Website van Jacqueline Hofland-Poot
Carla Jeannette de Frenne
in
15. Genealogie van Guillaume de Frêne.

Carla Jeannette de Frenne, geb. te Apeldoorn op 21 jun 1933, ovl. te Puidoux [Zwitserland] op 25 mei 1984.

 
 

tr.
met

Oege Hendrik van Dijk, geb. te Apeldoorn op 4 aug 1929.


Oege Hendrik van Dijk
in
15. Genealogie van Guillaume de Frêne.

Oege Hendrik van Dijk, geb. te Apeldoorn op 4 aug 1929.

tr.
met

Carla Jeannette de Frenne, dr. van Pieter Willem de Frenne en Jantina Klasina Kuik, geb. te Apeldoorn op 21 jun 1933, ovl. te Puidoux [Zwitserland] op 25 mei 1984.


J.L. van den Hof
in
15. Genealogie van Guillaume de Frêne.

J.L. van den Hof.

tr.
met

Christine Marianne de Frenne, dr. van Pieter Willem de Frenne en Jantina Klasina Kuik, geb. te Apeldoorn op 14 jan 1929, tr. (1) met Jan de Wever.


Kornelis Migchiels van der Zee
in
15. Genealogie van Guillaume de Frêne.

Kornelis Migchiels van der Zee, geb. te Drachten circa 1833 ouders: Migchiel Harmens van der Zee en Sjoukjen Kornelis van der Meulen, ovl. te Smallingerland op 3 jan 1897.

tr. te Smallingerland op 16 jun 18661
met

Antje Dijkstra, geb. te Oosterwolde op 21 apr 1843 ouders: Jan Jans Dijkstra en Klaasje Klazes Truiten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Migchiel*1882 Smallingerland †1960 Kampen 77


Antje Dijkstra
in
15. Genealogie van Guillaume de Frêne.

Antje Dijkstra, geb. te Oosterwolde op 21 apr 1843 ouders: Jan Jans Dijkstra en Klaasje Klazes Truiten.

tr. te Smallingerland op 16 jun 18661
met

Kornelis Migchiels van der Zee, geb. te Drachten circa 1833 ouders: Migchiel Harmens van der Zee en Sjoukjen Kornelis van der Meulen, ovl. te Smallingerland op 3 jan 1897.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Migchiel*1882 Smallingerland †1960 Kampen 77


Bartholomeus Lambermon
in
15. Genealogie van Guillaume de Frêne.

Bartholomeus Lambermon, geb. te Poederoijen circa 1843 ouders: Johannes Lamberman en Maria de Graaf, ovl. te Kampen op 6 jul 1925.

tr. te Hardinxveld op 23 apr 18751
met

Teuntje de Leeuwerk, geb. te Hardinxveld circa 1854 ouders: Huig de Leeuwerk en Ariaantje den Breejen, ovl. te Kampen op 24 jul 1931.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huigbertus Gerardus*1885 Kampen †1949 Arnhem 63


Teuntje de Leeuwerk
in
15. Genealogie van Guillaume de Frêne.

Teuntje de Leeuwerk, geb. te Hardinxveld circa 1854 ouders: Huig de Leeuwerk en Ariaantje den Breejen, ovl. te Kampen op 24 jul 1931.

tr. te Hardinxveld op 23 apr 18751
met

Bartholomeus Lambermon, geb. te Poederoijen circa 1843 ouders: Johannes Lamberman en Maria de Graaf, ovl. te Kampen op 6 jul 1925.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huigbertus Gerardus*1885 Kampen †1949 Arnhem 63


Adam Ras
Adam Ras, geb. te Vrouwenparochie op 14 feb 1872.

tr. te Het Bildt op 23 mei 18952
met

Aafke Dijkstra, dr. van Gerrit Jelles Dijkstra en Hendrikje Hendriks Boersma, geb. te St. Annaparochie op 22 aug 1870.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjaltje*1897 St. Jacobiparochie    
Andries*1900 Het Bildt †1964 's-Gravenhage 64


Aafke Dijkstra
 
Aafke Dijkstra, geb. te St. Annaparochie op 22 aug 1870.

tr. te Het Bildt op 23 mei 18952
met

Adam Ras, zn. van Andries Johannes Ras en Tjaltje Visbeek, geb. te Vrouwenparochie op 14 feb 1872.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjaltje*1897 St. Jacobiparochie    
Andries*1900 Het Bildt †1964 's-Gravenhage 64


Andries Johannes Ras
Andries Johannes Ras, geb. te Leeuwarden op 3 mrt 1838, ovl. te Het Bildt op 22 dec 1899.

tr. te Het Bildt op 10 mei 18712
met

Tjaltje Visbeek, dr. van Lieutze Douwes Visbeek en Dirkje Pieters Kuipers, geb. te Ferwerd op 4 feb 1836, ovl. te Het Bildt op 20 jun 1917.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1872 Vrouwenparochie    


Tjaltje Visbeek
Tjaltje Visbeek, geb. te Ferwerd op 4 feb 1836, ovl. te Het Bildt op 20 jun 1917.

tr. te Het Bildt op 10 mei 18712
met

Andries Johannes Ras, zn. van Adam Ras en Sjeuke Andries de Kok, geb. te Leeuwarden op 3 mrt 1838, ovl. te Het Bildt op 22 dec 1899.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1872 Vrouwenparochie    


Gerrit Dijkstra
Gerrit Jelles Dijkstra, geb. te Beetgum circa 1837 ouders: Jelle Fredriks Dijkstra en Geertje Keimpes Koopmans.

tr. te Het Bildt op 8 mei 18621
met

Hendrikje Hendriks Boersma, geb. te St. Annaparochie circa 1839 ouders: Hendrik Pieters Boersma en Aafje Bokkes Osinga.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1870 St. Annaparochie    


Hendrikje Boersma
Hendrikje Hendriks Boersma, geb. te St. Annaparochie circa 1839 ouders: Hendrik Pieters Boersma en Aafje Bokkes Osinga.

tr. te Het Bildt op 8 mei 18621
met

Gerrit Jelles Dijkstra, geb. te Beetgum circa 1837 ouders: Jelle Fredriks Dijkstra en Geertje Keimpes Koopmans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1870 St. Annaparochie    


Kornelis Wijngaarden
 
Kornelis Wijngaarden, geb. te Hijum op 24 jun 1875.

tr. te Leeuwarderadeel op 27 mei 18992
met

Baukje Engga, dr. van Epke Rienks Engga en Sytske Roelofs Hoogland, geb. te Hallum op 20 feb 1877.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijtske*1901 Hijum †1985 's-Gravenzande 84


Baukje Engga
 
Baukje Engga, geb. te Hallum op 20 feb 1877.

tr. te Leeuwarderadeel op 27 mei 18993
met

Kornelis Wijngaarden, zn. van Romke Arjens Wijngaarden en Lijsbeth Kornelis Holwerda, geb. te Hijum op 24 jun 1875.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijtske*1901 Hijum †1985 's-Gravenzande 84


Adam Ras
Adam Ras, geb. te Leeuwarden circa 1803 ouders: Johannes Ras en Catharina Duiff, ovl. te Franeker op 26 mrt 1852.

tr. te Leeuwarden op 17 mei 18351
met

Sjeuke Andries de Kok, geb. te Franeker circa 1810 ouders: Andries Hendriks de Kok en Hiltje Pieters de Vries. Hertrouwd in 1859 met Sipke Pieters Bouma, ovl. te Franekeradeel op 29 sep 1860.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andries Johannes*1838 Leeuwarden †1899 Het Bildt 61


Sjeuke de Kok
Sjeuke Andries de Kok, geb. te Franeker circa 1810 ouders: Andries Hendriks de Kok en Hiltje Pieters de Vries. Hertrouwd in 1859 met Sipke Pieters Bouma, ovl. te Franekeradeel op 29 sep 1860.

tr. te Leeuwarden op 17 mei 18351
met

Adam Ras, geb. te Leeuwarden circa 1803 ouders: Johannes Ras en Catharina Duiff, ovl. te Franeker op 26 mrt 1852.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andries Johannes*1838 Leeuwarden †1899 Het Bildt 61


Lieutze Visbeek
Lieutze Douwes Visbeek, geb. te Genum circa 1805 ouders: Douwe Tjeerds Visbeek en Tjaltje Lieutzes.

tr. te Ferwerderadeel op 16 mei 18351
met

Dirkje Pieters Kuipers, geb. te Hogebeintum circa 1810 ouders: Pieter Dirks Kuipers en Tetje Jans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjaltje*1836 Ferwerd †1917 Het Bildt 81


Dirkje Kuipers
Dirkje Pieters Kuipers, geb. te Hogebeintum circa 1810 ouders: Pieter Dirks Kuipers en Tetje Jans.

tr. te Ferwerderadeel op 16 mei 18351
met

Lieutze Douwes Visbeek, geb. te Genum circa 1805 ouders: Douwe Tjeerds Visbeek en Tjaltje Lieutzes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjaltje*1836 Ferwerd †1917 Het Bildt 81


Arie Hoogerwerf
Arie Hoogerwerf, geb. te Vlaardingen op 31 jul 1928, ovl. te Vlaardingen op 6 mrt 20011.

tr.
met

Co Muijs, geb. circa 1933, ovl. te Vlaardingen op 24 jan 2004.