Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH000405

BS Huwelijk Simon v/d Kooij en Cornelia Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 13 mei 1835
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 4
hierin
13 mei 1835 Simon van der Kooij en Cornelia Poot als echtpaar
Pieter Noordijkhuwelijksgetuige van Simon van der Kooij en Cornelia Poot te Vlaardinger-Ambacht op 13 mei 1835
Cornelis Noordijkhuwelijksgetuige van Simon van der Kooij en Cornelia Poot te Vlaardinger-Ambacht op 13 mei 1835
Arie Maarleveldhuwelijksgetuige van Simon van der Kooij en Cornelia Poot te Vlaardinger-Ambacht op 13 mei 1835 als getuige
Pleun van den Berghuwelijksgetuige van zijn neef Simon van der Kooij en zijn achternicht Cornelia Poot te Vlaardinger-Ambacht op 13 mei 1835
Dossier:

BSH000406

BS Huwelijk Dirk Poot en Cornelia Post (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Zouteveen
Aktedatum: 26 mei 1848
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 2
hierin
26 mei 1848 Dirk Poot en Cornelia Post als echtpaar
Gabriel Arkesteijnhuwelijksgetuige van Dirk Poot en Cornelia Post te Zouteveen op 26 mei 1848
Arij van der Gaaghuwelijksgetuige van Dirk Poot en Cornelia Post te Zouteveen op 26 mei 1848
Abraham van der Spekhuwelijksgetuige van Dirk Poot en Cornelia Post te Zouteveen op 26 mei 1848
Jacob Poothuwelijksgetuige van zijn achterneef Dirk Poot en Cornelia Post te Zouteveen op 26 mei 1848
Dossier:

BSH000407

BS Huwelijk Joannes Bos en Anna Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Zouteveen
Aktedatum: 28 apr 1838
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 2
hierin
28 apr 1838 Joannes (Jan) Bos en Anna Poot als echtpaar
Dirk Poothuwelijksgetuige van Joannes (Jan) Bos en zijn zus Anna Poot te Zouteveen op 28 apr 1838
Grabel Bouwmanhuwelijksgetuige van Joannes (Jan) Bos en Anna Poot te Zouteveen op 28 apr 1838
Antonius Koninckhuwelijksgetuige van Joannes (Jan) Bos en Anna Poot te Zouteveen op 28 apr 1838
Arie de Bruijnhuwelijksgetuige van Joannes (Jan) Bos en Anna Poot te Zouteveen op 28 apr 1838
Dossier:

BSH000427

BS Huwelijk Jacob Poot en Antje de Hoog (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Zoetermeer
Aktedatum: 26 feb 1845
Archiefnaam: Gemeentearchief Zoetermeer
Aktenr: 8
Nr 8
Op Heden den zes en twintigsten september achttien honderd vijf en veertig zijn voor ons Jacobus Bos, Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijke stand in de Gemeente van Soetermeer, arrondischement s' Gravenhage, Provincie Zuid Holland, in het raadhuis dezer Gemeente verschenen:
Jacob Poot, jongman, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider, geboren te Zegwaart, wonende binnen deze Gemeente, meerderjarige zoon van Job Poot en Ingetje Zonneveld, beiden overleden, Bruidegom ter Eene
En
Antje de Hoog, jonge dochter, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende binnen deze gemeente, minderjarige dochter van Johannes de Hoog, watermolenaar, wonende mede binnen deze gemeente hierbij tegenwoordig, verklarende Zijne volkomene toestemming te geven tot het huwelijk van zijne gemelde dochter en van Cornelia Huiskes overleden, Bruid ter andere Zijde.
Welke voornoemde Bruidegom en Bruid, zin alroreis? de bewijzen, ingevolge de wet vereischt; En den Bruidegom daar en boven het bewijs dat hij aan zijne verplichtingen van de nationale Militie heeft voldaan, be ... bij de aangifte des huwelijks te hebben overgelegt.
Ons verzogt hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waar van de afkondigingen alhier hebben plaats gehad, op zondagen den veertienden en een en twintigsten september dezes jaars achttien honderd vijf en veertig, zonder verhindering.
Aan welk verzoek voldoende, hebben wij hun afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij gezamelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, het welk door hen toestemmend beantwoord zijnde hebben wij in naam der wet verklaard, dat Jacob Poot en Antje de Hoog, in den Echt aan elkander verbonden zijn.
Al het welk is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van Rijs, watermolenaar, oud zeven en veertig jaren, behuwd broeder van de bruid, Gerrit Stekker, plaatselijk, bode, oud twee en zeventig jaren, Leendert den Ouden, kastelein, oud drie en veertig jaren en C...J ... Rutten (slecht leesbaar, mogelijk Nutten), veldwachter oud negen en dertig jaren, de drie laatsten de in den echt verbinden personen niet in den bloede bestaand, wonende allen binnen deze gemeente, gezamelijk als getuigen hun doe vei ... ?
En is hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de Comparante bruid, hare vader, de getuigen en ons is onderteekend, hebbende den comparant Bruidegom verklaard niet te kunnen schrijven.

Jacobus van Rijs
G Stekker
L den Ouden
C. S. Rutten
Antje de Hoog
Johannes de Hoog
F Bos
hierin
26 feb 1845 Jacob Poot en Antje de Hoog als echtpaar
Jacobus van Rijshuwelijksgetuige van Jacob Poot en Antje de Hoog te Zoetermeer op 26 feb 1845
Gerrit Stekkerhuwelijksgetuige van Jacob Poot en Antje de Hoog te Zoetermeer op 26 feb 1845
Leendert den Oudenhuwelijksgetuige van Jacob Poot en Antje de Hoog te Zoetermeer op 26 feb 1845
J. C. Ruttenhuwelijksgetuige van Jacob Poot en Antje de Hoog te Zoetermeer op 26 feb 1845
Dossier:

BSH000494

BS Huwelijk Pleun Poot en Arendje Bos (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 6 aug 1858
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 7
hierin
6 aug 1858 Pleun Poot en Arendje Bos als echtpaar
Isak van der Windthuwelijksgetuige van Pleun Poot en Arendje Bos te Vlaardinger-Ambacht op 6 aug 1858
Arie Maarleveldhuwelijksgetuige van Pleun Poot en Arendje Bos te Vlaardinger-Ambacht op 6 aug 1858 als getuige
Cornelus van Leeuwenhuwelijksgetuige van Pleun Poot en Arendje Bos te Vlaardinger-Ambacht op 6 aug 1858
Pieter van der Windthuwelijksgetuige van Pleun Poot en Arendje Bos te Vlaardinger-Ambacht op 6 aug 1858
Dossier:

BSH000498

BS Huwelijk Pieter Bos en Elisabeth Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 6 mei 1857
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 5
hierin
6 mei 1857 Pieter Bos en Elisabeth Poot als echtpaar
Willem Boshuwelijksgetuige van zijn broer Pieter Bos en Elisabeth Poot te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1857
Dirk Moermanhuwelijksgetuige van Pieter Bos en Elisabeth Poot te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1857
Pleun Poothuwelijksgetuige van Pieter Bos en zijn zus Elisabeth Poot te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1857
Arie Maarleveldhuwelijksgetuige van Pieter Bos en Elisabeth Poot te Vlaardinger-Ambacht op 6 mei 1857 als getuige
Dossier:

BSH000541

BS Huwelijk Pieter v/d Berg en Anna Post (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 24 apr 1822
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 2
hierin
24 apr 1822 Pieter van den Berg en Anna Post als echtpaar
Petrus (Pieter) van Milhuwelijksgetuige van Pieter van den Berg en Anna Post te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1822
Abraham Daamsz van der Endehuwelijksgetuige van Pieter van den Berg en Anna Post te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1822
Ego Arij Blokhuwelijksgetuige van Pieter van den Berg en Anna Post te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1822
Jacobus van Wijkhuwelijksgetuige van Pieter van den Berg en Anna Post te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1822
Dossier:

BSH000557

BS Huwelijk Jacob Poot en Cornelia Sonneveld (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 24 mei 1872
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 9
hierin
24 mei 1872 Jacob Poot en Cornelia Sonneveld als echtpaar
Arij Poothuwelijksgetuige van zijn broer Jacob Poot en Cornelia Sonneveld te Vlaardinger-Ambacht op 24 mei 1872
Pleun van den Berghuwelijksgetuige van zijn achterneef Jacob Poot en Cornelia Sonneveld te Vlaardinger-Ambacht op 24 mei 1872
Arij van den Berghuwelijksgetuige van zijn achterneef Jacob Poot en Cornelia Sonneveld te Vlaardinger-Ambacht op 24 mei 1872
Abraham Beckhuwelijksgetuige van Jacob Poot en Cornelia Sonneveld te Vlaardinger-Ambacht op 24 mei 1872
Dossier:

BSH000572

BS Huwelijk Arnoldus in 't Veld en Maartje Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 20 nov 1857
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 12
hierin
20 nov 1857 Arnoldus in 't Veld en Maartje Poot als echtpaar
Willem van der Heulhuwelijksgetuige van Arnoldus in 't Veld en Maartje Poot te Vlaardinger-Ambacht op 20 nov 1857
Arie Maarleveldhuwelijksgetuige van Arnoldus in 't Veld en Maartje Poot te Vlaardinger-Ambacht op 20 nov 1857 als getuige
Huibrecht Poothuwelijksgetuige van Arnoldus in 't Veld en zijn zus Maartje Poot te Vlaardinger-Ambacht op 20 nov 1857
Aart in 't Veldhuwelijksgetuige van zijn broer Arnoldus in 't Veld en Maartje Poot te Vlaardinger-Ambacht op 20 nov 1857
Dossier:

BSH000574

BS Huwelijk Abraham Poot en Geertje v/d Ende (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 17 mei 1865
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 3
hierin
17 mei 1865 Abraham Poot en Geertje van der Ende als echtpaar
Jacob van der Endehuwelijksgetuige van zijn neef Abraham Poot en zijn nicht Geertje van der Ende te Vlaardinger-Ambacht op 17 mei 1865
Huibrecht Poothuwelijksgetuige van zijn broer Abraham Poot en zijn nicht Geertje van der Ende te Vlaardinger-Ambacht op 17 mei 1865
Abraham van der Endehuwelijksgetuige van zijn neef Abraham Poot en zijn zus Geertje van der Ende te Vlaardinger-Ambacht op 17 mei 1865
Arnoldus in 't Veldhuwelijksgetuige van Abraham Poot en Geertje van der Ende te Vlaardinger-Ambacht op 17 mei 1865
Dossier:

BSH000578

BS Huwelijk Joannes Poot en Pleuntje Dijkshoorn (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 22 nov 1883
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 16
hierin
22 nov 1883 Joannes (Jan) Poot en Pleuntje Dijkshoorn als echtpaar
Willem Dijkshoornhuwelijksgetuige van Joannes (Jan) Poot en zijn dochter Pleuntje Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht op 22 nov 1883
Arij Eijgenraamhuwelijksgetuige van Joannes (Jan) Poot en Pleuntje Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht op 22 nov 1883
Jan Poothuwelijksgetuige van zijn neef Joannes (Jan) Poot en Pleuntje Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht op 22 nov 1883
Jacob de Bruijnhuwelijksgetuige van Joannes (Jan) Poot en Pleuntje Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht op 22 nov 1883
Dossier:

BSH000579

BS Huwelijk Willem Dijkshoorn en Jannetje Hoekveen (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 9 nov 1849
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 5
hierin
9 nov 1849 Willem Dijkshoorn en Jannetje Hoekveen als echtpaar
Arij Leeflanghuwelijksgetuige van zijn neef Willem Dijkshoorn en Jannetje Hoekveen te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1849
Willem Volkerthuwelijksgetuige van Willem Dijkshoorn en Jannetje Hoekveen te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1849
Arie Maarleveldhuwelijksgetuige van Willem Dijkshoorn en Jannetje Hoekveen te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1849 als getuige
Abraham Maarleveldhuwelijksgetuige van Willem Dijkshoorn en Jannetje Hoekveen te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1849
Dossier:

BSH000581

BS Huwelijk Huibert Schippers en Maria Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 6 nov 1884
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 12
hierin
6 nov 1884 Huibert Schippers en Maria Poot als echtpaar
Willem van den Boshuwelijksgetuige van Huibert Schippers en Maria Poot te Vlaardinger-Ambacht op 6 nov 1884
Karel de Zeeuwhuwelijksgetuige van Huibert Schippers en zijn nicht Maria Poot te Vlaardinger-Ambacht op 6 nov 1884
Joannes (Jan) Poothuwelijksgetuige van Huibert Schippers en zijn zus Maria Poot te Vlaardinger-Ambacht op 6 nov 1884
Jakobus Poothuwelijksgetuige van Huibert Schippers en zijn zus Maria Poot te Vlaardinger-Ambacht op 6 nov 1884
Dossier:

BSH000588

BS Huwelijk Hendrik Odding en Johanna Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 21 sep 1898
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 5
hierin
21 sep 1898 Hendrik Odding en Jannetje Poot als echtpaar
Maarten Poothuwelijksgetuige van Hendrik Odding en zijn zus Jannetje Poot te Vlaardinger-Ambacht op 21 sep 1898
Jan Poothuwelijksgetuige van Hendrik Odding en zijn nicht Jannetje Poot te Vlaardinger-Ambacht op 21 sep 1898
Hendrik Johannes de Ruijterhuwelijksgetuige van Hendrik Odding en Jannetje Poot te Vlaardinger-Ambacht op 21 sep 1898
Anthonie de Vliegerhuwelijksgetuige van Hendrik Odding en Jannetje Poot te Vlaardinger-Ambacht op 21 sep 1898
Dossier:

BSH000627

BS Huwelijk Jacob Zonneveld en Maria Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 9 mei 1860
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 5
hierin
9 mei 1860 Jacob Zonneveld en Maria Poot als echtpaar
Machiel Zonneveldhuwelijksgetuige van Jacob Zonneveld en Maria Poot te Vlaardinger-Ambacht op 9 mei 1860
Pleun van den Berghuwelijksgetuige van Jacob Zonneveld en zijn achternicht Maria Poot te Vlaardinger-Ambacht op 9 mei 1860
Leendert Boumanhuwelijksgetuige van Jacob Zonneveld en Maria Poot te Vlaardinger-Ambacht op 9 mei 1860
Abraham Beckhuwelijksgetuige van Jacob Zonneveld en Maria Poot te Vlaardinger-Ambacht op 9 mei 1860
Dossier:

RA013889

Rouwadvertentie Cornelia Hendrika Voogt (Rouwadvertentie)
Plaats: Vlaardingen
Jaartal: 28 jan 2005
Naam krant: Groot Vlaardingen
hierin
28 jan 2005 Cornelia Hendrika (Corrie) Voogt (*1939-Ü2005) als overledene
Dossier:

BSH000763

BS Huwelijk Frans Poot en Magdalena Bos (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 9 nov 1836
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 4
hierin
9 nov 1836 Frans Poot en Magdalena Bos als echtpaar
Joannes (Jan) Boshuwelijksgetuige van Frans Poot en zijn zus Magdalena Bos te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1836
Arij Boshuwelijksgetuige van Frans Poot en zijn nicht Magdalena Bos te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1836
Jacob Weerheimhuwelijksgetuige van Frans Poot en Magdalena Bos te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1836
Arie Maarleveldhuwelijksgetuige van Frans Poot en Magdalena Bos te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1836 als getuige
Dossier:

BSH000765

BS Huwelijk Jacobus Poot en Maartje v/d Hout (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 29 dec 1841
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 10
hierin
29 dec 1841 Jacobus Poot en Maartje van der Hout als echtpaar
Philippus Weerheimhuwelijksgetuige van Jacobus Poot en Maartje van der Hout te Vlaardinger-Ambacht op 29 dec 1841
Martinus Verkadehuwelijksgetuige van Jacobus Poot en Maartje van der Hout te Vlaardinger-Ambacht op 29 dec 1841
Pleun van den Berghuwelijksgetuige van Jacobus Poot en Maartje van der Hout te Vlaardinger-Ambacht op 29 dec 1841
Arie Maarleveldhuwelijksgetuige van Jacobus Poot en Maartje van der Hout te Vlaardinger-Ambacht op 29 dec 1841 als getuige
Dossier:

BSH000770

BS Huwelijk Johannes Poot en Petronella Post (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 16 mei 1855
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 5
hierin
16 mei 1855 Johannes Poot en Petronella Post als echtpaar
Jacob Poothuwelijksgetuige van zijn zoon Johannes Poot en Petronella Post te Vlaardinger-Ambacht op 16 mei 1855
Abraham Maarleveldhuwelijksgetuige van Johannes Poot en Petronella Post te Vlaardinger-Ambacht op 16 mei 1855
Arie Maarleveldhuwelijksgetuige van Johannes Poot en Petronella Post te Vlaardinger-Ambacht op 16 mei 1855 als getuige
Jacob Franshuwelijksgetuige van Johannes Poot en Petronella Post te Vlaardinger-Ambacht op 16 mei 1855
Dossier:

BSH000772

BS Huwelijk Gerrit Poot en Adriaantje van Buuren (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 14 nov 1851
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 2
hierin
14 nov 1851 Gerrit Poot en Adriaantje van Buuren als echtpaar
Pleun van den Berghuwelijksgetuige van Gerrit Poot en Adriaantje van Buuren te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1851
Willem Woensdregthuwelijksgetuige van Gerrit Poot en Adriaantje van Buuren te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1851
Willem Volkerthuwelijksgetuige van Gerrit Poot en Adriaantje van Buuren te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1851
Willem Boshuwelijksgetuige van Gerrit Poot en Adriaantje van Buuren te Vlaardinger-Ambacht op 14 nov 1851
Dossier: