05. Genealogie van Harmen Dirxsz. (van der Kooij)
05. Genealogie van Harmen Dirxsz. (van der Kooij)

Wie is er geen familie van Harmen Dirksz? In bijna elke Westlandse familie van protestantse huize duikt deze naam op. Er was dus niet aan te ontkomen dat er een gedeelte genealogie Van der Kooij in kwam te staan.

Generatie I

I.  Harmen Dirxsz , geb. circa 1490, bouwman in de polder Schieveen te Overschie, ovl. voor 1580, tr. met Maritgen Jacobsdr , geb. circa 1490, ovl. voor 1580. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Michiel Harmensz , geb. te Overschie circa 1524, ovl. te Overschie na 6 jun 1616, volgt II

Generatie II

II.  Michiel Harmensz , zn. van Harmen Dirxsz (I) en Maritgen Jacobsdr, geb. te Overschie circa 1524, bouwman in de polder Schieveen, ovl. te Overschie na 6 jun 1616, tr. met Aefgen Grabelsdr , geb. te Rodenrijs circa 1530, ovl. circa 1578. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Pleun Michielsz , geb. te Overschie circa 1557, ovl. te Delft op 28 okt 1644, volgt III

Generatie III

III.  Pleun Michielsz , zn. van Michiel Harmensz (II) en Aefgen Grabelsdr, geb. te Overschie circa 1557, bouwman Zuijtpolder Delfgeau, kooiker en gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft, ovl. te Delft op 28 okt 1644, tr. te Delft in nov 1584 met Neeltgen Claesdr van Thol, dr. van Claas Hendriksz van Thol en Aegje Claesen, ovl. te Delfgauw circa 1608. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jacob Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1585, begr. te Delft op 20 feb 1619, volgt IVa
  2.  Maritgen Pleunes van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1587, ovl. voor okt 1644, volgt IVb
  3.  Willemken Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1589, ovl. circa 1663, tr. (1) te Delft op 20 feb 1609 met Jacob Joppen van Berckel, bouwman, ovl. circa 1630. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Overschie op 17 jun 1640 met Jan Jacobsz Schie (Verschie), zn. van Jacob Gerritsz van Schie (Verschie) en Jannetje Florisdr, bouwman en schout van Beukelsdijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Abraham Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1590, ovl. te Delfshaven op 10 sep 1652, volgt IVc
  5.  Claesgen Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1593, tr. circa jan 1618 met Joris Jansz Suijtmaeslandt, bouwman in Ackersdijck. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Isašck Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1595, bouwman te Delft, begr. te Delft op 17 aug 1670, tr. te Delft op 3 feb 1621 met Jannetgen Ingensdr Bruijn, ovl. te Delft op 26 jan 1679. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Aefgen Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1596, ovl. te Delft op 10 mrt 1679, tr. te Delft op 31 okt 1621 met Pieter Maertensz van Ruijven, bouwman te Delft, ovl. te Delft op 29 mei 1676. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Gabriel Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1598, begr. te Delft op 6 jan 1668, volgt IVd

Generatie IV

IVa.  Jacob Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Michielsz (III) en Neeltgen Claesdr van Thol, geb. te Delfgauw circa 1585, bouwman, begr. te Delft op 20 feb 1619, tr. te Delft op 22 mei 1605 met Hilletjen Joostensdr van der Hoeff, dr. van Joost Huygensz van der Hoeff en Belytgen Lenaertsdr van der Houve, geb. te Ackersdijk circa 1585, ovl. te Overschie op 9 jul 1670, (Hilletjen tr. (2) in 1620 met Claes Dircksz van der Zijl.). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joost Jacobsz van der Kooij, geb. te Delfgauw op 16 apr 1606, bouwman onder Hof van Delft, ovl. te Delfgauw. 
  2.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1609, ovl. te Delfgauw op 5 jul 1677, volgt Va
  3.  Neeltje Jacobsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw in 1611, tr. met Cornelis Pouwels van der Speck, zn. van Pouwel Jacobsz Verspeck en Jaapjen Adriaans Overgauw, geb. te Delfgauw in 1612, ovl. voor 4 feb 1670. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Sijtgen Jacobsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1613, ovl. te Pijnacker op 16 mrt 1685, tr. (1) te Delft op 29 nov 1637 met Pieter Sijbrandsz Suijderhouck. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met AriŽn Harmensz Overgau. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Leendert Leendertsz de Hoog. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Aechje Jacobsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1615, tr. te Overschie op 21 apr 1641 met Cornelis Huijbrechtsz van Adrichem, bouwman, wonende te Overschie. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Marijtje Jacobsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1617, tr. met Jan Claesz Langelaan, zn. van Claes Cornelisz Langelaan en Annetgen Adriaensdr, bouwman, wonende te Pijnacker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Maritgen Pleunes van der Kooij, dr. van Pleun Michielsz (III) en Neeltgen Claesdr van Thol, geb. te Delfgauw circa 1587, ovl. voor okt 1644, tr. te Delft op 7 jan 1609 met Jacob AriŽns Overgauw, zn. van Adriaen Harmensz van den Overgaeu en Geertje Jacobsdr, bouwman, gezworene Hof van Delft, ovl. na jun 1673. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Cijntje Jacobsdr Overgauw, geb. te Pijnacker tussen 1609 en 1612, tr. voor 10 jun 1661 met Maarten Adriaansz van der Ende, zn. van Adriaan Maertensz van der Ende en Marritge Hubertsse (de Bie), ged. te Zoetermeer op 19 okt 1608, bouwman, gezworene Pijnacker, ovl. circa 1679, (Maarten tr. (1) te Zegwaart op 24 okt 1632 met Trijntje Hendrickx Breugom.), (Maarten tr. (2) te Zegwaart op 26 jan 1642 met Trijntje Claes Robol, dr. van Claes Jacobs Robol en Adriaenke Vranckens.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Klaasje Jacobsdr Overgauw, geb. te Pijnacker circa 1615, ovl. na 2 nov 1686, tr. te Delft op 14 nov 1640 met Waling Bastiaansz Groenheijde, zn. van Bastiaa Arysz Hoogewegen en Neeltgen Aryensdr, geb. circa 1615, ovl. te Abtsregt na 1672. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

IVc.  Abraham Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Michielsz (III) en Neeltgen Claesdr van Thol, geb. te Delfgauw circa 1590, bouwman te Delfshaven, ovl. te Delfshaven op 10 sep 1652, tr. (1) te Berkel circa dec 1617 met Trijntje Claesdr Vermeer, ovl. te Delfshaven circa 1635. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Neeltgen Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 26 nov 1618, tr. met Pieter Cornelisz Haerlemmerhout. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jacob Abrahamsz van der Kooij, geb. circa 1620, ged. te Delfshaven, bouwman, tr. met Trijntje Feijsdr . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Sijtgen Abrahamsdr van der Kooij, ged. in jan 1635, jong overleden. 
  Abraham Pleunen van der Kooij, tr. (2) te Delft op 16 jan 1637 met Maertgen Joppen Verboon, dr. van Job Cornelisz Verboon en Annetje Huibrechtsdr de Beye, geb. te Delfgauw. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Job Abrahamsz van der Kooij, ged. te Delfshaven op 10 jan 1638, tr. te Delfshaven op 17 jan 1655 met Neeltje Stoffelsdr van Dijck. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.  Cornelis Abrahamsz van der Kooij, ged. te Delfshaven op 12 feb 1640, ovl. voor okt 1642. 
  3.  Hilletgen Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Delfshaven op 30 jan 1641, ovl. op 13 mei 1727, tr. te Delfshaven op 23 nov 1670 met Vechter Jacobsz van der Kaegh, geb. te Rotterdam in 1654, cargadoor. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Cornelis Abrahamsz van der Kooij, ged. te Delfshaven op 5 okt 1642, ovl. te Naaldwijk na 25 aug 1673, volgt Vb
  5.  Trijntgen Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Delfshaven op 2 apr 1645, tr. te Rotterdam op 15 jul 1674 met Casper Dirksz Verbeek, linnenwever, afkomstig uit 't Land van der Marck. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Stijntje Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Delfshaven op 10 feb 1648, ovl. te Delft op 28 mrt 1719, tr. (1) te Delft op 6 mrt 1667 met Jan Claessensz Versijden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Rotterdam op 22 jan 1688 met Pieter Dirksz Minges, geb. te Weesp. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) te Rotterdam op 26 jul 1712 met Adrianus Jansz Konijn, ovl. te Delfshaven op 3 jul 1727. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Ingetje Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Delfshaven op 24 okt 1649, ovl. circa 1679, tr. te Delfshaven op 1 nov 1676 met Gerrit Claesz van Swol. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVd.  Gabriel Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Michielsz (III) en Neeltgen Claesdr van Thol, geb. te Delfgauw circa 1598, bouman Carthuserswoning Delft, begr. te Delft op 6 jan 1668, tr. te Delft op 21 jan 1624 met Magtelt Claesdr Langelaan, dr. van Claes Cornelisz Langelaan en Annetgen Adriaensdr, geb. te Pijnacker circa 1600, begr. te Delft op 5 aug 1643. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jacob GabriŽlsz van der Kooij, ged. te Delft op 1 mrt 1626, ovl. voor mei 1628. 
  2.  Jacob Gabrielsz van der Kooij, ged. te Delft op 27 mei 1628, volgt Vc
  3.  Cornelis Gabrielsz van der Kooij, ged. te Delft op 25 aug 1630, volgt Vd
  4.  Arien GabriŽlsz van der Kooij, ged. te Delft op 12 dec 1632, ovl. voor 1721, volgt Ve
  5.  Pleun GabriŽlsz van der Kooij, ged. te Delft op 10 feb 1636, wonende te Maasland, tr. te Delft op 11 aug 1664 met Marijtje Pietersdr Marelvelt. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Annetgen GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te Delft op 25 apr 1639, begr. te Delft op 6 okt 1647. 

Generatie V

Va.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Pleunen van der Kooij (IVa) en Hilletjen Joostensdr van der Hoeff, geb. te Delfgauw circa 1609, bouwman onder Hof van Delft, ovl. te Delfgauw op 5 jul 1677, tr. te Delft op 5 feb 1640 met Liedewij Dirksdr de Hoogh, dr. van Dirk Jacobsz de Hoogh en Ariaentgen Gerritsdr van der Houve. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Leentje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 13 okt 1640, ovl. voor nov 1641. 
  2.  Leentje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 17 nov 1641, ovl. voor 1650. 
  3.  Jacob Gerritsz van der Kooij, ged. te Delft op 19 aug 1643, ovl. circa 1696, volgt VIa
  4.  Neeltje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 16 aug 1645, ovl. te Pijnacker op 18 nov 1721, tr. te Delft op 25 nov 1679 met Cornelis Sijmonsz de Bije. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Marijtje Gerritsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1647, tr. te Delft op 23 dec 1673 met Cornelis Meesz Valkenburg, zn. van Mees Valkenburg en Grietje Jansdr Bleijswijck, geb. te Delfgauw op 21 apr 1650. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Dirck Gerritsz van der Kooij, ged. te Delft op 21 nov 1649, ovl. voor jun 1656. 
  7.  Leentje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 26 dec 1650, ovl. voor aug 1652. 
  8.  Leentje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 7 aug 1652, jong overleden. 
  9.  Dirck Gerritsz van der Kooij, ged. te Delft op 6 jun 1656, tr. te Delft op 21 mrt 1683 met Neeltje Jacobsdr de Loose, dr. van Jacob Dirxsz de Loose en Jannetje Gerritsdr van der Marck, ovl. te Pijnacker in nov 1728. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

Vb.  Cornelis Abrahamsz van der Kooij, zn. van Abraham Pleunen van der Kooij (IVc) en Maertgen Joppen Verboon, ged. te Delfshaven op 5 okt 1642, bouwman, ovl. te Naaldwijk na 25 aug 1673, tr. te Delft op 4 mei 1664 met Elsgen Cornelisdr Suythoorn, dr. van Cornelis Jansz Suythoorn en Wijntje Maartensdr, geb. te Den Hoorn circa 1643, ovl. na 1710. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Annetje Cornelisdr van der Kooij, geb. te 's-Gravenzande circa 1667, volgt VIb
  2.  Abraham Cornelisz van der Kooij, ged. te De Lier op 10 feb 1669, bouwman, ovl. te Maasland op 18 sep 1719, tr. te Maasland op 26 apr 1699 met Trijntje Dirksdr Hoogerscheidt, ovl. te Maasland op 23 aug 1748. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  3.  Cornelia Cornelisdr van der Kooij, ged. te De Lier op 10 feb 1669. 
  4.   Martijntje Cornelisdr van der Kooij, ged. te Maasland op 22 mrt 16711, begr. in sep 1711, volgt VIc
  5.   Cornelis Cornelisz van der Kooij, ged. te Naaldwijk op 25 aug 1673, bouwman wonende te Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen in mrt 1723, otr. te 's-Gravenzande op 20 sep 1693, tr.2 met Ariaantje IJsbrandtsdr Couwinter, afkomstig uit 't Woudt. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  6.   Neeltje Cornelisdr van der Kooij, otr. te 's-Gravenzande op 9 jul 16953, tr. te 's-Gravenzande op 24 jul 16953 met Arij Jansz van der Hout. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maartje Cornelisdr van der Kooij, geb. circa 1680, volgt VId
  8.   Lijsbeth Cornelisdr van der Kooij, j d. van 't Hondertland, otr. te 's-Gravenzande op 21 dec 16974, tr. te 's-Gravenzande op 5 jan 16984 met Leendert Isašksz van Eijck (Eickeman), zn. van Isaack Dirksz Eijckeman en Hilletje Cornelisdr van der Meer, ged. te 's-Gravenzande op 21 feb 16725, afkomstig uit Sandambacht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.  Jacob Gabrielsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij (IVd) en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 27 mei 1628, bouwman in de Papsouw, tr. te 't Woud op 27 dec 1649 met Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, dr. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te Delft op 18 apr 1627, begr. te Kethel op 9 sep 1683. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Machteld Jacobsdr van der Kooij, ged. te Delft op 8 nov 1651. 
  2.  Arent Jacobsz van der Kooij, geb. circa 1655, ged. te Delft, welgeboren man van Delfland, ovl. te 't Woud op 29 mrt 1709. 
  3.  Pleun Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 23 jan 1659, ovl. te Maasland op 31 mrt 1733, volgt VIe
  4.  Arij Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 16 jul 1664, ovl. te Papsouw op 10 jul 1753, volgt VIf
  5.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 4 apr 1668, begr. te 't Woud op 18 nov 1727, volgt VIg

Vd.  Cornelis Gabrielsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij (IVd) en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 25 aug 1630, bouwman te Schipluiden, tr. te 't Woud op 28 okt 1652 met Neeltgen Arents Dijxhoorn, dr. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te 't Woud op 26 jan 1625. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Machteld Cornelisdr van der Kooij, geb. te Schipluiden circa 1653, tr. te 's-Gravenzande met Jan Jacobsz de Jongh. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Annetje Cornelisdr van der Kooij, geb. te Schipluiden circa 1656, volgt VIh
  3.  Arent Cornelisz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 24 aug 1659, bouwman te De Lier, tr. (1) te Schipluiden op 16 nov 1691 met Neeltje Gerritsdr Lugtigheid, weduwe van Cornelis Pietersz Kleijwegt, ovl. te De Lier op 15 jul 1710. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te 't Woud op 2 nov 1710 met Marijtje Claasdr Ravensteijn. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Lijsbeth Cornelisdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 24 aug 1659. 
  5.  Arij Cornelisz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 1 okt 1662. 

Ve.  Arien GabriŽlsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij (IVd) en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 12 dec 1632, bouwman, ovl. voor 1721, tr. (1) te Pijnacker op 9 feb 1659 met Pietertgen Corsdr van der Zijl, geb. te Pijnacker op 13 mei 1640, ovl. circa 1665. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Machteld Ariensdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 16 nov 1659. 
  2.  Dirck Ariens van der Kooij, ged. te Pijnacker op 18 apr 1661. 
  3.  Jacob Ariensz van der Kooij, ged. te Pijnacker op 1 apr 1663, ovl. te Vrijenban op 27 apr 1700, volgt VIi
  4.  Maritge Ariensdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 21 dec 1664, tr. te Schipluiden op 26 mrt 1690 met Pieter Maartensz Hoogerscheidt, ovl. te Maasland op 18 sep 1719. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Arien GabriŽlsz van der Kooij, tr. (2) te Pijnacker op 9 feb 1670 met Elisabeth Gerritsdr van Berckel, begr. te Delft op 29 okt 1721. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  GabriŽl AriŽnsz van der Kooij, ged. te Delft op 29 okt 1673. 
  2.  Annetge AriŽnsdr van der Kooij, ged. te Delft op 21 mrt 1675. 
  3.  Pietertje AriŽns van der Kooij, ged. te Delft op 17 jul 1676. 
  4.  Gerrit AriŽnsz van der Kooij, ged. te Delft op 7 aug 1678. 

Generatie VI

VIa.  Jacob Gerritsz van der Kooij, zn. van Gerrit Jacobsz van der Kooij (Va) en Liedewij Dirksdr de Hoogh, ged. te Delft op 19 aug 1643, ovl. circa 1696, tr. (1) te Delft op 30 apr 1679 met Neeltje Walingsdr Groenheijde, dr. van Waling Bastiaansz Groenheijde en Klaasje Jacobsdr Overgauw, ged. te Delft op 16 apr 1649, ovl. circa 1688. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, ged. te Pijnacker op 6 jul 1681, ovl. voor sep 1683. 
  2.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 3 sep 1683, ovl. voor 1687. 
  3.  Waling Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 3 sep 1683, ovl. te 's-Gravenzande op 5 jun 1740, volgt VIIa
  4.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, ged. te Pijnacker op 9 feb 1687. 
  Jacob Gerritsz van der Kooij, tr. (2) te Zoetermeer op 24 nov 1691 met Geertje Ariensdr Prins
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Liedewij Jacobsdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 13 apr 1692, begr. te Maassluis op 24 jan 17546, tr. (1) te Schipluiden op 18 nov 1714 met Teunis Gijsbregtse de Rooij, zn. van Gijsbrecht Goossen de Roij en Neeltje Teunisse, ged. te Maasland op 19 nov 16907, ovl. voor 1729. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Maassluis op 24 apr 17298 met Jacob Pleunen Noordam, ged. te De Lier op 13 jan 1704. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIb.   Annetje Cornelisdr van der Kooij, dr. van Cornelis Abrahamsz van der Kooij (Vb) en Elsgen Cornelisdr Suythoorn, geb. te 's-Gravenzande circa 1667, otr. te 's-Gravenzande op 22 okt 16909, tr. met Pieter Doesz Sonneveld, zn. van Doe Pietersz Sonneveld en Leuntje Doene van der Burgh, ged. te Maassluis op 31 jul 1652, ovl. te 's-Gravenzande in 1721. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Sara Pieterse Sonneveld, geb. te 's-Gravenzande circa 1693, begr. te 's-Gravenzande op 27 aug 1774, otr. te 's-Gravenzande op 17 apr 171610, tr. te 's-Gravenzande op 3 mei 171610 met Arent Cente Doorduijn, zn. van Sent Jacobsz Doorduijn en Maertje Arensen van Zande, geb. voor 1695, begr. te 's-Gravenzande op 5 mrt 1768. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Doe Pietersz , ged. te 's-Gravenzande op 4 mei 169811, ovl. te Naaldwijk op 1 feb 1786, tr. te Naaldwijk op 23 apr 1730 met Trijntje van Dorp, dr. van Bruijn Jansz van Dorp en Jannetje Jansdr Qualm, ged. te Vlaardingen op 24 apr 170912, ovl. te Naaldwijk op 7 jan 1789. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.   Johannes (Jan) Pietersz Sonneveld, ged. te 's-Gravenzande op 5 mei 170113, ovl. te 's-Gravenzande op 13 apr 1758, tr. te 's-Gravenzande op 7 mei 173014 met Maartje Jorisse Bieslandt, dr. van Joris Jorisz Biesland en Trijntje Centen Doorduijn, ged. te 's-Gravenzande op 29 mrt 1711, ovl. te 's-Gravenzande op 3 sep 1760. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Maarten Pietersz Sonneveld, geb. te 's-Gravenzande op 21 sep 1704, ovl. te 's-Gravenzande op 21 okt 1777, tr. te Naaldwijk op 26 apr 1734 met Annetje Bruijnen van Dorp, dr. van Bruin van Dorp en Geertruij Kroes, ged. te Wateringen op 11 dec 1712, ovl. te 's-Gravenzande op 22 mrt 1804. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

VIc.   Martijntje Cornelisdr van der Kooij, dr. van Cornelis Abrahamsz van der Kooij (Vb) en Elsgen Cornelisdr Suythoorn, ged. te Maasland op 22 mrt 16711, begr. in sep 1711, otr. te 's-Gravenzande op 31 okt 169415, tr. met Cornelis Joosten van den Ende, zn. van Joost Cornelis van den Ende en Maertje Pieters Breghman, ged. te Maasland op 26 feb 167016, ovl. na 1711, (Cornelis tr. (2) te 's-Gravenzande op 13 sep 171117 met Arentje Ewoudsdr van Lochem, dr. van Ewoud Jansz van Lochem en Trijntje Klaasdr Arkestein.). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Cornelis van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 27 feb 169518
  2.   Joost van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 20 feb 169719, begr. te De Lier op 7 jan 1774, tr. te De Lier op 31 mei 1726 met Trijntje van der Hoeve, dr. van Cornelis Lucasz Verhoef en Ariaantje Philips Groenewegen, ged. te 's-Gravenzande op 14 okt 169620, begr. te De Lier op 5 mrt 1779. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.   Maertie van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 1 jan 170021, ovl. voor 1749, otr. te 's-Gravenzande op 20 okt 173022, tr. te 's-Gravenzande op 5 nov 173022 met Jan Gerritsz Huisman, zn. van Gerrit Dirksz Huisman en Barber van Vliet, ged. te Pijnacker op 14 jul 1709, j.m. van Pijnacker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Pieter van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 23 okt 170123, landman, ovl. te 's-Gravenzande op 14 mei 1776, otr. te 's-Gravenzande op 9 mei 172224, tr. te 's-Gravenzande op 25 mei 172224 met Magteld Franse van den Bos, dr. van Frans Maartensz van den Bos en Geertje Jans van Bohemen, ged. te 's-Gravenzande op 12 nov 169025, ovl. te 's-Gravenzande op 12 jun 1775. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  5.   Jan van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 12 okt 170426

VId.   Maartje Cornelisdr van der Kooij, dr. van Cornelis Abrahamsz van der Kooij (Vb) en Elsgen Cornelisdr Suythoorn, geb. circa 1680, otr. (1) te 's-Gravenzande op 27 feb 170027, tr. met Thomas Jansz van Beijen, ovl. voor nov 1715. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Lijsbeth van Beijen, ged. te 's-Gravenzande op 31 jul 170728, ovl. te 's-Gravenzande op 28 apr 1764, otr. te 's-Gravenzande op 3 okt 173229, tr. te 's-Gravenzande op 19 okt 173229 met Gerrit Jochems Vreugdenhil, zn. van Jochum Jacobsz van Vreugdenhil en Geertje Lucas Verkoorn, ged. te Naaldwijk op 2 nov 170830, ovl. te 's-Gravenzande op 29 dec 1784, (Gerrit otr. (2) te 's-Gravenzande op 25 sep 176731, tr. te 's-Gravenzande op 11 okt 176731 met Marijtje Willemsdr Dijkshoorn, dr. van Willem Cornelisz Dijkshoorn en Aaltje Gielisse Duijfhuis.). Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.   Elsje Thomas van Beijen, ged. te 's-Gravenzande op 31 jul 170728, ovl. in apr 1734, otr. te 's-Gravenzande op 11 jun 172933, tr. te 's-Gravenzande op 2 okt 172932,33 met Cornelis Jochemsz Vreugdenhil, zn. van Jochum Jacobsz van Vreugdenhil en Geertje Lucas Verkoorn, ged. te Naaldwijk op 10 okt 1704, ovl. te 's-Gravenzande op 27 dec 1783, (Cornelis tr. (2) te 's-Gravenzande op 26 apr 173434,35 met Annetje Cornelisdr van der Hoeven, dr. van Cornelis van der Hoeven.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Maartje Cornelisdr van der Kooij, otr. (2) te 's-Gravenzande op 19 okt 171537, tr. te 's-Gravenzande op 3 nov 171537 met Huijg Jaspersz van der Spijk
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIe.  Pleun Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gabrielsz van der Kooij (Vc) en Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, ged. te Delft op 23 jan 1659, bouwman te Maasland, ovl. te Maasland op 31 mrt 1733, tr. te Schipluiden op 14 apr 1685 met Trijntje Ariensdr van de Polder, dr. van Arij Pietersz van de Polder en Maertje Ariens Mostert, ged. te Naaldwijk op 23 apr 1664, ovl. te Maasland op 3 apr 1727. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Arij Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 23 jun 168638, ovl. te Maasland op 15 apr 1737, volgt VIIb
  2.   Jacob Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 23 mei 168839, ovl. te Schipluiden op 11 jan 1780, volgt VIIc
  3.   GabriŽl Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 1 feb 169040, begr. te Maasland op 24 mrt 1690. 
  4.   Annetje Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 14 mrt 169141, ovl. te Maasland op 30 dec 1775, volgt VIId
  5.   Jannetje Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 23 nov 169242, tr. te Maasland op 25 apr 1723 met Jan Ariensz Suijderendt, ged. te Maasland op 21 apr 168643. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Marijtje Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 20 mei 169444, ovl. te Maasland op 20 aug 1742, volgt VIIe
  7.   Machteld Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 11 dec 169545, begr. te Maasland op 13 dec 1695. 
  8.   Neeltje Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 16 jan 169746, ovl. te Maasland op 18 jul 1727, tr. te Maasland op 22 mei 1718 met Cornelis Gerritsz Groen, zn. van Gerrit Cornelisz Groen, ged. te Maasland op 5 feb 168747, ovl. te Maasland op 7 jan 1751. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Magteld Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 30 aug 169948, ovl. te Rijswijk op 13 feb 1782, volgt VIIf

VIf.  Arij Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gabrielsz van der Kooij (Vc) en Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, ged. te Delft op 16 jul 1664, bouwman, ovl. te Papsouw op 10 jul 1753, tr. (1) te Pijnacker op 16 apr 1690 met Neeltje Jansdr van Berckel, ovl. te Papsouw voor 1696. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna Ariensdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 13 mei 1691, ovl. voor 1713. 
  2.  Annetje Ariensdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 15 mei 1692, jong overleden. 
  Arij Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Schipluiden op 11 mrt 1696 met Hester Claesdr Corpershoek, dr. van Claes Corpershoeck en Grietje Goutappel, ged. te Schipluiden op 28 mei 1669, ovl. te Papsouw voor 1713. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Meijnsje Ariensdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 20 okt 1697, ovl. circa 1759, volgt VIIg
  2.  Jacob Ariensz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 20 feb 1701, ovl. te Pijnacker op 12 jan 1789, volgt VIIh
  3.  Claes Ariens van der Kooij, ged. te Schipluiden op 12 aug 1703, ovl. voor 1713. 
   Arij Jacobsz van der Kooij, otr. (3) te Delft op 27 mei 1713, tr. met Cornelia Louwensdr van Staalduinen, dr. van Louweris Jochemsz van Staalduinen en Meijntje Teunisdr van der Kleij, ged. te 's-Gravenzande op 27 jan 168649, ovl. te Papsouw op 22 mrt 1751. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Paulus Ariensz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 8 dec 1715, ovl. te Hof van Delft op 11 okt 1750, volgt VIIi
  2.  Neeltje Ariens van der Kooij, ged. te Schipluiden op 16 mrt 1718, volgt VIIj
  3.   Liedewij Ariensdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 22 mei 1721, tr. te 's-Gravenhage op 9 apr 1747 met Daam Leendertsz van der Plaat, zn. van Leendert Daamen van der Plaat en Neeltje Cornelisse Hogervorst, ged. te Maasland op 23 mrt 172150, ovl. te Schipluiden op 20 nov 1770. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIg.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gabrielsz van der Kooij (Vc) en Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, ged. te Delft op 4 apr 1668, bouwman 't Woud, begr. te 't Woud op 18 nov 1727, tr. te Overschie op 16 apr 1690 met Annetje Symonsdr Hoorewech, dr. van Sijmon Cornelisz Hoorewegh en Maertie Pietersdr van der Sweth, ged. te Overschie op 28 sep 1668, begr. te 't Woud op 19 apr 1759. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Annetje GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 24 feb 1692, ovl. te Maasland op 1 okt 1761, tr. te 't Woud op 10 mei 1722 met Jacobus Hoogwerf, ged. te Maasland op 2 feb 1679, bouwman te Maasland. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sijmon Gabrielsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 14 mrt 1694, begr. te 't Woud op 6 dec 1764, volgt VIIk
  3.  Maria GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 26 aug 1696, jong overleden. 
  4.  Neeltje GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 13 dec 1698, ovl. circa 1722, tr. te 't Woud op 20 apr 1721 met Arij Philipsz Qualm (de Oude), zn. van Philips Ariensz Qualm en Celia Ariensdr Post, ged. te Schipluiden op 23 dec 1696, ovl. op 28 apr 1767, (Arij tr. (2) te Schipluiden op 11 mrt 1725 met Trijntje Cornelisdr van der Eijk.), (Arij tr. (3) te Schipluiden op 2 dec 1731 met Trijntje Hoogwerf.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jacob GabriŽlsz van der Kooij, ged. te De Lier op 11 mrt 1701, ovl. te 't Woud op 28 sep 1764, volgt VIIl
  6.  Cornelis GabriŽlsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 25 okt 1705, begr. te 't Woud op 12 nov 1734. 

VIh.   Annetje Cornelisdr van der Kooij, dr. van Cornelis Gabrielsz van der Kooij (Vd) en Neeltgen Arents Dijxhoorn, geb. te Schipluiden circa 1656, tr. met Jan Maartens van 't Wout, zn. van Maarten Cornelisz van 't Wout en NN, ged. te Maasland op 19 dec 165552, begr. te De Lier op 29 mei 1693. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Lijsbeth Jansdr van 't Wout, ged. te Schipluiden in mrt 1682, tr. te Maassluis op 16 nov 1710 met Joost Az van Rijn, jm van Maassluis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Maarten Jansz van 't Wout, ged. te De Lier op 22 okt 1684, tr. te Maasland op 10 mei 1716 met Ariaantje Arentse Opstal, dr. van Arij Willemse Opstal en Annetje Ariens de Graaf, ged. te Maasland op 19 feb 169653. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia Jansdr van 't Wout, ged. te De Lier op 4 okt 1686, begr. te Pijnacker op 8 jan 1771, tr. te Schipluiden op 13 apr 1710 met Jan Jansz van der Kleij, zn. van Jan Theunisz van der Kleij en Annetje Jansdr van der Pol, ged. te De Lier op 26 jan 1687, ovl. te Pijnacker op 25 jan 1772. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  4.   Magtelt Jansdr van 't Wout, ged. te De Lier op 6 feb 1689, tr. te Maasland op 1 mrt 1716 met Frank van der Vaart, zn. van Gerrit Franke van der Vaart en Marijtje Ariens van Velden, ged. te Maasland op 25 jan 168854. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Jannetje Jansdr van 't Wout, ged. te De Lier op 22 jul 1691, tr. te Schipluiden op 18 dec 1718 met Arij Jorisse Bregman, zn. van Joris Ariens Breghman, ged. te Maasland op 16 aug 169355. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johanna Jansdr van 't Wout, ged. te De Lier op 8 nov 1693. 

VIi.  Jacob Ariensz van der Kooij, zn. van Arien GabriŽlsz van der Kooij (Ve) en Pietertgen Corsdr van der Zijl, ged. te Pijnacker op 1 apr 1663, bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban, ovl. te Vrijenban op 27 apr 1700, tr. te Pijnacker op 24 mrt 1686 met Annetje Ariensdr van Schie, ovl. te Vrijenban op 3 jan 1726. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pietertje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Overschie op 15 dec 1686. 
  2.  Arij Jacobsz van der Kooij, geb. te Vrijenban, ged. te Overschie op 16 feb 1689, ovl. voor 1697. 
  3.  Arij Jacobsz van der Kooij, ged. te Overschie op 28 apr 1697, ovl. te Pijnacker op 3 mrt 1768, volgt VIIm
  4.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, geb. te Vrijenban op 21 jan 1699, bouwman en welgeboren man van Delfland, otr. te Berkel op 2 mei 1723, tr. met Marijtje Cornelisdr de Hoogh, ovl. te Delft op 17 jan 1753. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  5.  Jacoba Jacobsdr van der Kooij, geb. te Vrijenban op 21 nov 1700. 

Generatie VII

VIIa.   Waling Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gerritsz van der Kooij (VIa) en Neeltje Walingsdr Groenheijde, ged. te Delft op 3 sep 1683, bouwman en diaken in 's Gravenzande, ovl. te 's-Gravenzande op 5 jun 1740, tr. te 's-Gravenzande op 18 nov 171456 met Liedewey Pietersdr van Staalduinen, dr. van Pieter Jochemsz van Staalduinen en Maartje Frederiksdr Schipper, ged. te 's-Gravenzande op 18 apr 168757, ovl. te Zandambacht circa 1737. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacob Walingsz van der Kooij, ged. te Delft op 11 jul 1715, tr. te Rijswijk op 5 okt 1742 met Maria Abrahamsdr Lugtigheid, dr. van Abraham Jacobs Lugtigheid en Lijsbeth Pieters Suijderent, geb. te Kethel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Pieternelletje Walingsdr van der Kooij, ged. te 's-Gravenzande op 29 nov 171658
  3.   Neeltje Walinge van der Kooij, ged. te 's-Gravenzande op 1 feb 172259, ovl. te 's-Gravenzande op 23 dec 1788, volgt VIIIa
  4.   Maartje Walingsdr van der Kooij, ged. te 's-Gravenzande op 1 jan 173260, volgt VIIIb

VIIb.   Arij Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 23 jun 168638, bouwman en setter van Maasland, ovl. te Maasland op 15 apr 1737, tr. te Maasland op 18 jan 1711 met Beletje Bastiaansdr Diepenburch, ged. te De Lier op 18 jan 1688, ovl. te De Lier op 19 mei 1742. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Pleun AriŽns van der Kooij, ged. te De Lier op 29 okt 1713, ovl. te Maasland op 16 apr 1784, volgt VIIIc

VIIc.   Jacob Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 23 mei 168839, bouwman te Vlaardinger Ambacht, ovl. te Schipluiden op 11 jan 1780, tr. te Schipluiden op 17 apr 1712 met Meijntje van der Spruyt, dr. van Pieter Cornelisz van der Spruijt en Sara Klaasdr Corpershoek, ged. te Schipluiden op 26 okt 1690, begr. te Maasland op 22 okt 1776. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 22 okt 171361, ovl. te Vlaardingen in nov 1752, volgt VIIId
  2.   Sara Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 24 feb 171562, ovl. te Vlaardingen in dec 1785, volgt VIIIe
  3.   Pieternella Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 nov 171663, ovl. te Vlaardingen in feb 1804, volgt VIIIf
  4.   Pleuntje Jacobs van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 mrt 171964, begr. te Schipluiden op 25 jan 1786, volgt VIIIg
  5.   Pieter Jacobsz van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 21 feb 172065, volgt VIIIh
  6.   Pleun Jacobsz van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 feb 172266, ovl. te Maasland op 23 jan 1750. 
  7.   Arend Jacobsz van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 okt 172467, ovl. te Vlaardingen in dec 1724. 
  8.   Neeltje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 20 jul 172768, ovl. te Vlaardingen op 27 mei 179969, volgt VIIIi
  9.   Arent Jacobsz van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 9 okt 172970, ovl. te Maasland op 17 jun 1752. 
  10.   Grietje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 26 mrt 173271

VIId.   Annetje Pleunen van der Kooij, dr. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 14 mrt 169141, ovl. te Maasland op 30 dec 1775, tr. (1) te Maasland op 12 apr 1713 met Cornelis Jansz van der Valk, ged. te Maasland op 30 jul 168472, ovl. te Maasland op 19 aug 1730. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Cornelisz van der Valk, ged. te Maasland op 17 feb 171573, tr. te Maasland op 21 apr 1743 met Magteld Oostermeer, dr. van Simon Jacobsz Oostermeer en Trijntje Arends van der Arent, ged. te Maasland op 16 nov 172174. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  Annetje Pleunen van der Kooij, tr. (2) te Maasland op 23 mrt 1732 met DaniŽl Dirksz Koppenol, ged. te Rozenburg op 30 jul 1702, ovl. te Maasland op 15 dec 1761. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIe.   Marijtje Pleunen van der Kooij, dr. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 20 mei 169444, ovl. te Maasland op 20 aug 1742, tr. (1) te Maasland op 25 sep 1718 met Arij Ariensz Noordam, zn. van Arij Cornelisz Noordam en Maertje Ariens van der Lelij, ged. te Maasland op 18 jan 168875, ovl. te Maasland op 14 jan 1736. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maartje Ariens Noordam, ged. te Maasland op 28 sep 171876, ovl. te Maasland op 10 jul 1807, tr. te Maasland op 16 apr 1741 met Jacob Pietersz de Jong, zn. van Pieter Jacobse de Jong en Annetje Cornelisse Hoogwerff, ged. te De Lier op 18 aug 1715. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  Marijtje Pleunen van der Kooij, tr. (2) te Maasland op 23 mrt 1738 met Jacob Cornelisz Kleijwegt, zn. van Cornelis Jacobs Cleijwegt en Lijtie Hubrechts, ged. te Vlaardingen op 27 feb 1686, ovl. te Maasland op 6 jul 1745. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIf.   Magteld Pleunen van der Kooij, dr. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 30 aug 169948, ovl. te Rijswijk op 13 feb 1782, tr. te Maasland op 23 apr 1724 met Arij Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn en Leentje Gerritsdr van der Struys, ged. te 's-Gravenzande op 26 feb 169677, kerkmeester en diaken te Maasland, begr. te Naaldwijk op 6 nov 1767. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Pleun Ariens Dijkshoorn, ged. te Maasland op 6 mrt 172678, ovl. te Rijswijk op 29 nov 1796, begr. te Rijswijk op 3 dec 1796, tr. (1) te Pijnacker op 24 okt 1756 met Trijntje Ariens van der Beek, dr. van Arij Ariens van der Beek en Arijaantje Jans van Schie, ged. te Delft op 16 jan 1729, begr. te Pijnacker op 7 jan 1765. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (2) te Rijswijk op 23 mrt 1766 met Pieternelletje Steenevelt, dr. van Cornelis Leenderts Steenevelt en Claasje Ariens van der Beek, geb. te Pijnacker op 1 nov 1739, begr. te Rijswijk op 11 sep 1776. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (3) te Rijswijk op 28 sep 1777 met Metje Fortuijn, dr. van Marius Fortuijn, geb. circa 1738, ovl. te Wateringen op 6 jan 182379. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Leentje Ariensdr Dijkshoorn, ged. te Maasland op 4 jan 172880, tr. te Maasland op 27 dec 1750 met Dirk Pietersz van Vliet, zn. van Pieter Dirksz van Vliet en Ariaantje Isaakse van den Bosch, ged. te Maasland op 22 jan 171081. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  3.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 4 sep 172982
  4.   Trijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 okt 173083, tr. met Cornelis van der Herm. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Neeltje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 19 mrt 173284
  6.   Arend Dijkshoorn, ged. te Maasland op 17 okt 173485
  7.   Jannetje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 27 okt 173786
  8.   Marijtje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 nov 173987, begr. te Pijnacker op 8 mrt 1799, tr. te Naaldwijk op 9 mei 1773 met Frans Rodenburg, zn. van Dirk Rodenburg en Catharina (Kaatje) Hasar, ged. te Delft op 26 apr 1744, ovl. te Pijnacker op 5 dec 181388. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIg.  Meijnsje Ariensdr van der Kooij, dr. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIf) en Hester Claesdr Corpershoek, ged. te Schipluiden op 20 okt 1697, ovl. circa 1759, tr. te Delft op 18 apr 1723 met Arij Philipsz Qualm (de Jonge), zn. van Philips Ariensz Qualm en Celia Ariensdr Post, ged. te Overschie op 20 apr 1698, bouwman en gezworene Abtsregt, ovl. te Abtsregt op 28 apr 1767. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Philips AriŽnsz Qualm, ged. te De Lier op 4 jun 1724, bouwman en schepen van Maasland, ovl. te Maasland op 20 okt 1791, tr. met Anna Sijmonsdr van der Kooij, dr. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (VIIk) en Neeltje Riddersdr Dokkum (zie VIIIp). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.   Hester Ariensdr Qualm, ged. te De Lier op 29 feb 1728, begr. te Vlaardingen in sep 1783, tr. (1) te Delft op 23 apr 1752 met Jan Poot, zn. van Huibrecht Pieterszn Poot en Grietje Jansdr de Jongste, ged. te Kethel op 10 feb 1723, ovl. voor 20 mei 1753. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vlaardingen op 20 mei 175389 met Leendert Hoogendijk, zn. van Arij Claasz Hoogendijk en Aaltje Leendertsdr Booster, ged. te Vlaardingen op 15 apr 173390, herbergier, kastelein, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 9 aug 180391. Uit dit huwelijk een zoon. 

VIIh.  Jacob Ariensz van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIf) en Hester Claesdr Corpershoek, ged. te Schipluiden op 20 feb 1701, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Pijnacker op 12 jan 1789, tr. te Pijnacker op 15 apr 1725 met Ingetje Pietersdr Vermeer, dr. van Pieter Cornelisz Vermeer en Neeltje Huijbrechtsdr Bleiswijck, ged. te Pijnacker op 20 jan 1704, ovl. te Pijnacker op 14 jan 1782. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Hester Jacobsdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 25 jul 1729, ovl. te 't Woud op 6 feb 181592, volgt VIIIj
  2.  Pieter Jacobsz van der Kooij, ged. te Pijnacker op 20 apr 1733, ovl. te Pijnacker op 20 apr 1792, volgt VIIIk

VIIi.  Paulus Ariensz van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIf) en Cornelia Louwensdr van Staalduinen, ged. te Schipluiden op 8 dec 1715, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 11 okt 1750, tr. te Overschie op 26 apr 1739 met Marijtje Jacobsdr Rodenburg, ged. te Overschie op 30 jan 1718, begr. te Overschie op 30 dec 1801. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Jacob Paulusz van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 20 jun 1744, ovl. te Hof van Delft op 13 okt 1790, volgt VIIIl
  2.  Cornelia van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 9 aug 1746, ovl. te Overschie op 27 feb 1789, volgt VIIIm
  3.   Ariaantje Paulusdr van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 30 aug 1748, ovl. te Delft op 13 jun 181293, volgt VIIIn

VIIj.  Neeltje Ariens van der Kooij, dr. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIf) en Cornelia Louwensdr van Staalduinen, ged. te Schipluiden op 16 mrt 1718, tr. te Schipluiden op 7 sep 1738 met Jacob Pieters Korpershoek, zn. van Pieter Pietersz Korpershoek en Pieternella Jacobsdr Houwaart, ged. te Schipluiden op 22 apr 1714, ovl. te Schipluiden na 1741. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieternella Korpershoek, ged. te Schipluiden op 2 jul 1739. 
  2.   Pieter Korpershoek, 94, ged. te Schipluiden op 11 feb 1740, ovl. te 's-Gravenhage op 21 jan 1823, tr. te 's-Gravenhage op 13 dec 1795 met Susanne Huese, dr. van Johannes Huese en Jacoba Haakmeester, geb. te 's-Gravenhage circa 1761, ovl. te 's-Gravenhage op 1 sep 182695. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacoba Korpershoek, ged. te Schipluiden op 31 dec 1741. 

VIIk.   Sijmon Gabrielsz van der Kooij, zn. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIg) en Annetje Symonsdr Hoorewech, ged. te 't Woud op 14 mrt 1694, bouwman onder Hodenpijl, begr. te 't Woud op 6 dec 1764, otr. te Vlaardingen op 30 mrt 1720, tr. met Neeltje Riddersdr Dokkum, dr. van Ridder Jansz Dockum en Sijmentje Pieters Maen, ged. te Vlaardingen op 13 dec 169996, begr. te 't Woud op 5 feb 1779. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maria Sijmonsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 2 feb 1721, jong overleden. 
  2.  Ridderus Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 28 apr 1723, ovl. te 't Woud in 1765, volgt VIIIo
  3.  Anna Sijmonsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 8 jul 1725, ovl. te Maasland op 20 okt 1776, volgt VIIIp
  4.  GabriŽl Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 21 sep 1727, begr. te 't Woud op 25 okt 1727. 
  5.   GabriŽl Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 9 jan 1729, ovl. te Pijnacker op 11 jun 1793, tr. te Schipluiden op 19 okt 1781 met Jannetje Dirksdr van Vliet, dr. van Dirk Pietersz van Vliet en Leentje Ariensdr Dijkshoorn, ged. te Maasland op 16 nov 175597. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.   Cornelia Sijmonsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 29 apr 173198, tr. met Jacobus Bom. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Simon Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 2 aug 1733, ovl. te Maasland op 8 dec 1804, tr. te Maasland op 3 jun 1781 met Anna van Buuren, dr. van Paulus van Buuren en Arreaantje Arentsdr Zwartebol, geb. te Jaarsveld circa 1752, ovl. te Maasland op 25 jul 181799. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  8.   Maria Sijmonsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 15 apr 1736, ovl. te Vlaardingen op 19 aug 1815100, tr. te Schipluiden op 11 apr 1766 met Abram (Abraham) Maan, zn. van Jacobus Maan en Pietertje Riddersdr Dockum, ged. te Vlaardingen op 26 jul 1739101, ovl. te Vlaardingen op 7 jan 1832102. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Neeltje Sijmonsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 19 okt 1738, ovl. te Maasland op 8 mrt 1820103, tr. met Pieter Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIIh) en Ingetje Pietersdr Vermeer (zie VIIIk). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  10.  Cornelis Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 22 jan 1741. 

VIIl.  Jacob GabriŽlsz van der Kooij, zn. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIg) en Annetje Symonsdr Hoorewech, ged. te De Lier op 11 mrt 1701, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te 't Woud op 28 sep 1764, tr. te Delft op 10 apr 1730 met Elisabeth Jansdr van Dijck, dr. van Jan Jacobsz van Dijk en Barbara Ariensdr van der Meer, ged. te Pijnacker op 11 sep 1707, begr. te 't Woud op 3 jan 1738. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 2 feb 1731, begr. te Delft op 19 feb 1803, volgt VIIIq
  2.   Johannes (Jan) Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 6 jan 1732, ovl. te Schipluiden op 12 mrt 1814104, volgt VIIIr
  3.  Barbara Jacobsdr van der Kooij, ged. te Delft op 24 jul 1735, begr. te Pijnacker op 3 jun 1763, volgt VIIIs

VIIm.  Arij Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIi) en Annetje Ariensdr van Schie, ged. te Overschie op 28 apr 1697, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Pijnacker op 3 mrt 1768, tr. te Overschie op 20 jul 1724 met Klaasje Sieren van Kool, geb. te Overschie op 18 mrt 1703, ovl. te Vrijenban op 25 nov 1782. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Jacob Ariensz van der Kooij, ged. te Delft op 26 okt 1724, begr. te Kethel op 4 aug 1781, volgt VIIIt
  2.  Annetje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 14 feb 1726, ovl. te Pijnacker op 27 sep 1741. 
  3.  Arij Ariensz van der Kooij, ged. te Delft op 9 mrt 1727. 
  4.   Neeltje Ariens van der Kooij, ged. te Delft op 8 apr 1728, tr. (1) met Jacob Jacobsz Karel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Delft op 15 apr 1753 met Gerrit Cornelisz van der Hoeven, zn. van Cornelis Jansz van der Hoeven en Neeltje Gerrits van der Eijk, ged. te Maasland op 8 jun 1726105. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jacoba Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 11 dec 1729, tr. te Delft op 10 nov 1748 met Joris Valkenburg, zn. van Cornelis Valckenburgh en Marijtje Joris Hoogendam, ged. te Delft op 9 jan 1724. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Marijtje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 15 jul 1731, ovl. te Delft op 13 sep 1731. 
  7.  Roosje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 18 jun 1732, ovl. te Delft op 14 aug 1732. 
  8.  Roosje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 31 jan 1734. 
  9.  Marijtje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 30 aug 1736. 
  10.   Dirk Ariensz van der Kooij, ged. te Delft op 17 jul 1738, ovl. te Delft op 6 aug 1813106, volgt VIIIu
  11.  Ariaantje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 2 aug 1739, ovl. te Delft op 14 apr 1740. 
  12.  Ariaantje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 12 nov 1741, tr. (1) te Delft op 13 jun 1773 met Pieter Willemsz de Bruijn. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Delft op 26 dec 1774 met Izaak Kool, geb. te Hof van Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Pieter Ariens van der Kooij, ged. te Delft op 26 jan 1744, ovl. te Hillegersberg op 20 mrt 1821, volgt VIIIv
  14.  Cornelia Arends van der Kooij, ged. te Delft op 23 mrt 1749, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 14 mrt 1820, volgt VIIIw

Generatie VIII

VIIIa.   Neeltje Walinge van der Kooij, dr. van Waling Jacobsz van der Kooij (VIIa) en Liedewey Pietersdr van Staalduinen, ged. te 's-Gravenzande op 1 feb 172259, ovl. te 's-Gravenzande op 23 dec 1788, tr. te 's-Gravenzande op 26 aug 1742107 met Pieter Abrahams Lugtigheid, zn. van Abraham Jacobs Lugtigheid en Lijsbeth Pieters Suijderent, ged. te Delft op 13 nov 1718, bouwman, begr. te 's-Gravenzande op 5 okt 1781. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.   Liedewij Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 26 mei 1743108
  2.   Lijsbeth Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 27 okt 1744109
  3.   Liedeweij Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 28 nov 1745110, ovl. te 's-Gravenzande op 5 aug 1828, tr. te Maasland op 24 mei 1771 met Jochem Jansz van der Hout, zn. van Jan Fransz van der Hout en Caatje Jochems Spanjersberg, geb. te De Lier op 27 apr 1745, tuinder, ovl. te 's-Gravenzande op 4 mrt 1836. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.   Lijsje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 24 nov 1747113
  5.   Lijsje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 13 apr 1749114, ovl. te 's-Gravenzande op 2 mrt 1814, otr. te 's-Gravenzande op 1 mei 1772116, tr. te 's-Gravenzande op 17 mei 1772116 met Willem Claasz van der Wel, zn. van Klaas van der Wel en Engeltje Korssen Goejenbier, geb. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1742, ged. te 's-Gravenzande op 15 apr 1742117, tuinder, ovl. te 's-Gravenzande op 13 jan 1816. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  6.   Pieternelletje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 31 jan 1751119, ovl. te 's-Gravenzande op 7 mrt 1831, otr. te Maasland op 10 apr 1778, tr. met Johannes (Jan) Beekenkamp, zn. van Gerrit Beekenkamp en Johanna Timmermans, ged. te Rijswijk op 17 jul 1746, ovl. te 's-Gravenzande op 28 jun 1812. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  7.   Arentje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 16 apr 1752122, ovl. te 's-Gravenzande op 3 aug 1828, otr. te 's-Gravenzande op 22 apr 1791124, tr. te 's-Gravenzande op 8 mei 1791124 met Cornelis Leendertsz van Vliet, zn. van Leendert van Vliet en Magteld de Vooijs, ged. te Naaldwijk op 18 okt 1761125, ovl. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1833. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Waling Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 12 aug 1753127
  9.   Waling (Waalingh) Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 15 dec 1754128, ovl. te 's-Gravenzande op 31 dec 1831, otr. te 's-Gravenzande op 25 mrt 1785130, tr. te 's-Gravenzande op 10 apr 1785130 met Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr Staalduinen, dr. van Jan Pieterse van Staalduinen en Trijntje Gerrits Duindam, ged. te 's-Gravenzande op 8 aug 1751. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Abraham Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 18 jan 1756131
  11.   Koba (Jacoba) Lugtigheid, ged. te Naaldwijk op 5 jun 1757132, ovl. te Maasland op 5 apr 1838133, otr. te 's-Gravenzande op 18 apr 1783134, tr. met Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart en Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, geb. te Rozenburg op 9 sep 1760, bouwman, ovl. te Maasland op 8 jan 1821135. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  12.   Maria Lugtigheid, ged. te Naaldwijk op 29 aug 1758136
  13.   Jacob Lugtigheid, ged. te Naaldwijk op 24 aug 1760137
  14.   Abraham Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 9 mei 1762138, begr. te 's-Gravenzande op 4 jun 1762. 
  15.   Neeltje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 10 jun 1764139, ovl. te 's-Gravenzande op 29 dec 1831, otr. te 's-Gravenzande op 25 mrt 1785130, tr. te 's-Gravenzande op 10 apr 1785130 met Gerrit Jansz van Staalduinen, zn. van Jan Pieterse van Staalduinen en Trijntje Gerrits Duindam, ged. te 's-Gravenzande op 12 mei 1743141, bouwman op de kaapwoning, diaken en schepen, ovl. te 's-Gravenzande op 7 jun 1829. Uit dit huwelijk een zoon. 

VIIIb.   Maartje Walingsdr van der Kooij, dr. van Waling Jacobsz van der Kooij (VIIa) en Liedewey Pietersdr van Staalduinen, ged. te 's-Gravenzande op 1 jan 173260, tr. te 's-Gravenzande op 25 mrt 1753142 met Arij Jansz Kievit, afkomstig uit Tricht. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Waling de Kiewit, geb. te 's-Gravenzande op 5 sep 1755, ged. te 's-Gravenzande op 7 sep 1755143, ovl. te 's-Gravenzande op 28 okt 1825, otr. te 's-Gravenzande op 8 nov 1782144, tr. met Elizabeth Schoenmaker, geb. te 's-Gravenzande op 15 mrt 1756, ged. te 's-Gravenzande op 21 mrt 1756145, ovl. te 's-Gravenzande op 30 dec 1828. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.   Jan Arijsz Kievit, ged. te 's-Gravenzande op 1 okt 1758146, begr. te Maasland op 2 aug 1811, tr. te Maasland op 29 apr 1785 met Ariaantje Klasse van der Vaart, dr. van Klaas Pietersz van der Vaart en Stijntje Cornelisse van Spijk, ged. te Maasland op 20 mrt 1761147, ovl. te Maasland op 22 jan 1822148, (Ariaantje tr. (2) te Maasland op 14 dec 1817 met Maarten Klaasz Mosterd, zn. van Klaas Maartensz Mostert en Jaabje Jansdr van Santen.). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

VIIIc.  Pleun AriŽns van der Kooij, zn. van Arij Pleunen van der Kooij (VIIb) en Beletje Bastiaansdr Diepenburch, ged. te De Lier op 29 okt 1713, bouwman onder Maasland, ovl. te Maasland op 16 apr 1784, tr. te De Lier op 3 nov 1737 met Neeltje Jacobsdr Doorduin, ged. te De Lier op 20 sep 1716, begr. te De Lier op 29 sep 1786. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder: 
  1.  Machteld van der Kooij, ged. te De Lier op 1 jan 1741, begr. te De Lier op 30 jun 1788, volgt IXa
  2.   Beletje Pleunsdr van der Kooij, geb. te De Lier, ovl. te Maasland op 27 mrt 1814152, volgt IXb
  3.  Jaapje Pleunsdr van der Kooij, ged. te De Lier op 28 jan 1748, ovl. te Maasland op 11 jun 1784, volgt IXc
  4.   Neeltje Pleunsdr van der Kooij, ged. te De Lier op 1 mei 1757, ovl. te Maasland op 27 apr 1829153, volgt IXd

VIIId.   Trijntje Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 22 okt 171361, ovl. te Vlaardingen in nov 1752, tr. te Vlaardingen op 1 mei 1735 met Jacob Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn en Leentje Gerritsdr van der Struys, ged. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1706154, bouwman Vlaardinger-Ambacht, begr. te Vlaardingen in mrt 1780. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 5 okt 1736155, ovl. voor mei 1738. 
  2.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 mei 1738156, bouwman te Maasland, begr. op 7 okt 1795, tr. te Vlaardingen op 22 dec 1764157 met Neeltje Philipsdr van der Lelij, dr. van Philips Pietersz van der Lelij en Trijntje van der Hoeven, ged. te Vlaardingen op 25 jan 1736158, begr. te Maasland op 2 jun 1789. Uit dit huwelijk 7 zonen. 
  3.   Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 11 okt 1739160, ovl. te Naaldwijk op 4 mrt 1824159, tr. te Naaldwijk op 22 jan 1808 met Engeltje Zuidgeest, dr. van Laurens Joostz Zuidgeest en Elisabeth Leenderts Noordervliet, ged. te De Lier op 1 dec 1754, ovl. te Naaldwijk op 3 jan 1836161. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Jacobus Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 31 dec 1741162, ovl. te Vlaardingen op 2 sep 1803163, tr. te Vlaardingen op 29 apr 1770164 met Pietertje (Petronella) Hoogerwerf, dr. van Willem Hoogerwerf en Geertje Prinsen, ged. te Maasland op 26 sep 1745166, ovl. te Vlaardingen op 12 sep 1825165, (Pietertje tr. (2) te Vlaardingen op 28 apr 1805167 met Teunis Verhoorn, zn. van Jacob Verhoorn en Geertje van der Velden.). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  5.   Pleun Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 10 mrt 1743170, tr. te Waddinxveen circa 1776 met Neeltje Kolen, dr. van Jan Pieters Kolen en Geertje Evertse van der Wilk, ged. te Bleiswijk op 7 mrt 1750. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Meijnsje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 3 dec 1744171, tr. te Maasland op 7 mei 1775 met Hendrik Abrahamsz Eijgenraam, zn. van Abraham Hendriksz Eijgenraam en Annetje Jacobsdr van der Spek, ged. te Maasland op 20 nov 1740172. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Neeltje Jacobsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 mei 1746173, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 1828174, tr. te Vlaardingen op 25 okt 1778175 met Hendrik Jacobsz Poot, zn. van Jacob Hendrikszn Poot en Trijntje Gerrits van der Eijk, ged. te Maasland op 28 sep 1732176, bouwman Vlaardinger-Ambacht, ovl. te Maasland op 28 aug 1812177. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  8.   Arent Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 13 okt 1751178, begr. te Vlaardingen op 17 sep 1792, tr. te Vlaardingen op 4 mei 1777179 met Jannetje van Dorp, dr. van Jan Vrankensz van Dorp en Jannetje Leendertsdr van (der) Sweth, ged. te Vlaardingen op 25 jul 1751180, ovl. te Maasland op 3 apr 1816181. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  9.   Lena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 4 nov 1753182, ovl. te Schipluiden op 6 mei 1788, tr. te Schipluiden op 13 apr 1781 met Jacob van der Ende, zn. van Daam van der Ende en Marijtje Jacobsdr Poot, ged. te Vlaardingen op 12 dec 1753183, bouwman, ovl. te 's-Gravenhage op 13 jan 1833184, (Jacob tr. (2) te Schipluiden op 1 nov 1789 met Elisabeth Jansdr Kaagenaar, dr. van Jan Goossen Kaagenaar en Marietje Leendertsdr Verkade.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  10.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 aug 1758186

VIIIe.   Sara Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 24 feb 171562, ovl. te Vlaardingen in dec 1785, tr. te Vlaardingen op 14 apr 1737 met Jacob Jansz Bijl, zn. van Jan Maertensz Bijl en Jannetje Damnisdr van der Speck, ged. te Vlaardingen op 2 feb 1701187, bouwman, lid van het vroedschap van Vlaardingen 1744-1777, begr. te Vlaardingen in okt 1777. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Jan Jacobsz Bijl, ged. te Vlaardingen op 7 okt 1739188, bouwman, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 4 okt 1811189, tr. te Vlaardingen op 17 jun 1792190 met Maartje Zuidgeest, dr. van Laurens Joostz Zuidgeest en Elisabeth Leenderts Noordervliet, ged. te De Lier op 4 jun 1763, ovl. te Vlaardingen op 28 apr 1841191. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Willem Jacobsz Bijl, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 1743, ged. te Vlaardingen op 10 mrt 1743170, ovl. te Maasland op 30 nov 1819192, tr. (1) met Jaapje Pleunsdr van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) en Neeltje Jacobsdr Doorduin (zie IXc). Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) te Maasland op 29 mei 1789 met Aaltje Cornelisse van Vliet, dr. van Cornelis Dirksz van Vliet en Maartje Joosten Roodenburgh, ged. te Maasland op 27 feb 1763193, ovl. voor 1801. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (3) te Maasland op 22 mei 1801 met Martijntje van der Ende, dr. van Jacob van der Ende en Adriaantje Jansdr Rijvert, ged. te Maasland op 17 jan 1759194, ovl. te Maasland op 21 jul 1821195. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIf.   Pieternella Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 8 nov 171663, ovl. te Vlaardingen in feb 1804, tr. (1) te Vlaardingen op 4 mei 1738 met Arij Arendsz van den Bergh, zn. van Arij Arents van den Berg en Willemijntje Aryens Kleijweg, ged. te Vlaardingen op 29 jan 1713196, begr. te Vlaardingen in apr 1753. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Willemijntje van den Berg, ged. te Vlaardingen op 6 sep 1739197
  2.   Meynsje van den Berg, ged. te Vlaardingen op 26 mrt 1741198, ovl. te Hodenpijl op 24 mrt 1818199, tr. te Schipluiden op 6 jan 1788 met Hendrik Poot, zn. van Gerrit Hendriksz Poot en Ariaantje de Hoog, ged. te Schipluiden op 8 mei 1740, ovl. te Schipluiden op 14 okt 1816200. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Willemijntje van den Berg, ged. te Vlaardingen op 8 apr 1742201
  4.   Arij (Arie) van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 nov 1743, ged. te Vlaardingen op 17 nov 1743202, bouwman Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 4 jul 1834203, tr. te Vlaardingen op 21 apr 1776204 met Arentje Poot, dr. van Jacob Pietersz Poot en Pleuntje Jacobs van der Kooij (VIIIg), geb. te Zouteveen op 30 nov 1754, ged. te Vlaardingen op 1 dec 1754205, ovl. te Vlaardingen op 5 jan 1840206. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  5.   Willemina van den Berg, ged. te Vlaardingen op 24 jan 1745207
  6.   Trijntje van den Berg, ged. te Vlaardingen op 2 apr 1747208, ovl. te Loosduinen op 3 sep 1815209, tr. te Vlaardingen op 30 apr 1775210 met Pieter van den Dool, zn. van Cornelis Gerritsz van den Dool en Neeltje Pieterse de Jong, ged. te De Lier op 17 dec 1741, begr. te De Lier op 31 jul 1788. Uit dit huwelijk een zoon. 
  7.   Jacoba van den Berg, ged. te Vlaardingen op 5 nov 1749211, ovl. te Maasland op 28 apr 1823212, tr. te Vlaardingen op 28 apr 1776213 met Willem Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 23 mrt 1749215, bouwman onder Maasland, ovl. te Maasland op 26 jan 1814214. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
   Pieternella Jacobsdr van der Kooij, tr. (2) te Vlaardingen op 3 nov 1754216 met Willem Arijszn Maan, zn. van Arij Leendertzn Maan en Ariaantje van Rossen, ged. te Vlaardingen op 28 jun 1724217, bouwman/schepen Vld. Ambacht. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacob Maan, ged. te Vlaardingen op 20 feb 1757218, bouwman en kerkmeester, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 apr 1840219, tr. te Vlaardingen op 7 mei 1786220 met Kaatje Valkenburg, dr. van Ewout Valkenburg en Pieternella Maan, ged. te Delfshaven op 27 okt 1754, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1803. Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder. 

VIIIg.   Pleuntje Jacobs van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 8 mrt 171964, begr. te Schipluiden op 25 jan 1786, tr. te Rozenburg op 14 apr 1743 met Jacob Pietersz Poot, zn. van Pieter Pietersz Poot en Ariaantje Dirksdr Hauwertz, ged. te Vlaardingen op 21 mei 1714221, bouwman en schepen Zouteveen, begr. te Schipluiden op 15 jan 1787. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Pieter Jacobsz Poot, ged. te Vlaardingen op 12 apr 1744222, bouwman te Maasland, ovl. te Schipluiden op 18 mrt 1805, tr. te Vlaardingen op 21 apr 1771223 met Marijtje (Maria) van der Willen, dr. van Jan Hendriksz van der Willen en Maartje Joppe van Berkel, ged. te Rozenburg op 2 mei 1745, ovl. te Maassluis op 29 jan 1810224. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  2.   Jacob Poot, ged. te Vlaardingen op 19 mei 1745225
  3.   Ariaantje Jacobsdr Poot, ged. te Vlaardingen op 27 aug 1747226, begr. te Berkel op 9 apr 1784, tr. te Schipluiden op 20 apr 1770 met Kornelis Bree, zn. van Eldert Maartens Bree en Hilletje Pieters Romeyn, ged. te Kethel op 20 jul 1738, bouwman, ovl. te Berkel op 28 nov 1826, (Kornelis otr. (2) te Berkel en Rodenrijs op 6 aug 1786, tr. met Maria Stolz.). Uit dit huwelijk 6 dochters. 
  4.   Meinsje (Mensje) Jacobsdr Poot, ged. te Vlaardingen op 18 mei 1749227, ovl. te Delft op 14 jan 1841228, tr. te Schipluiden op 7 nov 1773 met Pieter Arysz Verboon, zn. van Arij Verboon en Marijtje Ackersdijk, geb. te Hof van Delft, ged. te Delft op 16 feb 1749, bouwman Papsou, ovl. te Hof van Delft op 2 sep 1818229. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  5.   Pleun Jacobsz Poot, ged. te Vlaardingen op 10 jan 1751230, bouwman Zouteveen, ovl. te Schipluiden op 30 apr 1800, tr. te Delft op 18 apr 1784 met Maria Maartensdr van der Kleij, dr. van Maarten van der Kleij en Neeltje van der Spek, geb. te Hof van Delft op 1 okt 1758, ovl. te Maasland op 9 jan 1845231, (Maria tr. (2) te Maasland op 13 sep 1801 met Cornelis van der Eijk, zn. van Jan Ariens van der Eijk en Jaabje Phulps van der Elst.). Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  6.   Maartjen Poot, ged. te Vlaardingen op 18 feb 1753234, begr. te Stompwijk op 10 dec 1794, tr. te Schipluiden op 30 apr 1775 met Arie van Santen, zn. van Pieter van Santen en Maria Ewoudse van Heijn, geb. te Leidschendam, ged. te Voorburg op 26 dec 1743, ovl. te Voorburg op 31 okt 1809, (Arie tr. (2) voor 1795 met Haasje van der Marel, dr. van Kornelis Roelantsz van der Marel en Jannetje Ariens van der Speck.). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  7.  Arentje Poot, tr. met Arij van den Berg, zn. van Arij Arendsz van den Bergh en Pieternella Jacobsdr van der Kooij (VIIIf). Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  8.   Huijbrecht Jacobs Poot, ged. te Vlaardingen op 5 dec 1756236, bouwman/schepen te Zouteveen, begr. te Schipluiden op 23 aug 1805, tr. te Schipluiden op 1 jun 1788 met Marijtje (Maria) Klapwijk, dr. van Jan Hendriksz Klapwijk en Jaapje Jansdr van Vliet, geb. te Zouteveen op 26 nov 1765, ovl. te Zouteveen op 1 okt 1827237, (Marijtje tr. (2) te Schipluiden op 18 okt 1810 met Jacob Verboon, zn. van Pieter Arysz Verboon en Meinsje Jacobsdr Poot.). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  9.   Trijntje Poot, geb. te Zouteveen op 29 dec 1759, ged. te Vlaardingen op 1 jan 1760239, ovl. te Vlaardingen op 9 aug 1836240, tr. met Simon van der Kooij, zn. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) en Geertje de Hoog (zie IXk). Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  10.   Dirkje Poot, ged. te Vlaardingen op 8 mrt 1761242, ovl. te Vlaardingen op 8 jan 1842243, tr. (1) te Schipluiden op 4 mei 1788 met Jacob van der Burg, zn. van Jacob Doense van der Burg en Neeltje Jacobsdr van der Kooij (VIIIi), ged. te Vlaardingen op 17 sep 1758244, ovl. te Vlaardingen in dec 1794. Uit dit huwelijk 3 zonen, tr. (2) te Vlaardingen op 7 aug 1796245 met Cornelis Moerman, zn. van Willem Andriesz Moerman en Neeltje Maartensdr Berkhout, ged. te Vlaardingen op 28 okt 1766246, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 21 jan 1826247. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIIh.   Pieter Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 21 feb 172065, bouwman op de Likkebaartshoeve aan de Oostgaag te Maasland, otr. (1) te 't Woud op 9 apr 1750, tr. met Cornelia Jansdr Hauwert, dr. van Jan Dirkse Hauwert en Ariaantje Flupse Qualm, ged. te 't Woud op 10 mei 1722, ovl. voor 1757. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Vlaardingen op 27 mrt 1757248 met Jaapje (Jacoba) Cornelisdr Maarleveld, dr. van Cornelis Maarlevelt en Maria Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 3 apr 1735249
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Mensje Pietersdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 18 jan 1758250, ovl. te Abtsregt op 23 jan 1834251, volgt IXe
  2.   Maritge Pietersdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 15 mrt 1761252, ovl. te Hillegersberg op 14 dec 1828, volgt IXf

VIIIi.   Neeltje Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 20 jul 172768, ovl. te Vlaardingen op 27 mei 179969, tr. te Vlaardingen op 7 mei 1752253 met Jacob Doense van der Burg, zn. van Doe Jacobs van der Burg en Marijtje de Jong, ged. te Vlaardingen op 13 mei 1725254, ovl. te Vlaardingen op 18 mrt 1802255
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacob van der Burg, tr. met Dirkje Poot, dr. van Jacob Pietersz Poot en Pleuntje Jacobs van der Kooij (VIIIg). Uit dit huwelijk 3 zonen. 

VIIIj.   Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj), dr. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIIh) en Ingetje Pietersdr Vermeer, ged. te Pijnacker op 25 jul 1729, ovl. te 't Woud op 6 feb 181592, tr. te Pijnacker op 16 apr 1758 met GabriŽl Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIl) en Elisabeth Jansdr van Dijck (zie VIIIq). 

VIIIk.  Pieter Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIIh) en Ingetje Pietersdr Vermeer, ged. te Pijnacker op 20 apr 1733, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Pijnacker op 20 apr 1792, tr. (1) te 't Woud op 29 mrt 1759 met Barbara Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIl) en Elisabeth Jansdr van Dijck (zie VIIIs). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Elisabeth Pietersdr van der Kooij, ged. te Delft op 11 mei 1760, ovl. te Maasland op 28 mei 1806, volgt IXi
  Pieter Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Delft op 7 apr 1764 met Neeltje Sijmonsdr van der Kooij, dr. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (VIIk) en Neeltje Riddersdr Dokkum. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

VIIIl.  Jacob Paulusz van der Kooij, zn. van Paulus Ariensz van der Kooij (VIIi) en Marijtje Jacobsdr Rodenburg, geb. te Hof van Delft op 20 jun 1744, ovl. te Hof van Delft op 13 okt 1790, tr. te 't Woud op 21 mei 1780 met Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij, dr. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIIIq) en Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj) (zie IXg). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Paulus Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 24 mei 1781, ovl. te Hof van Delft op 19 okt 1819257, volgt IXj

VIIIm.  Cornelia van der Kooij, dr. van Paulus Ariensz van der Kooij (VIIi) en Marijtje Jacobsdr Rodenburg, geb. te Hof van Delft op 9 aug 1746, ovl. te Overschie op 27 feb 1789, tr. te Delft op 22 mrt 1778 met Pieter Ouweleen, geb. te Overschie, ovl. te Overschie op 7 apr 1801. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria Ouweleen, ged. te Overschie op 14 feb 1781, ovl. te Hof van Delft op 14 sep 1838258, tr. met Paulus Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Paulusz van der Kooij (VIIIl) en Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij (IXg) (zie IXj). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 

VIIIn.   Ariaantje Paulusdr van der Kooij, dr. van Paulus Ariensz van der Kooij (VIIi) en Marijtje Jacobsdr Rodenburg, geb. te Hof van Delft op 30 aug 1748, ovl. te Delft op 13 jun 181293, tr. te Delft op 13 apr 1775 met Simon Jansz van den Bergh, zn. van Jan Ariens van den Bergh en Geertje van Velde, ged. te Overschie op 17 feb 1737, ovl. te Delft op 4 jun 1814259
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Paulus Simonsz van den Bergh, geb. te Abtsregt op 10 jan 1777, ovl. te Vrijenban op 6 okt 1861260, tr. (1) met Anna van der Kooij, dr. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (IXh) en Neeltje Philipsdr Qualm (zie Xa). Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) te Overschie op 20 apr 1813 met Adriana Roodenburg, dr. van Machiel Roodenburg en Clasina van der Sman, geb. te Overschie op 2 jan 1786, ovl. te Vrijenban op 16 feb 1870261. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIo.  Ridderus Sijmonsz van der Kooij, zn. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (VIIk) en Neeltje Riddersdr Dokkum, ged. te 't Woud op 28 apr 1723, bouwman 't Woud, ovl. te 't Woud in 1765, tr. te 't Woud op 30 apr 1752 met Geertje de Hoog, dr. van Adriaan Cornelisz de Hoog en Marijtje Symonsdr Pruimeboom, ged. te Berkel op 19 mei 1726. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Simon van der Kooij, geb. te 't Woud op 20 mei 1753, ovl. te Vlaardingen op 22 feb 1841241, volgt IXk
  2.  Maria Ridderusdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 2 feb 1755. 
  3.   Neeltje Ridderusdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 31 okt 1756, ovl. te Maasland op 3 dec 1833262, volgt IXl
  4.  Arij Ridderusz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 7 apr 1759, ovl. te Voorburg op 31 mei 1830, volgt IXm
  5.   Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te Zouteveen, ovl. te Hof van Delft op 27 jan 1832263, volgt IXn
  6.   Cornelis Ridderusz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 30 jan 1763, ovl. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 8 feb 1843264, volgt IXo
  7.  Ridderus Ridderusz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 17 nov 1765. 

VIIIp.  Anna Sijmonsdr van der Kooij, dr. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (VIIk) en Neeltje Riddersdr Dokkum, ged. te 't Woud op 8 jul 1725, ovl. te Maasland op 20 okt 1776, tr. te De Lier op 31 mrt 1753 met Philips AriŽnsz Qualm, zn. van Arij Philipsz Qualm (de Jonge) en Meijnsje Ariensdr van der Kooij (VIIg). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Sijmon (Simon) Philipsz Qualm, ged. te Maasland op 11 jan 1756265, bouwman te Kethel en Rozenburg, ovl. te Maassluis op 16 jun 1836266, tr. te Maasland op 18 apr 1784 met Meynsje Pietersdr 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart en Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, ged. te Maasland op 21 feb 1765267, ovl. te Maassluis op 18 sep 1848268. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.   Meijnsje Philipsdr Qualm, ged. te Maasland op 17 dec 1758269, ovl. te Maassluis op 29 jul 1830270, tr. te Maasland op 1 jun 1783 met Jan Fool, zn. van Cornelis Fool en Maria Vijftigschild, ged. te Maassluis op 22 mrt 1758271, ovl. te Maassluis op 12 feb 1831272. Uit dit huwelijk een zoon. 
  3.   Neeltje Philipsdr Qualm, ged. te Maasland op 7 jun 1761273, ovl. te Delft op 14 jun 1849274, tr. met Jacob GabriŽlsz van der Kooij, zn. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIIIq) en Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj) (zie IXh). Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder. 
  4.   Cornelia Philipsdr Qualm, ged. te Maasland op 10 jul 1763277, ovl. te Schiedam op 15 jul 1848276, tr. met Jacob Johannesz van der Kooij, zn. van Johannes Jacobsz van der Kooij (VIIIr) en Crijna Maan (zie IXp). Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 
  5.   Cornelis Philipsz Qualm (Kwalm), ged. te Maasland op 8 apr 1765279, ovl. te Maassluis op 18 dec 1845280, tr. (1) te Rozenburg op 24 apr 1795 met Neeltje Jans van Es, begr. te Maasland op 14 jan 1806. Uit dit huwelijk 2 dochters, tr. (2) te Maasland op 17 okt 1806 met Marijtje Keijzer, dr. van Jacob Keijzer en Lijsbeth Arijs Kleijweg, ged. te Maasland op 10 mrt 1782281, ovl. te Maassluis op 5 mei 1859282. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIq.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIl) en Elisabeth Jansdr van Dijck, ged. te Delft op 2 feb 1731, bouwman, kerkmeester van 't Woud, gezworene en ambachtsbewaarder van het Hof van Delft, begr. te Delft op 19 feb 1803, tr. te Pijnacker op 16 apr 1758 met Hester Jacobsdr van der Kooij (zie VIIIj). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 25 mrt 1759, ovl. te 't Woud op 26 mrt 1816256, volgt IXg
  2.   Jacob GabriŽlsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 8 aug 1762, ovl. te Delft op 23 okt 1823275, volgt IXh

VIIIr.   Johannes (Jan) Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIl) en Elisabeth Jansdr van Dijck, ged. te Delft op 6 jan 1732, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Schipluiden op 12 mrt 1814104, tr. te Vlaardingen op 26 apr 1761283 met Crijna (Krijntje) Maan, dr. van Jacobus Maan en Pietertje Riddersdr Dockum, ged. te Vlaardingen op 30 mei 1734284, ovl. te Schipluiden op 8 jan 1793. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob Johannesz van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 12 jan 1764, ovl. te Schipluiden op 24 jan 1835278, volgt IXp

VIIIs.  Barbara Jacobsdr van der Kooij (VIIIs), dr. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIl) en Elisabeth Jansdr van Dijck, ged. te Delft op 24 jul 1735, begr. te Pijnacker op 3 jun 1763, tr. te 't Woud op 29 mrt 1759 met Pieter Jacobsz van der Kooij (zie VIIIk). 

VIIIt.  Jacob Ariensz van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIIm) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 26 okt 1724, begr. te Kethel op 4 aug 1781, tr. te Delft op 30 apr 1769 met Elisabeth van Noordt, dr. van Dirk Dirksz van Noord en Ariaantje Dirksdr de Hoog, ged. te Delft op 16 aug 1736, ovl. te Pijnacker op 2 mei 1786. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.   Dirk Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 23 feb 1772, ovl. te Vrijenban op 7 jun 1847285, volgt IXq

VIIIu.   Dirk Ariensz van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIIm) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 17 jul 1738, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Delft op 6 aug 1813106, tr. te Delft op 7 mei 1780 met Mensje Pietersdr van der Kooij, dr. van Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIh) en Jaapje Cornelisdr Maarleveld (zie IXe). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Pieter Dirksz van der Kooij, ged. te Delft op 11 jan 1782, ovl. te Vrijenban op 3 mei 1859286, volgt IXr
  2.   Jakob Dirksz van der Kooij, ged. te Delft op 22 jul 1783, ovl. te Abtsregt op 7 okt 1837287, volgt IXs
  3.  Jacoba Dirksdr van der Kooij, ged. te Delft op 2 feb 1785, ovl. te Overschie op 22 dec 1851, volgt IXt

VIIIv.   Pieter Ariens van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIIm) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 26 jan 1744, bouwman, ovl. te Hillegersberg op 20 mrt 1821, tr. te Delft op 23 apr 1780 met Jaapje van Schie, dr. van Gerrit Symonse van Schie en Jaapje Leenderts Berghman, geb. te Ackersdijk op 22 apr 1752, ovl. te Pijnacker op 5 nov 1829288
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jaapje van der Kooij, geb. te Ackersdijk op 17 aug 1785, ovl. te Vrijenban op 13 jul 1876289, volgt IXu
  2.   Klaasje Pietersdr van der Kooij, geb. te Ackersdijk op 3 okt 1786, ovl. te Pijnacker op 26 jan 1840290, volgt IXv
  3.   Johanna Pietersdr van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 6 jul 1791, ovl. te Pijnacker op 29 apr 1856291, tr. te Pijnacker op 10 mei 1815292 met Willem de Groot, zn. van Willem de Groot en Maria Sluiter, geb. te Pijnacker op 28 mrt 1791293, ged. te Pijnacker op 3 apr 1791293, bouwman, ovl. te Pijnacker op 9 sep 1881294. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Pietersdr van der Kooij, ged. te Delft op 17 jun 1792. 
  5.   Gerrit Pietersz van der Kooij, ged. te Delft op 2 nov 1794, ovl. te Pijnacker op 18 sep 1853295, volgt IXw

VIIIw.  Cornelia Arends van der Kooij, dr. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIIm) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 23 mrt 1749, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 14 mrt 1820, tr. te Delft op 30 apr 1775 met Pieter Poot, zn. van Pieter Pieterszn Poot en Pietertje Jansdr Bleyenburg, ged. te Schipluiden op 9 apr 1747, bouwman, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 5 mrt 1833. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Pieternelletje Poot, ged. te Stompwijk op 20 apr 1777. 
  2.  Clasina Poot, ged. te Stompwijk op 30 mei 1778. 
  3.  Clasina Poot, ged. te Berkel op 23 mei 1779. 
  4.  Pieternella Poot, ged. te Berkel op 9 feb 1783. 
  5.   Klasijntje Poot, ged. te Berkel op 11 mrt 1787, ovl. te Stompwijk op 25 aug 1823, tr. te Voorburg op 1 dec 1812296 met Leendert Berkel, zn. van Pieter Berkel en Elisabeth Jongejan, geb. te Leidschendam op 12 okt 1791. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IX

IXa.  Machteld van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) en Neeltje Jacobsdr Doorduin, ged. te De Lier op 1 jan 1741, begr. te De Lier op 30 jun 1788, tr. (1) te De Lier op 4 mei 1764 met Pieter de Hoogh, ged. te De Lier op 10 mei 1733, begr. te De Lier op 8 dec 1775. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Ariaantje Pieters de Hoog, ged. te De Lier op 21 aug 1774, ovl. te Maasland op 30 mei 1813297, tr. te De Lier op 1 jul 1796 met IJsbrand Huijbrechts van Woerden, zn. van Huijg Gerritsz van Woerden en Jannetje IJsbrands Coole, ged. te De Lier op 25 mrt 1759, ovl. te Maasland op 16 sep 1818298, (IJsbrand tr. (1) te De Lier op 16 apr 1784 met Pieternelletje de Jong, dr. van Cornelis Pietersz de Jong en Willemijntje Pieterse de Graaf.). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
   Machteld van der Kooij, tr. (2) te De Lier op 26 sep 1777 met Arij AriŽnsz Kuiper, zn. van Arij Kuiper en Elisabeth van Vliet, ged. te Brielle op 28 jan 1748, ovl. te De Lier op 10 jan 1813299, (Arij tr. (2) te De Lier op 29 apr 1796 met Elizabet de Bruijn, dr. van Leendert de Bruijn en Johanna van der Ende.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXb.   Beletje Pleunsdr van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) en Neeltje Jacobsdr Doorduin, geb. te De Lier, ged. te Maasland op 19 apr 1744151, ovl. te Maasland op 27 mrt 1814152, tr. te De Lier op 20 apr 1766 met Pieter Samuelsz Moerman, ged. te Rozenburg op 8 mrt 1739, ovl. te Maasland op 21 mrt 1803. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Jaapje Moerman, ged. te De Lier op 6 dec 1778, ovl. te Maasland op 25 dec 1847301, tr. te Maasland op 14 dec 1805 met Huibregt van 't Hoog, zn. van Cornelis Huibertsz van 't Hoog en Neeltje Pleunsdr van der Kooij (IXd), ged. te De Lier op 1 jan 1780, ovl. te Maasland op 19 jul 1855302. Uit dit huwelijk een zoon. 

IXc.  Jaapje Pleunsdr van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) en Neeltje Jacobsdr Doorduin, ged. te De Lier op 28 jan 1748, ovl. te Maasland op 11 jun 1784, tr. te Maasland op 10 apr 1772 met Willem Jacobsz Bijl, zn. van Jacob Jansz Bijl en Sara Jacobsdr van der Kooij (VIIIe). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacobus (Jacob) Bijl, ged. te Maasland op 13 jun 1784303, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 25 nov 1843304, tr. te De Lier op 1 mei 1814305 met Dirkje van Duijn, dr. van Teunis Arijsz van Duijn en Grietje Jans van Dop, geb. te De Lier op 28 okt 1792306, ged. te De Lier op 4 nov 1792306, ovl. te De Lier op 24 dec 1821307. Uit dit huwelijk een zoon. 

IXd.   Neeltje Pleunsdr van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) en Neeltje Jacobsdr Doorduin, ged. te De Lier op 1 mei 1757, ovl. te Maasland op 27 apr 1829153, tr. te De Lier op 11 apr 1779 met Cornelis Huibertsz van 't Hoog, zn. van Huijbert Cornelisz van 't Hoog en Willemijntje Pieterse Koole, ged. te De Lier op 1 jan 1750, ovl. te Maasland op 6 jul 1839308
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Huibregt van 't Hoog, tr. met Jaapje Moerman, dr. van Pieter Samuelsz Moerman en Beletje Pleunsdr van der Kooij (IXb). Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Willemijntje van 't Hoog, ged. te De Lier op 7 jul 1782, ovl. te De Lier op 5 sep 1848309, tr. te De Lier op 29 apr 1803 met Cornelis Luijendijk, zn. van Leendert Luijendijk en Trijntje Dortmond, ged. te De Lier op 2 okt 1780, ovl. te De Lier op 30 mei 1853310. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.   Neeltje van 't Hoog, geb. te De Lier op 11 nov 1787, ovl. te Vrijenban op 5 feb 1867311, tr. te Maasland op 13 apr 1817312 met Pieter Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn en Cornelia Riddersdr van der Kooij (IXn), geb. te 't Woud op 19 mei 1786, ovl. te Vrijenban op 27 dec 1868313, (Pieter tr. (1) te Maasland op 28 apr 1811 met Jaapje de Jong, dr. van Arij Jacobsz de Jong en Maartje van der Nol.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Maartje van 't Hoog, geb. te De Lier op 19 jun 1790, ovl. te Maasland op 3 jan 1866316, tr. te Maasland op 5 mei 1832317 met Jacob Dijkshoorn, zn. van Arent Dijkshoorn en Jannetje van Dorp, ged. te Maasland op 9 aug 1778318, ovl. te Maasland op 29 jun 1855319, (Jacob tr. (1) te Maasland op 21 feb 1800 met Gerritje van Dop, dr. van Johannes Willemsz van Dop en Dirkje van den Dool.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXe.   Mensje Pietersdr van der Kooij (IXe), dr. van Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIh) en Jaapje Cornelisdr Maarleveld, ged. te Vlaardingen op 18 jan 1758250, ovl. te Abtsregt op 23 jan 1834251, tr. te Delft op 7 mei 1780 met Dirk Ariensz van der Kooij (zie VIIIu). 

IXf.   Maritge Pietersdr van der Kooij, dr. van Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIh) en Jaapje Cornelisdr Maarleveld, ged. te Vlaardingen op 15 mrt 1761252, ovl. te Hillegersberg op 14 dec 1828, tr. te Delft op 28 sep 1789 met Cornelis Crijnsz van Berkel, geb. te Maasland op 15 jan 1758, ged. te Maasland op 22 jan 1758322, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 20 mrt 1829. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Madeleentje (Magdalena) Berkel, geb. te Vrijenban, ged. te Delft op 13 mrt 1793, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 21 mrt 1860, tr. te Berkel en Rodenrijs op 16 jun 1811 met Dirk van der Voort, zn. van Arij van der Voort en Lijsbet van Bemmelen, geb. te Vrijenban, ged. te Delft op 9 jun 1785, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 1 feb 1852. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

IXg.   Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij (IXg), dr. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIIIq) en Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj), ged. te 't Woud op 25 mrt 1759, ovl. te 't Woud op 26 mrt 1816256, tr. (1) te 't Woud op 21 mei 1780 met Jacob Paulusz van der Kooij (zie VIIIl). 
  Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij (IXg), tr. (2) te Delft op 7 apr 1793 met Jan Jacobsz van Leeuwen, geb. te Delft op 14 jul 1754. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen, VIIIl

IXh.   Jacob GabriŽlsz van der Kooij, zn. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIIIq) en Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj), ged. te 't Woud op 8 aug 1762, bouwman, ovl. te Delft op 23 okt 1823275, otr. te Maasland op 9 apr 1784, tr. met Neeltje Philipsdr Qualm, dr. van Philips AriŽnsz Qualm en Anna Sijmonsdr van der Kooij (VIIIp). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.  Anna van der Kooij, ged. te 't Woud op 24 nov 1786, ovl. te Overschie op 14 jun 1810, volgt Xa
  2.   Arij van der Kooij, ged. te 't Woud op 28 jul 1790, ovl. te Hof van Delft op 18 sep 1869323, volgt Xb
  3.   Jacob Jacobsz van der Kooij, geb. te 't Woud op 29 sep 1791, ovl. te Maasland op 28 feb 1859324, volgt Xc

IXi.   Elisabeth Pietersdr van der Kooij, dr. van Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIk) en Barbara Jacobsdr van der Kooij (VIIIs), ged. te Delft op 11 mei 1760, ovl. te Maasland op 28 mei 1806, tr. te Maasland op 9 apr 1780 met Arij Hoogendam, geb. te Nootdorp op 22 aug 1751, ovl. te Maasland op 18 sep 1836325
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Pieter Hoogendam, geb. te Maasland op 23 sep 1785326, ged. te Maasland op 25 sep 1785326, ovl. te Rijswijk op 11 sep 1832, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1819327 met Pietertje van der Gaag, dr. van Maarten van der Gaag en Adriaantje Fons, geb. te Vlaardingen op 21 jan 1793, ged. te Vlaardingen op 27 jan 1793328, ovl. te Maasland op 11 jan 1846329. Uit dit huwelijk een zoon. 

IXj.   Paulus Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Paulusz van der Kooij (VIIIl) en Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij (IXg), ged. te Delft op 24 mei 1781, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 19 okt 1819257, tr. te Overschie op 29 jun 1806 met Maria Ouweleen, dr. van Pieter Ouweleen en Cornelia van der Kooij (VIIIm). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob Paulusz van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 28 sep 1811, ovl. te Vrijenban op 14 dec 1869330, volgt Xd
  2.   Pieter van der Kooij, geb. te 't Woud op 11 feb 1813331, ovl. te Delft op 13 mrt 1884332, volgt Xe

IXk.   Simon van der Kooij, zn. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) en Geertje de Hoog, geb. te 't Woud op 20 mei 1753, bouwman Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 22 feb 1841241, tr. te Schipluiden op 22 mrt 1783 met Trijntje Poot, dr. van Jacob Pietersz Poot en Pleuntje Jacobs van der Kooij (VIIIg). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Ridderus van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 10 mrt 1784, ged. te Vlaardingen op 14 mrt 1784333, bouwmansknecht, ovl. te Vlaardingen op 13 sep 1826334, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 mei 1819335 met Dirkje Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn en Trijntje Post, ged. te Vlaardingen op 21 feb 1790336, ovl. te Vlaardingen op 14 feb 1878337. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1786, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1863339, volgt Xf
  3.   Geertruij van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 feb 1788, ovl. te Vlaardingen op 15 mei 1883341, volgt Xg
  4.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 6 sep 1789342, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 dec 1789343
  5.   Jacob Simonsz van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 28 sep 1831345, volgt Xh
  6.   Jacobus Simonsz van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 8 jan 1792346, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 20 okt 1792347
  7.   Jacobus Simonsz van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 okt 1793, ovl. te Maassluis op 19 dec 1872348, volgt Xi
  8.   Simon van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1795, ovl. te Maassluis op 1 dec 1844350, volgt Xj
  9.   Arie van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 sep 1796, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 dec 1877353, volgt Xk
  10.   Pieter van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 12 jun 1798, ovl. te Maasland op 21 jul 1859355, volgt Xl
  11.   Maria van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 sep 1799, ovl. te Vlaardingen op 11 nov 1889357, volgt Xm

IXl.   Neeltje Ridderusdr van der Kooij, dr. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) en Geertje de Hoog, ged. te Schipluiden op 31 okt 1756, ovl. te Maasland op 3 dec 1833262, tr. te Schipluiden op 6 apr 1780 met Gerrit Jacobsz Post, zn. van Jacob Post en Dirkje van der Snoek, ged. te Schipluiden op 13 apr 1749, ovl. mogelijk te Maasland op 19 dec 1834. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Arij (Arie) Post, geb. te Maasland op 24 mrt 1789358, ged. te Maasland op 29 mrt 1789358, ovl. te Nootdorp op 16 mrt 1860359, tr. te 't Woud op 12 aug 1815360 met Pieternella van den Akker, dr. van Adrianus van den Akker en Maartje Breedveld, ged. te Kethel op 11 mrt 1792, ovl. te Nootdorp op 11 aug 1848361. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Anna (Johanna, Antje) Post, geb. te Maasland op 28 jul 1799362, ged. te Maasland op 4 aug 1799362, ovl. te Vrijenban op 2 jul 1873363, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1822364 met Pieter van den Berg, zn. van Nicolaas van den Berg en Maria van der Spek, geb. te Vlaardingen op 9 sep 1794, ged. te Vlaardingen op 14 sep 1794365, ovl. te Vrijenban op 15 mrt 1854366. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

IXm.   Arij Ridderusz van der Kooij, zn. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) en Geertje de Hoog, ged. te Schipluiden op 7 apr 1759, bouwman, ovl. te Voorburg op 31 mei 1830, tr. te 't Woud op 24 apr 1785 met Adriana Arentsdr van den Bergh, dr. van Arend Leendertsz van den Berg en Celia Jansdr Houwers, ged. te 't Woud op 13 mrt 1761, ovl. te Pijnacker op 1 jan 1842367
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Selia AriŽnsdr van der Kooij, geb. te Delft op 6 jul 1787, ovl. te Pijnacker op 27 sep 1849368, volgt Xn

IXn.   Cornelia Riddersdr van der Kooij, dr. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) en Geertje de Hoog, geb. te Zouteveen, ged. te Schipluiden op 8 feb 1761, ovl. te Hof van Delft op 27 jan 1832263, tr. te Schipluiden op 16 mei 1785 met Arij Pietersz Dijkxhoorn, zn. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 3 mei 1763, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 14 okt 1847369
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Pieter Dijkxhoorn, tr. (1) met Jaapje de Jong, dr. van Arij Jacobsz de Jong en Maartje van der Nol, geb. te Maasland op 17 okt 1791314, ged. te Maasland op 23 okt 1791314, ovl. te Maasland op 19 aug 1814315 (zie IXd). Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (2) met Neeltje van 't Hoog, dr. van Cornelis Huibertsz van 't Hoog en Neeltje Pleunsdr van der Kooij (IXd). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Geertruij Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 24 apr 1789. 
  3.   Ridderus (Ridder) Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 9 dec 1790, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 27 mei 1848370, tr. te Pijnacker op 26 jun 1813371 met Annetje van der Vlugt, dr. van Dirk van der Vlugt en Jannetje Patijn, geb. te Vrijenban op 24 apr 1795, ovl. te Delft op 5 feb 1862372. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  4.   Leentje (Lena) Dijkxhoorn (Dijkshoorn), geb. te Hof van Delft op 5 mrt 1792, ovl. te Delft op 12 jun 1865373, tr. te Hof van Delft op 15 jun 1820374 met Reijer Grisnigt, zn. van Abram Grisnigt en Petronella van Zuijtwijk, geb. te Delft op 19 sep 1779, ovl. te Delft op 19 sep 1839375. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Simon Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 28 mrt 1795, ovl. te Hof van Delft op 21 jul 1870376, tr. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 25 apr 1834377 met Adriana van Schie, dr. van Cornelis van Schie en Neeltje Rip, geb. te Ackersdijk op 3 jul 1806, ovl. te Hof van Delft op 18 feb 1870378. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  6.   Arend Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 20 jun 1800, ged. te 't Woud op 27 jun 1800, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 8 jan 1875379, tr. te Kethel en Spaland op 24 apr 1828380 met Jaapje van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Neeltje Klapwijk, geb. te Kethel en Spaland op 20 feb 1803, ovl. te Vlaardingen op 9 mei 1867381. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  7.   Arij Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 17 dec 1802, bouwman te Schiebroek en Hillegersberg, ovl. te Hillegersberg op 18 aug 1864, tr. te Overschie op 24 apr 1831382 met Trijntje van den Berg, dr. van Hendrik Jansz van den Bergh en Jacoba Dirksdr van der Kooij (IXt), geb. te Overschie op 5 mei 1808, ovl. te Hillegersberg op 6 jul 1863. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 

IXo.   Cornelis Ridderusz van der Kooij, zn. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) en Geertje de Hoog, ged. te Schipluiden op 30 jan 1763, ovl. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 8 feb 1843264, tr. te Maasland op 14 apr 1797 met Lena Jansdr van Es, dr. van Jan Cente van Es en Anna Cornelisdr van Veen, geb. te Blankenburg op 10 okt 1770, ovl. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 30 okt 1851383
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Geertruij van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 7 mei 1808, ged. te Vlaardingen op 15 mei 1808384, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1858385, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 1853386 met Pleun van den Berg, zn. van Arij van den Berg en Arentje Poot, geb. te Vlaardingen op 11 apr 1801, ged. te Vlaardingen op 19 apr 1801387, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 apr 1875388, (Pleun tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 2 mei 1828389 met Nelletje Maarleveld, dr. van Arij Maarleveld en Aplonia in 't Veld.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXp.   Jacob Johannesz van der Kooij, zn. van Johannes Jacobsz van der Kooij (VIIIr) en Crijna Maan, geb. te Sint Maartensregt op 12 jan 1764, ged. te Schipluiden op 22 jan 1764, ovl. te Schipluiden op 24 jan 1835278, tr. te Maasland op 6 mei 1787 met Cornelia Philipsdr Qualm, dr. van Philips AriŽnsz Qualm en Anna Sijmonsdr van der Kooij (VIIIp). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Anna van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt), ovl. te Vlaardingen op 10 aug 1853392, volgt Xo
  2.   Jacoba van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 2 dec 1791, ovl. te Sint Maartensregt op 1 apr 1821393
  3.  Philippus van der Kooij, ged. te Schipluiden op 26 mei 1793. 
  4.   Philippus Jacobs van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt), ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 sep 1858394, volgt Xp
  5.   Simon Jacobsz van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 26 okt 1797, ovl. te Schipluiden op 26 nov 1869395, volgt Xq
  6.   Cornelis Jacobs van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 28 jan 1800, ovl. te Maasland op 16 feb 1860396, volgt Xr
  7.  Krijntje Jacobsdr van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 13 feb 1802, ovl. voor 1873, volgt Xs

IXq.   Dirk Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIIIt) en Elisabeth van Noordt, ged. te Delft op 23 feb 1772, watermolenaar, ovl. te Vrijenban op 7 jun 1847285, tr. (1) te Overschie op 27 okt 1793 met Geertje Cornelisdr Vellekoop, dr. van Cornelis Cornelisse Vellekoop en Maartje Pieterse van 't Slot, ged. te Overschie op 11 nov 1770, ovl. te Hof van Delft op 10 feb 1822397
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Cornelis van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 19 sep 1796, ovl. te Hof van Delft op 11 jan 1863398, volgt Xt
  2.   Jaapje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 16 dec 1797, ovl. te Vrijenban op 15 sep 1880399, volgt Xu
  3.   Elisabeth van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 14 aug 1800, ovl. te Delft op 23 okt 1864400, volgt Xv
  4.   Jacob Dirksz van der Kooij, geb. te Vrijenban op 2 jul 1802, ovl. te Pijnacker op 25 mrt 1890401, volgt Xw
  5.  Jannetje van der Kooij, geb. te Vrijenban op 20 aug 1806, ovl. te Kralingen op 26 mrt 1845, volgt Xx
   Dirk Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Hof van Delft op 25 sep 1822402 met Cornelia Hogervorst, dr. van Jan Hoogervorst en Henderijntje Vrijmoedt, ged. te Berkel op 11 mei 1781, ovl. te Vrijenban op 17 apr 1859403
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXr.   Pieter Dirksz van der Kooij, zn. van Dirk Ariensz van der Kooij (VIIIu) en Mensje Pietersdr van der Kooij (IXe), ged. te Delft op 11 jan 1782, bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban, ovl. te Vrijenban op 3 mei 1859286, tr. te Vrijenban op 30 apr 1823404 met Jaapje van der Kooij, dr. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) en Geertje Cornelisdr Vellekoop (zie Xu). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.   Geertruida van der Kooij, geb. te Vrijenban op 19 okt 1826405, ovl. te Vrijenban op 6 mei 1860406, volgt Xy
  2.  Pleun van der Kooij, geb. te Vrijenban op 6 apr 1828, ovl. te Vrijenban op 2 nov 1913, volgt Xz

IXs.   Jakob Dirksz van der Kooij, zn. van Dirk Ariensz van der Kooij (VIIIu) en Mensje Pietersdr van der Kooij (IXe), ged. te Delft op 22 jul 1783, bouwman, ovl. te Abtsregt op 7 okt 1837287, tr. te Delft op 1 dec 1819407 met Lijdiea (Elisabeth) van Veen, dr. van Abraham van Veen en Pietertje van der Helm, ged. te Delft op 23 dec 1793, ovl. te Delft op 16 apr 1863408
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Dirk van der Kooij, geb. te Vrijenban op 26 aug 1821409, bouwman, ovl. te Vrijenban op 1 mrt 1898410, tr. te Abtsregt op 29 apr 1846411 met Adriana van der Spek, dr. van Paulus van der Spek en Geertje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 1822412, ovl. te Vrijenban op 10 jan 1912413. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXt.  Jacoba Dirksdr van der Kooij, dr. van Dirk Ariensz van der Kooij (VIIIu) en Mensje Pietersdr van der Kooij (IXe), ged. te Delft op 2 feb 1785, ovl. te Overschie op 22 dec 1851, tr. te Delft op 14 feb 1808 met Hendrik Jansz van den Bergh, zn. van Johannes van den Bergh en Maria Valkenburg, ged. te Delft op 4 feb 1777, ovl. te Hillegersberg op 14 mei 1857. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Trijntje van den Berg, tr. met Arij Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn en Cornelia Riddersdr van der Kooij (IXn). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 
  2.   Jan van den Berg, geb. te Overschie en Hogeban op 21 mrt 1810, ovl. te Overschie op 16 mei 1863, tr. te Overschie op 24 apr 1831414 met Cecelia van der Zaal, dr. van Jan van der Zaal en Klaasje van der Neut, geb. te Boskoop circa 1810, ovl. te Overschie op 29 mrt 1869. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

IXu.   Jaapje van der Kooij, dr. van Pieter Ariens van der Kooij (VIIIv) en Jaapje van Schie, geb. te Ackersdijk op 17 aug 1785, ovl. te Vrijenban op 13 jul 1876289, tr. te Berkel en Rodenrijs op 14 jun 1807 met Willem Treurniet, zn. van Cornelis Treurniet en Beleke van Diejen, geb. te Berkel op 2 aug 1778, ovl. te Vrijenban op 25 mei 1867415
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Cornelis Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 29 jul 1808, ovl. te Overschie op 27 jun 1891, tr. te Berkel en Rodenrijs op 24 nov 1837416 met Pleuntje van der Tas, dr. van Cornelis van der Tas en Mensje Bree, geb. te Overschie op 15 jun 1810, ovl. te Overschie op 23 mei 1864. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieter Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 31 aug 1811, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 24 mrt 1813. 
  3.  Jaapje Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 19 aug 1813, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 23 jul 1818. 
  4.  Pieter Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 2 jun 1815, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 4 jul 1816. 
  5.  Arij Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 7 mei 1817, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 2 sep 1840. 
  6.   Beleke (Belia) Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 5 feb 1819, ovl. te Vrijenban op 28 feb 1907417, tr. te Berkel en Rodenrijs op 27 mrt 1846418 met Nicolaas van der Spek, zn. van Paulus van der Spek en Geertje van den Berg, geb. te Vlaardingen op 23 aug 1816419, ovl. te Vrijenban op 7 nov 1886420. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  7.  Jaapje Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 6 mei 1820, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 19 dec 1820. 
  8.   Elizabeth Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 1 mei 1821, ovl. te Maasland op 31 mrt 1872421, tr. te Berkel en Rodenrijs op 29 sep 1847422 met Pleun van 't Hoog, zn. van Huibregt van 't Hoog en Jaapje Moerman, geb. te De Lier op 31 mei 1816424, ovl. te Maasland op 16 mrt 1881423. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  9.   Willem Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 10 apr 1823, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 24 mei 1889, tr. te Berkel en Rodenrijs op 10 okt 1855425 met Aagje Zonneveld, dr. van Dirk Zonneveld en Marijtje van Mourik, geb. te Maasland op 7 jan 1833426, ovl. te Voorburg op 6 mrt 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Pieter Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 1 sep 1824, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 11 feb 1908, tr. te Berkel en Rodenrijs op 8 mei 1857427 met Lena Bree, dr. van Eldert de Bree en Klaartje van den Dool, geb. te Berkel en Rodenrijs op 16 sep 1830, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 8 mrt 1910. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  11.   Jaapje Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 7 sep 1826, ovl. te De Lier op 9 feb 1917, tr. te Berkel en Rodenrijs op 19 apr 1850429 met Arend van den Berg, zn. van Jan van den Berg en Jaapje Poot, geb. te Maasland op 22 jun 1825430, ovl. te De Lier op 29 jul 1893. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  12.   Gerrit Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 15 aug 1829, ovl. te Voorburg op 20 dec 1907, tr. te Berkel en Rodenrijs op 13 jun 1855432 met Leentje van den Berg, dr. van Cornelis van den Berg en Cornelia Poot, geb. te Schipluiden op 24 jul 1836433, ovl. te Rijswijk op 21 nov 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXv.   Klaasje Pietersdr van der Kooij, dr. van Pieter Ariens van der Kooij (VIIIv) en Jaapje van Schie, geb. te Ackersdijk op 3 okt 1786, ovl. te Pijnacker op 26 jan 1840290, tr. te Pijnacker op 26 aug 1810434 met Matthijs Nicolaasz Olieman, zn. van Nicolaas Olijman en Catherina (Kaatje) Slootweg, geb. te Pijnacker op 5 nov 1791, veenman, ovl. te Pijnacker op 7 mrt 1877435, (Matthijs tr. (2) te Akkersdijk en Vrouwenregt op 14 nov 1855436 met Antonia Gouwentak, dr. van Willem Gouwentak en Maria Slootweg.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Catharina Olijman (Olieman), geb. te Pijnacker op 3 jul 1812438, ovl. te Pijnacker op 12 mrt 1880439, tr. te Pijnacker op 15 dec 1837440 met Cornelis van der Spek, zn. van Paulus van der Spek en Cornelia Noute, geb. te Pijnacker op 5 nov 1815441, ovl. te Pijnacker op 12 mei 1880442. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.   Nicolaas Matthijsz Olijman, geb. te Pijnacker op 5 okt 1814444, ovl. te Vrijenban op 6 okt 1899443, tr. te Pijnacker op 7 okt 1840445 met Jannetje Neeleman, dr. van Jan Neeleman en Pieternella van den Berg, geb. te Berkel op 24 dec 1820, ovl. te Vrijenban op 8 mrt 1894446. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.   Jaapje Olijman, geb. te Pijnacker op 8 apr 1819447, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 10 nov 1883, tr. te Pijnacker op 16 nov 1838448 met Willem Treurniet, zn. van Pieter Treurniet en Engeltje Vermeer, geb. te Berkel en Rodenrijs op 5 mrt 1819, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 23 mrt 1885. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

IXw.   Gerrit Pietersz van der Kooij, zn. van Pieter Ariens van der Kooij (VIIIv) en Jaapje van Schie, ged. te Delft op 2 nov 1794, landbouwer en visser, ovl. te Pijnacker op 18 sep 1853295, tr. te Berkel en Rodenrijs op 10 okt 1819449 met Susanna Neeleman, dr. van Pieter Cornelisz Neeleman en Antje Bastiaansdr Uijthol, geb. te Berkel op 14 jan 1799, ovl. te Pijnacker op 11 dec 1857450
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.  Jaapje van der Kooij, geb. te Berkel en Rodenrijs op 29 feb 1820, ovl. te Moordrecht op 28 mei 1897, volgt Xaa
  2.   Pieter van der Kooij, geb. te Pijnacker op 13 mei 1823451, ovl. te Pijnacker op 24 okt 1889452, volgt Xab
  3.   Pietertje van der Kooij, geb. te Pijnacker op 18 sep 1828454, ovl. te Vrijenban op 23 feb 1901453, volgt Xac
  4.   Gerrit Gerritsz van der Kooij, geb. te Pijnacker op 4 mei 1832455, ovl. te Pijnacker op 22 okt 1899456, volgt Xad
  5.   Willem Gerritsz van der Kooij, geb. te Pijnacker op 26 mrt 1836457, ovl. te Pijnacker op 23 apr 1907458, volgt Xae
  6.   Suzanna Gerritsdr van der Kooij, geb. te Pijnacker op 8 dec 1838459, ovl. tussen 1894 en 1902, volgt Xaf

Generatie X

Xa.  Anna van der Kooij, dr. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (IXh) en Neeltje Philipsdr Qualm, ged. te 't Woud op 24 nov 1786, ovl. te Overschie op 14 jun 1810, tr. te 't Woud op 1 mei 1808 met Paulus Simonsz van den Bergh, zn. van Simon Jansz van den Bergh en Ariaantje Paulusdr van der Kooij (VIIIn). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Anna van den Bergh, geb. te Abtsregt op 10 jun 1810, ovl. te Overschie op 12 nov 1901, tr. te Abtsregt op 20 apr 1831460 met Pieter Zeeuw, zn. van Adrianus Zeeuw en Neeltje van der Sman, geb. te Overschie op 28 okt 1805, ovl. te Overschie op 14 apr 1886. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

Xb.   Arij (Arie) van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (IXh) en Neeltje Philipsdr Qualm, ged. te 't Woud op 28 jul 1790, ovl. te Hof van Delft op 18 sep 1869323, tr. te Rozenburg op 19 apr 1817461 met Clazina Qualm, dr. van Sijmon Philipsz Qualm en Meynsje Pietersdr 't Hart, ged. te Kethel op 29 jan 1791, ovl. te Hof van Delft op 30 apr 1877462
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Mensje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 23 apr 1819463, ovl. te Abtsregt op 8 jun 1852464, volgt XIa

Xc.   Jacob Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (IXh) en Neeltje Philipsdr Qualm, geb. te 't Woud op 29 sep 1791, bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning, ovl. te Maasland op 28 feb 1859324, tr. (1) te 't Woud op 17 nov 1812465 met Cornelia van der Spek, dr. van Jan Jacobse van der Spek en Maria Cornelisdr de Hoog, geb. te Berkel op 10 feb 1789, ovl. te Maasland op 27 aug 1822466
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Johannes van der Kooij, geb. te 't Woud op 4 mrt 1813467, ovl. te Maasland op 19 okt 1873468, volgt XIb
  2.   Neeltje van der Kooij, geb. te 't Woud op 25 okt 1814469, ovl. te Overschie op 23 sep 1854, tr. te Overschie op 13 nov 1852470 met Pleun van der Vlugt, zn. van Arij van der Vlugt en Leentje Dijkshoorn, geb. te Overschie op 2 feb 1804, ovl. te Overschie op 4 feb 1884, (Pleun tr. (1) te Overschie op 26 mrt 1830471 met Neeltje Rodenburg, dr. van Jacob Rodenburg en Adriana van der Eijk.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 23 nov 1815472, ovl. te De Lier op 2 feb 1880473, volgt XIc
  4.   Anna van der Kooij, geb. te Maasland op 16 feb 1817474, ovl. te De Lier op 4 aug 1907, volgt XId
  5.   Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 28 apr 1818476, ovl. te Hillegersberg op 15 feb 1854. 
  6.   Hester van der Kooij, geb. te Maasland op 1 mei 1819477, ovl. te Maasland op 8 jul 1859478, volgt XIe
  7.   Johanna van der Kooij, geb. te Maasland op 22 jun 1820479, ovl. te Maasland op 26 mrt 1878480
  8.   Maartje van der Kooij, geb. te Maasland op 9 jul 1821481, ovl. te Maasland op 9 mrt 1903482, volgt XIf
  9.   Doodgeb. dochter van der Kooij, geb. te Maasland op 27 aug 1822483
   Jacob Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Maasland op 6 jun 1823484 met Jannetje 't Hart, dr. van Hendrik Willemsz 't Hart en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 29 jul 1799, ged. te Naaldwijk op 4 aug 1799485,486, ovl. te Maasland op 25 jun 1886487
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Maasland op 26 sep 1823488, ovl. te Maasland op 6 jan 1908489
  2.   Johanna van der Kooij, geb. te Maasland op 15 dec 1824490, ovl. te Maasland op 29 okt 1883491, volgt XIg
  3.   GabriŽl van der Kooij, geb. te Maasland op 17 okt 1829492, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 feb 1907493, volgt XIh

Xd.   Jacob Paulusz van der Kooij, zn. van Paulus Jacobsz van der Kooij (IXj) en Maria Ouweleen, geb. te Hof van Delft op 28 sep 1811, veehouder en molenmeester, ovl. te Vrijenban op 14 dec 1869330, tr. te Kethel en Spaland op 24 apr 1836494 met Alida van der Enden, dr. van DaniŽl van der Ende en Meijnsje van der Ende, geb. te Kethel en Spaland op 5 aug 1815495, ovl. te Vrijenban op 14 jan 1869496
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   DaniŽl van der Kooij, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 23 dec 1841497, ovl. te Overschie op 27 mei 1926, volgt XIi
  2.   Marinus van der Kooij, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 9 mei 1850, ovl. te Overschie op 1 apr 1929498, volgt XIj
  3.   Alida van der Kooij, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 12 okt 1851501, ovl. te Kethel en Spaland op 6 mei 1940499,500, volgt XIk
  4.   Cornelia van der Kooij, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 16 feb 1853502, ovl. te Pijnacker op 24 sep 1906503, volgt XIl



Xe.   Pieter van der Kooij, zn. van Paulus Jacobsz van der Kooij (IXj) en Maria Ouweleen, geb. te 't Woud op 11 feb 1813331, ovl. te Delft op 13 mrt 1884332, tr. te Delft op 24 apr 1839504 met Johanna Klapwijk, dr. van Abraham Klapwijk en Maria Keet, geb. te Rijswijk op 22 sep 1816, ovl. te Delft op 3 jan 1899505
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1.   Abraham van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 22 feb 1843507, ovl. te Delft op 23 feb 1923506, volgt XIm
  2.   Maria van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 22 feb 1843509, ovl. te Delft op 11 sep 1931508, volgt XIn
  3.   Marinus Pietersz van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 6 aug 1847510, ovl. te Schipluiden op 14 nov 1921, volgt XIo

Xf.   Pleuntje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (IXk) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1786, ged. te Vlaardingen op 15 jan 1786338, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1863339, tr. te Vlaardingen op 13 jan 1813511 met Arij Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 sep 1787, ged. te Vlaardingen op 16 sep 1787512, bouwman op de Moordwoning, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 mei 1866513
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 1813514, ovl. te Kethel en Spaland op 27 mei 1901515, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1835516 met Lourens Jansz Bijl, zn. van Jan Jacobsz Bijl en Maartje Zuidgeest, geb. te Vlaardingen op 12 nov 1796, ged. te Vlaardingen op 16 nov 1796517, ovl. te Kethel en Spaland op 26 mrt 1866518, (Lourens tr. (1) te Vlaardingen op 4 aug 1819519 met Meijnsje Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn en Trijntje Post.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 mrt 1815522, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 25 okt 1859523, tr. te Vlaardingen op 20 apr 1853524 met Johanna Leeflang, dr. van Arij Leeflang en Geertruij van der Kooij (Xg), geb. te Vlaardingen op 6 mei 1826525, ovl. te Vlaardingen op 9 nov 1896526, (Johanna tr. (2) te Vlaardingen op 29 apr 1863527 met Leendert van der Ende, zn. van Maarten van der Ende en Maria van der Ende.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 jun 1817530, ovl. te Vlaardingen op 8 jun 1856531, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 25 apr 1838532 met Pieter Maan, zn. van Arij Maan en Maria Verboon, geb. te Vlaardingen op 14 dec 1813533, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 26 mrt 1878534, (Pieter tr. (2) te Vlaardingen op 4 jul 1860535 met Jannetje Sluijter, dr. van Jan Sluiter en Susanna Dorian.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Doodgeb. dochter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 okt 1819538
  5.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 aug 1821539, bouwman aan de Bommeer, ovl. te Maasland op 3 nov 1905540, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 sep 1848541 met Geertje van der Spek, dr. van Paulus van der Spek en Geertje van den Berg, geb. te Vrijenban op 15 mei 1830542, ovl. te Maasland op 9 feb 1913543. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  6.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1824544, veehouder aan de Marktgraaflaan, ovl. te Vlaardingen op 15 mrt 1907545, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1849546 met Jannetje Hoekveen, dr. van Krijn Hoekveen en Pleuntje van Santen, geb. te Maasland op 6 jun 1824547, ovl. te Vlaardingen op 20 okt 1859548. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (2) te Vlaardingen op 30 apr 1862549 met Arendje Bos, dr. van Arij Bos en Trijntje Stello, geb. te Vlaardingen op 10 nov 1835550, ovl. te Vlaardingen op 5 apr 1922551. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  7.   Ridderus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1828552, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 13 feb 1828553
  8.   Ridder Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1829554, bouwman op de Moordwoning, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 1915555, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 sep 1857556 met Jaantje (Adriana) Zegwaard, dr. van Paulus Ewoudsz Zegwaard en Sara Bos, geb. te Pijnacker op 22 okt 1831557, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1903558. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 



Xg.   Geertruij (Geertje) van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (IXk) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 feb 1788, ged. te Vlaardingen op 24 feb 1788340, ovl. te Vlaardingen op 15 mei 1883341, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1825559 met Arij Leeflang, zn. van Abraham Leeflang en Jannetje van Dijk, ged. te Vlaardingen op 6 mrt 1791560, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 21 dec 1859561
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Johanna Leeflang, tr. (1) met Simon Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn en Pleuntje van der Kooij (Xf). Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (2) met Leendert van der Ende, zn. van Maarten van der Ende en Maria van der Ende, geb. te Maasland op 23 dec 1837528, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 31 mrt 1926529 (zie Xf). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.   Abraham Leeflang, geb. te Vlaardingen op 14 jun 1828563, ovl. te Vlaardingen op 21 jan 1830562

Xh.   Jacob Simonsz van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 31 okt 1790344, Arbeider, ovl. te Vlaardingen op 28 sep 1831345, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 mei 1819564 met Anna (Antje) Leeflang, dr. van Abraham Leeflang en Jannetje van Dijk, geb. te Vlaardingen op 3 mrt 1793, ged. te Vlaardingen op 11 mrt 1793565, ovl. te Vlaardingen op 26 sep 1870566
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Abraham van der Kooij, geb. te Voorburg op 11 sep 1821, ovl. te Vlaardingen op 30 sep 1899567, volgt XIp
  2.  Simon van der Kooij, geb. te Voorburg op 13 aug 1823, ovl. te Vlaardingen op 18 okt 1908, volgt XIq

Xi.   Jacobus Simonsz van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 okt 1793, ged. te Vlaardingen op 20 okt 1793349, bouwman in Zuidbuurt te Maasland, ovl. te Maassluis op 19 dec 1872348, tr. te Maasland op 3 mei 1828568 met Maartje van der Spek, dr. van Jacob Ariensz van der Spek en Magteldje Willemsdr van der Marel, geb. te Maasland op 11 feb 1788569, ged. te Maasland op 17 feb 1788569, ovl. te Maasland op 5 apr 1851570, (Maartje tr. (1) te Maasland op 29 mei 1808 met Hendrik van der Ende, zn. van Arij van der Ende en Aaltje Leenderts Verkade.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 1 aug 1830573, ovl. te Maassluis op 10 mei 1916575,574, volgt XIr

Xj.   Simon van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1795, ged. te Vlaardingen op 18 jan 1795351, bouwman, ovl. te Maassluis op 1 dec 1844350, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 mei 1835576 met Cornelia Poot, dr. van Simon Dirks Poot en Annetje van der Marel, ged. te Schipluiden op 31 aug 1808, ovl. te Rotterdam op 6 mei 1879. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Trijntje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 21 jun 1835577, ovl. te Maassluis op 7 apr 1841578
  2.   Simon van der Kooij, geb. te Maassluis op 23 aug 1837579, ovl. te Rotterdam op 26 apr 1891, tr. te Rotterdam op 27 okt 1880580 met Johanna Antonia Brisban, dr. van Coenraad Brisban en Clara Meeting, geb. te Rotterdam op 17 nov 1851, ovl. te Rotterdam op 7 mrt 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Anna van der Kooij, geb. te Maassluis op 30 jan 1839581, ovl. te Kralingen op 17 mei 1881, tr. te Zevenhuizen op 8 jun 1866582 met Jan van der Linde, zn. van Derk van der Linden en Pietertje van der Ban, geb. te Vierpolders op 14 aug 1824, ovl. te Kralingen op 14 jan 1881, (Jan tr. (1) te Rozenburg op 30 apr 1853583 met Leuntje Lievaart, dr. van Jacob Lievaart en Zara Voogt.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Simon van der Kooij, geb. te Maassluis op 25 mei 1840584, ovl. te Rotterdam op 11 apr 1877. 
  5.   Catharina (Trijntje) van der Kooij, geb. te Maassluis op 24 sep 1841585, ovl. te Maassluis op 24 apr 1842586
  6.   Catharina van der Kooij, geb. te Maassluis op 20 mei 1843587, ovl. te Maassluis op 7 jan 1844588
  7.   Catharina van der Kooij, geb. te Maassluis op 28 okt 1844589, ovl. te Maassluis op 13 dec 1844590

Xk.   Arie van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 sep 1796, ged. te Vlaardingen op 11 sep 1796352, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 dec 1877353, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 mei 1823591 met Neeltje Moerman, dr. van Cornelis Moerman en Dirkje Poot, geb. te Vlaardingen op 16 nov 1797, ged. te Vlaardingen op 19 nov 1797593, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 dec 1844592
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Trijntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 dec 1823594, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jan 1831595
  2.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 1825596, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 dec 1830597
  3.   Dirkje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jul 1827598, ovl. te Schiedam op 12 jun 1884599, volgt XIs
  4.   Simon van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 nov 1829600, ovl. te Overschie op 14 jul 1895, tr. te Overschie op 10 mei 1872601 met Maria Hoogerbrugge, dr. van Leendert Hoogerbrugge en Anna Bree, geb. te Overschie op 31 dec 1823, ovl. te Overschie op 9 feb 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 aug 1832602, ovl. te Schipluiden op 24 sep 1918, tr. te Schipluiden op 9 apr 1865603 met Maria van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Leentje Zonneveld, geb. te Schipluiden op 6 sep 1827604, ovl. te Schipluiden op 16 jan 1909. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.   Arie van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 okt 1835605, ovl. te Overschie op 7 okt 1925, volgt XIt
  7.   Nicolaas van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mrt 1837606, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 nov 1877607, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1873608 met Huberdina Dijkshoorn, dr. van Simon Dijkshoorn en Pietertje Glansdorp, geb. te Vlaardingen op 11 jan 1844609, ovl. te Delft op 29 mrt 1909610,611, (Huberdina tr. (2) te Vlaardingen op 16 jun 1892612 met Nicolaas van Dorp, zn. van Gerrit Bos van Dorp en Teuntje Cornelisse Breederveld.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Martinus van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 sep 1838615, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 1892616, volgt XIu
  9.   Trijntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 sep 1841617, ovl. te Overschie op 9 mrt 1870, volgt XIv
  10.   Neeltje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1843618, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jul 1884619, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 jun 1870620 met Jan de Jong, zn. van Klaas de Jong en Adriana Benschop, geb. te Capelle a/d IJssel op 13 mei 1842621, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jan 1925622. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xl.   Pieter van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardingen op 12 jun 1798, ged. te Vlaardingen op 17 jun 1798354, bouwman, ovl. te Maasland op 21 jul 1859355, tr. te Maasland op 29 sep 1827623 met Jannetje Poot, dr. van Pleun Jacobsz Poot en Maria Maartensdr van der Kleij, geb. te Schipluiden op 15 jun 1797, ovl. te Maasland op 5 aug 1872624, (Jannetje tr. (1) te Maasland op 17 nov 1821625 met Pieter van Woerden, zn. van IJsbrand Huijbrechts van Woerden en Ariaantje Pieters de Hoog.). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 7 mrt 1828628, ovl. te Maasland op 10 apr 1829629
  2.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 5 aug 1829630, ovl. te Maasland op 1 jul 1836631
  3.   Trijntje van der Kooij, geb. te Maasland op 25 feb 1831632, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1890633, volgt XIw
  4.   Neeltje van der Kooij, geb. te Maasland op 16 dec 1833634, ovl. te Maasland op 27 jul 1850635
  5.   Siemon van der Kooij, geb. te Maasland op 19 aug 1836636, ovl. te Maassluis op 14 apr 1911637, tr. te Maasland op 17 mei 1878638 met Johanna de Bruin, dr. van Arij de Bruijn en Elizabeth Wassink, geb. te Naaldwijk op 21 dec 1856639, ovl. te Maassluis op 21 feb 1945. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  6.   Pieter van der Kooij, geb. te Maasland op 3 apr 1838640, ovl. te Maasland op 23 aug 1840641
  7.   Pieter van der Kooij, geb. te Maasland op 7 dec 1840642, ovl. te Maasland op 26 okt 1906643, tr. te Maasland op 19 mei 1882644 met Maartje Vermeer, dr. van Hendrik Vermeer en Jakoba Moerman, geb. te Maasland op 18 jun 1861645, ovl. te Maasland op 20 aug 1946. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  8.   Ridderus van der Kooij, geb. te Maasland op 22 jul 1843646, ovl. te Rozenburg op 31 okt 1904, tr. te Maasland op 16 mei 1879647 met Elizabeth Voogt, dr. van Pieter Voogt en Maria van der Hof, geb. te Rozenburg op 17 aug 1853, ovl. te Rozenburg op 20 feb 1932. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  9.   Pleuntje van der Kooij, geb. te Maasland op 25 feb 1846648, ovl. te Maasland op 12 apr 1846649

Xm.   Maria van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (IXk) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 sep 1799, ged. te Vlaardingen op 15 sep 1799356, ovl. te Vlaardingen op 11 nov 1889357, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1833650 met Arend Moerman, zn. van Andries Willemsz Moerman en Pietertje Rodenburg, geb. te Vlaardingen op 2 jan 1794, ged. te Vlaardingen op 5 jan 1794651, ovl. te Vlaardingen op 12 jan 1874652
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Pietertje Moerman, geb. te Maasland op 2 dec 1833653, ovl. te Schiedam op 28 mei 1885654, tr. te Maasland op 6 aug 1858655 met Simon van der Marel, zn. van Jan van der Marel en Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 19 sep 1836656, ovl. te Schiedam op 10 jul 1880657. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  2.   Siemon Moerman, geb. te Maasland op 9 nov 1835658, veehouder, ovl. te Hillegersberg op 11 mrt 1905, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 apr 1866659 met Gerritje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1841660, ovl. te Hillegersberg op 3 feb 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Andries Moerman, geb. te Maasland op 17 dec 1837662, bouwman op de woning "De Vergulde Hand", ovl. te Maasland op 14 jun 1898661, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1872663 met Antje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 dec 1841664, ovl. te Maasland op 1 jul 1874665. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Pijnacker op 13 mei 1876666 met Willemina Notenboom, dr. van Cornelis Notenboom en Neeltje Notenboom, geb. te Pijnacker op 21 mrt 1855667, ovl. te Vlaardingen op 14 apr 1931668. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.   Trijntje Moerman, geb. te Maasland op 31 aug 1839669, ovl. te Schiedam op 27 jul 1925670, tr. te Maasland op 30 apr 1869671 met DaniŽl van der Ende, zn. van Jacob van der Ende en Machteld van der Lee, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 sep 1838672, ovl. te Schiedam op 7 sep 1891673. Uit dit huwelijk geen kinderen. 



Xn.   Selia (Celia) AriŽnsdr van der Kooij, dr. van Arij Ridderusz van der Kooij (IXm) en Adriana Arentsdr van den Bergh, geb. te Delft op 6 jul 1787, ovl. te Pijnacker op 27 sep 1849368, tr. te Pijnacker op 10 nov 1811674 met Cornelis Groen, zn. van Cornelis Gerritse Groen en Marijtje Hetekoo, ged. te Rijnsaterwoude op 18 mrt 1781, ovl. te Nootdorp op 5 feb 1863675
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Geertje (Geertruida) Groen, geb. te Pijnacker op 27 jun 1818677, ovl. te Vrijenban op 6 jul 1888676, tr. te Hof van Delft op 22 sep 1843678 met Dirk van Leeuwen, zn. van Cornelis van Leeuwen en Petronella van den Bosch, geb. te Zoetermeer op 29 dec 1812679, ovl. te Vrijenban op 19 mei 1878680. Uit dit huwelijk een zoon. 

Xo.   Anna van der Kooij, dr. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt), ged. te Schipluiden op 17 feb 1788, ovl. te Vlaardingen op 10 aug 1853392, tr. te Sint Maartensregt op 29 apr 1818681 met Pieter Maan, zn. van Jacob Maan en Kaatje Valkenburg, ged. te Vlaardingen op 8 nov 1789682, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 25 aug 1845683
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jacob Maan, geb. te Zouteveen op 7 mei 1819684, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 3 apr 1876685, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1845686 met Maria Hoogendam, dr. van Jan Hogendam en Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 nov 1823687, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 mei 1900688. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.   Cornelia Maan, geb. te Zouteveen op 11 aug 1822689, ovl. te Rotterdam op 20 mei 1891, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1850690, (gesch. te Rotterdam op 17 aug 1859) met Willem van der Heul, zn. van Willem van der Heul en Jacoba Bubbezon, geb. te Vlaardingen op 20 feb 1827691, ovl. te Vlaardingen op 3 aug 1866692. Uit dit huwelijk een zoon. 
  3.   Jacoba Maan, geb. te Maasland op 24 aug 1826693, ovl. te Delft op 18 feb 1899694, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 21 apr 1848695 met Simon van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 21 sep 1824696, ovl. te Voorburg op 24 dec 1857. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (2) te Delft op 27 apr 1864697 met Abraham Klapwijk, zn. van Abraham Klapwijk en Maria Keet, geb. te Delft op 9 jan 1822698, ovl. te Delft op 13 feb 1884699, (Abraham tr. (1) te Delft op 2 dec 1846700 met Neeltje van den Berg, dr. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm.). Uit dit huwelijk een zoon. 

Xp.   Philippus Jacobs van der Kooij, zn. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt), ged. te Schipluiden op 11 okt 1795, veehouder te Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 sep 1858394, tr. te Hoog en Woud Harnasch op 30 apr 1820703 met Martijntje van den Berg, dr. van Jan Arendse van den Bergh en Neeltje Cornelisdr de Hoog, geb. te 't Woud op 3 mrt 1798, ovl. te Vlaardingen op 9 jan 1881704
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 mei 1822706, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jan 1899705, volgt XIx
  2.   Jan van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1825707, ovl. te Overschie op 5 okt 1905, volgt XIy
  3.   Kornelia van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jul 1827708, ovl. te Delft op 4 jan 1897709, volgt XIz
  4.   Anna van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 mei 1834710, ovl. te Delft op 17 okt 1886711, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1857712 met Arend van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 26 sep 1829713, ovl. te Delft op 18 feb 1886714. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

Xq.   Simon Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 26 okt 1797, bouwman, ovl. te Schipluiden op 26 nov 1869395, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 1832715 met Maartje Poot, dr. van Jacob Ariesz Poot en Lena van der Bosch, geb. te Kethel en Spaland op 20 jun 1806, ovl. te Schipluiden op 22 mei 1881716
 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 4 jul 1833717, ovl. te Sint Maartensregt op 30 jun 1834718
  2.   Cornelia van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 22 jul 1834719, ovl. te Sint Maartensregt op 13 mei 1835720
  3.   Jacob van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 29 sep 1835721, ovl. te Maasland op 15 jan 1915722, volgt XIaa
  4.   Cornelia van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 6 okt 1836723, ovl. te Schipluiden op 3 jul 1923, tr. te Schipluiden op 25 apr 1873725 met Pieter van der Eijk, zn. van Simon van der Eijk en Arendje Zonneveld, geb. te Hof van Delft op 1 apr 1836726, ovl. te Schipluiden op 12 jan 1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Johannis van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 26 aug 1837728, ovl. te Schipluiden op 14 mrt 1896. 
  6.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 29 jun 1838730, ovl. te Sint Maartensregt op 20 mrt 1839731
  7.   Pieter van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 5 aug 1839732, ovl. te Sint Maartensregt op 2 feb 1840733
  8.   Pieter van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 19 jun 1840734, ovl. te Sint Maartensregt op 3 jan 1841735
  9.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 29 mei 1841736, ovl. te Sint Maartensregt op 3 jun 1841737
  10.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 24 apr 1842738, ovl. te Sint Maartensregt op 5 mei 1842739
  11.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 3 jun 1843740, ovl. te Sint Maartensregt op 26 jul 1844741
  12.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 17 aug 1844742, ovl. te Hof van Delft op 9 okt 1916743, volgt XIab
  13.   Jacoba van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 4 dec 1845744, ovl. te Schipluiden op 11 nov 1896. 
  14.   Pieter van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 20 jun 1847746, ovl. te Vlaardingen op 12 nov 1919747, volgt XIac
  15.   Simon van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 15 nov 1848748, bouwman, ovl. te Schiedam op 8 jan 1932749, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 21 apr 1882750 met Apolonia van der Kooij, dr. van Jacob van der Kooij (XIx) en Hilletje Molenaar, geb. te Overschie op 21 jan 1853, ovl. te Schiedam op 29 mrt 1925751. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  16.   Jacob van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 12 jan 1850752, ovl. te Schipluiden op 28 sep 1933, volgt XIad

Xr.   Cornelis Jacobs van der Kooij, zn. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 28 jan 1800, bouwman aan de Oostgaag, ovl. te Maasland op 16 feb 1860396, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 3 jan 1828754 met Meinsje van der Ende, dr. van Abraham Daamsz van der Ende en Maartje Maan, geb. te Vlaardingen op 30 mrt 1801, ged. te Vlaardingen op 6 apr 1801755, ovl. te Maasland op 9 feb 1861756
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mrt 1828757, ovl. te Kethel en Spaland op 5 dec 1874758, volgt XIae
  2.   Abraham van der Kooij, geb. te Maasland op 10 jun 1829759, ovl. te Kethel en Spaland op 7 jan 1892760, volgt XIaf
  3.   Maartje van der Kooij, geb. te Maasland op 24 feb 1833761, ovl. te Benthuizen op 17 feb 1906, volgt XIag
  4.   Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 1 nov 1834763, ovl. te Maasland op 23 sep 1894762, volgt XIah
  5.   Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 26 nov 1838764, ovl. te Alphen a/d Rijn op 1 mei 1927, tr. te Maasland op 16 mei 1863765 met Willem van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Delft op 20 apr 1835766, ovl. te Alphen a/d Rijn op 15 mei 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xs.   Krijntje Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 13 feb 1802, ovl. voor 1873, tr. te Sint Maartensregt op 8 sep 1826767 met Willem van den Berg, zn. van Jan Arendse van den Bergh en Neeltje Cornelisdr de Hoog, ged. te Schipluiden op 18 sep 1803, ovl. te Overschie op 29 mrt 1886. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Jan van den Berg, geb. te Hoog en Woud Harnasch op 16 nov 1826768, bouwknecht, ovl. te Schiedam op 1 mrt 1902, tr. met Dirkje van der Kooij, dr. van Arie van der Kooij (Xk) en Neeltje Moerman (zie XIs). Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder. 
  2.   Cornelia van den Berg, geb. te Hoog en Woud Harnasch op 5 nov 1827770, ovl. te Rotterdam op 14 nov 1905, tr. te Kethel en Spaland op 3 okt 1852 met Jan de Kroes, zn. van Gijsbertus Adrianus de Kroes en Jannetje Margrita Hart, geb. te Schiedam op 23 mrt 1831, ovl. te Rotterdam op 26 feb 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Neeltje van den Berg, geb. te Overschie op 27 jan 1829, ovl. te Overschie op 30 dec 1900, tr. met Jacob van der Kooij, zn. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) en Meinsje van der Ende (zie XIae). Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder. 
  4.   Jacoba van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 11 jul 1833773, ovl. te Maasland op 3 nov 1914772, tr. met Jacob van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) en Maartje Poot (zie XIaa). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 
  5.   Martijntje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 24 feb 1835775, ovl. te Overschie op 9 sep 1874, tr. met Arie van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (Xk) en Neeltje Moerman (zie XIt). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 
  6.   Willem van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 30 mei 1845777, ovl. te 's-Gravenhage op 22 dec 1914, tr. te Rijswijk op 27 apr 1871778 met Adriana van den Berg, dr. van Simon van den Berg en Jacoba Maan, geb. te Vrijenban op 16 jan 1849779, ovl. te 's-Gravenhage op 29 sep 1926. Uit dit huwelijk een dochter. 

Xt.   Cornelis van der Kooij, zn. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Hof van Delft op 19 sep 1796, watermolenaar, ovl. te Hof van Delft op 11 jan 1863398, tr. (1) te Hof van Delft op 17 nov 1819780 met Trijntje van den Akker, dr. van Johannes van den Akker en Pieternella Maarleveld, geb. te 't Woud op 1 apr 1795, ovl. te Hoog en Woud Harnasch op 6 sep 1829781
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Geertje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 8 jun 1821782, ovl. te Hof van Delft op 14 okt 1858783, volgt XIai
  2.   Pieternelletje van der Kooij, geb. te Schipluiden op 23 sep 1824784, ovl. te Rijswijk op 30 dec 1865785, volgt XIaj
  3.   Dirkje van der Kooij, geb. te Schipluiden op 22 mrt 1828786, ovl. te Rijswijk op 11 mei 1857787, volgt XIak
   Cornelis van der Kooij, tr. (2) te Abtsregt op 30 okt 1833788 met Lijntje Lagendijk, dr. van Arij Sijmonsz Lagendijk en Maijke Gijsbertsdr Kleingeld, geb. te Charlois op 8 nov 1800, ovl. te Hof van Delft op 21 sep 1887789
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Lijntje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 11 dec 1841790, ovl. te De Lier op 25 apr 1906, volgt XIal

Xu.   Jaapje van der Kooij (Xu), dr. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Hof van Delft op 16 dec 1797, ovl. te Vrijenban op 15 sep 1880399, tr. te Vrijenban op 30 apr 1823404 met Pieter Dirksz van der Kooij (zie IXr). 

Xv.   Elisabeth (Elizabeth) van der Kooij, dr. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Hof van Delft op 14 aug 1800, ged. te Delft op 17 aug 1800, ovl. te Delft op 23 okt 1864400, tr. te Hof van Delft op 21 feb 1822791 met Jan Fool, zn. van Jan Fool en Meijnsje Philipsdr Qualm, geb. te Maassluis op 21 feb 1793792, ged. te Maassluis op 24 feb 1793792, ovl. te Delft op 13 mei 1863793
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Geertje Fool (Pool, Tool), geb. te Maasland op 2 mrt 1824794, ovl. te Amsterdam op 18 jun 1894795, tr. (1) te 's-Gravenhage op 10 nov 1847796 met Dirk Poot, zn. van Maarten Poot en Cornelia van der Vlugt, geb. te Hof van Delft op 27 sep 1820798, ovl. te Abtsregt op 2 okt 1848797. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) te Amsterdam op 19 dec 1849 met Jan Geurt Verschuur, zn. van Geurt Janse Verschuur en Alijda Zegers van Borkum, geb. te Amersfoort op 17 jan 1817, ovl. te Amsterdam op 7 mei 1889799. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xw.   Jacob Dirksz van der Kooij, zn. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Vrijenban op 2 jul 1802, ovl. te Pijnacker op 25 mrt 1890401, tr. te Berkel en Rodenrijs op 17 mei 1829 met Trijntje Sonneveld (Zonneveld), dr. van Jan Pieterse Sonneveld en Willemijntje Vlaardingerbroek, geb. te Pijnacker op 28 sep 1805800, ged. te Pijnacker op 20 okt 1805800, ovl. te Vrijenban op 28 sep 1862801
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.  Dirk van der Kooij, geb. te Vrijenban op 23 apr 1830, ovl. te Vrijenban op 17 okt 1902, volgt XIam
  2.   Antje van der Kooij, geb. te Vrijenban op 15 dec 1849802, ovl. te Overschie op 8 mei 1929, volgt XIan

Xx.   Jannetje (Johanna) van der Kooij, dr. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Vrijenban op 20 aug 1806, ovl. te Kralingen op 26 mrt 1845, tr. te Hof van Delft op 26 mei 1831803 met Adrianus van Veen, zn. van Abraham van Veen en Pietertje van der Helm, ged. te Delft op 12 aug 1798, ovl. te Norg op 14 dec 1868. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Geertje van Veen, geb. te Kralingen op 25 apr 1841804, ovl. te Kethel en Spaland op 2 dec 1909805, tr. te Delft op 2 okt 1878806 met Pieter Poot, zn. van Jacobus Poot en Maartje van der Hout, geb. te Zouteveen op 18 mrt 1845807, arbeider, woont in 1884 te Kethel, ovl. te Kethel en Spaland op 12 mei 1922808, (Pieter tr. (2) te Kethel en Spaland op 6 okt 1912809 met Hendrica van Dijk, dr. van Cornelis van Dijk en Maartje de Neef.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xy.   Geertruida van der Kooij, dr. van Pieter Dirksz van der Kooij (IXr) en Jaapje van der Kooij (Xu), geb. te Vrijenban op 19 okt 1826405, ovl. te Vrijenban op 6 mei 1860406, tr. te Abtsregt op 22 apr 1847811 met Arij (Arie) Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 22 dec 1818812, ovl. te Delft op 27 jul 1889813, (Arij tr. (2) te Vrijenban op 5 nov 1862814 met Johanna Valkenburg, dr. van Willem Cornelisz Valkenburg en Pieternelletje van Munster.). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Annetje Louisa Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 13 jan 1849, ovl. te Rotterdam op 26 jun 1934, tr. te Vrijenban op 7 mei 1873817 met Gerrit van Zelm, zn. van Gerrit van Zellem en Elizabeth Hoefakker, geb. te Rijswijk op 10 nov 1845, ovl. te Rotterdam op 31 okt 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 31 dec 1849, ovl. te 's-Gravenhage op 9 mrt 1924, tr. (1) te Vrijenban op 23 jun 1875818 met Willem Alkemade, zn. van Karel Alkemade en Jannetje van der Meer, geb. te Overschie op 8 nov 1846, ovl. te Reeuwijk op 16 jan 1882. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vrijenban op 28 nov 1883819 met Adrianus van der Knoop, zn. van Gerrit van der Knoop en Catharina KŲhne, geb. te Pijnacker op 17 jun 1853820, ovl. te 's-Gravenhage op 23 feb 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Mijnsje Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 16 apr 1851, ovl. te Rotterdam op 8 okt 1911, tr. te Overschie op 16 mei 1878821 met Paulus Dijkshoorn, zn. van Maarten Dijkshoorn en Geertje van der Spek, geb. te Maasland op 23 dec 1850822, bouwvakarbeider, ovl. te Rotterdam op 2 jul 1925. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  4.   Jacoba Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 24 okt 1847, ovl. te Vrijenban op 1 mrt 1895823, tr. te Vrijenban op 28 jul 1875824 met Pieter Droppert, zn. van Arij Droppert en Johanna Catharina Dideriks, geb. te Delft op 29 aug 1848825, ovl. te Pijnacker op 12 jul 1923826. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Rederis Dijkxhoorn, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 1852827, ovl. te Delft op 28 apr 1883828, tr. te Delft op 15 nov 1876829 met Trijntje van Galen, dr. van Leendert van Galen en Trijntje Weeteling, geb. te 's-Gravenhage op 27 okt 1850830, ovl. te Delft op 8 aug 1923831, (Trijntje tr. (2) te Delft op 12 mei 1886832 met Adrianus de Wit, zn. van Johannes Lucas de Wit en Petronella de Bruijn.). Uit dit huwelijk een zoon. 
  6.   Pietje (Pietronella) Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 30 okt 1854835, ovl. te Rijswijk op 26 okt 1939, tr. te Delft op 23 mei 1877836 met Cornelis van der Heide, zn. van Johan Heinrich van der Heide en Geertje van der Kooij (XIai), geb. te Hof van Delft op 16 jun 1850837, ovl. te Rijswijk op 3 nov 1922. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Geertruida Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 11 aug 1856838, ovl. te Vrijenban op 9 jan 1894839, tr. te Vrijenban op 13 nov 1878840 met Hermanus Droppert, zn. van Arij Droppert en Johanna Catharina Dideriks, geb. te Delft op 12 sep 1853841, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 9 jan 1924842, (Hermanus tr. (resp. 42 en 30 jaar oud) (2) te Vrijenban op 13 sep 1896 met Neeltje Looije.). Uit dit huwelijk een zoon. 
  8.   Arie Pieterse Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 7 mei 1859843, ovl. te Vrijenban op 25 feb 1861844



Xz.  Pleun van der Kooij, zn. van Pieter Dirksz van der Kooij (IXr) en Jaapje van der Kooij (Xu), geb. te Vrijenban op 6 apr 1828, ovl. te Vrijenban op 2 nov 1913, tr. te Pijnacker op 5 apr 1859 met Martijntje Kostering, dr. van Daniel Diderich Kostering en Maria Biemond, geb. te Pijnacker op 6 mrt 1836, ovl. te Vrijenban op 24 okt 1911. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Jaapje van der Kooij, geb. te Vrijenban op 14 mrt 1860845, ovl. te Delft op 12 jan 1923846, volgt XIao

Xaa.   Jaapje van der Kooij, dr. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) en Susanna Neeleman, geb. te Berkel en Rodenrijs op 29 feb 1820, ovl. te Moordrecht op 28 mei 1897, tr. (1) te Pijnacker op 28 nov 1846847 met Leendert Weerheijn, zn. van Philippus Weerheim en Elsje Keijzer, geb. te Pijnacker op 17 jan 1819848, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 25 aug 1852. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Jaapje van der Kooij, tr. (2) te Zoetermeer op 1 jul 1853849 met Jacob Poot, zn. van Job Poot en Ingetje Zonneveld, geb. te Zegwaart op 9 jul 1818850, arbeider en watermolenaar, ovl. te Zevenhuizen op 22 okt 1877, (Jacob tr. (1) te Zoetermeer op 26 feb 1845851 met Antje de Hoog, dr. van Johannis de Hoogh en Cornelia Huiskes.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Job Poot, geb. te Zoetermeer op 16 jun 1854854, ovl. te Zoetermeer op 30 sep 1854. 
  2.   Susanna Poot, geb. te Zoetermeer op 31 jan 1856855, ovl. te Zoetermeer op 23 dec 1864. 
  3.   Petronella Poot, geb. te Zoetermeer op 25 apr 1859856, ovl. te Hazerswoude op 7 jan 1925, tr. te Moordrecht op 2 nov 1887857 met Arie Visser, zn. van Gerrit Visser en Kaatje van Soest, geb. te Bleiswijk op 31 dec 1859, ovl. te Hazerswoude op 3 jul 1925. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  4.   Job Poot, geb. te Zoetermeer op 23 okt 1862858, ovl. te Moordrecht op 5 mei 1917, tr. te Moordrecht op 17 dec 1886859 met Magrieta van der Hoeven, dr. van Cent van der Hoeven en Francina Weeda, geb. te Geervliet op 22 dec 1866, ovl. te Gouda op 1 jul 1947. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 

Xab.   Pieter van der Kooij, zn. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 13 mei 1823451, ovl. te Pijnacker op 24 okt 1889452, tr. te Pijnacker op 18 mei 1844860 met Elizabeth van der Spek, dr. van Paulus van der Spek en Cornelia Noute, geb. te Pijnacker op 10 jan 1823861, ovl. te Maassluis op 19 feb 1907862
 Uit dit huwelijk 14 kinderen, waaronder: 
  1.   Paulina van der Kooij, geb. te Pijnacker op 11 jul 1851863, ovl. te Maassluis op 3 nov 1915864, volgt XIap

Xac.   Pietertje van der Kooij, dr. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 18 sep 1828454, ovl. te Vrijenban op 23 feb 1901453, tr. te Pijnacker op 15 apr 1850865 met Cornelis Weerheijm, zn. van Philippus Weerheim en Elsje Keijzer, geb. te Pijnacker op 16 jul 1822867, koopman, ovl. te Vrijenban op 7 feb 1902866
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Suzanna Weerheim, geb. te Pijnacker op 14 sep 1853868, ovl. te De Lier op 23 sep 1929, tr. te Vrijenban op 24 dec 1875869 met Jan Franciscus Stoof, zn. van Jacob Stoof en Neeltje Verhoeff, geb. te Berkel op 21 okt 1849, ovl. te De Lier op 5 feb 1920, (Jan Franciscus tr. (1) te Monster op 23 mrt 1872871 met Adriana van der Graaf.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Magdalena Weerheim, geb. te Pijnacker op 30 okt 1860874, ovl. te Pijnacker op 7 dec 1943, tr. met Gerrit van der Kooij, zn. van Willem Gerritsz van der Kooij (Xae) en Anna van der Eijk (zie XIaq). Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 
  3.   Gerrit Weerheim, geb. te Vrijenban op 7 feb 1863878, ovl. te Pijnacker op 11 apr 1936879, tr. te Maasland op 20 apr 1888880 met Meinsje van Nierop, dr. van Pleun van Nierop en Antje Hogervorst, geb. te Maasland op 11 mei 1867881, ovl. te Loosduinen op 3 jun 1937. Uit dit huwelijk een dochter. 

Xad.   Gerrit Gerritsz van der Kooij, zn. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 4 mei 1832455, veehouder te Pijnacker, ovl. te Pijnacker op 22 okt 1899456, tr. te Pijnacker op 20 mei 1854882 met Anna Clazina Schneiders, dr. van Friederick Wilhelm Schneiders en Anna Catharina Amalia Hinna (Henau), geb. te Abtsregt op 10 mei 1832883, ovl. te Pijnacker op 29 jul 1891884
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1.   Anna Clazina van der Kooij, geb. te Pijnacker op 15 okt 1870885, ovl. te Rijnsburg op 27 okt 1955, tr. te Pijnacker op 31 okt 1894886 met Christianus Torn, zn. van Gotlief Frederik Torn en Katharina Noordijk, geb. te Vlaardingen op 17 dec 1872887, landbouwer, tuinder, ovl. te Rijnsburg op 3 feb 1950. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xae.   Willem Gerritsz van der Kooij, zn. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 26 mrt 1836457, veehouder te Pijnacker, ovl. te Pijnacker op 23 apr 1907458, tr. te Hof van Delft op 20 mei 1859888 met Anna van der Eijk, dr. van Simon van der Eijk en Arendje Zonneveld, geb. te Hof van Delft op 27 mrt 1838889, ovl. te Pijnacker op 24 mrt 1922890
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Gerrit van der Kooij, geb. te Pijnacker op 19 feb 1860876, ovl. te Pijnacker op 27 mrt 1931877, volgt XIaq
  2.   Clazina van der Kooij, geb. te Pijnacker op 28 feb 1872891, ovl. te Delft op 26 mei 1955892, volgt XIar
  3.   Dirk Johannes van der Kooij, geb. te Pijnacker op 17 dec 1875894, ovl. te Schiebroek op 6 jan 1984893, tr. te Pijnacker op 19 apr 1907895 met Fijgje Johanna Meijer, dr. van Frederik Willem Meijer en Geertje van den Heuvel, geb. te Pijnacker op 27 mrt 1882896, ovl. te Pijnacker op 9 jan 1967. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  4.   Arie Jacobus van der Kooij, geb. te Pijnacker op 17 dec 1875897, ovl. te Rotterdam op 21 jan 1971, volgt XIas

Xaf.   Suzanna Gerritsdr van der Kooij, dr. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 8 dec 1838459, ovl. tussen 1894 en 1902, tr. te Pijnacker op 18 okt 1856898 met Johannis Wilhelm Baade, zn. van Johan Court Heinrich Baade en Maria Elisabeth Heina, geb. te Pijnacker op 13 mrt 1832899, ovl. tussen 1894 en 1902. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Johannes Hendrik Baade, geb. te Pijnacker op 16 dec 1856900, ovl. te Kethel en Spaland op 26 apr 1922901, tr. te Kethel en Spaland op 9 dec 1881902 met Maria Ouwerkerk, dr. van Jan Ouwerkerk en Elisabeth van der Velden, geb. te Kethel en Spaland op 7 jan 1857903, ovl. te Schiedam op 19 apr 1941904. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

Generatie XI

XIa.   Mensje van der Kooij, dr. van Arij van der Kooij (Xb) en Clazina Qualm, geb. te Hof van Delft op 23 apr 1819463, ovl. te Abtsregt op 8 jun 1852464, tr. te Hof van Delft op 25 aug 1847905 met IJsbrand van Woerden, zn. van Huig IJsbrands van Woerden en Catharina Jacobs Keijzer, geb. te Maasland op 25 nov 1820906, ovl. te Vrijenban op 19 okt 1890907, (IJsbrand tr. (2) te Maasland op 23 okt 1861 met Johanna Disselkoen.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Hugo van Woerden, geb. te Vrijenban op 7 mrt 1850908, ovl. te Hof van Delft op 26 nov 1906909, tr. te Hof van Delft op 24 apr 1878910 met Adriaantje van den Berg, dr. van Jan van den Berg en Kornelia van der Kooij (XIz), geb. te Kethel en Spaland op 10 jun 1856911, ovl. te Hof van Delft op 23 aug 1918912. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

XIb.   Johannes van der Kooij, zn. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) en Cornelia van der Spek, geb. te 't Woud op 4 mrt 1813467, ovl. te Maasland op 19 okt 1873468, tr. te Overschie op 4 mei 1855913 met Leentje van der Vlugt, dr. van Pleun van der Vlugt en Neeltje Rodenburg, geb. te Overschie op 10 mei 1830, ovl. te Maasland op 5 apr 1888914
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Arij van der Kooij, geb. te Maasland op 9 mei 1863915, ovl. te Delft op 6 aug 1941916, volgt XIIa

XIc.   Maria van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 23 nov 1815472, ovl. te De Lier op 2 feb 1880473, tr. te Maasland op 23 jun 1838917 met Lourens van Geest, zn. van Arij van Geest en Arendje Wouterse van der Sar, geb. te De Lier op 15 dec 1817918, ovl. te De Lier op 29 jul 1848919
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Arij van Geest, geb. te Maasland op 14 nov 1838920, ovl. te Voorburg op 28 aug 1923, tr. te De Lier op 17 nov 1865921 met Maria Boekestijn, dr. van Arij Boekestijn en Maria van Dop, geb. te De Lier op 18 aug 1841922, ovl. te Stompwijk op 20 feb 1913. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Jakoba (Jacoba) van Geest, geb. te Naaldwijk op 26 feb 1843923, ovl. te Hof van Delft op 28 feb 1908924, tr. te Maasland op 24 jan 1868925 met Jacob Dijkxhoorn, zn. van Dirk Dijkxhoorn en Anna van der Kooij (XId), geb. te Hof van Delft op 12 jan 1845926, tuinder, ovl. te Hof van Delft op 30 apr 1880927. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

XId.   Anna van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 16 feb 1817474, ovl. te De Lier op 4 aug 1907, tr. te Maasland op 20 mei 1842928 met Dirk Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn en Annetje van der Vlugt, geb. te 't Woud op 20 dec 1817930, bouwman te Groeneveld en Maasland, ovl. te Maasland op 19 sep 1889929
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Ridderus Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 23 jun 1842931, ovl. te Maasland op 4 sep 1913932, tr. (1) te De Lier op 19 nov 1864933 met Adriana Hanemaaijer, dr. van Klaas Hanemaaijer en Geertruij Boekestijn, geb. te De Lier op 12 jan 1841934, ovl. te Maassluis op 30 mrt 1879935. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (2) te Maassluis op 1 okt 1879936 met Susanna Sluijter, dr. van Arij Sluijter en Magteld van Berkel, geb. te Maassluis op 11 jan 1840, ovl. te Maasland op 11 okt 1918937. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.   Jacob Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 12 jan 1845926, tuinder, ovl. te Hof van Delft op 30 apr 1880927, tr. met Jakoba van Geest, dr. van Lourens van Geest en Maria van der Kooij (XIc). Uit dit huwelijk 2 zonen. 

XIe.   Hester van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 1 mei 1819477, ovl. te Maasland op 8 jul 1859478, tr. te Maasland op 3 jul 1841938 met Maarten 't Hart, zn. van Hendrik Willemsz 't Hart en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 22 dec 1810, ged. te Naaldwijk op 30 dec 1810939, ovl. te Maasland op 19 dec 1868940, (Maarten tr. (2) te Maasland op 10 feb 1860941 met Geertrui van Bodegom, dr. van Abraham van Bodegom en Keuntje Mus.). 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Johanna 't Hart, geb. te Naaldwijk op 27 dec 1841943, ovl. te Maasland op 16 nov 1875944, tr. te Maasland op 19 mei 1865945 met Maarten van Buren, zn. van Bastiaan van Buuren en Geertje van der Burg, geb. te Maasland op 2 feb 1834946. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.   Cornelia 't Hart, geb. te Maasland op 7 mrt 1844947, tr. te Maasland op 25 aug 1865948 met Jan van der Lee, zn. van Dirk van der Lee en Neeltje Lugtigheid, geb. te Maasland op 29 mei 1843949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Aagje 't Hart, geb. te Maasland op 2 mrt 1845950, ovl. te Rotterdam op 21 jul 1881, tr. te Maasland op 13 mei 1864951 met Johannes (Jan) Valkenburg, zn. van Cornelis Valckenburg en Lena van Koole, geb. te Maassluis op 29 jul 1836952, ovl. te Rotterdam op 9 apr 1882, (Johannes tr. (1) te Maassluis op 4 sep 1861953 met Dina Uleman, dr. van Jan Uleman en Dina van der Gaag.), (Johannes tr. (3) te Rotterdam op 26 okt 1881956 met Johanna Wagenmakers.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Doodgeb. dochter 't Hart, geb. te Maasland op 15 aug 1847957
  5.   Jacoba 't Hart, geb. te Maasland op 1 sep 1848958, ovl. te Maasland op 1 jan 1849959
  6.   Hendrik 't Hart, geb. te Maasland op 26 nov 1849960, ovl. te Maasland op 3 jan 1884961, tr. te Maasland op 16 mei 1873962 met Johanna de Bruin, dr. van Jacob de Bruin en Catharina Keijzer, geb. te Maassluis op 30 nov 1849963, ovl. te Maasland op 13 mrt 1938964, (Johanna tr. (2) te Maasland op 17 apr 1885965 met Nicolaas Boers, zn. van Marinus Boers en Dirkje Hoogeraad.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Jacob 't Hart, geb. te Maasland op 9 jan 1851968, ovl. te Maasland op 13 jan 1851969
  8.   Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 24 jan 1852970
  9.   Jacob 't Hart, geb. te Maasland op 16 jun 1853971, ovl. te Maasland op 2 jul 1853972
  10.   Willem 't Hart, geb. te Maasland op 16 jun 1853973, ovl. te Maasland op 23 jun 1853974
  11.   Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 2 jan 1855975
  12.   Jannetje 't Hart, geb. te Maasland op 2 apr 1857977, ovl. te Maasland op 16 nov 1867976
  13.   Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 4 mei 1859978

XIf.   Maartje van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 9 jul 1821481, ovl. te Maasland op 9 mrt 1903482, tr. te Maasland op 6 dec 1850979 met Philippus Johannes Roels, zn. van Nicolaas Roels en Cornelia Maan, geb. te Maasland op 10 dec 1816980, koopman, ovl. te Maasland op 12 sep 1884981
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Cornelia Roels, geb. te Maasland op 12 feb 1855983, ovl. te Maasland op 16 apr 1931982, tr. te Maasland op 27 apr 1877984 met Roelof Buijnink, zn. van Antoni Christiaan Buijnink en Johanna Gerarda te Schegget, geb. te Lichtenvoorde op 13 jan 1851, ovl. te Maasland op 28 jan 1919985. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder. 



XIg.   Johanna van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) en Jannetje 't Hart, geb. te Maasland op 15 dec 1824490, ovl. te Maasland op 29 okt 1883491, tr. te Maasland op 1 mei 1847986 met Willem van der Spek, zn. van Jakob Ysaak van der Spek en Jannetje Spruijt, geb. te Maasland op 11 jan 1815987, ovl. te Maasland op 30 okt 1881988
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Jannetje van der Spek, geb. te Maasland op 3 mei 1862989, ovl. te Maassluis op 17 sep 1916990, tr. te Maasland op 24 feb 1882991 met Jacob van Santen, zn. van Klaas van Santen en Sara Poot, geb. te Maasland op 8 feb 1853992, ovl. te Maasland op 6 okt 1893993. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIh.   GabriŽl van der Kooij, zn. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) en Jannetje 't Hart, geb. te Maasland op 17 okt 1829492, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 feb 1907493, tr. te Maasland op 13 apr 1855994 met Trijntje van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (Xl) en Jannetje Poot (zie XIw). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.   Jannetje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 nov 1855996, ovl. te Maasland op 17 dec 1882995, volgt XIIb
  2.   Jakob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 okt 1858997, ovl. te Delft op 15 mei 1934998, volgt XIIc
  3.   Neeltje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 feb 1860999, ovl. te Maasland op 1 feb 19291000, volgt XIId
  4.   Pieter van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 okt 18611001, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 18621002
  5.   Pieter van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 apr 18631003, ovl. te Rotterdam op 24 okt 1952, volgt XIIe

XIi.   DaniŽl van der Kooij, zn. van Jacob Paulusz van der Kooij (Xd) en Alida van der Enden, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 23 dec 1841497, ovl. te Overschie op 27 mei 1926, tr. te Hof van Delft op 30 apr 18731004 met Neeltje van den Berg, dr. van Leendert van den Berg en Adeweij Overvoorde, geb. te Hof van Delft op 4 okt 18451005, ovl. te Overschie op 22 okt 1917. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Marinus van der Kooij, geb. te Overschie op 10 jan 1886, ovl. te Rotterdam op 12 jan 19321006, volgt XIIf

XIj.   Marinus van der Kooij, zn. van Jacob Paulusz van der Kooij (Xd) en Alida van der Enden, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 9 mei 1850, ovl. te Overschie op 1 apr 1929498, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 20 sep 18781007 met Petronella Hoogendam, dr. van Pieter Hoogendam en Jacoba van Vliet, geb. te Vlaardingen op 1 aug 18591008, ovl. te Rotterdam op 4 okt 1923. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Alida van der Kooij, geb. te Overschie op 18 aug 1879, ovl. te Rotterdam op 20 jan 1943, volgt XIIg
  2.  Jacob van der Kooij, geb. te Overschie op 13 sep 1890, ovl. te Rotterdam op 6 jun 1978, volgt XIIh

XIk.   Alida van der Kooij, dr. van Jacob Paulusz van der Kooij (Xd) en Alida van der Enden, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 12 okt 1851501, ovl. te Kethel en Spaland op 6 mei 1940499,500, tr. te Overschie op 26 apr 18721009 met Willem Poot, zn. van Simon Poot en Catharina van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 10 jul 18481010, bouwman, ovl. te Kethel en Spaland op 25 mei 19311011
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Catharina Poot, geb. te Kethel en Spaland op 8 mrt 18741012, ovl. te Kethel en Spaland op 15 apr 19061013, tr. te Kethel en Spaland op 28 apr 18991014 met Laurens Bijl, zn. van Laurens Bijl en Leentje Poot, geb. te Kethel en Spaland op 15 aug 18701015, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jan 19201016, (Laurens tr. (2) te Kethel en Spaland op 23 okt 19071017 met Cornelia Korpershoek, dr. van Pieter Korpershoek en Adriana van Schie.). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.   Alida Poot, geb. te Kethel en Spaland op 27 apr 18751019, ovl. te Zeist op 27 aug 19671020, begr. 1021, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 18981022 met Dirk Pieter Oosthoek, zn. van Johannes Oosthoek en Maria Hoogendam, geb. te Hillegersberg op 20 mrt 1875, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 11 feb 19511023, begr. 1021. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.   Leentje Maria Poot, geb. te Kethel en Spaland op 10 jan 18791024, ovl. te Kethel en Spaland op 11 jul 18811025
  4.   Leentje Maria Poot, geb. te Kethel en Spaland op 4 mrt 18821026, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 16 sep 1918, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 19041027 met Maarten Arie van der Sar, zn. van Arij van der Sar en Maartje Doelman, geb. te Maasland op 7 apr 18801028, (Maarten Arie tr. (2) te Pijnacker op 31 aug 19211029 met Alida Bregman, dr. van Pieter Bregman en Cornelia van der Kooij (XIl).). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  5.   Simon Jacob Poot, geb. te Kethel en Spaland op 8 dec 18841030, veehouder, ovl. te Schiedam op 19 nov 19661031, begr. te Kethel, tr. te Kethel en Spaland op 13 okt 19091032 met Urmiena Cornelia van der Eijk, dr. van Dirk van der Eijk en Neeltje Pietje Rodenburg, geb. te Kethel en Spaland op 20 nov 18871033, ovl. te Schiedam op 10 nov 1968, begr. te Kethel1031. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.   Wilhelmina Poot1035, geb. te Kethel en Spaland op 1 dec 18881034, ovl. te Schiedam op 11 feb 1980, tr. te Kethel en Spaland op 4 jun 19191036 met Paulus Hoogerbrugge1038, zn. van Pieter Hoogerbrugge en Adriana Rodenburg, geb. te Kethel en Spaland op 17 aug 18881037, veehouder, ovl. te Schiedam op 18 apr 1979. Uit dit huwelijk geen kinderen. 



XIl.   Cornelia van der Kooij, dr. van Jacob Paulusz van der Kooij (Xd) en Alida van der Enden, geb. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 16 feb 1853502, ovl. te Pijnacker op 24 sep 1906503, tr. te Vrijenban op 12 aug 18741039 met Pieter Bregman, zn. van Johannes Bregman en Adriana Sonneveld, geb. te Vrijenban op 25 mrt 18521040, ovl. te Pijnacker op 15 aug 19231041
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.  Alida Bregman, geb. te Voorburg op 25 apr 1882, tr. met Maarten Arie van der Sar, zn. van Arij van der Sar en Maartje Doelman (zie XIk). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelis Bregman1042, geb. te Stompwijk op 1 feb 1888, landbouwer, veehouder, ovl. te Gouderak op 27 dec 1971, tr. (1) te Vrijenban op 16 apr 19131043 met Paulina Poot, dr. van Adrianus Poot en Jacoba Willemina Engelaan, geb. te Kethel en Spaland op 6 sep 18921044, ovl. te Pijnacker op 8 sep 19141045. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) te Pijnacker op 1 mei 19181046 met Adriana Poot1047, dr. van Adrianus Poot en Jacoba Willemina Engelaan, geb. te Vrijenban op 21 feb 18941048, ovl. te Gouderak op 21 feb 1984. Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder. 
  3.   Aaltje Willemijntje Bregman, geb. te Pijnacker op 25 nov 18941049, ovl. te Berkel op 5 apr 1950, tr. te Pijnacker op 20 okt 19261050 met Aldert van der Spek, zn. van Johannes van der Spek en Sophia Uitdenbogert, geb. te Berkel en Rodenrijs op 2 mei 1899, ovl. op 9 mrt 1987, begr. te Berkel en Rodenrijs. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIm.   Abraham van der Kooij, zn. van Pieter van der Kooij (Xe) en Johanna Klapwijk, geb. te Hof van Delft op 22 feb 1843507, ovl. te Delft op 23 feb 1923506, tr. te Vrijenban op 19 apr 18651051 met Jacoba van den Bos, dr. van Dirk van der Bos en Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 19 mei 18391052, ovl. te Vrijenban op 12 jan 18831053
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Johanna van der Kooij, geb. te Delft op 2 feb 18681055, ovl. te Loosduinen op 24 okt 19121054, volgt XIIi

XIn.   Maria van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (Xe) en Johanna Klapwijk, geb. te Hof van Delft op 22 feb 1843509, ovl. te Delft op 11 sep 1931508, tr. te Delft op 29 apr 18681056 met Pieter Lugtigheid, zn. van Philippus Lugtigheid en Dirkje van den Berg, geb. te Delft op 21 nov 18321057, ovl. te Delft op 8 jun 19111058
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Johanna Lugtigheid, geb. te Delft op 21 aug 18701059, ovl. op 9 apr 1951, begr. te Schipluiden, tr. te Delft op 1 mei 18951060 met Simon van den Berg, zn. van Arij van den Berg en Leentje van der Kooij (XIab), geb. te Delft op 16 mei 18711061, ovl. te Schipluiden op 3 nov 1947. Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 

XIo.   Marinus Pietersz van der Kooij, zn. van Pieter van der Kooij (Xe) en Johanna Klapwijk, geb. te Hof van Delft op 6 aug 1847510, bouwman, ovl. te Schipluiden op 14 nov 1921, tr. te Overschie op 18 apr 18741063 met Alida Poot, dr. van Simon Poot en Adriana Boogaard, geb. te Overschie op 30 mei 1853, ovl. te Tietjerksteradeel op 23 apr 1939. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Pieter van der Kooij, geb. te Overschie op 18 aug 1875, ovl. te Leeuwarden op 29 mrt 1941, tr. te Schipluiden op 28 okt 1908 met Christina Margaretha Bontenbal, dr. van Dirk Bontenbal en Geertruida Jacoba de Jong, geb. te Hof van Delft op 3 jul 18741065, ovl. te Reeuwijk op 20 mrt 1918. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Simon van der Kooij, geb. te Overschie op 19 jul 1876, ovl. te Overschie op 6 sep 1876. 
  3.   Johanna van der Kooij, geb. te Overschie op 10 nov 1877, ovl. te Schipluiden op 28 okt 1918, tr. te Schipluiden op 25 nov 1896 met Ambrosius Bontenbal, zn. van Dirk Bontenbal en Geertruida Jacoba de Jong, geb. te Hof van Delft op 14 jan 18681067, timmerman, ovl. te Schipluiden op 25 mei 1937. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Adriana van der Kooij, geb. te Overschie op 16 feb 1879, ovl. te Overschie op 11 apr 1880. 
  5.  Alida van der Kooij, geb. te Overschie op 24 apr 1880, ovl. te Overschie op 10 aug 1881. 
  6.   Simeon van der Kooij, geb. te Vrijenban op 13 okt 18851068, ovl. te Vrijenban op 21 dec 18851069
  7.   Adriana van der Kooij, geb. te Vrijenban op 28 jan 18871070, ovl. te Schipluiden op 31 dec 1922. 
  8.   Maria van der Kooij, geb. te Vrijenban op 3 jun 18881071, ovl. te Vrijenban op 3 sep 18881072
  9.   Simon van der Kooij, geb. te Vrijenban op 26 jul 18891073, ovl. te Vrijenban op 13 okt 18891074
  10.   Simon van der Kooij, geb. te Vrijenban op 6 feb 18911076, ovl. te Delft op 4 mrt 18921075
  11.  Doodgeb. zoon van der Kooij, geb. te Schipluiden op 17 nov 1893. 
  12.  Alida van der Kooij, geb. te Schipluiden op 7 jan 1895, ovl. te Goes op 22 jan 1988, tr. te Goes op 23 jan 1946 met Elias van der Zee, geb. te Wymbritseradeel op 15 okt 1889, ovl. te Goes op 24 nov 1968. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIp.   Abraham van der Kooij, zn. van Jacob Simonsz van der Kooij (Xh) en Anna Leeflang, geb. te Voorburg op 11 sep 1821, ovl. te Vlaardingen op 30 sep 1899567, tr. (1) te Vlaardingen op 7 mei 18561077 met Johanna van Zanten, dr. van David van Santen en Cornelia Voorbach, geb. te Vlaardingen op 2 aug 18261078, ovl. te Vlaardingen op 18 mei 18671079
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Antje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 10 feb 18571080, ovl. te Vlaardingen op 27 dec 19341081, volgt XIIj
   Abraham van der Kooij, tr. (2) te Vlaardingen op 29 apr 18681082 met Jakoba Bakker, dr. van Jacob Bakker en Sara Drop, geb. te Vlaardingen op 20 feb 18351083, ovl. te Vlaardingen op 14 mei 18881084
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Katherina van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 27 mei 18711085, ovl. te Vlaardingen op 25 nov 19361086, volgt XIIk

XIq.  Simon van der Kooij, zn. van Jacob Simonsz van der Kooij (Xh) en Anna Leeflang, geb. te Voorburg op 13 aug 1823, ovl. te Vlaardingen op 18 okt 1908, tr. te Maasland op 3 feb 1854 met Mensje van der Mark, geb. te Maasland op 6 okt 1829, ovl. te Vlaardingen op 3 jun 1856. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Maasland op 28 feb 18541088, ovl. te Rotterdam op 17 dec 1925, volgt XIIl

XIr.   Simon van der Kooij, zn. van Jacobus Simonsz van der Kooij (Xi) en Maartje van der Spek, geb. te Maasland op 1 aug 1830573, veehouder op Middenhof in Zuidbuurt, ovl. te Maassluis op 10 mei 1916575,574, begr. te Maasland575, tr. te Maasland op 30 aug 18501089 met Jaapje Zeelenberg, dr. van Jochem Zeelenberg en Liedewij van Leerdam, geb. te 's-Gravenzande op 20 dec 18271090, ovl. te Maasland op 16 jul 1901575,1091, begr. te Maasland575
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Maartje van der Kooij, geb. te Maasland op 7 jun 18521092, ovl. te Rotterdam op 6 apr 1931, tr. te Maasland op 26 apr 18721093 met Nicolaas van Vliet, zn. van Klaas van Vliet en Annetje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 12 sep 18471094. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 17 mei 18641095, ovl. te Maassluis op 8 jun 19021096, tr. te Maasland op 13 apr 18831097 met Cornelis van den Berg, zn. van Jacob van den Berg en Huibertje van der Sluis, geb. te Maasland op 16 jan 18631098, bouwman te Hillegersberg, ovl. te Vlaardingen op 5 jan 19441099. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 27 okt 18681100, ovl. te Maasland op 15 jul 19531102,1101, volgt XIIm



XIs.   Dirkje van der Kooij, dr. van Arie van der Kooij (Xk) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jul 1827598, ovl. te Schiedam op 12 jun 1884599, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 1854769 met Jan van den Berg, zn. van Willem van den Berg en Krijntje Jacobsdr van der Kooij (Xs). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.   Neeltje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 13 mrt 18571103, ovl. te Overschie op 15 mrt 1934, tr. te Schiedam op 24 mrt 18801104 met Cornelis van der Does, zn. van Jan van der Does en Adriana Kleijwegt, geb. te Overschie op 20 okt 1853, ovl. te Overschie op 27 sep 1912. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

XIt.   Arie van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (Xk) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 okt 1835605, ovl. te Overschie op 7 okt 1925, tr. te Kethel en Spaland op 10 mei 1861776 met Martijntje van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Krijntje Jacobsdr van der Kooij (Xs). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Willem van der Kooij, geb. te Overschie op 11 aug 1865, ovl. te Delft op 25 aug 19161105, volgt XIIn

XIu.   Martinus van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (Xk) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 sep 1838615, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 1892616, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 18671106 met Maartje van der Ende, dr. van Jacob van der Ende en Pietertje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 sep 18421107, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 18821108
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Arij van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 26 mei 18671109, ovl. te Vlaardingen op 6 mei 18701110
  2.   Jakob (Jacob) van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 20 jan 18701111, koopman, ovl. te Vlaardingen op 13 apr 19051112, tr. te Pijnacker op 27 apr 18941113 met Petronella Rodenburg, dr. van Arij Rodenburg en Pieternella Olieman, geb. te Pijnacker op 12 okt 18701114, ovl. te Pijnacker op 5 mrt 19231115. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Neeltje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 12 jul 18711116, ovl. te Rotterdam op 17 dec 1931, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 apr 18931117 met Jan Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn en Maria van der Eijk, geb. te Kethel en Spaland op 5 jul 18701118, melkhandelaar, ovl. te Rotterdam op 5 jan 1943, (Jan tr. (2) te Rotterdam op 25 jun 1941 met Adriana Verkade, dr. van Pieter Verkade en Maria Dijkshoorn.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIv.   Trijntje van der Kooij, dr. van Arie van der Kooij (Xk) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 sep 1841617, ovl. te Overschie op 9 mrt 1870, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 6 apr 18641120 met Wijnand Hoogerbrugge, zn. van Leendert Hoogerbrugge en Anna Bree, geb. te Overschie op 19 apr 1829, ovl. te Overschie op 13 okt 1904, (Wijnand tr. (1) te Vrijenban op 17 mei 18561121 met Mensje Hogervorst, dr. van Johannes Martinus Hogervorst en Lena van der Ende.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Leendert Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 23 feb 1865, ovl. te Overschie op 24 apr 1940, tr. te Overschie op 25 apr 18891123 met Anna Hoogerbrugge, dr. van Leendert Hoogerbrugge en Mensje van Schie, geb. te Overschie op 9 mrt 1868, ovl. te Rotterdam op 17 jun 1947. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Arie Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 21 mei 1866, ovl. te Overschie op 18 jan 1909, tr. met Johanna van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIm) en Jacoba van den Bos (zie XIIi). Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  3.   Neeltje Anna Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 19 dec 1867, ovl. te Delft op 10 dec 19501125, tr. met Willem van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (XIt) en Martijntje van den Berg (zie XIIn). Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder. 

XIw.   Trijntje van der Kooij (XIw), dr. van Pieter van der Kooij (Xl) en Jannetje Poot, geb. te Maasland op 25 feb 1831632, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1890633, tr. te Maasland op 13 apr 1855994 met GabriŽl van der Kooij (zie XIh). 

XIx.   Jacob van der Kooij, zn. van Philippus Jacobs van der Kooij (Xp) en Martijntje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 mei 1822706, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jan 1899705, tr. te Berkel en Rodenrijs op 26 apr 18501127 met Hilletje Molenaar, dr. van Izaak Molenaar en Pleuntje de Hoog, geb. te Berkel en Rodenrijs op 6 jan 1826, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 okt 18901128
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Apolonia van der Kooij, tr. met Simon van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) en Maartje Poot. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

XIy.   Jan van der Kooij, zn. van Philippus Jacobs van der Kooij (Xp) en Martijntje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1825707, ovl. te Overschie op 5 okt 1905, tr. te Delft op 26 apr 18541129 met Anna van den Berg, dr. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Delft op 17 okt 18331130, ovl. te Overschie op 25 feb 1876. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.   Ariaantje van der Kooij, geb. te Maasland op 5 feb 18551131, ovl. te Rotterdam op 7 mrt 1932, volgt XIIo
  2.  Arend van der Kooij, geb. te Overschie op 28 apr 1860, ovl. te Overschie op 8 mrt 1914, volgt XIIp

XIz.   Kornelia (Cornelia) van der Kooij, dr. van Philippus Jacobs van der Kooij (Xp) en Martijntje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jul 1827708, ovl. te Delft op 4 jan 1897709, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 18501132 met Jan van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 5 dec 18251134, ovl. te Delft op 23 aug 19071133
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.  Adriaantje van den Berg, tr. met Hugo van Woerden, zn. van IJsbrand van Woerden en Mensje van der Kooij (XIa). Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  2.   Jacob van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 6 jan 1859, ovl. te Delft op 8 feb 19481135, tr. met Jaapje van der Kooij, dr. van Pleun van der Kooij (Xz) en Martijntje Kostering (zie XIao). Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.   Martijntje van den Berg, geb. te Hof van Delft op 15 sep 18601137, ovl. te Schiebroek op 22 feb 1936, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 18831138 met Willem Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn en Jannetje Man in 't Veld, geb. te Kethel en Spaland op 2 apr 18611139, veehouder, ovl. te Schiebroek op 2 aug 1936. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  4.   Simon van den Berg, geb. te Hof van Delft op 22 nov 18641140, ovl. te Benthuizen op 31 dec 1939, tr. te Zegwaart op 30 okt 1889 met Catharina van der Eijk, dr. van Arie van der Eijk en Christina Kostering, geb. te Zegwaart op 4 jun 1867. Uit dit huwelijk een dochter. 
  5.   Neeltje van den Berg, geb. te Hof van Delft op 1 okt 18671141, ovl. te Hof van Delft op 13 mrt 18701142

XIaa.   Jacob van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) en Maartje Poot, geb. te Sint Maartensregt op 29 sep 1835721, ovl. te Maasland op 15 jan 1915722, tr. te Kethel en Spaland op 28 apr 1866774 met Jacoba van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Krijntje Jacobsdr van der Kooij (Xs). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 12 aug 18711143, ovl. te Maasland op 25 mei 19031144, volgt XIIq

XIab.   Leentje van der Kooij, dr. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) en Maartje Poot, geb. te Sint Maartensregt op 17 aug 1844742, ovl. te Hof van Delft op 9 okt 1916743, tr. te Schipluiden op 24 apr 18681145 met Arij van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Delft op 24 apr 18401146, ovl. te Hof van Delft op 3 dec 19171147
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.   Arend van den Berg, geb. te Delft op 27 feb 18691148, ovl. te Alphen a/d Rijn op 24 mei 1947, tr. te Rozenburg op 28 apr 18921149 met Marijtje Barendregt, dr. van Arij Barendregt en Meinsje Qualm, geb. te Rozenburg op 3 mrt 1869, ovl. te Alphen a/d Rijn op 22 mei 1952. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Doodgeb. zoon van den Berg, geb. te Delft op 21 dec 18691150
  3.  Simon van den Berg, tr. met Johanna Lugtigheid, dr. van Pieter Lugtigheid en Maria van der Kooij (XIn). Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 
  4.   Johannes van den Berg, geb. te Delft op 21 mei 18721151, ovl. te Delft op 27 dec 18891152
  5.   Jacobus van den Berg, geb. te Delft op 25 jun 18731153, tr. te Hof van Delft op 28 okt 18961154 met Krijntje van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Adriana van den Berg, geb. te Rijswijk op 23 aug 1872. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Pieter van den Berg, geb. te Delft op 3 jul 18741155, ovl. te Delft op 8 nov 18741156
  7.   Martinus Adrianus van den Berg, geb. te Delft op 17 jul 18761157, kaashandelaar, ovl. te Delft op 27 feb 19611158, tr. met Johanna van Berkel, ovl. na 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Adrianus Martinus van den Berg, geb. te Delft op 26 aug 18771159, ovl. op 8 mei 1963, begr. te Woerden, tr. (1) te Amsterdam op 5 apr 1906 met Hermina Jacoba Alida Wachtels, dr. van Cornelis Wilhelm Wachtels en Alida Buddingh, geb. te Amsterdam op 11 jun 1882, ovl. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 27 jul 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Vreeswijk op 28 sep 1926 met Grietje Goede, dr. van Cornelis Goede en Neeltje de Jong, geb. te Landsmeer op 26 feb 1882, ovl. op 19 jul 1962, begr. te Woerden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Maartje Adriana van den Berg, geb. te Delft op 10 okt 18781160, ovl. te Delft op 26 nov 19431161, tr. te Delft op 30 apr 19021162 met Arie van der Knaap, zn. van Arend van der Knaap en Neeltje Kaalisvaart, geb. te Maasland op 24 mrt 18801163, ovl. te Maasland op 6 jan 19351164. Uit dit huwelijk een zoon. 
  10.   Pieter van den Berg, geb. te Delft op 11 nov 18791165, ovl. te Delft op 15 jun 18801166
  11.   Willem Pieter van den Berg, geb. te Delft op 27 nov 18801167, ovl. te Delft op 7 mrt 19571168
  12.   Adriana Cornelia van den Berg, geb. te Delft op 18 mrt 18821169, ovl. te Delft op 10 jun 18831170
  13.   Cornelis Pieter van den Berg, geb. te Delft op 22 mei 18841171
  14.   Adriana Anna van den Berg, geb. te Delft op 26 mrt 18861172, ovl. te Delft op 1 feb 19631173



XIac.   Pieter van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) en Maartje Poot, geb. te Sint Maartensregt op 20 jun 1847746, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 12 nov 1919747, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 feb 18931174 met Sara Dijkshoorn, dr. van Ridder Dijkshoorn en Jaantje Zegwaard, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 feb 18621175, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 jul 19001176, (Sara tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 16 apr 18861177 met Jan Beekenkamp, zn. van Govert Beekenkamp en Klazina van der Wel.). 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Maartje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 mei 18961180, ovl. te Vlaardingen op 27 apr 19631181, tr. te Vlaardingen op 7 jan 19201182 met Bonefaas Broek, zn. van Aart Broek en Johanna Rodenburg, geb. te Vlaardingen op 23 feb 18941183, ovl. te Vlaardingen op 8 aug 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Doodgeb. dochter van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 mei 18961184
  3.   Jaantje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 mrt 18981185, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 sep 19141186

XIad.   Jacob van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) en Maartje Poot, geb. te Sint Maartensregt op 12 jan 1850752, veehouder, ovl. te Schipluiden op 28 sep 1933, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 18831187 met Petronella van Vliet, dr. van Teunis van Vliet en Catharina Maan, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 jun 18601189, ovl. te Maasland op 30 mrt 19291188
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Simon van der Kooij, geb. te Schipluiden op 29 jan 1890, ovl. te Schipluiden op 22 jul 1983, volgt XIIr



XIae.   Jacob van der Kooij, zn. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) en Meinsje van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mrt 1828757, bouwman, ovl. te Kethel en Spaland op 5 dec 1874758, tr. te Kethel en Spaland op 25 apr 1851771 met Neeltje van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Krijntje Jacobsdr van der Kooij (Xs). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Meinsje van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 6 feb 18551191, ovl. te Delft op 29 feb 19121192,1193, volgt XIIs

XIaf.   Abraham van der Kooij, zn. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) en Meinsje van der Ende, geb. te Maasland op 10 jun 1829759, ovl. te Kethel en Spaland op 7 jan 1892760, tr. te Maasland op 25 apr 18571194 met Adriaantje van Dorp, dr. van Gerrit Bos van Dorp en Teuntje Cornelisse Breederveld, geb. te Maasland op 10 mrt 18331195, ovl. te Schipluiden op 29 jul 1911. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Mensje van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 13 feb 18581196, ovl. te Alphen a/d Rijn op 26 mrt 1934, volgt XIIt
  2.   Teuntje van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 14 mei 18591197, ovl. te Kethel en Spaland op 6 nov 19391198, volgt XIIu
  3.   Gerrit van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 31 jan 18651199, ovl. te Schipluiden op 13 jul 1937, volgt XIIv

XIag.   Maartje van der Kooij, dr. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) en Meinsje van der Ende, geb. te Maasland op 24 feb 1833761, ovl. te Benthuizen op 17 feb 1906, tr. te Maasland op 21 okt 18531200 met Pieter van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 5 sep 18271201, ovl. te Benthuizen op 24 aug 1906. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Adriaantje van den Berg, geb. te Maasland op 25 feb 18541202, ovl. te Benthuizen op 18 jan 1946, tr. te Benthuizen op 2 mei 18791203 met Willem Erkelens, zn. van Hendrik Erkelens en Emmetje Vonk, geb. te Mijdrecht op 20 jan 1851. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIah.   Cornelia van der Kooij, dr. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) en Meinsje van der Ende, geb. te Maasland op 1 nov 1834763, ovl. te Maasland op 23 sep 1894762, tr. te Maasland op 1 mei 18631204 met Jacob van der Wel, zn. van Cornelis van der Wel en Grietje van der Eijk, geb. te 's-Gravenzande op 28 mei 18381206, ovl. te Maasland op 29 mrt 19201205
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Margaretha van der Wel, geb. te Maasland op 10 apr 18641207, ovl. te Maasland op 13 feb 1946, tr. te Maasland op 26 apr 18891209 met Jacob Doelman, zn. van Jan Doelman en Adriana van Vliet, geb. te Maasland op 2 feb 18641210, veehouder, ovl. te Maasland op 11 nov 19291211. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.   Mensje van der Wel, geb. te Maasland op 14 feb 18691212, ovl. te Maasland op 29 dec 19541213, tr. te Maasland op 3 mei 18951214 met Leendert Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn en Aaltje van Woerden, geb. te Maasland op 1 apr 18671215, ovl. te Maasland op 30 jul 19451217. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  3.   Pieter van der Wel, geb. te Maasland op 15 nov 18731218, ovl. op 9 jul 1960, begr. te Maasland, tr. te Maasland op 27 apr 19061219 met Johanna van Vliet, dr. van Willem van Vliet en Elisabeth van den Dool, geb. te Maasland op 3 sep 18761220, ovl. op 10 aug 1954, begr. te Maasland. Uit dit huwelijk geen kinderen. 



XIai.   Geertje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) en Trijntje van den Akker, geb. te Hof van Delft op 8 jun 1821782, ovl. te Hof van Delft op 14 okt 1858783, tr. te Hof van Delft op 5 mei 18471221 met Johan Heinrich van der Heide, zn. van Gerd van der Heide en Maria Aleid Sundeup, geb. te Freren[Deu] op 25 aug 1818, ovl. te Delft op 24 feb 18911222
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelis van der Heide, tr. met Pietje Dijkxhoorn, dr. van Arij Dijkxhoorn en Geertruida van der Kooij (Xy). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Gerritje van der Heijde, geb. te Hof van Delft op 29 nov 18521223, ovl. te Pijnacker op 15 feb 19221224, tr. te Delft op 2 feb 18761225 met Arent Sonneveld, zn. van Pieter Sonneveld en Huibertje Sprong, geb. te Delft op 2 okt 18431226, ovl. te Pijnacker op 1 mei 19351227. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIaj.   Pieternelletje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) en Trijntje van den Akker, geb. te Schipluiden op 23 sep 1824784, ovl. te Rijswijk op 30 dec 1865785, tr. te Vrijenban op 9 dec 18571228 met Martinus Neleman (Neeleman), zn. van Arij Neeleman en Aafje van Schie, geb. te Vrijenban op 27 mrt 18251230, ovl. te Delft op 5 jun 19131229, (Martinus tr. (1) met Dirkje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) en Trijntje van den Akker (zie XIak)), (Martinus tr. (3) te Vrijenban op 6 mrt 18671232 met Neeltje Kleijwegt, dr. van Jan Kleijwegt en Dievertje Zonneveld.), (Martinus tr. (4) te Delft op 14 okt 18961235 met Cornelia Bijsterveld, dr. van Arie Bijsterveld en Caatje Roos.). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Arie Neeleman, geb. te Rijswijk op 14 dec 1858, ovl. te Rijswijk op 24 jan 1859. 
  2.  Aafje Neeleman, geb. te Rijswijk op 4 apr 1860, ovl. te Rijswijk op 19 mei 1860. 
  3.  Aafje Catharina Neeleman, geb. te Rijswijk op 30 apr 1861, ovl. te Rijswijk op 10 mei 1863. 
  4.  Arie Cornelis Neeleman, geb. te Rijswijk op 16 apr 1863, ovl. te Rijswijk op 1 okt 1863. 
  5.   Arie Cornelis Neeleman, geb. te Rijswijk op 19 jul 1864, ovl. te Delft op 5 mei 19351237, tr. te Vrijenban op 27 apr 18921238 met Jaapje de Raadt, dr. van Pleun de Raadt en Anna Huisman, geb. te Overschie op 5 mrt 1862, ovl. te Delft op 6 jun 19341239. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

XIak.   Dirkje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) en Trijntje van den Akker, geb. te Schipluiden op 22 mrt 1828786, ovl. te Rijswijk op 11 mei 1857787, tr. te Abtsregt op 27 apr 18531231 met Martinus Neleman, zn. van Arij Neeleman en Aafje van Schie (zie XIaj). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Arie Neeleman, geb. te Delft op 20 jan 18541240, ovl. te Delft op 18 feb 18541241
  2.   Cornelis Neeleman, geb. te Delft op 24 mei 18551242, melkhandelaar, ovl. te Delft op 18 aug 19361243, tr. te Vrijenban op 5 jun 18781244 met Klazina Dijkshoorn, dr. van Hendrik Dijkshoorn en Magteltje van der Toolen, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jul 18521245, ovl. te Delft op 16 aug 19451246. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.   Doodgeb. kind Neeleman, geb. te Rijswijk op 9 mei 18571247



XIal.   Lijntje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) en Lijntje Lagendijk, geb. te Hof van Delft op 11 dec 1841790, ovl. te De Lier op 25 apr 1906, tr. te Hof van Delft op 6 jun 18621248 met Mourits Hanemaaijer, zn. van Jacob Hanemaijer en Stijntje van der Eijk, geb. te De Lier op 23 jul 18341249, ovl. te De Lier op 11 feb 1919. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Christina Lina Hanemaaijer, geb. te Hof van Delft op 7 sep 18711250, ovl. vermoedelijk te Schipluiden op 25 mrt 1953, tr. te De Lier op 23 apr 1897 met Bertus Cornelis Ruijsbroek, zn. van Machiel Ruijsbroek en Maartje Vrijenhoek, geb. te Schipluiden op 24 feb 18721252, timmermansknecht, ovl. te Schipluiden op 6 okt 1954. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.   Jacobus Nicolaas Hanemaaijer, geb. te Hof van Delft op 25 sep 18811253, ovl. te Wateringen op 21 dec 1952, tr. te De Lier op 17 mei 1912 met Elizabeth van der Spek, dr. van Dirk van der Spek en Goserina Tuk, geb. te De Lier op 13 dec 18861254, ovl. na 1952. Uit dit huwelijk een dochter. 



XIam.   Dirk van der Kooij, zn. van Jacob Dirksz van der Kooij (Xw) en Trijntje Sonneveld, geb. te Vrijenban op 23 apr 1830, ovl. te Vrijenban op 17 okt 1902, tr. te Pijnacker op 16 sep 1854 met Maria Camfferman, dr. van Pieter Camfferman en Antje Valk, geb. te De Lier op 8 mrt 18281255, ovl. te Vrijenban op 25 sep 1898. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Jan van der Kooij, geb. te Vrijenban op 26 sep 18641256, tuinder, ovl. te Pijnacker op 27 jun 19311257, tr. te Vrijenban op 21 mei 18901258 met Anna Petronella (Anna Pieternella) Neeleman, dr. van Cornelis Neeleman en Anna Frederika Vincke, geb. te Berkel en Rodenrijs op 8 okt 1863, ovl. te Pijnacker op 25 jun 1942. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIan.   Antje van der Kooij, dr. van Jacob Dirksz van der Kooij (Xw) en Trijntje Sonneveld, geb. te Vrijenban op 15 dec 1849802, ovl. te Overschie op 8 mei 1929, tr. te Pijnacker op 23 mei 18741259 met Hendrik Zeelenberg, zn. van Cornelis Zeelenberg en Magdalena Varekamp, geb. te 's-Gravenzande op 27 jul 1849, ovl. te Overschie op 9 feb 1936. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Dirk Zeelenberg, geb. te Kethel en Spaland op 14 apr 18801260, ovl. te Rotterdam op 25 jan 1947, tr. te Kethel en Spaland op 15 nov 19231261 met Johanna Cornelia Neeleman, dr. van Jacob Neeleman en Cornelia Smit, geb. te Hof van Delft op 24 jul 18771262, ovl. te Rotterdam op 11 mei 1951, (Johanna Cornelia tr. (1) te Delft op 27 dec 18991263 met Cornelis Ouwendijk, zn. van Willem Ouwendijk en Bastiaantje van Schie.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIao.   Jaapje van der Kooij, dr. van Pleun van der Kooij (Xz) en Martijntje Kostering, geb. te Vrijenban op 14 mrt 1860845, ovl. te Delft op 12 jan 1923846, tr. te Vrijenban op 27 apr 18811136 met Jacob van den Berg, zn. van Jan van den Berg en Kornelia van der Kooij (XIz). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Martijntje Maria van den Berg, geb. te Vrijenban op 9 feb 18831264, tr. te Vrijenban op 27 apr 19101265 met Cornelis van Leeuwen, zn. van Pieter van Leeuwen en Engeltje van der Wel, geb. te Schipluiden op 16 feb 1883. Uit dit huwelijk een zoon. 

XIap.   Paulina van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (Xab) en Elizabeth van der Spek, geb. te Pijnacker op 11 jul 1851863, ovl. te Maassluis op 3 nov 1915864, tr. te Pijnacker op 2 jun 18771266 met Cornelis Poot, zn. van Maarten Poot en Jacoba van der Lelij, geb. te Zouteveen op 8 aug 18461267, melkverkoper, ovl. te Maassluis op 23 okt 19091268
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.   Jacoba Poot, geb. te Maassluis op 12 mei 18781269, ovl. te Maassluis op 28 mei 18781270
  2.   Pieter Poot1273, geb. te Maassluis op 3 apr 18801271, kuiper, ovl. te Hellevoetsluis op 29 nov 1961, begr. te Nieuw-Helvoet1272, tr. te Brouwershaven op 29 aug 19061274 met Maria Constantia Vermaat, dr. van Arie Vermaat en Adriana de Meijer, geb. te Brouwershaven op 28 jan 1877, ovl. te Leiden op 28 mei 1967, begr. te Nieuw-Helvoet1272. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.   Maarten Poot, geb. te Maassluis op 13 jun 18821275, ovl. te Maassluis op 26 okt 18821276
  4.   Maarten Poot, geb. te Maassluis op 1 aug 18831277, ovl. te Maassluis op 11 nov 18831278
  5.   Elisabeth Poot, geb. te Maassluis op 5 dec 18841279, ovl. te Maassluis op 6 mrt 18861280
  6.   Elisabeth Poot, geb. te Maassluis op 6 mrt 18861281, werkster, ovl. te Vlaardingen op 8 mei 19631282
  7.   Maarten Poot, geb. te Maassluis op 2 aug 18881283, ovl. te Maassluis op 28 dec 18881284
  8.   Maarten Poot, geb. te Maassluis op 10 jan 18901285, ovl. te Maassluis op 27 mrt 18901286
  9.   Jacoba Poot, geb. te Maassluis op 21 sep 18911287, ovl. te Maassluis op 24 okt 18911288
  10.   Jacoba Poot1290, geb. te Maassluis op 30 sep 18931289, werkster, ovl. te Rockanje op 20 aug 1975. 

XIaq.   Gerrit van der Kooij, zn. van Willem Gerritsz van der Kooij (Xae) en Anna van der Eijk, geb. te Pijnacker op 19 feb 1860876, tuinder en koopman, ovl. te Pijnacker op 27 mrt 1931877, tr. te Vrijenban op 21 dec 1881875 met Magdalena Weerheim, dr. van Cornelis Weerheijm en Pietertje van der Kooij (Xac). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Willem van der Kooij, geb. te Delft op 6 mrt 18861291, ovl. te Pijnacker op 18 nov 19411292, volgt XIIw
  2.   Maria van der Kooij, geb. te Pijnacker op 16 feb 18901293, ovl. te Pijnacker op 9 nov 19701294, volgt XIIx



XIar.   Clazina van der Kooij, dr. van Willem Gerritsz van der Kooij (Xae) en Anna van der Eijk, geb. te Pijnacker op 28 feb 1872891, ovl. te Delft op 26 mei 1955892, tr. te Pijnacker op 1 mrt 18991295 met Cornelis Harteveld, zn. van Cornelis Harteveld en Clasina van der Spek, geb. te Overschie op 22 feb 1870, ovl. te Delft op 25 apr 19501296
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Anna Harteveld, geb. te Delft op 2 mrt 1902, ovl. te Delft op 27 okt 1986, tr. te Delft op 25 apr 1928 met Adriaan Simon Rodenburg, zn. van Simon Rodenburg en Maartje Poot, geb. te 's-Gravenhage op 10 aug 19051297. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelis Harteveld, geb. te Delft op 15 nov 19031298, tr. te Schipluiden op 5 sep 1928 met Hendrina Dijkshoorn, dr. van Hendrik Dijkshoorn en Neeltje Cornelia Groenheijde, geb. te Schipluiden op 26 aug 1904, ovl. te Delft op 9 jun 19951300. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIas.   Arie Jacobus van der Kooij, zn. van Willem Gerritsz van der Kooij (Xae) en Anna van der Eijk, geb. te Pijnacker op 17 dec 1875897, veehouder, ovl. te Rotterdam op 21 jan 1971, tr. te Loosduinen op 25 feb 19031302 met Jacoba Hoogendam, dr. van Maarten Hoogendam en Willemina Beekenkamp, geb. te Loosduinen op 1 okt 18821303, ovl. te Pijnacker op 20 aug 19321304
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Maarten Leendert van der Kooij, geb. te Vrijenban op 24 sep 19061305, ovl. te Vlaardingen op 28 feb 1986, volgt XIIy
  2.   Leendert van der Kooij, geb. te Pijnacker op 21 feb 19081306, ovl. te Rotterdam op 11 dec 1969, volgt XIIz
  3.   Clasina van der Kooij, geb. te Pijnacker op 3 mrt 19131307, ovl. te Schiedam op 16 feb 2007, volgt XIIaa



Generatie XII

XIIa.   Arij van der Kooij, zn. van Johannes van der Kooij (XIb) en Leentje van der Vlugt, geb. te Maasland op 9 mei 1863915, ovl. te Delft op 6 aug 1941916, tr. te Maasland op 7 dec 18881308 met Sara van Dorp, dr. van Cornelis (Kees) van Dorp en Neeltje Zegwaard, geb. te Pijnacker op 6 mrt 18671309, ovl. te Maasland op 21 apr 19351310
 Uit dit huwelijk 17 kinderen, waaronder: 
  1.   Leentje van der Kooij, geb. te Maasland op 10 jun 18891311, ovl. te Amersfoort op 21 nov 19721312, tr. te Maasland op 29 apr 19101313 met Cornelis Buijnink, zn. van Roelof Buijnink en Cornelia Roels, geb. te Maasland op 7 feb 18831314, ovl. te Delft op 6 nov 19251315. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.   Neeltje van der Kooij, geb. te Maasland op 9 jul 18901316, ovl. te Maasland op 3 dec 19841317, tr. (1) te Maasland op 2 jun 19161318 met Leonardus van der Vaart, zn. van Cornelis van der Vaart en Maria Klapwijk, geb. te Rijswijk op 14 aug 1889, ovl. te Pijnacker op 22 mrt 19201319. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Pijnacker op 12 nov 19241320 met Jacob van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (XIIq) en Maria Maan, geb. te Maasland op 7 apr 18961321, ovl. te Maasland op 3 mrt 1964. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.   Cornelis van der Kooij, geb. te Maasland op 15 mei 18931322, ovl. te Vlaardingen op 11 jul 1990, volgt XIIIa
  4.   Petronella van der Kooij, geb. te Maasland op 5 mei 18971323, ovl. te Naaldwijk op 29 aug 1983, tr. te Maasland op 4 apr 1924 met Pieter Doelman, zn. van Jacob Doelman en Margaretha van der Wel, geb. te Maasland op 19 mei 18991325, ovl. te Maasland op 24 sep 1979. Uit dit huwelijk geen kinderen. 



XIIb.   Jannetje van der Kooij, dr. van GabriŽl van der Kooij (XIh) en Trijntje van der Kooij (XIw), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 nov 1855996, ovl. te Maasland op 17 dec 1882995, tr. te Maasland op 16 nov 18771326 met Jan van Berkel, zn. van Adrianus van Berkel en Jannetje Klapwijk, geb. te Maasland op 28 aug 18551327, ovl. te Maasland op 14 sep 19311328, (Jan tr. (2) met Neeltje van der Kooij, dr. van GabriŽl van der Kooij (XIh) en Trijntje van der Kooij (XIw) (zie XIId)). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jannetje van Berkel, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 feb 18781330, ovl. op 31 jan 1976, begr. te Maasdijk1331, tr. te Maasland op 15 nov 19011332 met Paulus van Vliet, zn. van Willem van Vliet en Elisabeth van den Dool, geb. te Maasland op 18 sep 18771333, ovl. op 21 feb 1956, begr. te Maasdijk1331. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   GabriŽl van Berkel, geb. te Maasland op 29 mei 18791334, ovl. te Rotterdam op 2 nov 1946, tr. te Maasland op 26 feb 19041335 met Maria van Vliet, dr. van Willem van Vliet en Elisabeth van den Dool, geb. te Maasland op 17 jan 18811336, ovl. te Rotterdam op 29 dec 1936. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Adrianus van Berkel, geb. te Maasland op 6 jul 18801337
  4.   Trijntje van Berkel, geb. te Maasland op 2 nov 18811338, ovl. te Zierikzee op 1 okt 1961, tr. te Maasland op 22 mei 19081339 met Leendert Bartel Jonker, zn. van Pieter Jonker en Maatje den Boer, geb. te Duivendijke op 5 apr 1875, ovl. te Amsterdam op 16 jul 1954. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Leendert van Berkel, geb. te Maasland op 2 dec 18821340, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 5 mei 19631341, begr. te Maasland1342, tr. te Maasland op 25 apr 19131343 met Jacoba Keijzer, dr. van Jacob Keijzer en Willemina van der Spek, geb. te Maasland op 17 sep 18871344, ovl. te Delft op 15 feb 19791345, begr. te Maasland1346. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder. 



XIIc.   Jakob van der Kooij, zn. van GabriŽl van der Kooij (XIh) en Trijntje van der Kooij (XIw), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 okt 1858997, ovl. te Delft op 15 mei 1934998, tr. te Maasland op 25 apr 18901347 met Neeltje van der Lelij, dr. van Dirk van der Lelij en Cornelia Houwaard, geb. te Maasland op 7 jan 18611348, ovl. te Maasland op 13 jan 1947. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Trijntje van der Kooij, geb. te Maasland op 5 mrt 18911350, ovl. te Rijswijk op 16 jan 1980, tr. te Maasland op 7 jun 19161351 met Hendrik van der Vaart, zn. van Cornelis van der Vaart en Maria Klapwijk, geb. te Rijswijk op 1 jul 1886, ovl. te Delft op 7 jan 19401352. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 20 jun 18941353, ovl. te De Lier op 6 aug 1986, tr. te Maasland op 7 jun 19161354 met Arie Hanemaaijer, zn. van Willem Hanemaaijer en Willemina Disselkoen, geb. te De Lier op 22 mei 1891, ovl. te Delft op 24 jul 19641356. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Neeltje van der Kooij, geb. te Maasland op 17 feb 19021359,1357, ovl. te Maasland op 9 jan 19971359,1358, volgt XIIIb



XIId.   Neeltje van der Kooij, dr. van GabriŽl van der Kooij (XIh) en Trijntje van der Kooij (XIw), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 feb 1860999, ovl. te Maasland op 1 feb 19291000, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 18841329 met Jan van Berkel, zn. van Adrianus van Berkel en Jannetje Klapwijk (zie XIIb). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Jacob van Berkel, geb. te Maasland op 1 apr 18851360
  2.   Magchiel van Berkel1363, geb. te Maasland op 18 mei 18861361, ovl. te Schipluiden op 7 feb 19751362, begr. te Maasland1362, tr. te Maasland op 9 apr 19141364 met Elizabeth Noordam, dr. van Pieter Noordam en Maria Dijkshoorn, geb. te Maasland op 10 apr 18911365, ovl. te Vlaardingen op 18 aug 19661362, begr. te Maasland1362. Uit dit huwelijk 16 kinderen, waaronder. 
  3.   Jannetje van Berkel, geb. te Maasland op 25 sep 18871366
  4.   Adriana van Berkel, geb. te Maasland op 18 okt 18881367, ovl. te Bodegraven op 3 mrt 1978, tr. te Maasland op 30 mrt 19171368 met Pleun Mostert, zn. van Eliza Mostert en Maria Keijzer, geb. te Maasland op 20 jul 18871369, ovl. te Utrecht op 17 jun 1952. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Pieter van Berkel, geb. te Maasland op 13 okt 18901370, ovl. te Naaldwijk op 9 apr 1935, tr. te Maasland op 17 apr 19141371 met Maartje Voogt, dr. van Jan Voogt en Maartje Assenberg, geb. te Rozenburg op 13 dec 1891. Uit dit huwelijk een dochter. 
  6.   Johanna van Berkel, geb. te Maasland op 5 jun 18921372, ovl. op 29 jan 1995, begr. te Rozenburg, tr. te Maasland op 28 mei 19151373 met Krijn Groenewegen, zn. van Johannes Groenewegen en Geertje Rodenburg, geb. te Rozenburg op 24 jun 1887, ovl. te Rotterdam op 19 mrt 1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.   Maria van Berkel, geb. te Maasland op 11 feb 18941374, ovl. te Maasland op 2 nov 18981375
  8.   Jan van Berkel, geb. te Maasland op 4 nov 18951376, ovl. op 21 mrt 1993, begr. te Wenum-Wiesel, tr. te Monster op 28 okt 1920 met Geertje van Holst, dr. van Elisa Bertus van Holst en Teuna de Bruin, geb. te Monster op 5 okt 1897, ovl. op 7 jul 1992, begr. te Wenum-Wiesel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Neeltje van Berkel, geb. te Maasland op 25 mrt 18971377, tr. te Maasland op 9 apr 19201378 met Maarten van den Berg, zn. van Pieter van den Berg en Lidewij Vreugdenhil, geb. te Maasland op 14 sep 18971379. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.   Simeon van Berkel, geb. te Maasland op 11 feb 18991380, ovl. op 17 jul 1979, begr. te Naaldwijk, tr. te Naaldwijk op 27 okt 1926 met Adriana Wilhelmina Vreugdenhil, dr. van Adrianus Vreugdenhil en Antje Cornelia van Velden, geb. te Naaldwijk op 1 jul 1904, ovl. op 8 mei 2002, begr. te Naaldwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.   Johannes van Berkel, geb. te Maasland op 13 okt 19001381

XIIe.   Pieter van der Kooij, zn. van GabriŽl van der Kooij (XIh) en Trijntje van der Kooij (XIw), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 apr 18631003, ovl. te Rotterdam op 24 okt 1952, tr. te Hekelingen op 13 mei 1892 met Dirkje van der Stelt, dr. van Arij van der Stelt en Francijntje Berwers, geb. te Geervliet op 22 okt 1864, ovl. te Schiebroek op 19 jan 1943. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacomina Francina van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 19001382, ovl. te Rotterdam op 24 nov 2000, volgt XIIIc

XIIf.   Marinus van der Kooij, zn. van DaniŽl van der Kooij (XIi) en Neeltje van den Berg, geb. te Overschie op 10 jan 1886, veehouder, ovl. te Rotterdam op 12 jan 19321006, tr. te Overschie op 30 apr 19141383 met Anna van der Kooij, dr. van Arend van der Kooij (XIIp) en Aaltje Voorwinden (zie XIIIg). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Arend van der Kooij, geb. te Vrijenban op 11 apr 1917, ovl. te Schipluiden op 17 sep 1974, tr. te Pijnacker op 26 mrt 1952 met Janna Dijkshoorn, dr. van Nicolaas Dijkshoorn en Janna Fonkert, geb. te Pijnacker op 19 feb 1924, ovl. te Den Hoorn op 12 mrt 20001384. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIg.   Alida van der Kooij, dr. van Marinus van der Kooij (XIj) en Petronella Hoogendam, geb. te Overschie op 18 aug 1879, ovl. te Rotterdam op 20 jan 1943, tr. te Overschie op 23 apr 19031385 met Wouter de Kroes, geb. te Overschie op 29 jun 1879, ovl. te Rotterdam op 29 jan 1944. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Marinus de Kroes, geb. te Overschie op 25 feb 1906, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 21 dec 1976, tr. te Overschie op 8 mei 1930 met Anna van Vliet, dr. van Arie van Vliet en Adriana Poot, geb. te Overschie op 22 jun 1905, ovl. te Rotterdam op 14 jan 1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIh.   Jacob van der Kooij, zn. van Marinus van der Kooij (XIj) en Petronella Hoogendam, geb. te Overschie op 13 sep 1890, veehouder / handelaar in melk en zuivelprodukten, ovl. te Rotterdam op 6 jun 1978, tr. te Overschie op 4 mei 19161386 met Trijntje Hoogerbrugge, dr. van Leendert Hoogerbrugge en Anna Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 29 jul 1893. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Petronella van der Kooij, geb. te Overschie op 18 nov 1923, ovl. te Rotterdam op 7 apr 1980, volgt XIIId

XIIi.   Johanna van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIm) en Jacoba van den Bos, geb. te Delft op 2 feb 18681055, ovl. te Loosduinen op 24 okt 19121054, tr. te Vrijenban op 4 mei 18921124 met Arie Hoogerbrugge, zn. van Wijnand Hoogerbrugge en Trijntje van der Kooij (XIv). 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Trijntje Jacoba Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 20 mrt 1895, tr. te Overschie op 27 mrt 19191387 met Jan van den Berg, zn. van Cornelis van den Berg en Anna Poot, geb. te Overschie op 1 dec 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jacoba Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 23 okt 1897, ovl. te Vlaardingen op 16 sep 1991, begr. te Vlaardingen, tr. te Overschie op 13 mei 1925 met Ridder Doelman, zn. van Pieter Doelman en Cornelia Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 apr 18981388, ovl. te Vlaardingen op 10 jan 1984, begr. te Vlaardingen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIj.   Antje van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIp) en Johanna van Zanten, geb. te Vlaardingen op 10 feb 18571080, ovl. te Vlaardingen op 27 dec 19341081, tr. te Vlaardingen op 21 nov 18771389 met Arij Noordhoek, zn. van Arij Noordhoek en Johanna Drop, geb. te Vlaardingen op 3 feb 18491390, ovl. te Vlaardingen op 27 jan 19281391
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Anna Noordhoek, geb. te Vlaardingen op 31 okt 18851392, tr. te Vlaardingen op 6 mei 19081393 met Maarten Johannes Brouwer, zn. van Pieter Brouwer en Maria Kerkhof, geb. te Vlaardingen op 16 jan 18861394, ovl. te Michigan[Usa] op 13 dec 1967. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Cornelia Noordhoek, geb. te Vlaardingen op 3 sep 18881395, ovl. op 30 dec 1977, begr. te Vlaardingen, tr. te Vlaardingen op 11 okt 19221396 met Pieter van Halewijn, zn. van Pieter van Halewijn en Christina van Leeuwen, geb. te Vlaardingen op 14 mei 18841397, ovl. te Vlaardingen op 16 jul 19511398, begr. te Vlaardingen. Uit dit huwelijk een zoon. 



XIIk.   Katherina van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIp) en Jakoba Bakker, geb. te Vlaardingen op 27 mei 18711085, ovl. te Vlaardingen op 25 nov 19361086, begr. 1087, tr. te Vlaardingen op 16 sep 18961399 met Jakob Dijkshoorn, zn. van Maarten Dijkshoorn en Petronella van der Ende, geb. te Vlaardingen op 13 jan 18711400, ovl. te Vlaardingen op 4 mei 19601401, begr. 1087
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 jul 18971402, ovl. te Vlaardingen op 11 aug 19821403, tr. te Vlaardingen op 25 jun 19241404 met Magdalena Johanna van Hulst1406, dr. van Arie van Hulst en Cornelia de Witte, geb. te Vlaardingen op 20 nov 18981405, ovl. te Gouda op 9 nov 1968. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder. 
  2.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 feb 18991407, ovl. te Rotterdam op 19 mrt 1982, tr. te Vlaardingen op 31 jan 19231408 met Leendert van der Marel, zn. van Jan van der Marel en Maria van der Ende, geb. te Vlaardingen op 19 jan 18991409, winkelier, ovl. te Rotterdam op 18 jan 1947. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 nov 19001410, ovl. op 17 mrt 1992, begr. te Vlaardingen, tr. te Kethel en Spaland op 28 okt 19251411 met Hendrica Maria de Bruijn, dr. van Martinus de Bruijn en Jaabje Noordam, geb. te Kethel en Spaland op 21 feb 18971412, ovl. op 11 mei 19861413, begr. te Vlaardingen. Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder. 
  4.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 sep 19021414, ovl. te Vlaardingen op 10 jul 19771415, begr. 1416, tr. te Vlaardingen op 22 dec 19261417 met Martinus de Bruijn, zn. van Martinus de Bruijn en Jaabje Noordam, geb. te Kethel en Spaland op 4 apr 19021418, pompbediende BPM, ovl. te Vlaardingen op 13 mei 19501419. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Johanna Katherina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 sep 19041420, ovl. te Vlaardingen op 6 dec 1989, tr. te Vlaardingen op 6 jun 19281421, (gesch. te Vlaardingen op 11 jul 1947) met Johannes Boerdam, zn. van Jacobus Boerdam en Antje Oranje, geb. te Vlaardingen op 6 aug 19041422, electriciŽn. sterkstroom monteur, ovl. te 's-Gravenzande op 27 jul 19471424. Uit dit huwelijk een zoon. 
  6.   Adriana Machteld Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 okt 19061425, ovl. na 1961, tr. te Vlaardingen op 4 nov 19311426 met Jacobus Schilder, zn. van Kornelis Schilder en Maria Cornelia Schenk, geb. te Vlaardingen op 1 mrt 19051427, kapper, ovl. te Vlaardingen op 31 okt 19611428. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  7.   Katharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 jan 19081429, ovl. te Delft op 17 jun 19821430, tr. te Vlaardingen op 2 sep 19311431 met Cornelis van der Lee, zn. van Cornelis van der Lee en Cornelia Mooij, geb. te Overschie op 11 jan 1907, koopman, ovl. na 1982. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Machteld Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 17 mrt 19141432, ovl. te Hellevoetsluis op 23 feb 1963, tr. te Zuidland op 8 jun 1939 met Pieter van Meurs, geb. te Zuidland op 1 aug 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 



XIIl.   Jacob van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (XIq) en Mensje van der Mark, geb. te Maasland op 28 feb 18541088, winkelier, ovl. te Rotterdam op 17 dec 1925, tr. te Vlaardingen op 26 mrt 18791433 met Trijntje Bos, dr. van Willem Bos en Maria Maan, geb. te Vlaardingen op 14 nov 1857, ovl. te Rotterdam op 5 nov 1945. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan van der Kooij, geb. te Rotterdam op 20 feb 1902, ovl. te Buchenwald[Deu] op 26 jul 1942, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 21 mei 19311434 met Maartje de Wilt, dr. van Jacob de Wilt en Machteld Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 28 jan 19071435, ovl. te Vlaardingen op 25 feb 1999. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 



XIIm.   Simon van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (XIr) en Jaapje Zeelenberg, geb. te Maasland op 27 okt 18681100, boer op de "Karperhoeve" aan de Langebrug in de Zuidbuurt van Maasland, ovl. te Maasland op 15 jul 19531102,1101, begr. te Maasland1102, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 25 apr 18901436 met Catharina van Vliet, dr. van Teunis van Vliet en Catharina Maan, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 mrt 18701437, ovl. te Maasland1102 op 24 dec 1949, begr. te Maasland1102
 Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder: 
  1.   Huibertje van der Kooij, geb. te Maasland op 20 dec 18991439, ovl. te Maasland op 8 apr 19761440, tr. te Maasland op 16 okt 1924 met Johannes van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (XIIq) en Maria Maan, geb. te Maasland op 13 jul 19001441, ovl. te Maasland op 21 jul 1990. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  2.   Clazina van der Kooij, geb. te Maasland op 15 nov 19041442, ovl. te Zeist op 19 apr 1981, volgt XIIIe
  3.   Anna van der Kooij, geb. te Maasland op 11 feb 19081443, ovl. te De Lier op 2 aug 1996, volgt XIIIf



XIIn.   Willem van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (XIt) en Martijntje van den Berg, geb. te Overschie op 11 aug 1865, veehouder, ovl. te Delft op 25 aug 19161105, tr. te Overschie op 30 apr 18911126 met Neeltje Anna Hoogerbrugge, dr. van Wijnand Hoogerbrugge en Trijntje van der Kooij (XIv). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Wijnand van der Kooij, geb. te Overschie op 27 nov 1894, ovl. te Delft op 14 feb 1979, tr. te Delft op 15 aug 19231444 met Adriana (Jana) van Eendenburg, dr. van Cornelis van Eendenburgh en Margaretha van Schie, geb. te Hof van Delft op 1 sep 18961446, ovl. te Delft op 13 dec 19481445. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 



XIIo.   Ariaantje van der Kooij, dr. van Jan van der Kooij (XIy) en Anna van den Berg, geb. te Maasland op 5 feb 18551131, ovl. te Rotterdam op 7 mrt 1932, tr. te Overschie op 30 jan 18781447 met Pieter Rodenburg, zn. van Cornelis Rodenburg en Adriana Zeeuw, geb. te Overschie op 20 sep 1846, ovl. te Rotterdam op 2 mrt 1922. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Jacob Rodenburg, geb. te Overschie op 18 mei 1889, ovl. op 11 jan 1955, begr. te Rotterdam, tr. te Dodewaard op 15 mei 19181448 met Clazina Schouten, dr. van Jan Schouten en Clazina Poot, geb. te Overschie op 30 jun 1894, ovl. op 2 jul 1982, begr. te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Pieter Rodenburg, geb. te Overschie op 2 jun 1893, ovl. op 11 mei 1972, begr. te Overschie, tr. te Kethel en Spaland op 30 jan 19191449 met Adriana van den Berg, dr. van Cornelis van den Berg en Anna Poot, geb. te Overschie op 6 mrt 1897, ovl. te Schiedam op 28 dec 1965, begr. te Overschie. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIp.   Arend van der Kooij, zn. van Jan van der Kooij (XIy) en Anna van den Berg, geb. te Overschie op 28 apr 1860, ovl. te Overschie op 8 mrt 1914, tr. te Overschie op 28 apr 18921450 met Aaltje Voorwinden, dr. van Abraham Voorwinden en Alida Gravestein, geb. te Overschie op 5 aug 1864, ovl. te Rotterdam op 23 jan 1957. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.  Anna van der Kooij, geb. te Overschie op 4 feb 1893, ovl. te Rotterdam op 18 sep 1980, volgt XIIIg
  2.   Jan van der Kooij, geb. te Overschie op 16 mei 1895, ovl. te Rotterdam op 11 feb 19861451, tr. te Schipluiden op 29 nov 1933 met Maartje Dijkshoorn, dr. van Pieter Dijkshoorn en Maria Bouwmeester, geb. te Schipluiden op 15 feb 1905, ovl. te Rotterdam op 24 feb 1978. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

XIIq.   Simon van der Kooij, zn. van Jacob van der Kooij (XIaa) en Jacoba van den Berg, geb. te Maasland op 12 aug 18711143, veehouder op Duivenvlugt aan de Oostgaag, ovl. te Maasland op 25 mei 19031144, tr. te Maasland op 1 mei 18941452 met Maria Maan, dr. van Jacob Maan en Neeltje Verboon, geb. te Maasland op 22 mei 18721453, ovl. te Maasland op 1 apr 1951. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Jacoba van der Kooij, geb. te Maasland op 7 apr 18951454, ovl. te Maasland op 14 mrt 19751455, tr. te Maasland op 5 apr 19181456 met Magchiel van Berkel, zn. van Magchiel van Berkel en Pleuntje van Vliet, geb. te Maasland op 7 jul 18921457, ovl. te Maassluis op 18 mei 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Jacob van der Kooij, geb. te Maasland op 7 apr 18961321, ovl. te Maasland op 3 mrt 1964, tr. met Neeltje van der Kooij, dr. van Arij van der Kooij (XIIa) en Sara van Dorp. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.   Neeltje van der Kooij, geb. te Maasland op 4 jul 18971458, ovl. te Maasland op 28 aug 19401459, volgt XIIIh
  4.   Jacobus van der Kooij, geb. te Maasland op 4 feb 18991460, ovl. te Ermelo op 22 jan 19761461, tr. (1) te Rockanje op 20 mrt 1924 met Dina Langendoen, dr. van Jan Langendoen en Pieternella van Rij, geb. te Rockanje op 3 feb 1901, ovl. te Maasland op 25 dec 1954. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Maasland op 8 jan 1959 met Josina Scheele, dr. van Jacobus Scheele en Tanneke de Kraker, geb. te Hoek op 9 nov 1903, ovl. te Ermelo op 25 sep 1993. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Johannes van der Kooij, geb. te Maasland op 13 jul 19001441, ovl. te Maasland op 21 jul 1990, tr. met Huibertje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (XIIm) en Catharina van Vliet. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  6.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 5 dec 19031462, ovl. te Maasland op 20 jan 19041463

XIIr.   Simon van der Kooij, zn. van Jacob van der Kooij (XIad) en Petronella van Vliet, geb. te Schipluiden op 29 jan 1890, ovl. te Schipluiden op 22 jul 1983, begr. te Schipluiden, tr. te Maasland op 29 apr 19211464 met Mensje Doelman, dr. van Jacob Doelman en Margaretha van der Wel, geb. te Maasland op 26 mrt 18981465, ovl. te Delft op 1 okt 19671466, begr. te Schipluiden. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1.  Petronella van der Kooij, geb. te Schipluiden op 21 jan 1922, ovl. op 7 jun 2013, tr. te Schipluiden op 1 sep 1949 met Jacob van Berkel, zn. van Leendert van Berkel en Jacoba Keijzer, geb. te Maasland op 23 mrt 1921, ovl. te Maasland op 15 feb 2014. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIs.   Meinsje van der Kooij, dr. van Jacob van der Kooij (XIae) en Neeltje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 6 feb 18551191, ovl. te Delft op 29 feb 19121192,1193, tr. te Kethel en Spaland op 26 mrt 18761467 met Arie Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn en Adriana de Jongh, geb. te Kethel en Spaland op 28 nov 18541469, veehouder, later beurtschipper, ovl. te Rotterdam op 28 dec 19301468
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 12 dec 18761470, ovl. te Kethel en Spaland op 31 dec 1876. 

XIIt.   Mensje van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIaf) en Adriaantje van Dorp, geb. te Kethel en Spaland op 13 feb 18581196, ovl. te Alphen a/d Rijn op 26 mrt 1934, tr. te Kethel en Spaland op 19 apr 18781471 met Arend van den Berg, zn. van Simon van den Berg en Jacoba Maan, geb. te Vrijenban op 2 jan 18521472, ovl. te Alphen a/d Rijn op 16 feb 1934. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Cornelia van den Berg, geb. te De Lier op 29 apr 1893, ovl. in 1970, tr. te De Lier op 24 mei 1922 met Maarten Mostert, zn. van Eliza Mostert en Maria Keijzer, geb. te Maasland op 1 mrt 18891473, ovl. te Ontario, Canada in 1973. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Arend van den Berg, geb. te De Lier op 9 feb 1895, ovl. op 17 jul 1977, begr. te Schipluiden 1474, tr. te Maasland op 2 nov 19231476 met Kaatje Dijkshoorn, dr. van Paulus Dijkshoorn en Arendje van Vliet, geb. te Maasland op 23 okt 18971478, ovl. op 23 nov 1962, begr. te Schipluiden 1474. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIu.   Teuntje van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIaf) en Adriaantje van Dorp, geb. te Kethel en Spaland op 14 mei 18591197, ovl. te Kethel en Spaland op 6 nov 19391198, tr. te Kethel en Spaland op 10 apr 18841479 met Pieter Beekenkamp, zn. van Govert Beekenkamp en Klazina van der Wel, geb. te Maasland op 25 nov 18571480, bouwknecht, ovl. te Kethel en Spaland op 26 mei 19301481
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Beekenkamp, geb. te Kethel en Spaland op 19 aug 19041482, vrachtrijder en expediteur, ovl. te Schiedam op 26 mei 19621483, tr. te Overschie op 11 aug 1937 met Belia Johanna Verkade, dr. van Jacobus Verkade en Jannetje Leeflang, geb. te Vrijenban op 23 aug 19101484. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIv.   Gerrit van der Kooij, zn. van Abraham van der Kooij (XIaf) en Adriaantje van Dorp, geb. te Kethel en Spaland op 31 jan 18651199, ovl. te Schipluiden op 13 jul 1937, tr. te Maasland op 16 nov 19001485 met Jannetje van Dorp, dr. van Cornelis (Kees) van Dorp en Neeltje Zegwaard, geb. te Maasland op 16 mrt 18761486, ovl. te Delft op 11 sep 19491487
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Cornelis van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 14 mrt 19061488, ovl. te Delft op 21 dec 1995, volgt XIIIi

XIIw.   Willem van der Kooij, zn. van Gerrit van der Kooij (XIaq) en Magdalena Weerheim, geb. te Delft op 6 mrt 18861291, tuinder, ovl. te Pijnacker op 18 nov 19411292, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 28 feb 19181489,1490 met Antje Poot, dr. van Martinus Poot en Anna van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 feb 18891491, ovl. te 's-Gravenzande op 25 apr 19761492
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Doodgeb. zoon van der Kooij, geb. te Pijnacker op 10 feb 1919. 
  2.   Magdalena van der Kooij, geb. te Pijnacker op 29 apr 1920, ovl. te Pijnacker op 3 feb 20071493
  3.   Martinus van der Kooij, geb. te Pijnacker op 28 okt 1921, ovl. te Pijnacker op 30 dec 19731494
  4.  Willem van der Kooij, geb. te Pijnacker op 3 feb 1926, ovl. te Pijnacker op 24 mrt 2008, volgt XIIIj



XIIx.   Maria van der Kooij, dr. van Gerrit van der Kooij (XIaq) en Magdalena Weerheim, geb. te Pijnacker op 16 feb 18901293, ovl. te Pijnacker op 9 nov 19701294, tr. te Pijnacker op 23 nov 19211495 met Jacob Poot, zn. van Johannes Jacobus Poot en Arendje Maria van Berkel, geb. te Pijnacker op 10 jan 18911496, ovl. te Pijnacker op 26 feb 1961. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Arendje Maria Poot1498, geb. te Pijnacker op 24 jan 1923, ovl. te Delft op 27 jul 20141497
  2.   Doodgeb. zoon Poot, geb. te Pijnacker op 23 dec 19241499
  3.   Magdalena (Lenie) Poot1501, geb. te Pijnacker op 30 mei 1932, ovl. te Pijnacker-Nootdorp op 19 aug 20151500, tr. te Pijnacker op 19 mrt 1959 met Willem (Wim) Augustinus, geb. te De Lier op 27 aug 1926, ovl. te Pijnacker op 9 jun 2017. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIy.   Maarten Leendert van der Kooij, zn. van Arie Jacobus van der Kooij (XIas) en Jacoba Hoogendam, geb. te Vrijenban op 24 sep 19061305, veehouder Overschie en Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 28 feb 1986, tr. te Nootdorp op 19 apr 19331502 met Neeltje Adriana Steeneveld, dr. van Johannes Steeneveld en Hillegonda Maria Bree, geb. te Nootdorp op 16 jan 19081504, ovl. te Vlaardingen op 10 mrt 19941503, begr. te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

XIIz.   Leendert van der Kooij, zn. van Arie Jacobus van der Kooij (XIas) en Jacoba Hoogendam, geb. te Pijnacker op 21 feb 19081306, ovl. te Rotterdam op 11 dec 1969, tr. te Rotterdam op 17 feb 1943 met Neeltje Bogaards, geb. te Overschie op 26 mrt 1916, ovl. te Pijnacker op 27 apr 1998. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

XIIaa.   Clasina van der Kooij, dr. van Arie Jacobus van der Kooij (XIas) en Jacoba Hoogendam, geb. te Pijnacker op 3 mrt 19131307, ovl. te Schiedam op 16 feb 2007, begr. te Kethel1031, tr. te Pijnacker op 13 aug 19361505 met Willem Dirk Poot1508, zn. van Simon Jacob Poot en Urmiena Cornelia van der Eijk, geb. te Kethel en Spaland op 22 nov 19101507, tuinder, veehouder, slager, ovl. te Schiedam op 25 jan 19861506, begr. te Kethel1031
 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 



Generatie XIII

XIIIa.   Cornelis van der Kooij, zn. van Arij van der Kooij (XIIa) en Sara van Dorp, geb. te Maasland op 15 mei 18931322, ovl. te Vlaardingen op 11 jul 1990, tr. te Rijnsburg op 21 mrt 1918 met Anna van Delft, geb. te Oegstgeest op 13 feb 1895, ovl. te Vlaardingen op 9 okt 1975. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna (Annie) van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 30 dec 1922, ovl. te Warmond op 4 mrt 2011, tr. te Noordwijk op 1 feb 1989 met Johannes (Jan) Hofland, zn. van Everardus Hofland en Adriana Cornelia de Smit, geb. te Naaldwijk op 3 dec 1920, kruidenier te Honselersdijk en Noordwijk, ovl. te Warmond op 10 feb 2010, (Johannes tr. (1) te Boskoop op 9 nov 1949, (gesch. op 20 aug 1970)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 



XIIIb.   Neeltje van der Kooij, dr. van Jakob van der Kooij (XIIc) en Neeltje van der Lelij, geb. te Maasland op 17 feb 19021359,1357, ovl. te Maasland op 9 jan 19971359,1358, begr. te Maasland, tr. te Maasland op 24 aug 19271509 met Arij Dijkshoorn1359, zn. van Leendert Dijkshoorn en Mensje van der Wel, geb. te Maasland op 21 dec 18991359,1510, ovl. te Maasland op 4 mei 19961359,1511, begr. te Maasland. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 



XIIIc.   Jacomina Francina van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (XIIe) en Dirkje van der Stelt, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 19001382, ovl. te Rotterdam op 24 nov 2000, tr. te Schiebroek op 3 apr 1930 met Willem Albertus Dijkshoorn, zn. van Jan Dijkshoorn en Marrigje Berkel, geb. te Schiebroek op 3 jul 1904, ovl. te Rotterdam op 6 jul 1996. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Pieter Dijkshoorn, geb. circa 1932, ovl. te Tappen[Can] op 5 nov 19831512

XIIId.   Petronella van der Kooij, dr. van Jacob van der Kooij (XIIh) en Trijntje Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 18 nov 1923, ovl. te Rotterdam op 7 apr 1980, tr. (1) te Overschie op 5 jun 1947 met Jacobus Poot, zn. van Jacobus Poot en Catharina Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 3 mrt 1917, veehouder, ovl. te Schiedam op 28 okt 19611513,1514
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob Poot1515, geb. te Schiedam op 16 jun 1955, ovl. te Rotterdam op 12 sep 2012. 
  Petronella van der Kooij, tr. (2) te Schiedam op 26 apr 1967, (gesch. te Harkstede in 1969) met Johannes Emans, geb. te 's-Gravenhage op 18 jun 1911, predikant. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIe.   Clazina van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (XIIm) en Catharina van Vliet, geb. te Maasland op 15 nov 19041442, ovl. te Zeist op 19 apr 1981, tr. te Maasland op 4 jan 1933 met Leendert van der Meulen, zn. van DaniŽl van der Meulen en Dina van Es, geb. te Maassluis op 16 nov 19021516, ovl. te Amstelveen op 2 mrt 1991. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIf.   Anna van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (XIIm) en Catharina van Vliet, geb. te Maasland op 11 feb 19081443, ovl. te De Lier op 2 aug 1996, tr. te Maasland op 23 apr 1931 met Jan Keijzer, zn. van Dirk Keijzer en Maria Noordam, geb. te Maasland op 5 mrt 19081518, veehouder a/d Noordlierweg, De Lier, ovl. te Delft op 25 aug 19641517
 Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder: 
  1.   Dirk Keijzer, geb. te De Lier op 17 feb 1931, farmer Nieuw Zeeland, ovl. te Hamilton[Nzl] op 22 nov 20021519, tr. te Schipluiden op 13 okt 1955. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Jacob Keijzer, geb. te De Lier op 12 jul 1934, ovl. te De Lier op 18 mrt 1939. 



XIIIg.   Anna van der Kooij (XIIIg), dr. van Arend van der Kooij (XIIp) en Aaltje Voorwinden, geb. te Overschie op 4 feb 1893, ovl. te Rotterdam op 18 sep 1980, tr. te Overschie op 30 apr 19141383 met Marinus van der Kooij (zie XIIf). 

XIIIh.   Neeltje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (XIIq) en Maria Maan, geb. te Maasland op 4 jul 18971458, ovl. te Maasland op 28 aug 19401459, tr. te Maasland op 27 apr 1923 met Jan Doelman, zn. van Jacob Doelman en Margaretha van der Wel, geb. te Maasland op 14 jan 18941522, veehouder. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria (Rie) Doelman, geb. te Alphen a/d Rijn op 31 okt 1927, ovl. te Maassluis op 2 mei 19671523, begr. te Maasland1524, tr. te Maasland op 8 nov 19511525 met Jacob (Jaap) Dijkshoorn, zn. van Ewoud Dijkshoorn en Jaapje Keijzer, geb. te Maasland op 25 okt 1923, veehouder, ovl. te Maasland op 20 jun 19941526, begr. te Maasland1527, (Jacob tr. (2) te Maasland op 20 mrt 19681528). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 



XIIIi.   Cornelis van der Kooij, zn. van Gerrit van der Kooij (XIIv) en Jannetje van Dorp, geb. te Kethel en Spaland op 14 mrt 19061488, ovl. te Delft op 21 dec 1995, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 3 mei 19391529 met Teuntje Jacoba Zonneveld, dr. van Jan Zonneveld en Johanna van den Dool, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 sep 19081530, ovl. te Delft op 6 mrt 2000. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

XIIIj.  Willem van der Kooij, zn. van Willem van der Kooij (XIIw) en Antje Poot, geb. te Pijnacker op 3 feb 1926, ovl. te Pijnacker op 24 mrt 2008, tr. te Pijnacker op 4 dec 1952. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 




Bronnen:

1. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 18 feb 1671 tot 12 aug 1672  (22 mrt 1671) 

2. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 20 sep 1693 tot 21 mrt 1694  (20 sep 1693) 

3. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 27 mei 1695 tot 13 apr 1697  (9 jul 1695) 

4. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 5 mei 1697 tot 21 jun 1698  (21 dec 1697) 

5. Doopboek 's-Gravenzande 1632-1698, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 19 jan 1670 tot 24 jul 1672  (21 feb 1672) 

6. Begraafboek Maassluis 1742-1767, Stadsarchief Vlaardingen, 3.04.16.083, 23.II, Gereformeerd, Maassluis, van 2 jan 1754 tot 28 feb 1754  (24 jan 1754) 

7. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 5 nov 1690 tot 17 feb 1692  (19 nov 1690) 

8. Trouwboek Maassluis 1721-1735, Stadsarchief Vlaardingen, 3.04.16.083, 16.II, Gereformeerd, Maassluis, van 3 apr 1729 tot 17 apr 1729  (24 sep 1729) 

9. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 15 okt 1690 tot 26 nov 1690  (22 okt 1690) 

10. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 17 apr 1716 tot 25 mei 1717  (17 apr 1716) 

11. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 16 feb 1698 tot 24 mei 1699  (4 mei 1698) 

12. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 16 dec 1708 tot 5 mei 1709  (24 apr 1709) 

13. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 2 jan 1701 tot 25 nov 1701  (5 mei 1701) 

14. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 30 apr 1730 tot 8 jul 1731  (7 mei 1730) 

15. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 17 apr 1694 tot 31 okt 1694  (31 okt 1694) 

16. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 23 sep 1668 tot 6 sep 1670  (26 feb 1670) 

17. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 3 jan 1711 tot 14 mei 1713  (13 sep 1711) 

18. Doopboek 's-Gravenzande 1632-1698, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 28 mrt 1694 tot 3 jul 1695  (27 feb 1695) 

19. Doopboek 's-Gravenzande 1632-1698, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 23 dec 1696 tot 2 jun 1697  (20 feb 1697) 

20. Doopboek 's-Gravenzande 1632-1698, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 26 feb 1696 tot 16 dec 1696  (14 okt 1696) 

21. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 14 jun 1699 tot 7 feb 1700  (1 jan 1700) 

22. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 30 apr 1730 tot 8 jul 1731  (20 okt 1730) 

23. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 2 jan 1701 tot 25 nov 1701  (23 okt 1701) 

24. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 4 mei 1721 tot 9 mei 1722  (9 mei 1722) 

25. Doopboek 's-Gravenzande 1632-1698, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 19 feb 1690 tot 12 nov 1690  (12 nov 1690) 

26. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 24 jul 1704 tot 12 jul 1705  (12 okt 1704) 

27. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 6 nov 1699 tot 6 jun 1700  (27 feb 1700) 

28. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 1 jan 1707 tot 26 dec 1707  (31 jul 1707) 

29. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 1 jul 1732 tot 17 mei 1733  (3 okt 1732) 

30. Doopboek Naaldwijk 1706-1760 A-J (Op voornaam), Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, 4.I, Gereformeerd, Naaldwijk, van 1707 tot 1710 (2 nov 1708) 

31. Trouwboek 's-Gravenzande 1748-1811, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 10 apr 1767 tot 25 mrt 1768  (25 sep 1767) 

32. Trouwboek 's Gravenzande, Historisch Archief Westland, DTB, 's-Gravenzande, 2 okt 1729 

33. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 30 okt 1728 tot 12 mrt 1730  (11 jun 1729) 

34. Trouwboek 's Gravenzande, Historisch Archief Westland, DTB, 's-Gravenzande, 26 apr 1734 

35. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 14 jun 1733 tot 17 dec 1734  (26 apr 1734) 

36. Doopboek Naaldwijk 1706-1760 A-J (Op voornaam), Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, 4.I, Gereformeerd, Naaldwijk, van 1709 tot 1719 (3 apr 1712) 

37. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 13 jul 1715 tot 10 nov 1715  (19 okt 1715) 

38. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 28 apr 1686 tot 5 okt 1687  (23 jun 1686) 

39. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 26 okt 1687 tot 20 feb 1689  (23 mei 1688) 

40. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 20 feb 1689 tot 15 okt 1690  (1 feb 1690) 

41. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 5 nov 1690 tot 17 feb 1692  (14 mrt 1691) 

42. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 17 feb 1692 tot 10 feb 1694  (23 nov 1692) 

43. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 25 mrt 1685 tot 21 apr 1686  (21 apr 1686) 

44. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 24 feb 1694 tot 4 sep 1695  (20 mei 1694) 

45. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 25 sep 1695 tot 19 feb 1696  (11 dec 1695) 

46. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 2 dec 1696 tot 14 jul 1697  (16 jan 1697) 

47. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 28 apr 1686 tot 5 okt 1687  (5 feb 1687) 

48. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 9 nov 1698 tot 13 sep 1699  (30 aug 1699) 

49. Doopboek 's-Gravenzande 1632-1698, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 12 aug 1685 tot 24 apr 1686  (27 jan 1686) 

50. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 22 feb 1721 tot 5 okt 1722  (23 mrt 1721) 

51. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 27 jan 1704 tot 27 dec 1704  (1 jun 1704) 

52. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 25 dec 1654 tot 13 feb 1656  (19 dec 1655) 

53. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 25 sep 1695 tot 19 feb 1696  (19 feb 1696) 

54. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 26 okt 1687 tot 20 feb 1689  (25 jan 1688) 

55. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 17 feb 1692 tot 10 feb 1694  (16 aug 1693) 

56. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 1 jun 1713 tot 25 nov 1714  (18 nov 1714) 

57. Doopboek 's-Gravenzande 1632-1698, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 9 mrt 1687 tot 14 sep 1687  (18 apr 1687) 

58. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformerd, 's-Gravenzande, van 28 jun 1716 tot 27 dec 1716  (29 nov 1716) 

59. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 11 mei 1721 tot 7 jun 1722  (1 feb 1722) 

60. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 30 sep 1731 tot 27 jan 1732  (1 jan 1732) 

61. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 22 okt 1713 tot 28 feb 1714  (22 okt 1713) 

62. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 5 okt 1714 tot 24 feb 1715  (24 feb 1715) 

63. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 2 sep 1716 tot 17 jan 1717  (8 nov 1716) 

64. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 26 feb 1719 tot 3 aug 1719  (8 mrt 1719) 

65. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 21 jan 1720 tot 29 mei 1720  (21 feb 1720) 

66. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 26 okt 1721 tot 25 feb 1722  (8 feb 1722) 

67. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 28 jun 1724 tot 22 okt 1724  (8 okt 1724) 

68. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 12 mrt 1727 tot 31 aug 1727  (20 jul 1727) 

69. Inschrijving Gaarder Neeltje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 394, Vlaardingen, 27 mei 1799 

70. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 10 jul 1729 tot 11 dec 1729  (9 okt 1729) 

71. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 16 mrt 1732 tot 17 sep 1732  (26 mrt 1732) 

72. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 7 nov 1683 tot 28 feb 1685  (30 jul 1684) 

73. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 19 aug 1714 tot 14 jul 1715  (17 feb 1715) 

74. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 5 okt 1721 tot 1 mrt 1722  (16 nov 1721) 

75. Doopboek Maasland 1640-1704, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.I, Gereformeerd, Maasland, van 26 okt 1687 tot 20 feb 1689  (18 jan 1688) 

76. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 4 aug 1715 tot 7 jun 1716  (3 nov 1715) 

77. Doopboek 's-Gravenzande 1632-1698, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 31 jul 1695 tot 26 feb 1696  (26 feb 1696) 

78. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 24 feb 1726 tot 18 aug 1726  (6 mrt 1726) 

79. BS Overlijden Metje Fortuijn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Wateringen, 9 jan 1823 

80. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 26 okt 1727 tot 24 okt 1728  (4 jan 1728) 

81. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 3 mrt 1709 tot 22 jun 1710  (22 jan 1710) 

82. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 3 jul 1729 tot 1 mrt 1730  (4 sep 1729) 

83. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 12 mrt 1730 tot 24 dec 1730  (15 okt 1730) 

84. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 29 jul 1731 tot 20 apr 1732  (19 mrt 1732) 

85. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 15 aug 1734 tot 30 jan 1735  (17 okt 1734) 

86. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 1 sep 1737 tot 16 mrt 1738  (27 okt 1737) 

87. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 16 aug 1739 tot 19 jun 1740  (15 nov 1739) 

88. BS Overlijden Frans Rodenburg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 32, Pijnacker, 6 dec 1813 

89. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 23 mrt 1753 tot 27 mei 1753  (20 mei 1753) 

90. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Vlaardingen, van 1 jan 1733 tot 31 mei 1733  (15 apr 1733) 

91. Inschrijving Gaarder Leendert Hoogendijk, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 394, Vlaardingen, 9 aug 1803 

92. BS Overlijden Hester van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 1, 't Woud, 7 feb 1815 

93. BS Overlijden Ariaantje Paulusdr van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 220, Delft, 15 jun 1812 

94. BS Overlijden Pieter Korpershoek, Gemeentearchief Den Haag, Aktenummer: 139, 's-Gravenhage, 23 jan 1823 

95. BS Overlijden Susanna Huese, Gemeentearchief Den Haag, Aktenummer: 990, 's-Gravenhage, 4 sep 1826 

96. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 4 okt 1699 tot 27 dec 1699  (13 dec 1699) 

97. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 14 sep 1755 tot 11 jan 1756  (16 nov 1755) 

98. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 11 apr 1731 tot 22 sep 1731  (29 apr 1731) 

99. BS Overlijden Anna van Buuren, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 33, Maasland, 26 jul 1817 

100. BS Overlijden Maria van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 82, Vlaardingen, 22 aug 1815 

101. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 25 feb 1739 tot 2 aug 1739  (26 jul 1739) 

102. BS Overlijden Abraham Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 4, Vlaardingen, 9 jan 1832 

103. BS Overlijden Neeltje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 8, Maasland, 9 mrt 1820 

104. BS Overlijden Jan van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 3, Schipluiden, 13 mrt 1814 

105. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 24 feb 1726 tot 18 aug 1726  (8 jun 1726) 

106. BS Overlijden Dirk van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 319, Delft, 10 aug 1813 

107. Trouwboek 's-Gravenzande 1653-1747, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 4, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 26 nov 1741 tot 15 apr 1743  (26 aug 1742) 

108. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 21 apr 1743 tot 8 sep 1743  (26 mei 1743) 

109. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 2 aug 1744 tot 18 okt 1744  (27 okt 1744) 

110. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 25 jul 1745 tot 5 dec 1745  (28 nov 1745) 

111. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1823 tot 1832 (6 aug 1828 akte 22) 

112. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1833 tot 1842 (5 mrt 1836 akte 14) 

113. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 3 okt 1747 tot 5 dec 1747  (24 nov 1747) 

114. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 13 apr 1749 tot 13 jul 1749  (13 apr 1749) 

115. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1811 tot 1822 (3 mrt 1814 akte 9) 

116. Trouwboek 's-Gravenzande 1748-1811, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 7 feb 1772 tot 30 okt 1772  (1 mei 1772) 

117. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 25 feb 1742 tot 17 mei 1742  (15 apr 1742) 

118. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1811 tot 1822 (13 jan 1816 akte 2) 

119. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 17 jan 1751 tot 28 mrt 1751  (31 jan 1751) 

120. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1823 tot 1832 (7 mrt 1831 akte 8) 

121. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1811 tot 1822 (29 jun 1812 akte 18) 

122. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 2 apr 1752 tot 9 jul 1752  (16 apr 1752) 

123. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1823 tot 1832 (5 aug 1828 akte 21) 

124. Trouwboek 's-Gravenzande 1748-1811, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 8 apr 1791 tot 22 apr 1791  (22 apr 1791) 

125. Doopboek Naaldwijk 1761-1800 (Op voornaam), Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, Naaldwijk, van 1761 tot 1764 (18 okt 1761) 

126. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1833 tot 1842 (30 mrt 1833 akte 7) 

127. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 22 jul 1753 tot 9 sep 1753  (12 aug 1753) 

128. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 11 aug 1754 tot 29 dec 1754  (15 dec 1754) 

129. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1823 tot 1832 (31 dec 1831 akte 52) 

130. Trouwboek 's-Gravenzande 1748-1811, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 5 nov 1784 tot 12 aug 1785  (25 mrt 1785) 

131. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 9 nov 1755 tot 25 jan 1756  (18 jan 1756) 

132. Doopboek Naaldwijk 1706-1760 K-Y (Op voornaam), Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, 4.II, Gereformeerd, Naaldwijk, van 1751 tot 1759 (5 jun 1757) 

133. BS Overlijden Jacoba Lugtigheid, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 8, Maasland, 6 apr 1838 

134. Trouwboek 's-Gravenzande 1748-1811, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 21 feb 1783 tot 5 jun 1783  (18 apr 1783) 

135. BS Overlijden Pieter 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Maasland, 8 jan 1821 

136. Doopboek Naaldwijk 1706-1760 K-Y (Op voornaam), Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, 4.II, Gereformeerd, Naaldwijk, van 1757 tot 1760 (29 aug 1758) 

137. Doopboek Naaldwijk 1706-1760 A-J (Op voornaam), Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, 4.I, Gereformeerd, Naaldwijk, van 1759 tot 1760 (24 aug 1760) 

138. Doopboek 's-Gravenzande 1762-1774, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 3.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 31 jan 1762 tot 16 mei 1762  (9 mei 1762) 

139. Doopboek 's-Gravenzande 1762-1774, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 3.I, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 20 mei 1764 tot 12 aug 1764  (10 jun 1764) 

140. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, 's-Gravenzande, van 1823 tot 1832 (29 dec 1831 akte 51) 

141. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 21 apr 1743 tot 8 sep 1743  (12 mei 1743) 

142. Trouwboek 's-Gravenzande 1748-1811, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 21 mei 1752 tot 6 mei 1753  (25 mrt 1753) 

143. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 7 sep 1755 tot 9 nov 1755  (7 sep 1755) 

144. Trouwboek 's-Gravenzande 1748-1811, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 12 apr 1782 tot 6 dec 1782  (8 nov 1782) 

145. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 25 jan 1756 tot 9 mei 1756  (21 mrt 1756) 

146. Doopboek 's-Gravenzande 1740-1761, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.III, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 20 aug 1758 tot 29 okt 1758  (1 okt 1758) 

147. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 1 mrt 1761 tot 19 jul 1761  (20 mrt 1761) 

148. BS Overlijden Arriaantje van der Vaart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 2, Maasland, 23 jan 1822 

149. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 13 feb 1760 tot 27 jul 1760  (13 feb 1760) 

150. BS Overlijden Maarten Mosterd, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 17, Maasland, 5 jun 1833 

151. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 15 mrt 1744 tot 13 sep 1744  (19 apr 1744) 

152. BS Overlijden Belia Pleune van der Kooij, Historisch Archief Westland, Maasland, 27 mrt 1814 

153. BS Overlijden Neeltje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 18, Maasland, 28 apr 1829 

154. Doopboek 's-Gravenzande 1699-1739, Historisch Archief Westland, 3.04.16.043, 2.II, Gereformeerd, 's-Gravenzande, van 26 jul 1705 tot 25 dec 1706  (28 mrt 1706) 

155. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 12 aug 1736 tot 30 dec 1736  (4 okt 1736) 

156. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 1 jan 1738 tot 6 aug 1738  (18 mei 1738) 

157. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 10 jun 1764 tot 10 mrt 1765  (22 dec 1764) 

158. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 7 sep 1735 tot 25 jan 1736  (25 jan 1736) 

159. BS Overlijden Leendert Dijkshoorn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 16, Naaldwijk, 5 mrt 1824 

160. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 aug 1739 tot 2 dec 1739  (11 okt 1739) 

161. BS Overlijden Engeltje Zuidgeest, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 2, Naaldwijk, 36 4010 

162. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 10 dec 1741 tot 1 apr 1742  (31 dec 1741) 

163. Inschrijving Gaarder Jacobus Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 394, Vlaardingen, 2 sep 1803 

164. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 20 nov 1768 tot 6 mei 1770  (29 apr 1770) 

165. BS Overlijden Petronella Hoogerwerf, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 107, Vlaardingen, 12 sep 1825 

166. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 18 jul 1745 tot 21 nov 1745  (26 sep 1745) 

167. Stadstrouw Teunis Verhoorn en Petronella Hoogerwerf, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 520, Stadstrouw 1801-1811, Vlaardingen, 28 apr 1805 

168. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 16 dec 1757 tot 23 apr 1758  (5 mrt 1758) 

169. BS Overlijden Teunis Verhoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 104, Vlaardingen, 6 aug 1830 

170. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 13 jan 1743 tot 19 jun 1743  (10 mrt 1743) 

171. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 sep 1744 tot 10 jan 1745  (3 dec 1744) 

172. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 26 jun 1740 tot 19 mrt 1741  (20 nov 1740) 

173. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 8 mei 1746 tot 7 sep 1746  (8 mei 1746) 

174. BS Overlijden Neeltje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 2, Vlaardinger-Ambacht, 19 apr 1828 

175. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 aug 1778 tot 27 jun 1779  (25 okt 1778) 

176. Doopboek Maasland 1705-1744, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.II, Gereformeerd, Maasland, van 22 apr 1732 tot 26 dec 1732  (28 sep 1732) 

177. BS Overlijden Hendrik Poot, Historisch Archief Westland, Maasland, 29 aug 1812 

178. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 13 okt 1751 tot 30 dec 1751  (13 okt 1751) 

179. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 27 mei 1776 tot 17 aug 1777  (4 mei 1777) 

180. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 30 jun 1751 tot 10 okt 1751  (25 jul 1751) 

181. BS Overlijden Jannetje van Dorp, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 7, Maasland, 5 apr 1816 

182. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 8 jul 1753 tot 25 nov 1753  (4 nov 1753) 

183. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 28 nov 1753 tot 6 feb 1754  (12 dec 1753) 

184. BS Overlijden Jacob van der Ende, Gemeentearchief Den Haag, Aktenummer: 67, 's-Gravenhage, 14 jan 1833 

185. BS Overlijden Elisabeth Kagenaar, Gemeentearchief Den Haag, Aktenummer: 712, 's-Gravenhage, 6 jun 1839 

186. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 27 aug 1758 tot 17 dec 1758  (30 aug 1758) 

187. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 24 sep 1700 tot 16 feb 1701  (2 feb 1701) 

188. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 aug 1739 tot 2 dec 1739  (7 okt 1739) 

189. BS Overlijden Jan Bijl, Stadsarchief Vlaardingen, Vlaardingen, 5 okt 1811 

190. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 25 dec 1791 tot 12 aug 1792  (17 jun 1792) 

191. BS Overlijden Maartje Zuidgeest, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 69, Vlaardingen, 30 apr 1841 

192. BS Overlijden Willem Bijl, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 34, Maasland, 30 nov 1819 

193. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 5 feb 1763 tot 24 apr 1763  (27 feb 1763) 

194. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 17 dec 1758 tot 6 mei 1759  (17 jan 1759) 

195. BS Overlijden Martijntje van der Ende, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 21, Maasland, 21 jul 1821 

196. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 1 jan 1713 tot 15 mrt 1713  (29 jan 1713) 

197. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 aug 1739 tot 2 dec 1739  (6 sep 1739) 

198. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 26 mrt 1741 tot 13 sep 1741  (26 mrt 1741) 

199. BS Overlijden Mensje van den Berg, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Hodenpijl, 24 mrt 1818 

200. BS Overlijden Hendrik Poot, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 10, Schipluiden, 14 okt 1816 

201. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 4 apr 1742 tot 12 sep 1742  (8 apr 1742) 

202. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 23 jun 1743 tot 20 nov 1743  (17 nov 1743) 

203. BS Overlijden Arij van den Berg, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 90, Vlaardingen, 7 jul 1834 

204. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 30 apr 1775 tot 19 mei 1776  (21 apr 1776) 

205. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 16 okt 1754 tot 5 feb 1755  (1 dec 1754) 

206. BS Overlijden Arendje Poot, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 4, Vlaardingen, 6 jan 1840 

207. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 13 jan 1745 tot 21 mrt 1745  (24 jan 1745) 

208. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 22 mrt 1747 tot 2 jul 1747  (2 apr 1747) 

209. BS Overlijden Trijntje van den Berg, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 26, Loosduinen, 4 sep 1815 

210. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 10 jan 1773 tot 30 apr 1775  (30 apr 1775) 

211. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 21 sep 1749 tot 3 feb 1750  (5 nov 1749) 

212. BS Overlijden Jacoba van den Berg, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 30, Maasland, 29 apr 1823 

213. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 30 apr 1775 tot 19 mei 1776  (28 apr 1776) 

214. BS Overlijden Willem Dijkshoorn, Historisch Archief Westland, Maasland, 27 jan 1814 

215. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 feb 1749 tot 2 jul 1749  (23 mrt 1749) 

216. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 3 nov 1754 tot 25 mei 1755  (3 nov 1754) 

217. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 28 jun 1724 tot 22 okt 1724  (28 jun 1724) 

218. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 7 nov 1756 tot 16 mrt 1757  (20 feb 1757) 

219. BS Overlijden Jacob Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 5, Vlaardinger-Ambacht, 17 apr 1840 

220. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 30 okt 1785 tot 14 mei 1786  (7 mei 1786) 

221. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 28 feb 1714 tot 30 sep 1714  (21 mei 1714) 

222. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 22 mrt 1744 tot 9 sep 1744  (12 apr 1744) 

223. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 6 mei 1770 tot 13 okt 1771  (21 apr 1771) 

224. Register overledenen 1806-1811, Stadsarchief Vlaardingen, 3.04.16.083, Inventarisnr.: 41, Maassluis, van 2 feb 1810 tot 25 apr 1810  (29 jan 1810) 

225. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 24 mrt 1745 tot 29 aug 1745  (19 mei 1745) 

226. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 5 jul 1747 tot 17 sep 1747  (27 aug 1747) 

227. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 feb 1749 tot 2 jul 1749  (18 mei 1749) 

228. BS Overlijden Mensje Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 20, Delft, 15 jan 1841 

229. BS Overlijden Pieter Verboon, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 9, Hof van Delft, 3 sep 1818 

230. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 7 okt 1750 tot 17 jan 1751  (10 jan 1751) 

231. BS Overlijden Maria van der Kleij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 3, Maasland, 10 jan 1845 

232. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 17 aug 1760 tot 21 dec 1760  (31 aug 1760) 

233. BS Overlijden Cornelis van der Eijk, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 36, Maasland, 18 nov 1836 

234. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 28 jan 1753 tot 1 jul 1753  (18 feb 1753) 

235. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 7 okt 1770 tot 3 nov 1771  (24 feb 1771) 

236. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 7 nov 1756 tot 16 mrt 1757  (5 dec 1756) 

237. BS Overlijden Maria Klapwijk, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 3, Zouteveen, 2 okt 1827 

238. BS Overlijden Jacob Verboon, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 4, Zouteveen, 10 feb 1846 

239. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 5 dec 1759 tot 2 mrt 1760  (1 jan 1760) 

240. BS Overlijden Trijntje Poot, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 125, Vlaardingen, 10 aug 1836 

241. BS Overlijden Simon van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 40, Vlaardingen, 23 feb 1841 

242. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 12 dec 1760 tot 15 mrt 1761  (8 mrt 1761) 

243. BS Overlijden Dirkje Poot, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 9, Vlaardingen, 10 jan 1842 

244. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 27 aug 1758 tot 17 dec 1758  (17 sep 1758) 

245. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 5 jun 1796 tot 7 mei 1797  (7 aug 1796) 

246. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 6 aug 1766 tot 10 dec 1766  (28 okt 1766) 

247. BS Overlijden Cornelis Moerman, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 15, Vlaardingen, 23 jan 1826 

248. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 26 sep 1756 tot 22 mei 1757  (27 mrt 1757) 

249. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 6 mrt 1735 tot 4 sep 1735  (3 apr 1735) 

250. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 16 dec 1757 tot 23 apr 1758  (18 jan 1758) 

251. BS Overlijden Mensje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 2, Abtsregt, 24 jan 1834 

252. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 12 dec 1760 tot 15 mrt 1761  (15 mrt 1761) 

253. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 30 jan 1752 tot 21 mei 1752  (7 mei 1752) 

254. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 21 feb 1725 tot 14 nov 1725  (13 mei 1725) 

255. Inschrijving Gaarder Jacob van der Burg, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 394, Vlaardingen, 18 mrt 1802 

256. BS Overlijden Elisabeth van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 1, 't Woud, 30 mrt 1816 

257. BS Overlijden Paulus van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 17, Hof van Delft, 21 okt 1819 

258. BS Overlijden Maria Ouweleen, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 14, Delft, 15 sep 1838 

259. BS Overlijden Simon van den Bergh, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 258, Delft, 4 jun 1814 

260. BS Overlijden Paulus van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 25, Vrijenban, 8 okt 1861 

261. BS Overlijden Alida Rodenburg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 4, Vrijenban, 16 feb 1870 

262. BS Overlijden Neeltje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 46, Maasland, 4 dec 1833 

263. BS Overlijden Cornelia van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 3, Hof van Delft, 28 jan 1832 

264. BS Overlijden Cornelis van der Kooij, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 2, Oud- en Nieuw Mathenesse, 8 feb 1843 

265. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 11 jan 1756 tot 16 mei 1756  (11 jan 1756) 

266. BS Overlijden Simon Qualm, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 36, Maassluis, 16 jun 1836 

267. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 9 jan 1765 tot 14 apr 1765  (21 feb 1765) 

268. BS Overlijden Meijnsje 't Hart, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 81, Maassluis, 19 sep 1848 

269. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 17 dec 1758 tot 6 mei 1759  (17 dec 1758) 

270. BS Overlijden Meinsje Qualm, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 66, Maassluis, 30 jul 1830 

271. Doopboek Maassluis 1750-1759, Stadsarchief Vlaardingen, 3.04.16.083, 6.II, Gereformeerd, Maassluis, van 17 feb 1758 tot 28 mei 1758  (22 mrt 1758) 

272. BS Overlijden Jan Fool, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 18, Maassluis, 12 feb 1831 

273. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 1 mrt 1761 tot 19 jul 1761  (7 jun 1761) 

274. BS Overlijden Neeltje Qualm, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 518, Delft, 15 jun 1849 

275. BS Overlijden Jacob Gabrielse van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 356, Delft, 24 okt 1823 

276. BS Overlijden Cornelia Qualm, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 223, Schiedam, 15 jul 1848 

277. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 1 mei 1763 tot 10 jul 1763  (10 jul 1763) 

278. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Schipluiden, 26 jan 1835 

279. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 9 jan 1765 tot 14 apr 1765  (8 apr 1765) 

280. BS Overlijden Cornelis Kwalm, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 103, Maassluis, 19 dec 1845 

281. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 9 jan 1782 tot 22 dec 1782  (10 mrt 1782) 

282. BS Overlijden Marijtje Keijzer, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 56, Maassluis, 6 mei 1859 

283. Trouwboek Vlaardingen 1711-1798, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 506, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 28 sep 1760 tot 10 mei 1761  (26 apr 1761) 

284. Doopboek Vlaardingen 1699-1750, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 499, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 23 mei 1734 tot 27 okt 1734  (30 mei 1734) 

285. BS Overlijden Dirk van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 18, Vrijenban, 8 jun 1847 

286. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 14, Vrijenban, 4 mei 1859 

287. BS Overlijden Jakob van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 4, Abtsregt, 9 okt 1837 

288. BS Overlijden Jaapje van Schie, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 39, Pijnacker, 7 nov 1829 

289. BS Overlijden Jaapje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 14, Vrijenban, 14 jul 1876 

290. BS Overlijden Klaasje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 3, Pijnacker, 28 jan 1840 

291. BS Overlijden Johanna van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 15, Pijnacker, 29 apr 1856 

292. BS Huwelijk Willem de Groot en Antje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 14, Pijnacker, 10 mei 1815 

293. Doopboek Pijnacker 1786-1811, Gemeentearchief Delft, 3.04.16.117, Inventarisnr.: 4.1, Gereformeerd, Pijnacker, van 3 apr 1791 tot 17 jul 1791  (3 apr 1791) 

294. BS Overlijden Willem de Groot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 21, Pijnacker, 9 sep 1881 

295. BS Overlijden Gerrit van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 33, Pijnacker, 19 sep 1853 

296. BS Huwelijk Leendert Berkel en Klasijntje Poot, FamilySearch, Aktenr: 10, Voorburg, 1 dec 1812 

297. BS Overlijden Ariaantje de Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 15, Maasland, 30 mei 1813 

298. BS Overlijden IJsbrand van Woerden, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 23, Maasland, 18 sep 1818 

299. BS Overlijden Arij Kuijper, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, De Lier, 13 jan 1813 

300. BS Overlijden Elizabet de Bruijn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 14, De Lier, 23 sep 1834 

301. BS Overlijden Jaapje Moerman, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 54, Maasland, 27 dec 1847 

302. BS Overlijden Huibregt van 't Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 27, Maasland, 20 jul 1855 

303. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 18 jan 1784 tot 13 feb 1785  (13 jun 1784) 

304. BS Overlijden Jacobus Bijl, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 12, Vlaardinger-Ambacht, 25 nov 1843 

305. BS Huwelijk Jacobus Bijl en Dirkje van Duijn, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, De Lier, 1 mei 1814 

306. Doopboek De Lier 1792-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.079, Inventarisnr.: 2, Gereformeerd, De Lier, van 23 sep 1792 tot 24 feb 1793  (4 nov 1792) 

307. BS Overlijden Dirkje van Duijn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 20, De Lier, 29 dec 1821 

308. BS Overlijden Cornelis vam 't Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 20, Maasland, 6 jul 1839 

309. BS Overlijden Willemijntje van 't Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 18, De Lier, 7 sep 1848 

310. BS Overlijden Cornelis Luijendijk, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 8, De Lier, 1 jun 1853 

311. BS Overlijden Neeltje van 't Hoog, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 2, Vrijenban, 5 feb 1867 

312. BS Huwelijk Pieter Dijkxhoorn en Neeltje van 't Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenr: 4, Maasland, 13 apr 1817 

313. BS Overlijden Pieter Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 29, Vrijenban, 28 dec 1868 

314. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 16 jan 1791 tot 25 dec 1791  (23 okt 1791) 

315. BS Overlijden Jaapje de Jong, Historisch Archief Westland, Maasland, 20 aug 1814 

316. BS Overlijden Maartje van 't Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 2, Maasland, 4 jan 1866 

317. BS Huwelijk Jacob Dijkshoorn en Maartje van 't Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Maasland, 5 mei 1832 

318. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 7 jun 1778 tot 26 sep 1779  (9 aug 1778) 

319. BS Overlijden Jacob Dijkshoorn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 20, Maasland, 29 jun 1855 

320. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 10 nov 1771 tot 10 feb 1773  (10 nov 1771) 

321. BS Overlijden Gerritje van Dop, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 9, Maasland, 8 feb 1830 

322. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 2 okt 1757 tot 19 feb 1758  (22 jan 1758) 

323. BS Overlijden Arie van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 34, Hof van Delft, 18 sep 1869 

324. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 15, Maasland, 28 feb 1859 

325. BS Overlijden Arij Hogendam, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 29, Maasland, 19 sep 1836 

326. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 20 feb 1785 tot 16 apr 1786  (25 sep 1785) 

327. BS Huwelijk Pieter Hoogendam en Pietertje van der Gaag, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 2, Vlaardinger-Ambacht, 12 apr 1819 

328. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 6 jan 1793 tot 10 feb 1793  (27 jan 1793) 

329. BS Overlijden Pietertje van der Gaag, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 3, Maasland, 12 jan 1846 

330. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 31, Vrijenban, 16 dec 1869 

331. BS Geboorte Pieter van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, 't Woud, 12 feb 1813 

332. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 134, Delft, 14 mrt 1884 

333. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 7 jan 1784 tot 21 mrt 1784  (14 mrt 1784) 

334. BS Overlijden Ridderus van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 119, Vlaardingen, 14 sep 1826 

335. BS Huwelijk Ridderus vd Kooij en Dirkje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Vlaardinger-Ambacht, 2 mei 1819 

336. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 10 feb 1790 tot 24 mei 1790  (21 feb 1790) 

337. BS Overlijden Dirkje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 56, Vlaardingen, 14 feb 1878 

338. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 1 jan 1786 tot 15 mrt 1786  (15 jan 1786) 

339. BS Overlijden Pleuntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 13, Vlaardinger-Ambacht, 23 nov 1863 

340. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 19 dec 1787 tot 25 feb 1788  (24 feb 1788) 

341. BS Overlijden Geertje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 120, Vlaardingen, 15 mei 1883 

342. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 9 aug 1789 tot 18 okt 1789  (6 sep 1789) 

343. Inschrijving Gaarder Jacob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 103, Vlaardingen, 7 dec 1789 

344. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 11 aug 1790 tot 3 nov 1790  (31 okt 1790) 

345. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 118, Vlaardingen, 30 sep 1831 

346. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 1 jan 1792 tot 18 jan 1792  (8 jan 1792) 

347. Inschrijving Gaarder Jacobus van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 103, Vlaardingen, 20 okt 1792 

348. BS Overlijden Jacobus van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 112, Maassluis, 19 dec 1872 

349. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 29 sep 1793 tot 17 nov 1793  (20 okt 1793) 

350. BS Overlijden Simon van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 115, Maassluis, 3 dec 1844 

351. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 24 dec 1794 tot 21 jan 1795  (18 jan 1795) 

352. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 4 sep 1796 tot 21 sep 1796  (11 sep 1796) 

353. BS Overlijden Arie van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 16, Vlaardinger-Ambacht, 12 dec 1877 

354. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 27 mei 1798 tot 17 jun 1798  (17 jun 1798) 

355. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 47, Maasland, 21 jul 1859 

356. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 25 aug 1799 tot 13 okt 1799  (15 sep 1799) 

357. BS Overlijden Maria van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 198, Vlaardingen, 12 nov 1889 

358. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 15 feb 1789 tot 7 feb 1790  (29 mrt 1789) 

359. BS Overlijden Arie Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 7, Nootdorp, 16 mrt 1860 

360. BS Huwelijk Arij Post en Pieternella van den Akker, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, 't Woud, 12 aug 1815 

361. BS Overlijden Pieternella van den Akker, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 21, Nootdorp, 12 aug 1848 

362. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.II, Gereformeerd, Maasland, van 14 jul 1779 tot 23 feb 1800  (4 aug 1799) 

363. BS Overlijden Antje Post, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 25, Vrijenban, 4 jul 1873 

364. BS Huwelijk Pieter v/d Berg en Anna Post, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 2, Vlaardinger-Ambacht, 24 apr 1822 

365. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 3 sep 1794 tot 3 okt 1794  (14 sep 1794) 

366. BS Overlijden Pieter van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 6, Vrijenban, 16 mrt 1854 

367. BS Overlijden Adriana van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 1, Pijnacker, 3 jan 1842 

368. BS Overlijden Selia van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 37, Pijnacker, 28 sep 1849 

369. BS Overlijden Arij Dijkshoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 24, Hof van Delft, 15 okt 1847 

370. BS Overlijden Ridderus Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 1, Hof van Delft, 27 mei 1848 

371. BS Huwelijk Ridderus Dijkxhoorn en Annetje van der Vlugt, Gemeentearchief Delft, Pijnacker, 26 jun 1813 

372. BS Overlijden Annetje van der Vlugt, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 78, Delft, 6 feb 1862 

373. BS Overlijden Leentje Dijkshoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 373, Delft, 13 jun 1865 

374. BS Huwelijk Rijer Grisnigt en Leentje Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Hof van Delft, 15 jun 1820 

375. BS Overlijden Reijer Grisnigt, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 319, Delft, 20 sep 1839 

376. BS Overlijden Simon Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 29, Hof van Delft, 21 jul 1870 

377. BS Huwelijk Simon Dijkxhoorn en Adriana van Schie, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 2, Akkersdijk en Vrouwenregt, 25 apr 1834 

378. BS Overlijden Adriana van Schie, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 9, Hof van Delft, 19 feb 1870 

379. BS Overlijden Arend Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 7, Vlaardingen, 9 jan 1875 

380. BS Huwelijk Arend Dijkxhoorn en Jaapje van den Berg, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 3, Kethel en Spaland, 24 apr 1828 

381. BS Overlijden Jaapje van den Berg, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 99, Vlaardingen, 9 mei 1867 

382. BS Huwelijk Arij Dijkxhoorn en Trijntje van den Berg, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 6, Overschie, 24 apr 1831 

383. BS Overlijden Lena van Es, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 27, Oud- en Nieuw Mathenesse, 31 okt 1851 

384. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 18 apr 1808 tot 19 jun 1808  

385. BS Overlijden Geertruij van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 1, Vlaardinger-Ambacht, 15 jan 1858 

386. BS Huwelijk Pleun van den Berg en Geertruij van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 5 mei 1853 

387. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 3 apr 1801 tot 17 mei 1801  (19 apr 1801) 

388. BS Overlijden Pleun van den Berg, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 12, Vlaardinger-Ambacht, 20 apr 1875 

389. BS Huwelijk Pleun vd Berg en Nelletje Maarleveld, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 2 mei 1828 

390. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 16 jul 1797 tot 16 aug 1797  (23 jul 1797) 

391. BS Overlijden Nelletje Maarleveld, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 13, Vlaardinger-Ambacht, 2 aug 1847 

392. BS Overlijden Anna van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 131, Vlaardingen, 12 aug 1853 

393. BS Overlijden Jacoba van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 2, Sint Maartensregt, 1 apr 1821 

394. BS Overlijden Philippus van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 9, Vlaardinger-Ambacht, 9 sep 1858 

395. BS Overlijden Simon van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 27, Schipluiden, 27 nov 1869 

396. BS Overlijden Cornelis van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 6, Maasland, 16 feb 1860 

397. BS Overlijden Geertje Vellekoop, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 4, Hof van Delft, 12 feb 1822 

398. BS Overlijden Cornelis van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 1, Hof van Delft, 12 jan 1863 

399. BS Overlijden Jaapje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 23, Vrijenban, 15 sep 1880 

400. BS Overlijden Elizabeth van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 545, Delft, 24 okt 1864 

401. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 4, Pijnacker, 26 mrt 1890 

402. BS Huwelijk Dirk van der Kooij en Cornelia Hogervorst, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 7, Hof van Delft, 25 sep 1822 

403. BS Overlijden Cornelia Hogervorst, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 13, Vrijenban, 19 apr 1859 

404. BS Huwelijk Pieter van der Kooij en Jaapje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 2, Vrijenban, 30 apr 1823 

405. BS Geboorte Geertruida van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 33, Vrijenban, 21 okt 1826 

406. BS Overlijden Geertruida van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 13, Vrijenban, 8 mei 1860 

407. BS Huwelijk Jakob van der Kooij en Lijdiea van Veen, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 110, Delft, 1 dec 1819 

408. BS Overlijden Lijdiea van Veen, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 224, Delft, 18 apr 1863 

409. BS Geboorte Dirk van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 20, Vrijenban, 28 aug 1821 

410. BS Overlijden Dirk van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 19, Vrijenban, 1 mrt 1898 

411. BS Huwelijk Dirk van der Kooij en Adriana van der Spek, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Abtsregt, 29 apr 1846 

412. BS Geboorte Adriana van der Spek, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Vlaardinger-Ambacht, 25 mrt 1822 

413. BS Overlijden Adriana van der Spek, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 2, Vrijenban, 11 jan 1912 

414. BS Huwelijk Jan van den Berg en Cecelia van der Zaal, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 5, Overschie, 24 apr 1831 

415. BS Overlijden Willem Treurniet, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 14, Vrijenban, 25 mei 1867 

416. BS Huwelijk Cornelis Treuniet en Pleuntje van der Tas, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 7, Berkel en Rodenrijs, 24 nov 1837 

417. BS Overlijden Belia Treurniet, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 11, Vrijenban, 1 mrt 1907 

418. BS Huwelijk Nicolaas van der Spek en Beleke Treurniet, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 1, Berkel en Rodenrijs, 27 mrt 1846 

419. BS Geboorte Nicolaas van der Spek, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 139, Vlaardingen, 26 aug 1816 

420. BS Overlijden Nicolaas van der Spek, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 41, Vrijenban, 8 nov 1886 

421. BS Overlijden Elizabeth Treurniet, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 28, Maasland, 1 apr 1872 

422. BS Huwelijk Pleun van 't Hoog en Elizabeth Treurniet, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 5, Berkel en Rodenrijs, 29 sep 1847 

423. BS Overlijden Pleun van 't Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 23, Maasland, 16 mrt 1881 

424. BS Geboorte Pleun van 't Hoog, Historisch Archief Westland, Aktenr: 15, De Lier, 1 jun 1816 

425. BS Huwelijk Willem Treurniet en Aagje Zonneveld, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 9, Berkel en Rodenrijs, 10 okt 1855 

426. BS Geboorte Aagje Zonneveld, Historisch Archief Westland, Aktenr: 5, Maasland, 8 jan 1833 

427. BS Huwelijk Pieter Treurniet en Lena Bree, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 4, Berkel en Rodenrijs, 8 mei 1857 

428. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, De Lier, van 1903 tot 1932 (9 feb 1917 akte 3) 

429. BS Huwelijk Arend van den Berg en Jaapje Treurniet, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 2, Berkel en Rodenrijs, 19 apr 1850 

430. BS Geboorte Arend van den Berg, Historisch Archief Westland, Aktenr: 36, Maasland, 24 jun 1825 

431. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, De Lier, van 1873 tot 1902 (31 jul 1893 akte 23) 

432. BS Huwelijk Gerrit Treurniet en Leentje van den Berg, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 6, Berkel en Rodenrijs, 13 jun 1855 

433. BS Geboorte Leentje van den Berg, Historisch Archief Westland, Aktenr: 9, Schipluiden, 25 jul 1836 

434. Stadstrouw Matthijs Olijman en Clazina van der Kooij, Gemeentearchief Delft, 3.04.16.117, Inventarisnr.: 18, Pijnacker, 26 aug 1810 

435. BS Overlijden Matthijs Olieman, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 5, Pijnacker, 7 mrt 1877 

436. BS Huwelijk Matthijs Olieman en Anthonia Gouwentak, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Akkersdijk en Vrouwenregt, 14 nov 1855 

437. BS Geboorte Antonia Gouwentak, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 9, Pijnacker, 19 apr 1833 

438. BS Geboorte Catharina Olijman, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 28, Pijnacker, 3 jul 1812 

439. BS Overlijden Catharina Olieman, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 16, Pijnacker, 13 mrt 1880 

440. BS Huwelijk Cornelis van der Spek en Catharina Olijman, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 7, Pijnacker, 15 dec 1837 

441. BS Geboorte Cornelis van der Spek, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 43, Pijnacker, 6 nov 1815 

442. BS Overlijden Cornelis van der Spek, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 26, Pijnacker, 14 mei 1880 

443. BS Overlijden Nicolaas Olieman, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 27, Vrijenban, 6 okt 1899 

444. BS Geboorte Nicolaas Olijman, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 39, Pijnacker, 7 okt 1814 

445. BS Huwelijk Nicolaas Olieman en Jannetje Neeleman, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 6, Pijnacker, 7 okt 1840 

446. BS Overlijden Jannetje Neeleman, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 13, Vrijenban, 9 mrt 1894 

447. BS Geboorte Jaapje Olijman, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 15, Pijnacker, 9 apr 1819 

448. BS Huwelijk Willem Treurniet en Jaapje Olijman, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 8, Pijnacker, 16 nov 1838 

449. BS Huwelijk Gerrit van der Kooij en Susanna Neeleman, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 9, Berkel en Rodenrijs, 10 okt 1819 

450. BS Overlijden Susanna Neeleman, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 38, Pijnacker, 12 dec 1857 

451. BS Geboorte Pieter van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 17, Pijnacker, 14 mei 1823 

452. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 29, Pijnacker, 24 okt 1889 

453. BS Overlijden Pietertje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 11, Vrijenban, 25 feb 1901 

454. BS Geboorte Pietertje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 41, Pijnacker, 19 sep 1828 

455. BS Geboorte Gerrit van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 24, Pijnacker, 5 mei 1832 

456. BS Overlijden Gerrit van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 19, Pijnacker, 23 okt 1899 

457. BS Geboorte Willem van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 15, Pijnacker, 30 mrt 1836 

458. BS Overlijden Willem van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 11, Pijnacker, 25 apr 1907 

459. BS Geboorte Suzanna van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 48, Pijnacker, 10 dec 1838 

460. BS Huwelijk Pieter Zeeuw en Anna van den Bergh, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Abtsregt, 20 apr 1831 

461. BS Huwelijk Arij van der Kooij en Klazina Kwalm, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Aktenr: 1, Rozenburg, 19 apr 1817 

462. BS Overlijden Clazina Qualm, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 12, Hof van Delft, 30 apr 1877 

463. BS Geboorte Mensje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 9, Hof van Delft, 24 apr 1819 

464. BS Overlijden Mensje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 4, Abtsregt, 10 jun 1852 

465. BS Huwelijk Jacob van der Kooij en Cornelia van der Spek, Gemeentearchief Delft, 't Woud, 17 nov 1812 

466. BS Overlijden Cornelia van der Spek, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 32, Maasland, 27 aug 1822 

467. BS Geboorte Johannes van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 6, 't Woud, 5 mrt 1813 

468. BS Overlijden Johannes van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 62, Maasland, 20 okt 1873 

469. BS Geboorte Neeltje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 17, 't Woud, 27 okt 1814 

470. BS Huwelijk Pleun van der Vlugt en Neeltje van der Kooij, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 23, Overschie, 13 nov 1852 

471. BS Huwelijk Pleun van der Vlugt en Neeltje Rodenburg, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 2, Overschie, 26 mrt 1830 

472. BS Geboorte Maria van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 43, Maasland, 24 nov 1815 

473. BS Overlijden Maria van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 10, De Lier, 3 feb 1880 

474. BS Geboorte Anna van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 5, Maasland, 21 feb 1817 

475. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, De Lier, van 1903 tot 1932 (5 aug 1907 akte 8) 

476. BS Geboorte Cornelia van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 20, Maasland, 1 mei 1818 

477. BS Geboorte Hester van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 24, Maasland, 5 mei 1819 

478. BS Overlijden Hester van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 45, Maasland, 9 jul 1859 

479. BS Geboorte Johanna van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 33, Maasland, 23 jun 1820 

480. BS Overlijden Johanna van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 25, Maasland, 26 mrt 1878 

481. BS Geboorte Maartje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 32, Maasland, 10 jul 1821 

482. BS Overlijden Maartje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 10, Maasland, 9 mrt 1903 

483. BS Doodgeboren dochter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 33, Maasland, 27 aug 1822 

484. BS Huwelijk Jacob van der Kooij en Jannetje 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 9, Maasland, 6 jun 1823 

485. Doopboek Naaldwijk 1761-1800 (Op voornaam), Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, Inventarisnr.: 5, Gereformeerd, Naaldwijk, van 1799 tot 1800 (4 aug 1799) 

486. Doopboek Naaldwijk 1792-1800, Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, 6.II, Gereformeerd, Naaldwijk, van 30 jun 1799 tot 27 okt 1799  (4 aug 1799) 

487. BS Overlijden Jannetje 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 35, Maasland, 26 jun 1886 

488. BS Geboorte Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 41, Maasland, 27 sep 1823 

489. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 2, Maasland, 6 jan 1908 

490. BS Geboorte Johanna van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 78, Maasland, 16 dec 1824 

491. BS Overlijden Johanna van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 54, Maasland, 30 okt 1883 

492. BS Geboorte GabriŽl van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 61, Maasland, 19 okt 1829 

493. BS Overlijden GabriŽl van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 5, Vlaardinger-Ambacht, 8 mrt 1907 

494. BS Huwelijk Jacob Van der Kooij en Alida van der Ende, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 2, Kethel en Spaland, 24 apr 1836 

495. BS Geboorte Alida van der Enden, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 11, Kethel en Spaland, 7 aug 1815 

496. BS Overlijden Alida van der Ende, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 2, Vrijenban, 15 jan 1869 

497. BS Geboorte Daniel van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Akkersdijk en Vrouwenregt, 23 dec 1841 

498. BS Geboorte Marinus van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Akkersdijk en Vrouwenregt, 11 mei 1850 

499. Rouwadvertentie Alida van der Kooy, Persoonlijke kaart, Kethel en Spaland, 6 mei 1940 

500. BS Overlijden Alida van der Kooij, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 11, Kethel en Spaland, 7 mei 1940 

501. BS Geboorte Alida van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 6, Akkersdijk en Vrouwenregt, 13 okt 1851 

502. BS Geboorte Cornelia van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Akkersdijk en Vrouwenregt, 17 feb 1853 

503. BS Overlijden Cornelia van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 22, Pijnacker, 26 sep 1906 

504. BS Huwelijk Pieter van der Kooij en Johanna Klapwijk, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 33, Delft, 24 apr 1839 

505. BS Overlijden Johanna Klapwijk, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 4, Delft, 4 jan 1899 

506. BS Overlijden Abraham van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 94, Delft, 26 feb 1923 

507. BS Geboorte Abraham van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 7, Hof van Delft, 23 feb 1843 

508. BS Overlijden Maria van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 461, Delft, 12 sep 1931 

509. BS Geboorte Maria van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 8, Hof van Delft, 23 feb 1843 

510. BS Geboorte Marinus van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 27, Hof van Delft, 7 aug 1847 

511. BS Huwelijk Arij Dijkshoorn en Pleuntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardingen, 13 jan 1813 

512. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 26 aug 1787 tot 16 dec 1787  (16 sep 1787) 

513. BS Overlijden Arij Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 7, Vlaardinger-Ambacht, 30 mei 1866 

514. BS Geboorte Catharina Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 32, Vlaardingen, 10 mrt 1813 

515. BS Overlijden Catharina Dijkshoorn, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 15, Kethel en Spaland, 29 mei 1901 

516. BS Huwelijk Lourens Bijl en Catharina Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardinger-Ambacht, 14 jan 1835 

517. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 2 nov 1796 tot 7 dec 1796  (16 nov 1796) 

518. BS Overlijden Lourens Bijl, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 15, Kethel en Spaland, 26 mrt 1866 

519. BS Huwelijk Lourens Bijl en Meijnsje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 40, Vlaardingen, 4 aug 1819 

520. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 3 apr 1796 tot 5 jun 1796  (3 apr 1796) 

521. BS Overlijden Meijnsje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 26, Vlaardingen, 17 feb 1834 

522. BS Geboorte Simon Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 49, Vlaardingen, 13 mrt 1815 

523. BS Overlijden Simon Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 401, Vlaardingen, 25 okt 1859 

524. BS Huwelijk Simon Dijkshoorn en Johanna Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 12, Vlaardingen, 20 apr 1853 

525. BS Geboorte Johanna Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 90, Vlaardingen, 8 mei 1826 

526. BS Overlijden Johanna Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 217, Vlaardingen, 9 nov 1896 

527. BS Huwelijk Leendert vd Ende en Johanna Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 20, Vlaardingen, 29 apr 1863 

528. BS Geboorte Leendert van der Ende, Historisch Archief Westland, Aktenr: 70, Maasland, 25 dec 1837 

529. BS Overlijden Leendert van der Ende, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 60, Vlaardingen, 1 apr 1926 

530. BS Geboorte Trijntje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 103, Vlaardingen, 3 jun 1817 

531. BS Overlijden Trijntje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 120, Vlaardingen, 9 jun 1856 

532. BS Huwelijk Pieter Maan en Trijntje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Vlaardinger-Ambacht, 25 apr 1838 

533. BS Geboorte Pieter Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 151, Vlaardingen, 14 dec 1813 

534. BS Overlijden Pieter Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 101, Vlaardingen, 26 mrt 1878 

535. BS Huwelijk Pieter Maan en Jannetje Sluijter, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 36, Vlaardingen, 4 jul 1860 

536. BS Geboorte Jannetje Sluijter, Historisch Archief Westland, Aktenr: 56, Maasland, 30 nov 1825 

537. BS Overlijden Jannetje Sluijter, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 98, Vlaardingen, 15 apr 1861 

538. BS Doodgeboren dochter Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 8, Vlaardinger-Ambacht, 23 okt 1819 

539. BS Geboorte Maarten Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 10, Vlaardinger-Ambacht, 15 aug 1821 

540. BS Overlijden Maarten Dijkshoorn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 29, Maasland, 3 nov 1905 

541. BS Huwelijk Maarten Dijkshoorn en Geertje van der Spek, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 13 sep 1848 

542. BS Geboorte Geertje van der Spek, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 11, Vrijenban, 17 mei 1830 

543. BS Overlijden Geertje van der Spek, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 4, Maasland, 10 feb 1913 

544. BS Geboorte Willem Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardinger-Ambacht, 3 jan 1824 

545. BS Overlijden Willem Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 61, Vlaardingen, 16 mrt 1907 

546. BS Huwelijk Willem Dijkshoorn en Jannetje Hoekveen, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 5, Vlaardinger-Ambacht, 9 nov 1849 

547. BS Geboorte Jannetje Hoekveen, Historisch Archief Westland, Aktenr: 36, Maasland, 8 jun 1824 

548. BS Overlijden Jannetje Hoekveen, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 388, Vlaardingen, 21 okt 1859 

549. BS Huwelijk Willem Dijkshoorn en Arendje Bos, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 16, Vlaardingen, 30 apr 1862 

550. BS Geboorte Arendje Bos, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 251, Vlaardingen, 11 nov 1835 

551. BS Overlijden Arendje Bos, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 108, Vlaardingen, 6 apr 1922 

552. BS Geboorte Ridderus Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardinger-Ambacht, 15 jan 1828 

553. BS Overlijden Ridderus Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 1, Vlaardinger-Ambacht, 14 feb 1828 

554. BS Geboorte Ridder Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 10, Vlaardinger-Ambacht, 12 aug 1829 

555. BS Overlijden Ridder Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 136, Vlaardingen, 14 jun 1915 

556. BS Huwelijk Ridder Dijkshoorn en Adriana Zegwaard, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 8, Vlaardinger-Ambacht, 2 sep 1857 

557. BS Geboorte Jaantje Zegwaard, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 38, Pijnacker, 23 okt 1831 

558. BS Overlijden Adriana Zegwaart, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 7, Vlaardinger-Ambacht, 26 aug 1903 

559. BS Huwelijk Arij Leeflang en Geertruij van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Vlaardinger-Ambacht, 1 mei 1825 

560. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 6 feb 1791 tot 1 mei 1791  (6 mrt 1791) 

561. BS Overlijden Arij Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 478, Vlaardingen, 23 dec 1859 

562. BS Overlijden Abraham Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 15, Vlaardingen, 22 jan 1830 

563. BS Geboorte Abraham Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 109, Vlaardingen, 16 jun 1828 

564. BS Huwelijk Jacob vd Kooij en Antje Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 2 mei 1819 

565. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 17 feb 1793 tot 20 mrt 1793  (11 mrt 1793) 

566. BS Overlijden Antje Leeflang, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 203, Vlaardingen, 27 sep 1870 

567. BS Overlijden Abraham van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 250, Vlaardingen, 2 okt 1899 

568. BS Huwelijk Jacobus van der Kooij en Maartje van der Spek, Historisch Archief Westland, Aktenr: 7, Maasland, 3 mei 1828 

569. Doopboek Maasland 1766-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 2.I, Gereformeerd, Maasland, van 8 apr 1787 tot 23 mrt 1788  (17 feb 1788) 

570. BS Overlijden Maartje van der Spek, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 12, Maasland, 5 apr 1851 

571. BS Overlijden Hendrik van der Ende, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 29, Maasland, 3 nov 1824 

572. Doopboek Maasland 1745-1765, Historisch Archief Westland, 3.04.16.082, 1.III, Gereformeerd, Maasland, van 17 jul 1763 tot 18 dec 1763  (28 aug 1763) 

573. BS Geboorte Simon van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 39, Maasland, 2 aug 1830 

574. BS Overlijden Simon van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 50, Maassluis, 11 mei 1916 

575. Graf Simon vd Kooij en Jaapje Zeelenberg, Oude begraafplaats, Maasland 

576. BS Huwelijk Simon v/d Kooij en Cornelia Poot, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 13 mei 1835 

577. BS Geboorte Trijntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 118, Vlaardingen, 23 jun 1835 

578. BS Overlijden Trijntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 30, Maassluis, 8 apr 1841 

579. BS Geboorte Simon Poot, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 92, Maassluis, 23 aug 1837 

580. BS Huwelijk Simon van der Kooij en Johanna Antonia Brisban, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 1036, Rotterdam, 27 okt 1880 

581. BS Geboorte Anna van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 21, Maassluis, 31 jan 1839 

582. BS Huwelijk Jan van der Linde en Anna van der Kooij, Groene Hart Archieven, Aktenr: 15, Zevenhuizen, 8 jun 1866 

583. BS Huwelijk Jan van der Linde en Leuntje Lievaart, Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Aktenr: 4, Rozenburg, 30 apr 1853 

584. BS Geboorte Simon van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 59, Maassluis, 25 mei 1840 

585. BS Geboorte Catharina van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 98, Maassluis, 24 sep 1841 

586. BS Overlijden Trijntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 36, Maassluis, 25 apr 1842 

587. BS Geboorte Catharina van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 54, Maassluis, 20 mei 1843 

588. BS Overlijden Catharina van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 1, Maassluis, 8 jan 1844 

589. BS Geboorte Catharina van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 123, Maassluis, 29 okt 1844 

590. BS Overlijden Catharina van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 118, Maassluis, 13 dec 1844 

591. BS Huwelijk Arie van der Kooij en Neeltje Moerman, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 2, Vlaardinger-Ambacht, 14 mei 1823 

592. BS Overlijden Neeltje Moerman, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 7, Vlaardinger-Ambacht, 11 dec 1844 

593. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 24 sep 1797 tot 19 nov 1797  (19 nov 1797) 

594. BS Geboorte Trijntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 21, Vlaardinger-Ambacht, 24 dec 1823 

595. BS Overlijden Trijntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 2, Vlaardinger-Ambacht, 29 jan 1831 

596. BS Geboorte Jacob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 19 feb 1825 

597. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 7, Vlaardinger-Ambacht, 13 dec 1830 

598. BS Geboorte Dirkje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 8, Vlaardinger-Ambacht, 20 jul 1827 

599. BS Overlijden Dirkje van der Kooij, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 336, Schiedam, 12 jun 1884 

600. BS Geboorte Simon van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 18, Vlaardinger-Ambacht, 7 nov 1829 

601. BS Huwelijk Simon van der Kooij en Maria Hoogerbrugge, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 16, Overschie, 10 mei 1872 

602. BS Geboorte Jacob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 6, Vlaardinger-Ambacht, 8 aug 1832 

603. BS Huwelijk Jacob van der Kooij en Maria van den Berg, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, Schipluiden, 9 apr 1865 

604. BS Geboorte Maria van den Berg, Historisch Archief Westland, Aktenr: 16, Schipluiden, 7 sep 1827 

605. BS Geboorte Arie van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 10, Vlaardinger-Ambacht, 13 okt 1835 

606. BS Geboorte Nicolaas van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 9 mrt 1837 

607. BS Overlijden Nicolaas van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 14, Vlaardinger-Ambacht, 19 nov 1877 

608. BS Huwelijk Nicolaas vd Kooij en Huiberdina Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 2, Vlaardinger-Ambacht, 30 apr 1873 

609. BS Geboorte Huberdina Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 6, Vlaardingen, 12 jan 1844 

610. BS Overlijden Huberdina Dijkshoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 121, Delft, 31 mrt 1909 

611. Rouwadvertentie Huberdina Dijkshoorn, Collectie CBG, Delft, 29 mrt 1909 

612. BS Huwelijk Nicolaas van Dorp en Huiberdina Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 31, Vlaardingen, 16 jun 1892 

613. BS Geboorte Nicolaas van Dorp, Historisch Archief Westland, Aktenr: 23, Maasland, 5 jun 1838 

614. BS Overlijden Nicolaas van Dorp, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 568, Delft, 13 nov 1900 

615. BS Geboorte Martinus van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 10, Vlaardinger-Ambacht, 12 sep 1838 

616. BS Overlijden Martinus van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 19, Vlaardinger-Ambacht, 23 dec 1892 

617. BS Geboorte Trijntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 15, Vlaardinger-Ambacht, 26 sep 1841 

618. BS Geboorte Neeltje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 11, Vlaardinger-Ambacht, 13 jul 1843 

619. BS Overlijden Neeltje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 11, Vlaardinger-Ambacht, 16 jul 1884 

620. BS Huwelijk Jan de Jong en Neeltje vd Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 9, Vlaardinger-Ambacht, 4 jun 1870 

621. BS Geboorte Jan de Jong, FamilySearch, Aktenr: 32, Capelle a/d IJssel, 14 mei 1842 

622. BS Overlijden Jan de Jong, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 2, Vlaardinger-Ambacht, 16 jan 1925 

623. BS Huwelijk Pieter van der Kooij en Jannetje Poot, Historisch Archief Westland, Aktenr: 14, Maasland, 29 sep 1827 

624. BS Overlijden Jannetje Poot, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 45, Maasland, 6 aug 1872 

625. BS Huwelijk Pieter van Woeden en Jannetje Poot, Historisch Archief Westland, Aktenr: 12, Maasland, 17 nov 1821 

626. Doopboek De Lier 1792-1812, Historisch Archief Westland, 3.04.16.079, Inventarisnr.: 2, Gereformeerd, De Lier, van 17 jul 1796 tot 30 apr 1797  (12 mrt 1797) 

627. BS Overlijden Pieter van Woerden, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 15, Maasland, 12 jun 1826 

628. BS Geboorte Simon van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 17, Maasland, 7 mrt 1828 

629. BS Overlijden Simon van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 12, Maasland, 10 apr 1829 

630. BS Geboorte Simon van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 39, Maasland, 6 aug 1829 

631. BS Overlijden Simon van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 19, Maasland, 2 jul 1836 

632. BS Geboorte Trijntje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 17, Maasland, 28 feb 1831 

633. BS Overlijden Trijntje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 11, Vlaardinger-Ambacht, 18 mei 1890 

634. BS Geboorte Neeltje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 57, Maasland, 18 dec 1833 

635. BS Overlijden Neeltje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 30, Maasland, 27 jul 1850 

636. BS Geboorte Siemon van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 50, Maasland, 20 aug 1836 

637. BS Overlijden Siemon van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 40, Maassluis, 15 apr 1911 

638. BS Huwelijk Siemon van der Kooij en Johanna de Bruin, Historisch Archief Westland, Aktenr: 14, Maasland, 17 mei 1878 

639. BS Geboorte Johanna de Bruin, Historisch Archief Westland, Aktenr: 140, Naaldwijk, 23 dec 1856 

640. BS Geboorte Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 15, Maasland, 4 apr 1838 

641. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 132, Maasland, 25 aug 1840 

642. BS Geboorte Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 54, Maasland, 7 dec 1840 

643. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 27, Maasland, 27 okt 1906 

644. BS Huwelijk Pieter van der Kooij en Maartje Vermeer, Historisch Archief Westland, Aktenr: 12, Maasland, 19 mei 1882 

645. BS Geboorte Maartje Vermeer, Historisch Archief Westland, Aktenr: 42, Maasland, 19 jun 1861 

646. BS Geboorte Ridderus van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 36, Maasland, 24 jul 1843 

647. BS Huwelijk Ridderus van der Kooij en Elizabeth Voogt, Historisch Archief Westland, Aktenr: 14, Maasland, 16 mei 1879 

648. BS Geboorte Pleuntje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 16, Maasland, 25 feb 1846 

649. BS Overlijden Pleuntje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 13, Maasland, 13 apr 1846 

650. BS Huwelijk Arend Moerman en Maria vd Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 2, Vlaardinger-Ambacht, 24 apr 1833 

651. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 15 dec 1793 tot 5 jan 1794  (5 jan 1794) 

652. BS Overlijden Arend Moerman, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 17, Vlaardingen, 12 jan 1874 

653. BS Geboorte Pietertje Moerman, Historisch Archief Westland, Aktenr: 53, Maasland, 3 dec 1833 

654. BS Overlijden Pietertje Moerman, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 310, Schiedam, 29 mei 1885 

655. BS Huwelijk Simon van der Marel en Pietertje Moerman, Historisch Archief Westland, Aktenr: 16, Maasland, 6 aug 1858 

656. BS Geboorte Simon van der Marel, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 23, Kethel en Spaland, 20 sep 1836 

657. BS Overlijden Simon van der Marel, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 377, Schiedam, 10 jul 1880 

658. BS Geboorte Siemon Moerman, Historisch Archief Westland, Aktenr: 55, Maasland, 9 nov 1835 

659. BS Huwelijk Simon Moerman en Gerritje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Vlaardinger-Ambacht, 13 apr 1866 

660. BS Geboorte Gerritje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardinger-Ambacht, 5 jan 1841 

661. BS Overlijden Andries Moerman, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 11, Maasland, 15 jun 1898 

662. BS Geboorte Andries Moerman, Historisch Archief Westland, Aktenr: 68, Maasland, 19 dec 1837 

663. BS Huwelijk Andries Moerman en Antje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 26 apr 1872 

664. BS Geboorte Antje Dijkshoorn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 21, Vlaardinger-Ambacht, 4 dec 1841 

665. BS Overlijden Antje Dijkshoorn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 23, Maasland, 1 jul 1874 

666. BS Huwelijk Andries Moerman en Willemina Notenboom, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 8, Pijnacker, 13 mei 1876 

667. BS Geboorte Willemina Notenboom, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 25, Pijnacker, 23 mrt 1855 

668. BS Overlijden Willemina Notenboom, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 90, Vlaardingen, 15 apr 1931 

669. BS Geboorte Trijntje Moerman, Historisch Archief Westland, Aktenr: 45, Maasland, 2 sep 1839 

670. BS Overlijden Trijntje Moerman, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 249, Schiedam, 28 aug 1925 

671. BS Huwelijk DaniŽl van der Ende en Trijntje Moerman, Historisch Archief Westland, Aktenr: 4, Maasland, 30 apr 1869 

672. BS Geboorte DaniŽl van der Ende, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 12, Vlaardinger-Ambacht, 17 sep 1838 

673. BS Overlijden DaniŽl van der Ende, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 407, Schiedam, 7 sep 1891 

674. BS Huwelijk Cornelis Groen en Celia van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Pijnacker, 10 nov 1811 

675. BS Overlijden Cornelis Groen, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 3, Nootdorp, 5 feb 1863 

676. BS Overlijden Geertruida Groen, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 18, Vrijenban, 7 jul 1888 

677. BS Geboorte Geertje Groen, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 24, Pijnacker, 29 jun 1818 

678. BS Huwelijk Dirk van Leeuwen en Geertje Groen, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 5, Hof van Delft, 22 sep 1843 

679. BS Geboorte Dirk van Leeuwen, FamilySearch, Aktenr: 36, Zoetermeer, 31 dec 1812 

680. BS Overlijden Dirk van Leeuwen, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 13, Vrijenban, 20 mei 1878 

681. BS Huwelijk Pieter Maan en Anna van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 1, Sint Maartensregt, 29 apr 1818 

682. Doopboek Vlaardingen 1750-1791, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 500, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 25 okt 1789 tot 3 feb 1790  (8 nov 1789) 

683. BS Overlijden Pieter Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 6, Vlaardinger-Ambacht, 26 aug 1845 

684. BS Geboorte Jacob Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Zouteveen, 8 mei 1819 

685. BS Overlijden Jacob Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 4, Vlaardinger-Ambacht, 3 apr 1876 

686. BS Huwelijk Jacob Maan en Maria Hoogendam, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardinger-Ambacht, 1 mei 1845 

687. BS Geboorte Maria Hoogendam, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 19, Vlaardinger-Ambacht, 4 nov 1823 

688. BS Overlijden Maria Hoogendam, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 11, Vlaardinger-Ambacht, 23 mei 1900 

689. BS Geboorte Cornelia Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Zouteveen, 12 aug 1822 

690. BS Huwelijk Willem van der Heul en Cornelia Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardinger-Ambacht, 24 apr 1850 

691. BS Geboorte Willem van der Heul, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 44, Vlaardingen, 21 feb 1827 

692. BS Overlijden Willem van der Heul, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 259, Vlaardingen, 4 aug 1866 

693. BS Geboorte Jacoba Maan, Historisch Archief Westland, Aktenr: 43, Maasland, 25 aug 1826 

694. BS Overlijden Jacoba Maan, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 80, Delft, 20 feb 1899 

695. BS Huwelijk Simon vd Berg en Jacoba Maan, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 2, Vlaardinger-Ambacht, 21 apr 1848 

696. BS Geboorte Simon van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 24, Vrijenban, 23 sep 1824 

697. BS Huwelijk Abraham Klapwijk en Jacoba Maan, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 43, Delft, 27 apr 1864 

698. BS Geboorte Abraham Klapwijk, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 18, Delft, 10 jan 1822 

699. BS Overlijden Abraham Klapwijk, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 84, Delft, 15 feb 1884 

700. BS Huwelijk Abraham Klapwijk en Neeltje van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 123, Delft, 2 dec 1846 

701. BS Geboorte Neeltje van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 11, Vrijenban, 14 jul 1823 

702. BS Overlijden Neeltje van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 40, Delft, 26 jan 1860 

703. BS Huwelijk Philippus van der Kooij en Martijntje van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Hoog en Woud Harnasch, 30 apr 1820 

704. BS Overlijden Martijntje van den Berg, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 2, Vlaardingen, 10 jan 1881 

705. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 3, Vlaardinger-Ambacht, 11 jan 1899 

706. BS Geboorte Jacob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 7, Vlaardinger-Ambacht, 22 mei 1822 

707. BS Geboorte Jan van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 12, Vlaardinger-Ambacht, 19 mei 1825 

708. BS Geboorte Kornelia van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 9, Vlaardinger-Ambacht, 30 jul 1827 

709. BS Overlijden Cornelia van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 9, Delft, 6 jan 1897 

710. BS Geboorte Anna van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 5, Vlaardinger-Ambacht, 23 mei 1834 

711. BS Overlijden Anna van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 676, Delft, 19 okt 1886 

712. BS Huwelijk Arend vd Berg en Anna vd Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Vlaardinger-Ambacht, 30 apr 1857 

713. BS Geboorte Arend van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 23, Vrijenban, 29 sep 1829 

714. BS Overlijden Arend van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 122, Delft, 20 feb 1886 

715. BS Huwelijk Simon vd Kooij en Maartje Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 2, Kethel en Spaland, 27 apr 1832 

716. BS Overlijden Maartje Poot, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 14, Schipluiden, 23 mei 1881 

717. BS Geboorte Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, Sint Maartensregt, 5 jul 1833 

718. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 5, Sint Maartensregt, 30 jun 1834 

719. BS Geboorte Cornelia van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Sint Maartensregt, 23 jul 1834 

720. BS Overlijden Cornelia van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Sint Maartensregt, 15 mei 1835 

721. BS Geboorte Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 6, Sint Maartensregt, 30 sep 1835 

722. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 3, Maasland, 16 jan 1915 

723. BS Geboorte Cornelia van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 4, Sint Maartensregt, 7 okt 1836 

724. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, Schipluiden, van 1913 tot 1952 (3 jul 1923 akte 24) 

725. BS Huwelijk Pieter van der Eijk en Cornelia van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, Schipluiden, 25 apr 1873 

726. BS Geboorte Pieter van der Eijk, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 9, Hof van Delft, 2 apr 1836 

727. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, Schipluiden, van 1883 tot 1912 (13 jan 1909 akte 1) 

728. BS Geboorte Johannis van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 6, Sint Maartensregt, 28 aug 1837 

729. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, Schipluiden, van 1883 tot 1912 (16 mrt 1896 akte 11) 

730. BS Geboorte Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 1, Sint Maartensregt, 30 jun 1838 

731. BS Overlijden Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 2, Sint Maartensregt, 21 mrt 1839 

732. BS Geboorte Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 4, Sint Maartensregt, 6 aug 1839 

733. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Sint Maartensregt, 4 feb 1840 

734. BS Geboorte Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 1, Sint Maartensregt, 20 jun 1840 

735. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Sint Maartensregt, 5 jan 1841 

736. BS Geboorte Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, Sint Maartensregt, 29 mei 1841 

737. BS Overlijden Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 4, Sint Maartensregt, 4 jun 1841 

738. BS Geboorte Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Sint Maartensregt, 25 apr 1842 

739. BS Overlijden Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 5, Sint Maartensregt, 6 mei 1842 

740. BS Geboorte Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Sint Maartensregt, 4 jun 1843 

741. BS Overlijden Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 3, Sint Maartensregt, 26 jul 1844 

742. BS Geboorte Leentje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Sint Maartensregt, 17 aug 1844 

743. BS Overlijden Leentje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 46, Hof van Delft, 10 okt 1916 

744. BS Geboorte Jacoba van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, Sint Maartensregt, 5 dec 1845 

745. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, Schipluiden, van 1883 tot 1912 (13 nov 1896 akte 22) 

746. BS Geboorte Pieter van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 6, Sint Maartensregt, 22 jun 1847 

747. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 281, Vlaardingen, 14 nov 1919 

748. BS Geboorte Simon van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 4, Sint Maartensregt, 17 nov 1848 

749. BS Overlijden Simon van der Kooij, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 17, Schiedam, 11 jan 1932 

750. BS Huwelijk Simon vd Kooij en Apolonia vd Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 4, Vlaardinger-Ambacht, 21 apr 1882 

751. BS Overlijden Apolonia van der Kooij, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 110, Schiedam, 30 mrt 1925 

752. BS Geboorte Jacob van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 1, Sint Maartensregt, 14 jan 1850 

753. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, Schipluiden, van 1913 tot 1952 (29 sep 1933 akte 24) 

754. BS Huwelijk Cornelis vd Kooij en Meinsje vd Ende, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardinger-Ambacht, 3 jan 1828 

755. Doopboek Vlaardingen 1792-1811, Stadsarchief Vlaardingen, Oud Archief Vlaardingen, Inventarisnr.: 501, Hervormd, Grote Kerk, Vlaardingen, van 3 apr 1801 tot 17 mei 1801  (6 apr 1801) 

756. BS Overlijden Mensje van der Ende, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 11, Maasland, 11 feb 1861 

757. BS Geboorte Jacob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 6, Vlaardinger-Ambacht, 19 mrt 1828 

758. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 32, Kethel en Spaland, 5 dec 1874 

759. BS Geboorte Abraham van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 26, Maasland, 12 jun 1829 

760. BS Overlijden Abraham van der Kooij, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 2, Kethel en Spaland, 8 jan 1892 

761. BS Geboorte Maartje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 16, Maasland, 25 feb 1833 

762. BS Overlijden Cornelia van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 29, Maasland, 24 sep 1894 

763. BS Geboorte Cornelia van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 61, Maasland, 1 nov 1834 

764. BS Geboorte Maria van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 58, Maasland, 28 nov 1838 

765. BS Huwelijk Willem van den Berg en Maria van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 8, Maasland, 16 mei 1863 

766. BS Geboorte Willem van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 200, Delft, 21 apr 1835 

767. BS Huwelijk Willem van den Berg en Krijntje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, Sint Maartensregt, 8 sep 1826 

768. BS Geboorte Jan van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Hoog en Woud Harnasch, 18 nov 1826 

769. BS Huwelijk Jan van den Berg en Dirkje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 1, Vlaardinger-Ambacht, 29 apr 1854 

770. BS Geboorte Cornelia van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Hoog en Woud Harnasch, 7 nov 1827 

771. BS Huwelijk Jacob vd Kooij en Neeltje vd Berg, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 3, Kethel en Spaland, 25 apr 1851 

772. BS Overlijden Jacoba van den Berg, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 30, Maasland, 3 nov 1914 

773. BS Geboorte Jacoba van den Berg, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 12, Kethel en Spaland, 12 jul 1833 

774. BS Huwelijk Jacob vd Kooij en Jacoba vd Berg, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 4, Kethel en Spaland, 28 apr 1866 

775. BS Geboorte Martijntje van den Berg, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 9, Kethel en Spaland, 25 feb 1835 

776. BS Huwelijk Arie van der Kooij en Martijntje van den Berg, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 4, Kethel en Spaland, 10 mei 1861 

777. BS Geboorte Willem van den Berg, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 12, Kethel en Spaland, 31 mei 1845 

778. BS Huwelijk Willem van den Berg en Adriana van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Rijswijk, 27 apr 1871 

779. BS Geboorte Adriana van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 4, Vrijenban, 17 jan 1849 

780. BS Huwelijk Cornelis van der Kooij en Trijntje van den Akker, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 4, Hof van Delft, 17 nov 1819 

781. BS Overlijden Trijntje van den Akker, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 3, Hoog en Woud Harnasch, 6 sep 1829 

782. BS Geboorte Geertje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 23, Hof van Delft, 10 jun 1821 

783. BS Overlijden Geertrui van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 30, Hof van Delft, 15 okt 1858 

784. BS Geboorte Pieternelletje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 15, Schipluiden, 24 sep 1824 

785. BS Overlijden Petronella van der Kooij, Digitale Stamboom Delft, Aktenummer: 75, Rijswijk, 30 dec 1865 

786. BS Geboorte Dirkje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 7, Schipluiden, 23 mrt 1828 

787. BS Overlijden Dirkje van der Kooij, Digitale Stamboom Delft, Aktenummer: 22, Rijswijk, 12 mei 1857 

788. BS Huwelijk Cornelis van der Kooij en Leintje Lagendijk, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Abtsregt, 30 okt 1833 

789. BS Overlijden Lijntje Lagendijk, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 44, Hof van Delft, 22 sep 1887 

790. BS Geboorte Lijntje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 32, Hof van Delft, 12 dec 1841 

791. BS Huwelijk Jan Fool en Elisabeth van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 2, Hof van Delft, 21 feb 1822 

792. Doopboek Maassluis 1793-1798, Stadsarchief Vlaardingen, 3.04.16.083, 8.I, Gereformeerd, Maassluis, van 24 feb 1793 tot 21 apr 1793  (24 feb 1793) 

793. BS Overlijden Jan Fool, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 283, Delft, 15 mei 1863 

794. BS Geboorte Geertje Fool, Historisch Archief Westland, Aktenr: 11, Maasland, 2 mrt 1824 

795. BS Overlijden Geertje Fool, Noord-Hollands Archief, Aktenummer: 4701, Amsterdam, 19 jun 1894 

796. BS Huwelijk Dirk Poot en Geertje Fool, Gemeentearchief Den Haag, Aktenr: 488, 's-Gravenhage, 10 nov 1847 

797. BS Overlijden Dirk Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 3, Abtsregt, 4 okt 1848 

798. BS Geboorte Dirk Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 20, Hof van Delft, 28 sep 1820 

799. BS Overlijden Jan Geurt Verschuur, Noord-Hollands Archief, Aktenummer: 3748, Amsterdam, 8 mei 1889 

800. Doopboek Pijnacker 1786-1811, Gemeentearchief Delft, 3.04.16.117, 4.II, Gereformeerd, Pijnacker, van 18 jun 1805 tot 16 feb 1806  (20 okt 1805) 

801. BS Overlijden Trijntje Sonneveld, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 25, Vrijenban, 29 sep 1862 

802. BS Geboorte Antje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 40, Vrijenban, 17 dec 1849 

803. BS Huwelijk Adrianus van Veen en Jannetje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 5, Hof van Delft, 26 mei 1831 

804. BS Geboorte Geertje van Veen, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 44, Kralingen, 26 apr 1841 

805. BS Overlijden Geertje van Veen, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 9, Kethel en Spaland, 2 dec 1909 

806. BS Huwelijk Pieter Poot en Geertje van Veen, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 190, Delft, 2 okt 1878 

807. BS Geboorte Pieter Poot, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Zouteveen, 20 mrt 1845 

808. BS Overlijden Pieter Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 13, Kethel en Spaland, 12 mei 1922 

809. BS Huwelijk Pieter Poot en Hendrica van Dijk, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 8, Kethel en Spaland, 6 okt 1912 

810. BS Geboorte Hendrica van Dijk, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 163, Schiedam, 7 mrt 1872 

811. BS Huwelijk Arij Dijkshoorn en Geertruida vd Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Abtsregt, 22 apr 1847 

812. BS Geboorte Arij Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Groeneveld, 24 dec 1818 

813. BS Overlijden Arie Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 424, Delft, 29 jul 1889 

814. BS Huwelijk Arij Dijkxhoorn en Johanna Valkenburg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 12, Vrijenban, 5 nov 1862 

815. BS Geboorte Johanna Valkenburg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 9, Vrijenban, 16 apr 1822 

816. BS Overlijden Johanna Valkenburg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 662, Delft, 5 dec 1893 

817. BS Huwelijk Gerrit van Zelm en Annetje Louisa Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 2, Vrijenban, 7 mei 1873 

818. BS Huwelijk Willem Alkemade en Cornelia Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 13, Vrijenban, 23 jun 1875 

819. BS Huwelijk Adrianus van der Knoop en Cornelia Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 7, Vrijenban, 28 nov 1883 

820. BS Geboorte Adrianus van der Knoop, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 34, Pijnacker, 18 jun 1853 

821. BS Huwelijk Paulus Dijkshoorn en Mijnsje Dijkxhoorn, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 12, Overschie, 16 mei 1878 

822. BS Geboorte Paulus Dijkshoorn, Historisch Archief Westland, Aktenr: 81, Maasland, 23 dec 1850 

823. BS Overlijden Jacoba Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Vrijenban, 4 mrt 1895 

824. BS Huwelijk Pieter Droppert en Jacoba Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 15, Vrijenban, 28 jul 1875 

825. BS Geboorte Pieter Droppert, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 455, Delft, 31 aug 1848 

826. BS Overlijden Pieter Droppert, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 15, Pijnacker, 13 jul 1923 

827. BS Geboorte Rederis Dijkxhoorn, Gemeentearchief Den Haag, Aktenr: 2093, 's-Gravenhage, 14 okt 1852 

828. BS Overlijden Rederus Dijkshoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 262, Delft, 30 apr 1883 

829. BS Huwelijk Rederus Dijkshoorn en Trijntje van Galen, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 194, Delft, 15 nov 1876 

830. BS Geboorte Trijntje van Galen, Gemeentearchief Den Haag, Aktenr: 2118, 's-Gravenhage, 29 okt 1850 

831. BS Overlijden Trijntje van Galen, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 362, Delft, 9 aug 1923 

832. BS Huwelijk Adrianus de Wit en Trijntje van Galen, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 53, Delft, 12 mei 1886 

833. BS Overlijden Adrianus de Wit, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 182, Delft, 6 mei 1914 

834. BS Geboorte Adrianus de Wit, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 13, Vrijenban, 28 mrt 1844 

835. BS Geboorte Pietje Dijkshoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 38, Vrijenban, 1 nov 1854 

836. BS Huwelijk Cornelis van der Heide en Pietje Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 77, Delft, 23 mei 1877 

837. BS Geboorte Cornelis van der Heide, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 21, Hof van Delft, 17 jun 1850 

838. BS Geboorte Geertruida Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 31, Vrijenban, 11 aug 1856 

839. BS Overlijden Geertruida Dijkshoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 3, Vrijenban, 11 jan 1894 

840. BS Huwelijk Hermanus Droppert en Geertruida Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 16, Vrijenban, 13 nov 1878 

841. BS Geboorte Hermanus Droppert, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 492, Delft, 12 sep 1853 

842. BS Overlijden Hermanus Droppert, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 20, Delft, 11 jan 1924 

843. BS Geboorte Arie Pieterse Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 18, Vrijenban, 9 mei 1859 

844. BS Overlijden Arie Pieters Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 7, Vrijenban, 26 feb 1861 

845. BS Geboorte Jaapje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 17, Vrijenban, 15 mrt 1860 

846. BS Overlijden Jaapje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 21, Delft, 13 jan 1923 

847. BS Huwelijk Leendert Weerheijm en Jaapje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 14, Pijnacker, 28 nov 1846 

848. BS Geboorte Leendert Weerheijm, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 2, Pijnacker, 19 jan 1819 

849. BS Huwelijk Jacob Poot en Jaapje van der Kooij, Gemeentearchief Zoetermeer, Aktenr: 5, Zoetermeer, 1 jul 1853 

850. BS Geboorte Jacob Poot, FamilySearch, Aktenr: 19, Zegwaart, 11 jul 1818 

851. BS Huwelijk Jacob Poot en Antje de Hoog, Gemeentearchief Zoetermeer, Aktenr: 8, Zoetermeer, 26 feb 1845 

852. BS Overlijden Antje de Hoog, Gemeentearchief Zoetermeer, Aktenummer: 8, Zoetermeer, 27 mrt 1892 

853. BS Geboorte Antje de Hoog, FamilySearch, Aktenr: 16, Zoetermeer, 2 sep 1825 

854. BS Geboorte Job Poot, FamilySearch, Aktenr: 25, Zoetermeer, 17 jun 1854 

855. BS Geboorte Susanna Poot, FamilySearch, Aktenr: 4, Zoetermeer, 1 feb 1856 

856. BS Geboorte Petronella Poot, FamilySearch, Aktenr: 8, Zoetermeer, 26 apr 1859 

857. BS Huwelijk Arie Visser en Petronella Poot, FamilySearch, Aktenr: 15, Moordrecht, 2 nov 1887 

858. BS Geboorte Job Poot, FamilySearch, Aktenr: 31, Zoetermeer, 24 okt 1862 

859. BS Huwelijk Job Poot en Magrieta van der Hoeven, FamilySearch, Aktenr: 21, Moordrecht, 17 dec 1886 

860. BS Huwelijk Pieter van der Kooij en Elisabeth van der Spek, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 7, Pijnacker, 18 mei 1844 

861. BS Geboorte Elizabeth van der Spek, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 2, Pijnacker, 11 jan 1823 

862. BS Overlijden Elizabeth van der Spek, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 21, Maassluis, 19 feb 1907 

863. BS Geboorte Paulina van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 34, Pijnacker, 12 jul 1851 

864. BS Overlijden Paulina van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 90, Maassluis, 4 nov 1915 

865. BS Huwelijk Cornelis Weerheim en Pietertje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Pijnacker, 15 apr 1850 

866. BS Overlijden Cornelis Weerheim, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 8, Vrijenban, 10 feb 1902 

867. BS Geboorte Cornelis Weerheijm, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 25, Pijnacker, 17 jul 1822 

868. BS Geboorte Suzanna Weerheim, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 43, Pijnacker, 15 sep 1853 

869. BS Huwelijk Jan Franciscus Stoof en Suzanna Weerheim, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 20, Vrijenban, 24 dec 1875 

870. Afgeschermd, Historisch Archief Westland, De Lier, van 1903 tot 1932 (5 feb 1920 akte 4) 

871. BS Huwelijk Jan Franciscus Stoof en Adriana van der Graaf, Historisch Archief Westland, Aktenr: 6, Monster, 23 mrt 1872 

872. BS Geboorte Adriana van der Graaf, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Monster, 11 jan 1842 

873. BS Overlijden Adriana van der Graaf, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 7, Pijnacker, 12 feb 1875 

874. BS Geboorte Magdalena Weerheim, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 60, Pijnacker, 31 okt 1860 

875. BS Huwelijk Gerrit van der Kooij en Magdalena Weerheim, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 19, Vrijenban, 21 dec 1881 

876. BS Geboorte Gerrit van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 12, Pijnacker, 21 feb 1860 

877. BS Overlijden Gerrit van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 14, Pijnacker, 28 mrt 1931 

878. BS Geboorte Gerrit Weerheim, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 4, Vrijenban, 9 feb 1863 

879. BS Overlijden Gerrit Weerheim, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 16, Pijnacker, 11 apr 1936 

880. BS Huwelijk Gerrit Weerheim en Meinsje van Nierop, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Maasland, 20 apr 1888 

881. BS Geboorte Meinsje van Nierop, Historisch Archief Westland, Aktenr: 46, Maasland, 13 mei 1867 

882. BS Huwelijk Gerrit van der Kooij en Anna Clasina Schneiders, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 8, Pijnacker, 20 mei 1854 

883. BS Geboorte Anna Clazina Schneiders, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Abtsregt, 10 mei 1832 

884. BS Overlijden Anna Klazina Snijders, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 23, Pijnacker, 31 jul 1891 

885. BS Geboorte Anna Clazina van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 50, Pijnacker, 17 okt 1870 

886. BS Huwelijk Christianus Torn en Anna Clazina van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 12, Pijnacker, 31 okt 1894 

887. BS Geboorte Christianus Torn, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 394, Vlaardingen, 18 dec 1872 

888. BS Huwelijk Willem van der Kooij en Anna van der Eijk, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 9, Hof van Delft, 20 mei 1859 

889. BS Geboorte Anna van der Eijk, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 7, Hof van Delft, 28 mrt 1838 

890. BS Overlijden Anna van der Eijk, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 18, Pijnacker, 25 mrt 1922 

891. BS Geboorte Clazina van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 8, Pijnacker, 28 feb 1872 

892. BS Overlijden Clazina van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 293, Delft, 27 mei 1955 

893. Rouwadvertentie Dirk Johannes van der Kooij, Collectie Arie Dijkshoorn, Schiebroek, 6 jan 1984 

894. BS Geboorte Dirk Johannes van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 65, Pijnacker, 18 dec 1875 

895. BS Huwelijk Dirk Johannes vd Kooij en Fijgje Johanna Meijer, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 6, Pijnacker, 19 apr 1907 

896. BS Geboorte Fijgje Johanna Meijer, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 24, Pijnacker, 28 mrt 1882 

897. BS Geboorte Arie Jacobus van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 64, Pijnacker, 18 dec 1875 

898. BS Huwelijk Johannes Wilhelm Baade en Suzanne van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 8, Pijnacker, 18 okt 1856 

899. BS Geboorte Johannis Wilhelm Baade, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 12, Pijnacker, 14 mrt 1832 

900. BS Geboorte Johannes Hendrik Baade, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 64, Pijnacker, 17 dec 1856 

901. BS Overlijden Johannes Hendrik Baade, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 10, Kethel en Spaland, 28 apr 1922 

902. BS Huwelijk Johannes Hendrik Baade en Maria Ouwerkerk, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 8, Kethel en Spaland, 9 dec 1881 

903. BS Geboorte Maria Ouwerkerk, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 3, Kethel en Spaland, 8 jan 1857 

904. BS Overlijden Maria Ouwerkerk, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 268, Schiedam, 21 apr 1941 

905. BS Huwelijk IJsbrand van Woerden en Mensje van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 6, Hof van Delft, 25 aug 1847 

906. BS Geboorte IJsbrand van Woerden, Historisch Archief Westland, Aktenr: 66, Maasland, 25 nov 1820 

907. BS Overlijden IJsbrand van Woerden, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 25, Vrijenban, 22 okt 1890 

908. BS Geboorte Hugo van Woerden, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Vrijenban, 8 mrt 1850 

909. BS Overlijden Hugo van Woerden, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 68, Hof van Delft, 27 nov 1906 

910. BS Huwelijk Hugo van Woerden en Adriaantje van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 2, Hof van Delft, 24 apr 1878 

911. BS Geboorte Adriaantje van den Berg, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 30, Kethel en Spaland, 11 jun 1856 

912. BS Overlijden Adriana van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 44, Hof van Delft, 24 aug 1918 

913. BS Huwelijk Johannes van der Kooij en Leentje van der Vlugt, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 2, Overschie, 4 mei 1855 

914. BS Overlijden Leentje van der Vlugt, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 18, Maasland, 6 apr 1888 

915. BS Geboorte Arij van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 41, Maasland, 11 mei 1863 

916. BS Overlijden Arij van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 486, Delft, 7 aug 1941 

917. BS Huwelijk Louwrens van Geest en Maria van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 7, Maasland, 23 jun 1838 

918. BS Geboorte Lourens van Geest, Historisch Archief Westland, Aktenr: 33, De Lier, 17 dec 1817 

919. BS Overlijden Lourens van Geest, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 12, De Lier, 31 jul 1848 

920. BS Geboorte Arij van Geest, Historisch Archief Westland, Aktenr: 52, Maasland, 14 nov 1838 

921. BS Huwelijk Arij van Geest en Maria Boekestijn, Historisch Archief Westland, Aktenr: 10, De Lier, 17 nov 1865 

922. BS Geboorte Maria Boekestijn, Historisch Archief Westland, Aktenr: 21, De Lier, 20 aug 1841 

923. BS Geboorte Jakoba van Geest, Historisch Archief Westland, Aktenr: 26, Naaldwijk, 28 feb 1843 

924. BS Overlijden Jacoba van Geest, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 16, Hof van Delft, 29 feb 1908 

925. BS Huwelijk Jacob Dijkshoorn en Jakoba van Geest, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, Maasland, 24 jan 1868 

926. BS Geboorte Jacob Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Hof van Delft, 13 jan 1845 

927. BS Overlijden Jacob Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 13, Hof van Delft, 1 mei 1880 

928. BS Huwelijk Dirk Dijkshoorn en Anna van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 8, Maasland, 20 mei 1842 

929. BS Overlijden Dirk Dijkshoorn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 58, Maasland, 20 sep 1889 

930. BS Geboorte Dirk Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 16, 't Woud, 22 dec 1817 

931. BS Geboorte Ridderus Dijkxhoorn, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 1, Groeneveld, 23 jun 1842 

932. BS Overlijden Ridderus Dijkxhoorn, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 21, Maasland, 4 sep 1913 

933. BS Huwelijk Ridderus Dijkshoorn en Adriana Hanemaaijer, Historisch Archief Westland, Aktenr: 18, De Lier, 19 nov 1864 

934. BS Geboorte Adriana Hanemaaijer, Historisch Archief Westland, Aktenr: 1, De Lier, 14 jan 1841 

935. BS Overlijden Adriana Hanemaaijer, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 46, Maassluis, 31 mrt 1879 

936. BS Huwelijk Ridderus Dijkshoorn en Susanna Sluijter, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 18, Maassluis, 1 okt 1879 

937. BS Overlijden Susanna Sluijter, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 29, Maasland, 12 okt 1918 

938. BS Huwelijk Maarten 't Hart en Hester van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 9, Maasland, 3 jul 1841 

939. Doopboek Naaldwijk 1801-1811 (Op voornaam), Historisch Archief Westland, 3.04.16.092, Inventarisnr.: 7, Gereformeerd, Naaldwijk, van 1805 tot 1811 (30 dec 1810) 

940. BS Overlijden Maarten 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 48, Maasland, 19 dec 1868 

941. BS Huwelijk Maarten 't Hart en Geertrui van Bodegom, Historisch Archief Westland, Aktenr: 1, Maasland, 10 feb 1860 

942. BS Geboorte Geertrui van Bodegom, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 134, Maassluis, 23 dec 1825 

943. BS Geboorte Johanna 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 125, Naaldwijk, 28 dec 1841 

944. BS Overlijden Johanna 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 57, Maasland, 17 nov 1875 

945. BS Huwelijk Maarten van Buren en Johanna 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 14, Maasland, 19 mei 1865 

946. BS Geboorte Maarten van Buren, Historisch Archief Westland, Aktenr: 6, Maasland, 3 feb 1834 

947. BS Geboorte Cornelia 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 13, Maasland, 9 mrt 1844 

948. BS Huwelijk Jan van der Lee en Cornelia 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 24, Maasland, 25 aug 1865 

949. BS Geboorte Jan van der Lee, Historisch Archief Westland, Aktenr: 28, Maasland, 29 mei 1843 

950. BS Geboorte Aagje 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 13, Maasland, 4 mrt 1845 

951. BS Huwelijk Johannes Valkenburg en Aagje 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 10, Maasland, 13 mei 1864 

952. BS Geboorte Johannes Valkenburg, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 83, Maassluis, 30 jul 1836 

953. BS Huwelijk Johannes Valkenburg en Dina Uleman, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 29, Maassluis, 4 sep 1861 

954. BS Geboorte Dina Uleman, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 48, Maassluis, 29 mei 1839 

955. BS Overlijden Dina Uleman, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 79, Maassluis, 7 sep 1863 

956. BS Huwelijk Johannes Valkenburg en Johanna Wagenmakers, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 1082, Rotterdam, 26 okt 1881 

957. BS Doodgeboren dochter 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 37, Maasland, 16 aug 1847 

958. BS Geboorte Jacoba 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 38, Maasland, 2 sep 1848 

959. BS Overlijden Jacoba 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Maasland, 2 jan 1849 

960. BS Geboorte Hendrik 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 53, Maasland, 28 nov 1849 

961. BS Overlijden Hendrik 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 4, Maasland, 4 jan 1884 

962. BS Huwelijk Hendrik 't Hart en Johanna de Bruin, Historisch Archief Westland, Aktenr: 12, Maasland, 16 mei 1873 

963. BS Geboorte Johanna de Bruin, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 113, Maassluis, 1 dec 1849 

964. BS Overlijden Johanna de Bruin, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 5, Maasland, 14 mrt 1938 

965. BS Huwelijk Nicolaas Boers en Johanna de Bruin, Historisch Archief Westland, Aktenr: 3, Maasland, 17 apr 1885 

966. BS Overlijden Nicolaas Boers, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 17, Maasland, 15 sep 1924 

967. BS Geboorte Nicolaas Boers, Historisch Archief Westland, Aktenr: 95, 's-Gravenzande, 1 nov 1856 

968. BS Geboorte Jacob 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 1, Maasland, 10 jan 1851 

969. BS Overlijden Jacob 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 4, Maasland, 13 jan 1851 

970. BS Doodgeboren zoon 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 2, Maasland, 26 jan 1852 

971. BS Geboorte Jacob 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 35, Maasland, 17 jun 1853 

972. BS Overlijden Jacob 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 31, Maasland, 4 jul 1853 

973. BS Geboorte Willem 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 36, Maasland, 17 jun 1853 

974. BS Overlijden Willem 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 24, Maasland, 24 jun 1853 

975. BS Doodgeboren zoon 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 1, Maasland, 3 jan 1855 

976. BS Overlijden Jannetje 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 66, Maasland, 16 nov 1867 

977. BS Geboorte Jannetje 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenr: 24, Maasland, 2 apr 1857 

978. BS Doodgeboren zoon 't Hart, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 40, Maasland, 5 mei 1859 

979. BS Huwelijk Philippus Johannes Roels en Maartje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 24, Maasland, 6 dec 1850 

980. BS Geboorte Philippus Johannes Roels, Historisch Archief Westland, Aktenr: 58, Maasland, 16 dec 1816 

981. BS Overlijden Philippus Johannes Roels, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 54, Maasland, 13 sep 1884 

982. BS Overlijden Cornelia Roels, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 13, Maasland, 16 apr 1931 

983. BS Geboorte Cornelia Roels, Historisch Archief Westland, Aktenr: 11, Maasland, 13 feb 1855 

984. BS Huwelijk Roelof Buijnink en Cornelia Roels, Historisch Archief Westland, Aktenr: 8, Maasland, 27 apr 1877 

985. BS Overlijden Roelof Buijnink, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 4, Maasland, 29 jan 1919 

986. BS Huwelijk Willem van der Spek en Johanna van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 6, Maasland, 1 mei 1847 

987. BS Geboorte Willem van der Spek, Historisch Archief Westland, Aktenr: 1, Maasland, 12 jan 1815 

988. BS Overlijden Willem van der Spek, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 54, Maasland, 31 okt 1881 

989. BS Geboorte Jannetje van der Spek, Historisch Archief Westland, Aktenr: 26, Maasland, 3 mei 1862 

990. BS Overlijden Jannetje van der Spek, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 85, Maassluis, 18 sep 1916 

991. BS Huwelijk Jacob van Santen en Jannetje van der Spek, Historisch Archief Westland, Aktenr: 2, Maasland, 24 feb 1882 

992. BS Geboorte Jacob van Santen, Historisch Archief Westland, Aktenr: 12, Maasland, 8 feb 1853 

993. BS Overlijden Jacob van Santen, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 23, Maasland, 6 okt 1893 

994. BS Huwelijk GabriŽl van der Kooij en Trijntje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenr: 5, Maasland, 13 apr 1855 

995. BS Overlijden Jannetje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 39, Maasland, 18 dec 1882 

996. BS Geboorte Jannetje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 19, Vlaardinger-Ambacht, 7 nov 1855 

997. BS Geboorte Jakob van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 15, Vlaardinger-Ambacht, 9 okt 1858 

998. BS Overlijden Jacob van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 213, Delft, 16 mei 1934 

999. BS Geboorte Neeltje van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 3, Vlaardinger-Ambacht, 6 feb 1860 

1000. BS Overlijden Neeltje van der Kooij, Historisch Archief Westland, Aktenummer: 4, Maasland, 1 feb 1929 

1001. BS Geboorte Pieter van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 22, Vlaardinger-Ambacht, 7 okt 1861 

1002. BS Overlijden Pieter van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenummer: 9, Vlaardinger-Ambacht, 6 mei 1862 

1003. BS Geboorte Jakob later gewijzigd in Pieter van der Kooij, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 6, Vlaardinger-Ambacht, 21 apr 1863 

1004. BS Huwelijk Daniel van der Kooij en Neeltje van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 3, Hof van Delft, 30 apr 1873 

1005. BS Geboorte Neeltje van den Berg, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 34, Delft, 6 okt 1845 

1006. BS Overlijden Marinus van der Kooij, Gemeentearchief Delft, Aktenummer: 63, Delft, 18 jan 1932 

1007. BS Huwelijk Marinus van der Kooij en Petronella Hoogendam, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 12, Vlaardinger-Ambacht, 20 sep 1878 

1008. BS Geboorte Petronella Hoogendam, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 148, Vlaardingen, 21 jun 1859 

1009. BS Huwelijk Willem Poot en Alida van der Kooij, Gemeentearchief Rotterdam, Aktenr: 8, Overschie, 26 apr 1872 

1010. BS Geboorte Willem Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 17, Kethel en Spaland, 11 jul 1848 

1011. BS Overlijden Willem Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 11, Kethel en Spaland, 26 mei 1931 

1012. BS Geboorte Catharina Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 11, Kethel en Spaland, 9 mrt 1874 

1013. BS Overlijden Catharina Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 11, Kethel en Spaland, 16 apr 1906 

1014. BS Huwelijk Laurens Bijl en Catharina Poot, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 7, Kethel en Spaland, 28 apr 1899 

1015. BS Geboorte Laurens Bijl, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 27, Kethel en Spaland, 16 aug 1870 

1016. BS Overlijden Laurens Bijl, Gemeentearchief Schiedam, Aktenummer: 2, Kethel en Spaland, 7 jan 1920 

1017. BS Huwelijk Laurens Bijl en Cornelia Korpershoek, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 8, Kethel en Spaland, 23 okt 1907 

1018. BS Geboorte Cornelia Korpershoek, Gemeentearchief Schiedam, Aktenr: 18, Kethel en Spaland, 23 apr 1885 

1019. BS Geboorte Alida Poot, Gemeentea