te Kethel en Spaland op 26 mrt 1866. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jan Bijl, geb. te Vlaardingen op 12 nov 1819522, bouwman aan de kandelaar, ovl. te Kethel en Spaland op 16 jun 1894, tr. met zijn achternicht Adriana Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek (zie Xaa). 
  Lourens Jansz Bijl, zn. van Jan Jacobsz Bijl (bouwman, veehouder) en Maartje Zuidgeest, tr. (2) met zijn nicht Catharina Dijkshoorn, dr. van Arij Dijkshoorn (IXj) (bouwman op de Moordwoning) en Pleuntje van der Kooij (zie Xk). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Laurens Bijl, geb. te Vlaardingen op 13 mei 1836526, ovl. te Kethel en Spaland op 17 nov 1909, tr. te Kethel en Spaland op 25 feb 1866527 met Leentje Poot, dr. van Simon Poot (bouwman) en Catharina van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 8 nov 1843528, ovl. te Kethel en Spaland op 4 apr 1923. 
  2.   Apolonia Bijl, geb. te Vlaardingen op 5 nov 1843529, ovl. te Delft op 8 dec 1930, tr. te Kethel en Spaland op 26 apr 1874530 met Arij van Schie, zn. van Cornelis van Schie en Neeltje Rip, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 24 sep 1824, ovl. te Vrijenban op 17 nov 1886. 
  3.   Arij Bijl, geb. te Vlaardingen op 29 sep 1850531, ovl. te Kethel en Spaland op 16 dec 1931, tr. te Kethel en Spaland op 11 apr 1879532 met Petronella van der Ende, dr. van Jacob van der Ende (arbeider en veehouder) en Pietertje Dijkshoorn (Xw), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 jul 1855533, ovl. te Kethel en Spaland op 21 jun 1917534
  4.   Maartje Bijl, geb. te Vlaardingen op 7 jan 1854535, ovl. te Rotterdam op 14 sep 1941, tr. te Kethel en Spaland op 25 apr 1879536 met Pieter van den Berg, zn. van Nicolaas van den Berg (bouwman Duifpolder) en Maria Poot, geb. te Rijswijk op 21 sep 1849, bouwknecht, ovl. te Delft op 2 sep 1924. 

IXl.   Anna Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 feb 1798, ged. te Vlaardingen op 4 mrt 1798220, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1870219, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 31 jan 1819537 met Jacob Huibrechtsz Poot, zn. van Huijbrecht Jacobs Poot (bouwman/schepen te Zouteveen) en Marijtje Klapwijk, geb. te Schipluiden op 3 feb 1795, bouwman in de Broekpolder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 20 jan 1878538,539
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Huibregt (Huibrecht) Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 jun 1819540, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 okt 1819541
  2.   Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1820542, ovl. te Dordrecht op 24 jan 1892, tr. te Maassluis op 8 dec 1841543 met Nicolaas (Klaas) Mostert, zn. van Arend Mostert en Pietertje de Bruijn, geb. te Maassluis op 19 dec 1813544, bouwman, ovl. te Maassluis op 26 okt 1860545
  3.   Huibrecht Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 feb 1822546, bouwman op Meerzicht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 feb 1883547,548, tr. te Overschie op 23 apr 1847549 met Jaapje de Raad (de Raat, de Raadt), dr. van Cornelis de Raat (vee-arts) en Margarita Elandia Braat, geb. te Kralingen op 26 feb 1816550, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 1888551
  4.   Maarten Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 mrt 1824552, bouwman te Vlaardingen en Maassluis, ovl. te Maassluis op 20 apr 1903553, tr. te Zouteveen op 29 jan 1847554 met Jacoba van der Lelij, dr. van Cornelis van der Lelij en Teuntje Koole, geb. te Maassluis op 14 nov 1824556, ovl. te Maassluis op 22 dec 1901555
  5.   Maria Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 feb 1826557, ovl. te Aarlanderveen op 17 mei 1882, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 jan 1849558 met Hendrik Eikelenboom, zn. van Albert Eikelenboom en Meinsje Vermeulen, geb. te Aarlanderveen op 8 aug 1814, schipper, ovl. te Aarlanderveen op 21 mei 1890. 
  6.   Jaapje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 nov 1828559, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 nov 1888560, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 16 apr 1862561 met Theunis van den Dool, zn. van Huijg Teunisz van den Dool (bouwman) en Geertruijd Nicolaasdr Alenburg, geb. te 't Woud op 20 mei 1811, bouwman Zouteveen, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 feb 1868562, tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 1869563 met Cornelis van den Dool, zn. van Huijg Teunisz van den Dool (bouwman) en Geertruijd Nicolaasdr Alenburg, geb. te Hof van Delft op 1 mrt 1820, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jul 1898564
  7.   Jan Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 mei 1831565, bouwman in de Broekpolder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 okt 1896566, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 jun 1870567 met Arendje Quak, dr. van Jacob Kwak en Henderika de Vries, geb. te Rozenburg op 16 dec 1835, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mrt 1910568
  8.   Jacob Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 jul 1832569, bouwknegt, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 jul 1847570
  9.   Willem Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 jul 1834571, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 1 sep 1834572
  10.   Doodgeb. dochter Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 dec 1835573
  11.   Mensje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 1837574, ovl. te Vlaardingen op 20 aug 1903575, tr. te Vlaardingen op 23 mrt 1859576 met Gerrit Starrenburg, zn. van Kornelis Starrenburg en Gijsberdine Johanna Teerlink, geb. te Vlaardingen op 18 nov 1834577, kuiper, ovl. te Vlaardingen op 23 mrt 1900578
  12.   Willem Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jul 1841579, bouwknegt, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jun 1873580

IXm.   Simon Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (VIIIf) (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1804, ged. te Vlaardingen op 25 nov 1804225, veehouder op de Meeuwenwoning, ovl. te Vlaardingen op 1 feb 1870226, tr. te Maasland op 25 okt 1828581 met zijn achternicht Pietertje (Petronella) Glansdorp, dr. van Huibrecht Glansdorp en Lidewey van der Gaag, geb. te Kethel op 7 jul 1806, ovl. te Vlaardingen op 17 jan 1893582
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 15 feb 1829583, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1893584, volgt Xp
  2.   Huibregt Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 mei 1832585, ovl. te Maasland op 9 feb 1833. 
  3.   Huibregt Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 mei 1834587, ovl. te Vlaardingen op 16 aug 1834588
  4.   Liedewij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 aug 1835589, ovl. te Vlaardingen op 14 jul 1858590
  5.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 dec 1836591, ovl. te Vlaardingen op 8 jul 1837592
  6.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 okt 1838593, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1894594, volgt Xq
  7.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 feb 1841595, ovl. te Vlaardingen op 12 apr 1858596
  8.   Huiberdina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 jan 1844598, ovl. te Delft op 29 mrt 1909597, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1873599 met Nicolaas van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (bouwman) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mrt 1837600, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 nov 1877601, tr. (2) te Vlaardingen op 16 jun 1892602 met Nicolaas Bos van Dorp, zn. van Gerrit Bos van Dorp en Teuntje Cornelisse Breederveld, geb. te Maasland op 3 jun 1838603, ovl. te Delft op 12 nov 1900. 
  9.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 29 nov 1846604, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 1926605,606, volgt Xr
  10.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 jan 1850608, ovl. te Vlaardingen op 7 jan 1888609, tr. te Vlaardingen op 16 sep 1874610 met Hendrik Schenk, zn. van Jacob Schenk en Cornelia Don, geb. te Vlaardingen op 11 dec 1850611, timmerman, ovl. te Vlaardingen op 28 mei 1882612
  11.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 okt 1852613, ovl. te Vlaardingen op 19 dec 1935614, volgt Xs

IXn.   Willem Pietersz Dijkshoorn, zn. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (VIIIi) (bouwman in de Broekpolder) en Antje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jun 1787, ged. te Vlaardingen op 1 jul 1787238, bouwman op woning "Halfwege", ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 1864239,240, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 10 jun 1810616 met Arjaantje (Adriana) van der Spek, dr. van Willem van der Spek (bouwman) en Maria Leeflang, geb. te Pijnacker op 13 okt 1787, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jul 1831617
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annetje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 nov 1810, ovl. te Maasland op 19 jan 1884, volgt Xt
  2.   Maria Dijkshoorn, geb. te Delft op 12 nov 1812, ovl. te Wateringen op 8 nov 1847618, volgt Xu
  3.  Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Delft op 27 mrt 1814. 
  4.   Jaapje Dijkshoorn, geb. te Delft op 21 apr 1815, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 aug 1862619, volgt Xv
  5.  Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 6 dec 1816, ovl. te Delft op 1 jul 1818. 
  6.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Delft op 19 dec 1817, ovl. te Vlaardingen op 15 sep 1894620, volgt Xw
  7.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 25 mei 1819, ovl. te Kethel en Spaland op 28 feb 1874621, volgt Xx
  8.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 30 jan 1822, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jul 1822622
  9.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mei 1823623, ovl. te Schiedam op 11 dec 1892624, volgt Xy
  10.   Pieter Dijkshoorn625, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jun 1824626, ovl. te Overschie op 12 jan 1870, volgt Xz
  11.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 dec 1825627, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1826628
  12.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 1827524, ovl. te Kethel en Spaland op 14 dec 1893, volgt Xaa
  13.   Klaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jul 1831629, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 aug 1831630
   Willem Pietersz Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 16 mrt 1832631 met Antje van den Berg, dr. van Arend van den Berg en Pieternella Biemondt, geb. te Wateringen op 10 apr 1803, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 17 aug 1836632
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1832633, ovl. te Schiebroek op 31 mrt 1923, volgt Xab
  2.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mrt 1834635, ovl. te Schiedam op 4 jan 1873634, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 3 dec 1852636 met Pieter Zonneveld, zn. van Arij Zonneveld (bouwman) en Adriaantje van den Berg, geb. te Zouteveen op 30 aug 1826637, bouwman. 
  3.   Antje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 aug 1836638, ovl. te Maasland op 5 sep 1836. 
   Willem Pietersz Dijkshoorn, tr. (3) te Vlaardinger-Ambacht op 28 apr 1837640 met Antje Vellekoop, dr. van Pieter Vellekoop en Gerritje de Bruijn, geb. te Overschie op 3 mei 1809, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 nov 1893641,642
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 sep 1838643, ovl. te Kethel en Spaland op 2 mrt 1879, volgt Xac
  2.   Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 dec 1839645, ovl. te Hillegersberg op 11 jun 1872644, volgt Xad
  3.   Gerritje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1841646, ovl. te Hillegersberg op 3 feb 1902, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 apr 1866647 met Siemon Moerman, zn. van Arend Moerman en Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 9 nov 1835648, veehouder, ovl. te Hillegersberg op 11 mrt 1905. 
  4.   Antje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 dec 1841649, ovl. te Maasland op 1 jul 1874, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1872651 met Andries Moerman, zn. van Arend Moerman en Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 17 dec 1837652, bouwman op de woning "De Vergulde Hand", ovl. te Maasland op 14 jun 1898. 
  5.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 nov 1842655, ovl. te Schiedam op 10 dec 1933654, volgt Xae
  6.   IJsbrand Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 feb 1844656, ovl. te Vrijenban op 6 sep 1888, volgt Xaf
  7.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1845657, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mrt 1929658, volgt Xag
  8.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 mei 1846660, ovl. te Rotterdam op 23 dec 1918, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 1866661 met Arie Voorwinden, zn. van Arie Voorwinden en Aaltje Braat, geb. te Schiebroek op 19 okt 1844, winkelier, ovl. te Rotterdam op 4 aug 1911. 
  9.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 1 jul 1848662, ovl. te Hillegersberg op 17 nov 1930663, volgt Xah
  10.   Marinus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 okt 1850664, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 okt 1874665,666

IXo.   Maria Dijkshoorn, dr. van Pieter Willemsz Dijkshoorn (VIIIi) (bouwman in de Broekpolder) en Antje van den Berg, geb. te Vlaardingen op 24 mei 1798, ged. te Vlaardingen op 27 mei 1798246, ovl. te Vlaardingen op 28 mei 1889247,248, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 21 apr 1820667 met Jan Hogendam (Hoogendam), zn. van Maarten Hoogendam en Maria (Arijsdr) de Bruin, ged. te Schipluiden op 19 sep 1794, bouwman op de Kooiwoning in de Broekpolder, ovl. te Vlaardingen op 15 nov 1867668
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieter Hoogendam, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 mrt 1820393, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 28 apr 1903394, tr. (1) met zijn achternicht Jacoba van Vliet, dr. van Teunis van Vliet (bouwman te Maasland) en Pieternelletje Dijkshoorn (IXd), tr. (2) te Rijswijk op 11 mei 1887669 met Adriana van der Eijk, dr. van Simon van der Eijk en Arendje Zonneveld, geb. te Hof van Delft op 27 mrt 1837. 
  2.   Maria Hoogendam, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 nov 1823670, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 mei 1900671, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1845672 met Jacob Maan, zn. van Pieter Maan en Anna van der Kooij, geb. te Zouteveen op 7 mei 1819673, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 3 apr 1876674
  3.   Jaapje Hoogendam, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 sep 1835675, ovl. te Maasland op 17 feb 1864, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 1856676 met Aart in 't Veld, zn. van Arie in 't Veld en Geertruda Boeije, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 dec 1833677, bouwman, ovl. te 's-Gravenhage op 18 jan 1922. 
  4.   Maarten Hoogendam, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 feb 1838678, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 nov 1902679, begr. te Vlaardingen, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 21 sep 1860680 met Magdalena Man in 't Veld, dr. van Adrianus Man in 't Veld en Willemina Klapwijk, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 10 apr 1841681, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jul 1914682

IXp.   Elisabeth Hillegonda Dijkshoorn, dr. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, ged. te Rotterdam op 8 apr 1765, ovl. te Vlaardingen op 11 sep 1835252, tr. te Vlaardingen op 17 apr 1785683 met Leendert Hoogendijk, zn. van Leendert Hoogendijk (herbergier, kastelein, bouwman) en Hester Qualm, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 17 mrt 1765684, slachter, bakker, keurmeester van het slachtvee, ovl. te Vlaardingen op 4 okt 1832685
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Leendert Hoogendijk, geb. te Vlaardingen op 12 jun 1796, ged. te Vlaardingen op 19 jun 1796686, ovl. te Vlaardingen op 5 okt 1868687, tr. te Vlaardingen op 6 nov 1816688 met Maria Buijs, dr. van Jan Buijs en Jacoba van Maaswinkel, ged. te Kethel op 9 jun 1794, ovl. te Vlaardingen op 25 mei 1871689

IXq.  Pieter Dijkshoorn, zn. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, ged. te Rotterdam op 7 feb 1770, ovl. te Vledder op 24 mrt 1838, tr. (1) te Wateringen op 2 mei 1802 met Helena de Bruijn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, ged. te Wateringen op 29 jun 1805. 
  Pieter Dijkshoorn, tr. (2) met Trijntje Dirks van der Eijk, dr. van Dirk Pietersz van der Eijk en Neeltje Pietersdr Dijkxhoorn (VIIs). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Dirk Dijkxhoorn, geb. te Wateringen op 21 apr 1807, ovl. te Weststellingwerf op 25 mrt 1884, tr. (1) te Weststellingwerf op 1 jun 1837690 met Trijntien Theunisdr Schuitemaker, geb. te Noordwolde op 14 okt 1804, ovl. tussen 1842 en 1853, tr. (2) te Weststellingwerf op 13 jun 1853691 met Popkjen Harings van der Werf, geb. te Sneek circa 1807. 
  2.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Wateringen op 22 sep 1810, ovl. te Benthuizen op 27 dec 1878, tr. (1) te Benthuizen op 5 jul 1835692 met Cornelis van den Dool, zn. van Cornelis Jacobse van den Dool en Annetje Cornelisdr Post, ged. te De Lier op 15 dec 1806, watermolenaar te Benthuizen, ovl. te Benthuizen op 31 jan 1844, tr. (2) te Benthuizen op 4 apr 1845693 met Maarten Merbis, zn. van Hendrik Merbis en Geertruij Maasland, geb. te Zevenhuizen op 13 jun 1817, ovl. te Benthuizen op 4 jan 1870. 
  3.   Neeltje Dijkxhoorn, geb. te Wateringen op 3 dec 1811, ovl. te Vledder op 21 mrt 1891, tr. te Vledder op 3 jul 1832694 met Sijtse Sikke Hoekstra, zn. van Sikke Hessels Hoekstra en Grietje Sietzes, geb. te Welsrijp op 13 jan 1809, ovl. te Frederiksoord op 10 jan 1872. 
  4.   Hillegonda Dijkxhoorn, geb. te Wateringen op 29 jul 1814695, ovl. te Wateringen op 16 aug 1814696
  5.   Hillegonda Dijkxhoorn, geb. te Wateringen op 6 apr 1816697, ovl. te Wateringen op 11 apr 1816698
   Pieter Dijkshoorn, tr. (3) te Vledder op 4 mei 1825699 met Aaltje de Witte, geb. te Ruinen op 12 jun 1778. 

IXr.   Johannes (Jan, Joannis) Dijkshoorn, zn. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, geb. te 't Woud op 1 jul 1772, ovl. te Vlaardingen op 23 feb 1831254, tr. te Vlaardingen op 20 mei 1804700 met Hendrica (Hendrika) Visser (Visscher), dr. van Samuel Diederic Visser en Suzanna Stoop, ged. te Wateringen op 13 jun 1779, ovl. te Vlaardingen op 8 apr 1860701
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelis Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 jan 1806, volgt Xai
  2.   Samuel Diederik Dijkxhoorn, geb. te Vlaardingen op 27 nov 1807, ged. te Vlaardingen op 6 dec 1807703, ovl. te Vlaardingen op 9 aug 1860704, tr. te Vlaardingen op 3 apr 1833705 met Gerritje Verzijde, dr. van Arij Verzijde en Grietje Nobel, geb. te Maassluis op 11 sep 1809706, ged. te Maassluis op 10 okt 1809706, ovl. te Vlaardingen op 16 aug 1869707
  3.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 jan 1813708, ovl. te Vlaardingen op 16 jun 1889709, tr. te Vlaardingen op 1 jul 1840710 met Dingeman van der Sjouw, zn. van Pieter van der Sjouw (zeeman, stuurman) en Willemtje van der Linden, geb. te Vlaardingen op 18 aug 1810, ged. te Vlaardingen op 22 aug 1810711, winkelier, ovl. te Vlaardingen op 14 mei 1881712
  4.   Johannes Dijkxhoorn, geb. te Vlaardingen op 10 nov 1814326, ovl. te Vlaardingen op 30 jun 1869327, tr. met Petronella Dijkshoorn, dr. van Jacob Dijkshoorn (VIIIx) (bouwmansknecht, arbeider) en Catharina (Kaatje) van den Akker
  5.   Susanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 apr 1818713, ovl. te Vlaardingen op 14 jan 1887714, tr. te Vlaardingen op 16 aug 1843715 met Dirk Polderman, zn. van Teunis Polderman en Pietertje Hoogeveen, geb. te Vlaardingen op 7 nov 1818717, ovl. te Vlaardingen op 23 dec 1857716

IXs.   Leendert Dijkshoorn, zn. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, ged. te Vlaardingen op 22 aug 1773255, ovl. te Vlaardingen op 15 dec 1859256, tr. te Schiedam op 9 sep 1802 met Cornelia Rijnbende, dr. van Paulus Rijnbende en Barbara van den Heelhaard, ged. te Schiedam op 3 apr 1774, ovl. te Vlaardingen op 11 aug 1832718
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Barbera Adriana Dijkshoorn, ged. te Schiedam op 29 mei 1804. 
  2.  Cornelia Helena Dijkshoorn, ged. te Schiedam op 29 mei 1804. 
  3.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Schiedam op 4 jan 1807, ovl. te Vlaardingen op 13 dec 1859719, tr. te Vlaardingen op 10 jun 1836720 met Willem Hoogendijk, zn. van Arij Paulusz Hoogendijk en Pietertje Kal, geb. te Vlaardingen op 27 feb 1803, ged. te Vlaardingen op 6 mrt 1803721, ovl. voor 1839. 
  4.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Schiedam op 14 mei 1808, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 1891722, volgt Xaj
  5.   Kornelis Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 nov 1810, ged. te Vlaardingen op 28 nov 1810723, begr. te Vlaardingen op 11 jan 1811. 
  6.   Hendrik Martinus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 21 mei 1812724, metselaar, ovl. te Breda op 18 mei 1884, tr. te Breda op 14 jan 1836725 met Wilhelmina Ebbing, dr. van Hendrik Ebbing en Johanna Peulies, geb. te Breda op 23 aug 1812, ovl. te Breda op 17 okt 1887. 

IXt.   Adriana Dijkshoorn, dr. van Cornelis Jacobsz Dijkshoorn (VIIIk) en Cornelia Jansdr de Bruin, ged. te Vlaardingen op 28 apr 1782260, ovl. te Hof van Delft op 11 mrt 1869, tr. te Streefkerk op 20 mei 1803 met Jillis Alblas, zn. van Sijbrand Alblas en Baartje Jiellisje Bek, geb. te Streefkerk op 21 mrt 1779, ovl. te Monster op 30 jun 1852726
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Sijbrand Alblas, geb. te Streefkerk op 26 feb 1804, arbeider, ovl. te Monster op 3 dec 1875727, tr. te 's-Gravenzande op 25 mei 1838728 met Anna Oversloot, dr. van Pieter Arijszoon Oversloot en Cornelia van Zanten, geb. te 's-Gravenzande op 15 aug 1811, ovl. te Wateringen op 14 feb 1849729

IXu.   Arij Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijxhoorn (VIIIl) en Neeltje van der Lecq, geb. te Overschie op 31 aug 1797, ovl. te Rotterdam op 10 nov 1880, tr. te Rotterdam op 20 mrt 1822730 met Maria Elisabeth Jacoba Halfman, dr. van Anna Halfman, geb. te Rotterdam op 1 nov 1800, ovl. te Rotterdam op 30 jan 1864. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 8 feb 1826, ovl. te Rotterdam op 27 jan 1888, volgt Xak

IXv.   Johannes Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIm) en Antje (Aaltje) Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 13 dec 1821269, ovl. te Naaldwijk op 21 mrt 1894, tr. te Naaldwijk op 2 jun 1849731 met Geertruida van Beek, dr. van Egbertus van Beek en Martijntje Doorduin, geb. te Naaldwijk op 4 mrt 1817732, ovl. te Naaldwijk op 7 jan 1897. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelia Jakoba Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 13 dec 1849733, volgt Xal

IXw.   Magdalena Dijkshoorn, dr. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIm) en Antje (Aaltje) Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 15 okt 1827275, ovl. te Naaldwijk op 21 jun 1862, tr. (1) te Naaldwijk op 14 jul 1849734 met Arie Verschuur, zn. van Jan Verschuur (arbeider, kon niet schrijven) en Jannetje Jonker, geb. te 's-Gravenzande op 23 jan 1823735, arbeider, ovl. te 's-Gravenzande op 7 mei 1854. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jannetje Verschuur, geb. te 's-Gravenzande op 24 jul 1850737, ovl. te Naaldwijk op 20 jul 1867. 
   Magdalena Dijkshoorn, tr. (2) te Naaldwijk op 13 apr 1861738 met Leendert Prins, zn. van Hendrik Prins en Metje (Matje) Groenewegen, geb. te Sliedrecht op 3 sep 1828, ovl. te Naaldwijk op 18 jun 1864. 
 Uit dit huwelijk een kind. 
   Leendert Prins, zn. van Hendrik Prins en Metje (Matje) Groenewegen, tr. (2) te Naaldwijk op 7 mei 1864739 met Marijtje van Spronsen, dr. van Elisabeth van Spronsen, geb. te 's-Gravenzande op 30 nov 1831740, ovl. te 's-Gravenzande op 26 dec 1869. 

IXx.   Willem Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIn) en Maria van der Tak, geb. te Naaldwijk op 18 sep 1806, ged. te Naaldwijk op 21 sep 1806279, ovl. te Wateringen op 14 dec 1893, tr. te Naaldwijk op 24 jul 1838742 met Ariaantje (Adriana) Binnendijk, dr. van Jan Binnendijk en Catharina Kemmers, geb. te Naaldwijk op 26 dec 1810, ged. te Naaldwijk op 30 dec 1810743, ovl. te Naaldwijk op 10 feb 1854. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 21 jul 1838744, ovl. te Delft op 20 mrt 1918, tr. te Naaldwijk op 13 feb 1875745 met Pieter Blanken, zn. van Sijmen Blanken en Naatje Schreuder, geb. te Stompwijk op 27 feb 1845, ovl. te Delft op 12 feb 1924. 
  2.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 6 okt 1839747, ovl. te Naaldwijk op 25 aug 1922, tr. te Naaldwijk op 16 mei 1868748 met Lourens Kleer, zn. van Marinus Kleer en Leentje Valstar, geb. te Naaldwijk op 20 mei 1841749, ovl. te Naaldwijk op 26 feb 1926. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.   Maria Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 21 apr 1842750, ovl. te Wateringen op 21 mei 1925, tr. (1) te Naaldwijk op 18 mei 1867752 met Leendert Verschuur, zn. van Hendrik Verschuur en Engeltje van Ooijen (winkelierster), geb. te Naaldwijk op 23 jan 1842753, ovl. te Wateringen op 1 okt 1889, tr. (2) te Loosduinen op 21 feb 1906755 met Hendrik Overeem, zn. van Matthijs Overeem en Alida Overeem, geb. te Driebergen op 12 jun 1858, ovl. te Loosduinen op 10 jan 1910, tr. (3) te Loosduinen op 9 nov 1910756 met Gerrit Abraham van der Meer, zn. van Leendert van der Meer en Janna van de Velde, geb. te 's-Gravenzande op 24 apr 1887, ovl. te Loosduinen op 30 nov 1918758
  4.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 4 aug 1844759
  5.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 20 mrt 1846760
  6.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 25 jul 1849761, ovl. te Naaldwijk op 11 apr 1919, tr. te Naaldwijk op 20 mei 1876762 met Willem Stokdijk, zn. van Klaas Stokdijk en Maria Valstar, geb. te Naaldwijk op 20 jun 1847763, ovl. te Wateringen op 11 sep 1918. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  7.   Wilhelmina Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 21 apr 1852765

IXy.   Arij Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIn) en Maria van der Tak, geb. te Naaldwijk op 1 sep 1810, ged. te Naaldwijk op 2 sep 1810, ovl. te Naaldwijk op 31 aug 1896, tr. te Naaldwijk op 31 jan 1835766 met Jacoba Kroesbeek, dr. van Cornelis Kroesbeek en Suzanna Helena Molenkamp, geb. te Poeldijk op 14 okt 1813, ovl. te Naaldwijk op 5 mrt 1886. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maria Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 24 mei 1835767, ovl. te Naaldwijk op 1 jan 1836. 
  2.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 12 mei 1836768, ovl. te Naaldwijk op 24 nov 1895, tr. te Naaldwijk op 11 nov 1871769 met Annetje (Anna) Verhaal, dr. van Joannes Verhaal en Anna van der Blom, geb. te Oostvoorne op 10 sep 1829, ovl. te Naaldwijk op 20 mei 1887. 

IXz.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIn) en Maria van der Tak, geb. te Naaldwijk op 4 mrt 1813281, ovl. te Naaldwijk op 20 dec 1892, tr. (1) te Naaldwijk op 17 jan 1835770 met Gesina Hendrika Kroesbeek, dr. van Cornelis Kroesbeek en Suzanna Helena Molenkamp, geb. te Monster op 11 nov 1811, ovl. te Naaldwijk op 20 sep 1858. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 19 okt 1841771, ovl. te Naaldwijk op 26 jun 1872, volgt Xam
   Pieter Dijkshoorn, tr. (2) te Naaldwijk op 7 mei 1859772 met Janna Schrevelius, dr. van Dirk Schrevelius en Josina van Spronsen, geb. te Monster op 30 sep 1828773, ovl. te Naaldwijk op 4 apr 1860. 
   Pieter Dijkshoorn, tr. (3) te Naaldwijk op 1 sep 1860774 met Jannetje van der Smient, dr. van Cornelis van der Smient en Elisabeth IJzerman, geb. te Naaldwijk op 11 jun 1833775, ovl. te Naaldwijk op 3 mrt 1910. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Marinus Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 27 okt 1863776, volgt Xan
  2.   Pieter Adriaan Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 13 nov 1867777, ovl. te Naaldwijk op 3 jun 1949, volgt Xao

IXaa.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Barend Dijkshoorn (VIIIo) en Jacoba van Tol, geb. te Naaldwijk op 4 nov 1820286, ovl. te Naaldwijk op 12 mei 1902, tr. te Maasland op 29 jul 1854778 met Neeltje Prins, dr. van Jan Prins en Lena de Jong, geb. te Maassluis op 3 dec 1830779, ovl. te Naaldwijk op 8 jan 1885. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Maasland op 8 okt 1854, ovl. te Maassluis op 27 aug 1942780, begr. te Maassluis 781, tr. te Maassluis op 24 sep 1877782 met Martinus van der Hidde781, zn. van Pieter van der Hidde en Petronella Kerpentier, geb. te Maassluis op 19 nov 1854781,783, ovl. te Maassluis op 14 apr 1949781,784, begr. te Maassluis 781
  2.   Leentje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 19 mrt 1856785, ovl. te Naaldwijk op 19 mrt 1887. 
  3.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 12 mei 1858786, ovl. te Naaldwijk op 19 jun 1860. 
  4.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 18 aug 1860787, ovl. te Naaldwijk op 3 jul 1861. 
  5.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 31 jan 1863788
  6.   Bernardus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 1 mei 1864789, tr. te Maasland op 1 apr 1892790 met Jaapje van den Berg, dr. van Huibregt van den Bergh en Petronella van Santen, geb. te Maasland op 8 jul 1863791
  7.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 7 jul 1865792, ovl. te Rijswijk circa 1947793, tr. te Maasland op 17 aug 1888794 met Arie Goedendorp, zn. van Jan Goedendorp (arbeider) en Annetje den Bakker, geb. te Rockanje op 18 jun 1865. 
  8.   Maria Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 15 okt 1867795, ovl. te Naaldwijk op 30 jan 1868. 
  9.   Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 15 okt 1867796, ovl. te Naaldwijk op 4 jan 1868. 
  10.   Willem Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 24 dec 1868797, ovl. te Naaldwijk op 18 feb 1870. 
  11.   Maria Dijkshoorn799, geb. te Naaldwijk op 31 mrt 1870798, ovl. te Naaldwijk op 18 feb 1941, volgt Xap

IXab.   Johannes Dijkshoorn, zn. van Cornelis Dijkshoorn (VIIIp) en Catrina de Jong, geb. te Rotterdam op 8 feb 1803, ovl. te Rotterdam op 31 jul 1832, tr. te Rotterdam op 21 feb 1821800 met Johanna Elizabeth van der Laan, dr. van Johannes van der Laan en Elizabeth Boode, geb. te Rotterdam op 9 okt 1799, ovl. te Rotterdam op 15 okt 1848. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Dijkshoorn, geb. te Rotterdam circa 1829, ovl. te Rotterdam op 11 mrt 1880, volgt Xaq
   Johanna Elizabeth van der Laan, dr. van Johannes van der Laan en Elizabeth Boode, tr. (2) te Rotterdam op 8 apr 1835801 met Joannes Camet, zn. van Maria Anges Camet, ged. te Rotterdam op 27 aug 1796, ovl. te Rotterdam op 28 mrt 1851. 

IXac.   Nicolaas (Klaas) Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (VIIIq) en Apolonia Hofland, geb. te Oudeschild op 24 sep 1823, ovl. te Den Helder op 21 aug 1866, tr. te Wieringen op 27 mei 1849802 met Aaltje Koopman Scharwe, dr. van Jan Scharwe en Lijzebeth Kuut, geb. te Wieringen op 12 mei 1826, ovl. te Den Helder op 17 nov 1904. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Dijkshoorn, geb. te Den Helder op 30 mrt 1862, ovl. te Den Helder op 25 aug 1937, volgt Xar

IXad.   Jacobus Dijkshoorn, zn. van Philipus Dijkshoorn (VIIIu) en Agatha Lugtigheid, geb. te Maasland circa 1799, tr. te Delft op 1 nov 1837803 met Cornelia Slootweg, geb. te Maasland circa 1806. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Philippus Dijkshoorn, geb. te 's-Gravenhage op 11 sep 1838804, ovl. te Voorburg op 17 jan 1915, volgt Xas

IXae.   Leendert Dijkshoorn, zn. van Arij Jacobsz Dijkshoorn (VIIIv) en Jannetje Leenderts van Dorp, ged. te Maasland op 10 mrt 1805, ovl. te Maasland op 17 aug 1885, tr. te Maasland op 11 okt 1828805 met Stijntje de Kiewit, dr. van Jan Arijsz Kievit en Ariaantje Klasse van der Vaart, ged. te Maasland op 9 mei 1790, ovl. te Maasland op 6 jan 1865. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 jun 1830807, ovl. te Maasland op 20 okt 1915808, volgt Xat
   Stijntje de Kiewit, dr. van Jan Arijsz Kievit en Ariaantje Klasse van der Vaart, tr. (1) te Maasland op 5 jun 1814809 met Jan Keijzer, zn. van Jan Keijzer en Trijntje Huige van Woerden, ged. te Maasland op 23 mrt 1783, ovl. te Maasland op 16 sep 1827. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Trijntje Keijzer, geb. te Maasland op 21 apr 1816811, ovl. te Maasland op 23 aug 1850, tr. te Maasland op 24 apr 1846813 met haar achterneef Dirk van der Lelij, zn. van Jacob van der Lelij en Neeltje van Woerden, geb. te Maasland op 3 jul 1816814, ovl. te Maasland op 20 feb 1892. 
  2.   Adriaantje Keijzer, geb. te Maasland op 16 aug 1817816, ovl. te Maassluis op 28 dec 1882817, tr. te Maasland op 30 mei 1840818 met Johannis de Bruin, zn. van Huibertje Jans de Bruin, geb. te Maassluis op 10 sep 1821819, ovl. te Maassluis op 1 feb 1899820
  3.   Doodgeb. dochter Keijzer, geb. te Maasland op 6 jul 1819821
  4.   Jan Keijzer, geb. te Maasland op 29 mrt 1822822, ovl. te Maasland op 6 feb 1887, tr. te Maasland op 10 sep 1858824 met zijn nicht Maartje de Kiewit, dr. van Klaas de Kiewit en Adriana van Dijk, geb. te Maasland op 12 feb 1832825, ovl. te Maasland op 6 dec 1905. 
  5.   Maarte Keijzer, geb. te Maasland op 27 sep 1824827, ovl. te Maasland op 1 aug 1825. 
  6.   Maarten Keijzer, geb. te Maasland op 28 sep 1826829, ovl. te Maasland op 9 sep 1845. 

IXaf.   Jacobus Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (VIIIx) (bouwmansknecht, arbeider) en Catharina (Kaatje) van den Akker, geb. te Vlaardingen op 8 apr 1819328, tuinier, bouwmansknecht, agent van politie, ovl. te Vlaardingen op 9 jul 1885329, tr. te Vlaardingen op 2 nov 1842831 met Johanna van der Heul, dr. van Harremanis van der Heul en Jaapje de Jong, geb. te Vlaardingen op 22 sep 1822832, ovl. te Vlaardingen op 4 mrt 1887833
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 1 jun 1842834, ovl. te Vlaardingen op 15 jun 1849835
  2.   Hermanus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 nov 1843836, ovl. te Vlaardingen op 27 jan 1915837, volgt Xau
  3.   Frank Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 1845838, ovl. te Vlaardingen op 23 feb 1934839,840, volgt Xav
  4.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 feb 1847841, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 1847842
  5.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 30 nov 1848843, ovl. te Vlaardingen op 20 jun 1927844, volgt Xaw
  6.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 29 jan 1851845, ovl. te Vlaardingen op 8 aug 1852846
  7.   Katharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 19 dec 1852847, ovl. te Vlaardingen op 25 sep 1913848, tr. te Vlaardingen op 30 apr 1873849 met Petrus Brauckman, zn. van Jan Dirk Brauckman en Catharina Colijn, geb. te Vlaardingen op 1 jan 1847850, ovl. te Vlaardingen op 27 mrt 1916851
  8.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 30 jan 1855852, ovl. te Vlaardingen op 22 mei 1862853
  9.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 jun 1857854, ovl. te Vlaardingen op 20 feb 1916855, tr. te Vlaardingen op 5 nov 1879856 met Martinus Drop, zn. van Willem Drop (verver) en Martina van der Mout, geb. te Vlaardingen op 25 aug 1851857, winkelier, ovl. te Vlaardingen op 2 apr 1919858
  10.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 2 apr 1859859, ovl. te Vlaardingen op 6 aug 1859860
  11.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 jun 1860861, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 sep 1920862, volgt Xax
  12.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 apr 1862863, ovl. te Vlaardingen op 8 jul 1862864
  13.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 mrt 1864865

IXag.   Johannes Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (VIIIx) (bouwmansknecht, arbeider) en Catharina (Kaatje) van den Akker, geb. te Vlaardingen op 17 jun 1825330, ovl. te Delft op 27 jun 1912, tr. te Stompwijk op 30 nov 1849866 met Geertruida Verheul, dr. van Hendrik Verheul en Petronella Rijlaarsdam, geb. te Stompwijk op 8 sep 1831, ovl. te Delft op 8 aug 1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Wateringen op 13 mei 1853867, ovl. te Wateringen op 6 dec 1917, volgt Xay

IXah.   Jan Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (VIIIy) en Gerritje van Dop, geb. te Maasland op 31 mei 1802, ovl. te Maasland op 6 mrt 1881, tr. te De Lier op 30 apr 1830868 met Neeltje Luiendijk, dr. van Cornelis Luijendijk en Willemijntje van 't Hoog, geb. te De Lier circa 1808, ovl. te Maasland op 21 dec 1865. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Gerrit Dijkshoorn, geb. te De Lier op 10 mrt 1839869, ovl. te Maasland op 28 jan 1873, volgt Xaz

IXai.   Arend Dijkshoorn, zn. van Leendert Dijkshoorn (VIIIz) en Pieternella Verhagen, geb. te Delft op 23 feb 1827, tr. te Delft op 11 mei 1853870 met Johanna Elizabeth Kruijt, dr. van Hendrika Kruijt, geb. te Delft op 17 jul 1824. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Dijkshoorn, geb. te Delft op 5 jan 1861, volgt Xba

IXaj.   Arij Dijkxhoorn, zn. van Pieter Dijkxhoorn (VIIIaa) en Jaapje de Jong, geb. te Hof van Delft op 6 nov 1813, bouwman, ovl. te Maassluis op 28 jun 1885334, tr. te Maasland op 30 mei 1840871 met zijn nicht Maartje de Jongh, dr. van Leendert de Jongh en Maartje van Harmelen, geb. te Maasland op 15 mrt 1820872, ovl. te Maassluis op 8 mrt 1893873
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jaapje Dijkxhoorn, geb. te Maasland op 20 sep 1840874, ovl. te Maassluis op 15 feb 1919875, tr. te Maassluis op 9 nov 1899876 met Jan Booister, zn. van Leendert Booister en Lena Baas, geb. te Maassluis op 28 mrt 1835877, ovl. te Maassluis op 3 dec 1916878

IXak.   Dirk Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) (bouwman) en Annetje van der Vlugt, geb. te Hof van Delft op 20 dec 1817, bouwman te Groeneveld en Maasland, ovl. te Maasland op 19 sep 1889, tr. te Maasland op 20 mei 1842879 met Anna van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 16 feb 1817880, ovl. te De Lier op 4 aug 1907. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ridderus Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 23 jun 1842, ovl. te Maasland op 4 sep 1913, volgt Xbb
  2.  Jacob Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 12 jan 1845, ovl. te Hof van Delft op 30 apr 1880, volgt Xbc

IXal.   Arij Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) (bouwman) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 22 dec 1818, ovl. te Delft op 27 jul 1889, tr. (1) te Abtsregt op 22 apr 1847882 met Geertruida van der Kooij, dr. van Pieter Dirksz van der Kooij (bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban) en Jaapje van der Kooij, geb. te Vrijenban op 19 okt 1826, ovl. te Vrijenban op 6 mei 1860. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Annetje Louisa Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 13 jan 1849, tr. te Vrijenban op 7 mei 1873883 met Gerrit van Zelm, zn. van Gerrit van Zellem en Elizabeth Hoefakker, geb. te Rijswijk op 10 nov 1845. 
  2.   Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 31 dec 1849, tr. (1) te Vrijenban op 23 jun 1875884 met Willem Alkemade, zn. van Karel Alkemade (schipper, later werkman) en Jannetje van der Meer, geb. te Overschie op 8 nov 1846, tr. (2) te Vrijenban op 28 nov 1883885 met Adrianus van der Knoop, zn. van Gerrit van der Knoop en Catharina KŲhne, geb. te Pijnacker op 17 jun 1853. 
  3.  Mijnsje Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 16 apr 1851, ovl. te Rotterdam op 8 okt 1911, volgt Xbd
  4.   Jacoba Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 24 okt 1847, ovl. te Vrijenban op 1 mrt 1895, tr. te Vrijenban op 28 jul 1875886 met Pieter Droppert, zn. van Arij Droppert en Johanna Catharina Dideriks, geb. te Delft op 29 aug 1848, ovl. te Pijnacker op 12 jul 1923. 
  5.   Rederis Dijkxhoorn, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 1852887, ovl. te Delft op 28 apr 1883, volgt Xbe
  6.   Pietje (Pietronella) Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 30 okt 1854, tr. te Delft op 23 mei 1877888 met haar achterneef Cornelis van der Heide, zn. van Johan Heinrich van der Heide en Geertje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 16 jun 1850. 
  7.  Geertruida Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 11 aug 1856, ovl. te Vrijenban op 9 jan 1894, volgt Xbf
  8.  Arie Pieterse Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 7 mei 1859, ovl. te Vrijenban op 25 feb 1861. 
   Arij Dijkxhoorn, tr. (2) te Vrijenban op 5 nov 1862889 met Johanna Valkenburg, dr. van Willem Cornelisz Valkenburg en Pieternelletje van Munster, geb. te Vrijenban op 14 apr 1822, ovl. te Delft op 4 dec 1893. 

IXam.   Pieter Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) (bouwman) en Annetje van der Vlugt, geb. te 't Woud op 21 mrt 1822, ovl. te Groeneveld op 3 apr 1853, tr. te Delft op 24 mrt 1852890 met Clazina Noordam, dr. van Arij Noordam en Alida Koppert, geb. te Delft op 3 mei 1829. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 7 jun 1852, ovl. te Delft op 16 mrt 1926, volgt Xbg

IXan.   Jannetje Dijkxhoorn, dr. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) (bouwman) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 11 apr 1823, tr. te Groeneveld op 26 jun 1851891 met Maarten van den Berg, zn. van Maarten van den Berg en Jannetje van Galen, geb. te Pijnacker op 16 jan 1829. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Annetje van den Berg, geb. te Vrijenban op 9 feb 1855, ovl. te Schiedam op 14 dec 1921892, tr. te Rijswijk op 30 apr 1879893 met Hendrik van Leeuwen, zn. van Cornelus van Leeuwen en Ariaantje van Mannekes, geb. te Nieuwer-Amstel op 25 jan 1846, bouwman, wonende te Rijswijk, ovl. na 1922. 

IXao.   Cornelis Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) (bouwman) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 30 jan 1825, bouwman, ovl. te Rijswijk op 1 mei 1878, tr. te Rijswijk op 27 jan 1850894 met Francina Willemina van der Vaart, dr. van Cornelis van der Vaart en Antje Valstar, geb. te Rijswijk op 6 sep 1822, ovl. te Rijswijk op 20 mrt 1876. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Dijkxhoorn, geb. te Rijswijk op 2 jul 1857, volgt Xbh
  2.  Leonardus Dijkxhoorn, geb. te Rijswijk op 26 mei 1861, ovl. te Delft op 1 feb 1908, volgt Xbi
  3.  Dirk Leonardus Dijkxhoorn, geb. te Rijswijk op 26 mei 1867, ovl. te Gouda op 28 nov 1955, volgt Xbj

IXap.   Geertje Dijkxhoorn, dr. van Ridderus Dijkxhoorn (VIIIab) (bouwman) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 21 dec 1826, tr. te Groeneveld op 17 apr 1850895 met Dirk Leonardus van der Vaart, zn. van Cornelis van der Vaart en Antje Valstar, geb. te Rijswijk op 14 jun 1824, ovl. te Rijswijk op 12 jan 1897. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelis van der Vaart, geb. te Rijswijk op 12 feb 1853, ovl. te Rijswijk op 13 apr 1913, tr. te Rijswijk op 22 aug 1877896 met Maria Klapwijk, dr. van Abraham Klapwijk en Neeltje van den Berg, geb. te Delft op 15 aug 1855, ovl. te Rijswijk op 5 dec 1932. 

IXaq.   Cornelia Dijkxhoorn, dr. van Simon Dijkxhoorn (VIIIac) en Adriana van Schie, geb. te Hof van Delft op 30 nov 1838, ovl. te Hof van Delft op 12 feb 1884, tr. te Hof van Delft op 24 jul 1860897 met Cornelis de Jongh (de Jong), zn. van Maarten de Jong en Lidewey Roodenburg, geb. te Maasland op 7 okt 1828898, ovl. te Hof van Delft op 26 okt 1903. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Simon de Jong, geb. te Hof van Delft op 18 feb 1861, ovl. te Hof van Delft op 30 jan 1910. 
  2.  Lijdia de Jong, geb. te Hof van Delft op 30 jan 1863, ovl. te Delft op 23 okt 1931, tr. te Hof van Delft op 28 apr 1886 met Elias Hendrik Bukman, zn. van Hendrik Bukman en Elizabeth Maria Lugtigheid, geb. te Vrijenban op 26 apr 1864, ovl. te Delft op 27 jan 1931. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Adriana de Jong, geb. te Hof van Delft op 31 okt 1864, ovl. te Delft op 6 sep 1932. 
  4.  Maartje de Jong, geb. te Hof van Delft op 26 mrt 1867, ovl. te Rijswijk op 24 okt 1943, tr. te Hof van Delft op 1 mei 1889 met Hendrik Klapwijk, zn. van Abraham Klapwijk en Jacoba Maan, geb. te Rijswijk op 7 nov 1865, ovl. te Rijswijk op 1 mrt 1946. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  5.  Neeltje de Jong, geb. te Hof van Delft op 6 mei 1869, ovl. te Hof van Delft op 28 mei 1869. 
  6.  Neeltje de Jong, geb. te Hof van Delft op 1 jul 1870, ovl. te Hof van Delft op 28 mrt 1899, tr. te Hof van Delft op 26 aug 1896 met Pieter Bontenbal, zn. van Dirk Bontenbal en Geertruida Jacoba de Jong, geb. te Hof van Delft op 27 okt 1870. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.  Martina de Jong, geb. te Hof van Delft op 22 mei 1872, tr. te Hof van Delft op 15 jun 1898 met Jan Jacobus Keij, geb. te Moerkapelle circa 1874. 
  8.  Maria de Jong, geb. te Hof van Delft op 5 jan 1875, ovl. te Hof van Delft op 23 sep 1884. 
  9.   Maarten de Jong, geb. te Hof van Delft op 19 feb 1880, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 1910899 met Clazina van der Eijk, dr. van Cornelis van der Eijk en Teuntje Maria Poot, geb. te Kethel en Spaland op 6 mrt 1889, ovl. op 14 nov 1956, begr. te 't Woud. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder. 
  10.  Cornelia de Jong, geb. te Hof van Delft op 15 aug 1882, ovl. te Hof van Delft op 15 mei 1883. 

IXar.   Neeltje Dijkxhoorn, dr. van Arend Dijkxhoorn (VIIIad) (bouwman) en Jaapje van den Berg, geb. te Zouteveen op 6 sep 1832344, ovl. te Schiedam op 20 feb 1910345, tr. te Zouteveen op 29 apr 1853900 met Jacob van der Most, zn. van Gerrit van der Most en Elisabeth van Mannekes, geb. te Schiedam op 29 mei 1823, ovl. te Schiedam op 10 feb 1891901
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob van der Most, geb. te Schiedam op 10 aug 1858902, ovl. te Schiedam op 23 aug 1936903, tr. te Schiedam op 6 mei 1885904 met Alida van der Tas, dr. van Arie van der Tas en Maartje Verboon, geb. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 18 sep 1864, ovl. te Rotterdam op 29 nov 1942. 

IXas.   Maria Dijkxhoorn, dr. van Arend Dijkxhoorn (VIIIad) (bouwman) en Jaapje van den Berg, geb. te Zouteveen op 23 mrt 1839346, ovl. te Leiden op 20 sep 1878, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 1860905 met Jacob Doelman, zn. van Jacob Doelman en Maria van Berkel, geb. te Maasland op 21 sep 1834906, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 1909. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maria Doelman907, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1861, ovl. te Pijnacker op 8 jul 1933, tr. te Pijnacker op 27 apr 1883 met Leendert Olieman, zn. van Nicolaas Matthijsz Olieman en Jannetje Neeleman, geb. te Pijnacker op 12 jun 1860, ovl. te Pijnacker op 3 okt 1931. 
  2.   Arend Doelman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1862908, ovl. te Maasland op 13 feb 1916, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 okt 1887909 met Arentje Zonneveld, dr. van Jan Zonneveld (bouwman) en Jannetje Sonneveld, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jul 1861910, ovl. te Maasland op 13 jan 1941. 

IXat.   Hendrik Dijkxhoorn, zn. van Arij Dijkxhoorn (VIIIae) (bouwman te Schiebroek en Hillegersberg) en Trijntje van den Berg, geb. te Hillegersberg circa 1834, ovl. te Hillegersberg op 1 mrt 1877, tr. te Schiebroek op 6 feb 1863911 met Pieternella de Zwart, dr. van Pieter de Zwart en Maria Jongste van Adrichem, geb. te Schiebroek op 13 jan 1840, ovl. te Veur op 22 sep 1925. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maria Dijkxhoorn, geb. te Hillegersberg op 27 feb 1870, tr. te Hillegersberg op 25 apr 1895912 met Arie Jacob Noordam, zn. van Apolonius Noordam en Dirkje Petronella Stahlie, geb. te Delft op 12 jan 1865. 
   Pieternella de Zwart, dr. van Pieter de Zwart en Maria Jongste van Adrichem, tr. (2) te Hillegersberg op 26 mei 1882913 met Jan Johannes Voets, zn. van Maarten Voets en Kaatje Manheer, geb. te Hazerswoude circa 1845, ovl. te Hillegersberg op 3 feb 1911. 

Generatie X

Xa.   Jacoba Dijkshoorn, dr. van Willem Dijkshoorn (IXf) (bouwman) en Aaltje van der Ende, geb. te Maasland op 27 sep 1816408, ovl. te Maasland op 8 apr 1847, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 dec 1837914 met Jacobus Verkade, zn. van Martinus Verkade (watermolenaar en zeeman) en Adriana Verboon, geb. te Kethel en Spaland op 30 jun 1812915, molenaar op de Likkebaardsmolen in de Aalkeet-Buitenpolder, ovl. te Maasland op 16 apr 1891. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Aaltje Verkade, geb. te Maasland op 23 okt 1844917, tr. te Maasland op 12 nov 1870918 met Paulus van Santen, zn. van Gerrit van Zanten en Maartje 't Hart, geb. te Maassluis op 11 nov 1839919
   Jacobus Verkade, zn. van Martinus Verkade (watermolenaar en zeeman) en Adriana Verboon, tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 17 nov 1847920 met Catharina Smit, dr. van Dirk Smit (bouwman) en Teuntje de Ridder, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 jan 1821921, werkster, dienstbode, ovl. te Maasland op 5 jul 1881. 

Xb.   Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXf) (bouwman) en Ariaantje de Bruijn, geb. te Maasland op 27 nov 1820416, boer en later bakker te Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen op 6 jan 1907417, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 3 dec 1845923 met zijn achternicht Neeltje Kalisvaart, dr. van Jacob Kalisvaart en Pleuntje van den Berg (zie IXd). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 dec 1846924, ovl. te Delft op 4 aug 1890, volgt XIa
  2.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 aug 1849925, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 1929926,927, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mei 1872928 met zijn achternicht Maria Bouwmeester, dr. van Dirk Bouwmeester en Maria de Bruin, geb. te Maasland op 15 feb 1834929, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 4 jan 1908930
  3.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 sep 1851931, ovl. te Vlaardingen op 17 dec 1851932
  4.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 2 apr 1858933, ovl. te Vlaardingen op 7 sep 1858934
  Neeltje Kalisvaart, dr. van Jacob Kalisvaart en Pleuntje van den Berg, tr. (1) met haar achterneef Paulus van Vliet, zn. van Teunis van Vliet (bouwman te Maasland) en Pieternelletje Dijkshoorn (IXd). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Apolonia van Vliet, tr. met Adrianus van der Eijk, zn. van Jan van der Eijk en Ariaantje de Bruijn (zie IXf). 
  2.   Paulina van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 feb 1844935, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 30 dec 1872936, tr. met Willem Engelaan, zn. van Anthonie Engelaan en Jacoba Maria de Graaff (zie IXf). 
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Maasland op 8 jun 1860938 met Maartje Sluiter, dr. van Jan Sluiter en Susanna Dorian, geb. te Maasland op 24 jan 1831939, ovl. te Vlaardingen op 5 mei 1878940
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 mei 1861941, ovl. te Vlaardingen op 22 jun 1861942
  2.   Suzanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 21 aug 1862943, ovl. te Vlaardingen op 4 jan 1866944
  3.   Cornelus (Cornelis) Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 28 jul 1864945, ovl. te Maasland op 7 nov 1927946, tr. te Maasland op 20 mei 1892948 met Helena van Nierop, dr. van Pleun van Nierop en Antje Hogervorst, geb. te Maasland op 7 mei 1859949, ovl. te Pijnacker op 29 mei 1929. 
  4.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 jun 1867951, ovl. te Vlaardingen op 25 okt 1868952
  5.   Suzanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 jun 1867953, ovl. te Vlaardingen op 21 okt 1868954
  6.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 28 feb 1869955, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1902956

Xc.   Hendrik Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXf) (bouwman) en Ariaantje de Bruijn, geb. te Maasland op 2 nov 1822418, bouwman te Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jun 1886419,420, tr. te Maasland op 8 mei 1846957 met Magteltje van der Toolen, dr. van Cornelis van der Tholen en Klasijntje Herbert, geb. te Pijnacker op 11 feb 1823, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 jun 1919958
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mrt 1847959, ovl. te Schipluiden op 11 mrt 1926, volgt XIb
  2.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 feb 1849961, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1870962
  3.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 sep 1850963, ovl. te Rotterdam op 21 jan 1911, volgt XIc
  4.   Klazina Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jul 1852964, ovl. te Delft op 16 aug 1945, volgt XId
  5.   Dirk Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 okt 1854965, ovl. te Rotterdam op 7 jun 1917, volgt XIe
  6.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 feb 1857966, ovl. te Delft op 12 dec 1938, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 16 mei 1879967 met Cornelis van Haaren, zn. van Dirk van Haaren en Cornelia Schinkelshoek, geb. te Pijnacker op 11 aug 1851, melkhandelaar, ovl. te Delft op 5 jul 1909. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  7.   Hendrik Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 1859968, ovl. te Rotterdam op 13 okt 1888, volgt XIf
  8.   Elizabeth Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 nov 1860969, ovl. te Wassenaar op 9 jul 1956, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 mei 1880970 met Willem van Oosten, zn. van Adrianus van Oosten en Arendje de Kiewit, geb. te 's-Gravenzande op 24 jan 1857971, ovl. te Rijswijk op 24 feb 1914. 
  9.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 mrt 1865972, ovl. te Rotterdam op 25 mei 1892, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 1887973 met Pieter Mostert, zn. van Hendrik Mosterd en Maria Hanemaaijer, geb. te Maasland op 7 aug 1864974, winkelier, ovl. te Rotterdam op 14 sep 1918. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  10.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 1868975, ovl. te Vlaardingen op 12 nov 1953976,977, volgt XIg

Xd.   Arij Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXf) (bouwman) en Ariaantje de Bruijn, geb. te Maasland op 9 dec 1827425, bouwman, ovl. te Delft op 8 aug 1913, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 3 okt 1855979 met Lena (Helena) Moerman, dr. van Pieter Moerman (bouwman) en Jaapje Dijkshoorn (Xv), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 nov 1835980, ovl. te Delft op 23 jun 1866. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Ariaantje Dijkshoorn, geb. te Delft op 6 feb 1856, ovl. te De Lier op 14 apr 1926, tr. te Delft op 17 nov 1875982 met Cornelis van Geest, zn. van Cornelis van Geest en Dirkje Korpershoek, geb. te De Lier op 28 jan 1845983, ovl. te De Lier op 5 apr 1925. 
  2.  Pieter Dijkshoorn, geb. te Delft op 27 feb 1858, ovl. te Delft op 6 feb 1864. 
  3.  Jaapje Dijkshoorn, geb. te Delft op 20 mei 1860, ovl. te Rotterdam op 23 aug 1910, volgt XIh
  4.   Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 20 sep 1862, ovl. te Delft op 12 okt 1923, tr. te Schiedam op 7 mrt 1895985 met Johanna Rijka Christina Krabbendam, dr. van Gerard Krabbendam en Pieternella Cornelia van Katwijk, geb. te Schiedam op 1 sep 1867986, ovl. te Delft op 27 apr 1949. 
  5.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Delft op 21 jun 1865, tr. te Delft op 25 mei 1887987 met Jacob Zeelenberg, zn. van Cornelis Zeelenberg en Magdalena Varekamp, geb. te Rijswijk op 7 mrt 1857. 
   Arij Dijkshoorn, tr. (2) te Delft op 5 dec 1866988 met zijn nicht Adriana Dijkshoorn, dr. van Willem Dijkshoorn (Xb) (boer en later bakker te Vlaardingen) en Neeltje Kalisvaart (bouwvrouw) (zie XIa). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Delft op 29 jun 1867, ovl. te Delft op 17 feb 1892, tr. te Delft op 18 mrt 1885989 met Dirk de Graaff, zn. van Dirk Jacob de Graaff en Maaijke Broekhuizen, geb. te Voorburg op 7 jul 1861, ovl. te Delft op 10 jan 1936. 
  2.  Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 20 okt 1868, ovl. te Delft op 25 sep 1869. 
  3.  Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 23 aug 1870, ovl. te Delft op 12 jul 1871. 
  4.  Aaltje Dijkshoorn, geb. te Delft op 31 mei 1872, ovl. te Delft op 19 dec 1872. 
  5.  Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 6 jan 1874, ovl. te Delft op 16 feb 1877. 
  6.  Arij Pieter Dijkshoorn, geb. te Delft op 14 okt 1875, tr. te Hof van Delft op 28 nov 1906 met Adriana Josina van der Linden, dr. van Antonius Andreas van der Linden en Maria van Kan, geb. te Hof van Delft op 20 jan 1876, ovl. te Delft op 3 sep 1937. 
  7.  Willem Dijkshoorn, geb. te Delft op 11 apr 1878, ovl. te Delft op 6 dec 1935, volgt XIi
  8.  Maartje Dijkshoorn, geb. te Delft op 3 nov 1880, ovl. te Delft op 31 dec 1894. 
  9.  Jan Dijkshoorn, geb. te Delft op 11 okt 1882, ovl. te Delft op 28 apr 1886. 
  10.  Doodgeb. kind Dijkshoorn, geb. te Delft op 13 jul 1885. 
  11.  Adriana Dijkshoorn, geb. te Delft op 16 mrt 1887, ovl. te Delft op 10 jun 1887. 

Xe.   Ewoud Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXg) (bouwman) en Neeltje Zegwaard, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 feb 1809, ged. te Vlaardingen op 5 mrt 1809443, bouwman Duifpolder, ovl. te Maasland op 13 apr 1878, tr. te Maasland op 27 sep 1845990 met Maria Kindt, dr. van Arij Kindt (arbeider) en Maartje Poot, geb. te Naaldwijk op 30 jan 1822991, ovl. te Maasland op 21 mrt 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Maasland op 22 mrt 1846993, ovl. te Vlaardingen op 1 jan 1925994, volgt XIj
  2.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 3 jun 1847996, ovl. te Vlaardingen op 8 nov 1930997,998, volgt XIk
  3.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 22 jul 1848999, ovl. te Vlaardingen op 6 apr 19291000,1001, volgt XIl
  4.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 27 nov 18491003, ovl. te Scherpenzeel op 4 sep 1924, volgt XIm
  5.   Adriaantje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 26 apr 18521004, ovl. te Vlaardingen op 10 mei 19371005, volgt XIn
  6.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 2 aug 18531006, ovl. te Maasland op 18 jan 1854. 
  7.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Maasland op 26 jul 18541008, ovl. te Maasland op 10 jun 1908, volgt XIo
  8.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 21 apr 18561011, ovl. te Rijswijk op 25 feb 19391010, volgt XIp
  9.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 21 jul 18571012, ovl. te Maasland op 21 aug 1857. 
  10.   Jannetje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 20 jul 18581014, ovl. te Maasland op 19 mrt 1859. 
  11.   Jannetje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 16 mrt 18601016, ovl. te Rijswijk op 12 sep 1945, volgt XIq
  12.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 24 aug 18611017

Xf.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXg) (bouwman) en Neeltje Zegwaard, geb. te Vlaardingen op 19 mei 1811, ged. te Vlaardingen op 26 mei 1811445, arbeider, ovl. te Vlaardingen op 3 jan 1868446, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 feb 18291018 met Mijnsje Bos, dr. van Willem Jansz Bos (bouwman) en Arendje Maan, geb. te Vlaardingen op 10 mrt 1804, ged. te Vlaardingen op 18 mrt 18041019, ovl. te Vlaardingen op 26 okt 18791020
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 apr 18291021, ovl. te Vlaardingen op 6 apr 18481022
  2.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 jun 18301023, ovl. te Vlaardingen op 10 okt 18301024
  3.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 nov 18311025, ovl. te Vlaardingen op 6 aug 18331026
  4.   Arendje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 apr 18331027, ovl. te Vlaardingen op 2 jul 18331028
  5.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 3 sep 18341029, ovl. te Kralingen op 1 okt 1889, tr. te Vlaardingen op 11 mei 18591030 met Anthonij Vink, zn. van Huibert Vink en Martha Schouten, geb. te Bodegraven op 7 mrt 1828, boumansknegt, ovl. te Rotterdam op 30 okt 1908. 
  6.   Arendje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 26 dec 18361031, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jul 19061032, volgt XIr
  7.   Wilhelmina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 jun 18391033, ovl. te Vlaardingen op 18 jun 19121034, tr. (1) te Vlaardingen op 20 nov 18891035 met Leendert Maarleveld, zn. van Isaac Maarleveld (schoenmaker) en Jacoba van 't Woud Hoogstad, geb. te Vlaardingen op 5 feb 18471036, ovl. te Schiedam op 18 nov 18911037, tr. (2) te Vlaardingen op 29 nov 18991038 met Kornelis Post, zn. van Cornelis Post en Adriana Mosterd, geb. te Vlaardingen op 27 mei 18331039, tabakskerver, winkelknecht, stedelijk commies, ovl. te Vlaardingen op 22 apr 19091040
  8.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 nov 18411041, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mei 18851042, volgt XIs
  9.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 dec 18421043
  10.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 21 mei 18441044, ovl. te Hillegersberg op 9 mrt 1929, volgt XIt
  11.   Johanna (Jannetje) Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 jul 18451045, ovl. te Vlaardingen op 6 nov 18451046
  12.   Wilhelmina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 dec 18481047, ovl. te Delft op 8 mrt 1929, tr. te Hillegersberg op 22 okt 18731048 met Johannes Tol, zn. van Jan van Tol en Wilhelmina van Os, geb. te Waddinxveen op 14 jul 1847, ovl. te Vlaardingen op 21 dec 19351049

Xg.   Adrianus Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (IXg) (bouwman) en Neeltje Zegwaard, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 feb 1820451, particulier, ovl. te Maasland op 30 jan 1886, tr. (1) te Maasland op 24 nov 18491050 met Maartje van Veen, dr. van Arij van Veen en Gerritje van den Dool, geb. te Maasland op 5 aug 18201051, ovl. te Maasland op 30 aug 1856. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 30 okt 18501053
  2.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 12 dec 18511054
  3.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Maasland op 29 aug 18531055
  4.   Doodgeb. dochter Dijkshoorn, geb. te Maasland op 29 aug 18561056
   Adrianus Dijkshoorn, tr. (2) te Maasland op 23 mei 18571057 met Maria van der Waal, dr. van Klaas van der Waal en Neeltje Wilschut, geb. te Maasland op 26 sep 18201058, ovl. te Brandwijk op 8 dec 1903. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Maasland op 9 mei 18581059, ovl. te Brandwijk op 23 mei 19001060, volgt XIu
  2.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 22 sep 18601061, ovl. te Maasland op 16 mei 1862. 

Xh.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (IXh) (bouwman en stadswerker te Vlaardingen) en Maria van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 29 nov 1810, ged. te Vlaardingen op 2 dec 1810461, commies bij de stedelijke belastingen en agent van politie, ovl. te Vlaardingen op 1 nov 1859462, tr. te Vlaardingen op 25 aug 18361063 met Jaapje Stigter, dr. van Jan Klaasz Stigter en Hilletje Bree, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 jan 1811, ged. te Vlaardingen op 3 feb 18111064, ovl. te Vlaardingen op 5 feb 18791065
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jakob (Jacob) Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 jan 18371066, ovl. te Maassluis op 31 jul 18741067, vermist, tr. te Maassluis op 25 feb 18631068 met Jantje de Liefde, dr. van Wiecher de Liefde en Marritje Zootjes, geb. te Blokzijl circa 1837. 
  2.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 apr 18381069, ovl. te Vlaardingen op 4 aug 18381070
  3.   Mijnsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 aug 18391071, ovl. te Vlaardingen op 27 aug 18391072
  4.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 3 aug 18401073, ovl. te Vlaardingen op 19 aug 18401074
  5.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 21 okt 18411075, ovl. te Vlaardingen op 22 aug 18421076
  6.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 feb 18431077, ovl. te Vlaardingen op 18 apr 18431078
  7.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 1 dec 18441079, ovl. te Vlaardingen op 27 dec 19221080,1081, volgt XIv
  8.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 7 jan 18491082, ovl. te Vlaardingen op 22 jun 18491083
  9.   Jaapje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 26 aug 18501084, ovl. te Vlaardingen op 7 sep 18501085

Xi.   Klaas (Nicolaas) Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (IXh) (bouwman en stadswerker te Vlaardingen) en Maria van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 nov 1811463, ged. te Vlaardingen op 1 dec 1811464, schoenmaker, ovl. te Kethel en Spaland op 9 apr 1880, tr. te Kethel en Spaland op 6 jan 18331086 met Neeltje Glansdorp, dr. van Huibrecht Glansdorp en Lidewey van der Gaag, geb. te Kethel en Spaland op 23 jun 1805, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jul 1881. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind Dijkshoorn, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 11 mei 1833. 
  2.  Jacob Dijkshoorn, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 17 apr 1834, ovl. te Kethel en Spaland op 17 nov 1917, volgt XIw
  3.   Huijbrecht Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 25 apr 18391087, ovl. te Kethel en Spaland op 23 jun 1932, tr. (1) te Kethel en Spaland op 10 jun 18771088 met zijn nicht Elisabeth Glansdorp, dr. van Jacob Glansdorp en Elisabeth Korpershoek, geb. te Vlaardingen op 4 sep 18411089, ovl. te Kethel en Spaland op 21 dec 1895, tr. (2) te Kethel en Spaland op 27 feb 19021090 met Maria Kool, dr. van Johannes Kool en Maria van Schie, geb. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 25 jun 1861, ovl. te Schiedam op 3 jun 19431091
  4.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 13 sep 18411092, ovl. te Kethel en Spaland op 27 mrt 1893, tr. te Kethel en Spaland op 8 dec 18641093 met Petronella Wisselink, dr. van Alov Wesselink en Anna Borst, geb. te Kethel en Spaland op 24 apr 18421094, ovl. te Kethel en Spaland op 15 dec 1909. 
  5.   Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 22 mrt 18441095, ovl. te Kethel en Spaland op 16 dec 1916, tr. te Kethel en Spaland op 20 mei 18661096 met Arij Moerman, zn. van Jacob Moerman (schipper en tuinder) en Anna Cornelisdr Kwalm, geb. te Maasland op 22 sep 18411097, winkelier, ovl. te Kethel en Spaland op 30 jun 1922. 

Xj.   Arij Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (IXh) (bouwman en stadswerker te Vlaardingen) en Maria van den Berg, geb. te Vlaardingen op 31 jan 1817473, schoenmaker, ovl. te Vlaardingen op 15 okt 1859474, tr. te Vlaardingen op 15 sep 18471098 met Maartje Nieuwstraten, dr. van Jan Nieuwstraten en Pieternelletje Maarleveld, geb. te Vlaardingen op 1 jun 18191099, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 18801100
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 feb 18481101, ovl. te Vlaardingen op 25 apr 18481102
  2.   Petronella (Pieternella) Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 nov 18491103, ovl. te Vlaardingen op 31 mrt 18501104
  3.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 feb 18511105, ovl. te Rotterdam op 8 mrt 1927, volgt XIx
  4.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 okt 18531106, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 19221107, volgt XIy
  5.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 mei 18561108, ovl. te Vlaardingen op 2 okt 19361109, volgt XIz
  6.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 jul 18581110, ovl. te Vlaardingen op 12 jan 18701111

Xk.   Catharina Dijkshoorn, dr. van Arij Dijkshoorn (IXj) (bouwman op de Moordwoning) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 1813503, ovl. te Kethel en Spaland op 27 apr 1901, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1835525 met haar aangetrouwd oom Lourens Jansz Bijl (zie IXk). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Laurens Bijl, geb. te Vlaardingen op 13 mei 1836526, ovl. te Kethel en Spaland op 17 nov 1909, tr. met Leentje Poot, dr. van Simon Poot (bouwman) en Catharina van den Berg (zie IXk). 
  2.   Apolonia Bijl, geb. te Vlaardingen op 5 nov 1843529, ovl. te Delft op 8 dec 1930, tr. met Arij van Schie, zn. van Cornelis van Schie en Neeltje Rip (zie IXk). 
  3.   Arij Bijl, geb. te Vlaardingen op 29 sep 1850531, ovl. te Kethel en Spaland op 16 dec 1931, tr. met Petronella van der Ende, dr. van Jacob van der Ende (arbeider en veehouder) en Pietertje Dijkshoorn (Xw) (zie IXk). 
  4.   Maartje Bijl, geb. te Vlaardingen op 7 jan 1854535, ovl. te Rotterdam op 14 sep 1941, tr. met Pieter van den Berg, zn. van Nicolaas van den Berg (bouwman Duifpolder) en Maria Poot (zie IXk). 
  Lourens Jansz Bijl, tr. (1) met Meijnsje Dijkshoorn (zie IXk). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jan Bijl, geb. te Vlaardingen op 12 nov 1819522, bouwman aan de kandelaar, ovl. te Kethel en Spaland op 16 jun 1894, tr. met zijn achternicht Adriana Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek (zie Xaa). 

Xl.   Simon Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXj) (bouwman op de Moordwoning) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 12 mrt 1815504, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 25 okt 1859505, tr. te Vlaardingen op 20 apr 18531112 met zijn nicht Johanna Leeflang, dr. van Arij Leeflang (bouwman) en Geertruij van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 6 mei 18261113, ovl. te Vlaardingen op 9 nov 18961114
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 jun 18531115
  2.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 jun 18541116
  3.   Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 jan 18561117
  4.   Geertje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 jun 18581118, ovl. te Vlaardingen op 23 jun 19301119, volgt XIaa
   Johanna Leeflang, dr. van Arij Leeflang (bouwman) en Geertruij van der Kooij, tr. (2) te Vlaardingen op 29 apr 18631120 met Leendert van der Ende, zn. van Maarten van der Ende (bouwman) en Maria van der Ende, geb. te Maasland op 23 dec 18371121, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 31 mrt 19261122
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maria van der Ende, geb. te Vlaardingen op 10 apr 18641123, ovl. te Vlaardingen op 8 okt 19211124, tr. te Vlaardingen op 31 okt 18881125 met haar achterneef Jan van der Marel, zn. van Simon van der Marel en Pietertje Moerman, geb. te Zevenhuizen op 7 feb 1861, ovl. te Vlaardingen op 13 jan 19431126
  2.   Adriana van der Ende, geb. te Vlaardingen op 23 aug 18661127, ovl. te Vlaardingen op 2 jan 18881128
  3.   Maarten van der Ende, geb. te Vlaardingen op 17 jul 18691129, ovl. te Vlaardingen op 11 nov 18691130

Xm.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXj) (bouwman op de Moordwoning) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 aug 1821512, bouwman aan de Bommeer, ovl. te Maasland op 3 nov 1905, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 sep 18481131 met Geertje van der Spek, dr. van Paulus van der Spek (bouwman) en Geertje van den Berg, geb. te Abtsregt op 15 mei 1830, ovl. te Maasland op 9 feb 1913. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Apolonia Dijkshoorn1134, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 nov 18481133, ovl. te Schiedam op 5 jul 19421135, tr. te Schipluiden op 23 mei 18731136 met Andries Moerman, zn. van Pieter Moerman (bouwman) en Hendrika Johanna Brugman (Breggeman), geb. te Zouteveen op 10 nov 18381137, schipper, ovl. te Schipluiden op 27 apr 1901. 
  2.   Geertje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 25 nov 18491139, ovl. te Maasland op 11 dec 1849. 
  3.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 23 dec 18501141, ovl. te Rotterdam op 2 jul 1925, volgt XIab
  4.   Arij Dijkshoorn, geb. te Maasland op 23 jul 18521142, ovl. te Maasland op 10 okt 1852. 
  5.   Arij Dijkshoorn1134, geb. te Maasland op 31 aug 18531144, ovl. te Sheldon [Verenigde Staten] op 9 mei 1938. 
  6.   Abraham Dijkshoorn, geb. te Maasland op 28 apr 18561145, tuinder, ovl. te Maasland op 27 feb 1879. 
  7.   Simon Dijkshoorn1134, geb. te Maasland op 8 apr 18581147, ovl. te Sheldon [Verenigde Staten] op 16 mei 1955, volgt XIac
  8.   Geertje Dijkshoorn1134, geb. te Maasland op 12 jul 18591148, ovl. te Vlaardingen op 12 jul 19391149,1150, volgt XIad
  9.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Maasland op 5 jul 18611151, ovl. te Maasland op 31 aug 1870. 
  10.   Anna Dijkshoorn, geb. te Maasland op 20 jan 18631153, ovl. te Maasland op 11 mei 19371154, volgt XIae
  11.   Willem Dijkshoorn1134, geb. te Maasland op 19 jan 18661156, ovl. te Sioux Center [Verenigde Staten] op 2 apr 1948, volgt XIaf
  12.   Martina Dijkshoorn1134, geb. te Maasland op 9 mrt 18711157, ovl. te Pijnacker op 23 mrt 19481158, volgt XIag

Xn.   Willem Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXj) (bouwman op de Moordwoning) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1824514, veehouder aan de Marktgraaflaan, ovl. te Vlaardingen op 15 mrt 1907515, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 18491159 met Jannetje Hoekveen, dr. van Krijn Hoekveen en Pleuntje van Santen, geb. te Maasland op 6 jun 18241160, ovl. te Vlaardingen op 20 okt 18591161
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 jan 18501162, ovl. te Vlaardingen op 16 aug 18501163
  2.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 4 mei 18511164, ovl. te Vlaardingen op 15 mei 19021165, begr. te Vlaardingen1166, tr. te Vlaardingen op 27 feb 18751167 met Arij Eijgenraam, zn. van Heijnderik Eijgenraam en Suzanna Schilder, geb. te Vlaardingen op 6 mrt 18491168, tuinier, ovl. te Vlaardingen op 23 nov 19291169
  3.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 feb 18531170, ovl. te Vlaardingen op 9 dec 19241171, volgt XIah
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 30 apr 18621172 met Arendje Bos, dr. van Arij Bos (arbeider) en Trijntje Stello, geb. te Vlaardingen op 10 nov 18351173, ovl. te Vlaardingen op 5 apr 19221174
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 mei 18631175, ovl. te Vlaardingen op 22 nov 19481176,1177, volgt XIai
  2.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 4 mrt 18651179, ovl. te Vlaardingen op 3 jun 19151180, volgt XIaj
  3.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 jan 18681182, ovl. te Vlaardingen op 3 jun 18691181
  4.   Arie Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 sep 18691183, ovl. te Vlaardingen op 9 mei 19471184,1185, begr. 1186
  5.   Jan Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 nov 18711187, landbouwer, ovl. te Vlaardingen op 1 mrt 19321188, begr. 1186
  6.   Arend Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 1 mei 18741189, ovl. te Vlaardingen op 5 mrt 19171190, begr. te Vlaardingen1166
  7.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 apr 18781191, ovl. te Vlaardingen op 3 feb 19531192,1193, begr. te Vlaardingen 1186

Xo.   Ridder Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXj) (bouwman op de Moordwoning) en Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1829518, bouwman op de Moordwoning, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 1915519, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 sep 18571194 met Adriana Zegwaard, dr. van Paulus Ewoudsz Zegwaard en Sara Bos, geb. te Pijnacker op 22 okt 1831, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 19031195
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pleuntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 okt 18571196, ovl. te Vlaardingen op 23 okt 19291197, volgt XIak
  2.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 sep 18591198, ovl. te Maasland op 17 mei 19451200, volgt XIal
  3.   Sara Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 feb 18621201, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 jul 19001202, volgt XIam
  4.   Arij Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 aug 18641203, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 19131204, volgt XIan
  5.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 okt 18651205, ovl. te Maasland op 22 mrt 1903, volgt XIao
  6.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 jun 18681207, ovl. te Vlaardingen op 14 jan 19521208, volgt XIap
  7.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 29 aug 18711209, ovl. te Vlaardingen op 11 mrt 19441210, volgt XIaq
  8.   Jaantje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mei 18741212, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 nov 18861213

Xp.   Catharina Dijkshoorn, dr. van Simon Dijkshoorn (IXm) (veehouder op de Meeuwenwoning) en Pietertje Glansdorp, geb. te Kethel en Spaland op 15 feb 1829583, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1893584, tr. te Kethel en Spaland op 8 mei 18531214 met Willem van den Berg, zn. van Martinus van den Berg en Judit van der Spek, geb. te Kethel en Spaland op 12 jan 18331215, ovl. te Vlaardingen op 2 jun 18901216
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Judith van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 18 okt 18541217, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jan 1855. 
  2.   Pietertje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 8 okt 18561218, ovl. te Vlaardingen op 27 feb 19311219, tr. te Vlaardingen op 26 sep 18781220 met Leendert van Dam, zn. van Abraham van Dam en Pieternella den Breems, geb. te Vlaardingen op 24 aug 1853, ovl. te Vlaardingen op 13 apr 1914. 

Xq.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Simon Dijkshoorn (IXm) (veehouder op de Meeuwenwoning) en Pietertje Glansdorp, geb. te Vlaardingen op 6 okt 1838593, melkhandelaar, ovl. te Vlaardingen op 29 apr 1894594, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 18681221 met Petronella van der Ende, dr. van Jacob van der Ende (bouwman) en Magteld van der Lee, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 dec 18391222, ovl. te Vlaardingen op 14 nov 19161223, begr. te Vlaardingen1224
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 31 jan 18691226, ovl. te Vlaardingen op 8 okt 18801225
  2.   Jakob Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 jan 18711227, ovl. te Vlaardingen op 4 mei 19601228, volgt XIar
  3.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 okt 18721230, ovl. te Vlaardingen op 2 mei 18731231
  4.   Machteld Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 dec 18741232, ovl. te Vlaardingen op 1 dec 19181233, volgt XIas
  5.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 feb 18771234, ovl. te Vlaardingen op 26 sep 19441235,1236, volgt XIat
  6.   Adriana Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 29 mei 18791238, ovl. te Vlaardingen op 6 apr 18811239

Xr.   Jan Dijkshoorn, zn. van Simon Dijkshoorn (IXm) (veehouder op de Meeuwenwoning) en Pietertje Glansdorp, geb. te Vlaardingen op 29 nov 1846604, veehouder op de Mee-woning, ovl. te Vlaardingen op 20 apr 1926605,606, begr. te Vlaardingen607, tr. te Maasland op 2 mei 18731240 met zijn achternicht Neeltje Dijkshoorn, dr. van Ewoud Dijkshoorn (Xe) (bouwman Duifpolder) en Maria Kindt (zie XIl). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 nov 18751241, ovl. te Vlaardingen op 30 mrt 18761242
  2.   Ewoud Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 2 jun 18771243, ovl. te Vlaardingen op 12 dec 18771244
  3.   Pietertje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 4 sep 18781245, ovl. te Vlaardingen op 11 nov 19441246, begr. te Vlaardingen1002
  4.   Maria Ewouterina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 mei 18801247, ovl. te Vlaardingen op 30 dec 18811248
  5.   Lideweij Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 nov 18811249, ovl. te Vlaardingen op 19 jan 19581250, begr. te Vlaardingen1251
  6.   Maria Ewouterina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 8 apr 18831252, ovl. te Vlaardingen op 8 jan 18881253
  7.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 nov 18841254, ovl. te Vlaardingen op 18 apr 18851255
  8.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 25 jun 18861256, ovl. te Vlaardingen op 1 sep 18861257
  9.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 6 sep 18871258, ovl. te Vlaardingen op 17 apr 19581259, begr. te Vlaardingen1251
  10.   Maria Ewouterina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 3 apr 18891260, ovl. te Vlaardingen op 20 jan 19551261,1262, begr. te Vlaardingen1251
  11.   Jan Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 16 feb 18911263, bouwknecht, vishandelaar, ovl. te Vlaardingen op 24 okt 19651264, begr. te Vlaardingen1002

Xs.   Simon Dijkshoorn, zn. van Simon Dijkshoorn (IXm) (veehouder op de Meeuwenwoning) en Pietertje Glansdorp, geb. te Vlaardingen op 11 okt 1852613, ovl. te Vlaardingen op 19 dec 1935614, begr. te Vlaardingen 615, tr. te Vlaardingen op 3 okt 18881265 met Alida Johanna Foezert, dr. van Johannes Foezert (zeeman) en Wilhelmina de Heer, geb. te Vlaardingen op 14 sep 18631266, ovl. te Vlaardingen op 7 feb 19311267, begr. te Vlaardingen 615
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 23 apr 18911268, ovl. te Hapert op 12 mrt 1978, volgt XIau
  2.   Johannes Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 mrt 18941269, ovl. te Vlaardingen op 27 dec 19001270
  3.   Pietertje Katherina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 nov 18971271, ovl. te Vlaardingen op 18 mei 19081272

Xt.   Annetje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 nov 1810, ged. te Vlaardingen op 25 nov 1810360, ovl. te Maasland op 19 jan 1884, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1829359 met haar achterneef Klaas van Vliet, zn. van Teunis van Vliet (bouwman te Maasland) en Pieternelletje Dijkshoorn (IXd). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Teunis van Vliet1273, geb. te Maasland op 26 jan 1830, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jun 18791274, tr. te Maasland op 14 mrt 18571275 met Catharina Maan, dr. van Jacob Maan (bouwman) en Maria Poot, geb. te Maasland op 31 jan 18341276, ovl. te Vlaardingen op 5 feb 19111277
  2.   Willem van Vliet, geb. te Maasland op 22 jan 18321278, bouwmansgezel, ovl. te Maasland op 24 dec 19121280, begr. te Maasland1280, tr. (1) te Maasland op 17 apr 18571281 met Arendje de Jong, dr. van Leendert de Jongh en Maartje van Harmelen, geb. te Maasland op 4 mrt 18351282, ovl. te Maasland op 5 jun 18641284, begr. te Maasland1284, tr. (2) te Maasland op 22 sep 18651285 met Elisabeth van den Dool, dr. van Klaas van den Dool en Johanna de Bruin, geb. te Zouteveen op 26 feb 18441286, ovl. te Maasland op 31 jan 19221280, begr. te Maasland1280
  3.   Pieter van Vliet, geb. te Maasland op 9 apr 18341288, tr. te Schipluiden op 24 apr 18631289 met Klazina van der Eijk, dr. van Dirk van der Eijk en Pieternella Sonneveld, geb. te Hodenpijl op 26 jun 18401290
  4.   Adriana van Vliet, geb. te Maasland op 6 sep 18361291, ovl. te Maasland op 20 feb 1881, tr. te Maasland op 19 apr 18611293 met Jan Doelman, zn. van Jacob Doelman en Maria van Berkel, geb. te Maasland op 9 jun 18361294, bouwman, ovl. te Maasland op 5 mrt 1923. 
  5.   Petronella van Vliet, geb. te Maasland op 19 nov 18381296, ovl. te Naaldwijk op 13 jun 1914, tr. (1) te Maasland op 19 aug 18641297 met Joseph Pietersz van der Eijk, zn. van Pieter van der Eijk en Maria de Jong, geb. te Capelle a/d IJssel op 25 dec 18331298, ovl. te Naaldwijk op 25 jun 1873, tr. (2) te Naaldwijk op 16 mei 18741299 met Pieter Sonneveld, zn. van Jan Sonneveld en Clazina de Jong, geb. te Naaldwijk op 7 mei 18521300, ovl. te Maasland op 4 jun 1935. 
  6.   Antje van Vliet, geb. te Maasland op 20 mrt 18411302, ovl. te Maasland op 27 aug 1930, tr. te Maasland op 13 mei 18641304 met Cornelis van der Lelij, zn. van Arij van der Lelij en Elisabeth Kwalm, geb. te Maasland op 1 jun 18391305, ovl. te Maasland op 25 aug 1927. 
  7.   Paulus van Vliet, geb. te Maasland op 22 nov 18431307, landbouwer en veehouder te Maasland, ovl. te Maasland op 6 jan 1911, tr. te Maasland op 12 mei 18761309 met Maartje Noordam, dr. van Bruin Noordam en Maria van den Berg, geb. te Maasland op 28 jan 18491310, ovl. te Maasland op 28 jan 1911. 
  8.   Nicolaas van Vliet, geb. te Maasland op 12 sep 18471312, tr. te Maasland op 26 apr 18721313 met Maartje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (veehouder op Middenhof in Zuidbuurt) en Jaapje Zeelenberg, geb. te Maasland op 7 jun 18521314, ovl. te Rotterdam op 6 apr 1931. 
  9.   Marinus van Vliet, geb. te Maasland op 22 sep 18501315
  10.   Johannis van Vliet, geb. te Maasland op 2 jun 18541316, ovl. te Maasland op 27 okt 1922, tr. te Maasland op 3 mei 18781318 met Maartje Kalisvaart, dr. van Arij Kalisvaart en Pieternella van der Lelij, geb. te Maasland op 15 dec 18581319, ovl. te Maasland op 5 apr 1917. 

Xu.   Maria Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek, geb. te Delft op 12 nov 1812, ovl. te Wateringen op 8 nov 1847618, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 18321321 met Jan van der Marel, zn. van Simon Jansz van der Marel en Trijntje Anthoniesdr Broekhoven, geb. te Wateringen op 14 feb 1811, bouwman te Wateringen, ovl. te Wateringen op 25 apr 18651322
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Trijntje van der Marel, geb. te Kethel en Spaland op 22 feb 18331324, ovl. te Schiedam op 24 jul 18881323, tr. te Wateringen op 24 okt 18561325 met Gerrit van der Most, zn. van Gerrit van der Most en Elisabeth van Mannekes, geb. te Schiedam op 5 nov 18291326, ovl. te Schiedam op 22 mrt 18891327
  2.   Simon van der Marel, geb. te Kethel en Spaland op 19 sep 18361328, ovl. te Schiedam op 10 jul 18801329, tr. te Maasland op 6 aug 18581330 met Pietertje Moerman, dr. van Arend Moerman en Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 2 dec 1833, ovl. te Schiedam op 28 mei 18851331
   Jan van der Marel, zn. van Simon Jansz van der Marel en Trijntje Anthoniesdr Broekhoven, tr. (2) te Maasland op 27 apr 18491332 met Maria van Woerden, dr. van Pieter van Woerden (bouwman) en Jannetje Poot, geb. te Maasland op 4 apr 18231333, ovl. te Wateringen op 28 jul 18691334
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jannetje van der Marel, geb. te Wateringen op 3 feb 18501335, ovl. te Vrijenban op 7 dec 1876, tr. te Vrijenban op 24 apr 18721336 met DaniŽl van den Berg, zn. van Arij van den Berg en Lena van der Ende, geb. te Abtsregt op 21 aug 1841, ovl. te Kethel en Spaland op 1 dec 1925. 
  2.   IJsbrand van der Marel, geb. te Wateringen op 20 mei 18561337, tr. te Maasland op 19 apr 18781338 met Leentje Keijzer, dr. van Pieter Keizer en Margaretha van Staalduijne, geb. te Maasland op 29 mrt 18541339

Xv.   Jaapje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek, geb. te Delft op 21 apr 1815, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 16 aug 1862619, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 18351340 met Pieter Moerman, zn. van Claas Pietersz Moerman (bouwman) en Leentje Verboon, geb. te Maasland op 5 okt 1809, bouwman, ovl. te Delft op 4 nov 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Lena Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 nov 1835980, ovl. te Delft op 23 jun 1866, tr. met Arij Dijkshoorn (zie Xd). 
  2.   Klazina Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 1 jul 18411341, ovl. te Maasland op 12 jun 1891, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 18691343 met Arij Maan, zn. van Jacob Maan (bouwman) en Maria Poot, geb. te Maasland op 7 nov 18371344, ovl. te Maasland op 2 okt 1876. 
  3.   Nicolaas Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 18431346, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 19181347, begr. te Vlaardingen1348, tr. te Maasland op 30 okt 18741349 met Cornelia Maan, dr. van Jacob Maan (bouwman) en Maria Poot, geb. te Maasland op 26 okt 18521350, ovl. te Vlaardingen op 9 feb 19201351, begr. te Vlaardingen1348
  4.   Paulus Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 18451352, ovl. te Maasland op 8 jul 1910, tr. te Maasland op 26 apr 18721354 met Maria Maan, dr. van Jacob Maan (bouwman) en Maria Poot, geb. te Maasland op 19 mrt 18421355, ovl. te Schipluiden op 24 feb 1919. 
  5.   Pieter Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 18471357, bouwman, broodbakker, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 18901358, tr. te Schipluiden op 26 apr 18721359 met Petronella van Leeuwen, dr. van Cornelus van Leeuwen en Ariaantje van Mannekes, geb. te Schipluiden op 18 dec 18511360, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 feb 19291361. Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 
  6.   Marinus Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 nov 18501362
  7.   Maria Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 sep 18521363, ovl. te Kethel en Spaland op 31 dec 1932, tr. met haar neef Leendert Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (Xx) (bouwman in de West-Abt-Polder onder Kethel) en Adriana de Jongh (zie XIaw). 
  8.   Maartje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mei 18601365, ovl. te Vlaardingen op 24 mrt 19261366, tr. te Delft op 1 mei 1878 met Huibrecht Borst, zn. van Fulps Borst en Geertje van der Marel, geb. te Vlaardingen op 25 sep 18501367, ovl. te Vlaardingen op 3 okt 19311368

Xw.   Pietertje (Petronella) Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek, geb. te Delft op 19 dec 1817, ovl. te Vlaardingen op 15 sep 1894620, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 18391369 met Jacob van der Ende, zn. van Abraham Daamsz van der Ende (bouwman) en Maartje Maan, geb. te Vlaardingen op 22 feb 1806, ged. te Vlaardingen op 2 mrt 18061370, arbeider en veehouder, ovl. te Vlaardingen op 23 dec 18991371
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Abraham van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 sep 18391372
  2.   Adriana van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 18411373, ovl. te Vlaardingen op 6 jan 19001374
  3.   Maartje van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 sep 18421375, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 18821376, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 18671377 met Martinus van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (bouwman) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 sep 18381378, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 18921379. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder. 
  4.   Willem van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 18491380, bouwman te Nootdorp, ovl. te Delft op 8 mrt 1922, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 18721381 met Antje Poot, dr. van Huibrecht Poot (bouwman op Meerzicht) en Jaapje de Raad, geb. te Zouteveen op 11 okt 18511382, ovl. te Delft op 3 mrt 1940. 
  5.   Jacob van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 jan 18521383, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 15 aug 19231384, tr. te Schipluiden op 27 apr 18771385 met Arijaantje van Leeuwen, dr. van Cornelus van Leeuwen en Ariaantje van Mannekes, geb. te Schipluiden op 6 feb 18541386, ovl. te Vlaardingen op 2 aug 19481387
  6.   Maria van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 okt 18531388, ovl. te Vlaardingen op 12 aug 18841389,1390, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 mrt 18761391 met haar neef Jan Poot, zn. van Jan Poot (bouwman) en Jannetje van der Ende, geb. te Vlaardingen op 2 jan 18501392, koopman, ovl. te Vlaardingen op 5 aug 19161393,1394, begr. te Vlaardingen1237
  7.   Petronella van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 jul 1855533, ovl. te Kethel en Spaland op 21 jun 1917534, tr. met Arij Bijl, zn. van Lourens Jansz Bijl en Catharina Dijkshoorn (Xk) (zie IXk). 

Xx.   Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek, geb. te Vrijenban op 25 mei 1819, bouwman in de West-Abt-Polder onder Kethel, ovl. te Kethel en Spaland op 28 feb 1874621, tr. te Maasland op 23 apr 18421395 met Adriana de Jongh, dr. van Leendert de Jongh en Maartje van Harmelen, geb. te Maasland op 8 mrt 18211396, ovl. te Kethel en Spaland op 16 feb 1866. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Overschie op 18 feb 1843, ovl. te Kethel en Spaland op 23 jan 19181397,1398, volgt XIav
  2.  Leendert Dijkshoorn, geb. te Overschie op 5 jan 1844, ovl. te Kethel en Spaland op 1 nov 1918, volgt XIaw
  3.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Overschie op 30 mrt 1846, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 24 jan 19251399, volgt XIax
  4.  Willem Dijkshoorn, geb. te Overschie op 1 sep 1847, ovl. te Kethel en Spaland op 12 jun 1914, volgt XIay
  5.   Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 24 jan 18501400, ovl. te Kethel en Spaland op 31 mei 1850. 
  6.   Klazina Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 28 apr 18511401, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jun 1940, volgt XIaz
  7.   Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 27 nov 18521402, ovl. te Maasland op 29 jan 1922, volgt XIba
  8.   Arie Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 28 nov 18541404, ovl. te Rotterdam op 28 dec 19301405, volgt XIbb
  9.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 25 mrt 18571406, ovl. te Kethel en Spaland op 1 mei 1857. 
  10.   Adrianus Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 22 jun 18611407, ovl. te Delft op 20 nov 1927, volgt XIbc

Xy.   Maria Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 mei 1823623, ovl. te Schiedam op 11 dec 1892624, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 17 apr 18441408 met Arij Zonneveld (Sonneveld), zn. van Jacob Pieterse Zonneveld en Dirkje Arijsdr van den Berg, geb. te Naaldwijk op 1 apr 1811, ged. te Naaldwijk op 7 apr 18111409, bouwman, ovl. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 6 aug 18621410
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Sonneveld, geb. te Overschie op 19 jun 1848, ovl. te Delft op 5 mrt 1930, tr. met Willem Dijkshoorn, zn. van Hendrik Dijkshoorn (Xc) (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Magteltje van der Toolen (zie XIb). 

Xz.   Pieter Dijkshoorn625, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jun 1824626, landbouwer te Overschie, ovl. te Overschie op 12 jan 1870, tr. te Overschie op 4 mei 18451412 met Soetje Klapwijk, dr. van Adrianus Klapwijk en Maria van Holst, geb. te Rotterdam op 9 mei 1822, ovl. te Overschie op 4 mrt 19071413
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Dijkshoorn, geb. te Overschie op 7 jan 1861, ovl. te Rotterdam op 7 dec 1925, volgt XIbd

Xaa.   Adriana Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Arjaantje van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 1827524, ovl. te Kethel en Spaland op 14 dec 1893, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 22 sep 1847523 met haar achterneef Jan Bijl, zn. van Lourens Jansz Bijl en Meijnsje Dijkshoorn (IXk). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Meijnsje Bijl, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 18481414, ovl. te Kethel en Spaland op 21 jan 1849. 
  2.   Adriana Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 24 jun 18491415, ovl. te Kethel en Spaland op 26 mrt 1851. 
  3.   Lourens Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 29 mrt 18521416, ovl. te Overschie op 25 sep 1935, tr. te Wateringen op 11 mei 18791417 met Jacoba Johanna Valstar, dr. van Petrus Valstar en Aaltje (Alida) van der Vlugt, geb. te Wateringen op 18 okt 18431418, ovl. te Rotterdam op 20 jul 1926. 
  4.   Adriana Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 7 mrt 18541419, ovl. na 1932, tr. te Kethel en Spaland op 20 feb 18801420 met Johannes van der Vlugt, zn. van Johannes van der Vlugt en Neeltje Post, geb. te Rijswijk op 19 nov 1854, ovl. te Kethel en Spaland op 30 nov 1926. 
  5.   Meinsje Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 21 mrt 18561421, ovl. te Delft op 25 feb 1938, tr. te Kethel en Spaland op 19 aug 18811422 met Nicolaas van den Berg, zn. van Gerrit van den Berg en Trijntje Heijn, geb. te Wateringen op 12 jul 18561423, ovl. te Vrijenban op 31 mrt 1896. 
  6.   Willem Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 13 feb 18581424, ovl. te Delft op 21 mrt 19361425, begr. 1425, tr. te Vlaardingen op 28 apr 18801426 met Neeltje van den Berg, dr. van Fop van den Berg en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardingen op 17 feb 18551425,1427, ovl. op 2 mrt 19441425, begr. te Kethel. 
  7.   Johannes Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 6 okt 18601428, ovl. te Kethel en Spaland op 22 dec 1860. 
  8.   Pieter Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 5 apr 18621429, ovl. te Kethel en Spaland op 23 mei 1863. 
  9.   Maria Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 5 apr 18641430, ovl. te Kethel en Spaland op 4 mei 1864. 
  10.   Johannes Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 18 nov 18651431, ovl. te Kethel en Spaland op 20 apr 1866. 
  11.   Doodgeb. zoon Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 27 nov 18661432
  12.   Jan Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 11 dec 18701433, ovl. te Delft op 21 nov 1939, tr. te Kethel en Spaland op 13 jul 18941434 met Stijntje Cornelia van Staalduinen, dr. van Arij van Staalduinen en Maartje 't Hart, geb. te 's-Gravenzande op 28 mrt 18741435, ovl. na 1939. 

Xab.   Willem Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Antje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1832633, bouwman te Hillegersberg en te Schiebroek, ovl. te Schiebroek op 31 mrt 1923, tr. (1) te Hillegersberg op 26 apr 18571436 met Neeltje Hofman, dr. van Dirk Hofman en Grietje Roodenburg, geb. te Hillegersberg op 20 mei 1828, ovl. te Hillegersberg op 9 dec 1872. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirk Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 30 jan 1862, ovl. te Schiebroek op 18 jul 1886, volgt XIbe
   Willem Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 19 jun 18731437 met Aafje van den Berg, dr. van Fop van den Berg en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardingen op 30 jan 18511438, ovl. te Papekop op 30 apr 19251439
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 10 okt 1874, ovl. te Rotterdam op 15 jul 1960, volgt XIbf

Xac.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 sep 1838643, veehouder, ovl. te Kethel en Spaland op 2 mrt 1879, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 18591440 met Jannetje Man in 't Veld, dr. van Adrianus Man in 't Veld en Willemina Klapwijk, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 dec 18381441, ovl. te Kethel en Spaland op 9 feb 1865. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 2 apr 18611442, ovl. te Schiebroek op 2 aug 1936, volgt XIbg
  2.   Willemina Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 26 feb 18631443, ovl. te Berkel op 7 nov 1927, volgt XIbh
  3.   Antje Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 11 mei 18641444, ovl. te Kethel en Spaland op 21 jul 18731445
   Pieter Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 31 mei 18671446 met Maria van der Eijk, dr. van Jan van der Eijk en Dirkje de Bruijn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 jan 18391447, ovl. te Vlaardingen op 28 okt 19181448
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Dirkje Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 4 apr 18681449, ovl. te Vlaardingen op 18 jan 19401450, begr. te Vlaardingen 1451, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 27 mei 18921452 met haar achterneef Adrianus Klinge, zn. van Johannes Klinge (arbeider) en Henderijntje de Bruijn, geb. te Vlaardingen op 8 feb 18671453, melkhandelaar, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 19491454, begr. te Vlaardingen 1451
  2.   Jan Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 5 jul 18701455, melkhandelaar, ovl. te Rotterdam op 5 jan 1943, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 14 apr 18931456 met zijn achternicht Neeltje van der Kooij, dr. van Martinus van der Kooij en Maartje van der Ende, geb. te Vlaardingen op 12 jul 18711457, ovl. te Rotterdam op 17 dec 1931, tr. (2) te Rotterdam op 25 jun 1941 met Adriana Verkade, dr. van Pieter Verkade en Maria Dijkshoorn (XIx), geb. te Schiedam op 12 jul 18891458, ovl. op 8 jun 1977. 
  3.   Jannetje Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 24 mrt 18721459, ovl. te Vlaardingen op 3 feb 19311460,1461, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jul 18991462 met Gerrit van den Berg, zn. van Arij van den Berg (bouwman) en Katharina de Bruin, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 aug 18661463, melkhandelaar in Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen op 13 apr 19331464
  4.   Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 6 dec 18731465, ovl. te Vlaardingen op 18 apr 19471466,1467, volgt XIbi
  5.   Antje Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 29 mrt 18751469, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jan 19301470,1471, volgt XIbj
  6.   Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 18 okt 18761473, ovl. te Vlaardingen op 26 feb 19491474, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 20 nov 19021475 met Kornelis Brouwer, zn. van Arij Brouwer en Christina Romijna Kramer, geb. te Vlaardingen op 18 nov 18751476, schoenmaker, ovl. te Vlaardingen op 21 dec 19571477
  7.   Elisabeth Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 6 aug 1878, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 8 apr 19031478
  8.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 15 okt 1879, ovl. te Vlaardingen op 15 jan 19551479,1480, volgt XIbk

Xad.   Nicolaas Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 dec 1839645, landbouwer te Hillegersberg, ovl. te Hillegersberg op 11 jun 1872644, tr. te Zevenhuizen op 25 apr 18621481 met Adriana Buijs, dr. van Dirk Buijs en Neeltje Romein, geb. te Berkel en Rodenrijs op 11 aug 1842, ovl. te Hillegersberg op 6 nov 1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 16 mei 1863, ovl. te Hillegersberg op 25 mei 1894, volgt XIbl
  2.   Dirk Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 3 feb 1865, ovl. te Pijnacker op 2 jul 19271482, volgt XIbm
  3.   Neeltje Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 19 nov 1866, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 27 jul 1927, tr. te Hillegersberg op 4 nov 18921483 met Pieter van Daalen, zn. van Leendert van Daalen en Johanna Biemond, geb. te Berkel en Rodenrijs op 13 mrt 1859, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 4 feb 1940. 
  4.   Willem Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 24 aug 1871, ovl. te Gouda op 30 mei 19391484, volgt XIbn

Xae.   Jan Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 nov 1842655, veehouder, daarna winkelier, ovl. te Schiedam op 10 dec 1933654, tr. te Schiebroek op 26 apr 18671485 met Aaltje Voorwinden, dr. van Arie Voorwinden en Aaltje Braat, geb. te Schiebroek op 17 mei 1849, ovl. te Rotterdam op 11 mrt 1904. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Antje Dijkshoorn, geb. te Schiebroek op 23 apr 1868, ovl. te Loosduinen op 20 okt 19211486, volgt XIbo
  2.   Willemina Dijkshoorn, geb. te Schiebroek op 10 nov 1872, ovl. te Rotterdam op 2 dec 1940, tr. (1) te Rotterdam op 21 jul 18971487 met Pleun Beekenkamp, zn. van Gerrit Beekenkamp (bouwman, aardappelteler) en Lena Poot, geb. te Moordrecht op 29 nov 1870, bouwknecht, melkhandelaar, ovl. te Rotterdam op 17 jul 1898, tr. (2) te Rotterdam op 22 nov 18991488 met Jan Beekenkamp, zn. van Gerrit Beekenkamp (bouwman, aardappelteler) en Lena Poot, geb. te Moordrecht op 20 mei 1868, wagenverhuurder, koopman, ovl. te Rotterdam op 20 aug 1915. 
  3.   Maria Dijkshoorn, geb. te Schiebroek op 8 aug 1878, ovl. te Vlaardingen op 3 nov 19341489

Xaf.   IJsbrand Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 feb 1844656, veehouder, ovl. te Vrijenban op 6 sep 1888, tr. te Vrijenban op 10 okt 18771490 met Adriana van der Spek, dr. van Nicolaas van der Spek en Beleke Treurniet, geb. te Vrijenban op 4 okt 1856, ovl. te Delft op 16 jan 1933. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Anna Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 9 jul 18781491, ovl. te Delft op 4 apr 1928, volgt XIbp
  2.  Belia Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 2 sep 1879, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 12 jul 1941, volgt XIbq
  3.  Willem Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 7 feb 1882, ovl. te Kethel en Spaland op 4 jun 1882. 
  4.   Nicolaas Dijkshoorn1493, geb. te Vrijenban op 15 mei 1883, ovl. te Schipluiden op 27 dec 19681492, volgt XIbr
  5.  Willem Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 8 jul 1884, ovl. te Vrijenban op 5 jan 1886. 
  6.  Willemina Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 7 jan 1886, ovl. te Vrijenban op 21 mrt 1886. 
  7.  Willem Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 19 feb 1887. 
  8.   Jaapje Dijkshoorn, geb. te Vrijenban op 22 okt 1888, ovl. op 22 aug 19781494
   Adriana van der Spek, dr. van Nicolaas van der Spek en Beleke Treurniet, tr. (2) te Vrijenban op 19 mrt 18901495 met Jacob Hanemaaijer, zn. van Jacob Hanemaaijer (koopman) en Jannetje Moerman, geb. te Maasland op 1 jan 18581496, ovl. te Delft op 29 sep 1938. 

Xag.   Paulus Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1845657, veehouder, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 31 mrt 1929658, begr. te Vlaardingen659, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 18771497 met Adriana van der Ende, dr. van DaniŽl van der Ende en Maria van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 aug 18551498, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jan 19161499, begr. te Vlaardingen659
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 mrt 18781500, spekslager, werknemer 's-Grav. Melkinr. De Sierkan (1912-1938), tr. te Rotterdam op 6 nov 19071501 met Adriana Louisa Vroon, dr. van Leendert Arie Vroon en Johanna Vissers, geb. te Dinteloord en Prinseland circa 1879. 
  2.   DaniŽl Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jul 18791502, veehouder, ovl. te Delft op 18 okt 19421503,1504, begr. te Vlaardingen 1505, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 19081506 met zijn achternicht Jacoba Moerman, dr. van Nicolaas Moerman (bouwman) en Cornelia Maan, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 feb 18811507, ovl. te Vlaardingen op 19 okt 1979, begr. 1505
  3.   Marinus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 feb 18811508, veehouder "Halfwege" (Schiedam). 
  4.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 okt 18821509, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 nov 18891510
  5.   Pieter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 18841511, ovl. te Vlaardingen op 23 apr 19631512, volgt XIbs
  6.   Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 jul 18851514, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 mei 19221515 met Jan Zonneveld, zn. van Arij Zonneveld en Diewertje Roodenburg, geb. te Kethel en Spaland op 24 jan 1888, veehouder aan de Kandelaar. 
  7.   Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jan 18871516, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 13 apr 19391517,1518, volgt XIbt
  8.   Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 feb 18901519, veehouder "Halfwege" Schiedam, ovl. te Schiedam op 5 sep 1961. 
  9.   Anna Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 18911520, ovl. te Brandwijk op 21 aug 19861521
  10.   Adrianus Paulus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 dec 18941522, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 19101523, begr. te Vlaardingen659

Xah.   Maarten Dijkshoorn, zn. van Willem Pietersz Dijkshoorn (IXn) (bouwman op woning "Halfwege") en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 1 jul 1848662, veehouder te Hillegersberg en lid van diverse raden in het polderbestuur en in de kerk, ovl. te Hillegersberg op 17 nov 1930663, tr. te Schiedam op 22 aug 18721524 met Lydia Hoogenboezem, dr. van Jacob Hoogenboezem en Maartje de Jong, geb. te Nieuwland op 20 nov 1851, ovl. te Hillegersberg op 3 jul 19201525
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willem Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 5 aug 1873, veehouder, ovl. te Hillegersberg op 4 mrt 19421526
  2.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 13 nov 1874, veehouder, ovl. te Schiedam op 17 mrt 19561527, tr. te Numansdorp op 8 nov 1923 met Hendrika de Koning, dr. van Klaas de Koning en Ingetje van Vliet, geb. te Numansdorp op 5 jan 1885, ovl. te Schiedam op 16 feb 19441528,1529
  3.   Marinus Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 5 apr 1876, landbouwer, ovl. te Rotterdam op 21 jun 19621530
  4.   Jan-Nicolaas Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 13 mrt 1878, veehouder en landbouwer te Terbregge, ovl. te Rotterdam op 19 dec 19441531, tr. te Bergschenhoek op 17 jun 19091532 met Geertruida Vaandrager, dr. van Leendert Vaandrager (landbouwer) en Neeltje Rodenburg, geb. te Bergschenhoek op 15 jun 1887, ovl. te Zevenhuizen op 26 apr 19731533
  5.   Antje Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 30 apr 1880, ovl. te Schiedam op 17 jul 19301534,1535, tr. te Schiedam op 1 okt 19031536 met Johannes Berkel, zn. van Albertus Berkel en Marrigje Noorlander, geb. te Schiedam op 2 jul 18791538, koopman, ovl. te Schiedam op 16 apr 19361537
  6.   Maartje Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 20 jun 1882, ovl. te Rotterdam op 28 okt 19581539
  7.  Clasina Adriana Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 17 jul 1884. 
  8.   Martina Maria Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 2 feb 1887, ovl. te Schiedam op 2 mrt 19551540, tr. te Hillegersberg op 29 jun 19101541 met Arie Ripping, zn. van Pieter Ripping en Wilhelmina van den Berg, geb. te Berkel en Rodenrijs op 31 okt 1887, landbouwer, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 9 jan 19331542
  9.   Pieter Hendrik Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 12 apr 1889, veehouder, ovl. te Rotterdam op 24 dec 19541543, tr. te Kethel en Spaland op 2 mei 19171544 met Cornelia van der Eijk, dr. van Dirk van der Eijk en Neeltje Pietje Rodenburg, geb. te Kethel en Spaland op 2 okt 1889. 
  10.  Hendrik Pieter Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 27 okt 1891, ovl. te Hillegersberg op 9 apr 1892. 
  11.   Jannetje Hendrika Dijkshoorn, geb. te Hillegersberg op 17 apr 1893, ovl. te Hillegersberg op 7 okt 18951545

Xai.   Kornelis Dijkshoorn, zn. van Johannes Dijkshoorn (IXr) en Hendrica Visser, geb. te Vlaardingen op 9 jan 1806, ged. te Vlaardingen op 12 jan 1806702, tr. te Zwartewaal op 14 feb 18361546 met Leentje Berkhout, dr. van Dirk Berkhout en Elisabeth Verschoor, geb. circa 1809, ovl. te Heenvliet op 29 nov 1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Dijkshoorn, geb. te Zwartewaal op 23 jan 1841, ovl. te Heenvliet op 22 sep 1879, volgt XIbu

Xaj.   Paulus Dijkshoorn, zn. van Leendert Dijkshoorn (IXs) en Cornelia Rijnbende, geb. te Schiedam op 14 mei 1808, ovl. te Vlaardingen op 22 mrt 1891722, tr. te Vlaardingen op 4 jan 18321547 met Jakoba Hoogendijk, dr. van Arij Paulusz Hoogendijk en Pietertje Kal, geb. te Vlaardingen op 30 aug 1806, ged. te Vlaardingen op 3 sep 18061548, ovl. te Vlaardingen op 20 mrt 18701549
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Kornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 29 okt 18311550, ovl. te Vlaardingen op 17 nov 18381551
  2.   Arendina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 jul 18341552,1553, ovl. te Schiedam op 24 okt 19141554, volgt XIbv
  3.   Lena Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 18 nov 18371555, ovl. te Noordwijk op 17 aug 1877, tr. (1) te Vlaardingen op 1 mei 18671556 met Simon Noordam, zn. van Arij Noordam en Alida Koppert, geb. te Delft op 4 mrt 1838, bouwman, ovl. te Delft op 15 jun 1872, tr. (2) te Delft op 6 aug 1874 met Johan Carel van der Lippe, zn. van Pieter Willem Jacob Hendrik van der Lippe en Eefje (Eva) Jansdr Oosterhoorn, geb. te De Rijp op 28 jan 1846, ovl. te Noordwijk op 18 mei 1931. 
  4.   Kornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 7 sep 18411557, ovl. te Schiedam op 27 jan 18911558, tr. te Schiedam op 17 mei 18661559 met Hermanus Groeneweg, zn. van Hermanus Groeneweg en Angenietje Noordijk, geb. te Schiedam op 28 apr 18421560, ovl. na 1920. 
  5.   Kornelis Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 jun 18451561, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jan 19191562, volgt XIbw

Xak.   Pieter Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (IXu) en Maria Elisabeth Jacoba Halfman, geb. te Rotterdam op 8 feb 1826, timmermansknecht, ovl. te Rotterdam op 27 jan 1888, tr. te Rotterdam op 29 okt 18511563 met Elisabeth Verhoeven, dr. van Aart Verhoeven en Cornelia Anna de Rot, geb. te Rotterdam op 1 nov 1822, ovl. te Rotterdam op 2 apr 1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacobus Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 26 mrt 1866, ovl. te Papekop op 22 nov 1944, volgt XIbx

Xal.   Cornelia Jakoba Dijkshoorn, dr. van Johannes Dijkshoorn (IXv) en Geertruida van Beek, geb. te Naaldwijk op 13 dec 1849733
 een zoon: 
  1.   Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 30 jun 18791564, ovl. te Naaldwijk op 14 jul 1949, volgt XIby

Xam.   Cornelis Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn (IXz) en Gesina Hendrika Kroesbeek, geb. te Naaldwijk op 19 okt 1841771, ovl. te Naaldwijk op 26 jun 1872, tr. te Naaldwijk op 21 nov 18631565 met Neeltje Wilhelmina Veerman, dr. van Willem Leonard Veerman en Johanna Hendrika Boekesteijn, geb. te Naaldwijk op 15 jun 18401566
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieter Cornelis Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 8 mei 18641567, ovl. te Naaldwijk op 7 aug 1942, volgt XIbz
  2.   Cornelis Willem Leonardus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 15 jun 18721568, volgt XIca

Xan.   Marinus Cornelis Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn (IXz) en Jannetje van der Smient, geb. te Naaldwijk op 27 okt 1863776, tr. te Naaldwijk op 15 mei 18861569 met Hendrica Smit, dr. van Jacob Smit en Antje de Wolf, geb. te Naaldwijk op 8 jan 18591570
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johanna Jacoba Dijkshoorn1571, geb. te Naaldwijk op 19 jul 1888, ovl. te Delft op 14 mei 1970, volgt XIcb
  2.   Pieter Jacobus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 9 apr 1891, ovl. te Delft op 10 mei 19761572, tr. te Kethel en Spaland op 27 jul 19221573 met Clazina van Wijk1575, dr. van Willem van Wijk en Tona Maria Ouweleen, geb. te Kethel en Spaland op 10 jun 1889, ovl. te Naaldwijk op 11 nov 19721574
  3.   Jacobus Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 29 jul 1894, ovl. vermoedelijk te Honselersdijk op 23 dec 19831576, tr. te 's-Gravenzande op 25 jun 1920 met Lena van der Houwen, dr. van Bernardus van der Houwen en Elizabeth Leerdam, geb. te 's-Gravenzande op 26 nov 1900. 

Xao.   Pieter Adriaan Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn (IXz) en Jannetje van der Smient, geb. te Naaldwijk op 13 nov 1867777, ovl. te Naaldwijk op 3 jun 1949, tr. te Naaldwijk op 19 mei 1900 met Gerritje Immerzeel, dr. van Pieter Immerzeel en Geertje van der Tuin, geb. te Naaldwijk op 24 mrt 18821578, ovl. op 29 mei 1961, begr. te Naaldwijk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannetje Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 24 mrt 1901, tr. te Naaldwijk op 20 mei 1922 met Cornelis van Veen, zn. van Arie van Veen en Neeltje van der Wel, geb. te 's-Gravenzande op 26 nov 1899. 
  2.  Pieter Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 6 mei 1902, ovl. te Naaldwijk op 20 sep 1902. 
  3.  Pieter Gerardus Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 9 jul 1903, ovl. te Naaldwijk op 17 nov 1903. 
  4.  Gerarda Petronella Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 23 okt 1904, tr. te Naaldwijk op 10 mrt 1923 met Nicolaas Boon, zn. van Pieter Boon en Francina Ruijgrok, geb. te 's-Gravenzande op 17 apr 1898. 
  5.   Cornelia Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 20 mei 19061581, ovl. op 15 nov 19931581, begr. te Drachten1581, tr. te Naaldwijk op 17 mrt 1927 met Johan Stouten, zn. van Maria Catharina Stouten, geb. te Leiden circa 1894. 
  6.   Pieter Gerardus Dijkshoorn1582, geb. te Naaldwijk op 26 apr 1909, hofmeester, portier, ovl. te Wassenaar op 4 jan 1973, tr. te Naaldwijk op 31 okt 1967 met Goserina van der Kruk, geb. te 's-Gravenzande op 12 aug 1910, ovl. te Naaldwijk op 4 mrt 19811583
  7.  Doodgeb. zoon Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk op 27 dec 1913. 
  8.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Naaldwijk circa 1916, ovl. te Naaldwijk op 9 jul 19891584, tr. te Naaldwijk op 10 aug 1935 met Mijndert Cornelis van der Veer, zn. van Teunis van der Veer en Cornelia Pille, geb. te Zuidland circa 1906, ovl. te 's-Gravenhage op 27 aug 19801585

Xap.   Maria Dijkshoorn799, dr. van Pieter Dijkshoorn (IXaa) en Neeltje Prins, geb. te Naaldwijk op 31 mrt 1870798, ovl. te Naaldwijk op 18 feb 1941, tr. te Naaldwijk op 16 feb 1895 met Jacob Koornneef, zn. van Cornelis Koornneef en Petronella Vermeer, geb. te Naaldwijk op 28 aug 18621586, ovl. te Naaldwijk op 22 sep 1947. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelis Koornneef, geb. te Naaldwijk op 2 jan 1896, ovl. te Rotterdam op 24 aug 19671587, tr. met Helena Hendrika Dijkshoorn, dr. van Pieter Dijkshoorn (XIg) (veehouder) en Jannetje van Zanten (zie XIIf). 

Xaq.   Cornelis Dijkshoorn, zn. van Johannes Dijkshoorn (IXab) en Johanna Elizabeth van der Laan, geb. te Rotterdam circa 1829, ovl. te Rotterdam op 11 mrt 1880, tr. te Rotterdam op 30 apr 18511589 met Anna Maria van Leeuwen, dr. van Hendrik van Leeuwen en Ann Catharina Robbertson, geb. te Rotterdam op 21 feb 1818, ovl. te Rotterdam op 22 mrt 1878. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Wilhelmus Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 6 jan 1858, ovl. te Rotterdam op 4 feb 1942, volgt XIcc

Xar.   Arie Dijkshoorn, zn. van Nicolaas (Klaas) Dijkshoorn (IXac) en Aaltje Koopman Scharwe, geb. te Den Helder op 30 mrt 1862, sergeant torpedist, ovl. te Den Helder op 25 aug 1937, tr. te Den Helder op 17 feb 18871590 met Trijntje Fasol, dr. van Sipke Fasol en Neeltje Bruijn, geb. te Den Helder op 3 nov 1862, ovl. te Den Helder op 5 jun 1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Sipke Dijkshoorn, geb. te Amsterdam op 14 jan 1890, ovl. te Vlaardingen op 23 sep 19451591, volgt XIcd

Xas.   Philippus Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (IXad) en Cornelia Slootweg, geb. te 's-Gravenhage op 11 sep 1838804, ovl. te Voorburg op 17 jan 1915, tr. te Naaldwijk op 10 sep 18641592 met Geertruida Johanna van den Berg, dr. van Johannis van den Berg en Ariaantje Vreugdenhil, geb. te 's-Gravenzande op 14 feb 18441593, ovl. te Voorburg op 26 feb 1905. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Geertruida Johanna Dijkshoorn, geb. te Delft op 17 aug 1875, ovl. te Voorburg op 27 apr 1949, tr. te 's-Gravenhage op 31 mei 18991594 met Dirk Nicolaas Verschoor, zn. van Cornelis Verschoor en Antoinette Maria Jortrand, geb. te 's-Gravenhage op 9 aug 18651595
  2.  Philippus Dijkshoorn, geb. te Delft op 11 aug 1878, ovl. te Rotterdam op 19 jul 1961, volgt XIce

Xat.   Arij Dijkshoorn, zn. van Leendert Dijkshoorn (IXae) en Stijntje de Kiewit, geb. te Maasland op 27 jun 1830807, ovl. te Maasland op 20 okt 1915808, begr. 808, tr. te Maasland op 26 apr 18611596 met Aaltje van Woerden, dr. van Jacob van Woerden en Meinsje van der Ende, geb. te Maasland op 25 mei 18351597, ovl. te Maasland op 1 okt 1912808,1598, begr. 808
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Leendert Dijkshoorn, geb. te Maasland op 12 mei 18621599, ovl. te Maasland op 29 jun 1866. 
  2.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Maasland op 18 mei 18641601, ovl. te Maasland op 4 jul 1866. 
  3.   Leendert Dijkshoorn, geb. te Maasland op 1 apr 18671603, ovl. te Maasland op 30 jul 19451605, volgt XIcf
  4.   Meinsje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 14 jul 18681606, ovl. te Vlaardingen op 1 okt 19481607,1608, volgt XIcg
  5.   Jacob Dijkshoorn, geb. te Maasland op 20 apr 18701609, ovl. te Maasland op 7 jan 19601610, tr. te Maasland op 22 apr 19041611 met Pietje van der Knaap, dr. van Arend van der Knaap en Neeltje Kaalisvaart, geb. te Maasland op 9 mrt 18811612, ovl. te Maasland op 6 okt 1933. 
  6.   Jacobus Adrianus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 12 mrt 18731614, ovl. te Maasland op 15 nov 1873. 
  7.   Jacobus Adrianus Dijkshoorn, geb. te Maasland op 14 feb 18751616, ovl. te Maasland op 30 nov 19491618, volgt XIch

Xau.   Hermanus Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (IXaf) (tuinier, bouwmansknecht, agent van politie) en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 nov 1843836, ovl. te Vlaardingen op 27 jan 1915837, tr. te Vlaardingen op 20 aug 18731619 met Adriana Moerman, dr. van Pieter Cornelisz Moerman en Cornelia van den Berg, geb. te Vlaardingen op 16 apr 18451620, ovl. te Zeist op 30 nov 1904. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacobus Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 24 okt 18771621, ovl. te 's-Gravenhage op 19 mrt 1959, volgt XIci

Xav.   Frank Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (IXaf) (tuinier, bouwmansknecht, agent van politie) en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jun 1845838, ovl. te Vlaardingen op 23 feb 1934839,840, tr. (1) te Vlaardingen op 15 sep 18691622 met Wilhelmina Jakobs, dr. van Coenraad Jacobs (kleermaker) en Aagje Don, geb. te Vlaardingen op 11 feb 18441623, ovl. te Vlaardingen op 10 sep 18811624
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johanna Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 13 jul 18701625, ovl. te Vlaardingen op 31 jan 19421626, volgt XIcj
  2.   Coenraad Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 apr 18721628, ovl. te Vlaardingen op 17 feb 1966, volgt XIck
  3.   Agatha Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 4 jun 18771629, ovl. te Vlaardingen op 20 jun 19531630, volgt XIcl
  4.   Francina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 sep 18811631, ovl. te 's-Gravenhage op 5 dec 1958, tr. te Vlaardingen op 16 dec 19031632 met Hendrik Wijnhorst, zn. van Frank Wijnhorst en Johanna de Graaf, geb. te Vlaardingen op 22 apr 18821633
   Frank Dijkshoorn, tr. (2) te Vlaardingen op 16 apr 18841634 met Adriana Jacoba Goudswaard, dr. van Teunis Goudswaard en Adriana van der Linden, geb. te Hekelingen op 9 aug 1861, ovl. te Veur op 22 nov 19331635
   Adriana Jacoba Goudswaard, dr. van Teunis Goudswaard en Adriana van der Linden, tr. (1) te Oud-Beijerland op 25 mei 18811636 met Arie Hempel, zn. van Lodewijk Hempel en Adriana van der Linden, geb. te Oud-Beijerland op 8 aug 1857, ovl. te Oud-Beijerland op 12 aug 1882. 

Xaw.   Jacobus Dijkshoorn, zn. van Jacobus Dijkshoorn (IXaf) (tuinier, bouwmansknecht, agent van politie) en Johanna van der Heul, geb. te Vlaardingen op 30 nov 1848843, ovl. te Vlaardingen op 20 jun 1927844, tr. te Wateringen op 22 mei 18741637 met Jannetje van den Berg, dr. van Arie van den Berg en Luitje van Dam, geb. te Loosduinen op 10 apr 18511638, ovl. te Vlaardingen op 20 sep 19161639
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arie Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 sep 18761640, ovl. te Vlaardingen op 24 apr 1945<