15. Genealogie van Guillaume de FrÍne.
15. Genealogie van Guillaume de FrÍne.

Inleiding bij de stamboom van de familie de Frenne (door Henk Lubberding die de Belgische tak uitzocht)
Voor ons begint, zoals nu bekend, op 1 november 1730 de geschiedenis van de familie de FrÍne. Later is deze naam onder invloed van het Vlaams veranderd in de Frenne en in sommige takken in du Frenne.
Op die eerste november 1730 trouwt in La Hulpe (in het Vlaams Terhulpen), een plaatsje in Waals Brabant ten zuiden van en onder de rook van Brussel Nicolaus de FrÍne met Petronilla Weemaels.
Oudere archieven (ik heb gezocht is het rijksarchief van Anderlecht in Zuid Brussel) zijn niet voorhanden, waardoor het op dit moment moeilijk is verder terug te gaan in de geschiedenis.
La Hulpe ligt op de noordelijke grens van het Franstalige Waals Brabant. Omliggende gemeenten hebben Vlaamse aanduidingen, zoals Overijse.
La Hulpe ligt slechts op steenworp afstand (enkele kilometers) van het slagveld van Waterloo. De streek zal op 18 juni 1815 veel te lijden hebben gehad van de enorme troepenconcentraties.
Totaal zo'n 200.000 manschappen aan Franse en geallieerde (Engelsen. Pruisen, Nederlanders en Vlamingen) kant. In 10 uur tijds sneuvelden daar ruim 50.000 soldaten. BlŁcher, de Pruisische generaal, kwam net op tijd om Wellington te helpen Napoleon de genadeslag toe te brengen. En BlŁcher kwam via La Hulpe. Er zullen ongetwijfeld ook de FrÍne's in het krijgsgewoel omgekomen zijn. Of de de FrÍne's van oorsprong uit La Hulpe kwamen kan ik niet staven met gegevens.
Mijn schoonmoeder dacht dat haar voorgeslacht tot de hugenoten behoorde en vanuit Frankrijk naar het noorden zijn getrokken. In 1572 in de zgn. BartlomeŁsnacht (Parijse bloedbruiloft) werden ca 2000 Franse calvinisten (hugenoten) vermoord en velen vluchtten naar het calvinistische noorden. Ik betwijfel of de de Frenne's daarbij behoorden omdat de aangetroffen de FrÍne's allen katholiek zijn of zijn ze dat misschien later geworden.
In La Hulpe heb ik in het telefoonboek nog ťťn de Frenne gevonden. In enkele omliggende plaatsen, zoals Rixenart (2), Waterloo (2) en Overijse (5) heb ik ook de Frenne's aangetroffen. In het telefoonboek van de stad Brussel staan 23 gezinnen genoteerd onder de naam de Frenne.
Het zou kunnen zijn dat onze Nicolaus een zoon is van Guillaume de FrÍne en Marquerite Pielle, maar dat is gissen. Ik ben die namen in de Anderlechtse archieven tegengekomen. Als dat zo is zou het kunnen zijn dat een aantal gevonden namen broers en zus zijn van Nicolaus. Ik heb die gegevens wel opgenomen in de stamboom maar ik heb hierover geen enkele zekerheid. Ik heb ze opgenomen om de gevonden namen niet te verspelen.
De vrouw van Nicolaus, Petronilla Weemaels, komt niet uit La Hulpe. Ik ben in de archieven de naam Weemaels nergens tegengekomen.Op de begraafplaats van La Hulpe heb ik 3 graven gevonden met de naam de Frenne. Bij de nieuwe graven van de laatste 10 tot 30 jaar ben ik die naam niet meer tegengekomen.
La Hulpe ligt tegen de gemeente Overijse aan. Overijse was en is het middelpunt van de Belgische druiventeelt onder glas, dus in kassen, de zogenaamde druivenserres.
In La Hulpe kom je die druivenserres ook tegen. Mijn schoonvader, Gerrit Jansen (tuinder) en getrouwd met Jannie de Frenne, is in zijn jonge jaren, dus voor de tweede wereldoorlog, een poosje in La Hulpe geweest om zich de teelt van druiven onder glas eigen te maken. Hij zelf had op zijn tuinderij ook druivenserres
Het is mij niet bekend of hij wist dat La Hulpe de bakermat van de de Frenne's was en daarom juist La Hulpe als "stageplaats" had uitgekozen. Ik heb daar overigens nooit iets over gehoord. Ook de zussen van mijn vrouw niet.
Centraal in La Hulpe staat het Chateau van La Hulpe.
"Onze" eerste de Frenne's hebben het niet gezien omdat het pas in 1842 is gebouwd. Om zelf een kasteel te bouwen ontbraken vermoedelijk de middelen. Volgens de overlijdensakten waren zowel Nicolaas (Nicolaus is de Latijnse doopnaam) als zijn zoon Guillaume van beroep journalier. In gewoon Nederlands betekent dat dagloner en in die tijd dus geen vetpot.
Deze zoon Guillaume trouwde in 1759 met Marie van Creanenbroek en dit stel heeft zo'n 13 kinderen op de wereld gezet, waarvan op 18 juli 1778 een zoon Benedictus (Latijn voor Benoit of wel Berend). We gaan er vanuit dat deze Berend de vader is van onze in Kampen aangetroffen Johann Anton.
Dit kan ik nog niet met harde feiten onderbouwen. Volgens de bijlagen van de trouwakte zou onze Johann Anton in Antwerpen geboren zijn. Daar is hij, noch zijn vader of moeder, in de archieven terug te vinden.
Onze Bendictus of Benoit of Berend is ook in La Hulpe niet terug te vinden in huwelijks- of overlijdensakten. Aangenomen mag worden dat hij La Hulpe dus voor zijn huwelijk (omstreeks 1800) verlaten heeft en naar een noordelijker gebied is vertrokken. Johann Anton noemt hem immers Berend en geen Benoit.
Nog even terug naar de archieven van Antwerpen. Ik ben daar slechts 3 de Frenne's tegengekomen, te weten: Jean Baptiste de Frenne en zijn dochter Cecile de Frenne, die op 32 jarige leeftijd het leven schonk aan een dochtertje Bonne Prudence de Frenne. Cecile was ongehuwd en van beroep wasvrouw. Deze kleindochter van Jean Baptiste is geboren op 28 ventoise van het jaar 12. Dit was de jaartelling van de Franse Revolutie. In onze jaartelling is dat 19 maart 1804. Aangezien Cecile toen 32 jaar was moet zij geboren zijn rond 1772 en haar vader dus omstreeks 1750. Ik heb daar in La Hulpe geen aanknopingspunt voor gevonden. Gelet op hun voornamen moeten ook deze de Frenne's uit Franstalige gebieden komen.
Tot zover de inleiding op de stamboom.
Bij het verzamelen van gegevens over de familie heb ik steun gehad van Jacqueline Hofland - Poot, Harry Zeilmaker en Marcel du Frenne. Ik ben hen daarvoor dank verschuldigd.
Juli 2005.
Henk Lubberding, Wierden


Generatie I

I.  Guillaume de FrÍne, geb. circa 1675, tr. met Marquerite Pielle, geb. circa 1675. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaus de FrÍne, geb. circa 1700, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 okt 1790, volgt IIa
  2.  Guillaume de FrÍne, geb. circa 1705, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 feb 1736, tr. te La Hulpe [BelgiŽ] op 3 sep 1730 met Maria Anne Meijne, geb. circa 1705. 
  3.  Jeanne de FrÍne, geb. circa 1708, tr. te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 sep 1732 met Pierre DepŤre
  4.  Etienne de FrÍne, geb. circa 1709, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 okt 1750, volgt IIb
  5.  Equide de FrÍne, geb. circa 1710, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 apr 1763, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Nicolaus de FrÍne, zn. van Guillaume de FrÍne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1700, journalier (dagloner), ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 okt 1790, tr. (1) te La Hulpe [BelgiŽ] op 1 nov 1730 met Petronilla Weemaels, geb. circa 1700, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 30 mei 1756. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Guillaume de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 7 aug 1731, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 jan 1810, volgt IIIa
  2.  Catherine de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 mrt 1735, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 nov 1777, tr. te La Hulpe [BelgiŽ] op 21 sep 1757 met Ghitlain Paul Joly
  3.  Jeanne de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 16 mrt 1738, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 1 apr 1738. 
  4.  Jeanne de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 feb 1739, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 30 sep 1755. 
  5.  Cornelis de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 apr 1743. 
  6.  Marie Anne de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 7 jun 1746, tr. met Toussain Stephanus Griminc
  7.  Marie Catherine de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 23 apr 1749. 
  Nicolaus de FrÍne, tr. (2) met Marie JosŤphe BruiŤre, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 24 jan 1780. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Michel de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 23 jul 1761, volgt IIIb
  2.  Pierre de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 29 sep 1766. 
  3.  Pierre Ignace de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 4 nov 1770. 

IIb.  Etienne de FrÍne, zn. van Guillaume de FrÍne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1709, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 okt 1750, tr. te La Hulpe [BelgiŽ] op 25 jul 1734 met Caroline Saintseverin, geb. circa 1709, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 14 jul 1791. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henri de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 4 sep 1735, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 25 jul 1748. 
  2.  Simon de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 mrt 1738, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 mrt 1796, tr. met Marie Delbrattime, geb. circa 1738. 
  3.  Marie de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 15 feb 1741, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 15 jan 1743. 
  4.  Jean Baptiste de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 apr 1743, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 23 feb 1755. 
  5.  Charles de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 7 jun 1746, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 nov 1748. 

IIc.  Equide de FrÍne, zn. van Guillaume de FrÍne (I) en Marquerite Pielle, geb. circa 1710, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 apr 1763, tr. te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 nov 1744 met Anne Marie Coniet, geb. circa 1710. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marie Francoise de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 jul 1746. 
  2.  Barthťlomi de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 mei 1753, volgt IIIc

Generatie III

IIIa.  Guillaume de FrÍne, zn. van Nicolaus de FrÍne (IIa) (journalier (dagloner)) en Petronilla Weemaels, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 7 aug 1731, journalier (dagloner), ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 jan 1810, tr. te La Hulpe [BelgiŽ] op 4 nov 1759 met Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 13 okt 1738, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 25 nov 1780. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jeanne de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 sep 1760. 
  2.  Jean Baptiste de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 13 sep 1761. 
  3.  Marie JosŤphe de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 13 okt 1762, tr. te La Hulpe [BelgiŽ] op 17 apr 1787 met Jotte Incolle
  4.  Jean Joseph de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 mrt 1764, tr. te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 jun 1796 met Catherine Boitdinghien
  5.  Anne Marie de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 17 mei 1766. 
  6.  Marie Barbe de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 sep 1767, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 13 dec 1767. 
  7.  Marie Francoise de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 3 nov 1768. 
  8.  Anne JosŤphe de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 apr 1770, volgt IVa
  9.  Guillaume Joseph de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 feb 1773. 
  10.  Pierre de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 11 nov 1774. 
  11.  Henri de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 mei 1776. 
  12.  Berend de Frenne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 18 jul 1778, ovl. voor 1838, volgt IVb
  13.  Marie ShťrŤte de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 16 okt 1780. 

IIIb.  Michel de FrÍne, zn. van Nicolaus de FrÍne (IIa) (journalier (dagloner)) en Marie JosŤphe BruiŤre, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 23 jul 1761, tr. (1) te La Hulpe [BelgiŽ] op 31 okt 1786 met Catherine Portelez, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 sep 1791. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marie de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 10 apr 1789. 
  Michel de FrÍne, tr. (2) na 1791 met Marie Debrattine
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marie Francoise de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 8 mrt 1796. 
  2.  Charles de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 28 mrt 1799. 

IIIc.  Barthťlomi de FrÍne, zn. van Equide de FrÍne (IIc) en Anne Marie Coniet, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 12 mei 1753, tr. met Barbe JosŤphe Schourneau, geb. circa 1753. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jean Baptiste de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 5 sep 1778. 
  2.  Barthťlomi de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 18 nov 1780. 
  3.  Nicolas de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 1 dec 1788, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 20 jul 1789. 
  4.  Jean Baptiste de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 10 nov 1790, ovl. te La Hulpe [BelgiŽ] op 16 nov 1790. 

Generatie IV

IVa.  Anne JosŤphe de FrÍne, dr. van Guillaume de FrÍne (IIIa) (journalier (dagloner)) en Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 27 apr 1770, 
 een zoon: 
  1.  Nicolas de FrÍne, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 6 mrt 1793. 

IVb.  Berend (Benoit, Benard, Benedictus) de Frenne, zn. van Guillaume de FrÍne (IIIa) (journalier (dagloner)) en Marie (Francoise) van Craenebroek, geb. te La Hulpe [BelgiŽ] op 18 jul 1778, ovl. voor 1838, tr. met Sophia Duinkerken, ovl. voor 1838. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johann Anton de Frenne, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 11 feb 1806, ovl. te Kampen op 31 dec 1858, volgt V

Generatie V

V.   Johann Anton de Frenne, zn. van Berend de Frenne (IVb) en Sophia Duinkerken, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 11 feb 1806, opperman / metselaar, ovl. te Kampen op 31 dec 1858, tr. te Kampen op 11 okt 18381 met Johanna Christina van Dooren, dr. van Egbertus van Dooren en Gezina Stoop, ged. te Kampen op 5 apr 1806, ovl. te Kampen op 19 jan 1859. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johannes de Frenne3, geb. te Kampen op 14 nov 18242, ovl. te Assen op 19 mei 1885, volgt VIa
  2.   Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 20 mei 18294, ovl. te Kampen op 19 feb 1902, volgt VIb
  3.   Hendrika de Frenne, geb. te Kampen op 23 jun 18335, ovl. te Kampen op 29 jan 1878, volgt VIc
  4.   Everdina (Eva) de Frenne, geb. te Kampen op 23 jun 18335, ovl. te Kampen op 15 dec 1886, volgt VId
  5.   Theresia de Frenne, geb. te Kampen op 21 apr 18396, ovl. te Kampen op 28 okt 1870, volgt VIe
  6.   Johann Anton de Frenne, geb. te Kampen op 2 aug 18417, ovl. te Kampen op 31 okt 1841. 
  7.   Johannes Antonius de Frenne, geb. te Kampen op 8 jan 18438, ovl. te Kampen op 15 jan 1843. 
  8.   Geziena de Frenne, geb. te Kampen op 26 dec 18459, ovl. te Kampen op 6 mrt 1859. 
  9.   Jan de Frenne, geb. te Kampen op 4 jan 185410, ovl. te Kampen op 6 nov 1856. 

Generatie VI

VIa.   Johannes de Frenne3, zn. van Johann Anton de Frenne (V) (opperman / metselaar) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 14 nov 18242, sigarenmaker, ovl. te Assen op 19 mei 1885, tr. (1) te Kampen op 6 jun 184411 met Everdina Katharina Esmeijer, dr. van Jan Hendriks Esmeijer en Alijda van den Noort, geb. te Kampen op 2 okt 182512, ovl. te Kampen op 19 jan 1861. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johanna Kristina de Frenne3, geb. te Kampen op 15 aug 184513, tr. (1) te Zwolle op 21 okt 186914 met Willem Tolhuis, zn. van Gerlof Tolhuis en Hermina Parkementis, geb. te Zwolle circa 10 feb 1846, arbeider, tr. (2) te Zwolle op 15 sep 188715 met Johan Hendrik Stadtman, zn. van Jogem Johan Herman Stadtman (smit) en Hendrika Beumer, geb. te Zwolle circa 31 jan 1857, smit. 
  2.   Aleida Elzina de Frenne, geb. te Kampen op 2 jul 184916, ovl. te Rotterdam op 27 jan 1933, tr. (1) te Rotterdam op 1 mei 187817 met Hermanus van Delden, zn. van Sytze van Delden en Akke de Haan, geb. te Sneek op 13 jan 1854, ovl. te Rotterdam op 9 jun 1885, tr. (2) te Rotterdam op 12 sep 189418 met Cent den Braasem, zn. van Jacob den Braasem en Cornelia Evers, geb. te Rotterdam op 25 jun 1850, ovl. te Delft op 12 aug 1927. 
  3.   Everdina Catherina du Frenne, geb. te Zaandam op 11 apr 185219, volgt VIIa
  4.   Hendrika du Frenne, geb. te Zaandam op 26 nov 185320, ovl. te Kampen op 4 sep 1860. 
  5.   Johanna Gesina Dufrenne, geb. te Zaandam op 21 jul 185621, ovl. te Kampen op 29 jul 1858. 
  6.   Johanna Gesina de Frenne, geb. te Kampen op 10 dec 185822, tr. te Assen op 12 mei 188623 met Gerrit Russcher, zn. van Hendrik Russcher en Everdina Jansen, geb. te Dalen op 17 apr 1862. 
   Johannes de Frenne3, tr. (2) te Kampen op 10 mei 186124 met Alberdina Hendrika Meijer, dr. van Dirk Meijer en Cornelia Kits, geb. te Kampen op 22 aug 183025, ovl. te Kampen op 23 sep 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Albertus Christianus de Frenne, geb. te Kampen op 11 dec 186226, ovl. te Kampen op 21 jan 1863. 
  2.   Albertus Christianus de Frenne, geb. te Kampen op 29 feb 186427, ovl. te Kampen op 29 mrt 1898, volgt VIIb
  3.   Cornelia de Frenne, geb. te Kampen op 24 apr 186728, ovl. te Kampen op 30 jun 1888. 
  4.   Dirk Willem de Frenne31, geb. te Kampen op 1 sep 187129, ovl. te Hilversum op 28 feb 196530, volgt VIIc

VIb.   Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Johann Anton de Frenne (V) (opperman / metselaar) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 20 mei 18294, sigarenmaker, ovl. te Kampen op 19 feb 1902, tr. te Kampen op 26 mei 185332 met Egbertha ten Kleij, dr. van Lucas ten Kleij (timmermansknecht / metselaar) en Pieternella Jager, geb. te Kampen op 20 nov 182833, ovl. te Kampen op 25 jan 1905. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Albertus Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 25 sep 185334, ovl. te Kampen op 2 jan 1859. 
  2.   Lucas de Frenne36,37,38,39,40,41, geb. te Kampen op 29 dec 185435, ovl. te Naaldwijk op 7 mrt 1932, volgt VIId
  3.   Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 9 apr 185642, ovl. te Kampen op 16 apr 1945, volgt VIIe
  4.   Pieter de Frenne44, geb. te Kampen op 8 feb 185843, ovl. te Alkmaar op 2 okt 1915, volgt VIIf
  5.   Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 25 jul 185945, ovl. te Kampen op 20 mei 1897, volgt VIIg
  6.   Egbertha de Frenne, geb. te Kampen op 13 feb 186146, naaister, ovl. te Kampen op 26 mrt 1909. 
  7.   Gesiena de Frenne, geb. te Kampen op 3 mei 186347, tr. te Kampen op 14 mei 190348 met Dirk Bijl, zn. van Jan Bijl (veehouder) en Geertje Spaander, geb. te Sijbekarspel in 1863, vertegenwoordiger. 
  8.   Everdina de Frenne, geb. te Kampen op 21 mrt 186549, ovl. te Kampen op 5 mei 1866. 
  9.   Everdina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 18 jun 186750, ovl. te Kampen op 28 jul 1944, tr. te Kampen op 11 nov 189051 met Jacobus Magchielse, zn. van Lourens Magchielse (sleper) en Dina Vos, geb. te Middelburg op 5 sep 1862. 

VIc.   Hendrika de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) (opperman / metselaar) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 23 jun 18335, ovl. te Kampen op 29 jan 1878, 
 2 kinderen: 
  1.   Hermina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 10 jan 185552, ovl. te Kampen op 7 sep 1861. 
  2.   Andries Alexander de Frenne, geb. te Brunnepe op 3 nov 185753, ovl. te Kampen op 25 mrt 1859. 
   Hendrika de Frenne, tr. te Kampen op 24 sep 186354 met Alexander Jacobus Roos, zn. van Pieter Roos en Hermina van Weelei, geb. te 's-Hertogenbosch op 31 jul 1824, korperaal-tamboer, ovl. te Kampen op 19 jun 187955
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Christina Catrina Roos, geb. te Kampen op 21 mei 1860. 
  2.  Hermina Christina Roos, geb. te Kampen op 22 sep 1862. 
  3.   Maria Theresia Roos, geb. te Kampen op 16 jul 187156, ovl. te 's-Gravenhage op 15 feb 192357, tr. te Middelburg op 26 jun 189658 met Jacob Dirk Oerlemans, zn. van Jacob Dirk Oerlemans en Elizabeth Jacoba Vermaas, geb. te Middelburg op 16 mrt 1873. 

VId.   Everdina (Eva) de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) (opperman / metselaar) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 23 jun 18335, ovl. te Kampen op 15 dec 1886, 
 6 kinderen: 
  1.   Christiaan de Frenne, geb. te Brunnepe op 7 mrt 185659, ovl. te Kampen op 27 dec 1858. 
  2.  Doodgeb. dochter de Frenne, geb. te Kampen op 31 jan 1858. 
  3.   Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 4 feb 186060, ovl. te Kampen op 15 mei 1892. 
  4.   Jan Anthonie de Frenne, geb. te Brunnepe op 6 mrt 186261, ovl. te Kampen op 27 apr 1866. 
  5.   Hermina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 24 sep 186562, ovl. te Amsterdam op 10 dec 1939, tr. te Amsterdam op 20 jun 188863 met Jan Diepbrink, zn. van Gerrit Jan Diepbrink (sjouwerman) en Hendrikje van Koot, geb. te Kampen op 19 sep 186364, sigarenmaker, ovl. te Amsterdam op 19 mei 1944. 
  6.   Christina de Frenne, geb. te Kampen op 24 jul 186865, ovl. te Amsterdam op 2 aug 1933, tr. te Amsterdam op 25 apr 189466 met Johannes Eenschoten, zn. van Jan Eenschoten (rijksveldwachter) en Maria Anna Hubertina Evers, geb. te Kampen op 16 mei 186767, sigarenmaker, ovl. voor 1933. 

VIe.   Theresia de Frenne, dr. van Johann Anton de Frenne (V) (opperman / metselaar) en Johanna Christina van Dooren, geb. te Kampen op 21 apr 18396, ovl. te Kampen op 28 okt 1870, 
 een dochter: 
  1.  Theresia de Frenne, geb. te Amsterdam op 30 mrt 1863, ovl. te Kampen op 6 aug 1864. 
   Theresia de Frenne, tr. te Kampen op 26 jan 186568 met Pieter Wit, zn. van Frederikus Wit en Hendrikjen Eijkenaar, geb. te Amsterdam op 26 aug 1831, sigarenmaker. 
   Pieter Wit, zn. van Frederikus Wit en Hendrikjen Eijkenaar, tr. (1) te Kampen op 28 jun 185569 met Elizabeth Frederika Sievers, dr. van Lodewijk Frederik Sievers en Anna Marianna Rosiena Menge, geb. te Kampen op 4 okt 183170

Generatie VII

VIIa.   Everdina Catherina du Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIa) (sigarenmaker) en Everdina Katharina Esmeijer, geb. te Zaandam op 11 apr 185219
 3 kinderen: 
  1.   DaniŽl Karel du Frenne71, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1879, ovl. te Amsterdam op 4 mrt 1954, volgt VIIIa
  2.   Johanna Elisabeth du Frenne72, geb. te Amsterdam op 27 jul 1882, ovl. te Amsterdam op 15 jan 1968, tr. (1) te Amsterdam op 16 dec 190373 met Johannes Frederik Spaan, zn. van Arie Spaan en Gerritje Ortel, geb. te Amsterdam op 9 mrt 1882, ovl. te Bloemendaal op 4 sep 1920, tr. (2) te Amsterdam op 19 jul 192274 met Klaas Gerrit ten Have, zn. van Klaas ten Have en Maria Elisabeth Vrickx, geb. te Amsterdam op 1 jan 1875, ovl. te Amsterdam op 9 jun 1935. 
  3.   Evert Karel du Frenne75, geb. te Amsterdam op 21 aug 1890, ovl. te Amsterdam op 6 jun 1949, volgt VIIIb

VIIb.   Albertus Christianus de Frenne, zn. van Johannes de Frenne (VIa) (sigarenmaker) en Alberdina Hendrika Meijer, geb. te Kampen op 29 feb 186427, sigarenmaker, ovl. te Kampen op 29 mrt 1898, tr. te Kampen op 24 jan 188976 met Jansje Berghuijs, dr. van Berend Berghuis (voermansknecht) en Evertdiena ten Kleij, geb. te Kampen op 25 okt 186677, vroedvrouw, ovl. te Zwolle op 30 mei 1943. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johannes de Frenne, geb. te Kampen op 16 jul 188978, ovl. te Kampen op 24 aug 1890. 
  2.   Evertdina de Frenne, geb. te Kampen op 12 sep 189079, ovl. te Zwolle op 21 dec 1947, tr. te Kampen op 4 okt 191780 met Martijn Schuurhuis, zn. van Marten Schuurhuis en Geertje Hilbers, geb. te Zwolle op 12 sep 1890, barbier, kantoorbediende en gemeenteontvanger, ovl. te Epe op 9 jul 1974. 
  3.   Alberdina Hendrika de Frenne, geb. te Kampen op 26 dec 189281, ovl. te Kampen op 1 okt 1908. 
  4.   Berend de Frenne, geb. te Kampen op 30 mrt 189482, ovl. te Kampen op 19 sep 1898. 
  5.   Cornelia de Frenne, geb. te Kampen op 14 sep 189683, ovl. te Kampen op 30 dec 1901. 
   Jansje Berghuijs, dr. van Berend Berghuis (voermansknecht) en Evertdiena ten Kleij, tr. (2) te Kampen op 13 apr 189984 met Gerrit Steinvoord, geb. te Olst op 6 jul 1866, ovl. op 4 dec 1919. 

VIIc.   Dirk Willem de Frenne31, zn. van Johannes de Frenne (VIa) (sigarenmaker) en Alberdina Hendrika Meijer, geb. te Kampen op 1 sep 187129, politie agent, ovl. te Hilversum op 28 feb 196530, tr. te Den Helder op 6 aug 189685 met Neeltje Jans Donker31, dr. van Johannes Gerardus Donker en Neeltje Jans Kraan, geb. te Den Helder op 2 feb 1877. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johannes Gerardus de Frenne31,87, geb. te 's-Gravenhage op 2 jan 189786, volgt VIIIc
  2.   Dirk Willem de Frenne89,31, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 189988, volgt VIIId
  3.   Albertus Christianus de Frenne91,31, geb. te Hilversum op 11 apr 1901, ovl. te Hilversum op 19 jun 198590, volgt VIIIe
  4.   Leendert Cornelis de Frenne31, geb. te Hilversum op 26 jan 1903, machinist. 
  5.   Neeltje Jans de Frenne31,92, geb. te Hilversum op 17 apr 1907, tr. te Hilversum op 4 sep 192993 met Johannes Olferdus Kriegsman92, geb. te Amsterdam op 15 nov 1902, electricien, ovl. te Hilversum op 13 apr 196794
  6.   Hendrik de Frenne95,31, geb. te Hilversum op 1 jun 1910, metaalbewerker, ovl. te Hilversum op 2 jul 1967, tr. te Hilversum op 21 aug 1937 met Johanna Catharina Hellewegen95, geb. te Venlo op 18 mei 1911, ovl. vermoedelijk te Hilversum op 21 nov 199596
  7.   Johannes Willem de Frenne31, geb. te Hilversum op 13 mei 1917, ovl. te Hilversum op 3 dec 2003, tr. op 29 jul 1948 met Maria van der Laan, geb. op 13 jun 1922, ovl. op 1 apr 1994. 

VIId.   Lucas de Frenne36,37,38,39,40,41, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) (sigarenmaker) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 29 dec 185435, koopman, sigarenfabrikant, ovl. te Naaldwijk op 7 mrt 1932, tr. (1) te Kampen op 17 okt 187897 met Anna Margaretha van Werven Vinke, dr. van Hendrik van Werven Vinke en Grietje Hengeveld, geb. te Kampen op 4 aug 185698, ovl. te Kampen op 23 jan 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Hendrika Margrieta (Grť) de Frenne, geb. te Kampen op 30 aug 187999, ovl. te Zwolle op 25 jan 1957100, tr. te Zwolle op 23 mei 1906101 met Hendrikus Huiberts, zn. van Hendrik Huibers en Hendrika van Holland, geb. te Zwolle op 17 jul 1873, kleermaker, ovl. te Zwolle op 30 mei 1942. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.   Albertus Christiaan (Chris) de Frenne, geb. te Kampen op 15 okt 1880102, ovl. te Kampen op 24 aug 1881. 
  3.   Albertus Christiaan (Chris) de Frenne, geb. te Kampen op 1 nov 1882103, ovl. voor 1933, tr. met Maria van Reen
   Lucas de Frenne36,37,38,39,40,41, tr. (2) te Naaldwijk op 26 nov 1886104 met Jannetje Hofland, dr. van Gozewinus Jacobus Hofland (tuinder te Naaldwijk) en Jannetje Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 15 jan 1863105, ovl. te Naaldwijk op 29 jan 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Egbertha Jeannette (Bep) de Frenne108, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1887106,108, ovl. te Maassluis op 2 apr 1957107,108, volgt VIIIf
  2.   Jeanette Gozeriena (Jeannet) de Frenne110, geb. te Naaldwijk op 17 nov 1888110,111, ovl. te 's-Gravenhage op 17 jun 1982109,110, volgt VIIIg
  3.   Gosuinus Jacobus (Goos) de Frenne, geb. te Kampen op 11 nov 1890112, monteur. 
  4.   Gesina Egbertha Everdina (Gezien) de Frenne, geb. te Kampen op 17 jan 1893113, ovl. te Monster op 7 nov 1941, tr. te Naaldwijk op 20 mrt 1919115 met Adrianus Vermeer, zn. van Willem Vermeer en Hermina van der Mout, geb. te Naaldwijk op 23 feb 1891, tuinder. 
  5.   Lucas de Frenne, geb. te Gouda op 6 mrt 1894117, ovl. te Gouda op 3 jan 1895116
  6.   Lucas de Frenne, geb. te Gouda op 17 jan 1896119, ovl. te Gouda op 26 feb 1897118
  7.   Johanna Carolina (Jo) de Frenne121, geb. te Kampen op 13 feb 1898120, ovl. te Naaldwijk op 17 apr 1987122, tr. te 's-Gravenzande op 6 aug 1958 met Klaas Andeweg123, zn. van Jan Andeweg en Geertje Geertrui Ruitenberg, geb. te Naaldwijk op 13 jun 1896123,123, ovl. te Naaldwijk op 22 mrt 1977123
  8.   Janna Jeanette Gozeriena (Jannie) de Frenne, geb. te Kampen op 13 nov 1900124, ovl. te Apeldoorn op 28 nov 1993125, tr. te Twello op 23 aug 1933 met Gerrit Jansen, zn. van Harmen Jansen en Hendrika Horst, geb. te Twello op 12 okt 1905, ovl. te Deventer op 28 feb 1983. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  9.   Lucie Aria Nicoletta (Luus) de Frenne, geb. te Kampen op 13 nov 1900126, ovl. te Rotterdam op 23 dec 1992127, tr. te Naaldwijk op 7 aug 1934 met Okke Titus Emmens128, zn. van Harm Emmens en Dirkje Bosgra, geb. te Tienhoven op 14 jul 1899128, kantoorbediende, bankbeambte 128, ovl. te Rotterdam op 14 jan 1978128,129. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  10.   Arie Nicolaas (Aadje) de Frenne, geb. te Kampen op 3 jan 1903130, ovl. te Naaldwijk op 14 mrt 1905131

VIIe.   Johannes de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) (sigarenmaker) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 9 apr 185642, sigarenmaker, ovl. te Kampen op 16 apr 1945, tr. te Kampen op 22 nov 1877132 met Jantje Stuurop, dr. van Willem Stuurop en Mergje Koops, geb. te Kampen op 19 nov 1855133, ovl. te Kampen op 9 jun 1943. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Egberta de Frenne, geb. te Kampen op 25 dec 1877134, ovl. te Kampen op 26 nov 1975, volgt VIIIh
  2.   Willem de Frenne135, geb. te Kampen op 10 mrt 1879136, ovl. te Zwolle op 2 jul 1960, volgt VIIIi
  3.   Alberdina Christina de Frenne, geb. te Kampen op 10 sep 1882138, ovl. te Arnhem op 14 jan 1968137, tr. te Kampen op 1 mei 1919139 met Huigbertus Gerardus Lambermon137, zn. van Bartholomeus Lambermon en Teuntje de Leeuwerk, geb. te Kampen op 17 jul 1885140, directeur, ovl. te Arnhem op 18 mei 1949. 
  4.   Marretje de Frenne, geb. te Kampen op 19 okt 1884142, ovl. te Arnhem op 18 okt 1963141
  5.   Hendrika Johanna de Frenne44,144, geb. te Kampen op 4 sep 1886143, ovl. vermoedelijk te Alkmaar op 11 jun 1943, tr. te Amsterdam op 22 mrt 1922145 met Hermanus Hendrik Hofmeester146, zn. van Reijndert Hofmeester en Anna Maria Schreuder, geb. te Alkmaar op 26 sep 1877, ovl. te Alkmaar op 5 dec 1935147
  6.   Aleida Willemina Petronella de Frenne, geb. te Kampen op 1 nov 1888148, modiste, ovl. te Kampen op 1 dec 1954. 
  7.   Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 22 apr 1890149, ovl. te Kampen op 12 jan 1893. 
  8.   Lucas de Frenne, geb. te Kampen op 22 sep 1892150, ovl. te Kampen op 12 jan 1893. 
  9.   Berendina Willemina de Frenne, geb. te Kampen op 26 jun 1894151, ovl. te Bussum op 7 mrt 1978152, volgt VIIIj
  10.   Pieter Willem de Frenne, geb. te Kampen op 7 mei 1897154, ovl. te Apeldoorn op 5 jan 1983153, volgt VIIIk

VIIf.   Pieter de Frenne44, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) (sigarenmaker) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 8 feb 185843, sigarenmaker en winkelier, ovl. te Alkmaar op 2 okt 1915, tr. te Kampen op 29 sep 1887155 met Willemina Stuurop44, dr. van Willem Stuurop en Mergje Koops, geb. te Kampen op 29 mei 1860156, winkelierster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Egberta de Frenne44, geb. te Alkmaar op 7 mrt 1888, ovl. te Alkmaar op 12 okt 1972157, tr. voor 1915 met Mr. Cornelis Hendrik Bosman159, zn. van Mr. Willem Cornelis Bosman (advocaat, procureur) en Cornelia Wilhelmina Sophia Verkerk, geb. te Alkmaar op 4 dec 1887, hoofdambtenaar Departement van Justitie te Batavia, ovl. vermoedelijk te Alkmaar op 26 nov 1947158. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.   Margaretha Willemina de Frenne44,160, geb. te Alkmaar op 5 mei 1889, ovl. te Amsterdam op 12 jun 1966161, tr. te Alkmaar op 29 mrt 1911162, (gesch. op 29 jul 1927) met Pieter Johannes Cornelis Adolf Duinker160, zn. van Cornelis Ariez Duinker en Jannetje van Grouw, geb. te Den Helder op 17 mei 1887. 
  3.   Albertus Christiaan de Frenne44,144, geb. te Alkmaar op 12 mrt 1891, volgt VIIIl
  4.   Willemina Pieternella de Frenne44,163, geb. te Alkmaar op 27 aug 1895, ovl. te Amstelveen op 3 jul 1984164, tr. (1) te Alkmaar op 5 nov 1918165, (gesch. op 30 apr 1926) met Dirk Haselhoff163, zn. van Rinke Haselhoff en Johanna Wijnmalen, geb. te Dokkum op 19 dec 1893, koffiebrander, tr. (2) te Amsterdam op 2 aug 1933166 met A. (Guus) Sutherland

VIIg.   Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIb) (sigarenmaker) en Egbertha ten Kleij, geb. te Kampen op 25 jul 185945, sigarensorteerder, ovl. te Kampen op 20 mei 1897, tr. te Arnhem op 23 sep 1896167 met Annetje Wilhelmina Brants, dr. van Willem Hendrik Brants en Johanna Maria van Jaarsveld, geb. te Arnhem op 24 jun 1865, ovl. in okt 1919. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Albertus Christiaan de Frenne, geb. te Kampen op 25 mrt 1897168, ovl. te Hilversum op 10 aug 1983169, volgt VIIIm

Generatie VIII

VIIIa.   DaniŽl Karel du Frenne71, zn. van Everdina Catherina du Frenne (VIIa), geb. te Amsterdam op 11 mrt 1879, bootwerker en krantenbezorger, ovl. te Amsterdam op 4 mrt 1954, tr. te Amsterdam op 9 mrt 1904170 met Martina Margaretha Lievense, dr. van Johannes Krijn Lievense en Neeltje de Groot, geb. te Amsterdam op 6 okt 1880, ovl. te Amsterdam op 4 okt 1937. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Alida Catharina du Frenne171, geb. te Amsterdam op 22 mrt 1905, ovl. te Amsterdam op 1 jul 1949, tr. te Amsterdam op 1 dec 1927172 met Ymert Norbart, zn. van Antonie Norbart en Teuntje de Krij, geb. te Amsterdam op 26 jul 1904. 
  2.   Johannes Jacobus du Frenne173, geb. te Amsterdam op 29 nov 1906, chauffeur, sjouwerman, magazijnbediende, conducteur, ovl. te Amsterdam op 21 aug 1968, tr. (1) te Amsterdam op 20 okt 1937, (gesch. te Amsterdam op 2 jul 1949) met Johanna Maria Kools, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1912, tr. (2) te Amsterdam op 4 aug 1949, (gesch. te Amsterdam op 12 mei 1955)174 met Hendrika Gijsbertha van den Born, geb. te Amsterdam op 24 nov 1906. 
  3.  Martina Margaretha du Frenne, geb. te Rotterdam op 26 mei 1916. 

VIIIb.   Evert Karel du Frenne75, zn. van Everdina Catherina du Frenne (VIIa), geb. te Amsterdam op 21 aug 1890, zetkastelein, ovl. te Amsterdam op 6 jun 1949, tr. te Amsterdam op 27 jan 1916175, (gesch. te Amsterdam op 3 sep 1946) met Johanna Marie de Wit, dr. van Anthonij de Wit en Johanna Petronella Bonger, geb. te Amsterdam op 29 jan 1895. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johan Peter du Frenne, geb. te Amsterdam op 16 jul 1916. 
  2.   Johanna Elisabeth du Frenne176, geb. te Amsterdam op 10 feb 1919, ovl. te Amsterdam op 2 feb 1965. 
  3.  Evert Karel du Frenne, geb. te Amsterdam op 19 aug 1921. 

VIIIc.   Johannes Gerardus de Frenne31,87, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) (politie agent) en Neeltje Jans Donker, geb. te 's-Gravenhage op 2 jan 189786, machinist bij de koopvaardij, tr. te Hilversum op 5 nov 1930177 met Maria Hogenbirk87, geb. te Hilversum op 25 jun 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Dirk Willem de Frenne87, geb. te Hilversum op 17 nov 1934. 

VIIId.   Dirk Willem de Frenne89,31, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) (politie agent) en Neeltje Jans Donker, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 189988, chauffeur, tr. te Hilversum op 19 mei 1926178 met Dirkje Hogenbirk89, geb. te Hilversum op 15 jul 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Neeltje Jans de Frenne89, geb. te Hilversum op 28 dec 1927. 
  2.   Gerritje de Frenne89, geb. te Hilversum op 30 apr 1931. 

VIIIe.   Albertus Christianus de Frenne91,31, zn. van Dirk Willem de Frenne (VIIc) (politie agent) en Neeltje Jans Donker, geb. te Hilversum op 11 apr 1901, ovl. te Hilversum op 19 jun 198590, tr. te Hilversum op 29 jun 1927179,180 met Alida Elisabeth Klokke91, dr. van Christiaan Frederik Klokke (slager) en Gerritje Lafebre, geb. te Hilversum op 31 jul 1906, ovl. te Hilversum op 30 jun 1997. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Gerritje de Frenne91, geb. te Hilversum op 17 apr 1928, tr. te Hilversum op 10 jun 1953 met Gerrit Louis Sluijter, zn. van Gerardus Johannes Sluijter (opperman) en Johanna Veldmeijer, geb. te Hilversum op 12 mei 1929. 
  2.   Nelly Wilhelmina de Frenne91, geb. te Hilversum op 27 jun 1934, tr. met Franciscus Antonius (Frans) van Dijk, geb. circa 1912, ovl. te Bussum op 24 mrt 1981181

VIIIf.   Egbertha Jeannette (Bep) de Frenne108, dr. van Lucas de Frenne (VIId) (koopman, sigarenfabrikant) en Jannetje Hofland, geb. te Naaldwijk op 14 mei 1887106,108, ovl. te Maassluis op 2 apr 1957107,108, tr. te Naaldwijk op 7 nov 1912182 met Johannes Hofland185, zn. van Abraham Hofland (tuinder) en Elisabeth van Lenteren, geb. te Naaldwijk op 18 okt 1887183,185, winkelier te Maassluis 185, ovl. te Maassluis op 20 jul 1983184,185
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Elisabeth Arina (Bep) Hofland, geb. te Naaldwijk op 20 aug 1913, ovl. vermoedelijk te Bilthoven op 29 okt 1991186, tr. te Maassluis op 1 sep 1938187 met Pieter Brouwer, zn. van Arij Cornelis Brouwer (brood- en banketbakker) en Cornelia van der Windt, geb. te Maassluis op 8 sep 1911188, ondernemer, ovl. te Bilthoven op 10 sep 1993. 
  2.   Jannetje Lucie (Jannie) Hofland, geb. te Naaldwijk op 9 mrt 1915, ovl. te Vlaardingen op 8 dec 2005189, tr. te Maassluis op 11 nov 1937190 met Johan Adam Koevoet, zn. van Cornelis Koevoet en Johanna Henneveld, geb. te Bergschenhoek op 30 mrt 1912, bankemployť, ovl. te Vlaardingen op 7 jul 1985. 
  3.   Lucie (Luus) Hofland, geb. te Naaldwijk op 2 nov 1916, ovl. vermoedelijk te Maassluis op 17 nov 2005191, tr. (1) te Maassluis op 3 dec 1942 met Louwrens Robbemond, zn. van Cornelis Robbemond en Stephina Jonkman, geb. te Maassluis op 29 nov 1911192, timmerman, ovl. te Schiedam op 1 aug 1968, begr. te Maassluis 193, tr. (2) te Zaanstad op 1 nov 1974 met Jan Tijmen Vis, zn. van Jan Vis en Hendrika Anna van Spronsen, geb. te Ter Aar op 6 sep 1912, ondernemer, ovl. te Zaandijk op 18 jan 2000. 
  4.   Abraham (Bram) Hofland, geb. te Naaldwijk op 3 mrt 1918, rijksambtenaar, ovl. te Maassluis op 15 jan 2000194, begr. te Maassluis195, tr. te 's-Gravenhage op 28 okt 1942196,198 met Hilletje Verschuur, dr. van Jan Verschuur (winkelier, groentehandelaar) en Maria Boxhoorn (dienstbode), geb. te Maassluis op 27 nov 1920, ovl. te Vlaardingen op 12 sep 2005199,200, begr. te Maassluis. 
  5.  Johannes (Johan) Hofland, geb. te Naaldwijk op 22 okt 1919, smid, ovl. te Rotterdam op 21 nov 1993, tr. te Maassluis op 23 jan 1947 met Maria Ludoina Terlouw, dr. van Cornelis Terlouw (stratenmaker) en Johanna Maria van Deursen, geb. te Maassluis op 28 jan 1921, ovl. te Maassluis op 20 nov 1990. 
  6.   Jeannette Goserina (Jeannet) Hofland, geb. te Maassluis op 8 nov 1921, ovl. op 23 nov 2013, tr. te Maassluis op 17 dec 1942 met Jan Johannes Baatenburg de Jong, zn. van Dirk Baatenburg de Jong en Jannetje van der Meer, geb. te Maassluis op 23 jun 1916, hoofduitvoerder, ovl. te Vlaardingen op 19 jan 2005201
  7.   Johanna Margaretha (Jopie) Hofland, geb. te Maassluis op 15 dec 1922, ovl. te Schiedam op 19 sep 2009202, tr. te Maassluis op 1 dec 1948 met Willem Snoeyenbos, zn. van Willem Snoeyenbos en Cornelia Dekker, geb. te Maassluis op 30 jul 1919, ambtenaar NS, ovl. te Nieuwegein op 30 jan 2001. 
  8.   Albertus Christiaan (Chris) Hofland, geb. te Maassluis op 26 okt 1924, ovl. te Maassluis op 4 dec 1924203
  9.   Albertus Christiaan (Chris) Hofland, geb. te Maassluis op 15 okt 1926, ovl. te Maassluis op 11 jan 1928204
  10.   Alberdina Christina (Tiny) Hofland, geb. te Maassluis op 20 aug 1929, tr. te Maassluis op 7 mei 1953 met Eliza Verschoor, zn. van Pieter Verschoor en Geesje Pasterkamp, geb. te Maassluis op 14 dec 1924, employť scheepswerf, ovl. te Maassluis op 22 jul 2001205, begr. te Maassluis 206

VIIIg.   Jeanette Gozeriena (Jeannet) de Frenne110, dr. van Lucas de Frenne (VIId) (koopman, sigarenfabrikant) en Jannetje Hofland, geb. te Naaldwijk op 17 nov 1888110,111, ovl. te 's-Gravenhage op 17 jun 1982109,110, tr. te Naaldwijk op 11 mrt 1915207 met Gerardus Hofland208, zn. van Abraham Hofland (tuinder) en Elisabeth van Lenteren, geb. te Naaldwijk op 19 aug 1889208,209, kruidenier te Maassluis en Den Haag 208, ovl. te 's-Gravenhage op 1 jan 1969208,210
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Abraham Hofland, geb. te Maassluis op 16 mrt 1918, rijksambtenaar, ouderling geref. kerk 's-Hertogenbosch, ovl. op 26 sep 1993, tr. te Vught op 26 jul 1950 met Tjitske Veenstra, dr. van Tjipke Veenstra (karnmeester) en Lamberta Smallenbroek, geb. te Leek op 18 nov 1920, ovl. op 11 nov 2007. 
  2.  Lucas Hofland, geb. te Maassluis op 19 sep 1919, bankemployť, ovl. op 5 feb 1997, tr. te 's-Gravenhage op 14 mrt 1951 met Leuntje Mulder, dr. van Hinderikus Mulder (schoenmaker) en Adriaantje van Westenbrugge, geb. te 's-Gravenhage op 1 mei 1927. 
  3.  Gerardus Hofland, geb. te Maassluis op 17 dec 1920, rijksambtenaar, ovl. op 15 jan 1995, tr. te 's-Gravenhage op 23 apr 1947 met Rinske Schaafsma, dr. van Klaas Schaafsma en Hendrikje van der Leest, geb. te 's-Gravenhage op 29 jan 1923. 
  4.  Jannetje Hofland, geb. te Maassluis op 3 mrt 1922, ovl. op 27 feb 1997, begr. te Rijswijk, tr. te 's-Gravenhage op 13 aug 1952 met Anton van Dommelen, zn. van Abraham Jacob van Dommelen (broodbakker) en Helena van der Hoorn, geb. te 's-Gravenhage op 12 jan 1926, bakker, rijksambtenaar, ovl. op 4 sep 1990, begr. te Rijswijk. 
  5.  Elisabeth Hofland, geb. te Maassluis op 24 jul 1923, ovl. op 22 jul 2006, tr. (1) te Geleen op 14 jan 1946, (gesch. op 14 okt 1957) met Wopke Bruinsma, zn. van Sake Bruinsma en Sytske van Brenk, geb. te Geleen op 1 mrt 1924, tr. (2) te 's-Gravenhage op 12 jul 1961 met Pieter van der Laan de Vries, zn. van Bernardus Wilhelm van der Laan de Vries en Johanna van Hulst, geb. te Haarlem op 15 apr 1912, rijksambtenaar. 
  6.  Egbertha Jeanette Hofland, geb. te Maassluis op 20 apr 1925, ovl. in 2006, tr. te Newton-le-Willows [Groot BrittaniŽ] op 25 jan 1947 met Harry Hiscock, geb. te Newton-le-Willows [Groot BrittaniŽ] op 16 feb 1923, employť verzekeringsmaatschappij. 
  7.  Pieter Everardus Johannes Hofland, geb. te Maassluis op 14 mei 1927, schilder, tr. (2) te Cour d' Alene [Verenigde Staten] op 26 feb 1983 met Luella Johns
  8.  Albertus Christiaan Hofland, geb. te Naaldwijk op 1 mrt 1929, gemeenteambtenaar. 
  9.  Johanna Margaretha Hofland, geb. te Naaldwijk op 10 jul 1930, tr. te 's-Gravenhage op 23 nov 1954 met Willem Damen, zn. van Bernardus Damen en Catharina Maria ten Heuw, geb. te 's-Gravenhage op 20 jul 1929, employť verzekeringsmaatschappij. 
  10.  Jeanette Gozeriena Hofland, geb. te 's-Gravenhage op 18 aug 1933, rijksambtenaar, ovl. op 13 okt 2006. 
  11.  Gezina Hofland, geb. te 's-Gravenhage op 20 nov 1934, tr. te 's-Gravenhage op 16 okt 1958 met Jan Vos, zn. van Hendrik Vos (rijksambtenaar) en Cornelia Willemijntje Vos, geb. te Rozenburg op 18 feb 1933, vertegenwoordiger. 

VIIIh.   Egberta de Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIIe) (sigarenmaker) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 25 dec 1877134, ovl. te Kampen op 26 nov 1975, tr. te Kampen op 31 mei 1911211 met Migchiel van der Zee, zn. van Kornelis Migchiels van der Zee en Antje Dijkstra, geb. te Smallingerland op 22 jun 1882, ovl. te Kampen op 7 apr 1960212
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelis van der Zee, geb. te Enschede op 22 apr 1912, tr. met Ankie Bosch, geb. te Culemborg. 
  2.  Johannes van der Zee, geb. te Kampen op 24 aug 1913, tr. met Jacoba Maria van Hulzen
  3.  Anna van der Zee, geb. te Kampen op 26 dec 1918, ovl. te Appelscha, tr. met Willem Geertrudes Berkhoff, zn. van Pieter Jan Berkhoff en Marthina Verlare, geb. te Rotterdam op 25 jan 1908, ovl. te Enschede. 

VIIIi.   Willem de Frenne135, zn. van Johannes de Frenne (VIIe) (sigarenmaker) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 10 mrt 1879136, ovl. te Zwolle op 2 jul 1960, tr. te IJsselmuiden op 27 mei 1908213 met Jennigje Selles135, dr. van Hermanus Sellis en Evertje van der Steege, geb. te IJsselmuiden op 16 aug 1879, ovl. te Deventer. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johannes Hermanus de Frenne135, geb. te Wijhe op 20 feb 1909, ovl. te Helmond circa 1997, tr. te Helmond op 7 sep 1934 met Johanna Franciska van Bokhoven, dr. van Joannes Mathias van Bokhoven en Josephina Huberdina Jansen, geb. te Helmond op 15 dec 1899, ovl. te Los Angeles [Verenigde Staten]. 

VIIIj.   Berendina Willemina de Frenne, dr. van Johannes de Frenne (VIIe) (sigarenmaker) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 26 jun 1894151, ovl. te Bussum op 7 mrt 1978152, tr. te Kampen op 9 nov 1916214 met Johan de Ruiter, zn. van Arend de Ruiter en Petronella Hendrika Ites, geb. te Enschede op 6 jun 1891, ovl. te Bussum op 10 nov 1977215
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Janny de Ruiter, geb. te Borne, tr. met Louis de Boer, geb. te Bussum op 6 apr 1909, ovl. te Haarlem. 
  2.  Petronella Hendrika de Ruiter, geb. te Zaandam op 30 mrt 1920, tr. met Johannes Christiaan Hendricus Boom, zn. van Hendrik Johannes Boom en Willemina Elisabeth Polm, geb. te 's-Gravenhage op 2 nov 1913. 
  3.  Berendina Willemina de Ruiter, geb. te Zaandam op 16 aug 1921, ovl. te Bussum circa 2001. 
  4.  Johan de Ruiter, geb. op 27 feb 1926, tr. met Caroline Scheper, geb. te Enschede op 25 apr 1930. 

VIIIk.   Pieter Willem de Frenne, zn. van Johannes de Frenne (VIIe) (sigarenmaker) en Jantje Stuurop, geb. te Kampen op 7 mei 1897154, ovl. te Apeldoorn op 5 jan 1983153, tr. (1) met Jantina Klasina Kuik, dr. van Jan Kuik (onderwijzer) en Klaasje Broek, geb. te Meppel op 15 okt 1899, ovl. te Apeldoorn op 25 jan 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind de Frenne, geb. te Apeldoorn op 8 nov 1927. 
  2.  Christine Marianne de Frenne, geb. te Apeldoorn op 14 jan 1929, tr. (1) met Jan de Wever, geb. te Amsterdam op 23 sep 1931, tr. (2) met J.L. van den Hof
  3.  Carla Jeannette de Frenne, geb. te Apeldoorn op 21 jun 1933, ovl. te Puidoux [Zwitserland] op 25 mei 1984, tr. met Oege Hendrik van Dijk, geb. te Apeldoorn op 4 aug 1929. 
  Pieter Willem de Frenne, tr. (2) met J. L. D. Elhorst

VIIIl.   Albertus Christiaan de Frenne44,144, zn. van Pieter de Frenne (VIIf) (sigarenmaker en winkelier) en Willemina Stuurop (winkelierster), geb. te Alkmaar op 12 mrt 1891, sigarenfabrikant, tr. te Koedijk op 8 mei 1919216 met Neeltje Boldewijn144, dr. van Jacob Boldewijn (landbouwer) en Diderika Johanna Francina Maria Stam, geb. te Koedijk op 17 mrt 1898, ovl. vermoedelijk te Alkmaar op 27 mei 1983217
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieter de Frenne144, geb. te Alkmaar op 14 nov 1921, ovl. te Alkmaar op 5 apr 1971218, tr. op 27 jun 1970219 met W. Kieft

VIIIm.   ir. Albertus Christiaan de Frenne, zn. van Albertus Christiaan de Frenne (VIIg) (sigarensorteerder) en Annetje Wilhelmina Brants, geb. te Kampen op 25 mrt 1897168, ovl. te Hilversum op 10 aug 1983169, tr. te Arnhem op 18 mei 1923220 met Helena Theodora Berghuis, dr. van Willem Hendrik Berghuis en Helena Theodora Nicaise, geb. te Arnhem op 10 dec 1896, ovl. te Hilversum op 31 dec 1984221
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Angeline Helene de Frenne, geb. te Norg op 27 nov 1929, tr. met P. A. Huitema, zn. van Albert Jan Huitema en G. Bruininkweerd