15. Genealogie van Guillaume de Frêne.
15. Genealogie van Guillaume de Frêne.

Inleiding bij de stamboom van de familie de Frenne (door Henk Lubberding die de Belgische tak uitzocht)
Voor ons begint, zoals nu bekend, op 1 november 1730 de geschiedenis van de familie de Frêne. Later is deze naam onder invloed van het Vlaams veranderd in de Frenne en in sommige takken in du Frenne.
Op die eerste november 1730 trouwt in La Hulpe (in het Vlaams Terhulpen), een plaatsje in Waals Brabant ten zuiden van en onder de rook van Brussel Nicolaus de Frêne met Petronilla Weemaels.
Oudere archieven (ik heb gezocht is het rijksarchief van Anderlecht in Zuid Brussel) zijn niet voorhanden, waardoor het op dit moment moeilijk is verder terug te gaan in de geschiedenis.
La Hulpe ligt op de noordelijke grens van het Franstalige Waals Brabant. Omliggende gemeenten hebben Vlaamse aanduidingen, zoals Overijse.
La Hulpe ligt slechts op steenworp afstand (enkele kilometers) van het slagveld van Waterloo. De streek zal op 18 juni 1815 veel te lijden hebben gehad van de enorme troepenconcentraties.
Totaal zo'n 200.000 manschappen aan Franse en geallieerde (Engelsen. Pruisen, Nederlanders en Vlamingen) kant. In 10 uur tijds sneuvelden daar ruim 50.000 soldaten. Blücher, de Pruisische generaal, kwam net op tijd om Wellington te helpen Napoleon de genadeslag toe te brengen. En Blücher kwam via La Hulpe. Er zullen ongetwijfeld ook de Frêne's in het krijgsgewoel omgekomen zijn. Of de de Frêne's van oorsprong uit La Hulpe kwamen kan ik niet staven met gegevens.
Mijn schoonmoeder dacht dat haar voorgeslacht tot de hugenoten behoorde en vanuit Frankrijk naar het noorden zijn getrokken. In 1572 in de zgn. Bartlomeüsnacht (Parijse bloedbruiloft) werden ca 2000 Franse calvinisten (hugenoten) vermoord en velen vluchtten naar het calvinistische noorden. Ik betwijfel of de de Frenne's daarbij behoorden omdat de aangetroffen de Frêne's allen katholiek zijn of zijn ze dat misschien later geworden.
In La Hulpe heb ik in het telefoonboek nog één de Frenne gevonden. In enkele omliggende plaatsen, zoals Rixenart (2), Waterloo (2) en Overijse (5) heb ik ook de Frenne's aangetroffen. In het telefoonboek van de stad Brussel staan 23 gezinnen genoteerd onder de naam de Frenne.
Het zou kunnen zijn dat onze Nicolaus een zoon is van Guillaume de Frêne en Marquerite Pielle, maar dat is gissen. Ik ben die namen in de Anderlechtse archieven tegengekomen. Als dat zo is zou het kunnen zijn dat een aantal gevonden namen broers en zus zijn van Nicolaus. Ik heb die gegevens wel opgenomen in de stamboom maar ik heb hierover geen enkele zekerheid. Ik heb ze opgenomen om de gevonden namen niet te verspelen.
De vrouw van Nicolaus, Petronilla Weemaels, komt niet uit La Hulpe. Ik ben in de archieven de naam Weemaels nergens tegengekomen.Op de begraafplaats van La Hulpe heb ik 3 graven gevonden met de naam de Frenne. Bij de nieuwe graven van de laatste 10 tot 30 jaar ben ik die naam niet meer tegengekomen.
La Hulpe ligt tegen de gemeente Overijse aan. Overijse was en is het middelpunt van de Belgische druiventeelt onder glas, dus in kassen, de zogenaamde druivenserres.
In La Hulpe kom je die druivenserres ook tegen. Mijn schoonvader, Gerrit Jansen (tuinder) en getrouwd met Jannie de Frenne, is in zijn jonge jaren, dus voor de tweede wereldoorlog, een poosje in La Hulpe geweest om zich de teelt van druiven onder glas eigen te maken. Hij zelf had op zijn tuinderij ook druivenserres
Het is mij niet bekend of hij wist dat La Hulpe de bakermat van de de Frenne's was en daarom juist La Hulpe als "stageplaats" had uitgekozen. Ik heb daar overigens nooit iets over gehoord. Ook de zussen van mijn vrouw niet.
Centraal in La Hulpe staat het Chateau van La Hulpe.
"Onze" eerste de Frenne's hebben het niet gezien omdat het pas in 1842 is gebouwd. Om zelf een kasteel te bouwen ontbraken vermoedelijk de middelen. Volgens de overlijdensakten waren zowel Nicolaas (Nicolaus is de Latijnse doopnaam) als zijn zoon Guillaume van beroep journalier. In gewoon Nederlands betekent dat dagloner en in die tijd dus geen vetpot.
Deze zoon Guillaume trouwde in 1759 met Marie van Creanenbroek en dit stel heeft zo'n 13 kinderen op de wereld gezet, waarvan op 18 juli 1778 een zoon Benedictus (Latijn voor Benoit of wel Berend). We gaan er vanuit dat deze Berend de vader is van onze in Kampen aangetroffen Johann Anton.
Dit kan ik nog niet met harde feiten onderbouwen. Volgens de bijlagen van de trouwakte zou onze Johann Anton in Antwerpen geboren zijn. Daar is hij, noch zijn vader of moeder, in de archieven terug te vinden.
Onze Bendictus of Benoit of Berend is ook in La Hulpe niet terug te vinden in huwelijks- of overlijdensakten. Aangenomen mag worden dat hij La Hulpe dus voor zijn huwelijk (omstreeks 1800) verlaten heeft en naar een noordelijker gebied is vertrokken. Johann Anton noemt hem immers Berend en geen Benoit.
Nog even terug naar de archieven van Antwerpen. Ik ben daar slechts 3 de Frenne's tegengekomen, te weten: Jean Baptiste de Frenne en zijn dochter Cecile de Frenne, die op 32 jarige leeftijd het leven schonk aan een dochtertje Bonne Prudence de Frenne. Cecile was ongehuwd en van beroep wasvrouw. Deze kleindochter van Jean Baptiste is geboren op 28 ventoise van het jaar 12. Dit was de jaartelling van de Franse Revolutie. In onze jaartelling is dat 19 maart 1804. Aangezien Cecile toen 32 jaar was moet zij geboren zijn rond 1772 en haar vader dus omstreeks 1750. Ik heb daar in La Hulpe geen aanknopingspunt voor gevonden. Gelet op hun voornamen moeten ook deze de Frenne's uit Franstalige gebieden komen.
Tot zover de inleiding op de stamboom.
Bij het verzamelen van gegevens over de familie heb ik steun gehad van Jacqueline Hofland - Poot, Harry Zeilmaker en Marcel du Frenne. Ik ben hen daarvoor dank verschuldigd.
Juli 2005.
Henk Lubberding, Wierden


Generatie I

I.  Guillaume de Frêne, geb. circa 1675, tr. met Marquerite Pielle, geb. circa 1675. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Nicolaus de Frêne, geb. circa 1700, ovl. te La Hulpe[Bel] op 27 okt 1790, volgt IIa
  2.  Guillaume de Frêne, geb. circa 1705, ovl. te La Hulpe[Bel] op 5 feb 1736, tr. te La Hulpe[Bel] op 3 sep 1730 met Maria Anne Meijne, geb. circa 1705. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jeanne de Frêne, geb. circa 1708, tr. te La Hulpe[Bel] op 28 sep 1732 met Pierre Depère. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Etienne de Frêne, geb. circa 1709, ovl. te La Hulpe[Bel] op 28 okt 1750, volgt IIb
  5.  Equide de Frêne, geb. circa 1710, ovl. te La Hulpe[Bel] op 20 apr 1763, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Nicolaus de Frêne, zn. van Guillaume de Frêne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1700, journalier (dagloner), ovl. te La Hulpe[Bel] op 27 okt 1790, tr. (1) te La Hulpe[Bel] op 1 nov 1730 met Petronilla Weemaels, geb. circa 1700, ovl. te La Hulpe[Bel] op 30 mei 1756. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Guillaume de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 7 aug 1731, ovl. te La Hulpe[Bel] op 8 jan 1810, volgt IIIa
  2.  Catherine de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 6 mrt 1735, ovl. te La Hulpe[Bel] op 5 nov 1777, tr. te La Hulpe[Bel] op 21 sep 1757 met Ghitlain Paul Joly. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jeanne de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 16 mrt 1738, ovl. te La Hulpe[Bel] op 1 apr 1738. 
  4.  Jeanne de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 20 feb 1739, ovl. te La Hulpe[Bel] op 30 sep 1755. 
  5.  Cornelis de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 20 apr 1743. 
  6.  Marie Anne de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 7 jun 1746, tr. met Toussain Stephanus Griminc. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Marie Catherine de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 23 apr 1749. 
  Nicolaus de Frêne, tr. (2) met Marie Josèphe Bruière, ovl. te La Hulpe[Bel] op 24 jan 1780. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Michel de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 23 jul 1761, volgt IIIb
  2.  Pierre de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 29 sep 1766. 
  3.  Pierre Ignace de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 4 nov 1770. 

IIb.  Etienne de Frêne, zn. van Guillaume de Frêne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1709, ovl. te La Hulpe[Bel] op 28 okt 1750, tr. te La Hulpe[Bel] op 25 jul 1734 met Caroline Saintseverin, geb. circa 1709, ovl. te La Hulpe[Bel] op 14 jul 1791. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Henri de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 4 sep 1735, ovl. te La Hulpe[Bel] op 25 jul 1748. 
  2.  Simon de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 6 mrt 1738, ovl. te La Hulpe[Bel] op 12 mrt 1796, tr. met Marie Delbrattime, geb. circa 1738. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Marie de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 15 feb 1741, ovl. te La Hulpe[Bel] op 15 jan 1743. 
  4.  Jean Baptiste de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 8 apr 1743, ovl. te La Hulpe[Bel] op 23 feb 1755. 
  5.  Charles de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 7 jun 1746, ovl. te La Hulpe[Bel] op 5 nov 1748. 

IIc.  Equide de Frêne, zn. van Guillaume de Frêne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1710, ovl. te La Hulpe[Bel] op 20 apr 1763, tr. te La Hulpe[Bel] op 8 nov 1744 met Anne Marie Coniet, geb. circa 1710. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Marie Francoise de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 6 jul 1746. 
  2.  Barthélomi de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 12 mei 1753, volgt IIIc

Generatie III

IIIa.  Guillaume de Frêne, zn. van Nicolaus de Frêne (IIa) en Petronilla Weemaels, geb. te La Hulpe[Bel] op 7 aug 1731, journalier (dagloner), ovl. te La Hulpe[Bel] op 8 jan 1810, tr. te La Hulpe[Bel] op 4 nov 1759 met Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe[Bel] op 13 okt 1738, ovl. te La Hulpe[Bel] op 25 nov 1780. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Jeanne de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 28 sep 1760. 
  2.  Jean Baptiste de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 13 sep 1761. 
  3.  Marie Josèphe de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 13 okt 1762, tr. te La Hulpe[Bel] op 17 apr 1787 met Jotte Incolle. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jean Joseph de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 6 mrt 1764, tr. te La Hulpe[Bel] op 5 jun 1796 met Catherine Boitdinghien. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Anne Marie de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 17 mei 1766. 
  6.  Marie Barbe de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 12 sep 1767, ovl. te La Hulpe[Bel] op 13 dec 1767. 
  7.  Marie Francoise de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 3 nov 1768. 
  8.  Anne Josèphe de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 27 apr 1770, volgt IVa
  9.  Guillaume Joseph de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 6 feb 1773. 
  10.  Pierre de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 11 nov 1774. 
  11.  Henri de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 12 mei 1776. 
  12.  Berend de Frenne, geb. te La Hulpe[Bel] op 18 jul 1778, ovl. voor 1838, volgt IVb
  13.  Marie Shérète de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 16 okt 1780. 

IIIb.  Michel de Frêne, zn. van Nicolaus de Frêne (IIa) en Marie Josèphe Bruière, geb. te La Hulpe[Bel] op 23 jul 1761, tr. (1) te La Hulpe[Bel] op 31 okt 1786 met Catherine Portelez, ovl. te La Hulpe[Bel] op 27 sep 1791. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Marie de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 10 apr 1789. 
  Michel de Frêne, tr. (2) na 1791 met Marie Debrattine
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Marie Francoise de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 8 mrt 1796. 
  2.  Charles de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 28 mrt 1799. 

IIIc.  Barthélomi de Frêne, zn. van Equide de Frêne (IIc) en Anne Marie Coniet, geb. te La Hulpe[Bel] op 12 mei 1753, tr. met Barbe Josèphe Schourneau, geb. circa 1753. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Jean Baptiste de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 5 sep 1778. 
  2.  Barthélomi de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 18 nov 1780. 
  3.  Nicolas de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 1 dec 1788, ovl. te La Hulpe[Bel] op 20 jul 1789. 
  4.  Jean Baptiste de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 10 nov 1790, ovl. te La Hulpe[Bel] op 16 nov 1790. 

Generatie IV

IVa.  Anne Josèphe de Frêne, dr. van Guillaume de Frêne (IIIa) en Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe[Bel] op 27 apr 1770, 
 Zij krijgt een zoon: 
  1.  Nicolas de Frêne, geb. te La Hulpe[Bel] op 6 mrt 1793. 

IVb.  Berend (Benoit, Benard, Benedictus) de Frenne, zn. van Guillaume de Frêne (IIIa) en Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe[Bel] op 18 jul 1778, ovl. voor 1838, tr. met Sophia Duinkerken, ovl. voor 1838. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johann Anton de Frenne, geb. te Antwerpen[Bel] op 11 feb 1806, ovl. te Kampen op 31 dec 1858, volgt V

Generatie V

V.   Johann Anton de Frenne, zn. van Berend de Frenne (IVb) en Sophia Duinkerken, geb. te Antwerpen[Bel] op 11 feb 1806, opperman / metselaar, ovl. te Kampen op 31 dec 1858, tr. te Kampen op 11 okt 18381 met Johanna Christina van Dooren, dr. van Egbertus van Dooren en Gezina Stoop, ged. te Kampen op 5 apr 1806, ovl. te Kampen op 19 jan 1859. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Johannes de Frenne2, geb. te Kampen op 14 nov 18243, ovl. te Assen op 19 mei 1885, volgt VIa
  2.   Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 20 mei 18294, ovl. te Kampen op 19 feb 1902, volgt VIb
  3.   Hendrika de Frenne, geb. te Kampen op 23 jun 18335, ovl. te Kampen op 29 jan 1878, volgt VIc
  4.   Everdina (Eva) de Frenne, geb. te Kampen op 23 jun 18335, ovl. te Kampen op 15 dec 1886, volgt VId
  5.   Theresia de Frenne, geb. te Kampen op 21 apr 18396, ovl. te Kampen op 28 okt 1870, volgt VIe
  6.   Johann Anton de Frenne, geb. te Kampen op 2 aug 18417, ovl. te Kampen op 31 okt 1841. 
  7.   Johannes Antonius de Frenne, geb. te Kampen op 8 jan 18438, ovl. te Kampen op 15 jan 1843. 
  8.   Geziena de Frenne, geb. te Kampen op 26 dec 18459, ovl. te Kampen op 6 mrt 1859. 
  9.   Jan de Frenne, geb. te Kampen op 4 jan 185410, ovl. te Kampen op 6 nov 1856. 

Generatie VI

VIa.   Johannes de Frenne2, zn. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 14 nov 18243, sigarenmaker, ovl. te Assen op 19 mei 1885, tr. (1) te Kampen op 6 jun 184411 met Everdina Katharina Esmeijer, dr. van Jan Hendriks Esmeijer en Alijda van den Noort, geb. te Kampen op 2 okt 182512, ovl. te Kampen op 19 jan 1861. 
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.   Johanna Kristina de Frenne2, geb. te Kampen op 15 aug 184513, tr. (1) te Zwolle op 21 okt 186914 met Willem Tolhuis, zn. van Gerlof Tolhuis en Hermina Parkementis, geb. te Zwolle circa 10 feb 1846, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Zwolle op 15 sep 188715 met Johan Hendrik Stadtman, zn. van Jogem Johan Herman Stadtman en Hendrika Beumer, geb. te Zwolle circa 31 jan 1857, smit. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Aleida Elzina de Frenne, geb. te Kampen op 2 jul 184916, ovl. te Rotterdam op 27 jan 1933, tr. (1) te Rotterdam op 1 mei 187817 met Hermanus van Delden, zn. van Sytze van Delden en Akke de Haan, geb. te Sneek op 13 jan 1854, ovl. te Rotterdam op 9 jun 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Rotterdam op 12 sep 189418 met Cent den Braasem, zn. van Jacob den Braasem en Cornelia Evers, geb. te Rotterdam op 25 jun 1850, ovl. te Delft op 12 aug 192719, (Cent tr. (1) te Rotterdam op 8 okt 188420 met Christina Geel.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Everdina Catherina du Frenne, geb. te Zaandam op 11 apr 185221, ovl. te Amsterdam op 30 dec 193822, volgt VIIa
  4.   Hendrika du Frenne, geb. te Zaandam op 26 nov 185323, ovl. te Kampen op 4 sep 1860. 
  5.   Johanna Gesina Dufrenne, geb. te Zaandam op 21 jul 185624, ovl. te Kampen op 29 jul 1858. 
  6.   Johanna Gesina de Frenne, geb. te Kampen op 10 dec 185825, tr. te Assen op 12 mei 188626 met Gerrit Russcher, zn. van Hendrik Russcher en Everdina Jansen, geb. te Dalen op 17 apr 1862. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Johannes de Frenne2, tr. (2) te Kampen op 10 mei 186127 met Alberdina Hendrika Meijer, dr. van Dirk Meijer en Cornelia Kits, geb. te Kampen op 22 aug 183028, ovl. te Kampen op 23 sep 1889. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Albertus Christianus de Frenne, geb. te Kampen op 11 dec 186229, ovl. te Kampen op 21 jan 1863. 
  2.   Albertus Christianus de Frenne, geb. te Kampen op 29 feb 186430, ovl. te Kampen op 29 mrt 1898, volgt VIIb
  3.   Cornelia de Frenne, geb. te Kampen op 24 apr 186731, ovl. te Kampen op 30 jun 1888. 
  4.   Dirk Willem de Frenne34, geb. te Kampen op 1 sep 187132, ovl. te Hilversum op 28 feb 196533, volgt VIIc

VIb.   Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 20 mei 18294, sigarenmaker, ovl. te Kampen op 19 feb 1902, tr. te Kampen op 26 mei 185335 met Egbertha ten Kleij, dr. van Lucas ten Kleij en Pieternella Jager, geb. te Kampen op 20 nov 182836, ovl. te Kampen op 25 jan 1905. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Albertus Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 25 sep 185337, ovl. te Kampen op 2 jan 1859. 
  2.   Lucas de Frenne39,40,41,42,43,44, geb. te Kampen op 29 dec 185438, ovl. te Naaldwijk op 7 mrt 1932, volgt VIId
  3.   Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 9 apr 185645, ovl. te Kampen op 16 apr 1945, volgt VIIe
  4.   Pieter de Frenne46, geb. te Kampen op 8 feb 185847, ovl. te Alkmaar op 2 okt 1915, volgt VIIf
  5.   Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 25 jul 185948, ovl. te Kampen op 20 mei 1897, volgt VIIg
  6.   Egbertha de Frenne, geb. te Kampen op 13 feb 186149, naaister, ovl. te Kampen op 26 mrt 1909. 
  7.   Gesiena de Frenne, geb. te Kampen op 3 mei 186350, tr. te Kampen op 14 mei 190351 met Dirk Bijl, zn. van Jan Bijl en Geertje Spaander, geb. te Sijbekarspel in 1863, vertegenwoordiger, (Dirk tr. (1) te Watergraafsmeer op 14 apr 188752 met Trijntje Lieverst.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Everdina de Frenne, geb. te Kampen op 21 mrt 186553, ovl. te Kampen op 5 mei 1866. 
  9.   Everdina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 18 jun 186754, ovl. te Kampen op 28 jul 1944, tr. te Kampen op 11 nov 189055 met Jacobus Magchielse, zn. van Lourens Magchielse en Dina Vos, geb. te Middelburg op 5 sep 1862. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIc.   Hendrika de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 23 jun 18335, ovl. te Kampen op 29 jan 1878, 
 Zij krijgt 2 kinderen: 
  1.   Hermina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 10 jan 185556, ovl. te Kampen op 7 sep 1861. 
  2.   Andries Alexander de Frenne, geb. te Brunnepe op 3 nov 185757, ovl. te Kampen op 25 mrt 1859. 
   Hendrika de Frenne, tr. te Kampen op 24 sep 186358 met Alexander Jacobus Roos, zn. van Pieter Roos en Hermina van Weelei, geb. te 's-Hertogenbosch op 31 jul 1824, korperaal-tamboer, ovl. te Kampen op 19 jun 187959
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Christina Catrina Roos, geb. te Kampen op 21 mei 1860. 
  2.  Hermina Christina Roos, geb. te Kampen op 22 sep 1862. 
  3.   Maria Theresia Roos, geb. te Kampen op 16 jul 187160, ovl. te 's-Gravenhage op 15 feb 192361, tr. te Middelburg op 26 jun 189662 met Jacob Dirk Oerlemans, zn. van Jacob Dirk Oerlemans en Elizabeth Jacoba Vermaas, geb. te Middelburg op 16 mrt 1873, (Jacob Dirk tr. (2) te 's-Gravenhage op 20 feb 192463 met Wilhelmina Alida Mallee, dr. van Frederik Chistiaan Pieter Mallee en Antoinetta Maria van Heyningen.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.   Everdina (Eva) de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 23 jun 18335, ovl. te Kampen op 15 dec 1886, 
 Zij krijgt 6 kinderen: 
  1.   Christiaan de Frenne, geb. te Brunnepe op 7 mrt 185665, ovl. te Kampen op 27 dec 1858. 
  2.  Doodgeb. dochter de Frenne, geb. te Kampen op 31 jan 1858. 
  3.   Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 4 feb 186066, ovl. te Kampen op 15 mei 1892. 
  4.   Jan Anthonie de Frenne, geb. te Brunnepe op 6 mrt 186267, ovl. te Kampen op 27 apr 1866. 
  5.   Hermina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 24 sep 186568, ovl. te Amsterdam op 10 dec 1939, tr. te Amsterdam op 20 jun 188869 met Jan Diepbrink, zn. van Gerrit Jan Diepbrink en Hendrikje van Koot, geb. te Kampen op 19 sep 186370, sigarenmaker, ovl. te Amsterdam op 19 mei 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Christina de Frenne, geb. te Kampen op 24 jul 186871, ovl. te Amsterdam op 2 aug 1933, tr. te Amsterdam op 25 apr 189472 met Johannes Eenschoten, zn. van Jan Eenschoten en Maria Anna Hubertina Evers, geb. te Kampen op 16 mei 186773, sigarenmaker, ovl. voor 1933. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIe.   Theresia de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 21 apr 18396, ovl. te Kampen op 28 okt 1870, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Theresia de Frenne, geb. te Amsterdam op 30 mrt 1863, ovl. te Kampen op 6 aug 1864. 
   Theresia de Frenne, tr. te Kampen op 26 jan 186574 met Pieter Wit, zn. van Frederikus Wit en Hendrikjen Eijkenaar, geb. te Amsterdam op 26 aug 1831, sigarenmaker, (Pieter tr. (1) te Kampen op 28 jun 185575 met Elizabeth Frederika Sievers, dr. van Lodewijk Frederik Sievers en Anna Marianna Rosiena Menge.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VII

VIIa.   Everdina Catherina du Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIa) en Everdina Katharina Esmeijer, geb. te Zaandam op 11 apr 185221, ovl. te Amsterdam op 30 dec 193822
 Zij krijgt 3 kinderen: 
  1.   Daniël Karel du Frenne77, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1879, ovl. te Amsterdam op 4 mrt 1954, volgt VIIIa
  2.   Johanna Elisabeth du Frenne78, geb. te Amsterdam op 27 jul 1882, ovl. te Amsterdam op 15 jan 1968, tr. (1) te Amsterdam op 16 dec 190379 met Johannes Frederik Spaan, zn. van Arie Spaan en Gerritje Ortel, geb. te Amsterdam op 9 mrt 1882, ovl. te Bloemendaal op 4 sep 1920. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Amsterdam op 19 jul 192280 met Klaas Gerrit ten Have, zn. van Klaas ten Have en Maria Elisabeth Vrickx, geb. te Amsterdam op 1 jan 1875, ovl. te Amsterdam op 9 jun 1935. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Evert Karel du Frenne81, geb. te Amsterdam op 21 aug 1890, ovl. te Amsterdam op 6 jun 1949, volgt VIIIb

VIIb.   Albertus Christianus de Frenne, zn. van Johannes de Frenne (VIa) en Alberdina Hendrika Meijer, geb. te Kampen op 29 feb 186430, sigarenmaker, ovl. te Kampen op 29 mrt 1898, tr. te Kampen op 24 jan 188982 met Jansje Berghuijs, dr. van Berend Berghuis en Evertdiena ten Kleij, geb. te Kampen op 25 okt 186683, vroedvrouw, ovl. te Zwolle op 30 mei 1943, (Jansje tr. (2) te Kampen op 13 apr 189984 met Gerrit Steinvoord.). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 16 jul 188985, ovl. te Kampen op 24 aug 1890. 
  2.   Evertdina de Frenne, geb. te Kampen op 12 sep 189086, ovl. te Zwolle op 21 dec 1947, tr. te Kampen op 4 okt 191787 met Martijn Schuurhuis, zn. van Marten Schuurhuis en Geertje Hilbers, geb. te Zwolle op 12 sep 1890, barbier, kantoorbediende en gemeenteontvanger, ovl. te Epe op 9 jul 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Alberdina Hendrika de Frenne, geb. te Kampen op 26 dec 189288, ovl. te Kampen op 1 okt 1908. 
  4.   Berend de Frenne, geb. te Kampen op 30 mrt 189489, ovl. te Kampen op 19 sep 1898. 
  5.   Cornelia de Frenne, geb. te Kampen op 14 sep 189690, ovl. te Kampen op 30 dec 1901. 

VIIc.   Dirk Willem de Frenne34, zn. van Johannes de Frenne (VIa) en Alberdina Hendrika Meijer, geb. te Kampen op 1 sep 187132, politie agent, ovl. te Hilversum op 28 feb 196533, tr. te Den Helder op 6 aug 189691 met Neeltje Jans Donker34, dr. van Johannes Gerardus Donker en Neeltje Jans Kraan, geb. te Den Helder op 2 feb 1877. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Johannes Gerardus de Frenne34,93, geb. te 's-Gravenhage op 2 jan 189792, volgt VIIIc
  2.   Dirk Willem de Frenne95,34, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 189994, volgt VIIId
  3.   Albertus Christianus de Frenne34,96, geb. te Hilversum op 11 apr 1901, ovl. te Hilversum op 19 jun 198597, volgt VIIIe
  4.   Leendert Cornelis de Frenne34, geb. te Hilversum op 26 jan 1903, machinist. 
  5.   Neeltje Jans de Frenne34,98, geb. te Hilversum op 17 apr 1907, tr. te Hilversum op 4 sep 192999 met Johannes Olferdus Kriegsman98, geb. te Amsterdam op 15 nov 1902, electricien, ovl. te Hilversum op 13 apr 1967100. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Hendrik de Frenne34,101, geb. te Hilversum op 1 jun 1910, metaalbewerker, ovl. te Hilversum op 2 jul 1967, tr. te Hilversum op 21 aug 1937 met Johanna Catharina Hellewegen101, geb. te Venlo op 18 mei 1911, ovl. vermoedelijk te Hilversum op 21 nov 1995102. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Johannes Willem de Frenne34, geb. te Hilversum op 13 mei 1917, ovl. te Hilversum op 3 dec 2003, volgt VIIIf

VIId.   Lucas de Frenne39,40,41,42,43,44, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 29 dec 185438, koopman, sigarenfabrikant, ovl. te Naaldwijk op 7 mrt 1932, tr. (1) te Kampen op 17 okt 1878103 met Anna Margaretha van Werven Vinke, dr. van Hendrik van Werven Vinke en Grietje Hengeveld, geb. te Kampen op 4 aug 1856104, ovl. te Kampen op 23 jan 1884. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Hendrika Margrieta (Gré) de Frenne, geb. te Kampen op 30 aug 1879105, ovl. te Zwolle op 25 jan 1957106, tr. te Zwolle op 23 mei 1906107 met Hendrikus Huiberts, zn. van Hendrik Huibers en Hendrika van Holland, geb. te Zwolle op 17 jul 1873, kleermaker, ovl. te Zwolle op 30 mei 1942. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.   Albertus Christiaan (Chris) de Frenne, geb. te Kampen op 15 okt 1880108, ovl. te Kampen op 24 aug 1881. 
  3.   Albertus Christiaan (Chris) de Frenne, geb. te Kampen op 1 nov 1882109, ovl. voor 1933, tr. met Maria van Reen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


   Lucas de Frenne39,40,41,42,43,44, tr. (2) te Naaldwijk op 26 nov 1886110 met Jannetje Hofland, dr. van Gozewinus Jacobus Hofland en Jannetje Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 15 jan 1863111, ovl. te Naaldwijk op 29 jan 1938. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Egbertha Jeannette (Bep) de Frenne114, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1887112,114, ovl. te Maassluis op 2 apr 1957113,114, volgt VIIIg
  2.   Jeanette Gozeriena (Jeannet) de Frenne117, geb. te Naaldwijk op 17 nov 1888115,117, ovl. te 's-Gravenhage op 17 jun 1982116,117, volgt VIIIh
  3.   Gosuinus Jacobus (Goos) de Frenne, geb. te Kampen op 11 nov 1890118, monteur. 
  4.   Gesina Egbertha Everdina (Gezien) de Frenne, geb. te Kampen op 17 jan 1893119, ovl. te Monster op 7 nov 1941, tr. te Naaldwijk op 20 mrt 1919121 met Adrianus Vermeer, zn. van Willem Vermeer en Hermina van der Mout, geb. te Naaldwijk op 23 feb 1891, tuinder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Lucas de Frenne, geb. te Gouda op 6 mrt 1894122, ovl. te Gouda op 3 jan 1895123
  6.   Lucas de Frenne, geb. te Gouda op 17 jan 1896124, ovl. te Gouda op 26 feb 1897125
  7.   Johanna Carolina (Jo) de Frenne127, geb. te Kampen op 13 feb 1898126, ovl. te Naaldwijk op 17 apr 1987128, tr. te 's-Gravenzande op 6 aug 1958 met Klaas Andeweg129, zn. van Jan Andeweg en Geertje Geertrui Ruitenberg, geb. te Naaldwijk op 13 jun 1896129,129, ovl. te Naaldwijk op 22 mrt 1977129, (Klaas tr. (1) te Naaldwijk op 25 okt 1922 met Krijna Willemina Steenks, dr. van Frans Leendert Steenks en Krijna Willemina Hofland.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Janna Jeanette Gozeriena (Jannie) de Frenne, geb. te Kampen op 13 nov 1900130, ovl. te Apeldoorn op 28 nov 1993131, tr. te Twello op 23 aug 1933 met Gerrit Jansen, zn. van Harmen Jansen en Hendrika Horst, geb. te Twello op 12 okt 1905, ovl. te Deventer op 28 feb 1983. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  9.   Lucie Aria Nicoletta (Luus) de Frenne, geb. te Kampen op 13 nov 1900132, ovl. te Rotterdam op 23 dec 1992133, volgt VIIIi
  10.   Arie Nicolaas (Aadje) de Frenne, geb. te Kampen op 3 jan 1903134, ovl. te Naaldwijk op 14 mrt 1905135VIIe.   Johannes de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 9 apr 185645, sigarenmaker, ovl. te Kampen op 16 apr 1945, tr. te Kampen op 22 nov 1877136 met Jantje Stuurop, dr. van Willem Stuurop en Mergje Koops, geb. te Kampen op 19 nov 1855137, ovl. te Kampen op 9 jun 1943. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Egberta de Frenne, geb. te Kampen op 25 dec 1877138, ovl. te Kampen op 26 nov 1975, volgt VIIIj
  2.   Willem de Frenne139, geb. te Kampen op 10 mrt 1879140, ovl. te Zwolle op 2 jul 1960, volgt VIIIk
  3.   Alberdina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 10 sep 1882141, ovl. te Arnhem op 14 jan 1968142, tr. te Kampen op 1 mei 1919143 met Huigbertus Gerardus Lambermon142, zn. van Bartholomeus Lambermon en Teuntje de Leeuwerk, geb. te Kampen op 17 jul 1885144, directeur, ovl. te Arnhem op 18 mei 1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Marretje de Frenne, geb. te Kampen op 19 okt 1884145, ovl. te Arnhem op 18 okt 1963146
  5.   Hendrika Johanna de Frenne46,148, geb. te Kampen op 4 sep 1886147, ovl. vermoedelijk te Alkmaar op 11 jun 1943, tr. te Amsterdam op 22 mrt 1922149 met Hermanus Hendrik Hofmeester150, zn. van Reijndert Hofmeester en Anna Maria Schreuder, geb. te Alkmaar op 26 sep 1877, ovl. te Alkmaar op 5 dec 1935151. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Aleida Willemina Petronella de Frenne, geb. te Kampen op 1 nov 1888152, modiste, ovl. te Kampen op 1 dec 1954. 
  7.   Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 22 apr 1890153, ovl. te Kampen op 12 jan 1893. 
  8.   Lucas de Frenne, geb. te Kampen op 22 sep 1892154, ovl. te Kampen op 12 jan 1893. 
  9.   Berendina Willemina de Frenne, geb. te Kampen op 26 jun 1894155, ovl. te Bussum op 7 mrt 1978156, volgt VIIIl
  10.   Pieter Willem de Frenne, geb. te Kampen op 7 mei 1897157, ovl. te Apeldoorn op 5 jan 1983158, volgt VIIImVIIf.   Pieter de Frenne46, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 8 feb 185847, sigarenmaker en winkelier, ovl. te Alkmaar op 2 okt 1915, tr. te Kampen op 29 sep 1887159 met Willemina Stuurop46, dr. van Willem Stuurop en Mergje Koops, geb. te Kampen op 29 mei 1860160, winkelierster. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Egberta de Frenne46, geb. te Alkmaar op 7 mrt 1888, ovl. te Alkmaar op 12 okt 1972161, tr. te Leiden op 23 feb 1915162 met Mr. Cornelis Hendrik Bosman164, zn. van Mr. Willem Cornelis Bosman en Cornelia Wilhelmina Sophia Verkerk, geb. te Alkmaar op 4 dec 1887, hoofdambtenaar Departement van Justitie te Batavia, ovl. te Utrecht op 26 nov 1947163. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.   Margaretha Willemina de Frenne46,165, geb. te Alkmaar op 5 mei 1889, ovl. te Amsterdam op 12 jun 1966166, tr. te Alkmaar op 29 mrt 1911167, (gesch. op 29 jul 1927) met Pieter Johannes Cornelis Adolf Duinker165, zn. van Cornelis Ariez Duinker en Jannetje van Grouw, geb. te Den Helder op 17 mei 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Albertus Christiaan de Frenne46,148, geb. te Alkmaar op 12 mrt 1891, volgt VIIIn
  4.   Willemina Pieternella de Frenne46,168, geb. te Alkmaar op 27 aug 1895, ovl. te Amstelveen op 3 jul 1984169, tr. (1) te Alkmaar op 5 nov 1918170, (gesch. op 30 apr 1926) met Dirk Haselhoff168, zn. van Rinke Haselhoff en Johanna Wijnmalen, geb. te Dokkum op 19 dec 1893, koffiebrander. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Amsterdam op 2 aug 1933171 met August (Guus) Sutherland, zn. van August Franciscus Sutherland en Sophia Linneman, geb. te Rotterdam op 7 apr 1894, ovl. te Amsterdam op 21 feb 1953. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIg.   Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 25 jul 185948, sigarensorteerder, ovl. te Kampen op 20 mei 1897, tr. te Arnhem op 23 sep 1896172 met Annetje Wilhelmina Brants, dr. van Willem Hendrik Brants en Johanna Maria van Jaarsveld, geb. te Arnhem op 24 jun 1865, ovl. in okt 1919. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 25 mrt 1897173, ovl. te Hilversum op 10 aug 1983174, volgt VIIIo

Generatie VIII

VIIIa.   Daniël Karel du Frenne77, zn. van Everdina Catherina du Frenne (VIIa), geb. te Amsterdam op 11 mrt 1879, bootwerker en krantenbezorger, ovl. te Amsterdam op 4 mrt 1954, tr. te Amsterdam op 9 mrt 1904175 met Martina Margaretha Lievense, dr. van Johannes Krijn Lievense en Neeltje de Groot, geb. te Amsterdam op 6 okt 1880, ovl. te Amsterdam op 4 okt 1937. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Alida Catharina du Frenne176, geb. te Amsterdam op 22 mrt 1905, ovl. te Amsterdam op 1 jul 1949, tr. te Amsterdam op 1 dec 1927177 met Ymert Norbart, zn. van Antonie Norbart en Teuntje de Krij, geb. te Amsterdam op 26 jul 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Johannes Jacobus du Frenne178, geb. te Amsterdam op 29 nov 1906, ovl. te Amsterdam op 21 aug 1968, volgt IXa
  3.  Martina Margaretha du Frenne, geb. te Rotterdam op 26 mei 1916. 

VIIIb.   Evert Karel du Frenne81, zn. van Everdina Catherina du Frenne (VIIa), geb. te Amsterdam op 21 aug 1890, zetkastelein, ovl. te Amsterdam op 6 jun 1949, tr. te Amsterdam op 27 jan 1916179, (gesch. te Amsterdam op 3 sep 1946) met Johanna Marie de Wit, dr. van Anthonij de Wit en Johanna Petronella Bonger, geb. te Amsterdam op 29 jan 1895. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Johan Peter du Frenne, geb. te Amsterdam op 16 jul 1916. 
  2.   Johanna Elisabeth du Frenne180, geb. te Amsterdam op 10 feb 1919, ovl. te Amsterdam op 2 feb 1965, volgt IXb

VIIIc.   Johannes Gerardus de Frenne34,93, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) en Neeltje Jans Donker, geb. te 's-Gravenhage op 2 jan 189792, machinist bij de koopvaardij, tr. te Hilversum op 5 nov 1930181 met Maria Hogenbirk93, dr. van Gerrit Jan Hogenbirk en Gerritje van der Schaft, geb. te Hilversum op 25 jun 1906. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

VIIId.   Dirk Willem de Frenne95,34, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) en Neeltje Jans Donker, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 189994, chauffeur, tr. te Hilversum op 19 mei 1926182 met Dirkje Hogenbirk95, geb. te Hilversum op 15 jul 1900. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

VIIIe.   Albertus Christianus de Frenne34,96, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) en Neeltje Jans Donker, geb. te Hilversum op 11 apr 1901, ovl. te Hilversum op 19 jun 198597, tr. te Hilversum op 29 jun 1927183,184 met Alida Elisabeth Klokke96, dr. van Christiaan Frederik Klokke en Gerritje Lafebre, geb. te Hilversum op 31 jul 1906, ovl. te Hilversum op 30 jun 1997. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

VIIIf.   Johannes Willem de Frenne34, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) en Neeltje Jans Donker, geb. te Hilversum op 13 mei 1917, ovl. te Hilversum op 3 dec 2003, tr. op 29 jul 1948 met Maria van der Laan, geb. op 13 jun 1922, ovl. op 1 apr 1994. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

VIIIg.   Egbertha Jeannette (Bep) de Frenne114, dr. van Lucas de Frenne (VIId) en Jannetje Hofland, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1887112,114, ovl. te Maassluis op 2 apr 1957113,114, tr. te Naaldwijk op 7 nov 1912185 met Johannes Hofland188, zn. van Abraham Hofland en Elisabeth van Lenteren, geb. te Naaldwijk op 18 okt 1887186,188, winkelier te Maassluis 188, ovl. te Maassluis op 20 jul 1983187,188
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1.   Elisabeth Arina (Bep) Hofland, geb. te Naaldwijk op 20 aug 1913, ovl. vermoedelijk te Bilthoven op 29 okt 1991189, tr. te Maassluis op 1 sep 1938190 met Pieter Brouwer, zn. van Arij Cornelis Brouwer en Cornelia van der Windt, geb. te Maassluis op 8 sep 1911191, ondernemer, ovl. te Bilthoven op 10 sep 1993. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  2.   Jannetje Lucie (Jannie) Hofland, geb. te Naaldwijk op 9 mrt 1915, ovl. te Vlaardingen op 8 dec 2005192, tr. te Maassluis op 11 nov 1937193 met Johan Adam Koevoet, zn. van Cornelis Koevoet en Johanna Henneveld, geb. te Bergschenhoek op 30 mrt 1912, bankemployé, ovl. te Vlaardingen op 7 jul 1985. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.   Lucie (Luus) Hofland, geb. te Naaldwijk op 2 nov 1916, ovl. vermoedelijk te Maassluis op 17 nov 2005194, tr. (1) te Maassluis op 3 dec 1942 met Louwrens Robbemond, zn. van Cornelis Robbemond en Stephina Jonkman, geb. te Maassluis op 29 nov 1911195, timmerman, ovl. te Schiedam op 1 aug 1968, begr. te Maassluis 196. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (2) te Zaanstad op 1 nov 1974 met Jan Tijmen Vis, zn. van Jan Vis en Hendrika Anna van Spronsen, geb. te Ter Aar op 6 sep 1912, ondernemer, ovl. te Zaandijk op 18 jan 2000. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Abraham (Bram) Hofland, geb. te Naaldwijk op 3 mrt 1918, rijksambtenaar, ovl. te Maassluis op 15 jan 2000197, begr. te Maassluis198, tr. te 's-Gravenhage op 28 okt 1942200,201 met Hilletje Verschuur, dr. van Jan Verschuur en Maria Boxhoorn, geb. te Maassluis op 27 nov 1920, ovl. te Vlaardingen op 12 sep 2005202,203, begr. te Maassluis. Uit dit huwelijk 6 kinderen199
  5.  Johannes (Johan) Hofland, geb. te Naaldwijk op 22 okt 1919, smid, ovl. te Rotterdam op 21 nov 1993, tr. te Maassluis op 23 jan 1947 met Maria Ludoina Terlouw, dr. van Cornelis Terlouw en Johanna Maria van Deursen, geb. te Maassluis op 28 jan 1921, ovl. te Maassluis op 20 nov 1990. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  6.   Jeannette Goserina (Jeannet) Hofland, geb. te Maassluis op 8 nov 1921, ovl. op 23 nov 2013, tr. te Maassluis op 17 dec 1942 met Jan Johannes Baatenburg de Jong, zn. van Dirk Baatenburg de Jong en Jannetje van der Meer, geb. te Maassluis op 23 jun 1916, hoofduitvoerder, ovl. te Vlaardingen op 19 jan 2005204. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  7.   Johanna Margaretha (Jopie) Hofland, geb. te Maassluis op 15 dec 1922, ovl. te Schiedam op 19 sep 2009205, tr. te Maassluis op 1 dec 1948 met Willem Snoeyenbos, zn. van Willem Snoeyenbos en Cornelia Dekker, geb. te Maassluis op 30 jul 1919, ambtenaar NS, ovl. te Nieuwegein op 30 jan 2001. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  8.   Albertus Christiaan (Chris) Hofland, geb. te Maassluis op 26 okt 1924, ovl. te Maassluis op 4 dec 1924206
  9.   Albertus Christiaan (Chris) Hofland, geb. te Maassluis op 15 okt 1926, ovl. te Maassluis op 11 jan 1928207VIIIh.   Jeanette Gozeriena (Jeannet) de Frenne117, dr. van Lucas de Frenne (VIId) en Jannetje Hofland, geb. te Naaldwijk op 17 nov 1888115,117, ovl. te 's-Gravenhage op 17 jun 1982116,117, tr. te Naaldwijk op 11 mrt 1915208 met Gerardus Hofland211, zn. van Abraham Hofland en Elisabeth van Lenteren, geb. te Naaldwijk op 19 aug 1889210,211, kruidenier te Maassluis en Den Haag 211, ovl. te 's-Gravenhage op 1 jan 1969209,211
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.  Abraham Hofland, geb. te Maassluis op 16 mrt 1918, rijksambtenaar, ouderling geref. kerk 's-Hertogenbosch, ovl. op 26 sep 1993, tr. te Vught op 26 jul 1950 met Tjitske Veenstra, dr. van Tjipke Veenstra en Lamberta Smallenbroek, geb. te Leek op 18 nov 1920, ovl. op 11 nov 2007. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Lucas Hofland, geb. te Maassluis op 19 sep 1919, bankemployé, ovl. op 5 feb 1997, tr. te 's-Gravenhage op 14 mrt 1951. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Gerardus Hofland, geb. te Maassluis op 17 dec 1920, rijksambtenaar, ovl. op 15 jan 1995, tr. te 's-Gravenhage op 23 apr 1947. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Jannetje Hofland, geb. te Maassluis op 3 mrt 1922, ovl. op 27 feb 1997, begr. te Rijswijk, tr. te 's-Gravenhage op 13 aug 1952 met Anton van Dommelen, zn. van Abraham Jacob van Dommelen en Helena van der Hoorn, geb. te 's-Gravenhage op 12 jan 1926, bakker, rijksambtenaar, ovl. op 4 sep 1990, begr. te Rijswijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Elisabeth Hofland, geb. te Maassluis op 24 jul 1923, ovl. op 22 jul 2006, tr. (1) te Geleen op 14 jan 1946, (gesch. op 14 okt 1957). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te 's-Gravenhage op 12 jul 1961 met Pieter van der Laan de Vries, zn. van Bernardus Wilhelm van der Laan de Vries en Johanna van Hulst, geb. te Haarlem op 15 apr 1912, rijksambtenaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Egbertha Jeanette Hofland, geb. te Maassluis op 20 apr 1925, ovl. in 2006, tr. te Newton-le-Willows[Gbr] op 25 jan 1947. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jeanette Gozeriena Hofland, geb. te 's-Gravenhage op 18 aug 1933, rijksambtenaar, ovl. op 13 okt 2006. VIIIi.   Lucie Aria Nicoletta (Luus) de Frenne, dr. van Lucas de Frenne (VIId) en Jannetje Hofland, geb. te Kampen op 13 nov 1900132, ovl. te Rotterdam op 23 dec 1992133, tr. te Naaldwijk op 7 aug 1934 met Okke Titus Emmens213, zn. van Harm Emmens en Dirkje Bosgra, geb. te Tienhoven op 14 jul 1899213, kantoorbediende, bankbeambte 213, ovl. te Rotterdam op 14 jan 1978212,213
 Uit dit huwelijk 4 kinderen. VIIIj.   Egberta de Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIIe) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 25 dec 1877138, ovl. te Kampen op 26 nov 1975, tr. te Kampen op 31 mei 1911214 met Migchiel van der Zee, zn. van Kornelis Migchiels van der Zee en Antje Dijkstra, geb. te Smallingerland op 22 jun 1882, ovl. te Kampen op 7 apr 1960215
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Kornelis van der Zee, geb. te Enschede op 22 apr 1912, tr. met Ankie Bosch, geb. te Culemborg. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes van der Zee, geb. te Kampen op 24 aug 1913, tr. met Jacoba Maria van Hulzen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna van der Zee, geb. te Kampen op 26 dec 1918, ovl. te Appelscha, tr. met Willem Geertrudes Berkhoff, zn. van Pieter Jan Berkhoff en Marthina Verlare, geb. te Rotterdam op 25 jan 1908, ovl. te Enschede. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIk.   Willem de Frenne139, zn. van Johannes de Frenne (VIIe) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 10 mrt 1879140, ovl. te Zwolle op 2 jul 1960, tr. te IJsselmuiden op 27 mei 1908216 met Jennigje Selles139, dr. van Hermanus Sellis en Evertje van der Steege, geb. te IJsselmuiden op 16 aug 1879, ovl. te Deventer. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Johannes Hermanus de Frenne139, geb. te Wijhe op 20 feb 1909, ovl. te Helmond circa 1997, tr. te Helmond op 7 sep 1934 met Johanna Franciska van Bokhoven, dr. van Joannes Mathias van Bokhoven en Josephina Huberdina Jansen, geb. te Helmond op 15 dec 1899, ovl. te Los Angeles[Usa]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIl.   Berendina Willemina de Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIIe) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 26 jun 1894155, ovl. te Bussum op 7 mrt 1978156, tr. te Kampen op 9 nov 1916217 met Johan de Ruiter, zn. van Arend de Ruiter en Petronella Hendrika Ites, geb. te Enschede op 6 jun 1891, ovl. te Bussum op 10 nov 1977218
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Janny de Ruiter, geb. te Borne, tr. met Louis de Boer, geb. te Bussum op 6 apr 1909, ovl. te Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Petronella Hendrika de Ruiter, geb. te Zaandam op 30 mrt 1920, tr. met Johannes Christiaan Hendricus Boom, zn. van Hendrik Johannes Boom en Willemina Elisabeth Polm, geb. te 's-Gravenhage op 2 nov 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Berendina Willemina de Ruiter, geb. te Zaandam op 16 aug 1921, ovl. te Bussum circa 2001. VIIIm.   Pieter Willem de Frenne, zn. van Johannes de Frenne (VIIe) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 7 mei 1897157, ovl. te Apeldoorn op 5 jan 1983158, tr. (1) met Jantina Klasina Kuik, dr. van Jan Kuik en Klaasje Broek, geb. te Meppel op 15 okt 1899, ovl. te Apeldoorn op 25 jan 1938. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind de Frenne, geb. te Apeldoorn op 8 nov 1927. 
  2.  Carla Jeannette de Frenne, geb. te Apeldoorn op 21 jun 1933, ovl. te Puidoux[Che] op 25 mei 1984, tr. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Pieter Willem de Frenne, tr. (2) met J. L. D. Elhorst
 Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIn.   Albertus Christiaan de Frenne46,148, zn. van Pieter de Frenne (VIIf) en Willemina Stuurop, geb. te Alkmaar op 12 mrt 1891, sigarenfabrikant, tr. te Koedijk op 8 mei 1919219 met Neeltje Boldewijn148, dr. van Jacob Boldewijn en Diderika Johanna Francina Maria Stam, geb. te Koedijk op 17 mrt 1898, ovl. vermoedelijk te Alkmaar op 27 mei 1983220
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Pieter de Frenne148, geb. te Alkmaar op 14 nov 1921, ovl. te Alkmaar op 5 apr 1971221, tr. op 27 jun 1970222 met W. Kieft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIo.   ir. Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIIg) en Annetje Wilhelmina Brants, geb. te Kampen op 25 mrt 1897173, ovl. te Hilversum op 10 aug 1983174, tr. te Arnhem op 18 mei 1923223 met Helena Theodora Berghuis, dr. van Willem Hendrik Berghuis en Helena Theodora Nicaise, geb. te Arnhem op 10 dec 1896, ovl. te Hilversum op 31 dec 1984224
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Angeline Helene de Frenne, geb. te Norg op 27 nov 1929, ovl. te White Rock[Can] op 24 nov 2002, tr. (1) met P. A. Huitema, zn. van Albert Jan Huitema en Gerritje Bruininkweerd. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Pieter Kalis, zn. van Pieter Kalis en Sara Kolijn, geb. te Den Burg op 29 okt 1929, ovl. te Surrey[Can] op 21 mrt 2014. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IX

IXa.   Johannes Jacobus du Frenne178, zn. van Daniël Karel du Frenne (VIIIa) en Martina Margaretha Lievense, geb. te Amsterdam op 29 nov 1906, chauffeur, sjouwerman, magazijnbediende, conducteur, ovl. te Amsterdam op 21 aug 1968, tr. (1) te Amsterdam op 20 okt 1937, (gesch. te Amsterdam op 2 jul 1949) met Johanna Maria Kools, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1912. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Johannes Jacobus du Frenne178, tr. (2) te Amsterdam op 4 aug 1949, (gesch. te Amsterdam op 12 mei 1955)225 met Hendrika Gijsbertha van den Born, geb. te Amsterdam op 24 nov 1906. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXb.   Johanna Elisabeth du Frenne180, dr. van Evert Karel du Frenne (VIIIb) en Johanna Marie de Wit, geb. te Amsterdam op 10 feb 1919, ovl. te Amsterdam op 2 feb 1965, 
 Zij krijgt geen kinderen. 


Bronnen:

1. BS Huwelijk Johann Anton de Frenne en Johanna C v Dooren, FamilySearch, Aktenr: 66, Kampen, 11 okt 1838 

2. Bev reg Johannes de Frenne en E.K. Esmeijer, Gemeentearchief Kampen, Kampen, van 1850 tot 1860 

3. BS Geboorte Johannes de Frenne (Van Dooren), Historisch Centrum Overijssel, Kampen, 16 nov 1824 

4. BS Geboorte Albertus Chr. de Frenne (Van Dooren), Historisch Centrum Overijssel, Kampen, 22 mei 1829 

5. BS Geboorte Hendrika en Everdina van Dooren (De Frenne), Historisch Centrum Overijssel, Kampen, 26 jun 1833 

6. BS Geboorte Theresia de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 135, Kampen, 23 apr 1839 

7. BS Geboorte Johann Anton de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 204, Kampen, 3 aug 1841 

8. BS Geboorte Johannes Antonius de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 10, Kampen, 9 jan 1843 

9. BS Geboorte Geziena de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 398, Kampen, 27 dec 1845 

10. BS Geboorte Jan de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 5, Kampen, 6 jan 1854 

11. BS Huwelijk Johannes de Frenne en Everdina Kath. Esmeijer, FamilySearch, Aktenr: 35, Kampen, 6 jun 1844 

12. BS Geboorte Everdina Katharina Esmeijer, Historisch Centrum Overijssel, Kampen, 3 okt 1825 

13. BS Geboorte Johanna Kristina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 257, Kampen, 16 aug 1845 

14. BS Huwelijk Willem Tolhuis en Johanna Kristina de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 131, Zwolle, 21 okt 1869 

15. BS Huwelijk Johan H Stadtman en Johanna Kristina de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 121, Zwolle, 15 sep 1887 

16. BS Geboorte Aleida Elzina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 223, Kampen, 3 jul 1849 

17. BS Huwelijk Hermanus van Delden en Aleida Elzina de Frenne, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 311, Rotterdam, 1 mei 1878 

18. BS Huwelijk Cent van Braasem en Aleida Elzina de Frenne, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 1246, Rotterdam, 12 sep 1894 

19. BS Overlijden Cent den Braasem, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 354, Delft, 12 aug 1927 

20. BS Huwelijk Cent den Braasem en Christina Geel, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 993, Rotterdam, 8 okt 1884 

21. BS Geboorte Everdina Catharina du Frenne, Gemeentearchief Zaanstad, Aktenr: 149, Zaandam, 13 apr 1852 

22. BS Overlijden Everdina Catharina du Frenne, Gemeentearchief Amsterdam, Aktenummer: 269, Amsterdam, 31 dec 1938 

23. BS Geboorte Hendrika du Frenne, Gemeentearchief Zaanstad, Aktenr: 406, Zaandam, 28 nov 1853 

24. BS Geboorte Johanna Gesina Dufrenne, Gemeentearchief Zaanstad, Aktenr: 226, Zaandam, 22 jul 1856 

25. BS Geboorte Johanna Gesina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 434, Kampen, 11 dec 1858 

26. BS Huwelijk Gerrit Russcher en Johanna Gesina de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 34, Assen, 12 mei 1886 

27. BS Huwelijk Johannes de Frenne en Alberdina Hendrika Meijer, FamilySearch, Aktenr: 33, Kampen, 10 mei 1861 

28. BS Geboorte Alberdina Hendrika Meijer, Historisch Centrum Overijssel, Kampen, 24 aug 1830 

29. BS Geboorte Albertus Christianus de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 493, Kampen, 12 dec 1862 

30. BS Geboorte Albertus Christianus de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 98, Kampen, 29 feb 1864 

31. BS Geboorte Cornelia de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 150, Kampen, 25 apr 1867 

32. BS Geboorte Dirk Willem de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 379, Kampen, 2 sep 1871 

33. Rouwadvertentie Dirk Willem de Frenne, Knipselarchief Weesp, Hilversum, 28 feb 1965 

34. Perskrt Dirk Willem de Frenne en N.J. Donker, Gemeentearchief Hilversum, Hilversum 

35. BS Huwelijk Albertus Christiaan de Frenne en Egbertha ten Kleij, FamilySearch, Aktenr: 50, Kampen, 26 mei 1853 

36. BS Geboorte Egbertha ten Kleij, Historisch Centrum Overijssel, Kampen, 21 nov 1828 

37. BS Geboorte Albertus Johannes de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 342, Kampen, 25 sep 1853 

38. BS Geboorte Lucas de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 413, Kampen, 30 dec 1854 

39. Perskrt Lucas de Frenne en Jannetje Hofland, Historisch Archief Westland, J, van 1910 tot 1940 

40. Bev reg Lucas de Frenne en Jannetje Hofland, Groene Hart Archieven, Deel 6 blz 9, Gouda, van 1880 tot 1900 (29 dec 1854) 

41. Bev reg Lucas de Frenne en Jannetje Hofland, Historisch Archief Westland, F 272, Naaldwijk, 6 mei 1904 (29 dec 1854) 

42. Bev reg Lucas de Frenne en Jannetje Hofland, Historisch Archief Westland, F 68a, Naaldwijk, circa 1908 (29 dec 1854) 

43. Bev reg Lucas de Frenne en Jannetje Hofland, Historisch Archief Westland, F 102, Naaldwijk, circa 1909 (29 dec 1854) 

44. Bev reg Lucas de Frenne en Jannetje Hofland, Historisch Archief Westland, F223, Naaldwijk, circa 1910 (29 dec 1854) 

45. BS Geboorte Johannes de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 145, Kampen, 10 apr 1856 

46. Perskrt Pieter de Frenne en Willemina Stuurop, Gemeentearchief Alkmaar, 1910-1939, j 

47. BS Geboorte Pieter de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 72, Kampen, 10 feb 1858 

48. BS Geboorte Albertus Christiaan de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 281, Kampen, 26 jul 1859 

49. BS Geboorte Egbertha de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 74, Kampen, 14 feb 1861 

50. BS Geboorte Gesiena de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 218, Kampen, 4 mei 1863 

51. BS Huwelijk Dirk Bijl en Gesiena de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 50, Kampen, 14 mei 1903 

52. BS Huwelijk Dirk Bijl en Trijntje Lieverst, FamilySearch, Aktenr: 6, Watergraafsmeer, 14 apr 1887 

53. BS Geboorte Everdina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 134, Kampen, 22 mrt 1865 

54. BS Geboorte Everdina Christina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 229, Kampen, 19 jun 1867 

55. BS Huwelijk Jacobus Machielse en Everdina Christina de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 144, Kampen, 11 nov 1890 

56. BS Geboorte Hermina Christina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 17, Kampen, 11 jan 1855 

57. BS Geboorte Andries Alexander de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 407, Kampen, 3 nov 1857 

58. BS Huwelijk Aleaxander Jacobus Roos en Hendrika de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 87, Kampen, 24 sep 1863 

59. BS Overlijden Alexander J Roos, Gemeentearchief Kampen, Aktenummer: 260, Kampen, 20 jun 1879 

60. BS Geboorte Maria Theresia Roos, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 299, Kampen, 17 jul 1871 

61. BS Overlijden Maria Theresia Roos, Gemeentearchief Den Haag, Aktenummer: 480, 's-Gravenhage, 17 feb 1923 

62. BS Huwelijk Jacob Dirk Oerlemans en Maria Theresia Roos, FamilySearch, Aktenr: 69, Middelburg, 26 jun 1896 

63. BS Huwelijk Jacob D Oerlemans en Wilhelmina A Mallee, Gemeentearchief Den Haag, 160 A, 's-Gravenhage, 20 feb 1924 

64. BS Geboorte Wilhelmina Alida Mallee, Gemeentearchief Den Haag, Aktenr: 2992, 's-Gravenhage, 28 jul 1886 

65. BS Geboorte Christiaan de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 94, Kampen, 8 mrt 1856 

66. BS Geboorte Christiaan de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 58, Kampen, 7 feb 1860 

67. BS Geboorte Jan Anthonie de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 119, Kampen, 7 mrt 1862 

68. BS Geboorte Hermina Christina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 416, Kampen, 25 sep 1865 

69. BS Huwelijk Jan Diepbrink en Hermina Christina de Frenne, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 1357, Amsterdam, 20 jun 1888 

70. BS Geboorte Jan Diepbrink, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 427, Kampen, 21 sep 1863 

71. BS Geboorte Christina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 314, Kampen, 27 jul 1868 

72. BS Huwelijk Johannes Eenschoten en Christina de Frenne, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 796, Amsterdam, 25 apr 1894 

73. BS Geboorte Johannes Eenschoten, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 185, Kampen, 17 mei 1867 

74. BS Huwelijk Pieter Wit en Theresia de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 4, Kampen, 26 jan 1865 

75. BS Huwelijk Pieter Wit en Elizabeth Frederika Sievers, FamilySearch, Aktenr: 40, Kampen, 28 jun 1855 

76. BS Geboorte Elizabeth Frederika Sievers, Historisch Centrum Overijssel, Kampen, 6 okt 1831 

77. Perskrt Daniel Karel du Frenne 1879-1954, PK014643 

78. Perskrt Johanna Elisabeth du Frenne 1882-1968, PK014661 

79. BS Huwelijk Johannes Frederik Spaan en Johanna E du Frenne, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 4138, Amsterdam, 16 dec 1903 

80. BS Huwelijk Klaas Gerrit ten Have en Johanna Elisabeth du Frenne, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 512, Amsterdam, 19 jul 1922 

81. Perskrt Evert Karel du Frenne 1890-1949, PK014664 

82. BS Huwelijk Albertus Christianus de Frenne en Jansje Berghuijs, FamilySearch, Aktenr: 3, Kampen, 24 jan 1889 

83. BS Geboorte Jansje Berghuijs, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 454, Kampen, 27 okt 1866 

84. BS Huwelijk Gerrit Steinvoord en Jansje Berghuijs, FamilySearch, Aktenr: 32, Kampen, 13 apr 1899 

85. BS Geboorte Johannes de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 365, Kampen, 17 jul 1889 

86. BS Geboorte Evertdina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 474, Kampen, 13 sep 1890 

87. BS Huwelijk Martijn Schuurhuis en Evertdina de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 135, Kampen, 4 okt 1917 

88. BS Geboorte Alberdina Hendrika de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 617, Kampen, 27 dec 1892 

89. BS Geboorte Berend de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 161, Kampen, 30 mrt 1894 

90. BS Geboorte Cornelia de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 455, Kampen, 15 sep 1896 

91. BS Huwelijk Dirk Willem de Frenne en Neeltje Jans Donker, FamilySearch, Aktenr: 113, Den Helder, 6 aug 1896 

92. BS Geboorte Johannes Gerardus de Frenne, Gemeentearchief Den Haag, Aktenr: 19, 's-Gravenhage, 2 jan 1897 

93. Afgeschermd, J 

94. BS Geboorte Dirk Willem de Frenne, Gemeentearchief Den Haag, Aktenr: 4636, 's-Gravenhage, 13 okt 1899 

95. Afgeschermd, BR012383 

96. Afgeschermd, Gemeentearchief Hilversum, Hilversum, van 1920 tot 1930 

97. Rouwadvertentie Albertus Christianus de Frenne, Knipselarchief Weesp, Hilversum, 19 jun 1985 

98. Perskrt Johannes O Kriegsman en N J de Frenne, BR012600 

99. BS Huwelijk Johannes Olferdus Kriegsman en Neeltje J d Frenne, FamilySearch, Aktenr: 303, Hilversum, 4 sep 1929 

100. Rouwadvertentie Johannes Olferdus Kriegsman, Knipselarchief Weesp, Hilversum, 13 apr 1967 

101. Perskrt Hendrik de Frenne en J C Hellewegen, BR012387 

102. Rouwadvertentie Johanna C Hellewegen, Knipselarchief Weesp, Hilversum, 21 nov 1995 

103. BS Huwelijk Lucas de Frenne en Anna Marg. van Werven Vinke, FamilySearch, Aktenr: 111, Kampen, 17 okt 1878 

104. BS Geboorte Anna Margaretha van Werven Vinke, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 238, Kampen, 6 aug 1856 

105. BS Geboorte Hendrika Margrieta de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 424, Kampen, 1 sep 1879 

106. Rouwadvertentie Hendrika M. de Frenne, Knipselarchief Weesp, Zwolle, 25 jan 1957 

107. BS Huwelijk Hendrikus Huiberts en Hendrika Margrieta de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 89, Zwolle, 23 mei 1906 

108. BS Geboorte Albertus Christiaan de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 543, Kampen, 15 okt 1880 

109. BS Geboorte Albertus Christiaan de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 590, Kampen, 2 nov 1882 

110. BS Huwelijk Lucas de Frenne en Jannetje Hofland, Historisch Archief Westland, Aktenr: 42, Naaldwijk, 26 nov 1886 

111. BS Geboorte Jannetje Hofland, Historisch Archief Westland, Aktenr: 5, Naaldwijk, 15 jan 1863 

112. BS Geboorte Egbertha Jeannette de Frenne, Historisch Archief Westland, Aktenr: 70, Naaldwijk, 17 mei 1887 

113. Rouwadvertentie Egbertha J. de Frenne, Knipselarchief Weesp, Maassluis, 2 apr 1957 

114. Perskrt Egbertha J de Frenne 1887-1957, PK003563 

115. BS Geboorte Jeanette Gozerina de Frenne, Historisch Archief Westland, Aktenr: 164, Naaldwijk, 20 nov 1888 

116. Rouwadvertentie Jeanette G. de Frenne, Knipselarchief Weesp, 's-Gravenhage, 17 jun 1982 

117. Perskrt Jeanette G de Frenne 1888-1982, PK003581 

118. BS Geboorte Gosuinus Jacobus de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 563, Kampen, 12 nov 1890 

119. BS Geboorte Gesina Egbertha Everdina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 37, Kampen, 18 jan 1893 

120. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, Monster, van 1886 tot 1952 (7 nov 1941 akte 92) 

121. BS Huwelijk Adrianus Vermeer en Gesina E.E. de Frenne, Historisch Archief Westland, Aktenr: 7, Naaldwijk, 20 mrt 1919 

122. BS Geboorte Lucas de Frenne, Groene Hart Archieven, Aktenr: 143, Gouda, 6 mrt 1894 

123. BS Overlijden Lucas de Frenne, Groene Hart Archieven, Aktenummer: 9, Gouda, 4 jan 1895 

124. BS Geboorte Lucas de Frenne, Groene Hart Archieven, Aktenr: 45, Gouda, 17 jan 1896 

125. BS Overlijden Lucas de Frenne, Groene Hart Archieven, Aktenummer: 102, Gouda, 26 feb 1897 

126. BS Geboorte Johanna Carolina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 81, Kampen, 14 feb 1898 

127. Bev reg. Johanna C de Frenne, Historisch Archief Westland, Naaldwijk, circa 1940 

128. Rouwadvertentie Johanna Carolina de Frenne, Knipselarchief Weesp, Naaldwijk, 17 apr 1987 

129. Perskrt Klaas Andeweg 1896-1977, PK009493 

130. BS Geboorte Janna Jeanette Gozeriena de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 556, Kampen, 14 nov 1900 

131. Rouwadvertentie Janna J G de Frenne, Knipselarchief Weesp, Apeldoorn, 28 nov 1993 

132. BS Geboorte Lucie Aria Nicoletta, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 557, Kampen, 14 nov 1900 

133. Rouwadvertentie Lucie Aria N de Frenne, Knipselarchief Weesp, Rotterdam, 23 dec 1992 

134. BS Geboorte Arie Nicolaas de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 8, Kampen, 5 jan 1903 

135. BS Overlijden Arie N de Frenne, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 27, Naaldwijk, 15 mrt 1905 

136. BS Huwelijk Johannes de Frenne en Jantje Stuurop, FamilySearch, Aktenr: 158, Kampen, 22 nov 1877 

137. BS Geboorte Jantje Stuurop, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 411, Kampen, 20 nov 1855 

138. BS Geboorte Egberta de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 642, Kampen, 27 dec 1877 

139. Gezinskrt Willem de Frenne en Jennigje Sellis, Gemeentearchief Alkmaar, 1910-1939 

140. BS Geboorte Willem de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 106, Kampen, 11 mrt 1879 

141. BS Geboorte Alberdina Christina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 494, Kampen, 11 sep 1882 

142. Rouwadvertentie Alberdina Christina de Frenne, Knipselarchief Weesp, Arnhem, 14 jan 1968 

143. BS Huwelijk Huigbertus G Lamberdon en Alberdina C de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 43, Kampen, 1 mei 1919 

144. BS Geboorte Huigbertus Gerardus Lambermon, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 360, Kampen, 18 jul 1885 

145. BS Geboorte Marretje de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 533, Kampen, 20 okt 1884 

146. Los papiertje, Knipselarchief Weesp, Arnhem, 18 okt 1963 

147. BS Geboorte Hendrika Johanna de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 470, Kampen, 6 sep 1886 

148. Gezinskrt Albertus C de Frenne en N. Boldewijn, Gemeentearchief Alkmaar, 1910-1939 

149. BS Huwelijk Hermanus H Hofmeester en Hendrika J de Frenne, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 181, Amsterdam, 22 mrt 1922 

150. Gezinskrt Hermanus H Hofmeester en H.J. de Frenne, Gemeentearchief Alkmaar, 1910-1939, j 

151. Rouwadvertentie Hermanus H. Hofmeester, Knipselarchief Weesp, Alkmaar, 5 dec 1935 

152. BS Geboorte Aleida Willemina P. de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 562, Kampen, 1 nov 1888 

153. BS Geboorte Albertus Christiaan de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 206, Kampen, 23 apr 1890 

154. BS Geboorte Lucas de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 457, Kampen, 23 sep 1892 

155. BS Geboorte Berendina Willemina de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 304, Kampen, 27 jun 1894 (circa 26 jun 1894) 

156. Rouwadvertentie Berendina Willemina de Frenne, Knipselarchief Weesp, Bussum, 7 mrt 1978 

157. BS Geboorte Pieter Willem de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 268, Kampen, 8 mei 1897 

158. Rouwadvertentie Pieter Willem de Frenne, Knipselarchief Weesp, Apeldoorn, 5 jan 1983 

159. BS Huwelijk Pieter de Frenne en Willemina Stuurop, FamilySearch, Aktenr: 100, Kampen, 29 sep 1887 

160. BS Geboorte Willemina Stuurop, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 211, Kampen, 30 mei 1860 

161. Rouwadvertentie Egberta de Frenne, Knipselarchief Weesp, Alkmaar, 12 okt 1972 

162. BS Huwelijk Cornelis Hendrik Bosman en Egberta de Frenne, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 55, Leiden, 23 feb 1915 

163. Rouwadvertentie Mr Cornelis H Bosman, Knipselarchief Weesp, Alkmaar, 26 nov 1947 

164. Perskrt Egberta de Frenne - C.H. Bosman, Gemeentearchief Alkmaar, 1910-1939 

165. Gezinskrt van Margaretha Willemina de Frenne, Gemeentearchief Alkmaar, 1910-1939, j 

166. Rouwadvertentie Margaretha Willemina de Frenne, Knipselarchief Weesp, Amsterdam, 12 jun 1966 

167. BS Huwelijk Pieter J. C.A. Duinker en Margaretha W. de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 26, Alkmaar, 29 mrt 1911 

168. Gezinskrt Dirk Haselhoff en Willemina P de Frenne, Gemeentearchief Alkmaar, 1910-1939 

169. Rouwadvertentie Willemina P. de Frenne, Knipselarchief Weesp, Amstelveen, 3 jul 1984 

170. BS Huwelijk Dirk Haselhoff en Willemina Pieternella de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 147, Alkmaar, 5 nov 1918 

171. Huwelijksadvertentie Sutherland - de Frenne, Knipselarchief Weesp, Amsterdam, 2 aug 1933 

172. BS Huwelijk Albertus C de Frenne en Annetje W Brants, Gelders Archief, Aktenr: 306, Arnhem, 23 sep 1896 

173. BS Geboorte Albertus Christiaan de Frenne, Historisch Centrum Overijssel, Aktenr: 182, Kampen, 26 mrt 1897 

174. Rouwadvertentie Albertus Chr de Frenne, Knipselarchief Weesp, Hilversum, 10 aug 1983 

175. BS Huwelijk Daniël Karel du Frenne en Martina Marg. Lievense, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 598, Amsterdam, 9 mrt 1904 

176. Perskrt Alida Catharina du Frenne 1905-1949, PK014645 

177. BS Huwelijk Ymert Norbart en Alida Catharina du Frenne, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 715, Amsterdam, 1 dec 1927 

178. Perskrt Johannes J du Frenne 1906-1968, PK014646 

179. BS Huwelijk Evert Karel du Frenne en Johanna Maria de Wit, Noord-Hollands Archief, Aktenr: 49, Amsterdam, 27 jan 1916 

180. Perskrt Johanna Elisabeth du Frenne 1919-1965, j 

181. BS Huwelijk Johannes Gerardus de Frenne en Maria Hogenbirk, FamilySearch, Aktenr: 403, Hilversum, 5 nov 1930 

182. BS Huwelijk Dirk Willem de Frenne en Dirkje Hogenbrink, FamilySearch, Aktenr: 131, Hilversum, 19 mei 1926 

183. Trouwboekje de Frenne-Klokke, 29 jun 1927 

184. BS Huwelijk Albertus Chr de Frenne en Alida Elisabeth Klokke, FamilySearch, Aktenr: 155, Hilversum, 29 jun 1927 

185. BS Huwelijk Johannes Hofland en Egbertha J. de Frenne, Historisch Archief Westland, Aktenr: 41, Naaldwijk, 7 nov 1912 

186. BS Geboorte Johannes Hofland, Historisch Archief Westland, Aktenr: 145, Naaldwijk, 20 okt 1887 

187. Rouwkaart Johannes Hofland, Persoonlijke kaart, Maassluis, 20 jul 1983 

188. Perskrt Johannes Hofland 1887-1983, PK003564 

189. Bedankkaartje Elisabeth Arina Hofland, Persoonlijke kaart, Bilthoven, 29 okt 1991 

190. BS Huwelijk Pieter Brouwer en Elisabeth Arina Hofland, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 45, Maassluis, 1 sep 1938 

191. BS Geboorte Pieter Brouwer, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 175, Maassluis, 9 sep 1911 

192. Rouwkaart Jannetje Lucie Hofland, Persoonlijke kaart, Vlaardingen, 8 dec 2005 

193. BS Huwelijk Johan Adam Koevoet en Jannetje Lucie Hofland, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 73, Maassluis, 11 nov 1937 

194. Rouwadvertentie Lucie Hofland, Maassluisse Courant, 23-11-2005, Maassluis, 17 nov 2005 

195. BS Geboorte Louwrens Robbemond, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 242, Maassluis, 1 dec 1911 

196. Graf Louwrens Robbemond, Algemene begraafplaats, Maassluis 

197. Rouwadvertentie Abraham Hofland, Maassluisse Courant, 19-1-2000, Maassluis, 15 jan 2000 

198. Graf Abraham Hofland en Hilletje Verschuur, Algemene begraafplaats, Maassluis (20 jan 2000) 

199. Trouwboekje Abraham Hofland en Hilletje Verschuur, 's-Gravenhage, 28 okt 1942 

200. Trouwkaarten, 's-Gravenhage, 28 okt 1942 

201. BS Huwelijk Abraham Hofland en Hilletje Verschuur, Persoonlijk briefje, 's-Gravenhage, 28 okt 1942 (28 okt 1942) 

202. Rouwkaart Hilletje Verschuur, Persoonlijke kaart, Vlaardingen, 12 sep 2005 

203. Graf Abraham Hofland en Hilletje Verschuur, Algemene begraafplaats, Maassluis (16 sep 2005) 

204. Rouwkaart Jan Baatenburg de Jong, Persoonlijke kaart, Vlaardingen, 19 jan 2005 

205. Rouwkaart Jopie Hofland, Persoonlijke kaart, Schiedam, 19 sep 2009 

206. BS Overlijden Albertus Christiaan Hofland, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 90, Maassluis, 5 dec 1924 

207. BS Overlijden Albertus Christiaan Hofland, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 7, Maassluis, 12 jan 1928 

208. BS Huwelijk Gerardus Hofland en Jeanette G. de Frenne, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Naaldwijk, 11 mrt 1915 

209. Rouwadvertentie Gerardus Hofland, Knipselarchief Weesp, 's-Gravenhage, 1 jan 1969 

210. BS Geboorte Gerardus Hofland, Historisch Archief Westland, Aktenr: 108, Naaldwijk, 20 aug 1889 

211. Perskrt Gerardus Hofland 1889-1969, PK003590 

212. Rouwadvertentie Okke Titus Emmens, Knipselarchief Weesp, Rotterdam, 14 jan 1978 

213. Perskrt Okke Titus Emmens 1899-1978, PK009492 

214. BS Huwelijk Migchiel van der Zee en Egberta de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 55, Kampen, 31 mei 1911 

215. Rouwadvertentie Migchiel van der Zee, Knipselarchief Weesp, Kampen, 7 apr 1960 

216. BS Huwelijk Willem de Frenne en Jennigje Selles, FamilySearch, Aktenr: 16, IJsselmuiden, 27 mei 1908 

217. BS Huwelijk Johan de Ruiter en Berendina Wilhelmina de Frenne, FamilySearch, Aktenr: 139, Kampen, 9 nov 1916 

218. Rouwadvertentie Johan de Ruiter, Knipselarchief Weesp, Bussum, 10 nov 1977 

219. BS Huwelijk Albertus Christiaan de Frenne en Neeltje Boldewijn, FamilySearch, Aktenr: 11, Koedijk, 8 mei 1919 

220. Rouwadvertentie Neeltje Boldewijn, Knipselarchief Weesp, Alkmaar, 27 mei 1983 

221. Rouwadvertentie Pieter de Frenne, Knipselarchief Weesp, Alkmaar, 5 apr 1971 

222. Bedankadvertentie huwelijk, 27 jun 1970 

223. BS Huwelijk Albertus Chr de Frenne en Helena Th. Berghuis, FamilySearch, Aktenr: 226, Arnhem, 18 mei 1923 

224. Rouwadvertentie Helena Theodora Berghuis, Knipselarchief Weesp, Hilversum, 31 dec 1984 

225. Echtscheiding Johannes J du Frenne en Hendrika G van den Bom, Amsterdam, 12 mei 1955