21. Genealogie van Klaas Jans (Plantinga).
21. Genealogie van Klaas Jans (Plantinga).

Generatie I

I.  Klaas Jans , zn. van Jan Aukes en Baukje Annes, ovl. te Leeuwarderadeel op 16 apr 1809, tr. te Huizum op 15 mei 1774 met Binke Hessels , dr. van Hessel Tijes en Tjettje Pieters, geb. te Huizum op 26 nov 1747, ovl. te Leeuwarderadeel op 8 jan 1821. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hessel Klazes Plantinga, ged. te Huizum op 7 jan 1778, volgt IIa
  2.  Pieter Klazes Plantinga, geb. te Huizum circa 1793, ovl. te Leeuwarderadeel op 2 mrt 1862, volgt IIb

Generatie II

IIa.   Hessel Klazes Plantinga, zn. van Klaas Jans (I) en Binke Hessels, ged. te Huizum op 7 jan 1778, tr. te Leeuwarderadeel op 14 mei 18351 met Aaltje Luites Jonkman, dr. van Luite Hendriks Jonkman en Jacobjen Kleizes, geb. te Nijeholtwolde op 21 dec 1801. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Klaas Hessels Plantinga, geb. te Leeuwarden op 15 jan 1837, tr. te Leeuwarderadeel op 26 jun 18582 met Aukje Ykes Smit, dr. van Yke Wopkes Smit en Yfke Hendriks van der Veen, geb. te Franeker op 12 feb 1828. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIb.   Pieter Klazes Plantinga, zn. van Klaas Jans (I) en Binke Hessels, geb. te Huizum circa 1793, ovl. te Leeuwarderadeel op 2 mrt 1862, tr. te Leeuwarderadeel op 19 okt 18453 met Gertje Cornelis Prosé, dr. van Cornelis Johannes Prosé en Atje Doeyes de Haan, geb. te Bergum op 12 feb 1823, ovl. te Leeuwarden op 18 dec 1891. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Klaas Pieter Plantinga4, geb. te Leeuwarderadeel op 2 jul 18464, ovl. te Bolsward op 17 jul 19224, volgt III
  2.  Aukje Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 25 mrt 1848, ovl. te Leeuwarderadeel op 28 aug 1848. 
  3.  Aukje Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 25 jun 1849. 
  4.  Attje Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 20 apr 1851. 
  5.  Cornelia Johanna Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 5 feb 1854. 
  6.  Jan Plantinga, geb. te Leeuwarderadeel op 4 jun 1856. Generatie III

III.   Klaas Pieter Plantinga4, zn. van Pieter Klazes Plantinga (IIb) en Gertje Cornelis Prosé, geb. te Leeuwarderadeel op 2 jul 18464, eigenaar Wijnhandel en Grossierderij aan de Dijkstraat te Bolsward, ovl. te Bolsward op 17 jul 19224, tr. te Bolsward op 15 jan 18715 met Ytje Keizer, dr. van Gerrit Keizer en Margot Henriette van Duinen, geb. te Groningen op 18 aug 18514, ovl. te Bolsward op 30 mrt 19224
 Uit dit huwelijk 6 zonen: 
  1.  Pieter Plantinga, geb. te Bolsward op 21 dec 1871. 
  2.   Gerard Herman Plantinga, geb. te Bolsward op 7 okt 18734, ovl. te Bolsward op 19 nov 18744
  3.   Gerrit Herman Plantinga6,4, geb. te Bolsward op 9 jan 18764,6, ovl. te Bolsward op 30 nov 19624,6, volgt IV
  4.   Jan Auke Plantinga, geb. te Bolsward op 21 jan 18784, ovl. te Bolsward op 4 aug 18964
  5.   Sicco Jacobus Tönnis Plantinga, geb. te Bolsward op 18 apr 1881, wijnhandelaar, ovl. te Bolsward op 22 jul 1934, tr. te Bolsward op 15 jan 19087 met Maria Leverland, dr. van Georg Andries Leverland en Grietje Hoogeveen, geb. te Bolsward op 18 aug 18798. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Koenraad Plantinga, geb. te Bolsward op 28 sep 1885, ovl. op 21 nov 1959, begr. te De Bilt. Generatie IV

IV.   Gerrit Herman Plantinga6,4, zn. van Klaas Pieter Plantinga (III) en Ytje Keizer, geb. te Bolsward op 9 jan 18764,6, grossier 6, ovl. te Bolsward op 30 nov 19624,6, tr. te Leeuwarden op 17 aug 18989 met Jetske Dijkstra, dr. van Louwrens Dijkstra en Geertje Pieterson, geb. te Leeuwarden op 31 jul 18764, ovl. te Bolsward op 17 sep 19584
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Geertruida Plantinga, geb. te Bolsward op 1 jun 1899, ovl. te Bolsward op 25 mei 1986, volgt Va
  2.  Klaas Pieter Plantinga, geb. te Bolsward op 11 apr 1901, ovl. te Delft op 14 nov 1991, volgt Vb
  3.   Louwrens Baltus Plantinga10, geb. te Bolsward op 5 okt 190210, ovl. te Warnsveld op 2 jun 199310, volgt Vc
  4.  Pieter Jan Plantinga, geb. te Bolsward op 21 nov 1903, ovl. te Leeuwarden op 12 nov 1983. 
  5.   Ytje Plantinga, geb. te Bolsward op 4 jul 19054, ovl. te Groningen op 16 jul 19494, volgt Vd
  6.  Herman Plantinga, geb. te Bolsward op 10 jul 1907. Generatie V

Va.   Geertruida Plantinga, dr. van Gerrit Herman Plantinga (IV) en Jetske Dijkstra, geb. te Bolsward op 1 jun 1899, ovl. te Bolsward op 25 mei 1986, tr. te Bolsward op 28 nov 192111 met Albert Hendrik Vis, zn. van Adrianus Vis en Fimke Vrolijk, geb. te Bolsward op 21 sep 1896, ovl. te Sneek op 3 feb 1976. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Henriëtte Adriana Vis, geb. te Sneek op 20 dec 1923, ovl. te Sneek op 24 jan 2008, tr. te Sneek op 22 jun 1950 met Jorrit Jan van der Veen, zn. van Johannes van der Veen en Hiltje de Jong, geb. te Leeuwarden op 3 apr 1919, ovl. te Sneek op 21 mei 1992. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Adriaan Herman Vis, geb. te Sneek op 1 feb 1927, ovl. te Sneek op 17 jul 1992, tr. te Groningen op 21 dec 1966. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vb.  Klaas Pieter Plantinga, zn. van Gerrit Herman Plantinga (IV) en Jetske Dijkstra, geb. te Bolsward op 11 apr 1901, ovl. te Delft op 14 nov 1991, tr. te Naaldwijk op 16 feb 1925 met Helena Wilhelmina van Gaalen, dr. van Johannes Martinus van Gaalen en Elisabeth Kemmers, geb. te Naaldwijk op 16 feb 1902, ovl. te Delft op 27 jun 1991. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  1.   Gerrit Herman Plantinga, geb. te Naaldwijk op 15 feb 1931, ovl. te Rotterdam op 7 nov 198912,13, volgt VIVc.   Louwrens Baltus Plantinga10, zn. van Gerrit Herman Plantinga (IV) en Jetske Dijkstra, geb. te Bolsward op 5 okt 190210, wijnhandelaar 10, ovl. te Warnsveld op 2 jun 199310, tr. te Heerenveen op 22 aug 1927 met Lolkje van der Zee, dr. van Jelle van der Zee en Elisabeth Post, geb. te Haskerland op 3 apr 1902, ovl. te Warnsveld op 29 jan 1993. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

Vd.   Ytje Plantinga, dr. van Gerrit Herman Plantinga (IV) en Jetske Dijkstra, geb. te Bolsward op 4 jul 19054, ovl. te Groningen op 16 jul 19494, tr. te Bolsward op 7 mei 192814, (gesch. te Bolsward op 29 sep 1949) met Johannes Coenradus (Han) Gorter, zn. van Gosse Gorter en Anna Magdalena Hamel, geb. te Sneek op 19 okt 190215, ovl. te Salt Lake City[Usa] op 14 apr 1971. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Gosse Johannes Coenradus (Hans) Gorter, geb. te Sneek op 14 nov 1929, ovl. te Groningen op 25 dec 2000, tr. op 29 mrt 1955. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VI

VI.   Gerrit Herman Plantinga, zn. van Klaas Pieter Plantinga (Vb) en Helena Wilhelmina van Gaalen, geb. te Naaldwijk op 15 feb 1931, dominee, ovl. te Rotterdam op 7 nov 198912,13, tr. te Driebergen op 24 apr 1957. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Bronnen:

1. BS Huwelijk Hessel Klazes Plantinga en Aaltje Luites Jonkman, FamilySearch, Aktenr: 24, Leeuwarderadeel, 14 mei 1835 

2. BS Huwelijk Klaas Hessels Plantinga en Aukje IJkes Smit, FamilySearch, Aktenr: 51, Leeuwarderadeel, 26 jun 1858 

3. BS Huwelijk Pieter Klazes Plantinga en Gertje Cornelis Prosé, FamilySearch, Aktenr: 61, Leeuwarderadeel, 19 okt 1845 

4. Familiegraf Plantinga, Bolsward 

5. BS Huwelijk Klaas Plantinga en IJtje Keizer, FamilySearch, Aktenr: 2, Bolsward, 15 jan 1871 

6. Perskrt Gerrit Herman Plantinga 1876-1962, PK007088 

7. BS Huwelijk Sicco Jacobus T Plantinga en Maria Leverland, FamilySearch, Aktenr: 1, Bolsward, 15 jan 1908 

8. Geboorteakte Maria Leverland, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, A 125, Bolsward, 19 aug 1879 

9. BS Huwelijk Gerrit Herman Plantinga en Jetske Dijkstra, FamilySearch, Aktenr: 172, Leeuwarden, 17 aug 1898 

10. Perskrt Louwrens Baltus Plantinga 1902-1993, PK007106 

11. BS Huwelijk Albert Hendrik Vis en Geertruida Plantinga, FamilySearch, Aktenr: 63, Bolshuizen, 28 nov 1921 

12. Rouwkaart Gerrit Herman Plantinga, Persoonlijke kaart, Rotterdam, 7 nov 1989 

13. Graf Gerrit Herman Plantinga, Lekkerkerk 

14. BS Huwelijk Johannes Coenradus Gorter en IJtje Plantinga, FamilySearch, Aktenr: 10, Bolsward, 7 mei 1928 

15. Geboorteakte Johannes Coenradus Gorter, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, A 299, Sneek, 20 okt 1902