Website van Jacqueline Hofland-Poot
Pieter Poot
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Pieter Pieterszn Poot, bouwman in Vlaardinger-Ambacht en Kethel in 1553, dit stond vermeld in de tiende penning.

Pieter Pieterszn Poot.
Mogelijk komt hij, na 1553 en 1558, ook nog voor in de 10e penning anno 1561, zij het dan van Ambacht Kethel:.
Die huysen staende bij de Groenewech ende te velde waert in, staende inde Noert Ketel polder, begonnen uten noerden als van die Jurisdixij van Vrienban of suijdt opgaende tot die Poldervaert toe.
Pieter Pietersz. eigen huis: 7 pond 10 stuiver. (Archief Staten van Holland, inv.nr. 1315).

tr.
met

NN .

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1550  1581  31
Maritgen     


NN
NN .

tr.
met

Pieter Pieterszn Poot, bouwman in Vlaardinger-Ambacht en Kethel in 1553, dit stond vermeld in de tiende penning.

Pieter Pieterszn Poot.
Mogelijk komt hij, na 1553 en 1558, ook nog voor in de 10e penning anno 1561, zij het dan van Ambacht Kethel:.
Die huysen staende bij de Groenewech ende te velde waert in, staende inde Noert Ketel polder, begonnen uten noerden als van die Jurisdixij van Vrienban of suijdt opgaende tot die Poldervaert toe.
Pieter Pietersz. eigen huis: 7 pond 10 stuiver. (Archief Staten van Holland, inv.nr. 1315).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1550  1581  31
Maritgen     


Pieter Poot
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Pieter Pieterszn Poot, geb. circa 1550, bouwman Vlaardinger Ambacht, ovl. voor 24 jul 1581.

tr. circa 1576
met

Lijsbeth Huijbrechtsdr , geb. circa 1555, waardinne, ovl. te Kethel voor 18 feb 1622, tr. (1) met Dirck Peurman, bouman. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) circa 1581 met Huijbrecht Vincent van Adrichem, ovl. voor 4 apr 1582. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (4) voor 25 nov 1583 met Cornelis Herpertsz , ovl. in 1616. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1578 Vlaardinger-Ambacht 1640 Kethel 62
Neeltje*1580 Vlaardinger-Ambacht 1656  76


Lijsbeth
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Lijsbeth Huijbrechtsdr , geb. circa 1555, waardinne, ovl. te Kethel voor 18 feb 1622.

tr. (1)
met

Dirck Peurman, bouman.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit  1644   
Maertgen     

tr. (2) circa 1576
met

Pieter Pieterszn Poot, zn. van Pieter Pieterszn Poot en NN, geb. circa 1550, bouwman Vlaardinger Ambacht, ovl. voor 24 jul 1581.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1578 Vlaardinger-Ambacht 1640 Kethel 62
Neeltje*1580 Vlaardinger-Ambacht 1656  76

tr. (3) circa 1581
met

Huijbrecht Vincent van Adrichem, ovl. voor 4 apr 1582.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijbrecht*1582     

tr. (4) voor 25 nov 1583
met

Cornelis Herpertsz , ovl. in 1616.


Neeltje Poot
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Neeltje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1580, ovl. na 15 aug 1656 assisteert haar dochter Pietertje bij haar ondertrouw in 1648; Neeltje Pietersd, weduwe van Heijndrick Jacobsz. in de Valck, verkoopt op 15 augustus 1656 haar huis en erf aan de Kortedijk (RAV 100-296).

tr. voor apr 1606
met

Heijndrick Jacobsz Valck, herbergier in de Valk aan Cortendijk te Vlaardingen, ovl. voor 13 mrt 1632.

Heijndrick Jacobsz Valck.
wordt als Heijndrick Jacobsz Waert op 4 januari 1610 poorter van Vlaardingen; op 5 september 1610 wordt hij als Heijndrick Jacobsz, waard in 'De Valck' vermeld als belending aan de Kortedijk (RAV 94-344); stelt op 15 januari 1613 zijn herberg aan de Kortedijk als onderpand voor zijn uitstaande rekeningen (130 en 96 pond) bij Delftse bierbrouwers; procedeert op 13 en 27 april 1620 tegen 'Abraham Cornelisz, wonende in de Duijffpolder' (ASV 44-27); datum ovl, vgl. ASV 282-37v.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertge*1609     
Jacob*1617  1668  51
Pietertge*1617  1669  52


Heijndrick Valck
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Heijndrick Jacobsz Valck, herbergier in de Valk aan Cortendijk te Vlaardingen, ovl. voor 13 mrt 1632.

Heijndrick Jacobsz Valck.
wordt als Heijndrick Jacobsz Waert op 4 januari 1610 poorter van Vlaardingen; op 5 september 1610 wordt hij als Heijndrick Jacobsz, waard in 'De Valck' vermeld als belending aan de Kortedijk (RAV 94-344); stelt op 15 januari 1613 zijn herberg aan de Kortedijk als onderpand voor zijn uitstaande rekeningen (130 en 96 pond) bij Delftse bierbrouwers; procedeert op 13 en 27 april 1620 tegen 'Abraham Cornelisz, wonende in de Duijffpolder' (ASV 44-27); datum ovl, vgl. ASV 282-37v.

tr. voor apr 1606
met

Neeltje Poot, dr. van Pieter Pieterszn Poot en Lijsbeth Huijbrechtsdr, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1580, ovl. na 15 aug 1656 assisteert haar dochter Pietertje bij haar ondertrouw in 1648; Neeltje Pietersd, weduwe van Heijndrick Jacobsz. in de Valck, verkoopt op 15 augustus 1656 haar huis en erf aan de Kortedijk (RAV 100-296).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertge*1609     
Jacob*1617  1668  51
Pietertge*1617  1669  52


Pieter Poot
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Pieter Pieterszn Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1578, bouwman en schepen in Spaland, ovl. te Kethel (aan de Harrewegh) op 28 dec 1640, begr. te Spaland.

tr. te Vlaardingen circa 1603
met

Martijntgen Cornelisdr (Verhouck stond hier als achternaam maar er is op dit moment nog geen bron gevonden die dit kon bevestigen.), dr. van Cornelis Crijnen en Diewertje Cornelisdr, geb. Vlaardingerwoud te Vlaardinger-Ambacht circa 1580, ovl. te Spaland tussen 31 jan 1653 en 7 mei 1653 , begr. (In 1652 wordt ze nog aangeslagen voor de 200e penning, betaald op 31 januari 1653. Op 7 mei 1653 verkopen haar erfgenamen een perceel grond (kinderen, kindskinderen en enige erfgenamen van Pieter Pietersz. Poot en Martijntgen Cornelis, beiden zaliger. Zie Gemeentearchief Schiedam, RA Kethel en Spaland 1602-1698, inv. nr. 172, fol. 56v en 59v.).

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1605 Kethel en Spaland 1678  73
Cornelis*1606  1663  57
Huibrecht*1610 Kethel en Spaland 1679 Kethel 6915 
Neeltje*1615 Kethel 1671 Vlaardingen 56
Diewertje*1616 Kethel 1674 Schipluiden 58
Annetje*1618     
Simon*1620  1680 Schipluiden 60
Dirk*1622 Kethel 1682 Kethel 60


Martijntgen
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Martijntgen Cornelisdr (Verhouck stond hier als achternaam maar er is op dit moment nog geen bron gevonden die dit kon bevestigen.), geb. Vlaardingerwoud te Vlaardinger-Ambacht circa 1580, ovl. te Spaland tussen 31 jan 1653 en 7 mei 1653 , begr. (In 1652 wordt ze nog aangeslagen voor de 200e penning, betaald op 31 januari 1653. Op 7 mei 1653 verkopen haar erfgenamen een perceel grond (kinderen, kindskinderen en enige erfgenamen van Pieter Pietersz. Poot en Martijntgen Cornelis, beiden zaliger. Zie Gemeentearchief Schiedam, RA Kethel en Spaland 1602-1698, inv. nr. 172, fol. 56v en 59v.).

tr. te Vlaardingen circa 1603
met

Pieter Pieterszn Poot, zn. van Pieter Pieterszn Poot en Lijsbeth Huijbrechtsdr, geb. te Vlaardinger-Ambacht circa 1578, bouwman en schepen in Spaland, ovl. te Kethel (aan de Harrewegh) op 28 dec 1640, begr. te Spaland.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1605 Kethel en Spaland 1678  73
Cornelis*1606  1663  57
Huibrecht*1610 Kethel en Spaland 1679 Kethel 6915 
Neeltje*1615 Kethel 1671 Vlaardingen 56
Diewertje*1616 Kethel 1674 Schipluiden 58
Annetje*1618     
Simon*1620  1680 Schipluiden 60
Dirk*1622 Kethel 1682 Kethel 60


Cornelis
Cornelis Crijnen , bouwman Vlaardinger Ambacht, ovl. voor 3 mei 1603 3 mei 1603. Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen geassisteerd met Joris Jansz. Broeck haar gekozen voogd, ter ene zijde en Crijn Cornelisz. mondige zoon voor zichzelf en Commer Commersz. wonende in Maasland als voogd van de andere 5 weeskinderen, met namen; Lijsbeth Cornelisdr. oud 25 jaar, Martijntgen Cornelisdr. 23 jaar, Cornelis Cornelisz. 19 jaar, Neeltgen Cornelisdr. 17 jaar en Maertgen Cornelisdr. 15 jaar, nagelaten door de voorn. Cornelis Crijnen, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de vaderlijke goederen, te weten; Dieuwertgen Cornelisdr. zal blijven bezitten de gehele boedel met alle in- en uitschulden. Hiertegen zullen de voorn. kinderen elk ontvangen wanneer zij ten huwelijke state gekomen zijn, de somme van f 500 carolus, maken tezamen f 3.000. Daarboven nog
een uitzet naar staats vermogen. Bij vooroverlijden van Dieuwertgen Cornelisdr. voordat de kinderen gehuwd zullen zijn, zullen die vooruit de boedel ontvangen de somme van f 100 carolus, te versterven van het ene kind op het andere op bepaalde voorwaarden. Zij verbindt hieraan haar woning, bargen en geboomte in Kethel-noord waarin zij woont, mitsgaders nog 10 morgen eigen land mede in Kethelnoord aan verscheidene kampen, belend en belegen volgens de eigendomsbrieven.
(ORA Kethel en Spaland, Protocollen voor schout en schepenen verleden akten van transport, schuldbekentenissen, borgstellingen, testamenten, etc, inv.nr. 91 (1602-1612), fol. 20v, nr. 24.).

tr. circa 1577
met

Diewertje Cornelisdr , ovl. tussen 22 feb 1595 en 21 mei 1597 .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martijntgen*1580  1653 Spaland 73


Diewertje
Diewertje Cornelisdr , ovl. tussen 22 feb 1595 en 21 mei 1597 .

tr. circa 1577
met

Cornelis Crijnen , bouwman Vlaardinger Ambacht, ovl. voor 3 mei 1603 3 mei 1603. Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen geassisteerd met Joris Jansz. Broeck haar gekozen voogd, ter ene zijde en Crijn Cornelisz. mondige zoon voor zichzelf en Commer Commersz. wonende in Maasland als voogd van de andere 5 weeskinderen, met namen; Lijsbeth Cornelisdr. oud 25 jaar, Martijntgen Cornelisdr. 23 jaar, Cornelis Cornelisz. 19 jaar, Neeltgen Cornelisdr. 17 jaar en Maertgen Cornelisdr. 15 jaar, nagelaten door de voorn. Cornelis Crijnen, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de vaderlijke goederen, te weten; Dieuwertgen Cornelisdr. zal blijven bezitten de gehele boedel met alle in- en uitschulden. Hiertegen zullen de voorn. kinderen elk ontvangen wanneer zij ten huwelijke state gekomen zijn, de somme van f 500 carolus, maken tezamen f 3.000. Daarboven nog
een uitzet naar staats vermogen. Bij vooroverlijden van Dieuwertgen Cornelisdr. voordat de kinderen gehuwd zullen zijn, zullen die vooruit de boedel ontvangen de somme van f 100 carolus, te versterven van het ene kind op het andere op bepaalde voorwaarden. Zij verbindt hieraan haar woning, bargen en geboomte in Kethel-noord waarin zij woont, mitsgaders nog 10 morgen eigen land mede in Kethelnoord aan verscheidene kampen, belend en belegen volgens de eigendomsbrieven.
(ORA Kethel en Spaland, Protocollen voor schout en schepenen verleden akten van transport, schuldbekentenissen, borgstellingen, testamenten, etc, inv.nr. 91 (1602-1612), fol. 20v, nr. 24.).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martijntgen*1580  1653 Spaland 73


Lijsbeth Poot
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Lijsbeth Poot, geb. te Kethel en Spaland circa 1605, ovl. voor 1678.

tr. te Schiedam op 15 jun 1635
met

Willem Cornelisz Bijl, zn. van Cornelis Willemsz. Bijl en Neeltje Dammes, ovl. te Schiedam op 9 aug 1685, tr. (2) te Kethel op 12 jun 1678 met Annetje Cornelis . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter  1682 Schiedam  


Willem Bijl
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Willem Cornelisz Bijl, ovl. te Schiedam op 9 aug 1685.

tr. (1) te Schiedam op 15 jun 1635
met

Lijsbeth Poot, dr. van Pieter Pieterszn Poot en Martijntgen Cornelisdr, geb. te Kethel en Spaland circa 1605, ovl. voor 1678.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter  1682 Schiedam  

tr. (2) te Kethel op 12 jun 1678
met

Annetje Cornelis .


Cornelis Poot
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Cornelis Pieterszn Poot, geb. circa 1606, bouwman Korte Buurt Maasland, ovl. voor mei 1663.

tr. (1)
met

Jopjen Jopjesdr , ovl. voor 1655.

tr. (2)
met

Arjaantje Andriesdr Cleywegh, ovl. na 1660.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntgen     
Martijntje     


Jopjen
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Jopjen Jopjesdr , ovl. voor 1655.

tr.
met

Cornelis Pieterszn Poot, zn. van Pieter Pieterszn Poot en Martijntgen Cornelisdr, geb. circa 1606, bouwman Korte Buurt Maasland, ovl. voor mei 1663, tr. (2) met Arjaantje Andriesdr Cleywegh. Uit dit huwelijk 2 dochters.


Arjaantje Cleywegh
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Arjaantje Andriesdr Cleywegh, ovl. na 1660.

tr.
met

Cornelis Pieterszn Poot, zn. van Pieter Pieterszn Poot en Martijntgen Cornelisdr, geb. circa 1606, bouwman Korte Buurt Maasland, ovl. voor mei 1663, tr. (1) met Jopjen Jopjesdr . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntgen     
Martijntje     


Neeltje Poot
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Neeltje Poot, geb. te Kethel circa 1615, begr. te Vlaardingen in jan 1671.

tr. te Vlaardingen op 8 nov 1642
met

Leendert Jacobsz Roodenburg, zn. van Jacob Leendertsz Rodenburch en Maritgen Willemdr van Waermont, ged. te Naaldwijk op 13 mrt 1611, bouwman, ovl. voor 1695.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1643  1725 Vlaardingen 82


Leendert Roodenburg
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Leendert Jacobsz Roodenburg, ged. te Naaldwijk op 13 mrt 1611, bouwman, ovl. voor 1695.

tr. te Vlaardingen op 8 nov 1642
met

Neeltje Poot, dr. van Pieter Pieterszn Poot en Martijntgen Cornelisdr, geb. te Kethel circa 1615, begr. te Vlaardingen in jan 1671.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1643  1725 Vlaardingen 82


Diewertje Poot
in
01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot.

Diewertje Pietersdr Poot, geb. te Kethel circa 1616, ovl. te Schipluiden na 1674.

otr. te Vlaardingen op 12 nov 1644, tr. te Kethel op 4 dec 1644
met

Joris Cornelisz Suiderend, geb. te Maasland, bouwman te Schipluiden, begr. te Vlaardingen op 20 sep 1682.