Bronnen Bronnen
Bronnen

RA012759

Rouwadvertentie Arie Hoogerwerf (Rouwadvertentie)
Plaats: Vlaardingen
Jaartal: 6 mrt 2001
Naam krant: Groot Vlaardingen
hierin
6 mrt 2001 Arie Hoogerwerf (*1928-†2001) als overledene
Dossier:

RA007635

Rouwadvertentie Elizabeth Magdalena Sas (Rouwadvertentie)
Plaats: Rotterdam
Jaartal: 16 sep 2002
Naam krant: Groot Vlaardingen
hierin
16 sep 2002 Elizabeth Magdalena Sas (*1909-†2002) als overledene
Dossier:

RA007614

Rouwadvertentie Elizabeth Sas (Rouwadvertentie)
Plaats: Vlaardingen
Jaartal: 6 dec 2004
Naam krant: Groot Vlaardingen
hierin
6 dec 2004 Elizabeth Sas (*1911-†2004) als overledene
Adrianus Jacobus Dijkshoorn (*1908-†1968) als partner
Dossier:

RA007675

Rouwadvertentie Pieter Sas (Rouwadvertentie)
Plaats: Vlaardingen
Jaartal: 26 jan 2003
Naam krant: Groot Vlaardingen
hierin
26 jan 2003 Pieter Sas (*1929-†2003) als overledene
Jannie van Ekelenburg (-) als partner
Dossier:

RA007672

Rouwadvertentie Theodorus Johannes Sas (Rouwadvertentie)
Plaats: Vlaardingen
Jaartal: 5 mrt 2003
Naam krant: Groot Vlaardingen
hierin
5 mrt 2003 Theodorus Johannes Sas (*1921-†2003) als overledene
Käthe Beck (-) als partner
Dossier:

BSH005657

BS Huwelijk Huibregt L Poot en Dirkje Burger (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Schiedam
Aktedatum: 25 apr 1901
Archiefnaam: Gemeentearchief Schiedam
Aktenr: 37
hierin
25 apr 1901 Huibregt Leendert Poot en Dirkje Burger als echtpaar
Leendert Burgerhuwelijksgetuige van Huibregt Leendert Poot en zijn zus Dirkje Burger te Schiedam op 25 apr 1901
Jacobus van Spijkhuwelijksgetuige van Huibregt Leendert Poot en zijn nicht Dirkje Burger te Schiedam op 25 apr 1901
Jacob Kliffenhuwelijksgetuige van Huibregt Leendert Poot en Dirkje Burger te Schiedam op 25 apr 1901
Huijbregt Poothuwelijksgetuige van zijn kleinzoon Huibregt Leendert Poot en Dirkje Burger te Schiedam op 25 apr 1901
Dossier:

BSH000504

BS Huwelijk Jacobus Poot en Koosje Berkel (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Schiedam
Aktedatum: 13 mei 1885
Archiefnaam: Gemeentearchief Schiedam
Aktenr: 51
hierin
13 mei 1885 Jacobus Poot en Koosje Berkel als echtpaar
Pleun Poothuwelijksgetuige van zijn neef Jacobus Poot en Koosje Berkel te Schiedam op 13 mei 1885
Arij Boshuwelijksgetuige van zijn neef Jacobus Poot en Koosje Berkel te Schiedam op 13 mei 1885
Pieter Berkelhuwelijksgetuige van Jacobus Poot en zijn nicht Koosje Berkel te Schiedam op 13 mei 1885
Kornelis Dijkshoornhuwelijksgetuige van Jacobus Poot en zijn nicht Koosje Berkel te Schiedam op 13 mei 1885
Dossier:

BSH005999

BS Huwelijk Jacob Poot en Johanna Grasman (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Schiedam
Aktedatum: 21 jun 1827
Archiefnaam: Gemeentearchief Schiedam
Aktenr: 40
40
Op heden den Een en twintigsten Junij des jaars achttienhonderd Zeven en twintig, Compareerden voor mij Pieter Brillenbring, wethouder, gedelegrieerd ambtenaar van den burgerlijken staat der Stad Schiedam: Jacob Poot, jongman, oud acht en twintig jaren, brandersknecht, geboren te Maasland, wonende alhier, meerderjarige zoon van Arij Poot, overleden, en van Jannetje Hendriksdr Eigenraam, buiten beroep, wonende te Maasland, hebbende aan zijne verpligtingen omtrent de Nationale Militie voldaan, en vertoonende akte van Consent van zijne moeder, den zes en twintigsten meij laatstleden, voor Coenraad van Vrijberghe de Coningh openbaar notaris en getuigen te Maasland voornoemd gepasseerd, en de tweeden dezer maand junij alhier behoorlijk geregistreerd; en Johanna Grasmman, jonge dochter, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Grasman, overleden en van Stephina Christina Patijn, buiten beroep mede binnen deze stad woonachtig. Zijnde de moeder ten dezen present en consenterende: welke mij verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis der gemeente alhier den tienden en den Zeventienden dezer loopende maand geschied zijn; geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter mijner kennis gekomen zijnde, heb ik aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van alle de overgelegde stukken, alsmede van het 6e hoofdstuk van den titel van het burgerlijk wetboek, tot opschrift hebbende Van het huwelijk; ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd of zij elkander tet man en tot vrouw wilden nemen, waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven Zijnde verklaar ik in naam der wet dat Jacob Poot en Johanna Grasman door het huwelijk verbonden zijn. Waarvan ik akte heb opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Roetman, oud negen en twintig jaren, moutersknecht en Leonardus van der Velden, oud vier en twintig jaren, schoenmaker, beide wonende alhier, zijnde bekenden van den voornoemde Jacob Poot; en van Hendrik Rammers, oud drie en twintig jaren moutersknecht wonende alhier en Hermanus Moutkamp, oud zestig jaren, timmerman wonende te Matenesse, zijnde schoonbroeder en oom van voornoemde Johanna Grasman; Welke deze akte met de moeder van de bruid, nadat dezelve mede was voorgelezen nevens mij en de contractanten hebben ondertekend: Jacob Poot, Johanna Grasman, Stephina Patijn hebben niet geteekend alszo verklaard hebben niet te kunnen schrijven.

Johs Roetman
L van der Velden
H Rammers
H Moutkamp
hierin
21 jun 1827 Jacob Poot en Johanna Grasman als echtpaar
Dossier:

BSH006002

BS Huwelijk Willem Woensdrecht en Jerijntje Poot (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Schiedam
Aktedatum: 17 mrt 1880
Archiefnaam: Gemeentearchief Schiedam
Aktenr: 24
hierin
17 mrt 1880 Willem Woensdregt en Jerijntje Poot als echtpaar
Dossier:

GL0001

BS Geboorte Gozewinus Jacobus Hofland (Genlias)
Plaats van akte: Naaldwijk
Aktedatum: 4 mrt 1907
Archiefnaam: Historisch Archief Westland
Deel/Akte: 42
Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Historisch Archief Westland

Algemeen Gemeente: Naaldwijk
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 42
Aangiftedatum: 04-03-1907
Kind Gozewinus Jacobus Hofland
Geboortedatum: 03-03-1907
Vader Jacobus Hofland
Moeder Grietje Leerdam
hierin
4 mrt 1907 Gozewinus Jacobus Hofland (*1907-†1998) als kind

BSH006029

BS Huwelijk Gozewinus A. Hofland en Johanna C. v. Cranenburgh (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Naaldwijk
Aktedatum: 6 apr 1867
Archiefnaam: Historisch Archief Westland
Aktenr: 3
hierin
6 apr 1867 Gozewinus Adrianus Hofland en Johanna Catharina van Cranenburgh als echtpaar
Dossier:

RA009650

Rouwadvertentie Marien de Jong (Rouwadvertentie)
Plaats: Maasland
Jaartal: 7 mrt 2005
Naam krant: Maassluisse Courant
hierin
7 mrt 2005 Marien de Jong (*1956-†2005) als overledene
Dossier:

BSH006041

BS Huwelijk Jan Schraa en Lammigje Elbers (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Zwartsluis
Aktedatum: 14 apr 1898
Archiefnaam: FamilySearch
Aktenr: 7
hierin
14 apr 1898 Jan Schraa en Lammigje Elbers als echtpaar
Dossier:

GL0004

Huwelijksakte Jan Bruins (Genlias)
Plaats van akte: Heerlen
Aktedatum: 28 dec 1922
Archiefnaam: Rijksarchief in Limburg
Deel/Akte: 0
Inventarisnr.: 100
Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.038
Inventarisnr: 100
Gemeente: Heerlen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 28-12-1922
Bruidegom Jan Bruins
Geboortedatum: 13-03-1896
Geboorteplaats: Stad Vollenhove
Bruid Klazina Schraa
Geboorteplaats: Zwartsluis
Vader bruidegom Filippus Bruins
Moeder bruidegom Heintje Dekker
Vader bruid Jan Schraa
Moeder bruid Lammigje Elbers
Nadere informatie >
hierin
28 dec 1922 Jan Bruins en Klazina Schraa als echtpaar

BSG031230

BS Geboorte Cornelia Beekenkamp (BS Geboorte akte)
Akteplaats: Loosduinen
Aktedatum: 2 mrt 1900
Archiefnaam: Historisch Archief Westland
Aktenr: 38
hierin
2 mrt 1900 Cornelia Beekenkamp (*1900-†1964) als kind
Dossier:

BSO024074

BS Overlijden Adrianus Albertus Hendrik Grondel (BS Overlijdensakte)
Akteplaats: Loosduinen
Aktedatum: 10 mrt 1921
Archiefnaam: Historisch Archief Westland
Aktenummer: 32
hierin
10 mrt 1921 Adrianus Albertus Hendrik Grondel (*1861-†1921) als overledene
Dossier:

BSH006044

BS Huwelijk Hendrik Schraa en Klazina Lier (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Zwartsluis
Aktedatum: 27 mei 1871
Archiefnaam: FamilySearch
Aktenr: 17
hierin
27 mei 1871 Hendrik Schraa en Klazina Lier als echtpaar
Dossier:

BSH006048

BS Huwelijk Roelof Schra en Jantje Smit (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Zwartsluis
Aktedatum: 2 sep 1826
Archiefnaam: FamilySearch
Aktenr: 17
hierin
2 sep 1826 Roelof Schra en Jantje Smit als echtpaar
Dossier:

TB001355

Trouwboekje Johannes L vd Hoff en Johanna B Keukens (Algemene bron)
datum: 8 feb 1922
veld 1: Incl kinderen
hierin
8 feb 1922 Johannes Lieuwe (Jan) van der Hoff en Johanna Balduina (Ans) Keukens als echtpaar
Dossier:

BSH001360

BS Huwelijk Mathijs Keukens en Aleida Krechting (BS Huwelijks akte)
Akteplaats: Wageningen
Aktedatum: 6 jan 1865
Archiefnaam: Gelders Archief
Aktenr: 1
HUWELIJKS - ACTE
van
Mathijs Keukens
en
Aleida Krechting

No 1
Op heden den zesden Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-zestig, compareerden voor Ons Jacob Knel, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wageningen, Provincie Gelderland,
Mathijs Keukens oud drie en twintig jaren, van beroep schipper en dlilieceic?? dienende bij het derde regiment infanterie geboren te Wageningen en wonende te Wageningen, meerderjarige Zoon van Hermanus Keukens oud zeven en veertig jaren, koopman en van Geertruida Theodora Tesser oud een en vijftig jaren zonder beroep echtelieden wonende alhier ten deze tegenwoordig en verklarende hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk te geven, Bruidegom ter Eenre; en
Aleida Krechting, oud twee en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Wageningen, minderjarige dochter van Cornelis Krechting oud zes en vijftig jaren, schipper wonende alhier ten deze tegenwoordig en verklarende zijne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk te geven en van diens overleden huisvrouw Aleida Walfers, Bruid ter andere zijde.
welke comparanten Ons, in tegenwoordigheid van de vier hierna genoemde getuigen, hebben verzocht, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen Huwelijk.
En hebben wij, vooanoemde Ambtenaar, aan dit verzoek voldoende:
Gezien de nagemelde aan ons overgelegde stukken:
1e Het Geboorte Extract des Bruidegoms
2e Het Certificaat van deszelfs voldoening aan den Nationale Militie
3e De toestemming tot het aangaan van een Huwelijk, aan den Bruidegom verleend, door den kolonel Kommandant van het derde Regiment Infanterie, den zesentwintigsten october des vorigen jaars
4e Het geboorte extract der bruid
5e Het overlijdens extract harer moeder

Gelet, dat de Acten der Huwelijks-Afkondigingen gedaan zijn te Wageningen op de Zondagen van den vijfentwintigsten december des vorigen jaars en den Eersten Januarij dezes jaars

In aanmerking nemende, dat geene stuiting van dit Huwelijk ter Onzer kennisse gekomen is:

Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn:

Verklaart, in naam der Wet, dat
Mathijs Keukens
en
Aleida Krechting
door het Huwelijk zijn verbonden.

Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerardus Wijs oud vijf en veertig jaren, schipper, oom des Bruidegoms, Hendrikus Klaassen oud een en vijftig jaren metselaar Oom des Bruidegoms, Bernardus Berends oud acht en twintig jaren arbeider en Hendrik Heneriks oud zes en twintig jaren arbeider, wonende de eerste, tweede en vierde gemeente alhier en de derde te Randwijk gemeente Heteren

uitdrukkelijk verzochte getuigen, welke, na voorlezing hebben geteekend met Ons, de echtgenooten, de Ouders des echtgenoots en de vader der Echtgenoote

H Keukens
G J Tesser
C Krechting
J Knel
M Keukens
A Krechting
G Wijs
H Klaassen
B Berends
H Hendriks
hierin
6 jan 1865 Mathijs Keukens en Aleida Krechting als echtpaar
Gerhardus Wijshuwelijksgetuige van zijn neef Mathijs Keukens en Aleida Krechting te Wageningen op 6 jan 1865
Henricus Klaassenhuwelijksgetuige van zijn neef Mathijs Keukens en Aleida Krechting te Wageningen op 6 jan 1865
Bernardus Berendshuwelijksgetuige van Mathijs Keukens en Aleida Krechting te Wageningen op 6 jan 1865
Hendrik Hendrikshuwelijksgetuige van Mathijs Keukens en Aleida Krechting te Wageningen op 6 jan 1865
Dossier: