15. Genealogie van Guillaume de FrÍne.
15. Genealogie van Guillaume de FrÍne.

Inleiding bij de stamboom van de familie de Frenne (door Henk Lubberding die de Belgische tak uitzocht)
Voor ons begint, zoals nu bekend, op 1 november 1730 de geschiedenis van de familie de FrÍne. Later is deze naam onder invloed van het Vlaams veranderd in de Frenne en in sommige takken in du Frenne.
Op die eerste november 1730 trouwt in La Hulpe (in het Vlaams Terhulpen), een plaatsje in Waals Brabant ten zuiden van en onder de rook van Brussel Nicolaus de FrÍne met Petronilla Weemaels.
Oudere archieven (ik heb gezocht is het rijksarchief van Anderlecht in Zuid Brussel) zijn niet voorhanden, waardoor het op dit moment moeilijk is verder terug te gaan in de geschiedenis.
La Hulpe ligt op de noordelijke grens van het Franstalige Waals Brabant. Omliggende gemeenten hebben Vlaamse aanduidingen, zoals Overijse.
La Hulpe ligt slechts op steenworp afstand (enkele kilometers) van het slagveld van Waterloo. De streek zal op 18 juni 1815 veel te lijden hebben gehad van de enorme troepenconcentraties.
Totaal zo'n 200.000 manschappen aan Franse en geallieerde (Engelsen. Pruisen, Nederlanders en Vlamingen) kant. In 10 uur tijds sneuvelden daar ruim 50.000 soldaten. BlŁcher, de Pruisische generaal, kwam net op tijd om Wellington te helpen Napoleon de genadeslag toe te brengen. En BlŁcher kwam via La Hulpe. Er zullen ongetwijfeld ook de FrÍne's in het krijgsgewoel omgekomen zijn. Of de de FrÍne's van oorsprong uit La Hulpe kwamen kan ik niet staven met gegevens.
Mijn schoonmoeder dacht dat haar voorgeslacht tot de hugenoten behoorde en vanuit Frankrijk naar het noorden zijn getrokken. In 1572 in de zgn. BartlomeŁsnacht (Parijse bloedbruiloft) werden ca 2000 Franse calvinisten (hugenoten) vermoord en velen vluchtten naar het calvinistische noorden. Ik betwijfel of de de Frenne's daarbij behoorden omdat de aangetroffen de FrÍne's allen katholiek zijn of zijn ze dat misschien later geworden.
In La Hulpe heb ik in het telefoonboek nog ťťn de Frenne gevonden. In enkele omliggende plaatsen, zoals Rixenart (2), Waterloo (2) en Overijse (5) heb ik ook de Frenne's aangetroffen. In het telefoonboek van de stad Brussel staan 23 gezinnen genoteerd onder de naam de Frenne.
Het zou kunnen zijn dat onze Nicolaus een zoon is van Guillaume de FrÍne en Marquerite Pielle, maar dat is gissen. Ik ben die namen in de Anderlechtse archieven tegengekomen. Als dat zo is zou het kunnen zijn dat een aantal gevonden namen broers en zus zijn van Nicolaus. Ik heb die gegevens wel opgenomen in de stamboom maar ik heb hierover geen enkele zekerheid. Ik heb ze opgenomen om de gevonden namen niet te verspelen.
De vrouw van Nicolaus, Petronilla Weemaels, komt niet uit La Hulpe. Ik ben in de archieven de naam Weemaels nergens tegengekomen.Op de begraafplaats van La Hulpe heb ik 3 graven gevonden met de naam de Frenne. Bij de nieuwe graven van de laatste 10 tot 30 jaar ben ik die naam niet meer tegengekomen.
La Hulpe ligt tegen de gemeente Overijse aan. Overijse was en is het middelpunt van de Belgische druiventeelt onder glas, dus in kassen, de zogenaamde druivenserres.
In La Hulpe kom je die druivenserres ook tegen. Mijn schoonvader, Gerrit Jansen (tuinder) en getrouwd met Jannie de Frenne, is in zijn jonge jaren, dus voor de tweede wereldoorlog, een poosje in La Hulpe geweest om zich de teelt van druiven onder glas eigen te maken. Hij zelf had op zijn tuinderij ook druivenserres
Het is mij niet bekend of hij wist dat La Hulpe de bakermat van de de Frenne's was en daarom juist La Hulpe als "stageplaats" had uitgekozen. Ik heb daar overigens nooit iets over gehoord. Ook de zussen van mijn vrouw niet.
Centraal in La Hulpe staat het Chateau van La Hulpe.
"Onze" eerste de Frenne's hebben het niet gezien omdat het pas in 1842 is gebouwd. Om zelf een kasteel te bouwen ontbraken vermoedelijk de middelen. Volgens de overlijdensakten waren zowel Nicolaas (Nicolaus is de Latijnse doopnaam) als zijn zoon Guillaume van beroep journalier. In gewoon Nederlands betekent dat dagloner en in die tijd dus geen vetpot.
Deze zoon Guillaume trouwde in 1759 met Marie van Creanenbroek en dit stel heeft zo'n 13 kinderen op de wereld gezet, waarvan op 18 juli 1778 een zoon Benedictus (Latijn voor Benoit of wel Berend). We gaan er vanuit dat deze Berend de vader is van onze in Kampen aangetroffen Johann Anton.
Dit kan ik nog niet met harde feiten onderbouwen. Volgens de bijlagen van de trouwakte zou onze Johann Anton in Antwerpen geboren zijn. Daar is hij, noch zijn vader of moeder, in de archieven terug te vinden.
Onze Bendictus of Benoit of Berend is ook in La Hulpe niet terug te vinden in huwelijks- of overlijdensakten. Aangenomen mag worden dat hij La Hulpe dus voor zijn huwelijk (omstreeks 1800) verlaten heeft en naar een noordelijker gebied is vertrokken. Johann Anton noemt hem immers Berend en geen Benoit.
Nog even terug naar de archieven van Antwerpen. Ik ben daar slechts 3 de Frenne's tegengekomen, te weten: Jean Baptiste de Frenne en zijn dochter Cecile de Frenne, die op 32 jarige leeftijd het leven schonk aan een dochtertje Bonne Prudence de Frenne. Cecile was ongehuwd en van beroep wasvrouw. Deze kleindochter van Jean Baptiste is geboren op 28 ventoise van het jaar 12. Dit was de jaartelling van de Franse Revolutie. In onze jaartelling is dat 19 maart 1804. Aangezien Cecile toen 32 jaar was moet zij geboren zijn rond 1772 en haar vader dus omstreeks 1750. Ik heb daar in La Hulpe geen aanknopingspunt voor gevonden. Gelet op hun voornamen moeten ook deze de Frenne's uit Franstalige gebieden komen.
Tot zover de inleiding op de stamboom.
Bij het verzamelen van gegevens over de familie heb ik steun gehad van Jacqueline Hofland - Poot, Harry Zeilmaker en Marcel du Frenne. Ik ben hen daarvoor dank verschuldigd.
Juli 2005.
Henk Lubberding, Wierden


Generatie I

I.  Guillaume de FrÍne, geb. circa 1675, tr. met Marquerite Pielle, geb. circa 1675. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaus de FrÍne, geb. circa 1700, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 okt 1790, volgt IIa
  2.  Guillaume de FrÍne, geb. circa 1705, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 feb 1736, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 3 sep 1730 met Maria Anne Meijne, geb. circa 1705. 
  3.  Jeanne de FrÍne, geb. circa 1708, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 sep 1732 met Pierre DepŤre
  4.  Etienne de FrÍne, geb. circa 1709, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 okt 1750, volgt IIb
  5.  Equide de FrÍne, geb. circa 1710, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 apr 1763, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Nicolaus de FrÍne, zn. van Guillaume de FrÍne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1700, journalier (dagloner), ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 okt 1790, tr. (beiden ongeveer 30 jaar oud) (1) te La Hulpe [BelgiŽ] op 1 nov 1730 met Petronilla Weemaels, geb. circa 1700, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 30 mei 1756. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Guillaume de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 7 aug 1731, ovl. (78 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 jan 1810, volgt IIIa
  2.  Catherine de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 mrt 1735, ovl. (42 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 nov 1777, tr. (22 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 21 sep 1757 met Ghitlain Paul Joly
  3.  Jeanne de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 16 mrt 1738, ovl. (16 dagen oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 1 apr 1738. 
  4.  Jeanne de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 feb 1739, ovl. (16 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 30 sep 1755. 
  5.  Cornelis de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 apr 1743. 
  6.  Marie Anne de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 7 jun 1746, tr. met Toussain Stephanus Griminc
  7.  Marie Catherine de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 23 apr 1749. 
  Nicolaus de FrÍne, tr. (2) met Marie JosŤphe BruiŤre, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 24 jan 1780. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Michel de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 23 jul 1761, volgt IIIb
  2.  Pierre de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 29 sep 1766. 
  3.  Pierre Ignace de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 4 nov 1770. 

IIb.  Etienne de FrÍne, zn. van Guillaume de FrÍne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1709, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 okt 1750, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 25 jul 1734 met Caroline Saintseverin, geb. circa 1709, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 14 jul 1791. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henri de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 4 sep 1735, ovl. (12 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 25 jul 1748. 
  2.  Simon de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 mrt 1738, ovl. (58 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 mrt 1796, tr. met Marie Delbrattime, geb. circa 1738. 
  3.  Marie de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 15 feb 1741, ovl. (1 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 15 jan 1743. 
  4.  Jean Baptiste de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 apr 1743, ovl. (11 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 23 feb 1755. 
  5.  Charles de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 7 jun 1746, ovl. (2 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 nov 1748. 

IIc.  Equide de FrÍne, zn. van Guillaume de FrÍne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1710, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 apr 1763, tr. (beiden ongeveer 34 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 nov 1744 met Anne Marie Coniet, geb. circa 1710. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marie Francoise de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 jul 1746. 
  2.  Barthťlomi de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 mei 1753, volgt IIIc

Generatie III

IIIa.  Guillaume de FrÍne, zn. van Nicolaus de FrÍne (IIa) en Petronilla Weemaels, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 7 aug 1731, journalier (dagloner), ovl. (78 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 jan 1810, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 4 nov 1759 met Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 13 okt 1738, ovl. (42 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 25 nov 1780. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jeanne de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 sep 1760. 
  2.  Jean Baptiste de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 13 sep 1761. 
  3.  Marie JosŤphe de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 13 okt 1762, tr. (24 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 17 apr 1787 met Jotte Incolle
  4.  Jean Joseph de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 mrt 1764, tr. (32 jaar oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 jun 1796 met Catherine Boitdinghien
  5.  Anne Marie de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 17 mei 1766. 
  6.  Marie Barbe de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 sep 1767, ovl. (3 maanden oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 13 dec 1767. 
  7.  Marie Francoise de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 3 nov 1768. 
  8.  Anne JosŤphe de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 apr 1770, volgt IVa
  9.  Guillaume Joseph de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 feb 1773. 
  10.  Pierre de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 11 nov 1774. 
  11.  Henri de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 mei 1776. 
  12.  Berend de Frenne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 18 jul 1778, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 1838, volgt IVb
  13.  Marie ShťrŤte de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 16 okt 1780. 

IIIb.  Michel de FrÍne, zn. van Nicolaus de FrÍne (IIa) en Marie JosŤphe BruiŤre, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 23 jul 1761, tr. (25 jaar oud) (1) te La Hulpe [BelgiŽ] op 31 okt 1786 met Catherine Portelez, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 sep 1791. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marie de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 10 apr 1789. 
  Michel de FrÍne, tr. (minstens 29 jaar oud) (2) na 1791 met Marie Debrattine
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marie Francoise de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 mrt 1796. 
  2.  Charles de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 mrt 1799. 

IIIc.  Barthťlomi de FrÍne, zn. van Equide de FrÍne (IIc) en Anne Marie Coniet, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 mei 1753, tr. met Barbe JosŤphe Schourneau, geb. circa 1753. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jean Baptiste de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 sep 1778. 
  2.  Barthťlomi de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 18 nov 1780. 
  3.  Nicolas de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 1 dec 1788, ovl. (7 maanden oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 jul 1789. 
  4.  Jean Baptiste de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 10 nov 1790, ovl. (6 dagen oud) te La Hulpe [BelgiŽ] op 16 nov 1790. 

Generatie IV

IVa.  Anne JosŤphe de FrÍne, dr. van Guillaume de FrÍne (IIIa) en Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 apr 1770, 
 een zoon: 
  1.  Nicolas de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 mrt 1793. 

IVb.  Berend (Benoit, Benard, Benedictus) de Frenne, zn. van Guillaume de FrÍne (IIIa) en Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 18 jul 1778, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 1838, tr. met Sophia Duinkerken, ovl. voor 1838. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johann Anton de Frenne, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 11 feb 1806, ovl. (52 jaar oud) te Kampen op 31 dec 1858, volgt V

Generatie V

V.  Johann Anton de Frenne, zn. van Berend de Frenne (IVb) en Sophia Duinkerken, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 11 feb 1806, opperman / metselaar, ovl. (52 jaar oud) te Kampen op 31 dec 1858, tr. (resp. 32 en ongeveer 32 jaar oud) te Kampen op 11 okt 1838 met Johanna Christina van Dooren, dr. van Egbertus van Dooren en Gezina Stoop, ged. te Kampen op 5 apr 1806, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Kampen op 19 jan 1859. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 14 nov 1824, ovl. (60 jaar oud) te Assen op 19 mei 1885, volgt VIa
  2.  Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 20 mei 1829, ovl. (72 jaar oud) te Kampen op 19 feb 1902, volgt VIb
  3.  Hendrika de Frenne, geb. te Kampen op 23 jun 1833, ovl. (44 jaar oud) te Kampen op 29 jan 1878, volgt VIc
  4.  Everdina (Eva) de Frenne, geb. te Kampen op 23 jun 1833, ovl. (53 jaar oud) te Kampen op 15 dec 1886, volgt VId
  5.  Theresia de Frenne, geb. te Kampen op 21 apr 1839, ovl. (31 jaar oud) te Kampen op 28 okt 1870, volgt VIe
  6.  Johann Anton de Frenne, geb. te Kampen op 2 aug 1841, ovl. (2 maanden oud) te Kampen op 31 okt 1841. 
  7.  Johannes Antonius de Frenne, geb. te Kampen op 8 jan 1843, ovl. (ťťn week oud) te Kampen op 15 jan 1843. 
  8.  Geziena de Frenne, geb. te Kampen op 26 dec 1845, ovl. (13 jaar oud) te Kampen op 6 mrt 1859. 
  9.  Jan de Frenne, geb. te Kampen op 4 jan 1854, ovl. (2 jaar oud) te Kampen op 6 nov 1856. 

Generatie VI

VIa.  Johannes de Frenne, zn. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 14 nov 1824, sigarenmaker, ovl. (60 jaar oud) te Assen op 19 mei 1885, tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) (1) te Kampen op 6 jun 1844 met Everdina Katharina Esmeijer, dr. van Jan Hendriks Esmeijer en Alijda van den Noort, geb. te Kampen op 2 okt 1825, ovl. (35 jaar oud) te Kampen op 19 jan 1861. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Kristina de Frenne, geb. te Kampen op 15 aug 1845, tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Zwolle op 21 okt 1869 met Willem Tolhuis, zn. van Gerlof Tolhuis en Hermina Parkementis, geb. te Zwolle circa 10 feb 1846, arbeider, tr. (resp. 42 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Zwolle op 15 sep 1887 met Johan Hendrik Stadtman, zn. van Jogem Johan Herman Stadtman en Hendrika Beumer, geb. te Zwolle circa 31 jan 1857, smit. 
  2.  Aleida Elzina de Frenne, geb. te Kampen op 2 jul 1849, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam op 27 jan 1933, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 1 mei 1878 met Hermanus van Delden, zn. van Sytze van Delden en Akke de Haan, geb. te Sneek op 13 jan 1854, ovl. (31 jaar oud) te Rotterdam op 9 jun 1885, tr. (resp. 45 en 44 jaar oud) (2) te Rotterdam op 12 sep 1894 met Cent den Braasem, zn. van Jacob den Braasem en Cornelia Evers, geb. te Rotterdam op 25 jun 1850, ovl. (77 jaar oud) te Delft op 12 aug 1927. 
  3.  Everdina Catherina du Frenne, geb. te Zaandam op 11 apr 1852, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam op 30 dec 1938, volgt VIIa
  4.  Hendrika du Frenne, geb. te Zaandam op 26 nov 1853, ovl. (6 jaar oud) te Kampen op 4 sep 1860. 
  5.  Johanna Gesina Dufrenne, geb. te Zaandam op 21 jul 1856, ovl. (2 jaar oud) te Kampen op 29 jul 1858. 
  6.  Johanna Gesina de Frenne, geb. te Kampen op 10 dec 1858, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Assen op 12 mei 1886 met Gerrit Russcher, zn. van Hendrik Russcher en Everdina Jansen, geb. te Dalen op 17 apr 1862. 
  Johannes de Frenne, tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) (2) te Kampen op 10 mei 1861 met Alberdina Hendrika Meijer, dr. van Dirk Meijer en Cornelia Kits, geb. te Kampen op 22 aug 1830, ovl. (59 jaar oud) te Kampen op 23 sep 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Albertus Christianus de Frenne, geb. te Kampen op 11 dec 1862, ovl. (41 dagen oud) te Kampen op 21 jan 1863. 
  2.  Albertus Christianus de Frenne, geb. te Kampen op 29 feb 1864, ovl. (34 jaar oud) te Kampen op 29 mrt 1898, volgt VIIb
  3.  Cornelia de Frenne, geb. te Kampen op 24 apr 1867, ovl. (21 jaar oud) te Kampen op 30 jun 1888. 
  4.  Dirk Willem de Frenne, geb. te Kampen op 1 sep 1871, ovl. (93 jaar oud) te Hilversum op 28 feb 1965, volgt VIIc

VIb.  Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 20 mei 1829, sigarenmaker, ovl. (72 jaar oud) te Kampen op 19 feb 1902, tr. (beiden 24 jaar oud) te Kampen op 26 mei 1853 met Egbertha ten Kleij, dr. van Lucas ten Kleij en Pieternella Jager, geb. te Kampen op 20 nov 1828, ovl. (76 jaar oud) te Kampen op 25 jan 1905. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Albertus Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 25 sep 1853, ovl. (5 jaar oud) te Kampen op 2 jan 1859. 
  2.  Lucas de Frenne, geb. te Kampen op 29 dec 1854, ovl. (77 jaar oud) te Naaldwijk op 7 mrt 1932, volgt VIId
  3.  Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 9 apr 1856, ovl. (89 jaar oud) te Kampen op 16 apr 1945, volgt VIIe
  4.  Pieter de Frenne, geb. te Kampen op 8 feb 1858, ovl. (57 jaar oud) te Alkmaar op 2 okt 1915, volgt VIIf
  5.  Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 25 jul 1859, ovl. (37 jaar oud) te Kampen op 20 mei 1897, volgt VIIg
  6.  Egbertha de Frenne, geb. te Kampen op 13 feb 1861, naaister, ovl. (48 jaar oud) te Kampen op 26 mrt 1909. 
  7.  Gesiena de Frenne, geb. te Kampen op 3 mei 1863, tr. (resp. 40 en ongeveer 40 jaar oud) te Kampen op 14 mei 1903 met Dirk Bijl, zn. van Jan Bijl en Geertje Spaander, geb. te Sijbekarspel in 1863, vertegenwoordiger. 
  8.  Everdina de Frenne, geb. te Kampen op 21 mrt 1865, ovl. (1 jaar oud) te Kampen op 5 mei 1866. 
  9.  Everdina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 18 jun 1867, ovl. (77 jaar oud) te Kampen op 28 jul 1944, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Kampen op 11 nov 1890 met Jacobus Magchielse, zn. van Lourens Magchielse en Dina Vos, geb. te Middelburg op 5 sep 1862. VIc.  Hendrika de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 23 jun 1833, ovl. (44 jaar oud) te Kampen op 29 jan 1878, 
 2 kinderen: 
  1.  Hermina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 10 jan 1855, ovl. (6 jaar oud) te Kampen op 7 sep 1861. 
  2.  Andries Alexander de Frenne, geb. te Brunnepe op 3 nov 1857, ovl. (1 jaar oud) te Kampen op 25 mrt 1859. 
  Hendrika de Frenne, tr. (resp. 30 en 39 jaar oud) te Kampen op 24 sep 1863 met Alexander Jacobus Roos, zn. van Pieter Roos en Hermina van Weelei, geb. te 's-Hertogenbosch op 31 jul 1824, korperaal-tamboer, ovl. (54 jaar oud) te Kampen op 19 jun 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Christina Catrina Roos, geb. te Kampen op 21 mei 1860. 
  2.  Hermina Christina Roos, geb. te Kampen op 22 sep 1862. 
  3.  Maria Theresia Roos, geb. te Kampen op 16 jul 1871, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15 feb 1923, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Middelburg op 26 jun 1896 met Jacob Dirk Oerlemans, zn. van Jacob Dirk Oerlemans en Elizabeth Jacoba Vermaas, geb. te Middelburg op 16 mrt 1873. 

VId.  Everdina (Eva) de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 23 jun 1833, ovl. (53 jaar oud) te Kampen op 15 dec 1886, 
 6 kinderen: 
  1.  Christiaan de Frenne, geb. te Brunnepe op 7 mrt 1856, ovl. (2 jaar oud) te Kampen op 27 dec 1858. 
  2.  Doodgeb. dochter de Frenne, geb. te Kampen op 31 jan 1858. 
  3.  Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 4 feb 1860, ovl. (32 jaar oud) te Kampen op 15 mei 1892. 
  4.  Jan Anthonie de Frenne, geb. te Brunnepe op 6 mrt 1862, ovl. (4 jaar oud) te Kampen op 27 apr 1866. 
  5.  Hermina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 24 sep 1865, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 10 dec 1939, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 20 jun 1888 met Jan Diepbrink, zn. van Gerrit Jan Diepbrink en Hendrikje van Koot, geb. te Kampen op 19 sep 1863, sigarenmaker, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 19 mei 1944. 
  6.  Christina de Frenne, geb. te Kampen op 24 jul 1868, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 2 aug 1933, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 25 apr 1894 met Johannes Eenschoten, zn. van Jan Eenschoten en Maria Anna Hubertina Evers, geb. te Kampen op 16 mei 1867, sigarenmaker, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1933. 

VIe.  Theresia de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 21 apr 1839, ovl. (31 jaar oud) te Kampen op 28 okt 1870, 
 een dochter: 
  1.  Theresia de Frenne, geb. te Amsterdam op 30 mrt 1863, ovl. (1 jaar oud) te Kampen op 6 aug 1864. 
  Theresia de Frenne, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Kampen op 26 jan 1865 met Pieter Wit, zn. van Frederikus Wit en Hendrikjen Eijkenaar, geb. te Amsterdam op 26 aug 1831, sigarenmaker. 
  Pieter Wit, zn. van Frederikus Wit en Hendrikjen Eijkenaar, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) te Kampen op 28 jun 1855 met Elizabeth Frederika Sievers, dr. van Lodewijk Frederik Sievers en Anna Marianna Rosiena Menge, geb. te Kampen op 4 okt 1831. 

Generatie VII

VIIa.  Everdina Catherina du Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIa) en Everdina Katharina Esmeijer, geb. te Zaandam op 11 apr 1852, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam op 30 dec 1938, 
 3 kinderen: 
  1.  DaniŽl Karel du Frenne, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1879, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 4 mrt 1954, volgt VIIIa
  2.  Johanna Elisabeth du Frenne, geb. te Amsterdam op 27 jul 1882, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 15 jan 1968, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) te Amsterdam op 16 dec 1903 met Johannes Frederik Spaan, zn. van Arie Spaan en Gerritje Ortel, geb. te Amsterdam op 9 mrt 1882, ovl. (38 jaar oud) te Bloemendaal op 4 sep 1920, tr. (resp. 39 en 47 jaar oud) (2) te Amsterdam op 19 jul 1922 met Klaas Gerrit ten Have, zn. van Klaas ten Have en Maria Elisabeth Vrickx, geb. te Amsterdam op 1 jan 1875, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 9 jun 1935. 
  3.  Evert Karel du Frenne, geb. te Amsterdam op 21 aug 1890, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 6 jun 1949, volgt VIIIb

VIIb.  Albertus Christianus de Frenne, zn. van Johannes de Frenne (VIa) en Alberdina Hendrika Meijer, geb. te Kampen op 29 feb 1864, sigarenmaker, ovl. (34 jaar oud) te Kampen op 29 mrt 1898, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Kampen op 24 jan 1889 met Jansje Berghuijs, dr. van Berend Berghuis en Evertdiena ten Kleij, geb. te Kampen op 25 okt 1866, vroedvrouw, ovl. (76 jaar oud) te Zwolle op 30 mei 1943. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 16 jul 1889, ovl. (1 jaar oud) te Kampen op 24 aug 1890. 
  2.  Evertdina de Frenne, geb. te Kampen op 12 sep 1890, ovl. (57 jaar oud) te Zwolle op 21 dec 1947, tr. (beiden 27 jaar oud) te Kampen op 4 okt 1917 met Martijn Schuurhuis, zn. van Marten Schuurhuis en Geertje Hilbers, geb. te Zwolle op 12 sep 1890, barbier, kantoorbediende en gemeenteontvanger, ovl. (83 jaar oud) te Epe op 9 jul 1974. 
  3.  Alberdina Hendrika de Frenne, geb. te Kampen op 26 dec 1892, ovl. (15 jaar oud) te Kampen op 1 okt 1908. 
  4.  Berend de Frenne, geb. te Kampen op 30 mrt 1894, ovl. (4 jaar oud) te Kampen op 19 sep 1898. 
  5.  Cornelia de Frenne, geb. te Kampen op 14 sep 1896, ovl. (5 jaar oud) te Kampen op 30 dec 1901. 
  Jansje Berghuijs, dr. van Berend Berghuis en Evertdiena ten Kleij, tr. (beiden 32 jaar oud) (2) te Kampen op 13 apr 1899 met Gerrit Steinvoord, geb. te Olst op 6 jul 1866, ovl. (53 jaar oud) op 4 dec 1919. 

VIIc.  Dirk Willem de Frenne, zn. van Johannes de Frenne (VIa) en Alberdina Hendrika Meijer, geb. te Kampen op 1 sep 1871, politie agent, ovl. (93 jaar oud) te Hilversum op 28 feb 1965, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Den Helder op 6 aug 1896 met Neeltje Jans Donker, dr. van Johannes Gerardus Donker en Neeltje Jans Kraan, geb. te Den Helder op 2 feb 1877. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Gerardus de Frenne, geb. te 's-Gravenhage op 2 jan 1897, volgt VIIIc
  2.  Dirk Willem de Frenne, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 1899, volgt VIIId
  3.  Albertus Christianus de Frenne, geb. te Hilversum op 11 apr 1901, ovl. (84 jaar oud) te Hilversum op 19 jun 1985, volgt VIIIe
  4.  Leendert Cornelis de Frenne, geb. te Hilversum op 26 jan 1903, machinist. 
  5.  Neeltje Jans de Frenne, geb. te Hilversum op 17 apr 1907, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Hilversum op 4 sep 1929 met Johannes Olferdus Kriegsman, geb. te Amsterdam op 15 nov 1902, electricien, ovl. (64 jaar oud) te Hilversum op 13 apr 1967. 
  6.  Hendrik de Frenne, geb. te Hilversum op 1 jun 1910, metaalbewerker, ovl. (57 jaar oud) te Hilversum op 2 jul 1967, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Hilversum op 21 aug 1937 met Johanna Catharina Hellewegen, geb. te Venlo op 18 mei 1911, ovl. (84 jaar oud) vermoedelijk te Hilversum op 21 nov 1995. 
  7.  Johannes Willem de Frenne, geb. te Hilversum op 13 mei 1917, ovl. (86 jaar oud) te Hilversum op 3 dec 2003, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) op 29 jul 1948 met Maria van der Laan, geb. op 13 jun 1922, ovl. (71 jaar oud) op 1 apr 1994. 

VIId.  Lucas de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 29 dec 1854, koopman, sigarenfabrikant, ovl. (77 jaar oud) te Naaldwijk op 7 mrt 1932, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Kampen op 17 okt 1878 met Anna Margaretha van Werven Vinke, dr. van Hendrik van Werven Vinke en Grietje Hengeveld, geb. te Kampen op 4 aug 1856, ovl. (27 jaar oud) te Kampen op 23 jan 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika Margrieta (Grť) de Frenne, geb. te Kampen op 30 aug 1879, ovl. (77 jaar oud) te Zwolle op 25 jan 1957, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) te Zwolle op 23 mei 1906 met Hendrikus Huiberts, zn. van Hendrik Huibers en Hendrika van Holland, geb. te Zwolle op 17 jul 1873, kleermaker, ovl. (68 jaar oud) te Zwolle op 30 mei 1942. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Albertus Christiaan (Chris) de Frenne, geb. te Kampen op 15 okt 1880, ovl. (10 maanden oud) te Kampen op 24 aug 1881. 
  3.  Albertus Christiaan (Chris) de Frenne, geb. te Kampen op 1 nov 1882, ovl. (hoogstens 50 jaar oud) voor 1933, tr. met Maria van Reen


  Lucas de Frenne, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) (2) te Naaldwijk op 26 nov 1886 (getuigen: haar oom Karel Kuijvenhoven, tuinier, haar oom Gerrit Hendrik Hofland, tuinier, haar aangetrouwd oom Jakobus Marinus Hofland, tuinier en Gerrit Petri, koopman) met Jannetje Hofland, dr. van Gozewinus Jacobus Hofland en Jannetje Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 15 jan 1863 (getuigen: haar grootvader Arij Kuijvenhoven en haar achterneef Karel Kuijvenhoven), ovl. (75 jaar oud) te Naaldwijk op 29 jan 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbertha Jeannette (Bep) de Frenne, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1887, ovl. (69 jaar oud) te Maassluis op 2 apr 1957, volgt VIIIf
  2.  Jeanette Gozeriena (Jeannet) de Frenne, geb. te Naaldwijk op 17 nov 1888, ovl. (93 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 jun 1982, volgt VIIIg
  3.  Gosuinus Jacobus (Goos) de Frenne, geb. te Kampen op 11 nov 1890, monteur, huwelijksgetuige van Johannes Hofland (zie VIIIf) en zijn zus Egbertha Jeannette (Bep) de Frenne te Naaldwijk op 7 nov 1912. 
  4.  Gesina Egbertha Everdina (Gezien) de Frenne, geb. te Kampen op 17 jan 1893, ovl. (48 jaar oud) te Monster op 7 nov 1941, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Naaldwijk op 20 mrt 1919 (getuigen: zijn broer Benjamin Vermeer, tuinder en zijn achterneef Johannes Hofland (zie VIIIf), winkelier) met Adrianus Vermeer, zn. van Willem Vermeer en Hermina van der Mout, geb. te Naaldwijk op 23 feb 1891, tuinder, huwelijksgetuige van zijn achterneef Gerardus Hofland (zie VIIIg) en Jeanette Gozeriena (Jeannet) de Frenne te Naaldwijk op 11 mrt 1915. 
  5.  Lucas de Frenne, geb. te Gouda op 6 mrt 1894, ovl. (9 maanden oud) te Gouda op 3 jan 1895. 
  6.  Lucas de Frenne, geb. te Gouda op 17 jan 1896, ovl. (1 jaar oud) te Gouda op 26 feb 1897. 
  7.  Johanna Carolina (Jo) de Frenne, geb. te Kampen op 13 feb 1898, ovl. (89 jaar oud) te Naaldwijk op 17 apr 1987, tr. (resp. 60 en 62 jaar oud) te 's-Gravenzande op 6 aug 1958 met Klaas Andeweg, zn. van Jan Andeweg en Geertje Geertrui Ruitenberg, geb. te Naaldwijk op 13 jun 1896, ovl. (80 jaar oud) te Naaldwijk op 22 mrt 1977. 
  8.  Janna Jeanette Gozeriena (Jannie) de Frenne, geb. te Kampen op 13 nov 1900, ovl. (93 jaar oud) te Apeldoorn op 28 nov 1993, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Twello op 23 aug 1933 met Gerrit Jansen, zn. van Harmen Jansen en Hendrika Horst, geb. te Twello op 12 okt 1905, ovl. (77 jaar oud) te Deventer op 28 feb 1983. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  9.  Lucie Aria Nicoletta (Luus) de Frenne, geb. te Kampen op 13 nov 1900, ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam op 23 dec 1992, tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) te Naaldwijk op 7 aug 1934 met Okke Titus Emmens, zn. van Harm Emmens en Dirkje Bosgra, geb. te Tienhoven op 14 jul 1899, kantoorbediende, bankbeambte, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam op 14 jan 1978. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  10.  Arie Nicolaas (Aadje) de Frenne, geb. te Kampen op 3 jan 1903, ovl. (2 jaar oud) te Naaldwijk op 14 mrt 1905. VIIe.  Johannes de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 9 apr 1856, sigarenmaker, ovl. (89 jaar oud) te Kampen op 16 apr 1945, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Kampen op 22 nov 1877 met Jantje Stuurop, dr. van Willem Stuurop en Mergje Koops, geb. te Kampen op 19 nov 1855, ovl. (87 jaar oud) te Kampen op 9 jun 1943. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egberta de Frenne, geb. te Kampen op 25 dec 1877, ovl. (97 jaar oud) te Kampen op 26 nov 1975, volgt VIIIh
  2.  Willem de Frenne, geb. te Kampen op 10 mrt 1879, ovl. (81 jaar oud) te Zwolle op 2 jul 1960, volgt VIIIi
  3.  Alberdina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 10 sep 1882, ovl. (85 jaar oud) te Arnhem op 14 jan 1968, tr. (resp. 36 en 33 jaar oud) te Kampen op 1 mei 1919 met Huigbertus Gerardus Lambermon, zn. van Bartholomeus Lambermon en Teuntje de Leeuwerk, geb. te Kampen op 17 jul 1885, directeur, ovl. (63 jaar oud) te Arnhem op 18 mei 1949. 
  4.  Marretje de Frenne, geb. te Kampen op 19 okt 1884, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem op 18 okt 1963. 
  5.  Hendrika Johanna de Frenne, geb. te Kampen op 4 sep 1886, ovl. (56 jaar oud) vermoedelijk te Alkmaar op 11 jun 1943, tr. (resp. 35 en 44 jaar oud) te Amsterdam op 22 mrt 1922 met Hermanus Hendrik Hofmeester, zn. van Reijndert Hofmeester en Anna Maria Schreuder, geb. te Alkmaar op 26 sep 1877, ovl. (58 jaar oud) te Alkmaar op 5 dec 1935. 
  6.  Aleida Willemina Petronella de Frenne, geb. te Kampen op 1 nov 1888, modiste, ovl. (66 jaar oud) te Kampen op 1 dec 1954. 
  7.  Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 22 apr 1890, ovl. (2 jaar oud) te Kampen op 12 jan 1893. 
  8.  Lucas de Frenne, geb. te Kampen op 22 sep 1892, ovl. (3 maanden oud) te Kampen op 12 jan 1893. 
  9.  Berendina Willemina de Frenne, geb. te Kampen op 26 jun 1894, ovl. (83 jaar oud) te Bussum op 7 mrt 1978, volgt VIIIj
  10.  Pieter Willem de Frenne, geb. te Kampen op 7 mei 1897, ovl. (85 jaar oud) te Apeldoorn op 5 jan 1983, volgt VIIIkVIIf.  Pieter de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 8 feb 1858, sigarenmaker en winkelier, ovl. (57 jaar oud) te Alkmaar op 2 okt 1915, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Kampen op 29 sep 1887 met Willemina Stuurop, dr. van Willem Stuurop en Mergje Koops, geb. te Kampen op 29 mei 1860, winkelierster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egberta de Frenne, geb. te Alkmaar op 7 mrt 1888, ovl. (84 jaar oud) te Alkmaar op 12 okt 1972, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Leiden op 23 feb 1915 met Mr. Cornelis Hendrik Bosman, zn. van Mr. Willem Cornelis Bosman en Cornelia Wilhelmina Sophia Verkerk, geb. te Alkmaar op 4 dec 1887, hoofdambtenaar Departement van Justitie te Batavia, ovl. (59 jaar oud) te Utrecht op 26 nov 1947. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Margaretha Willemina de Frenne, geb. te Alkmaar op 5 mei 1889, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 12 jun 1966, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Alkmaar op 29 mrt 1911, (gesch. op 29 jul 1927) met Pieter Johannes Cornelis Adolf Duinker, zn. van Cornelis Ariez Duinker en Jannetje van Grouw, geb. te Den Helder op 17 mei 1887. 
  3.  Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Alkmaar op 12 mrt 1891, volgt VIIIl
  4.  Willemina Pieternella de Frenne, geb. te Alkmaar op 27 aug 1895, ovl. (88 jaar oud) te Amstelveen op 3 jul 1984, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Alkmaar op 5 nov 1918, (gesch. op 30 apr 1926) met Dirk Haselhoff, zn. van Rinke Haselhoff en Johanna Wijnmalen, geb. te Dokkum op 19 dec 1893, koffiebrander, tr. (37 jaar oud) (2) te Amsterdam op 2 aug 1933 met A. (Guus) Sutherland

VIIg.  Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 25 jul 1859, sigarensorteerder, ovl. (37 jaar oud) te Kampen op 20 mei 1897, tr. (resp. 37 en 31 jaar oud) te Arnhem op 23 sep 1896 met Annetje Wilhelmina Brants, dr. van Willem Hendrik Brants en Johanna Maria van Jaarsveld, geb. te Arnhem op 24 jun 1865, ovl. (54 jaar oud) in okt 1919. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 25 mrt 1897, ovl. (86 jaar oud) te Hilversum op 10 aug 1983, volgt VIIIm

Generatie VIII

VIIIa.  DaniŽl Karel du Frenne, zn. van Everdina Catherina du Frenne (VIIa), geb. te Amsterdam op 11 mrt 1879, bootwerker en krantenbezorger, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 4 mrt 1954, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 9 mrt 1904 met Martina Margaretha Lievense, dr. van Johannes Krijn Lievense en Neeltje de Groot, geb. te Amsterdam op 6 okt 1880, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 4 okt 1937. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Alida Catharina du Frenne, geb. te Amsterdam op 22 mrt 1905, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op 1 jul 1949, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 1 dec 1927 met Ymert Norbart, zn. van Antonie Norbart en Teuntje de Krij, geb. te Amsterdam op 26 jul 1904. 
  2.  Johannes Jacobus du Frenne, geb. te Amsterdam op 29 nov 1906, chauffeur, sjouwerman, magazijnbediende, conducteur, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 21 aug 1968, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 20 okt 1937, (gesch. te Amsterdam op 2 jul 1949) met Johanna Maria Kools, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1912, tr. (beiden 42 jaar oud) (2) te Amsterdam op 4 aug 1949, (gesch. te Amsterdam op 12 mei 1955) met Hendrika Gijsbertha van den Born, geb. te Amsterdam op 24 nov 1906. 
  3.  Martina Margaretha du Frenne, geb. te Rotterdam op 26 mei 1916. 

VIIIb.  Evert Karel du Frenne, zn. van Everdina Catherina du Frenne (VIIa), geb. te Amsterdam op 21 aug 1890, zetkastelein, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 6 jun 1949, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 27 jan 1916, (gesch. te Amsterdam op 3 sep 1946) met Johanna Marie de Wit, dr. van Anthonij de Wit en Johanna Petronella Bonger, geb. te Amsterdam op 29 jan 1895. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johan Peter du Frenne, geb. te Amsterdam op 16 jul 1916. 
  2.  Johanna Elisabeth du Frenne, geb. te Amsterdam op 10 feb 1919, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 2 feb 1965. 
  3.  Evert Karel du Frenne, geb. te Amsterdam op 19 aug 1921. 

VIIIc.  Johannes Gerardus de Frenne, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) en Neeltje Jans Donker, geb. te 's-Gravenhage op 2 jan 1897, machinist bij de koopvaardij, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Hilversum op 5 nov 1930 met Maria Hogenbirk, geb. te Hilversum op 25 jun 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirk Willem de Frenne, geb. te Hilversum op 17 nov 1934. 

VIIId.  Dirk Willem de Frenne, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) en Neeltje Jans Donker, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 1899, chauffeur, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Hilversum op 19 mei 1926 met Dirkje Hogenbirk, geb. te Hilversum op 15 jul 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje Jans de Frenne, geb. te Hilversum op 28 dec 1927. 
  2.  Gerritje de Frenne, geb. te Hilversum op 30 apr 1931. 

VIIIe.  Albertus Christianus de Frenne, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) en Neeltje Jans Donker, geb. te Hilversum op 11 apr 1901, ovl. (84 jaar oud) te Hilversum op 19 jun 1985, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Hilversum op 29 jun 1927 met Alida Elisabeth Klokke, dr. van Christiaan Frederik Klokke en Gerritje Lafebre, geb. te Hilversum op 31 jul 1906, ovl. (90 jaar oud) te Hilversum op 30 jun 1997. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerritje de Frenne, geb. te Hilversum op 17 apr 1928, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Hilversum op 10 jun 1953 met Gerrit Louis Sluijter, zn. van Gerardus Johannes Sluijter en Johanna Veldmeijer, geb. te Hilversum op 12 mei 1929. 
  2.  Nelly Wilhelmina de Frenne, geb. te Hilversum op 27 jun 1934, tr. met Franciscus Antonius (Frans) van Dijk, geb. circa 1915, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Bussum op 24 mrt 1981. 

VIIIf.  Egbertha Jeannette (Bep) de Frenne, dr. van Lucas de Frenne (VIId) en Jannetje Hofland, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1887 (getuigen: Johannes Vons en Hendricus Muijselaar), ovl. (69 jaar oud) te Maassluis op 2 apr 1957, tr. (beiden 25 jaar oud) te Naaldwijk op 7 nov 1912 (getuigen: zijn broer Pieter Johannes Hofland, koopman, zijn broer Everardus Hofland, winkelier, haar broer Gosuinus Jacobus (Goos) de Frenne (zie VIId), monteur en zijn broer Gerardus Hofland (zie VIIIg), winkelier) met Johannes Hofland, zn. van Abraham Hofland en Elisabeth van Lenteren, geb. te Naaldwijk op 18 okt 1887 (getuigen: Johannes Burger en Hubertus Hijmans), winkelier te Maassluis, huwelijksgetuige van zijn broer Gerardus Hofland (zie VIIIg) en Jeanette Gozeriena (Jeannet) de Frenne te Naaldwijk op 11 mrt 1915, huwelijksgetuige van zijn achterneef Adrianus Vermeer en Gesina Egbertha Everdina (Gezien) de Frenne (zie VIId) te Naaldwijk op 20 mrt 1919, ovl. (95 jaar oud) te Maassluis op 20 jul 1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth Arina (Bep) Hofland, geb. te Naaldwijk op 20 aug 1913, ovl. (78 jaar oud) vermoedelijk te Bilthoven op 29 okt 1991, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Maassluis op 1 sep 1938 met Pieter Brouwer, zn. van Arij Cornelis Brouwer en Cornelia van der Windt, geb. te Maassluis op 8 sep 1911, ondernemer, ovl. (82 jaar oud) te Bilthoven op 10 sep 1993. 
  2.  Jannetje Lucie (Jannie) Hofland, geb. te Naaldwijk op 9 mrt 1915, ovl. (90 jaar oud) te Vlaardingen op 8 dec 2005, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Maassluis op 11 nov 1937 met Johan Adam Koevoet, zn. van Cornelis Koevoet en Johanna Henneveld, geb. te Bergschenhoek op 30 mrt 1912, bankemployť, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen op 7 jul 1985. 
  3.  Lucie (Luus) Hofland, geb. te Naaldwijk op 2 nov 1916, ovl. (89 jaar oud) vermoedelijk te Maassluis op 17 nov 2005, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (1) te Maassluis op 3 dec 1942 met Louwrens Robbemond, zn. van Cornelis Robbemond en Stephina Jonkman, geb. te Maassluis op 29 nov 1911, timmerman, ovl. (56 jaar oud) te Schiedam op 1 aug 1968, begr. te Maassluis, tr. (resp. 57 en 62 jaar oud) (2) te Zaanstad op 1 nov 1974 met Jan Tijmen Vis, zn. van Jan Vis en Hendrika Anna van Spronsen, geb. te Ter Aar op 6 sep 1912, ondernemer, ovl. (87 jaar oud) te Zaandijk op 18 jan 2000. 
  4.  Abraham (Bram) Hofland, geb. te Naaldwijk op 3 mrt 1918, rijksambtenaar, ovl. (81 jaar oud) te Maassluis op 15 jan 2000, begr. te Maassluis, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28 okt 1942 met Hilletje Verschuur, dr. van Jan Verschuur en Maria Boxhoorn, geb. te Maassluis op 27 nov 1920, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 12 sep 2005, begr. te Maassluis. 
  5.  Johannes (Johan) Hofland, geb. te Naaldwijk op 22 okt 1919, smid, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 21 nov 1993, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Maassluis op 23 jan 1947 met Maria Ludoina Terlouw, dr. van Cornelis Terlouw en Johanna Maria van Deursen, geb. te Maassluis op 28 jan 1921, ovl. (69 jaar oud) te Maassluis op 20 nov 1990. 
  6.  Jeannette Goserina (Jeannet) Hofland, geb. te Maassluis op 8 nov 1921, ovl. (92 jaar oud) op 23 nov 2013, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Maassluis op 17 dec 1942 met Jan Johannes Baatenburg de Jong, zn. van Dirk Baatenburg de Jong en Jannetje van der Meer, geb. te Maassluis op 23 jun 1916, hoofduitvoerder, ovl. (88 jaar oud) te Vlaardingen op 19 jan 2005. 
  7.  Johanna Margaretha (Jopie) Hofland, geb. te Maassluis op 15 dec 1922, ovl. (86 jaar oud) te Schiedam op 19 sep 2009, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Maassluis op 1 dec 1948 met Willem Snoeyenbos, zn. van Willem Snoeyenbos en Cornelia Dekker, geb. te Maassluis op 30 jul 1919, ambtenaar NS, ovl. (81 jaar oud) te Nieuwegein op 30 jan 2001. 
  8.  Albertus Christiaan (Chris) Hofland, geb. te Maassluis op 26 okt 1924, ovl. (39 dagen oud) te Maassluis op 4 dec 1924. 
  9.  Albertus Christiaan (Chris) Hofland, geb. te Maassluis op 15 okt 1926, ovl. (1 jaar oud) te Maassluis op 11 jan 1928. 
  10.  Alberdina Christina (Tiny) Hofland, geb. te Maassluis op 20 aug 1929, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Maassluis op 7 mei 1953 met Eliza Verschoor, zn. van Pieter Verschoor en Geesje Pasterkamp, geb. te Maassluis op 14 dec 1924, employť scheepswerf, ovl. (76 jaar oud) te Maassluis op 22 jul 2001, begr. te Maassluis. VIIIg.  Jeanette Gozeriena (Jeannet) de Frenne, dr. van Lucas de Frenne (VIId) en Jannetje Hofland, geb. te Naaldwijk op 17 nov 1888, ovl. (93 jaar oud) te 's-Gravenhage op 17 jun 1982, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Naaldwijk op 11 mrt 1915 (getuigen: zijn broer Everardus Hofland, winkelier, zijn broer Johannes Hofland (zie VIIIf), tuinder, zijn moeders andere man Klaas Voogd, tuinder en zijn achterneef Adrianus Vermeer, tuinder) met Gerardus Hofland, zn. van Abraham Hofland en Elisabeth van Lenteren, geb. te Naaldwijk op 19 aug 1889, kruidenier te Maassluis en Den Haag, huwelijksgetuige van zijn broer Johannes Hofland (zie VIIIf) en Egbertha Jeannette (Bep) de Frenne te Naaldwijk op 7 nov 1912, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 jan 1969. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Abraham Hofland, geb. te Maassluis op 16 mrt 1918, rijksambtenaar, ouderling geref. kerk 's-Hertogenbosch, ovl. (75 jaar oud) op 26 sep 1993, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) te Vught op 26 jul 1950 met Tjitske Veenstra, dr. van Tjipke Veenstra en Lamberta Smallenbroek, geb. te Leek op 18 nov 1920, ovl. (86 jaar oud) op 11 nov 2007. 
  2.  Lucas Hofland, geb. te Maassluis op 19 sep 1919, bankemployť, ovl. (77 jaar oud) op 5 feb 1997, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 14 mrt 1951 met Leuntje Mulder, dr. van Hinderikus Mulder en Adriaantje van Westenbrugge, geb. te 's-Gravenhage op 1 mei 1927. 
  3.  Gerardus Hofland, geb. te Maassluis op 17 dec 1920, rijksambtenaar, ovl. (74 jaar oud) op 15 jan 1995, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23 apr 1947 met Rinske Schaafsma, dr. van Klaas Schaafsma en Hendrikje van der Leest, geb. te 's-Gravenhage op 29 jan 1923. 
  4.  Jannetje Hofland, geb. te Maassluis op 3 mrt 1922, ovl. (74 jaar oud) op 27 feb 1997, begr. te Rijswijk, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13 aug 1952 met Anton van Dommelen, zn. van Abraham Jacob van Dommelen en Helena van der Hoorn, geb. te 's-Gravenhage op 12 jan 1926, bakker, rijksambtenaar, ovl. (64 jaar oud) op 4 sep 1990, begr. te Rijswijk. 
  5.  Elisabeth Hofland, geb. te Maassluis op 24 jul 1923, ovl. (82 jaar oud) op 22 jul 2006, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te Geleen op 14 jan 1946, (gesch. op 14 okt 1957) met Wopke Bruinsma, zn. van Sake Bruinsma en Sytske van Brenk, geb. te Geleen op 1 mrt 1924, tr. (resp. 37 en 49 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 12 jul 1961 met Pieter van der Laan de Vries, zn. van Bernardus Wilhelm van der Laan de Vries en Johanna van Hulst, geb. te Haarlem op 15 apr 1912, rijksambtenaar. 
  6.  Egbertha Jeanette Hofland, geb. te Maassluis op 20 apr 1925, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 2006, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Newton-le-Willows [Groot BrittaniŽ] op 25 jan 1947 met Harry Hiscock, geb. te Newton-le-Willows [Groot BrittaniŽ] op 16 feb 1923, employť verzekeringsmaatschappij. 
  7.  Pieter Everardus Johannes Hofland, geb. te Maassluis op 14 mei 1927, schilder, tr. (55 jaar oud) (2) te Cour d' Alene [Verenigde Staten] op 26 feb 1983 met Luella Johns
  8.  Albertus Christiaan Hofland, geb. te Naaldwijk op 1 mrt 1929, gemeenteambtenaar. 
  9.  Johanna Margaretha Hofland, geb. te Naaldwijk op 10 jul 1930, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23 nov 1954 met Willem Damen, zn. van Bernardus Damen en Catharina Maria ten Heuw, geb. te 's-Gravenhage op 20 jul 1929, employť verzekeringsmaatschappij. 
  10.  Jeanette Gozeriena Hofland, geb. te 's-Gravenhage op 18 aug 1933, rijksambtenaar, ovl. (73 jaar oud) op 13 okt 2006. 
  11.  Gezina Hofland, geb. te 's-Gravenhage op 20 nov 1934, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage op 16 okt 1958 met Jan Vos, zn. van Hendrik Vos en Cornelia Willemijntje Vos, geb. te Rozenburg op 18 feb 1933, vertegenwoordiger. VIIIh.  Egberta de Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIIe) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 25 dec 1877, ovl. (97 jaar oud) te Kampen op 26 nov 1975, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) te Kampen op 31 mei 1911 met Migchiel van der Zee, zn. van Kornelis Migchiels van der Zee en Antje Dijkstra, geb. te Smallingerland op 22 jun 1882, ovl. (77 jaar oud) te Kampen op 7 apr 1960. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelis van der Zee, geb. te Enschede op 22 apr 1912, tr. met Ankie Bosch, geb. te Culemborg. 
  2.  Johannes van der Zee, geb. te Kampen op 24 aug 1913, tr. met Jacoba Maria van Hulzen
  3.  Anna van der Zee, geb. te Kampen op 26 dec 1918, ovl. te Appelscha, tr. met Willem Geertrudes Berkhoff, zn. van Pieter Jan Berkhoff en Marthina Verlare, geb. te Rotterdam op 25 jan 1908, ovl. te Enschede. VIIIi.  Willem de Frenne, zn. van Johannes de Frenne (VIIe) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 10 mrt 1879, ovl. (81 jaar oud) te Zwolle op 2 jul 1960, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te IJsselmuiden op 27 mei 1908 met Jennigje Selles, dr. van Hermanus Sellis en Evertje van der Steege, geb. te IJsselmuiden op 16 aug 1879, ovl. te Deventer. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Hermanus de Frenne, geb. te Wijhe op 20 feb 1909, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Helmond circa 1997, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) te Helmond op 7 sep 1934 met Johanna Franciska van Bokhoven, dr. van Joannes Mathias van Bokhoven en Josephina Huberdina Jansen, geb. te Helmond op 15 dec 1899, ovl. te Los Angeles [Verenigde Staten]. 

VIIIj.  Berendina Willemina de Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIIe) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 26 jun 1894, ovl. (83 jaar oud) te Bussum op 7 mrt 1978, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Kampen op 9 nov 1916 met Johan de Ruiter, zn. van Arend de Ruiter en Petronella Hendrika Ites, geb. te Enschede op 6 jun 1891, ovl. (86 jaar oud) te Bussum op 10 nov 1977. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Janny de Ruiter, geb. te Borne, tr. met Louis de Boer, geb. te Bussum op 6 apr 1909, ovl. te Haarlem. 
  2.  Petronella Hendrika de Ruiter, geb. te Zaandam op 30 mrt 1920, tr. met Johannes Christiaan Hendricus Boom, zn. van Hendrik Johannes Boom en Willemina Elisabeth Polm, geb. te 's-Gravenhage op 2 nov 1913. 
  3.  Berendina Willemina de Ruiter, geb. te Zaandam op 16 aug 1921, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Bussum circa 2001. 
  4.  Johan de Ruiter, geb. op 27 feb 1926, tr. met Caroline Scheper, geb. te Enschede op 25 apr 1930. VIIIk.  Pieter Willem de Frenne, zn. van Johannes de Frenne (VIIe) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 7 mei 1897, ovl. (85 jaar oud) te Apeldoorn op 5 jan 1983, tr. (1) met Jantina Klasina Kuik, dr. van Jan Kuik en Klaasje Broek, geb. te Meppel op 15 okt 1899, ovl. (38 jaar oud) te Apeldoorn op 25 jan 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind de Frenne, geb. te Apeldoorn op 8 nov 1927. 
  2.  Christine Marianne de Frenne, geb. te Apeldoorn op 14 jan 1929, tr. (1) met Jan de Wever, geb. te Amsterdam op 23 sep 1931, tr. (2) met J.L. van den Hof
  3.  Carla Jeannette de Frenne, geb. te Apeldoorn op 21 jun 1933, ovl. (50 jaar oud) te Puidoux [Zwitserland] op 25 mei 1984, tr. met Oege Hendrik van Dijk, geb. te Apeldoorn op 4 aug 1929. 


  Pieter Willem de Frenne, tr. (2) met J. L. D. ElhorstVIIIl.  Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Pieter de Frenne (VIIf) en Willemina Stuurop, geb. te Alkmaar op 12 mrt 1891, sigarenfabrikant, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Koedijk op 8 mei 1919 met Neeltje Boldewijn, dr. van Jacob Boldewijn en Diderika Johanna Francina Maria Stam, geb. te Koedijk op 17 mrt 1898, ovl. (85 jaar oud) vermoedelijk te Alkmaar op 27 mei 1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter de Frenne, geb. te Alkmaar op 14 nov 1921, ovl. (49 jaar oud) te Alkmaar op 5 apr 1971, tr. (48 jaar oud) op 27 jun 1970 met W. Kieft

VIIIm.  ir. Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIIg) en Annetje Wilhelmina Brants, geb. te Kampen op 25 mrt 1897, ovl. (86 jaar oud) te Hilversum op 10 aug 1983, tr. (beiden 26 jaar oud) te Arnhem op 18 mei 1923 met Helena Theodora Berghuis, dr. van Willem Hendrik Berghuis en Helena Theodora Nicaise, geb. te Arnhem op 10 dec 1896, ovl. (88 jaar oud) te Hilversum op 31 dec 1984. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Angeline Helene de Frenne, geb. te Norg op 27 nov 1929, tr. met P. A. Huitema, zn. van Albert Jan Huitema en G. Bruininkweerd