21. Genealogie van Klaas Jans (Plantinga).
21. Genealogie van Klaas Jans (Plantinga).

Generatie I

I.  Klaas Jans , zn. van Jan Aukes en Baukje Annes , ovl. te Leeuwarderadeel op 16 apr 1809, tr. (Binke 26 jaar oud) te Huizum op 15 mei 1774 met Binke Hessels , dr. van Hessel Tijes en Tjettje Pieters , geb. te Huizum op 26 nov 1747, ovl. (73 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 8 jan 1821. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hessel Klazes Plantinga, ged. te Huizum op 7 jan 1778, volgt IIa
  2.  Pieter Klazes Plantinga, geb. te Huizum circa 1793, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 2 mrt 1862, volgt IIb

Generatie II

IIa.  Hessel Klazes Plantinga, zn. van Klaas Jans (I) en Binke Hessels , ged. te Huizum op 7 jan 1778, tr. (resp. ongeveer 57 en 33 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 14 mei 1835 met Aaltje Luites Jonkman, dr. van Luite Hendriks Jonkman en Jacobjen Kleizes, geb. te Nijeholtwolde op 21 dec 1801. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Klaas Hessels Plantinga, geb. te Leeuwarden op 15 jan 1837, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 26 jun 1858 met Aukje Ykes Smit, dr. van Yke Wopkes Smit en Yfke Hendriks van der Veen, geb. te Franeker op 12 feb 1828. 

IIb.  Pieter Klazes Plantinga, zn. van Klaas Jans (I) en Binke Hessels , geb. te Huizum circa 1793, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 2 mrt 1862, tr. (resp. ongeveer 52 en 22 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 19 okt 1845 met Gertje Cornelis Prosé, dr. van Cornelis Johannes Prosé en Atje Doeyes de Haan, geb. te Bergum op 12 feb 1823, ovl. (68 jaar oud) te Leeuwarden op 18 dec 1891. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Klaas Pieter Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 2 jul 1846, ovl. (76 jaar oud) te Bolsward op 17 jul 1922, volgt III
  2.  Aukje Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 25 mrt 1848, ovl. (5 maanden oud) te Leeuwarderadeel op 28 aug 1848. 
  3.  Aukje Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 25 jun 1849. 
  4.  Attje Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 20 apr 1851. 
  5.  Cornelia Johanna Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 5 feb 1854. 
  6.  Jan Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 4 jun 1856. Generatie III

III.  Klaas Pieter Plantinga, zn. van Pieter Klazes Plantinga (IIb) en Gertje Cornelis Prosé, geb. te Leeuwarderadeel op 2 jul 1846, eigenaar Wijnhandel en Grossierderij aan de Dijkstraat te Bolsward, ovl. (76 jaar oud) te Bolsward op 17 jul 1922, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Bolsward op 15 jan 1871 met Ytje Keizer, dr. van Gerrit Keizer en Margot Henriette van Duinen, geb. te Groningen op 18 aug 1851, ovl. (70 jaar oud) te Bolsward op 30 mrt 1922. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Plantinga, geb. te Bolsward op 21 dec 1871. 
  2.  Gerard Herman Plantinga, geb. te Bolsward op 7 okt 1873, ovl. (1 jaar oud) te Bolsward op 19 nov 1874. 
  3.  Gerrit Herman Plantinga, geb. te Bolsward op 9 jan 1876, ovl. (86 jaar oud) te Bolsward op 30 nov 1962, volgt IV
  4.  Jan Auke Plantinga, geb. te Bolsward op 21 jan 1878, ovl. (18 jaar oud) te Bolsward op 4 aug 1896. 
  5.  Sicco Jacobus Tönnis Plantinga, geb. te Bolsward op 18 apr 1881, wijnhandelaar, ovl. (53 jaar oud) te Bolsward op 22 jul 1934, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Bolsward op 15 jan 1908 met Maria Leverland, dr. van Georg Andries Leverland en Grietje Hoogeveen, geb. te Bolsward op 18 aug 1879. 
  6.  Koenraad Plantinga, geb. te Bolsward op 28 sep 1885, ovl. (74 jaar oud) op 21 nov 1959, begr. te De Bilt. Generatie IV

IV.  Gerrit Herman Plantinga, zn. van Klaas Pieter Plantinga (III) en Ytje Keizer, geb. te Bolsward op 9 jan 1876, grossier, ovl. (86 jaar oud) te Bolsward op 30 nov 1962, tr. (beiden 22 jaar oud) te Leeuwarden op 17 aug 1898 met Jetske Dijkstra, dr. van Louwrens Dijkstra en Geertje Pieterson, geb. te Leeuwarden op 31 jul 1876, ovl. (82 jaar oud) te Bolsward op 17 sep 1958. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertruida Plantinga, geb. te Bolsward op 1 jun 1899, ovl. (86 jaar oud) te Bolsward op 25 mei 1986, volgt Va
  2.  Klaas Pieter Plantinga, geb. te Bolsward op 11 apr 1901, ovl. (90 jaar oud) te Delft op 14 nov 1991, volgt Vb
  3.  Louwrens Baltus Plantinga, geb. te Bolsward op 5 okt 1902, ovl. (90 jaar oud) te Warnsveld op 2 jun 1993, volgt Vc
  4.  Pieter Jan Plantinga, geb. te Bolsward op 21 nov 1903, ovl. (79 jaar oud) te Leeuwarden op 12 nov 1983. 
  5.  Ytje Plantinga, geb. te Bolsward op 4 jul 1905, ovl. (44 jaar oud) te Groningen op 16 jul 1949, volgt Vd
  6.  Herman Plantinga, geb. te Bolsward op 10 jul 1907. Generatie V

Va.  Geertruida Plantinga, dr. van Gerrit Herman Plantinga (IV) en Jetske Dijkstra, geb. te Bolsward op 1 jun 1899, ovl. (86 jaar oud) te Bolsward op 25 mei 1986, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Bolsward op 28 nov 1921 met Albert Hendrik Vis, zn. van Adrianus Vis en Fimke Vrolijk, geb. te Bolsward op 21 sep 1896, ovl. (79 jaar oud) te Sneek op 3 feb 1976. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Henriëtte Adriana Vis, geb. te Sneek op 20 dec 1923, ovl. (84 jaar oud) te Sneek op 24 jan 2008, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te Sneek op 22 jun 1950 met Jorrit Jan van der Veen, zn. van Johannes van der Veen en Hiltje de Jong, geb. te Leeuwarden op 3 apr 1919, ovl. (73 jaar oud) te Sneek op 21 mei 1992. 
  2.  Adriaan Herman Vis, geb. te Sneek op 1 feb 1927, ovl. (65 jaar oud) te Sneek op 17 jul 1992. 
  3.  Fenna Truus Vis, geb. te Sneek op 12 jul 1933, tr. (resp. 23 en 34 jaar oud) te Sneek op 14 nov 1956 met Jacobus Abondus Albertus Verwer, zn. van Abondus Theodorus Franciscus Verwer en Geertruida Agatha Wajer, geb. te Sneek op 8 jul 1922, ovl. (83 jaar oud) te Sneek op 30 apr 2006. 

Vb.  Klaas Pieter Plantinga, zn. van Gerrit Herman Plantinga (IV) en Jetske Dijkstra, geb. te Bolsward op 11 apr 1901, ovl. (90 jaar oud) te Delft op 14 nov 1991, tr. (beiden 23 jaar oud) te Naaldwijk op 16 feb 1925 met Helena Wilhelmina van Gaalen, dr. van Johannes Martinus van Gaalen en Elisabeth Kemmers, geb. te Naaldwijk op 16 feb 1902, ovl. (89 jaar oud) te Delft op 27 jun 1991. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth Henriëtte Wilhelmina Plantinga, geb. te Naaldwijk op 31 mei 1926, tr. met Arie Kalis, predikant, wonende te Sassenheim. 
  2.  Gerrit Herman Plantinga, geb. te Naaldwijk op 15 feb 1931, dominee, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam op 7 nov 1989, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Driebergen op 24 apr 1957 met Maria Josepha Willemina (Mies) Vuijk, dr. van Adrianus (Janus) Vuijk en Wijnanda Maria den Held, geb. te Magelang Java [Nederlands Indië] op 9 feb 1932. Vc.  Louwrens Baltus Plantinga, zn. van Gerrit Herman Plantinga (IV) en Jetske Dijkstra, geb. te Bolsward op 5 okt 1902, wijnhandelaar, ovl. (90 jaar oud) te Warnsveld op 2 jun 1993, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Heerenveen op 22 aug 1927 met Lolkje van der Zee, dr. van Jelle van der Zee en Elisabeth Post, geb. te Haskerland op 3 apr 1902, ovl. (90 jaar oud) te Warnsveld op 29 jan 1993. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Herman Plantinga, geb. te Bolsward op 12 jun 1929. 
  2.  Elisabeth Jettie Plantinga, geb. te Bolsward op 22 jan 1932. 

Vd.  Ytje Plantinga, dr. van Gerrit Herman Plantinga (IV) en Jetske Dijkstra, geb. te Bolsward op 4 jul 1905, ovl. (44 jaar oud) te Groningen op 16 jul 1949, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Bolsward op 7 mei 1928, (gesch. te Bolsward op 29 sep 1949) met Johannes Coenradus (Han) Gorter, zn. van Gosse Gorter en Anna Magdalena Hamel, geb. te Sneek op 19 okt 1902, ovl. (68 jaar oud) te Salt Lake City [Verenigde Staten] op 14 apr 1971. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gosse Johannes Coenradus (Hans) Gorter, geb. te Sneek op 14 nov 1929, ovl. (71 jaar oud) te Groningen op 25 dec 2000. 
  2.  Gerrit Herman (Herman) Gorter, geb. te Sneek op 18 apr 1931, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 18 feb 1956 met Edon S. Jansen, geb. te Groningen op 1 okt 1932.