R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).
R1. Genealogie van Lambert Lambers (van der Hoff).

Deze genealogie is grotendeels uitgezocht door Ronald van der Hoff. In 1811 moest deze Friese familie kiezen voor een achternaam. Hoewel alle kinderen inmiddels een zelfstandig bestaan hadden, hebben ze toch de koppen bij elkaar gestoken en gekozen voor dezelfde naam. In het Friese digitale archief is dit terug te vinden. De namen van de vader en de kinderen (met leeftijd) worden vermeld. Gerrit van der Hoff (Vb) vertrekt rond 1900 met zijn nog in leven zijnde kinderen naar Rotterdam. Zijn dochter Elisabeth gaat uiteindelijk terug om in Friesland te trouwen. Erg oud mag hij er niet worden want op 56 jarige leeftijd valt hij in- of van een schip in de wijnhaven. Of dit de krant haalde is niet bekend, de dood van zijn achterkleinzoon en zijn moeder is er wel in verschenen (zie VIIa). Barbara Anthonia van Heck, inmiddels weduwe van Gerardus Johannes Ignatius van der Hoff, betrapte een inbreker en moest dit op 9 februari 1963 met de dood bekopen. Het 8 jarige zoontje Marcel was wakker geworden van het gestommel en ging kijken wat er aan de hand was. Ook hij werd vermoord. De dader is nooit gevonden.

Generatie I

I.  Lambert Lambers (Lammerts) , geb. circa 1700, tr. te Bakhuizen op 26 okt 1726 met Tiets Wattzes , dr. van Watze Hylckes en Fetje Sjoukes, geb. circa 1705, ovl. in 1759. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Fim Lamberts , ged. op 22 jan 1728. 
  2.  Fet(t)je Lambers , ged. op 28 mei 1730. 
  3.  Gerrit Lambrechtsz , ged. op 28 jan 1732, ovl. circa 1774, volgt II

Generatie II

II.  Gerrit Lambrechtsz , zn. van Lambert Lambers (Lammerts) (I) en Tiets Wattzes, ged. op 28 jan 1732, ovl. circa 1774, tr. te Bakhuizen op 8 feb 1758 met Aates Lieuwesdr (Menalda), dr. van Lieuwe Jacobs Menalda en Akke Wiebes, ged. te Warns op 4 nov 1736. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacob Gerrits van der Hoff, ged. te Bakhuizen op 31 mei 1759, ovl. te Gaasterland op 9 mei 1831, volgt IIIa
  2.  Lambert van der Hof, ged. te Wijckel op 8 dec 1764, ovl. te Gaasterland op 5 feb 1827. 
  3.  Lieuwe Gerrits van der Hoff, geb. te Wijckel, ovl. te Bakhuizen op 15 feb 1826, volgt IIIb
  4.  Akke Gerrits van der Hoff, geb. circa 1767, ovl. te Gaasterland op 17 apr 1848, tr. (1) te Oudemirdum op 11 mei 1788 met Durk Sietzes . Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Bakhuizen op 27 jan 1794 met Berend Lamberts Roodhof. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Berend Gerrits van der Hof, geb. circa 1774, ovl. te Gaasterland op 7 jun 1830, volgt IIIc

Generatie III

IIIa.  Jacob Gerrits van der Hoff, zn. van Gerrit Lambrechtsz (II) en Aates Lieuwesdr (Menalda), ged. te Bakhuizen op 31 mei 1759, ovl. te Gaasterland op 9 mei 1831, tr. te Bakhuizen op 18 jul 1785 met Harmke Lammerts Roodhof, geb. circa 1760, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 8 jun 1822. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aat Jacobs van der Hoff, ged. te Mirns en Bakhuizen op 12 jan 1787, ovl. te Gaasterland op 31 aug 1840, tr. te Balk op 18 nov 1810 met Teye Durks de Boer, geb. circa 1765, ovl. te Gaasterland op 28 apr 1831. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerrit Jacobs van der Hoff, geb. te Huiteburen op 15 jun 1788, ovl. te Gaasterland op 10 mrt 1841, volgt IVa
  3.   Gertje Jacobs van der Hoff, geb. te Oudemirdum, ged. te Mirns en Bakhuizen op 13 jan 1790, ovl. te Gaasterland op 12 mei 1829, tr. te Gaasterland op 6 jan 18261 met Johannes Harmens Bergsma, zn. van Harmen Wanders en Akke Hylkes Bergsma, ged. te Mirns en Bakhuizen op 5 mei 1784, ovl. te Gaasterland op 16 nov 1845, (Johannes tr. (2) te Gaasterland op 23 jun 18322 met Akke Jacobs van der Hoff, dr. van Jacob Gerrits van der Hoff (IIIa) en Harmke Lammerts Roodhof.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Wiebe Jacobs van der Hoff, ged. te Mirns en Bakhuizen op 17 apr 1794, ovl. te Gaasterland op 4 okt 1826. 
  5.  Berend Jacobs van der Hoff, geb. te Oudemirdum, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 23 jan 1865, volgt IVb
  6.   Akke Jacobs van der Hoff, ged. te Mirns en Bakhuizen op 6 jan 1799, ovl. te Doniawerstal op 4 apr 1882, tr. te Gaasterland op 23 jun 18322 met Johannes Harmens Bergsma, zn. van Harmen Wanders en Akke Hylkes Bergsma, (Johannes tr. (1) te Gaasterland op 6 jan 18261 met Gertje Jacobs van der Hoff, dr. van Jacob Gerrits van der Hoff (IIIa) en Harmke Lammerts Roodhof.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Tjitze Jacobs van der Hoff, geb. te Oudemirdum, ged. te Mirns en Bakhuizen op 25 feb 1801, ovl. te Wolvega op 11 dec 1857. 
  8.  Lieuwe Jacobs van der Hoff, geb. te Oudemirdum, ovl. te Sloten op 12 okt 1884, volgt IVc

IIIb.  Lieuwe Gerrits van der Hoff, zn. van Gerrit Lambrechtsz (II) en Aates Lieuwesdr (Menalda), geb. te Wijckel, ged. te Balk op 1 dec 1766, winkelier, wonende te Bakhuizen, Hindeloopen en Mirns, ovl. te Bakhuizen op 15 feb 1826, tr. te Bakhuizen op 12 mei 1801 met Gooitske Annes Jongstra, dr. van Anne Fransesz en Antje Hesselsdr, ged. te Bakhuizen op 26 sep 1780, ovl. te Bakhuizen op 18 sep 1857. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Gerrit Lieuwes van der Hoff, ged. te Bakhuizen op 2 mei 1802. 
  2.  Gerrit Lieuwes van der Hof, ged. te Bakhuizen op 8 okt 1803, ovl. te Gaasterland op 19 jul 1849. 
  3.   Antje Lieuwes van der Hof, geb. te Hindeloopen, ged. te Workum op 28 sep 1805, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 10 mrt 1852, tr. te Gaasterland op 28 mrt 18303 met Fimme Hanzes Hornstra, zn. van Hans Femmes Hornstra en Maria Doekes van der Meer, geb. te Wijckel, ged. te Balk op 11 feb 1805, boerenknecht, ovl. te Gaasterland op 19 feb 1862. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anne Lieuwes van der Hoff, ged. te Bakhuizen op 22 nov 1809, ovl. te Gaasterland op 31 dec 1878, volgt IVd
  5.  Aat van der Hof, geb. te Bakhuizen op 8 feb 1812, ovl. te Gaasterland op 8 nov 1891. 
  6.   Fettje van der Hof, geb. te Bakhuizen op 11 jan 1814, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 25 jul 1889, tr. te Gaasterland op 13 mei 18464 met Lieuwe Lieuwes Andela, zn. van Lieuwe Gerbens Andela en Attie Lieuwes, geb. te Nijland op 27 feb 1815, timmerman, ovl. te Gaasterland op 24 mei 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johannes Lieuwe van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 29 mrt 1816, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 3 mrt 1888, volgt IVe
  8.  Grietje van der Hof, geb. te Gaasterland op 5 nov 1819, ovl. te Gaasterland op 19 jul 1850. 
  9.   Wybe van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 14 feb 1822, ovl. te Gaasterland op 3 mei 1890, tr. te Gaasterland op 27 okt 18665 met Catharina Johannes Hulscher, dr. van Joannes Andreas Hulscher en Catharina Sikkes Bruining, geb. te Gaasterland op 31 mrt 1842, ovl. te Workum op 23 feb 1920. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Rink van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 5 jan 1825, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 16 jun 1834. 

IIIc.  Berend Gerrits van der Hof, zn. van Gerrit Lambrechtsz (II) en Aates Lieuwesdr (Menalda), geb. circa 1774, ovl. te Gaasterland op 7 jun 1830, tr. te Bakhuizen op 9 mei 1802 met Reinsk Ymes Haarsma, dr. van Yme Hylkes en Hendrikje Aarnts, ged. te Harich op 23 jan 1776, ovl. te Gaasterland op 8 nov 1859. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Atte Berends van der Hof, geb. te Wijckel op 12 nov 1803, ovl. te Gaasterland op 8 apr 1829, tr. te Gaasterland op 11 mei 18286 met Gerrit Johannes Westendorp, zn. van Johannes Jans Westendorp en Neeltje Bokkes Blom, geb. te Balk op 27 nov 1796, ovl. op 20 mrt 1865. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerrit Berends van der Hoff, geb. te Wijckel op 9 jan 1807, ovl. te Gaasterland op 9 mei 1829. 
  3.  Iemkje Berends van der Hof, geb. te Wijckel op 7 sep 1808, ovl. te Gaasterland op 27 aug 1828. 
  4.  Hendrikjen van der Hof, geb. te Sloten op 29 jan 1813, ovl. te Gaasterland op 11 apr 1843. 
  5.  Johannes van der Hof, geb. te Sloten op 3 mrt 1816, ovl. te Breda op 27 okt 1838. 
  6.  Durk van der Hof, geb. te Gaasterland op 6 jun 1820, ovl. te Gaasterland op 28 mei 1863, volgt IVf

Generatie IV

IVa.   Gerrit Jacobs van der Hoff, zn. van Jacob Gerrits van der Hoff (IIIa) en Harmke Lammerts Roodhof, geb. te Huiteburen op 15 jun 1788, ovl. te Gaasterland op 10 mrt 1841, tr. te Gaasterland op 14 dec 18287 met Pietje Hessels Bouma, dr. van Hessel Reins Bouma en Tjerkjen Johannes, geb. te Bakhuizen op 5 jan 1802, ovl. te Gaasterland op 17 aug 1883. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jacob van der Hoff, geb. te Gaasterland op 27 sep 1829, ovl. te Gaasterland op 11 apr 1907, tr. te Gaasterland op 1 nov 18548 met Grietje Aukes de Vries, dr. van Ouke Nannes de Vries en Attje Berends Brouwer, geb. te Mirns en Bakhuizen op 11 jul 1830, ovl. te Oudemirdum op 19 jun 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Tetje (Fettje) van der Hoff, geb. te Hemelumer Oldeferd op 20 jan 1834, ovl. te Gaasterland op 3 okt 1835. 
  3.  Lammert Gerrits van der Hoff, geb. te Gaasterland op 1 mei 1837, ovl. te Gaasterland op 24 aug 1870. 
  4.  Tjerk Gerrits van der Hoff, geb. te Gaasterland op 10 apr 1839, ovl. te Gaasterland op 27 jun 1842. 
  5.  Gerrit Gerrits van der Hof, geb. te Gaasterland op 24 okt 1841. 

IVb.   Berend Jacobs van der Hoff, zn. van Jacob Gerrits van der Hoff (IIIa) en Harmke Lammerts Roodhof, geb. te Oudemirdum, ged. te Mirns en Bakhuizen op 6 okt 1795, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 23 jan 1865, tr. te Gaasterland op 20 mei 18269 met Piertje Meines van der Sluis, dr. van Meine Cornelis van der Sluis en Geeske Gerrits Mulder, geb. te Mirns en Bakhuizen op 6 okt 1799, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 30 mei 1842. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jacob van der Hof, geb. te Hemelumer Oldeferd op 28 feb 1827, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 3 nov 1844. 
  2.  Wiebe van der Hoff, geb. te Hemelumer Oldeferd op 9 mrt 1828, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 27 mrt 1829. 
  3.  Geeske van der Hoff, geb. te Hemelumer Oldeferd op 21 mrt 1830. 
  4.  Harmke van der Hoff, geb. te Hemelumer Oldeferd op 4 okt 1832, ovl. te Gaasterland op 20 jul 1863. 
  5.  Tetje van der Hof, geb. te Hemelumer Oldeferd op 29 mei 1835, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 14 sep 1854. 
  6.  Jantje van der Hof, geb. te Hemelumer Oldeferd op 2 apr 1838, ovl. te Doniawerstal op 15 apr 1884. 
  7.  Wiebe van der Hof, geb. te Hemelumer Oldeferd op 16 dec 1839, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 9 dec 1880. 

IVc.   Lieuwe Jacobs van der Hoff, zn. van Jacob Gerrits van der Hoff (IIIa) en Harmke Lammerts Roodhof, geb. te Oudemirdum, ged. te Mirns en Bakhuizen op 31 dec 1803, ovl. te Sloten op 12 okt 1884, tr. te Gaasterland op 18 apr 182210 met Jantje Harmens Huizinga, dr. van Harmen Beerends Huizinga en Sietske Hendriks Walstra, geb. te Harich, ged. te Balk op 16 jan 1799, ovl. te Sloten op 21 mrt 1888. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Harmke van der Hoff, geb. te Gaasterland op 10 jan 1822, ovl. te Gaasterland op 23 mei 1909. 
  2.  Jacob van der Hof, geb. te Hemelumer Oldeferd op 4 feb 1823, ovl. te Sneek op 5 jul 1911. 
  3.  Harmen van der Hoff, geb. te Gaasterland op 15 mei 1826, ovl. te Lemsterland op 8 mei 1894. 
  4.  Wiebe van der Hoff, geb. te Gaasterland op 17 nov 1830, ovl. te Lemsterland op 19 mrt 1895. 
  5.  Sytze Lieuwes van der Hof, geb. te Gaasterland op 14 dec 1833, ovl. te Sloten op 5 jan 1920, volgt Va
  6.  Geertje Lieuwes van der Hoff, geb. te Gaasterland op 28 apr 1836, ovl. te Doniawerstal op 8 aug 1911, tr. te Gaasterland op 29 apr 1857 met Johannes Sijbrens Dooper, geb. te Balk circa 1829. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Sytske Lieuwes van der Hoff, geb. te Gaasterland op 28 apr 1836, ovl. te Barradeel op 8 mei 1905. 
  8.  Martjen Lieuwes van der Hoff, geb. te Gaasterland op 23 dec 1840, ovl. te Doniawerstal op 6 jun 1868. 

IVd.   Anne Lieuwes van der Hoff, zn. van Lieuwe Gerrits van der Hoff (IIIb) en Gooitske Annes Jongstra, ged. te Bakhuizen op 22 nov 1809, ovl. te Gaasterland op 31 dec 1878, tr. te Gaasterland op 20 mei 183811 met Dieuwke Pieters Reekers, dr. van Pieter Hendriks Reekers en Antje Tjeerds van der Werf, geb. te Balk op 13 aug 1814, ovl. te Gaasterland op 3 mrt 1889. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Antje van der Hoff, geb. te Wonseradeel op 4 mrt 1839, ovl. te Gaasterland op 12 okt 1913. 
  2.  Rinskje van der Hof, geb. te Wonseradeel op 14 sep 1841, ovl. te Sloten op 8 apr 1920. 
  3.   Lieuwe van der Hoff12, geb. te Hichtum op 14 aug 184412, ovl. te Bakhuizen op 4 sep 191712, begr. te Bakhuizen, tr. te Gaasterland op 4 jun 187413 met Hendrikje Sonsma12, dr. van Marten Aukes Sonsma en Antje Jozefs Zalmstra, geb. te Bakhuizen op 19 feb 184912, ovl. te Bakhuizen op 19 mrt 192912, begr. te Bakhuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pietje Annes van der Hoff, geb. te Gaasterland op 2 aug 1847, ovl. te Gaasterland op 16 jul 1938. 
  5.  Gooitske Annes van der Hoff, geb. te Gaasterland op 2 aug 1847, ovl. te Gaasterland op 8 dec 1920. 
  6.  Hessel van der Hof, geb. te Hemelumer Oldeferd op 1 apr 1851, ovl. te Gaasterland op 16 mrt 1936. 
  7.  Grietje van der Hoff, geb. te Hemelumer Oldeferd op 26 aug 1853, ovl. te Gaasterland op 27 nov 1937. 
  8.  Sjoek Annes van der Hoff, geb. te Gaasterland op 26 okt 1855, ovl. te Gaasterland op 12 aug 1859. 

IVe.   Johannes Lieuwe van der Hoff, zn. van Lieuwe Gerrits van der Hoff (IIIb) en Gooitske Annes Jongstra, geb. te Mirns en Bakhuizen op 29 mrt 1816, turfhandelaar / schipper, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 3 mrt 1888, tr. te Gaasterland op 12 dec 184914 met Trijntje Broers van Dijk, dr. van Broer Jans van Dijk en Jantje Lefferts Leffertstra, geb. te Mirns en Bakhuizen op 29 okt 182615, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 31 mei 191015, begr. te Bakhuizen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Lieuwe Johannes van der Hoff, geb. te Bakhuizen op 17 okt 1849, ovl. te Bakhuizen op 26 apr 1881, volgt Vb
  2.   Jantje Johannes van der Hoff, geb. te Bakhuizen op 18 jun 1851, ovl. te Bakhuizen op 31 jan 1929, tr. te Gaasterland op 8 mei 187916 met Berend Hanzes Nagelhout, zn. van Hans Beerends Nagelhout en Jantje Johannes Voets, geb. te Gaasterland op 29 apr 1845, ovl. te Gaasterland op 21 feb 1931. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Grietje Johannes van der Hoff, geb. te Franeker op 25 apr 1853, ovl. te Bakhuizen op 24 sep 1935, tr. te Gaasterland op 13 jun 188017 met Benedictus Laurentius Eiling, zn. van Bernardus Casparus Eiling en Geertruida Lieuwes van der Meulen, geb. te Gaasterland op 14 nov 1841, ovl. te Gaasterland op 20 jan 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Gooitske Johannes van der Hoff, geb. te Bakhuizen op 17 feb 185515, ovl. te Wymbritseradeel op 7 jun 192915, begr. te Bakhuizen, tr. te Wymbritseradeel op 7 jan 188818 met Durk Grondstra, zn. van Wopke Hylkes Grondsma en Jantje Jans Noppert, geb. te Wymbritseradeel op 14 jan 185115, ovl. te Wymbritseradeel op 6 mei 191215, begr. te Bakhuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Gerrit Johannes van der Hoff, geb. te IJlst op 15 apr 1857, ovl. te Rotterdam op 30 jan 191419, volgt Vc
  6.  Broer Johannes van der Hoff, geb. te Bakhuizen op 25 jun 1859, ovl. te Bakhuizen op 15 aug 1860. 
  7.  Broer Johannes van der Hoff, geb. te Bakhuizen op 22 jan 1863, geėmigreerd naar de VS ca 1891. 
  8.  Frans Hessel van der Hoff, geb. te Bakhuizen op 30 mei 1866, geėmigreerd naar de VS ca 1891. 
  9.  Hessel Johannes van der Hoff, geb. te Bakhuizen op 28 jan 1869, ovl. te Bakhuizen op 23 mrt 1869. IVf.   Durk van der Hof, zn. van Berend Gerrits van der Hof (IIIc) en Reinsk Ymes Haarsma, geb. te Gaasterland op 6 jun 1820, ovl. te Gaasterland op 28 mei 1863, tr. te Gaasterland op 11 mei 185120 met Trijntje Bouma, dr. van Sjouke Cornelis Bouma en Sjoerdtje Pieters de Boer, geb. te Hemelumer Oldeferd op 18 apr 1831, ovl. te Harich op 4 jun 1898. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Renske Durks van der Hof, geb. te Gaasterland op 13 feb 1852, ovl. te Hemelumer Oldeferd op 16 jan 1912. 
  2.  Sjoerdje Durks van der Hof, geb. te Gaasterland op 3 mrt 1853, ovl. te Gaasterland op 23 apr 1864. 
  3.  Hendrikjen Durks van der Hof, geb. te Gaasterland op 13 jul 1854, ovl. te Doniawerstal op 23 jan 1888. 
  4.  Beerend Durks van der Hoff, geb. te Gaasterland op 10 mei 1856, ovl. te Gaasterland op 16 feb 1876. 
  5.  Marijke Durks van der Hoff, geb. te Gaasterland op 18 feb 1858, ovl. te Doniawerstal op 19 nov 1893. 
  6.  Reinskje Durks van der Hoff, geb. te Gaasterland op 5 dec 1859, ovl. te Bolsward op 29 nov 1930. 
  7.  Sjouke Durks van der Hoff, geb. te Gaasterland op 5 feb 1861, ovl. te Gaasterland op 7 apr 1880. 
  8.  Gerrit Durks van der Hoff, geb. te Gaasterland op 30 jun 1862, ovl. te Woudsend op 3 apr 1952, tr. te Wymbritseradeel op 7 mei 1892 met Tietje Feddes de Wolff, dr. van Fedde Tjittes de Wolff en Beitske Aukes van der Werf, geb. te Westhem op 14 mrt 1865, ovl. te Woudsend op 28 okt 1939. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Durkjen van der Hoff, geb. te Gaasterland op 4 nov 1863, ovl. te Waukegan[Usa] op 11 sep 1922, tr. te Gaasterland op 6 mei 1884 met Evert Luitjens Dooper, geb. te Balk op 8 mrt 1863, ovl. te Leeuwarden op 25 nov 1927. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

Va.   Sytze Lieuwes van der Hof, zn. van Lieuwe Jacobs van der Hoff (IVc) en Jantje Harmens Huizinga, geb. te Gaasterland op 14 dec 1833, ovl. te Sloten op 5 jan 1920, tr. te Sloten op 10 mei 186621 met Gatske Pieters Zeilstra, dr. van Pieter Lijckles Zeilstra en Marijke Ruurds Visser, geb. te Sloten op 16 apr 1840. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter van der Hoff, geb. te Lemsterland op 14 apr 1867, volgt VIa

Vb.   Lieuwe Johannes van der Hoff, zn. van Johannes Lieuwe van der Hoff (IVe) en Trijntje Broers van Dijk, geb. te Bakhuizen op 17 okt 1849, ovl. te Bakhuizen op 26 apr 1881, tr. te Gaasterland op 5 feb 188022 met Johanna Hanzes Nagelhout, dr. van Hans Beerends Nagelhout en Jantje Johannes Voets, geb. te Gaasterland op 3 okt 1847. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jantje Lieuwes van der Hoff, geb. te Bakhuizen op 10 mrt 1880, ovl. te Hoorn op 23 mei 1949, begr. te Bakhuizen, tr. te Gaasterland op 9 jun 1906 met Rimmer Hylkema, zn. van Lolle Rimmers Hylkema en Luurdske Nagelhout, geb. te Mirns op 19 dec 1883, ovl. te Nijmegen op 13 mei 1960, begr. te Bakhuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.   Gerrit Johannes van der Hoff, zn. van Johannes Lieuwe van der Hoff (IVe) en Trijntje Broers van Dijk, geb. te IJlst op 15 apr 1857, (zet)schipper, ovl. te Rotterdam op 30 jan 191419, begr. 19, tr. te Gaasterland op 28 okt 188023 met Lieuwkje Reins Kloosterman, dr. van Rein Jans Kloosterman en Lijsbeth Hommes Reinsma, geb. te Mirns en Bakhuizen op 2 okt 1854, ovl. te Rotterdam op 2 apr 1920. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Lijsbeth van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 5 nov 1881, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 10 jan 1882. 
  2.  Elisabeth van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 18 jan 1883, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 1 aug 1883. 
  3.   Elisabeth van der Hoff24, geb. te Mirns en Bakhuizen op 19 feb 1884, ovl. te Amersfoort op 3 jul 197225, tr. te Sneek op 25 jan 190826 met Sake Hubee, zn. van Paulus Yntes Hubee en Trijntje Sakes Kingma, geb. te Sneek op 16 jul 1882, hoofdgeleider bij de NS, ovl. te Amersfoort op 7 okt 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Lieuwe van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 13 feb 1886, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 10 jun 1886. 
  5.  Trijntje Marijke (Zr Lidwine) van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 15 aug 1887, religieuse, ovl. te 's-Hertogenbosch op 13 apr 1959. 
  6.  Antje van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 19 aug 1889, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 29 okt 1889. 
  7.  Antje van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 4 okt 1890, ovl. te Mirns en Bakhuizen op 3 apr 1891. 
  8.  Antje van der Hoff, geb. te Mirns en Bakhuizen op 7 jan 1892, ovl. te Rotterdam op 11 jul 1968, volgt VIb
  9.  Johannes Lieuwe (Jan) van der Hoff, geb. te Balk op 17 apr 1894, ovl. te Rotterdam op 3 jan 1960, volgt VIc
  10.  Rein Jan van der Hoff, geb. te Balk op 17 aug 1897, ovl. te Balk op 12 sep 1897. 
  11.  Jan Rein van der Hoff, geb. te Balk op 22 mei 1900, ovl. te Vlaardingen op 17 feb 1981, volgt VIdGeneratie VI

VIa.   Pieter van der Hoff, zn. van Sytze Lieuwes van der Hof (Va) en Gatske Pieters Zeilstra, geb. te Lemsterland op 14 apr 1867, tr. te Gaasterland op 5 apr 189427 met Janke Dooper, dr. van Luitsen IJsbrant Dooper en Allbertje Everts de Vries, geb. te Balk op 22 jun 1867, ovl. te Hennaarderadeel op 9 feb 1938. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Luitjen van der Hoff, geb. te Gaasterland op 1 jan 1901, ovl. op 2 jun 1986, volgt VIIa

VIb.   Antje van der Hoff, dr. van Gerrit Johannes van der Hoff (Vc) en Lieuwkje Reins Kloosterman, geb. te Mirns en Bakhuizen op 7 jan 1892, ovl. te Rotterdam op 11 jul 1968, tr. te Rotterdam op 17 jul 191828 met Bernardus Johannes (Bert) van Kouwen, zn. van Arien van Kouwen en Agnesia Smits, geb. te Rotterdam op 28 mrt 1888, dokwerker, ovl. te Rotterdam op 19 apr 1958. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Agnesia Maria (Agnes) van Kouwen, geb. te Rotterdam op 29 nov 1920. VIc.   Johannes Lieuwe (Jan) van der Hoff, zn. van Gerrit Johannes van der Hoff (Vc) en Lieuwkje Reins Kloosterman, geb. te Balk op 17 apr 1894, huisknecht winkelbedrijf, magazijnknecht, broodbezorger, ovl. te Rotterdam op 3 jan 1960, tr. te Rotterdam op 8 feb 192229,30 met Johanna Balduina (Ans) Keukens, dr. van Cornelis Antonie Keukens en Maria Leerschoon, geb. te Rotterdam op 12 jun 1897, ovl. te Rotterdam op 17 jan 1985. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.  Doodgeb. dochter van der Hoff, geb. te Rotterdam op 10 dec 1922. 
  2.  Maria Johanna Ignatia (Marietje) van der Hoff, geb. te Rotterdam op 18 apr 1924, ovl. te Rotterdam op 5 feb 1925. 
  3.  Gerardus Johannes Ignatius (Gerard) van der Hoff, geb. te Rotterdam op 18 apr 1924, ovl. te Rotterdam op 21 mei 1957, volgt VIIb
  4.  Cornelis Antonius Joseph (Kees) van der Hoff, geb. te Rotterdam op 27 dec 1925, gereedschapmaker, ovl. te Rotterdam op 19 feb 1979, tr. te Rotterdam op 15 jan 1960. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Ignatius Joseph (Jan) van der Hoff, geb. te Rotterdam op 27 apr 1932, ovl. te Schiedam op 19 feb 1998, volgt VIIc
  6.  Maria Josephine Hermana (Mieke) van der Hoff, geb. te Rotterdam op 20 mrt 1936, ovl. te Rotterdam op 9 jan 2000, volgt VIIdVId.  Jan Rein van der Hoff, zn. van Gerrit Johannes van der Hoff (Vc) en Lieuwkje Reins Kloosterman, geb. te Balk op 22 mei 1900, magazijnbediende, ovl. te Vlaardingen op 17 feb 1981, tr. te Rotterdam op 30 apr 1924 met Martina Theodora Gerarda (Martha) Simons, dr. van Martinus Gerardus Simons en Adriana Petronella Geertruida Janssen, geb. te Rotterdam op 4 apr 1900, ovl. te Schiedam op 7 mrt 1972. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.  Gerrit van der Hoff, geb. te Rotterdam op 24 dec 1924, ovl. te Rotterdam op 25 dec 1924. 
  2.  Lieuwkje Theresia (Lucy) van der Hoff, geb. te Rotterdam op 26 jan 1927, ovl. te Red Deer[Can] op 7 apr 2013, tr. op 16 jun 1947 met Pieter A. Baumgarte. Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie VII

VIIa.  Luitjen van der Hoff, zn. van Pieter van der Hoff (VIa) en Janke Dooper, geb. te Gaasterland op 1 jan 1901, ovl. op 2 jun 1986, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Bolsward op 7 mei 1924 met Froukje Huitema, dr. van Age Huitema en Rinske Flapper, geb. te IJpecolsga op 18 okt 1901, ovl. te Bakel en Milheeze op 20 apr 1936. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Luitjen van der Hoff, tr. (2) te Gaasterland op 21 apr 1938 met Catharina Ida Boersma, dr. van Franciscus Boersma en Maria Lijcklama ą Nijeholt, geb. te Rips op 31 dec 1911, ovl. te Deurne op 26 feb 2003. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIb.  Gerardus Johannes Ignatius (Gerard) van der Hoff, zn. van Johannes Lieuwe (Jan) van der Hoff (VIc) en Johanna Balduina (Ans) Keukens, geb. te Rotterdam op 18 apr 1924, ovl. te Rotterdam op 21 mei 1957, tr. te Rotterdam op 9 jan 1952 met Barbara Antonia (Babs) van Heck, dr. van Martinus Simon van Heck en Antonia Cornelia Kwaaitaal, geb. te Rotterdam op 17 okt 1924, winkelierster, ovl. te Rotterdam op 9 feb 1963. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Martinus Simon Maria (Marcel) van der Hoff, geb. te Rotterdam op 27 mei 1954, ovl. te Rotterdam op 9 feb 1963. VIIc.   Jan Ignatius Joseph (Jan) van der Hoff, zn. van Johannes Lieuwe (Jan) van der Hoff (VIc) en Johanna Balduina (Ans) Keukens, geb. te Rotterdam op 27 apr 1932, manager, ovl. te Schiedam op 19 feb 1998, tr. te Rotterdam op 19 nov 1957, kerk.huw. te Rotterdam op 23 nov 1957 met Alida Maria Liduina (Lidya) van Hees, dr. van Adrianus van Hees en Margaretha Maria Anthonia Schaeffer, geb. te Schiedam op 22 jul 1934, ovl. te Rotterdam op 28 jan 200531, gecr. te Schiedam op 2 feb 2005. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. VIId.  Maria Josephine Hermana (Mieke) van der Hoff, dr. van Johannes Lieuwe (Jan) van der Hoff (VIc) en Johanna Balduina (Ans) Keukens, geb. te Rotterdam op 20 mrt 1936, ovl. te Rotterdam op 9 jan 2000, tr. te Rotterdam op 2 mei 1964. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Bronnen:

1. BS Huwelijk Johannes Harmens Bergsma en Geertje vd Hoff, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 1, Gaasterland, 6 jan 1826 

2. BS Huwelijk Johannes Harmens Bergsma en Akke Jacobs vd Hoff, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 17, Gaasterland, 23 jun 1832 

3. BS Huwelijk Fimme Hanzes Hornstra en Antje Lieuwes vd Hoff, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 1, Gaasterland, 28 mrt 1830 

4. BS Huwelijk Lieuwe Lieuwes Andela en Fettje van der Hof, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 13, Gaasterland, 13 mei 1846 

5. BS Huwelijk Wybe Lieuwe vd Hoff en Catharina Joh. Hulscher, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 42, Gaasterland, 27 okt 1866 

6. BS Huwelijk Gerrit Johannes Westendorp en Atte Berends vd Hof, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 10, Gaasterland, 11 mei 1828 

7. BS Huwelijk Gerrit Jacobs vd Hoff en Pietje Hessels Bouma, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 20, Gaasterland, 14 dec 1828 

8. BS Huwelijk Jacob Gerritse vd Hoff en Grietje Aukes de Vries, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 26, Gaasterland, 1 nov 1854 

9. BS Huwelijk Berend Jacobs vd Hoff en Piertje Meines vd Sluis, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 11, Gaasterland, 2 mei 1826 

10. BS Huwelijk Lieuwe Jacobs vd Hoff en Jantje Harmens Huizinga, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 17, Gaasterland, 18 apr 1822 

11. BS Huwelijk Anne Lieuwes vd Hoff en Dieuwke Pieters Reekers, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 15, Gaasterland, 20 mei 1838 

12. Graf Lieuwe vd Hoff en Hendrikje Sonsma, RK, Bakhuizen 

13. BS Huwelijk Lieuwe van der Hoff en Hendrikje Sonsma, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 23, Gaasterland, 4 jun 1874 

14. BS Huwelijk Johannes Lieuwe vd Hoff en Trijntje Broers v Dijk, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 18, Gaasterland, 12 dec 1849 

15. Graf Durk Grondstra, Gooitske vd Hoff en Trijntje v Dijk, Algemene begraafplaats, Bakhuizen 

16. BS Huwelijk Berend Nagelhout en Jantje van der Hof, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 7, Gaasterland, 8 mei 1879 

17. BS Huwelijk Benedictus Laurentius Eiling en Grietje van der Hoff, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 34, Gaasterland, 13 jun 1880 

18. BS Huwelijk Dirk Grondstra en Gooitske van der Hoff, FamilySearch, Aktenr: 2, Wymbritseradeel, 7 jan 1888 

19. Bidprentje Gerrit Johannes van der Hoff, 30 jan 1914 

20. BS Huwelijk Durk Berends van der Hof en Trijntje Sjoerds Bouma, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 13, Gaasterland, 11 mei 1851 

21. BS Huwelijk Sijtze van der Hof en Gatske Zeilstra, FamilySearch, Aktenr: 5, Sloten, 10 mei 1866 

22. BS Huwelijk Lieuwe van der Hof en Johanna Nagelhout, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 1, Gaasterland, 5 feb 1880 

23. BS Huwelijk Gerrit van der Hoff en Lieuwkje Kloosterman, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 41, Gaasterland, 28 okt 1880 

24. Brief Tante Elisabeth en oom Sake, Aan Marius v/d Hoff, 31 mei 1969 

25. Akte boedelscheiding Elisabeth v/d Hoff, 3 jul 1972 

26. BS Huwelijk Sake Hubee en Elisabeth van der Hoff, FamilySearch, Aktenr: 4, Sneek, 25 jan 1908 

27. BS Huwelijk Pieter van der Hoff en Janke Dooper, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich, Aktenr: 9, Gaasterland, 5 apr 1894 

28. BS Huwelijk Bernardus Johannes v Kouwen en Antje vd Hoff, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 2111, Rotterdam, 17 jul 1918 

29. Trouwboekje Johannes L vd Hoff en Johanna B Keukens, Incl kinderen, 8 feb 1922 

30. BS Huwelijk Johannes Lieuwe van der Hoff en Johanna B Keukens, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 387, Rotterdam, 8 feb 1922 

31. Rouwkaart Alida Maria L. van Hees, Persoonlijke kaart, Rotterdam, 28 jan 2005