Website van Jacqueline Hofland-Poot
Lambert Lambers (Lammerts)
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Lambert Lambers (Lammerts), geb. circa 1700.

tr. te Bakhuizen op 26 okt 1726, kerk.huw. (RK)
met

Tiets (Tjitske) Wattzes, dr. van Watze Hylckes en Fetje Sjoukes, geb. circa 1705, ovl. in 1759.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fim~1728     
Fet(t)je~1730     
Gerrit~1732  1774  41


Tiets Wattzes
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Tiets (Tjitske) Wattzes, geb. circa 1705, ovl. in 1759.

tr. te Bakhuizen op 26 okt 1726, kerk.huw. (RK)
met

Lambert Lambers (Lammerts), geb. circa 1700.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fim~1728     
Fet(t)je~1730     
Gerrit~1732  1774  41


Fim Lamberts
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Fim Lamberts, ged. op 22 jan 1728.


Fet(t)je Lambers
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Fet(t)je Lambers, ged. op 28 mei 1730.


Lieuwe Menalda
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Lieuwe Jacobs Menalda.

tr. te Warns op 1 jan 1733
met

Akke Wiebes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aates~1736 Warns    


Akke Wiebes
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Akke Wiebes.

tr. te Warns op 1 jan 1733
met

Lieuwe Jacobs Menalda.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aates~1736 Warns    


Jacob van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Jacob Gerrits van der Hoff, ged. te Bakhuizen op 31 mei 1759, ovl. te Gaasterland op 9 mei 1831.

tr. te Bakhuizen op 18 jul 1785
met

Harmke Lammerts Roodhof, geb. circa 1760, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 8 jun 1822.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aat*1787  1840 Gaasterland 53
Gerrit*1788 Huiteburen 1841 Gaasterland 52
Gertje~1790 Oudemirdum 1829 Gaasterland 39
Wiebe*1794  1826 Gaasterland 32
Berend~1795 Oudemirdum 1865 Hemelumer Oldeferd 69
Akke*1799  1882 Doniawerstal 83
Tjitze*1801  1857 Lemsterland 56
Lieuwe*1803 Oudemirdum 1884 Sloten 81


Lambert van der Hof
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Lambert (Lammert) van der Hof, ged. te Wijckel op 8 dec 1764, ovl. te Gaasterland op 5 feb 1827.


Akke van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Akke Gerrits van der Hoff, geb. circa 1767, ovl. te Gaasterland op 17 apr 1848.

tr. (1) te Oudemirdum op 11 mei 1788
met

Durk Sietzes.

tr. (2) te Bakhuizen op 27 jan 1794
met

Berend Lamberts Roodhof.


Berend van der Hof
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Berend Gerrits van der Hof, geb. circa 1774, ovl. te Gaasterland op 7 jun 1830.

tr. te Bakhuizen op 9 mei 1802
met

Reinsk Ymes (Rinske) Haarsma, dr. van Yme Hylkes en Hendrikje Aarnts, ged. te Harich op 23 jan 1776, ovl. te Gaasterland op 8 nov 1859.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Atte*1803 Wijckel 1829 Gaasterland 25
Gerrit*1807  1829 Gaasterland 22
Iemkje*1808  1828 Gaasterland 20
Hendrikjen*1813 Sloten 1843 Gaasterland 30
Johannes*1816 Sloten 1838 Breda 22
Durk*1820 Gaasterland 1863 Gaasterland 42


Harmke Roodhof
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Harmke Lammerts Roodhof, geb. circa 1760, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 8 jun 1822.

tr. te Bakhuizen op 18 jul 1785
met

Jacob Gerrits van der Hoff, zn. van Gerrit Lambrechtsz en Aates Lieuwesdr (Menalda), ged. te Bakhuizen op 31 mei 1759, ovl. te Gaasterland op 9 mei 1831.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aat*1787  1840 Gaasterland 53
Gerrit*1788 Huiteburen 1841 Gaasterland 52
Gertje~1790 Oudemirdum 1829 Gaasterland 39
Wiebe*1794  1826 Gaasterland 32
Berend~1795 Oudemirdum 1865 Hemelumer Oldeferd 69
Akke*1799  1882 Doniawerstal 83
Tjitze*1801  1857 Lemsterland 56
Lieuwe*1803 Oudemirdum 1884 Sloten 81


Aat van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Aat Jacobs van der Hoff, geb. circa 1787, ovl. te Gaasterland op 31 aug 1840.

tr. te Balk op 18 nov 1810
met

Teye Durks de Boer, geb. circa 1765, ovl. te Gaasterland op 28 apr 1831.


Gerrit van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Gerrit Jacobs van der Hoff, geb. te Huiteburen op 15 jun 1788, ovl. te Gaasterland op 10 mrt 1841.

tr. te Gaasterland op 14 dec 18281
met

Pietje Hessels Bouma, dr. van Hessel Reins Bouma en Tjerkjen Johannes, geb. te Bakhuizen op 5 jan 1802, ovl. te Gaasterland op 17 aug 1883.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1829 Gaasterland 1907 Gaasterland 77
Tetje (Fettje)*1834 Hemelumer Oldeferd 1835 Gaasterland 1
Lammert*1837 Gaasterland 1870 Gaasterland 33
Tjerk*1839 Gaasterland 1842 Gaasterland 3
Gerrit*1841 Gaasterland    


Gertje van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Gertje Jacobs van der Hoff, geb. te Oudemirdum, ged. te Mirns en Bakhuizen op 13 jan 1790, ovl. te Gaasterland op 12 mei 1829.

tr. te Gaasterland op 6 jan 18261
met

Johannes Harmens Bergsma, zn. van Harmen Wanders en Akke Hylkes Bergsma, ged. te Mirns en Bakhuizen op 5 mei 1784, ovl. te Gaasterland op 16 nov 1845, tr. (2) te Gaasterland op 23 jun 18322 met Akke Jacobs van der Hoff, dr. van Jacob Gerrits van der Hoff en Harmke Lammerts Roodhof, geb. circa 1799, ovl. te Doniawerstal op 4 apr 1882.


Wiebe van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Wiebe Jacobs van der Hoff, geb. circa 1794, ovl. te Gaasterland op 4 okt 1826.


Berend van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Berend Jacobs van der Hoff, geb. te Oudemirdum, ged. te Mirns en Bakhuizen op 6 okt 1795, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 23 jan 1865.

tr. te Gaasterland op 20 mei 18261
met

Piertje Meines van der Sluis, dr. van Meine Cornelis van der Sluis en Geeske Gerrits Mulder, geb. te Mirns en Bakhuizen op 6 okt 1799, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 30 mei 1842.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1827 Hemelumer Oldeferd 1844 Hemelumer Oldeferd 17
Wiebe*1828 Hemelumer Oldeferd 1829 Hemelumer Oldeferd 1
Geeske*1830 Hemelumer Oldeferd    
Harmke*1832 Hemelumer Oldeferd 1863 Gaasterland 30
Tetje*1835 Hemelumer Oldeferd 1854 Hemelumer Oldeferd 19
Jantje*1838 Hemelumer Oldeferd 1884 Doniawerstal 46
Wiebe*1839 Hemelumer Oldeferd 1880 Hemelumer Oldeferd 40


Akke van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Akke Jacobs van der Hoff, geb. circa 1799, ovl. te Doniawerstal op 4 apr 1882.

tr. te Gaasterland op 23 jun 18321
met

Johannes Harmens Bergsma, zn. van Harmen Wanders en Akke Hylkes Bergsma, ged. te Mirns en Bakhuizen op 5 mei 1784, ovl. te Gaasterland op 16 nov 1845, tr. (1) met Gertje Jacobs van der Hoff, dr. van Jacob Gerrits van der Hoff en Harmke Lammerts Roodhof.


Tjitze van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Tjitze Jacobs van der Hoff, geb. circa 1801, ovl. te Lemsterland op 11 dec 1857.


Lieuwe van der Hoff
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Lieuwe Jacobs van der Hoff, geb. te Oudemirdum circa 1803, ovl. te Sloten op 12 okt 1884.

tr. te Gaasterland op 18 apr 18221
met

Jantje Harmens Huizinga, dr. van Harmen Beerends Huizinga en Sietske Hendriks Walstra, geb. te Harich circa 1799, ovl. te Sloten op 21 mrt 1888.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmke*1822 Gaasterland 1909 Gaasterland 87
Jacob*1823 Hemelumer Oldeferd 1911 Sneek 88
Harmen*1826 Gaasterland 1894 Lemsterland 67
Wiebe*1830 Gaasterland 1895 Lemsterland 64
Sytze Lieuwes*1833 Gaasterland 1920 Sloten 86
Geertje Lieuwes*1836 Gaasterland 1911 Doniawerstal 75
Sytske*1836 Gaasterland 1905 Barradeel 69
Martjen Lieuwes*1840 Gaasterland 1868 Doniawerstal 27


Gerrit van der Hof
in
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Gerrit Lieuwes van der Hof, ged. te Bakhuizen op 8 okt 1803, ovl. te Gaasterland op 19 jul 1849.