Bronnen Bronnen
Bronnen

PK025118

Perskrt Anna Susanna Seip 1893-1980 (Persoonskaart)
hierin
Anna Susanna Seip (*1893-1980) als hoofdpersoon
Dossier:

PK019768

Perskrt Marie Cornelis Speelman 1872-1953 (Persoonskaart)
hierin
Marie Cornelis Speelman (*1872-1953) als hoofdpersoon
Dossier:

PK022767

Perskrt Lambertje Spilt 1948-1989 (Persoonskaart)
hierin
Lambertje (Lamke) Spilt (*1948-1989) als hoofdpersoon
Dossier:

PK009090

Perskrt Pleun Verheul 1874-1954 (Persoonskaart)
hierin
Pleun Verheul (*1874-1954) als hoofdpersoon
Dossier:

PK021865

Perskrt Pieter van der Wolf 1901-1971 (Persoonskaart)
hierin
Pieter van der Wolf (*1901-1971) als hoofdpersoon
Dossier:

PL020226

Persoonslijst Johannes Cornelis M Bennaars 1945-2004 (Persoonslijst)
hierin
Johannes Cornelis Maria (Jos) Bennaars (*1945-2004) als hoofdpersoon
Dossier:

PL005378

Persoonslijst Hendrina Christina van Hees 1911-2006 (Persoonslijst)
hierin
Hendrina Christina van Hees (*1911-2006) als hoofdpersoon
Dossier:

PL001586

Persoonslijst Johanna Jeannette Henrij 1918-2003 (Persoonslijst)
hierin
Johanna Jeannette Henrij (*1918-2003) als hoofdpersoon
Dossier:

PL001538

Persoonslijst Vincent Kuijvenhoven 1934-2001 (Persoonslijst)
hierin
Vincent Kuijvenhoven (*1934-2001) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022193

Persoonslijst Adriaan Poot 1920-1997 (Persoonslijst)
hierin
Adriaan Poot (*1920-1997) als hoofdpersoon
Dossier:

PL025136

Persoonslijst Andries Maarten Poot 1948-1995 (Persoonslijst)
hierin
Andries Maarten Poot (*1948-1995) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022166

Persoonslijst Anna Margaretha Gijsbertha Poot 1912-2000 (Persoonslijst)
hierin
Anna Margaretha Gijsbertha Poot (*1912-2000) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022485

Persoonslijst Arie Poot 1910-2007 (Persoonslijst)
hierin
Arie Poot (*1910-2007) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022584

Persoonslijst Bastiaan Poot 1916-2000 (Persoonslijst)
hierin
Bastiaan Poot (*1916-2000) als hoofdpersoon
Dossier:

PL030541

Persoonslijst Carolien Margaretha Poot 1967-2002 (Persoonslijst)
hierin
Carolien Margaretha Poot (*1967-2002) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022163

Persoonslijst Dirk Poot 1903-1994 (Persoonslijst)
hierin
Dirk Poot (*1903-1994) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022579

Persoonslijst Dirk Poot 1929-1997 (Persoonslijst)
hierin
Dirk Poot (*1929-1997) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022181

Persoonslijst Frank Willem Poot 1918-2001 (Persoonslijst)
hierin
Frank Willem (Frank) Poot (*1918-2001) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022083

Persoonslijst Gerrit Poot 1901-1996 (Persoonslijst)
hierin
Gerrit Poot (*1901-1996) als hoofdpersoon
Dossier:

PL022204

Persoonslijst Gilles Johannes Poot 1925-2000 (Persoonslijst)
hierin
Gilles Johannes Poot (*1925-2000) als hoofdpersoon
Dossier: