Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO001014

BS Overlijden Jacob de Ligt (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: Vlaardingen
Aktedatum: 16 mei 1951
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenummer: 215
hierin
16 mei 1951 Jacob de Ligt (*1872-1951) als overledene
Dossier:

BSH004039

BS Huwelijk Arij Dijkshoorn en Lena Moerman (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 3 okt 1855
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 9
hierin
3 okt 1855 Arij Dijkshoorn en Lena Moerman als echtpaar
Willem Dijkshoornhuwelijksgetuige van zijn broer Arij Dijkshoorn en Lena Moerman te Vlaardinger-Ambacht op 3 okt 1855
Willem Boshuwelijksgetuige van Arij Dijkshoorn en Lena Moerman te Vlaardinger-Ambacht op 3 okt 1855
Abraham Maarleveldhuwelijksgetuige van Arij Dijkshoorn en Lena Moerman te Vlaardinger-Ambacht op 3 okt 1855
Jacob Frenihuwelijksgetuige van Arij Dijkshoorn en Lena Moerman te Vlaardinger-Ambacht op 3 okt 1855
Dossier:

BSH004040

BS Huwelijk Willem van Oosten en Elizabeth Dijkshoorn (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 12 mei 1880
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 7
hierin
12 mei 1880 Willem van Oosten en Elizabeth Dijkshoorn als echtpaar
Jan Dijkshoornhuwelijksgetuige van Willem van Oosten en zijn zus Elizabeth Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht op 12 mei 1880
Dirk Dijkshoornhuwelijksgetuige van Willem van Oosten en zijn zus Elizabeth Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht op 12 mei 1880
Adrianus van der Eijkhuwelijksgetuige van Willem van Oosten en zijn nicht Elizabeth Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht op 12 mei 1880
Johannes Klingehuwelijksgetuige van Willem van Oosten en Elizabeth Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht op 12 mei 1880
Dossier:

BSH004042

BS Huwelijk Pieter Dijkshoorn en Jannetje van Zanten (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 8 mei 1896
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 2
hierin
8 mei 1896 Pieter Dijkshoorn en Jannetje van Zanten als echtpaar
Willem Dijkshoornhuwelijksgetuige van zijn neef Pieter Dijkshoorn en Jannetje van Zanten te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 1896
Willem Dijkshoornhuwelijksgetuige van zijn broer Pieter Dijkshoorn en Jannetje van Zanten te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 1896
Cornelis van Zantenhuwelijksgetuige van Pieter Dijkshoorn en zijn nicht Jannetje van Zanten te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 1896
Dirk Gerrit Vreugdenhilhuwelijksgetuige van Pieter Dijkshoorn en Jannetje van Zanten te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 1896
Dossier:

BSH004044

BS Huwelijk Pieter Dijkshoorn en Adriana Verkade (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardinger-Ambacht
Aktedatum: 1 mei 1902
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 9
hierin
1 mei 1902 Pieter Dijkshoorn en Adriana Verkade als echtpaar
Hendrik Verkadehuwelijksgetuige van Pieter Dijkshoorn en zijn nicht Adriana Verkade te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1902
Arie Mosterthuwelijksgetuige van Pieter Dijkshoorn en Adriana Verkade te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1902
Arij Dijkshoornhuwelijksgetuige van Pieter Dijkshoorn en Adriana Verkade te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1902
Johannes de Ravehuwelijksgetuige van Pieter Dijkshoorn en Adriana Verkade te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1902
Dossier:

BSH005720

BS Huwelijk Jacob Poot en Jaapje van der Kooij (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Zoetermeer
Aktedatum: 1 jul 1853
Archiefnaam: Gemeentearchief Zoetermeer
Aktenr: 5
No 5
Op heden den eersten Julij achttien honderd drie en vijftig zijn voor Ons Jacobus Bos, ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente van Soetermeer in het Raadhuis dezer Gemeente verschenen:
Jacob Poot weduwnaar van Antje de Hoog, van beroep watermolenaar en landbouwer, oud circa vijf en dertig jaren, geboren te Zegwaart, wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Job Poot en van Ingetje Zonneveld, in der tijd echtelieden, beide overleden, Bruidegom ter eene, en
Jaapje van der Kooij, weduwe van Leendert Weerheijm, zonder beroep, oud drie en dertig jaren, geboren te Berkel en laatst aldaar hebbende gewoond, thans wonende mede in deze gemeente, meerderjarige dochter van Gerrit van der Kooij, bouwman en van Suzanna Neeleman, Echtelieden, wonende te Pijnacker, bruid ter andere zijde.
Welke voornoemde Bruidegom en bruid, na alveren?, de bewijzen, ingevolge de wet bewijscht? in den Bruidegom daar en boven het bewijs dat hij aan zijne verplichtingen voor de nationale militie heeft voldaan, bereid bij de aangifte des huwelijks te hebben overgelegd.
Ons verzogt hebben tot de voltrekking van hun huwelijk overtegaan, waarvan de afkondigingen zoo alhier, als volgens mede overgelegd bewijs te Berkel hebben plaats gehad, op zondagen den negentienden en zes en twintigsten junij dezes jaars achttien honderd drie en vijftig zonder verhindering
Aan welk verzoek voldoende hebben wij hun afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en of zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn? het welk door hun toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet verklaard, dat Jacob Poot en Jaapje van der Kooij, in den Echt aan elkander verbonden zijn.

Al hetwelk is geschied, in tegenwoordigheid van Isaak van der Poort, oud een en dertig jaren, Gerret Willem Christiaan van Oort Kroon, oud vijf en twintig jaren, beiden kandidaat notaris, Gerret Stekker, plaatsvervangend bode, oud tachtig jaren en Leendert den Ouden, kastelein, oud een en vijftig jaren, wonende allen binnen deze gemeente, gezamelijk als getuigen hier toe verzogt, ingeven der zelven de in den echt verbonden personen in den bloede bestaand. En is deze acte hier van door ons opgemaakt welke na voorlezing door de comparanten, de getuigen en Ons is onderteekend

J Poot
J van der Kooij
I van der Poort
G van Oort Kroon
G Stekker
L den Ouden
hierin
1 jul 1853 Jacob Poot en Jaapje van der Kooij als echtpaar
Dossier:

BSH006684

BS Huwelijk Gerrit de Groot en Johanna Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Vlaardingen
Aktedatum: 20 jul 1904
Archiefnaam: Stadsarchief Vlaardingen
Aktenr: 92
hierin
20 jul 1904 Gerrit de Groot en Johanna Poot als echtpaar
Jacobus van Dijkhuwelijksgetuige van Gerrit de Groot en Johanna Poot te Vlaardingen op 20 jul 1904
Foppe Buylhuwelijksgetuige van Gerrit de Groot en Johanna Poot te Vlaardingen op 20 jul 1904
Cornelis Hooremanhuwelijksgetuige van Gerrit de Groot en Johanna Poot te Vlaardingen op 20 jul 1904
Frederik Jozef de Withuwelijksgetuige van Gerrit de Groot en Johanna Poot te Vlaardingen op 20 jul 1904
Dossier:

BSO007789

BS Overlijden Theodorus Sas (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 13 mrt 1882
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 714
hierin
13 mrt 1882 Theodorus Sas (*1827-1882) als overledene
Dossier:

BSO007790

BS Overlijden Adriana Hase (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 7 sep 1892
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 2654
hierin
7 sep 1892 Adriana Hase (*1831-1892) als overledene
Dossier:

BSO018256

BS Overlijden Jan Fredrik Werner (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 4 feb 1832
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 237
hierin
4 feb 1832 Jan Fredrik Werner (*1748-1832) als overledene
Dossier:

BSO018325

BS Overlijden Joannes Petrus Sas (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 17 nov 1836
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 1554
hierin
17 nov 1836 Joannes Petrus Sas (*1805-1836) als overledene
Dossier:

BSO018326

BS Overlijden Joanna Wilhelmina de Lange (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 8 apr 1871
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 1786
hierin
8 apr 1871 Joanna Wilhelmina de Lange (*1804-1871) als overledene
Dossier:

BSO018327

BS Overlijden Johannes Sas (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 20 mei 1833
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 573
hierin
20 mei 1833 Johannes Sas (*1763-1833) als overledene
Dossier:

BSO018328

BS Overlijden Anna Maria Steijger (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 12 mei 1835
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 580
hierin
12 mei 1835 Anna Maria Steijger (*1766-1835) als overledene
Dossier:

BSO018329

BS Overlijden Theodorus de Lange (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 20 jul 1815
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
hierin
20 jul 1815 Theodorus de Lange (*1768-1815) als overledene
Dossier:

BSO018330

BS Overlijden Elisabeth van den Broek (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 21 dec 1846
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 2046
hierin
21 dec 1846 Elisabeth van den Broek (*1765-1846) als overledene
Dossier:

BSO018336

BS Overlijden Johannes Hase (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 25 aug 1846
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 1446
hierin
25 aug 1846 Johannes Hase (*1770-1846) als overledene
Dossier:

BSO018337

BS Overlijden Antoinette Reymann (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 12 sep 1868
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer: 1952
hierin
12 sep 1868 Antoinette Reymann (*1786-1868) als overledene
Dossier:

RA018319

Rouwadvertentie Benjaminus M Hofland (Rouwadvertentie)
Plaats: Naaldwijk
Jaartal: 17 aug 1988
hierin
17 aug 1988 Benjaminus Martinus (Benjamin) Hofland (*1926-1988) als overledene
Dossier:

GL00015

Huwelijksakte Willem van der Ende (Genlias)
Plaats van akte: Alphen
Aktedatum: 1 nov 1917
Archiefnaam: Groene Hart Archieven
Deel/Akte: 35
Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Rijnlands Midden
Algemeen Gemeente: Alphen (ZH)
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 35
Datum: 01-11-1917
Bruidegom Willem van der Ende
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Nootdorp
Bruid Jannetje van der Stoel
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Alphen
Vader bruidegom Willem van der Ende
Moeder bruidegom Antje Poot
Vader bruid Cornelis van der Stoel
Moeder bruid Ariaantje van Dam
hierin
1 nov 1917 Willem van der Ende en Jannetje van der Stoel als echtpaar