05. Genealogie van Harmen Dirxsz. (van der Kooij)
05. Genealogie van Harmen Dirxsz. (van der Kooij)

Wie is er geen familie van Harmen Dirksz? In bijna elke Westlandse familie van protestantse huize duikt deze naam op. Er was dus niet aan te ontkomen dat er een gedeelte genealogie Van der Kooij in kwam te staan.

Generatie I

I.  Harmen Dirxsz, geb. circa 1490, bouwman in de polder Schieveen te Overschie, ovl. voor 1580, tr. met Maritgen Jacobsdr, geb. circa 1490, ovl. voor 1580. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Michiel Harmensz, geb. te Overschie circa 1524, ovl. te Overschie na 6 jun 1616, volgt II

Generatie II

II.  Michiel Harmensz, zn. van Harmen Dirxsz (I) (bouwman in de polder Schieveen te Overschie) en Maritgen Jacobsdr, geb. te Overschie circa 1524, bouwman in de polder Schieveen, ovl. te Overschie na 6 jun 1616, tr. met Aefgen Grabelsdr, geb. te Rodenrijs circa 1530, ovl. circa 1578. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Pleun Michielsz, geb. te Overschie circa 1557, ovl. te Delft op 28 okt 1644, volgt III

Generatie III

III.  Pleun Michielsz, zn. van Michiel Harmensz (II) (bouwman in de polder Schieveen) en Aefgen Grabelsdr, geb. te Overschie circa 1557, bouwman Zuijtpolder Delfgeau, kooiker en gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft, ovl. te Delft op 28 okt 1644, tr. te Delft in nov 1584 met Neeltgen Claesdr van Thol, dr. van Claas Hendriksz van Thol en Aegje Claesen, ovl. te Delfgauw circa 1608. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1585, begr. te Delft op 20 feb 1619, volgt IVa
  2.  Maritgen Pleunes van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1587, ovl. voor okt 1644, volgt IVb
  3.  Willemken Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1589, ovl. circa 1663, tr. (1) te Delft op 20 feb 1609 met Jacob Joppen van Berckel, bouwman, ovl. circa 1630, tr. (2) te Overschie op 17 jun 1640 met Jan Jacobsz Schie (Verschie), zn. van Jacob Gerritsz van Schie (Verschie) (bouwman) en Jannetje Florisdr, bouwman en schout van Beukelsdijk. 
  4.  Abraham Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1590, ovl. te Delfshaven op 10 sep 1652, volgt IVc
  5.  Claesgen Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1593, tr. circa jan 1618 met Joris Jansz Suijtmaeslandt, bouwman in Ackersdijck. 
  6.  Isašck Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1595, bouwman te Delft, begr. te Delft op 17 aug 1670, tr. te Delft op 3 feb 1621 met Jannetgen Ingensdr Bruijn, ovl. te Delft op 26 jan 1679. 
  7.  Aefgen Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1596, ovl. te Delft op 10 mrt 1679, tr. te Delft op 31 okt 1621 met Pieter Maertensz van Ruijven, bouwman te Delft, ovl. te Delft op 29 mei 1676. 
  8.  Gabriel Pleunen van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1598, begr. te Delft op 6 jan 1668, volgt IVd

Generatie IV

IVa.  Jacob Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Michielsz (III) (bouwman Zuijtpolder Delfgeau, kooiker en gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft) en Neeltgen Claesdr van Thol, geb. te Delfgauw circa 1585, bouwman, begr. te Delft op 20 feb 1619, tr. te Delft op 22 mei 1605 met Hilletjen Joostensdr van der Hoeff, dr. van Joost Huygensz van der Hoeff en Belytgen Lenaertsdr van der Houve, geb. te Ackersdijk circa 1585, ovl. te Overschie op 9 jul 1670. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joost Jacobsz van der Kooij, geb. te Delfgauw op 16 apr 1606, bouwman onder Hof van Delft, ovl. te Delfgauw. 
  2.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1609, ovl. te Delfgauw op 5 jul 1677, volgt Va
  3.  Neeltje Jacobsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw in 1611, tr. met Cornelis Pouwels van der Speck, zn. van Pouwel Jacobsz Verspeck (bouwman en schout te Ruyven) en Jaapjen Adriaans Overgauw, geb. te Delfgauw in 1612, ovl. voor 4 feb 1670. 
  4.  Sijtgen Jacobsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1613, ovl. te Pijnacker op 16 mrt 1685, tr. (1) te Delft op 29 nov 1637 met Pieter Sijbrandsz Suijderhouck, tr. (2) met AriŽn Harmensz Overgau, tr. (3) met Leendert Leendertsz de Hoog
  5.  Aechje Jacobsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1615, tr. te Overschie op 21 apr 1641 met Cornelis Huijbrechtsz van Adrichem, bouwman, wonende te Overschie. 
  6.  Marijtje Jacobsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1617, tr. met Jan Claesz Langelaan, zn. van Claes Cornelisz Langelaan en Annetgen Adriaensdr, bouwman, wonende te Pijnacker. 
  Hilletjen Joostensdr van der Hoeff, dr. van Joost Huygensz van der Hoeff en Belytgen Lenaertsdr van der Houve, tr. (2) in 1620 met Claes Dircksz van der Zijl, bouwman te Overschie. 

IVb.  Maritgen Pleunes van der Kooij, dr. van Pleun Michielsz (III) (bouwman Zuijtpolder Delfgeau, kooiker en gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft) en Neeltgen Claesdr van Thol, geb. te Delfgauw circa 1587, ovl. voor okt 1644, tr. te Delft op 7 jan 1609 met Jacob AriŽns Overgauw, zn. van Adriaen Harmensz van den Overgaeu en Geertje Jacobsdr, bouwman, gezworene Hof van Delft, ovl. na jun 1673. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cijntje Jacobsdr Overgauw, geb. te Pijnacker tussen 1609 en 1612, tr. voor 10 jun 1661 met Maarten Adriaansz van der Ende, zn. van Adriaan Maertensz van der Ende (wonende op de Wal onder Zoetermeer) en Marritge Hubertsse (de Bie), ged. te Zoetermeer op 19 okt 1608, bouwman, gezworene Pijnacker, ovl. circa 1679. 
  2.  Klaasje Jacobsdr Overgauw, geb. te Pijnacker circa 1615, ovl. na 2 nov 1686, tr. te Delft op 14 nov 1640 met Waling Bastiaansz Groenheijde, zn. van Bastiaa Arysz Hoogewegen en Neeltgen Aryensdr, geb. circa 1615, ovl. te Abtsregt na 1672. 

IVc.  Abraham Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Michielsz (III) (bouwman Zuijtpolder Delfgeau, kooiker en gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft) en Neeltgen Claesdr van Thol, geb. te Delfgauw circa 1590, bouwman te Delfshaven, ovl. te Delfshaven op 10 sep 1652, tr. (1) te Berkel circa dec 1617 met Trijntje Claesdr Vermeer, ovl. te Delfshaven circa 1635. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltgen Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 26 nov 1618, tr. met Pieter Cornelisz Haerlemmerhout
  2.  Jacob Abrahamsz van der Kooij, geb. circa 1620, ged. te Delfshaven, bouwman, tr. met Trijntje Feijsdr
  3.  Sijtgen Abrahamsdr van der Kooij, ged. in jan 1635, jong overleden. 
  Abraham Pleunen van der Kooij, tr. (2) te Delft op 16 jan 1637 met Maertgen Joppen Verboon, dr. van Job Cornelisz Verboon (bouwman) en Annetje Huibrechtsdr de Beye, geb. te Delfgauw. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Job Abrahamsz van der Kooij, ged. te Delfshaven op 10 jan 1638, tr. te Delfshaven op 17 jan 1655 met Neeltje Stoffelsdr van Dijck. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.  Cornelis Abrahamsz van der Kooij, ged. te Delfshaven op 12 feb 1640, ovl. voor okt 1642. 
  3.  Hilletgen Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Delfshaven op 30 jan 1641, ovl. op 13 mei 1727, tr. te Delfshaven op 23 nov 1670 met Vechter Jacobsz van der Kaegh, geb. te Rotterdam in 1654, cargadoor. 
  4.  Cornelis Abrahamsz van der Kooij, ged. te Delfshaven op 5 okt 1642, ovl. te Naaldwijk na 25 aug 1673, volgt Vb
  5.  Trijntgen Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Delfshaven op 2 apr 1645, tr. te Rotterdam op 15 jul 1674 met Casper Dirksz Verbeek, linnenwever, afkomstig uit 't Land van der Marck. 
  6.  Stijntje Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Delfshaven op 10 feb 1648, ovl. te Delft op 28 mrt 1719, tr. (1) te Delft op 6 mrt 1667 met Jan Claessensz Versijden, tr. (2) te Rotterdam op 22 jan 1688 met Pieter Dirksz Minges, geb. te Weesp, tr. (3) te Rotterdam op 26 jul 1712 met Adrianus Jansz Konijn, ovl. te Delfshaven op 3 jul 1727. 
  7.  Ingetje Abrahamsdr van der Kooij, ged. te Delfshaven op 24 okt 1649, ovl. circa 1679, tr. te Delfshaven op 1 nov 1676 met Gerrit Claesz van Swol

IVd.  Gabriel Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Michielsz (III) (bouwman Zuijtpolder Delfgeau, kooiker en gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft) en Neeltgen Claesdr van Thol, geb. te Delfgauw circa 1598, bouman Carthuserswoning Delft, begr. te Delft op 6 jan 1668, tr. te Delft op 21 jan 1624 met Magtelt Claesdr Langelaan, dr. van Claes Cornelisz Langelaan en Annetgen Adriaensdr, geb. te Pijnacker circa 1600, begr. te Delft op 5 aug 1643. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob GabriŽlsz van der Kooij, ged. te Delft op 1 mrt 1626, ovl. voor mei 1628. 
  2.  Jacob Gabrielsz van der Kooij, ged. te Delft op 27 mei 1628, volgt Vc
  3.  Cornelis Gabrielsz van der Kooij, ged. te Delft op 25 aug 1630, volgt Vd
  4.  Arien GabriŽlsz van der Kooij, ged. te Delft op 12 dec 1632, ovl. voor 1721, volgt Ve
  5.  Pleun GabriŽlsz van der Kooij, ged. te Delft op 10 feb 1636, wonende te Maasland, tr. te Delft op 11 aug 1664 met Marijtje Pietersdr Marelvelt. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Annetgen GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te Delft op 25 apr 1639, begr. te Delft op 6 okt 1647. 

Generatie V

Va.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Pleunen van der Kooij (IVa) (bouwman) en Hilletjen Joostensdr van der Hoeff, geb. te Delfgauw circa 1609, bouwman onder Hof van Delft, ovl. te Delfgauw op 5 jul 1677, tr. te Delft op 5 feb 1640 met Liedewij Dirksdr de Hoogh, dr. van Dirk Jacobsz de Hoogh en Ariaentgen Gerritsdr van der Houve
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leentje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 13 okt 1640, ovl. voor nov 1641. 
  2.  Leentje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 17 nov 1641, ovl. voor 1650. 
  3.  Jacob Gerritsz van der Kooij, ged. te Delft op 19 aug 1643, ovl. circa 1696, volgt VIa
  4.  Neeltje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 16 aug 1645, ovl. te Pijnacker op 18 nov 1721, tr. te Delft op 25 nov 1679 met Cornelis Sijmonsz de Bije
  5.  Marijtje Gerritsdr van der Kooij, geb. te Delfgauw circa 1647, tr. te Delft op 23 dec 1673 met Cornelis Meesz Valkenburg, zn. van Mees Valkenburg en Grietje Jansdr Bleijswijck, geb. te Delfgauw op 21 apr 1650. 
  6.  Dirck Gerritsz van der Kooij, ged. te Delft op 21 nov 1649, ovl. voor jun 1656. 
  7.  Leentje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 26 dec 1650, ovl. voor aug 1652. 
  8.  Leentje Gerritsdr van der Kooij, ged. te Delft op 7 aug 1652, jong overleden. 
  9.  Dirck Gerritsz van der Kooij, ged. te Delft op 6 jun 1656, tr. te Delft op 21 mrt 1683 met Neeltje Jacobsdr de Loose, dr. van Jacob Dirxsz de Loose en Jannetje Gerritsdr van der Marck, ovl. te Pijnacker in nov 1728. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

Vb.  Cornelis Abrahamsz van der Kooij, zn. van Abraham Pleunen van der Kooij (IVc) (bouwman te Delfshaven) en Maertgen Joppen Verboon, ged. te Delfshaven op 5 okt 1642, bouwman, ovl. te Naaldwijk na 25 aug 1673, tr. te Delft op 4 mei 1664 met Elsgen Cornelisdr Suythoorn, dr. van Cornelis Jansz Suythoorn en Wijntje Maartensdr, geb. te Den Hoorn circa 1643, ovl. na 1710. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annetje Cornelisdr van der Kooij, geb. te 's-Gravenzande circa 1667, volgt VIb
  2.  Abraham Cornelisz van der Kooij, ged. te De Lier op 10 feb 1669, bouwman, ovl. te Maasland op 18 sep 1719, tr. te Maasland op 26 apr 1699 met Trijntje Dirksdr Hoogerscheidt, ovl. te Maasland op 23 aug 1748. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  3.  Cornelia Cornelisdr van der Kooij, ged. te De Lier op 10 feb 1669. 
  4.  Martijntje Cornelisdr van der Kooij, ged. te Maasland op 22 mrt 1671, begr. in sep 1711, volgt VIc
  5.  Cornelis Cornelisz van der Kooij, ged. te Naaldwijk op 25 aug 1673, bouwman wonende te Vlaardingen, ovl. te Vlaardingen in mrt 1723, tr. te 's-Gravenzande op 20 sep 1693 met Ariaantje IJsbrandtsdr Couwinter, afkomstig uit 't Woudt. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  6.  Neeltje Cornelisdr van der Kooij, tr. te 's-Gravenzande op 24 jul 1695 met Arij Jansz van der Hout
  7.  Maartje Cornelisdr van der Kooij, geb. circa 1680, volgt VId
  8.  Lijsbeth Cornelisdr van der Kooij, j d. van 't Hondertland, tr. te 's-Gravenzande op 5 jan 1698 met Leendert Isašksz van Eijck, zn. van Isaack Dirksz Eijckeman (jm van Schipluiden wonend te De Lier) en Hilletje Cornelisdr van der Meer, ged. te 's-Gravenzande op 21 feb 1672, afkomstig uit Sandambacht. 

Vc.  Jacob Gabrielsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij (IVd) (bouman Carthuserswoning Delft) en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 27 mei 1628, bouwman in de Papsouw, tr. te 't Woud op 27 dec 1649 met Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, dr. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (molenmeester amb.bewaarder ed) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te Delft op 18 apr 1627, begr. te Kethel op 9 sep 1683. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Machteld Jacobsdr van der Kooij, ged. te Delft op 8 nov 1651. 
  2.  Arent Jacobsz van der Kooij, geb. circa 1655, ged. te Delft, welgeboren man van Delfland, ovl. te 't Woud op 29 mrt 1709. 
  3.  Pleun Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 23 jan 1659, ovl. te Maasland op 31 mrt 1733, volgt VIe
  4.  Arij Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 16 jul 1664, ovl. te Papsouw op 10 jul 1753, volgt VIf
  5.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 4 apr 1668, begr. te 't Woud op 18 nov 1727, volgt VIg

Vd.  Cornelis Gabrielsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij (IVd) (bouman Carthuserswoning Delft) en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 25 aug 1630, bouwman te Schipluiden, tr. te 't Woud op 28 okt 1652 met Neeltgen Arents Dijxhoorn, dr. van Arent Blasiusz Dijcxhoorn (molenmeester amb.bewaarder ed) en Elisabeth Adriaensdr de Zeeuw, ged. te 't Woud op 26 jan 1625. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Machteld Cornelisdr van der Kooij, geb. te Schipluiden circa 1653, tr. te 's-Gravenzande met Jan Jacobsz de Jongh
  2.  Annetje Cornelisdr van der Kooij, geb. te Schipluiden circa 1656, volgt VIh
  3.  Arent Cornelisz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 24 aug 1659, bouwman te De Lier, tr. (1) te Schipluiden op 16 nov 1691 met Neeltje Gerritsdr Lugtigheid, weduwe van Cornelis Pietersz Kleijwegt, ovl. te De Lier op 15 jul 1710, tr. (2) te 't Woud op 2 nov 1710 met Marijtje Claasdr Ravensteijn. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Lijsbeth Cornelisdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 24 aug 1659. 
  5.  Arij Cornelisz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 1 okt 1662. 

Ve.  Arien GabriŽlsz van der Kooij, zn. van Gabriel Pleunen van der Kooij (IVd) (bouman Carthuserswoning Delft) en Magtelt Claesdr Langelaan, ged. te Delft op 12 dec 1632, bouwman, ovl. voor 1721, tr. (1) te Pijnacker op 9 feb 1659 met Pietertgen Corsdr van der Zijl, geb. te Pijnacker op 13 mei 1640, ovl. circa 1665. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Machteld Ariensdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 16 nov 1659. 
  2.  Dirck Ariens van der Kooij, ged. te Pijnacker op 18 apr 1661. 
  3.  Jacob Ariensz van der Kooij, ged. te Pijnacker op 1 apr 1663, ovl. te Vrijenban op 27 apr 1700, volgt VIi
  4.  Maritge Ariensdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 21 dec 1664, tr. te Schipluiden op 26 mrt 1690 met Pieter Maartensz Hoogerscheidt, ovl. te Maasland op 18 sep 1719. 
  Arien GabriŽlsz van der Kooij, tr. (2) te Pijnacker op 9 feb 1670 met Elisabeth Gerritsdr van Berckel, begr. te Delft op 29 okt 1721. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GabriŽl AriŽnsz van der Kooij, ged. te Delft op 29 okt 1673. 
  2.  Annetge AriŽnsdr van der Kooij, ged. te Delft op 21 mrt 1675. 
  3.  Pietertje AriŽns van der Kooij, ged. te Delft op 17 jul 1676. 
  4.  Gerrit AriŽnsz van der Kooij, ged. te Delft op 7 aug 1678. 

Generatie VI

VIa.  Jacob Gerritsz van der Kooij, zn. van Gerrit Jacobsz van der Kooij (Va) (bouwman onder Hof van Delft) en Liedewij Dirksdr de Hoogh, ged. te Delft op 19 aug 1643, ovl. circa 1696, tr. (1) te Delft op 30 apr 1679 met zijn achternicht Neeltje Walingsdr Groenheijde, dr. van Waling Bastiaansz Groenheijde en Klaasje Jacobsdr Overgauw, ged. te Delft op 16 apr 1649, ovl. circa 1688. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, ged. te Pijnacker op 6 jul 1681, ovl. voor sep 1683. 
  2.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 3 sep 1683, ovl. voor 1687. 
  3.  Waling Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 3 sep 1683, ovl. te 's-Gravenzande op 5 jun 1740, volgt VIIa
  4.  Gerrit Jacobsz van der Kooij, ged. te Pijnacker op 9 feb 1687. 
  Jacob Gerritsz van der Kooij, tr. (2) te Zoetermeer op 24 nov 1691 met Geertje Ariensdr Prins
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Liedewij Jacobsdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 13 apr 1692, begr. te Maassluis op 24 jan 17541, tr. (1) te Schipluiden op 18 nov 1714 met Teunis Gijsbregtse de Rooij, zn. van Gijsbrecht Goossen de Roij en Neeltje Teunisse, ged. te Maasland op 19 nov 1690, ovl. voor 1729, tr. (2) te Maassluis op 24 apr 17292 met Jacob Pleunen Noordam, ged. te De Lier op 13 jan 1704. 

VIb.  Annetje Cornelisdr van der Kooij, dr. van Cornelis Abrahamsz van der Kooij (Vb) (bouwman) en Elsgen Cornelisdr Suythoorn, geb. te 's-Gravenzande circa 1667, tr. te 's-Gravenzande op 22 jan 1690 met Pieter Doesz Sonneveld, zn. van Doe Pietersz Sonneveld en Leuntje Doene van der Burgh, ged. te Maasland op 14 okt 1655, ovl. te 's-Gravenzande in 1721. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Doe Pietersz Sonneveld, geb. te 's-Gravenzande op 4 mei 1698, ovl. te Naaldwijk op 1 feb 1786, tr. te Naaldwijk op 23 apr 1730 met Trijntje van Dorp, dr. van Bruijn Jansz van Dorp (bouwman) en Jannetje Jansdr Qualm, ged. te Vlaardingen op 24 apr 17093, ovl. te Naaldwijk op 7 jan 1789. 
  2.  Maarten Pietersz Sonneveld, geb. te 's-Gravenzande op 21 sep 1704, ovl. te 's-Gravenzande op 21 okt 1777, tr. te Naaldwijk op 26 apr 1734 met Annetje Bruijnen van Dorp, dr. van Bruin van Dorp en Geertruij Kroes, ged. te Wateringen op 11 dec 1712, ovl. te 's-Gravenzande op 22 mrt 1804. 
  3.  Jan Pietersz Sonneveld, ged. te 's-Gravenzande op 5 mei 1701, ovl. te 's-Gravenzande op 13 apr 1758, tr. te 's-Gravenzande op 7 mei 1730 met Maartje Jorisse Bieslandt, geb. circa 1710. 

VIc.  Martijntje Cornelisdr van der Kooij, dr. van Cornelis Abrahamsz van der Kooij (Vb) (bouwman) en Elsgen Cornelisdr Suythoorn, ged. te Maasland op 22 mrt 1671, begr. in sep 1711, tr. te 's-Gravenzande op 31 okt 1694 met Cornelis Joosten van den Ende, zn. van Joost Cornelis van den Ende (watermolenaar) en Maertje Pieters Breghman, ged. te Maasland op 26 feb 1670, ovl. na 1711. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 27 feb 1695. 
  2.  Joost van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 20 feb 1697, begr. te De Lier op 7 jan 1774, tr. te De Lier op 31 mei 1726 met Trijntje van der Hoeve, dr. van Cornelis Lucasz Verhoef (jm van Woerden) en Ariaantje Philips Groenewegen (jd van 's Gravenzande), ged. te 's-Gravenzande op 14 okt 1696, begr. te De Lier op 5 mrt 1779. 
  3.  Maertie van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 1 jan 1700, ovl. voor 1749, tr. te 's-Gravenzande op 5 nov 1730 met Jan Gerritsz Huisman, zn. van Gerrit Dirksz Huisman en Barber van Vliet, ged. te Pijnacker op 14 jul 1709, j.m. van Pijnacker. 
  4.  Pieter van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 23 okt 1701, landman, ovl. te 's-Gravenzande op 14 mei 1776, tr. te 's-Gravenzande op 25 mei 1722 met Magteld Franse van den Bos, dr. van Frans Maartensz van den Bos en Geertje Jans van Bohemen, ged. te 's-Gravenzande op 12 nov 1690, ovl. te 's-Gravenzande op 12 jun 1775. 
  5.  Jan van den Ende, ged. te 's-Gravenzande op 12 okt 1704. 
  Cornelis Joosten van den Ende, zn. van Joost Cornelis van den Ende (watermolenaar) en Maertje Pieters Breghman, tr. (2) te 's-Gravenzande op 13 sep 1711 met Arentje Ewoudsdr van Lochem, dr. van Ewoud Jansz van Lochem en Trijntje Klaasdr Arkestein, j.d. van Sandambacht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Reijer van der Ende, ged. te De Lier op 5 nov 1711, begr. te 's-Gravenzande op 6 jun 1788, tr. te 's-Gravenzande op 18 mei 1732 met Maria Claasdr van den Beukel, dr. van Claas Jansz van den Beukel en Trijntje Adamse van den Bosch, ged. te Naaldwijk op 23 dec 17084, begr. te 's-Gravenzande op 19 mrt 1791. 

VId.  Maartje Cornelisdr van der Kooij, dr. van Cornelis Abrahamsz van der Kooij (Vb) (bouwman) en Elsgen Cornelisdr Suythoorn, geb. circa 1680, tr. (1) te 's-Gravenzande op 27 feb 1700 met Thomas Jansz van Beijen, ovl. voor nov 1715. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Lijsbeth van Beijen, ged. te 's-Gravenzande op 31 jul 17075, ovl. te 's-Gravenzande op 28 apr 1764, tr. te 's-Gravenzande op 19 okt 17326 met Gerrit Jochems Vreugdenhil, zn. van Jochum Jacobsz van Vreugdenhil (spuiwachter Delflandsche buitenspui op het Oranje Gors) en Geertje Lucas Verkoorn, ged. te Naaldwijk op 2 nov 1708, ovl. te 's-Gravenzande op 29 dec 1784. 
  2.   Elsje Thomas van Beijen, ged. te 's-Gravenzande op 31 jul 17075, ovl. in apr 1734, tr. te 's-Gravenzande op 2 okt 17297 met Cornelis Jochemsz Vreugdenhil, zn. van Jochum Jacobsz van Vreugdenhil (spuiwachter Delflandsche buitenspui op het Oranje Gors) en Geertje Lucas Verkoorn, ged. te Naaldwijk op 10 okt 1704, ovl. te 's-Gravenzande op 27 dec 1783. 
  Maartje Cornelisdr van der Kooij, tr. (2) te 's-Gravenzande op 3 nov 1715 met Huijg Jaspersz van der Spijk

VIe.  Pleun Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gabrielsz van der Kooij (Vc) (bouwman in de Papsouw) en Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, ged. te Delft op 23 jan 1659, bouwman te Maasland, ovl. te Maasland op 31 mrt 1733, tr. te Schipluiden op 14 apr 1685 met Trijntje Ariensdr van de Polder, dr. van Arij Pietersz van de Polder en Maertje Ariens Mostert, ged. te Naaldwijk op 23 apr 1664, ovl. te Maasland op 3 apr 1727. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 23 jun 1686, ovl. te Maasland op 15 apr 1737, volgt VIIb
  2.  Jacob Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 23 mei 1688, ovl. te Schipluiden op 11 jan 1780, volgt VIIc
  3.  GabriŽl Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 1 feb 1690, begr. te Maasland op 24 mrt 1690. 
  4.  Annetje Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 14 mrt 1691, ovl. te Maasland op 30 dec 1775, volgt VIId
  5.  Jannetje Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 23 nov 1692, tr. te Maasland op 25 apr 1723 met Jan Ariensz Suijderendt, ged. te Maasland op 21 apr 1686. 
  6.  Marijtje Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 20 mei 1694, ovl. te Maasland op 20 aug 1742, tr. (1) te Maasland op 25 sep 1718 met Arie Ariensz Noordam, ged. te Maasland op 18 jan 1688, ovl. te Maasland op 14 jan 1736, tr. (2) te Maasland op 23 mrt 1738 met Jacob Cornelisz Kleijwegt, zn. van Cornelis Jacobs Cleijwegt en Lijtie Hubrechts, ged. te Vlaardingen op 27 feb 1686, ovl. te Maasland op 6 jul 1745. 
  7.  Machteld Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 11 dec 1695, begr. te Maasland op 13 dec 1695. 
  8.  Neeltje Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 16 jan 1697, ovl. te Maasland op 18 jul 1727, tr. te Maasland op 22 mei 1718 met Cornelis Gerritsz Groen, zn. van Gerrit Cornelisz Groen, ged. te Maasland op 5 feb 1687, ovl. te Maasland op 7 jan 1751. 
  9.  Magteld Pleunen van der Kooij, ged. te Maasland op 30 aug 1699, ovl. te Rijswijk op 13 feb 1782, volgt VIIe

VIf.  Arij Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gabrielsz van der Kooij (Vc) (bouwman in de Papsouw) en Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, ged. te Delft op 16 jul 1664, bouwman, ovl. te Papsouw op 10 jul 1753, tr. (1) te Pijnacker op 16 apr 1690 met Neeltje Jansdr van Berckel, ovl. te Papsouw voor 1696. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Ariensdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 13 mei 1691, ovl. voor 1713. 
  2.  Annetje Ariensdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 15 mei 1692, jong overleden. 
  Arij Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Schipluiden op 11 mrt 1696 met Hester Claesdr Corpershoek, dr. van Claes Corpershoeck en Grietje Goutappel, ged. te Schipluiden op 28 mei 1669, ovl. te Papsouw voor 1713. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Meijnsje Ariensdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 20 okt 1697, ovl. circa 1759, volgt VIIf
  2.  Jacob Ariensz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 20 feb 1701, ovl. te Pijnacker op 12 jan 1789, volgt VIIg
  3.  Claes Ariens van der Kooij, ged. te Schipluiden op 12 aug 1703, ovl. voor 1713. 
  Arij Jacobsz van der Kooij, otr. (3) te Delft op 27 mei 1713 met Cornelia Louwensdr van Staalduinen, dr. van Louweris Jochemsz van Staalduinen (bouwman en schepen) en Meijntje Teunisdr van der Kleij, ged. te 's-Gravenzande op 27 jan 1686, ovl. te Papsouw op 22 mrt 1751. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Paulus Ariensz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 8 dec 1715, ovl. te Hof van Delft op 11 okt 1750, volgt VIIh
  2.  Neeltje Ariens van der Kooij, ged. te Schipluiden op 16 mrt 1718, volgt VIIi
  3.  Liedewij Ariensdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 22 mei 1721, tr. te 's-Gravenhage op 9 apr 1747 met Daan Leendertsz van der Plaat, zn. van Leendert Daamen van der Plaat en Neeltje Cornelisse Hogervorst, ged. te Maasland op 23 mrt 1721, ovl. te Schipluiden op 20 nov 1770. 

VIg.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gabrielsz van der Kooij (Vc) (bouwman in de Papsouw) en Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, ged. te Delft op 4 apr 1668, bouwman 't Woud, begr. te 't Woud op 18 nov 1727, tr. te Overschie op 16 apr 1690 met Annetje Symonsdr Hoorewech, dr. van Sijmon Cornelisz Hoorewegh en Maertie Pietersdr van der Sweth, ged. te Overschie op 28 sep 1668, begr. te 't Woud op 19 apr 1759. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annetje GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 24 feb 1692, ovl. te Maasland op 1 okt 1761, tr. te 't Woud op 10 mei 1722 met Jacobus Hoogwerf, ged. te Maasland op 2 feb 1679, bouwman te Maasland. 
  2.  Sijmon Gabrielsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 14 mrt 1694, begr. te 't Woud op 6 dec 1764, volgt VIIj
  3.  Maria GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 26 aug 1696, jong overleden. 
  4.  Neeltje GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 13 dec 1698, ovl. circa 1722, tr. te 't Woud op 20 apr 1721 met Arij Philipsz Qualm (de Oude), zn. van Philips Ariensz Qualm en Celia Ariensdr Post, ged. te Schipluiden op 23 dec 1696, ovl. op 28 apr 1767. 
  5.  Jacob GabriŽlsz van der Kooij, ged. te De Lier op 11 mrt 1701, ovl. te 't Woud op 28 sep 1764, volgt VIIk
  6.  Cornelis GabriŽlsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 25 okt 1705, begr. te 't Woud op 12 nov 1734. 

VIh.  Annetje Cornelisdr van der Kooij, dr. van Cornelis Gabrielsz van der Kooij (Vd) (bouwman te Schipluiden) en Neeltgen Arents Dijxhoorn, geb. te Schipluiden circa 1656, tr. met Jan Maartens van 't Wout, zn. van Maarten Cornelisz van 't Wout en NN , ged. te Maasland op 19 dec 1655, begr. te De Lier op 29 mei 1693. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijsbeth Jansdr van 't Wout, ged. te Schipluiden in mrt 1682, tr. te Maassluis op 16 nov 1710 met Joost Az van Rijn, jm van Maassluis. 
  2.  Maarten Jansz van 't Wout, ged. te De Lier op 22 okt 1684, tr. te Maasland op 10 mei 1716 met Ariaantje Arentse Opstal, dr. van Arij Willemse Opstal en Annetje Ariens de Graaf, ged. te Maasland op 19 feb 1696. 
  3.  Cornelia Jansdr van 't Wout, ged. te De Lier op 4 okt 1686, begr. te Pijnacker op 8 jan 1771, tr. te Schipluiden op 13 apr 1710 met Jan Jansz van der Kleij, zn. van Jan Theunisz van der Kleij (jm Sand Ambacht) en Annetje Jansdr van der Pol, ged. te De Lier op 26 jan 1687, ovl. te Pijnacker op 25 jan 1772. 
  4.  Magtelt Jansdr van 't Wout, ged. te De Lier op 6 feb 1689, tr. te Maasland op 1 mrt 1716 met Frank Jans van der Vaart, geb. te Maasland. 
  5.  Jannetje Jansdr van 't Wout, ged. te De Lier op 22 jul 1691, tr. circa 1718 met Arie Jorisse Bregman, ged. te Maasland op 16 aug 1693. 
  6.  Johanna Jansdr van 't Wout, ged. te De Lier op 8 nov 1693. 

VIi.  Jacob Ariensz van der Kooij, zn. van Arien GabriŽlsz van der Kooij (Ve) (bouwman) en Pietertgen Corsdr van der Zijl, ged. te Pijnacker op 1 apr 1663, bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban, ovl. te Vrijenban op 27 apr 1700, tr. te Pijnacker op 24 mrt 1686 met Annetje Ariensdr van Schie, ovl. te Vrijenban op 3 jan 1726. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietertje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Overschie op 15 dec 1686. 
  2.  Arij Jacobsz van der Kooij, geb. te Vrijenban, ged. te Overschie op 16 feb 1689, ovl. voor 1697. 
  3.  Arij Jacobsz van der Kooij, ged. te Overschie op 28 apr 1697, ovl. te Pijnacker op 3 mrt 1768, volgt VIIl
  4.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, geb. te Vrijenban op 21 jan 1699, bouwman en welgeboren man van Delfland, otr. te Berkel op 2 mei 1723 met Marijtje Cornelisdr de Hoogh, ovl. te Delft op 17 jan 1753. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  5.  Jacoba Jacobsdr van der Kooij, geb. te Vrijenban op 21 nov 1700. 

Generatie VII

VIIa.  Waling Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gerritsz van der Kooij (VIa) en Neeltje Walingsdr Groenheijde, ged. te Delft op 3 sep 1683, bouwman en diaken in 's Gravenzande, ovl. te 's-Gravenzande op 5 jun 1740, tr. te 's-Gravenzande op 18 nov 1714 met Liedewey Pietersdr van Staalduinen, dr. van Pieter Jochemsz van Staalduinen en Maartje Frederiksdr Schipper, ged. te 's-Gravenzande op 18 apr 1687, ovl. te Zandambacht circa 1737. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Walingsz van der Kooij, ged. te Delft op 11 jul 1715, tr. te Rijswijk op 5 okt 1742 met zijn achternicht Maria Abrahamsdr Lugtigheid, dr. van Abraham Jacobs Lugtigheid en Lijsbeth Pieters Suijderent, geb. te Kethel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieternelletje Walingsdr van der Kooij, ged. te 's-Gravenzande op 29 nov 1716. 
  3.  Neeltje Walinge van der Kooij, ged. te 's-Gravenzande op 1 feb 1722, ovl. te 's-Gravenzande op 23 dec 1788, volgt VIIIa
  4.  Maartje Walingsdr van der Kooij, ged. te 's-Gravenzande op 1 jan 1732, volgt VIIIb

VIIb.  Arie Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) (bouwman te Maasland) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 23 jun 1686, bouwman en setter van Maasland, ovl. te Maasland op 15 apr 1737, tr. te Maasland op 18 jan 1711 met Beletje Bastiaansdr Diepenburch, ged. te De Lier op 18 jan 1688, ovl. te De Lier op 19 mei 1742. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Pleun AriŽns van der Kooij, ged. te De Lier op 29 okt 1713, ovl. te Maasland op 16 apr 1784, volgt VIIIc

VIIc.  Jacob Pleunen van der Kooij, zn. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) (bouwman te Maasland) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 23 mei 1688, bouwman te Vlaardinger Ambacht, ovl. te Schipluiden op 11 jan 1780, tr. te Schipluiden op 17 apr 1712 met Meijntje van der Spruyt, dr. van Pieter Cornelisz van der Spruijt en Sara Klaasdr Corpershoek, ged. te Schipluiden op 26 okt 1690, begr. te Maasland op 22 okt 1776. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Trijntje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 22 okt 17138, ovl. te Vlaardingen in nov 1752, volgt VIIId
  2.   Sara Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 24 feb 17159, ovl. te Vlaardingen in dec 1785, volgt VIIIe
  3.   Pieternella Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 nov 171610, ovl. te Vlaardingen in feb 1804, volgt VIIIf
  4.   Pleuntje Jacobs van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 mrt 171911, begr. te Schipluiden op 25 jan 1786, volgt VIIIg
  5.   Pieter Jacobsz van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 21 feb 172012, volgt VIIIh
  6.   Pleun Jacobsz van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 feb 172213, ovl. te Maasland op 23 jan 1750. 
  7.   Arend Jacobsz van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 8 okt 172414, ovl. te Vlaardingen in dec 1724. 
  8.   Neeltje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 20 jul 172715, ovl. te Vlaardingen op 27 mei 179916, volgt VIIIi
  9.   Arent Jacobsz van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 9 okt 172917, ovl. te Maasland op 17 jun 1752. 
  10.   Grietje Jacobsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 26 mrt 173218

VIId.  Annetje Pleunen van der Kooij, dr. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) (bouwman te Maasland) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 14 mrt 1691, ovl. te Maasland op 30 dec 1775, tr. (1) te Maasland op 12 apr 1713 met Cornelis Jansz van der Valk, ged. te Maasland op 30 jul 1684, ovl. te Maasland op 19 aug 1730. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Cornelisz van der Valk, ged. te Maasland op 17 feb 1715, tr. te Maasland op 21 apr 1743 met Magteld Oostermeer, dr. van Simon Jacobsz Oostermeer (weduwnaar van Ariaantje Jans van Bergen) en Trijntje Arends van der Arent (j.d van Zoetermeer), ged. te Maasland op 16 nov 1721. 
  Annetje Pleunen van der Kooij, tr. (2) te Maasland op 23 mrt 1732 met DaniŽl Dirksz Koppenol, ged. te Rozenburg op 30 jul 1702, ovl. te Maasland op 15 dec 1761. 

VIIe.  Magteld Pleunen van der Kooij, dr. van Pleun Jacobsz van der Kooij (VIe) (bouwman te Maasland) en Trijntje Ariensdr van de Polder, ged. te Maasland op 30 aug 1699, ovl. te Rijswijk op 13 feb 1782, tr. te Maasland op 23 apr 1724 met haar achterneef Arij Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (bouwman onder Santambacht, schepen) en Leentje Gerritsdr van der Struys, ged. te 's-Gravenzande op 26 feb 1696, kerkmeester en diaken te Maasland, begr. te Naaldwijk op 6 nov 1767. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pleun Ariens Dijkshoorn, ged. te Maasland op 6 mrt 1726, tr. (1) te Pijnacker op 24 okt 1756 met Trijntje Ariens van der Beek, dr. van Arij Ariens van der Beek en Arijaantje Jans van Schie, ged. te Delft op 16 jan 1729, begr. te Pijnacker op 7 jan 1765, tr. (2) te Rijswijk op 23 mrt 1766 met Pieternelletje Steenevelt, dr. van Cornelis Leenderts Steenevelt en Claasje Ariens van der Beek, geb. te Pijnacker op 1 nov 1739, tr. (3) te Rijswijk op 28 sep 1777 met Metje Fortuijn, dr. van Marius Fortuijn, geb. circa 1738, ovl. te Wateringen op 6 jan 182319
  2.  Leentje Ariensdr Dijkshoorn, ged. op 4 jan 1728, tr. te Maasland op 27 dec 1750 met Dirk Pietersz van Vliet, zn. van Pieter Dirksz van Vliet en Ariaantje Isaakse van den Bosch, ged. te Maasland op 22 jan 1710. 
  3.  Jacob Dijkshoorn, ged. te Maasland op 4 sep 1729. 
  4.  Trijntje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 okt 1730, tr. met Cornelis van der Herm
  5.  Neeltje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 mrt 1732. 
  6.  Arend Dijkshoorn, ged. te Maasland op 17 okt 1734. 
  7.  Jannetje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 27 okt 1737. 
  8.  Marijtje Dijkshoorn, ged. te Maasland op 15 nov 1739, begr. te Pijnacker op 8 mrt 1799, tr. te Naaldwijk op 9 mei 1773 met Frans Rodenburg, zn. van Dirk Rodenburg en Catharina (Kaatje) Hasar, ged. te Delft op 26 apr 1744, ovl. te Pijnacker op 5 dec 1813. 

VIIf.  Meijnsje Ariensdr van der Kooij, dr. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIf) (bouwman) en Hester Claesdr Corpershoek, ged. te Schipluiden op 20 okt 1697, ovl. circa 1759, tr. te Delft op 18 apr 1723 met Arij Philipsz Qualm (de Jonge), zn. van Philips Ariensz Qualm en Celia Ariensdr Post, ged. te Overschie op 20 apr 1698, bouwman en gezworene Abtsregt, ovl. te Abtsregt op 28 apr 1767. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Philips AriŽnsz Qualm, ged. te De Lier op 4 jun 1724, bouwman en schepen van Maasland, ovl. te Maasland op 20 okt 1791, tr. met zijn achternicht Anna Sijmonsdr van der Kooij, dr. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (VIIj) (bouwman onder Hodenpijl) en Neeltje Riddersdr Dokkum (zie VIIIp). 
  2.   Hester Ariensdr Qualm, ged. te De Lier op 29 feb 1728, tr. (1) te Delft op 23 apr 1752 met Jan Poot, zn. van Huibrecht Pieterszn Poot (bouwman te Kethel) en Grietje Jansdr de Jongste, ged. te Kethel op 10 feb 1723, ovl. voor 20 mei 1753, tr. (2) te Vlaardingen op 20 mei 175320 met Leendert Hogendijk

VIIg.  Jacob Ariensz van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIf) (bouwman) en Hester Claesdr Corpershoek, ged. te Schipluiden op 20 feb 1701, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Pijnacker op 12 jan 1789, tr. te Pijnacker op 15 apr 1725 met Ingetje Pietersdr Vermeer, dr. van Pieter Cornelisz Vermeer en Neeltje Huijbrechtsdr Bleiswijck, ged. te Pijnacker op 20 jan 1704, ovl. te Pijnacker op 14 jan 1782. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.  Hester Jacobsdr van der Kooij, ged. te Pijnacker op 25 jul 1729, ovl. te 't Woud op 6 feb 1815, volgt VIIIj
  2.  Pieter Jacobsz van der Kooij, ged. te Pijnacker op 20 apr 1733, ovl. te Pijnacker op 20 apr 1792, volgt VIIIk

VIIh.  Paulus Ariensz van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIf) (bouwman) en Cornelia Louwensdr van Staalduinen, ged. te Schipluiden op 8 dec 1715, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 11 okt 1750, tr. te Overschie op 26 apr 1739 met Marijtje Jacobsdr Rodenburg, ged. te Overschie op 30 jan 1718, begr. te Overschie op 30 dec 1801. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Jacob Paulusz van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 20 jun 1744, ovl. te Hof van Delft op 13 okt 1790, volgt VIIIl
  2.  Cornelia van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 9 aug 1746, ovl. te Overschie op 27 feb 1789, volgt VIIIm
  3.  Ariaantje Paulusdr van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 30 aug 1748, ovl. te Delft op 15 jun 1812, volgt VIIIn

VIIi.  Neeltje Ariens van der Kooij, dr. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIf) (bouwman) en Cornelia Louwensdr van Staalduinen, ged. te Schipluiden op 16 mrt 1718, tr. te Schipluiden op 7 sep 1738 met Jacob Pieters Korpershoek, zn. van Pieter Pietersz Korpershoek en Pieternella Jacobsdr Houwaart, ged. te Schipluiden op 22 apr 1714, ovl. te Schipluiden na 1741. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieternella Korpershoek, ged. te Schipluiden op 2 jul 1739. 
  2.   Pieter Korpershoek, 21, ged. te Schipluiden op 11 feb 1740, ovl. te 's-Gravenhage op 21 jan 1823, tr. te 's-Gravenhage op 13 dec 1795 met Susanne Huese, dr. van Johannes Huese en Jacoba Haakmeester, geb. te 's-Gravenhage circa 1761, ovl. te 's-Gravenhage op 1 sep 182622
  3.  Jacoba Korpershoek, ged. te Schipluiden op 31 dec 1741. 

VIIj.   Sijmon Gabrielsz van der Kooij, zn. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIg) (bouwman 't Woud) en Annetje Symonsdr Hoorewech, ged. te 't Woud op 14 mrt 1694, bouwman onder Hodenpijl, begr. te 't Woud op 6 dec 1764, otr. te Vlaardingen op 30 mrt 1720 met Neeltje Riddersdr Dokkum, dr. van Ridder Jansz Dockum en Sijmentje Pieters Maen, ged. te Vlaardingen op 13 dec 169923, begr. te 't Woud op 5 feb 1779. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Sijmonsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 2 feb 1721, jong overleden. 
  2.  Ridderus Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 28 apr 1723, ovl. te 't Woud in 1765, volgt VIIIo
  3.  Anna Sijmonsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 8 jul 1725, ovl. te Maasland op 20 okt 1776, volgt VIIIp
  4.  GabriŽl Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 21 sep 1727, begr. te 't Woud op 25 okt 1727. 
  5.  GabriŽl Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 9 jan 1729, ovl. te Pijnacker op 11 jun 1793, tr. te Schipluiden op 19 okt 1781 met Jannetje Dirksdr van Vliet, dr. van Dirk Pietersz van Vliet en Leentje Ariensdr Dijkshoorn, ged. te Maasland op 6 nov 1755. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.   Cornelia Sijmonsdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 29 apr 173124, tr. met Jacobus Bom
  7.  Simon Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 2 aug 1733, ovl. te Maasland op 8 dec 1804, tr. te Maasland op 3 jun 1781 met Anna van Buuren, dr. van Paulus van Buuren en Arreaantje Zwartebol, geb. te Jaarsveld circa 1762, ovl. te Maasland op 25 jul 1817. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  8.   Maria Sijmonsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 15 apr 1736, ovl. te Vlaardingen op 19 aug 181526, tr. te Schipluiden op 11 apr 1766 met haar neef Abram (Abraham) Maan, zn. van Jacobus Maan en Pietertje Riddersdr Dockum, ged. te Vlaardingen op 26 jul 173927, ovl. te Vlaardingen op 7 jan 1832. 
  9.  Neeltje Sijmonsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 19 okt 1738, ovl. te Maasland op 8 mrt 1820, tr. met haar achterneef Pieter Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIIg) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Ingetje Pietersdr Vermeer (zie VIIIk). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  10.  Cornelis Sijmonsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 22 jan 1741. 

VIIk.  Jacob GabriŽlsz van der Kooij, zn. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIg) (bouwman 't Woud) en Annetje Symonsdr Hoorewech, ged. te De Lier op 11 mrt 1701, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te 't Woud op 28 sep 1764, tr. te Delft op 10 apr 1730 met Elisabeth Jansdr van Dijck, dr. van Jan Jacobsz van Dijk en Barbara Ariensdr van der Meer (jd van Abtsregt), ged. te Pijnacker op 11 sep 1707, begr. te 't Woud op 3 jan 1738. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 2 feb 1731, begr. te Delft op 19 feb 1803, volgt VIIIq
  2.   Johannes (Jan) Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 6 jan 1732, ovl. te Schipluiden op 12 mrt 181429, volgt VIIIr
  3.  Barbara Jacobsdr van der Kooij, ged. te Delft op 24 jul 1735, begr. te Pijnacker op 3 jun 1763, volgt VIIIs

VIIl.  Arij Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIi) (bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban) en Annetje Ariensdr van Schie, ged. te Overschie op 28 apr 1697, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Pijnacker op 3 mrt 1768, tr. te Overschie op 20 jul 1724 met Klaasje Sieren van Kool, geb. te Overschie op 18 mrt 1703, ovl. te Vrijenban op 25 nov 1782. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Ariensz van der Kooij, ged. te Delft op 26 okt 1724, begr. te Kethel op 4 aug 1781, volgt VIIIt
  2.  Annetje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 14 feb 1726, ovl. te Pijnacker op 27 sep 1741. 
  3.  Arij Ariensz van der Kooij, ged. te Delft op 9 mrt 1727. 
  4.  Neeltje Ariens van der Kooij, ged. te Delft op 8 apr 1728, tr. (1) met Jacob Jacobsz Karel, tr. (2) te Delft op 15 apr 1753 met Gerrit Cornelisz van der Hoeven, zn. van Cornelis Jansz van der Hoeven en Neeltje Gerrits van der Eijk, ged. te Maasland op 8 jun 1726. 
  5.  Jacoba Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 11 dec 1729, tr. te Delft op 10 nov 1748 met Joris Valkenburg, zn. van Cornelis Valckenburgh en Marijtje Joris Hoogendam, ged. te Delft op 9 jan 1724. 
  6.  Marijtje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 15 jul 1731, ovl. te Delft op 13 sep 1731. 
  7.  Roosje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 18 jun 1732, ovl. te Delft op 14 aug 1732. 
  8.  Roosje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 31 jan 1734. 
  9.  Marijtje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 30 aug 1736. 
  10.  Dirk Ariensz van der Kooij, ged. te Delft op 17 jul 1738, ovl. te Delft op 6 aug 1813, volgt VIIIu
  11.  Ariaantje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 2 aug 1739, ovl. te Delft op 14 apr 1740. 
  12.  Ariaantje Ariensdr van der Kooij, ged. te Delft op 12 nov 1741, tr. (1) te Delft op 13 jun 1773 met Pieter Willemsz de Bruijn, tr. (2) te Delft op 26 dec 1774 met Izaak Kool, geb. te Hof van Delft. 
  13.  Pieter Ariens van der Kooij, ged. te Delft op 26 jan 1744, ovl. te Hillegersberg op 20 mrt 1821, volgt VIIIv
  14.  Cornelia Arends van der Kooij, ged. te Delft op 23 mrt 1749, volgt VIIIw

Generatie VIII

VIIIa.  Neeltje Walinge van der Kooij, dr. van Waling Jacobsz van der Kooij (VIIa) (bouwman en diaken in 's Gravenzande) en Liedewey Pietersdr van Staalduinen, ged. te 's-Gravenzande op 1 feb 1722, ovl. te 's-Gravenzande op 23 dec 1788, tr. te 's-Gravenzande op 26 aug 1742 met haar achterneef Pieter Abrahams Lugtigheid, zn. van Abraham Jacobs Lugtigheid en Lijsbeth Pieters Suijderent, ged. te Delft op 13 nov 1718, bouwman, begr. te 's-Gravenzande op 5 okt 1781. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Liedewij Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 26 mei 1743. 
  2.  Lijsbeth Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 27 okt 1744. 
  3.  Liedeweij Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 28 nov 1745, ovl. te 's-Gravenzande op 5 aug 1828, tr. te Maasland op 24 mei 1771 met Jochem Jansz van der Hout, zn. van Jan Fransz van der Hout en Caatje Jochems Spanjersberg, geb. te De Lier op 27 apr 1745, tuinder, ovl. te 's-Gravenzande op 4 mrt 1836. 
  4.  Lijsje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 24 nov 1747. 
  5.  Lijsje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 13 apr 1749, ovl. te 's-Gravenzande op 2 mrt 1814, tr. te 's-Gravenzande op 17 mei 1772 met Willem Claasz van der Wel, zn. van Klaas van der Wel en Engeltje Korssen Goejenbier, geb. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1742, tuinder, ovl. te 's-Gravenzande op 13 jan 1816. 
  6.  Pieternelletje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 31 jan 1751, ovl. te 's-Gravenzande op 7 mrt 1831, otr. te Maasland op 10 apr 1778 met Johannes (Jan) Beekenkamp, zn. van Gerrit Beekenkamp (afkomstig van Overijssel) en Johanna Timmermans, ged. te Rijswijk op 17 jul 1746, ovl. te 's-Gravenzande op 28 jun 1812. 
  7.  Arentje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 16 apr 1752, ovl. te 's-Gravenzande op 3 aug 1828, tr. te 's-Gravenzande op 22 apr 1791 met Cornelis Leendertsz van Vliet, zn. van Leendert van Vliet en Magteld de Vooijs, geb. te Naaldwijk op 18 okt 1761, ovl. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1833. 
  8.  Waling Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 12 aug 1753. 
  9.  Waling Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 15 dec 1754, ovl. te 's-Gravenzande op 31 dec 1831, tr. te 's-Gravenzande op 25 mrt 1785 met Elisabeth Jansdr Staalduinen
  10.  Abraham Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 18 jan 1756. 
  11.  Jacoba Lugtigheid, ged. te Naaldwijk op 5 jun 1757, ovl. te Maasland op 15 apr 1838, otr. te Maasland op 18 apr 1783 met Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart en Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, geb. te Rozenburg op 9 sep 1760, bouwman, ovl. te Maasland op 8 jan 1821. 
  12.  Maria Lugtigheid, ged. te Naaldwijk op 29 aug 1758. 
  13.  Jacob Lugtigheid, ged. te Naaldwijk op 24 aug 1760. 
  14.  Abraham Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 9 mei 1762, begr. te 's-Gravenzande op 4 jun 1762. 
  15.  Neeltje Lugtigheid, ged. te 's-Gravenzande op 10 jun 1764, ovl. te 's-Gravenzande op 29 dec 1831, tr. te 's-Gravenzande op 10 apr 1785 met Gerrit Jansz van Staalduinen, zn. van Jan Pieterse van Staalduinen en Trijntje Duindam, geb. te 's-Gravenzande op 24 aug 1753, bouwman op de kaapwoning, diaken en schepen, ovl. te 's-Gravenzande op 7 jun 1829. 

VIIIb.  Maartje Walingsdr van der Kooij, dr. van Waling Jacobsz van der Kooij (VIIa) (bouwman en diaken in 's Gravenzande) en Liedewey Pietersdr van Staalduinen, ged. te 's-Gravenzande op 1 jan 1732, tr. te 's-Gravenzande op 25 mrt 1753 met Arij Jansz Kievit, afkomstig uit Tricht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Waling de Kiewit, geb. te 's-Gravenzande op 5 sep 1755, ovl. te 's-Gravenzande op 28 okt 1825, tr. te 's-Gravenzande op 8 nov 1782 met Elizabeth Schoenmaker, geb. te 's-Gravenzande op 15 mrt 1756, ovl. te 's-Gravenzande op 30 dec 1828. 
  2.  Jan Arijsz Kievit, ged. te 's-Gravenzande op 1 okt 1758, begr. te Maasland op 2 aug 1811, tr. te Maasland op 29 apr 1785 met Ariaantje Klasse van der Vaart, dr. van Klaas Pietersz van der Vaart en Stijntje Cornelisse van Spijk, ged. te Maasland op 20 mrt 1761, ovl. te Maasland op 22 jan 1822. 

VIIIc.  Pleun AriŽns van der Kooij, zn. van Arie Pleunen van der Kooij (VIIb) (bouwman en setter van Maasland) en Beletje Bastiaansdr Diepenburch, ged. te De Lier op 29 okt 1713, bouwman onder Maasland, ovl. te Maasland op 16 apr 1784, tr. te De Lier op 3 nov 1737 met Neeltje Jacobsdr Doorduin, ged. te Maasland op 20 sep 1716, begr. te De Lier op 29 sep 1786. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder: 
  1.  Machteld van der Kooij, ged. te De Lier op 1 jan 1741, begr. te De Lier op 30 jun 1788, volgt IXa
  2.  Beletje Pleunsdr van der Kooij, geb. te De Lier, ovl. te Maasland op 27 mrt 1814, volgt IXb
  3.  Jaapje Pleunsdr van der Kooij, ged. te De Lier op 28 jan 1748, ovl. te Maasland op 11 jun 1784, volgt IXc
  4.  Neeltje Pleunsdr van der Kooij, ged. te De Lier op 1 mei 1757, ovl. te Maasland op 27 apr 1829, volgt IXd

VIIId.   Trijntje Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 22 okt 17138, ovl. te Vlaardingen in nov 1752, tr. te Vlaardingen op 1 mei 1735 met Jacob Jacobsz Dijkshoorn, zn. van Jacob Dijkshoorn (bouwman onder Santambacht, schepen) en Leentje Gerritsdr van der Struys, ged. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1706, bouwman Vlaardinger-Ambacht, begr. te Vlaardingen in mrt 1780. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 5 okt 173642, ovl. voor mei 1738. 
  2.   Jacob Jacobsz Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 18 mei 173843, bouwman te Maasland, begr. op 7 okt 1795, tr. te Vlaardingen op 22 dec 176444 met Neeltje Philipsdr van der Lelij, dr. van Philips Pietersz van der Lelij en Trijntje van der Hoeven, ged. te Vlaardingen op 25 jan 173645, begr. te Maasland op 2 jun 1789. 
  3.   Leendert Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 11 okt 173946, ovl. te Naaldwijk op 4 mrt 1824, tr. te Naaldwijk op 22 jan 1808 met Engeltje Zuidgeest, dr. van Laurens Joostz Zuidgeest en Elisabeth Leenderts Noordervliet, ged. te De Lier op 1 dec 1754, ovl. te Naaldwijk op 3 jan 1836. 
  4.   Jacobus Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 31 dec 174147, ovl. te Vlaardingen op 2 sep 180348, tr. te Vlaardingen op 29 apr 177049 met Petronella Hoogerwerf, dr. van Willem Hoogerwerf en Geertje Prinsen, ged. te Maasland op 26 sep 1745, ovl. te Vlaardingen op 12 sep 182550
  5.   Pleun Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 10 mrt 174351, tr. te Waddinxveen circa 1776 met Neeltje Kolen, dr. van Jan Pieters Kolen en Geertje Evertse van der Wilk, ged. te Bleiswijk op 7 mrt 1750. 
  6.   Meijnsje Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 3 dec 174452, tr. te Maasland op 7 mei 1775 met Hendrik Abrahamsz Eijgenraam, zn. van Abraham Hendriksz Eijgenraam en Annetje Jacobsdr van der Spek, ged. te Maasland op 20 nov 1740. 
  7.   Neeltje Jacobsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 8 mei 174653, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 apr 182854, tr. te Vlaardingen op 25 okt 177855 met Hendrik Jacobsz Poot, zn. van Jacob Hendrikszn Poot (bouwman Duifpolder) en Trijntje Gerrits van der Eijk, ged. te Maasland op 28 sep 1732, bouwman Vlaardinger-Ambacht, ovl. te Maasland op 28 aug 1812. 
  8.   Arent Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 13 okt 175157, begr. te Vlaardingen op 17 sep 1792, tr. te Vlaardingen op 4 mei 177758 met Jannetje van Dorp, dr. van Jan Vrankensz van Dorp en Jannetje Leendertsdr van (der) Sweth, ged. te Vlaardingen op 25 jul 175159, ovl. te Maasland op 3 apr 1816. 
  9.   Lena Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 4 nov 175361, ovl. te Schipluiden op 6 mei 1788, tr. te Schipluiden op 13 apr 1781 met Jacob van der Ende, zn. van Daam van der Ende (bouwman) en Marijtje Jacobsdr Poot, ged. te Vlaardingen op 12 dec 175362, bouwman, ovl. te 's-Gravenhage op 13 jan 183363
  10.   Pieter Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 30 aug 175864

VIIIe.   Sara Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 24 feb 17159, ovl. te Vlaardingen in dec 1785, tr. te Vlaardingen op 14 apr 1737 met Jacob Jansz Bijl, zn. van Jan Maertensz Bijl (koopman) en Jannetje Damnisdr van der Speck, ged. te Vlaardingen op 2 feb 170165, bouwman, lid van het vroedschap van Vlaardingen 1744-1777, begr. te Vlaardingen in okt 1777. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jan Jacobsz Bijl, ged. te Vlaardingen op 7 okt 173966, bouwman, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 4 okt 181167, tr. te Vlaardingen op 17 jun 179268 met Maartje Zuidgeest, dr. van Laurens Joostz Zuidgeest en Elisabeth Leenderts Noordervliet, ged. te De Lier op 4 jun 1763, ovl. te Vlaardingen op 28 apr 184169
  2.   Willem Jacobsz Bijl, ged. te Vlaardingen op 10 mrt 174351, ovl. te Maasland op 30 nov 1819, tr. (1) met zijn achternicht Jaapje Pleunsdr van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) (bouwman onder Maasland) en Neeltje Jacobsdr Doorduin (zie IXc), tr. (2) te Maasland op 29 mei 1789 met Aaltje Cornelisse van Vliet, dr. van Cornelis van Vliet en Maartje Joosten Roodenburgh, ged. te Maasland op 27 feb 1763, ovl. voor 1801, tr. (3) te Maasland op 22 mei 1801 met Martijntje van der Ende, dr. van Jacob van der Ende en Adriaantje Jansdr Rijvert, ged. te Maasland op 17 jan 1759, ovl. te Maasland op 21 jul 1821. 

VIIIf.   Pieternella Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 8 nov 171610, ovl. te Vlaardingen in feb 1804, tr. (1) te Vlaardingen op 4 mei 1738 met Arij Arendsz van den Bergh, zn. van Arij Arents van den Berg en Willemijntje Aryens Kleijweg, ged. te Vlaardingen op 29 jan 171372, begr. te Vlaardingen in apr 1753. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willemijntje van den Berg, ged. te Vlaardingen op 6 sep 173973
  2.   Meynsje van den Berg, ged. te Vlaardingen op 26 mrt 174174, ovl. te Hodenpijl op 24 mrt 181875, tr. te Schipluiden op 6 jan 1788 met Hendrik Poot, zn. van Gerrit Hendrikszn Poot (bouwman) en Maria Simonsdr Uijttenbroek, ged. te Maasland op 25 apr 1745, ovl. te Schipluiden op 14 okt 181676
  3.   Willemijntje van den Berg, ged. te Vlaardingen op 8 apr 174277
  4.   Arij (Arie) van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 nov 1743, ged. te Vlaardingen op 17 nov 174378, bouwman Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 4 jul 183479, tr. te Vlaardingen op 21 apr 177680 met zijn nicht Arentje Poot, dr. van Jacob Pietersz Poot (bouwman en schepen Zouteveen) en Pleuntje Jacobs van der Kooij (VIIIg), geb. te Zouteveen op 30 nov 1754, ged. te Vlaardingen op 1 dec 175481, ovl. te Vlaardingen op 5 jan 184082
  5.   Willemina van den Berg, ged. te Vlaardingen op 24 jan 174583
  6.   Trijntje van den Berg, ged. te Vlaardingen op 2 apr 174784, ovl. te Loosduinen op 3 sep 181585, tr. te Vlaardingen op 30 apr 177586 met Pieter van den Dool, zn. van Cornelis Gerritsz van den Dool en Neeltje Pieterse de Jong, ged. te De Lier op 17 dec 1741, begr. te De Lier op 31 jul 1788. 
  7.   Jacoba van den Berg, ged. te Vlaardingen op 5 nov 174987, ovl. te Maasland op 28 apr 1823, tr. te Vlaardingen op 28 apr 177689 met Willem Willemsz Dijkshoorn, zn. van Willem Willemsz Dijkshoorn (bouwman en ambachtsbewaarder) en Jaapje van der Ende, ged. te Vlaardingen op 23 mrt 174990, bouwman onder Maasland, ovl. te Maasland op 26 jan 1814. 
   Pieternella Jacobsdr van der Kooij, tr. (2) te Vlaardingen op 3 nov 175492 met Willem Arijszn Maan, zn. van Arij Leendertzn Maan en Ariaantje van Rossen, ged. te Vlaardingen op 28 jun 172493, bouwman/schepen Vld. Ambacht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Maan, ged. te Vlaardingen op 20 feb 175794, bouwman en kerkmeester, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 apr 184095, tr. te Vlaardingen op 7 mei 178696 met Kaatje Valkenburg, dr. van Ewout Valkenburg en Pieternella Maan, ged. te Delfshaven op 27 okt 1754, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1803. Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder. 

VIIIg.   Pleuntje Jacobs van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 8 mrt 171911, begr. te Schipluiden op 25 jan 1786, tr. te Rozenburg op 14 apr 1743 met Jacob Pietersz Poot, zn. van Pieter Pietersz Poot (bouwman en schepen Zouteveen) en Ariaantje Dirksdr Hauwertz, ged. te Vlaardingen op 21 mei 171497, bouwman en schepen Zouteveen, begr. te Schipluiden op 15 jan 1787. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieter Jacobsz Poot, ged. te Vlaardingen op 12 apr 174498, bouwman te Maasland, ovl. te Schipluiden op 18 mrt 1805, tr. te Vlaardingen op 21 apr 177199 met Marijtje (Maria) van der Willen, dr. van Jan Hendriksz van der Willen en Maartje Joppe van Berkel, ged. te Rozenburg op 2 mei 1745, ovl. te Maassluis op 29 jan 1810100
  2.   Jacob Poot, ged. te Vlaardingen op 19 mei 1745101
  3.   Ariaantje Jacobsdr Poot, ged. te Vlaardingen op 27 aug 1747102, begr. te Berkel op 9 apr 1784, tr. te Schipluiden op 20 apr 1770 met Kornelis Bree, zn. van Eldert Maartens Bree en Hilletje Pieters Romeyn, ged. te Kethel op 20 jul 1738, bouwman, ovl. te Berkel op 28 nov 1826. 
  4.   Meinsje Jacobsdr Poot, ged. te Vlaardingen op 18 mei 1749103, ovl. te Delft op 14 jan 1841, tr. te Schipluiden op 7 nov 1773 met Pieter Arysz Verboon, zn. van Arij Verboon en Marijtje Ackersdijk, geb. te Hof van Delft, ged. te Delft op 16 feb 1749, bouwman Papsou, ovl. te Hof van Delft op 2 sep 1818. 
  5.   Pleun Jacobsz Poot, ged. te Vlaardingen op 10 jan 1751104, bouwman Zouteveen, ovl. te Schipluiden op 30 apr 1800, tr. te Delft op 18 apr 1784 met Maria Maartensdr van der Kleij, dr. van Maarten van der Kleij en Neeltje van der Spek, geb. te Hof van Delft op 1 okt 1758, ovl. te Maasland op 9 jan 1845. 
  6.   Maartjen Poot, ged. te Vlaardingen op 18 feb 1753106, begr. te Stompwijk op 10 dec 1794, tr. te Schipluiden op 30 apr 1775 met Arie van Santen, zn. van Pieter van Santen en Maria Ewoudse van Heijn, geb. te Leidschendam, ged. te Voorburg op 26 dec 1743, ovl. te Voorburg op 31 okt 1809. 
  7.   Arentje Poot, geb. te Zouteveen op 30 nov 1754, ged. te Vlaardingen op 1 dec 175481, ovl. te Vlaardingen op 5 jan 184082, tr. met haar neef Arij van den Berg, zn. van Arij Arendsz van den Bergh en Pieternella Jacobsdr van der Kooij (VIIIf). 
  8.   Huijbrecht Jacobs Poot, ged. te Vlaardingen op 5 dec 1756107, bouwman/schepen te Zouteveen, begr. te Schipluiden op 23 aug 1805, tr. te Schipluiden op 1 jun 1788 met Marijtje (Maria) Klapwijk, dr. van Jan Hendriksz Klapwijk (bouwman te Zouteveen) en Jaapje Jansdr van Vliet, geb. te Zouteveen op 26 nov 1765, ovl. te Zouteveen op 1 okt 1827108
  9.   Trijntje Poot, geb. te Zouteveen op 29 dec 1759, ged. te Vlaardingen op 1 jan 1760109, ovl. te Vlaardingen op 9 aug 1836110, tr. met Simon van der Kooij, zn. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) (bouwman 't Woud) en Geertje de Hoog (zie IXk). 
  10.   Dirkje Poot, ged. te Vlaardingen op 8 mrt 1761112, ovl. te Vlaardingen op 8 jan 1842113, tr. (1) te Schipluiden op 4 mei 1788 met haar neef Jacob van der Burg, zn. van Jacob Doense van der Burg en Neeltje Jacobsdr van der Kooij (VIIIi), ged. te Vlaardingen op 17 sep 1758114, ovl. te Vlaardingen in dec 1794, tr. (2) te Vlaardingen op 7 aug 1796115 met Cornelis Moerman, zn. van Willem Andriesz Moerman (bouwman) en Neeltje Maartensdr Berkhout, ged. te Vlaardingen op 28 okt 1766116, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 21 jan 1826117

VIIIh.   Pieter Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 21 feb 172012, bouwman op de Likkebaartshoeve aan de Oostgaag te Maasland, otr. (1) te 't Woud op 9 apr 1750 met Cornelia Jansdr Hauwert, dr. van Jan Dirkse Hauwert en Ariaantje Flupse Qualm, ged. te 't Woud op 10 mei 1722, ovl. voor 1757. 
   Pieter Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Vlaardingen op 27 mrt 1757118 met Jaapje (Jacoba) Cornelisdr Maarleveld, dr. van Cornelis Maarlevelt en Maria Willemsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 3 apr 1735119
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Mensje Pietersdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 18 jan 1758120, ovl. te Abtsregt op 24 jan 1834, volgt IXe
  2.   Maritge Pietersdr van der Kooij, ged. te Vlaardingen op 15 mrt 1761121, ovl. te Hillegersberg op 14 dec 1828, volgt IXf

VIIIi.   Neeltje Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Pleunen van der Kooij (VIIc) (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Meijntje van der Spruyt, ged. te Vlaardingen op 20 jul 172715, ovl. te Vlaardingen op 27 mei 179916, tr. te Vlaardingen op 7 mei 1752122 met Jacob Doense van der Burg, zn. van Doe Jacobs van der Burg en Marijtje de Jong, ged. te Vlaardingen op 13 mei 1725123, ovl. te Vlaardingen op 18 mrt 1802124
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob van der Burg, ged. te Vlaardingen op 17 sep 1758114, ovl. te Vlaardingen in dec 1794, tr. met zijn nicht Dirkje Poot, dr. van Jacob Pietersz Poot (bouwman en schepen Zouteveen) en Pleuntje Jacobs van der Kooij (VIIIg). 

VIIIj.  Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj), dr. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIIg) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Ingetje Pietersdr Vermeer, ged. te Pijnacker op 25 jul 1729, ovl. te 't Woud op 6 feb 1815, tr. te Pijnacker op 16 apr 1758 met haar achterneef GabriŽl Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIk) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Elisabeth Jansdr van Dijck (zie VIIIq). 

VIIIk.  Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIk), zn. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIIg) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Ingetje Pietersdr Vermeer, ged. te Pijnacker op 20 apr 1733, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Pijnacker op 20 apr 1792, tr. (1) te 't Woud op 29 mrt 1759 met zijn achternicht Barbara Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIk) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Elisabeth Jansdr van Dijck (zie VIIIs). 
  Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIk), tr. (2) te Delft op 7 apr 1764 met zijn achternicht Neeltje Sijmonsdr van der Kooij, dr. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (VIIj) (bouwman onder Hodenpijl) en Neeltje Riddersdr Dokkum
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, VIIIs

VIIIl.  Jacob Paulusz van der Kooij, zn. van Paulus Ariensz van der Kooij (VIIh) (bouwman) en Marijtje Jacobsdr Rodenburg, geb. te Hof van Delft op 20 jun 1744, ovl. te Hof van Delft op 13 okt 1790, tr. te 't Woud op 21 mei 1780 met zijn achternicht Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij, dr. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIIIq) (bouwman, kerkmeester van 't Woud, gezworene en ambachtsbewaarder van het Hof van Delft) en Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj) (zie IXg). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Paulus Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 24 mei 1781, ovl. te Hof van Delft op 21 okt 1819, volgt IXj

VIIIm.  Cornelia van der Kooij, dr. van Paulus Ariensz van der Kooij (VIIh) (bouwman) en Marijtje Jacobsdr Rodenburg, geb. te Hof van Delft op 9 aug 1746, ovl. te Overschie op 27 feb 1789, tr. te Delft op 22 mrt 1778 met Pieter Ouweleen, geb. te Overschie, ovl. te Overschie op 7 apr 1801. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Ouweleen, ged. te Overschie op 14 feb 1781, ovl. te Hof van Delft op 14 sep 1838, tr. met haar neef Paulus Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Paulusz van der Kooij (VIIIl) en Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij (IXg) (zie IXj). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 

VIIIn.  Ariaantje Paulusdr van der Kooij, dr. van Paulus Ariensz van der Kooij (VIIh) (bouwman) en Marijtje Jacobsdr Rodenburg, geb. te Hof van Delft op 30 aug 1748, ovl. te Delft op 15 jun 1812, tr. te Delft op 13 apr 1775 met Simon Jansz van den Bergh, zn. van Jan van den Bergh en Geertje van den Velden, ged. te Overschie op 17 feb 1737, ovl. te Delft op 4 jun 1814. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Paulus Simonsz van den Bergh, geb. te Abtsregt op 10 jan 1777, ovl. te Vrijenban op 6 okt 1861, tr. (1) met Anna van der Kooij, dr. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (IXh) (bouwman) en Neeltje Philipsdr Qualm (zie Xa), tr. (2) met Adriana Roodenburg, dr. van Machiel Roodenburg en Clasina van der Sman, geb. te Overschie op 2 jan 1786, ovl. te Vrijenban op 16 feb 1870. 

VIIIo.  Ridderus Sijmonsz van der Kooij, zn. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (VIIj) (bouwman onder Hodenpijl) en Neeltje Riddersdr Dokkum, ged. te 't Woud op 28 apr 1723, bouwman 't Woud, ovl. te 't Woud in 1765, tr. te 't Woud op 30 apr 1752 met Geertje de Hoog, dr. van Adriaan Cornelisz de Hoog en Marijtje Symonsdr Pruimeboom, ged. te Berkel op 19 mei 1726. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Simon van der Kooij, geb. te 't Woud op 20 mei 1753, ovl. te Vlaardingen op 22 feb 1841111, volgt IXk
  2.  Maria Ridderusdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 2 feb 1755. 
  3.  Neeltje Ridderusdr van der Kooij, ged. te Schipluiden op 31 okt 1756, ovl. te Maasland op 3 dec 1833, volgt IXl
  4.  Arij Ridderusz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 7 apr 1759, ovl. te Voorburg op 31 mei 1830, volgt IXm
  5.  Cornelia Riddersdr van der Kooij, geb. te Zouteveen, ovl. te Hof van Delft op 27 jan 1832, volgt IXn
  6.   Cornelis Ridderusz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 30 jan 1763, ovl. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 8 feb 1843126, volgt IXo
  7.  Ridderus Ridderusz van der Kooij, ged. te Schipluiden op 17 nov 1765. 

VIIIp.  Anna Sijmonsdr van der Kooij, dr. van Sijmon Gabrielsz van der Kooij (VIIj) (bouwman onder Hodenpijl) en Neeltje Riddersdr Dokkum, ged. te 't Woud op 8 jul 1725, ovl. te Maasland op 20 okt 1776, tr. te De Lier op 31 mrt 1753 met haar achterneef Philips AriŽnsz Qualm, zn. van Arij Philipsz Qualm (de Jonge) (bouwman en gezworene Abtsregt) en Meijnsje Ariensdr van der Kooij (VIIf). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Simon Philipsz Qualm, ged. te Maasland op 11 jan 1756, bouwman te Kethel en Rozenburg, ovl. te Maassluis op 16 jun 1836127, tr. te Maasland op 18 apr 1784 met Meynsje Pietersdr 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart en Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, ged. te Maasland op 21 feb 1765, ovl. te Maassluis op 18 sep 1848128
  2.   Meijnsje Philipsdr Qualm, ged. te Maasland op 17 dec 1758, ovl. te Maassluis op 29 jul 1830129, tr. te Maasland op 1 jun 1783 met Jan Fool, ged. te Maassluis op 22 mrt 1758130, ovl. te Maassluis op 12 feb 1831131
  3.  Neeltje Philipsdr Qualm, ged. te Maasland op 7 jun 1761, ovl. te Delft op 14 jun 1849, tr. met haar achterneef Jacob GabriŽlsz van der Kooij, zn. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIIIq) (bouwman, kerkmeester van 't Woud, gezworene en ambachtsbewaarder van het Hof van Delft) en Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj) (zie IXh). Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder. 
  4.   Cornelia Philipsdr Qualm, ged. te Maasland op 10 jul 1763, ovl. te Schiedam op 15 jul 1848132, tr. met haar achterneef Jacob Johannesz van der Kooij, zn. van Johannes Jacobsz van der Kooij (VIIIr) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Crijna Maan (zie IXp). Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 
  5.   Cornelis Philipsz Qualm (Kwalm), ged. te Maasland op 8 apr 1765, ovl. te Maassluis op 18 dec 1845134, tr. (1) te Rozenburg op 24 apr 1795 met Neeltje Jans van Es, begr. te Maasland op 14 jan 1806, tr. (2) te Maasland op 17 okt 1806 met Marijtje Keijzer, dr. van Jacob Keijzer en Elisabeth Arijz Kleijweg, ged. te Maasland op 10 mrt 1782, ovl. te Maassluis op 5 mei 1859135

VIIIq.  GabriŽl Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIk) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Elisabeth Jansdr van Dijck, ged. te Delft op 2 feb 1731, bouwman, kerkmeester van 't Woud, gezworene en ambachtsbewaarder van het Hof van Delft, begr. te Delft op 19 feb 1803, tr. met zijn achternicht Hester Jacobsdr van der Kooij (zie VIIIj). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij, ged. te 't Woud op 25 mrt 1759, ovl. te Hof van Delft op 26 mrt 1816, volgt IXg
  2.  Jacob GabriŽlsz van der Kooij, ged. te 't Woud op 8 aug 1762, ovl. te Delft op 23 okt 1823, volgt IXh

VIIIr.   Johannes (Jan) Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIk) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Elisabeth Jansdr van Dijck, ged. te Delft op 6 jan 1732, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Schipluiden op 12 mrt 181429, tr. te Vlaardingen op 26 apr 1761136 met Crijna (Krijntje) Maan, dr. van Jacobus Maan en Pietertje Riddersdr Dockum, ged. te Vlaardingen op 30 mei 1734137, ovl. te Schipluiden op 8 jan 1793. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob Johannesz van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 12 jan 1764, ovl. te Schipluiden op 24 jan 1835133, volgt IXp

VIIIs.  Barbara Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (VIIk) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Elisabeth Jansdr van Dijck, ged. te Delft op 24 jul 1735, begr. te Pijnacker op 3 jun 1763, tr. met haar achterneef Pieter Jacobsz van der Kooij (zie VIIIk). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Elisabeth Pietersdr van der Kooij, ged. te Delft op 11 mei 1760, ovl. te Maasland op 28 mei 1806, volgt IXi

VIIIt.  Jacob Ariensz van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIIl) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 26 okt 1724, begr. te Kethel op 4 aug 1781, tr. te Delft op 30 apr 1769 met Elisabeth van Noordt, dr. van Dirk Dirksz van Noord en Ariaantje Dirksdr de Hoog, ged. te Delft op 16 aug 1736, ovl. te Pijnacker op 2 mei 1786. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Dirk Jacobsz van der Kooij, ged. te Delft op 23 feb 1772, ovl. te Vrijenban op 7 jun 1847, volgt IXq

VIIIu.  Dirk Ariensz van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIIl) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 17 jul 1738, bouwman en welgeboren man van Delfland, ovl. te Delft op 6 aug 1813, tr. te Delft op 7 mei 1780 met Mensje Pietersdr van der Kooij, dr. van Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIh) (bouwman op de Likkebaartshoeve aan de Oostgaag te Maasland) en Jaapje Cornelisdr Maarleveld (zie IXe). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.  Pieter Dirksz van der Kooij, ged. te Delft op 11 jan 1782, ovl. te Vrijenban op 3 mei 1859, volgt IXr
  2.  Jakob Dirksz van der Kooij, ged. te Delft op 22 jul 1783, ovl. te Vrijenban op 9 okt 1837, volgt IXs
  3.  Jacoba Dirksdr van der Kooij, ged. te Delft op 2 feb 1785, ovl. te Overschie op 22 dec 1851, volgt IXt

VIIIv.  Pieter Ariens van der Kooij, zn. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIIl) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 26 jan 1744, bouwman, ovl. te Hillegersberg op 20 mrt 1821, tr. te Delft op 23 apr 1780 met Jaapje van Schie, dr. van Gerrit Symonse van Schie en Jaapje Leenderts Berghman, geb. te Ackersdijk op 22 apr 1752, ovl. te Pijnacker op 5 nov 1829. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jaapje van der Kooij, geb. te Ackersdijk op 17 aug 1785, ovl. te Vrijenban op 13 jul 1876, volgt IXu
  2.  Klaasje Pietersdr van der Kooij, geb. te Ackersdijk op 3 okt 1786, ovl. te Pijnacker op 26 jan 1840, volgt IXv
  3.   Johanna Pietersdr van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 6 jul 1791, ovl. te Pijnacker op 29 apr 1856, tr. te Pijnacker op 10 mei 1815138 met Willem de Groot, zn. van Willem de Groot en Maria Sluiter, ged. te Pijnacker op 3 apr 1791, bouwman, ovl. te Pijnacker op 29 apr 1856. 
  4.  Anna Pietersdr van der Kooij, ged. te Delft op 17 jun 1792. 
  5.  Gerrit Pietersz van der Kooij, ged. te Delft op 2 nov 1794, ovl. te Pijnacker op 18 sep 1853, volgt IXw

VIIIw.  Cornelia Arends van der Kooij, dr. van Arij Jacobsz van der Kooij (VIIl) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 23 mrt 1749, tr. te Delft op 30 apr 1775 met Pieter Poot, zn. van Pieter Pieterszn Poot (bouwman te Schipluiden) en Pietertje Jansdr Bleyenburg, ged. te Schipluiden op 9 apr 1747, bouwman, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 5 mrt 1833. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieternelletje Poot, ged. te Stompwijk op 20 apr 1777. 
  2.  Clasina Poot, ged. te Stompwijk op 30 mei 1778. 
  3.  Clasina Poot, ged. te Berkel op 23 mei 1779. 
  4.  Pieternella Poot, ged. te Berkel op 9 feb 1783. 
  5.   Klasijntje Poot, ged. te Berkel op 11 mrt 1787, ovl. te Stompwijk op 25 aug 1823, tr. te Voorburg op 1 dec 1812139 met Leendert Berkel, zn. van Pieter Berkel en Elisabeth Jongejan, geb. te Leidschendam in 1791. 

Generatie IX

IXa.  Machteld van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) (bouwman onder Maasland) en Neeltje Jacobsdr Doorduin, ged. te De Lier op 1 jan 1741, begr. te De Lier op 30 jun 1788, tr. (1) te De Lier op 4 mei 1764 met Pieter de Hoogh, ged. te De Lier op 10 mei 1733, begr. te De Lier op 8 dec 1775. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ariaantje Pieters de Hoog, ged. te De Lier op 21 aug 1774, ovl. te Maasland op 30 mei 1813, tr. te De Lier op 1 jul 1796 met IJsbrand Huijbrechts van Woerden, zn. van Huijg Gerritsz van Woerden en Jannetje IJsbrands Coole, ged. te De Lier op 25 mrt 1759, ovl. te Maasland op 16 sep 1818. 
  Machteld van der Kooij, tr. (2) te De Lier op 26 sep 1777 met Arie AriŽnsz Kuiper, ged. te Brielle op 28 jan 1748, ovl. te De Lier op 13 jan 1813. 

IXb.  Beletje Pleunsdr van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) (bouwman onder Maasland) en Neeltje Jacobsdr Doorduin, geb. te De Lier, ged. te Maasland op 19 apr 1744, ovl. te Maasland op 27 mrt 1814, tr. te De Lier op 20 apr 1766 met Pieter Samuelsz Moerman, ged. te Rozenburg op 8 mrt 1739, ovl. te Maasland op 21 mrt 1803. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jaapje Moerman, geb. te Maasland circa 1778, ovl. te Maasland op 25 dec 1847, tr. met haar neef Huibregt van 't Hoog, zn. van Cornelis Huibertsz van 't Hoog en Neeltje Pleunsdr van der Kooij (IXd), geb. te Maasland circa 1780, ovl. te Maasland op 19 jul 1855. 

IXc.  Jaapje Pleunsdr van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) (bouwman onder Maasland) en Neeltje Jacobsdr Doorduin, ged. te De Lier op 28 jan 1748, ovl. te Maasland op 11 jun 1784, tr. te Maasland op 10 apr 1772 met haar achterneef Willem Jacobsz Bijl, zn. van Jacob Jansz Bijl (bouwman, lid van het vroedschap van Vlaardingen 1744-1777) en Sara Jacobsdr van der Kooij (VIIIe). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob (Jacobus) Bijl, ged. te Maasland op 13 jun 1784, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 25 nov 1843142, tr. te De Lier op 1 mei 1814143 met Dirkje van Duijn, dr. van Teunis Arijsz van Duijn en Grietje Jans van Dop, ged. te De Lier op 4 nov 1792, ovl. te De Lier op 24 dec 1821. 
  Willem Jacobsz Bijl, zn. van Jacob Jansz Bijl (bouwman, lid van het vroedschap van Vlaardingen 1744-1777) en Sara Jacobsdr van der Kooij (VIIIe), tr. (2) met Aaltje Cornelisse van Vliet, dr. van Cornelis van Vliet en Maartje Joosten Roodenburgh (zie VIIIe). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Sara Willemsdr Bijl, geb. te Maasland op 14 mei 1790, ovl. te Maasland op 12 mrt 1819, tr. te Maasland op 5 mei 1811 met haar achterneef Jacobus Poot, zn. van Hendrik Jacobsz Poot (bouwman Vlaardinger-Ambacht) en Neeltje Jacobsdr Dijkshoorn, ged. te Vlaardingen op 16 jan 1785146, metselaar, ovl. te Maasland op 15 jul 1869. 
  Willem Jacobsz Bijl, tr. (3) met Martijntje van der Ende, dr. van Jacob van der Ende en Adriaantje Jansdr Rijvert (zie VIIIe). 

IXd.  Neeltje Pleunsdr van der Kooij, dr. van Pleun AriŽns van der Kooij (VIIIc) (bouwman onder Maasland) en Neeltje Jacobsdr Doorduin, ged. te De Lier op 1 mei 1757, ovl. te Maasland op 27 apr 1829, tr. te De Lier op 11 apr 1779 met Cornelis Huibertsz van 't Hoog, ged. te De Lier op 1 jan 1750, ovl. te Maasland op 6 jul 1839. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huibregt van 't Hoog, geb. te Maasland circa 1780, ovl. te Maasland op 19 jul 1855, tr. met zijn nicht Jaapje Moerman, dr. van Pieter Samuelsz Moerman en Beletje Pleunsdr van der Kooij (IXb). 
  2.  Willemijntje van 't Hoog, geb. te De Lier circa 1782, ovl. te De Lier op 5 sep 1848, tr. met Cornelis Luijendijk, zn. van Leendert Luijendijk en Trijntje Dortmond, geb. te De Lier circa 1781, ovl. te De Lier op 30 mei 1853. 
  3.   Neeltje van 't Hoog, geb. te De Lier op 11 nov 1787, ovl. te Vrijenban op 5 feb 1867, tr. te Maasland op 13 apr 1817148 met Pieter Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (bouwman) en Cornelia Riddersdr van der Kooij (IXn), geb. te 't Woud op 19 mei 1786, ovl. te Vrijenban op 27 dec 1868. 
  4.   Maartje van 't Hoog, geb. te De Lier op 19 jun 1790, ovl. te Maasland op 3 jan 1866, tr. te Maasland op 5 mei 1832149 met Jacob Dijkshoorn, zn. van Arent Dijkshoorn en Jannetje van Dorp, ged. te Maasland op 9 aug 1778, ovl. te Maasland op 29 jun 1855. 

IXe.   Mensje Pietersdr van der Kooij (IXe), dr. van Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIh) (bouwman op de Likkebaartshoeve aan de Oostgaag te Maasland) en Jaapje Cornelisdr Maarleveld, ged. te Vlaardingen op 18 jan 1758120, ovl. te Abtsregt op 24 jan 1834, tr. met Dirk Ariensz van der Kooij (zie VIIIu). 

IXf.   Maritge Pietersdr van der Kooij, dr. van Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIh) (bouwman op de Likkebaartshoeve aan de Oostgaag te Maasland) en Jaapje Cornelisdr Maarleveld, ged. te Vlaardingen op 15 mrt 1761121, ovl. te Hillegersberg op 14 dec 1828, tr. te Delft op 28 sep 1789 met Cornelis Crijnsz van Berkel, geb. te Maasland op 15 jan 1758, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 20 mrt 1829. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Magdaleentje (Magdalena) Berkel, geb. te Vrijenban circa 1793, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 21 mrt 1860, tr. te Berkel en Rodenrijs op 16 jun 1811 met Dirk van der Voort, zn. van Arij van der Voort en Lijsbet van Bemmelen, geb. te Vrijenban circa jul 1785, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 1 feb 1852. 

IXg.  Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij (IXg), dr. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIIIq) (bouwman, kerkmeester van 't Woud, gezworene en ambachtsbewaarder van het Hof van Delft) en Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj), ged. te 't Woud op 25 mrt 1759, ovl. te Hof van Delft op 26 mrt 1816, tr. (1) met haar achterneef Jacob Paulusz van der Kooij (zie VIIIl). 
  Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij (IXg), tr. (2) te Delft op 7 apr 1793 met Jan Jacobsz van Leeuwen, geb. te Delft op 14 jul 1754. 
 , VIIIl

IXh.  Jacob GabriŽlsz van der Kooij, zn. van GabriŽl Jacobsz van der Kooij (VIIIq) (bouwman, kerkmeester van 't Woud, gezworene en ambachtsbewaarder van het Hof van Delft) en Hester Jacobsdr van der Kooij (VIIIj), ged. te 't Woud op 8 aug 1762, bouwman, ovl. te Delft op 23 okt 1823, otr. te Maasland op 9 apr 1784 met zijn achternicht Neeltje Philipsdr Qualm, dr. van Philips AriŽnsz Qualm (bouwman en schepen van Maasland) en Anna Sijmonsdr van der Kooij (VIIIp). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.  Anna van der Kooij, ged. te 't Woud op 24 nov 1786, ovl. te Overschie op 14 jun 1810, volgt Xa
  2.  Arij van der Kooij, ged. te 't Woud op 28 jul 1790, ovl. te 't Woud op 18 sep 1869, volgt Xb
  3.  Jacob Jacobsz van der Kooij, geb. te 't Woud op 29 sep 1791, ovl. te Maasland op 28 feb 1859, volgt Xc

IXi.  Elisabeth Pietersdr van der Kooij, dr. van Pieter Jacobsz van der Kooij (VIIIk) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Barbara Jacobsdr van der Kooij (VIIIs), ged. te Delft op 11 mei 1760, ovl. te Maasland op 28 mei 1806, tr. te Maasland op 9 apr 1780 met Arij Hoogendam, geb. te Nootdorp op 22 aug 1751, ovl. te Maasland op 18 sep 1836. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieter Hoogendam, geb. te Maasland op 23 sep 1785, ovl. te Rijswijk op 11 sep 1832, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1819151 met Pietertje van der Gaag, dr. van Maarten van der Gaag en Adriaantje Fons, geb. te Vlaardingen op 21 jan 1793, ged. te Vlaardingen op 27 jan 1793152, ovl. te Maasland op 11 jan 1846. 

IXj.  Paulus Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Paulusz van der Kooij (VIIIl) en Elisabeth GabriŽlsdr van der Kooij (IXg), ged. te Delft op 24 mei 1781, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 21 okt 1819, tr. te Overschie op 29 jun 1806 met zijn nicht Maria Ouweleen, dr. van Pieter Ouweleen en Cornelia van der Kooij (VIIIm). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Jacob Paulusz van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 28 sep 1811, ovl. te Vrijenban op 14 dec 1869, volgt Xd
  2.  Pieter van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 11 feb 1813, ovl. te Delft op 13 mrt 1884, volgt Xe

IXk.   Simon van der Kooij, zn. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) (bouwman 't Woud) en Geertje de Hoog, geb. te 't Woud op 20 mei 1753, bouwman Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 22 feb 1841111, tr. te Schipluiden op 22 mrt 1783 met Trijntje Poot, dr. van Jacob Pietersz Poot (bouwman en schepen Zouteveen) en Pleuntje Jacobs van der Kooij (VIIIg). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Ridderus van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 10 mrt 1784, ged. te Vlaardingen op 14 mrt 1784153, bouwmansknecht, ovl. te Vlaardingen op 13 sep 1826154, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 mei 1819155 met Dirkje Dijkshoorn, dr. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, ged. te Vlaardingen op 21 feb 1790156, ovl. te Vlaardingen op 14 feb 1878157
  2.   Pleuntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1786, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1863159, volgt Xf
  3.   Geertruij van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 feb 1788, ovl. te Vlaardingen op 15 mei 1883161, volgt Xg
  4.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 6 sep 1789162, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 dec 1789163
  5.   Jacob Simonsz van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 28 sep 1831165, volgt Xh
  6.   Jacobus Simonsz van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 8 jan 1792166, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 20 okt 1792167
  7.   Jacobus Simonsz van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 okt 1793, ovl. te Maassluis op 19 dec 1872168, volgt Xi
  8.   Simon van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1795, ovl. te Maassluis op 1 dec 1844170, volgt Xj
  9.   Arie van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 sep 1796, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 dec 1877173, volgt Xk
  10.  Pieter van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 12 jun 1798, ovl. te Maasland op 21 jul 1859, volgt Xl
  11.   Maria van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 sep 1799, ovl. te Vlaardingen op 11 nov 1889177, volgt Xm

IXl.  Neeltje Ridderusdr van der Kooij, dr. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) (bouwman 't Woud) en Geertje de Hoog, ged. te Schipluiden op 31 okt 1756, ovl. te Maasland op 3 dec 1833, tr. te Schipluiden op 6 apr 1780 met Gerrit Jacobsz Post, zn. van Jacob Post (bouwman en schepen Zouteveen) en Dirkje van der Snoek, ged. te Schipluiden op 13 apr 1749, ovl. mogelijk te Maasland op 19 dec 1834. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arie Post, geb. te 't Woud circa 1789, tr. te 't Woud op 12 aug 1815178 met Pieternella van den Akker, dr. van Adrianus van den Akker en Maartje Breedveld, geb. te 't Woud circa 1792. 
  2.   Anna Post, geb. te Maasland op 28 jul 1799, ovl. te Vrijenban op 2 jul 1873, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1822179 met Pieter van den Berg, zn. van Nicolaas van den Berg (arbeider) en Maria van der Spek, geb. te Vlaardingen op 9 sep 1794, ged. te Vlaardingen op 14 sep 1794180, ovl. te Vrijenban op 15 mrt 1854. 

IXm.  Arij Ridderusz van der Kooij, zn. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) (bouwman 't Woud) en Geertje de Hoog, ged. te Schipluiden op 7 apr 1759, bouwman, ovl. te Voorburg op 31 mei 1830, tr. te 't Woud op 24 apr 1785 met Adriana Arentsdr van den Bergh, dr. van Arend van den Bergh en Celia Kwalm, ged. te 't Woud op 13 mrt 1761, ovl. te Pijnacker op 3 jan 1842. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Selia AriŽnsdr van der Kooij, geb. te Delft op 6 jul 1787, ovl. te Pijnacker op 28 nov 1849, volgt Xn

IXn.  Cornelia Riddersdr van der Kooij, dr. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) (bouwman 't Woud) en Geertje de Hoog, geb. te Zouteveen, ged. te Schipluiden op 8 feb 1761, ovl. te Hof van Delft op 27 jan 1832, tr. te Schipluiden op 16 mei 1785 met Arij Pietersz Dijkxhoorn, zn. van Pieter Arentsz Dijkxhoorn (bouwman, weledelgeboren man van Delfland) en Leentje van den Berg, ged. te 't Woud op 3 mei 1763, bouwman, ovl. te Hof van Delft op 14 okt 1847. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 19 mei 1786, ovl. te Vrijenban op 27 dec 1868, tr. (1) te Maasland op 28 apr 1811 met Jaapje de Jong, dr. van Arij Jacobsz de Jong en Maartje van der Nol, ged. te Maasland op 23 okt 1791, ovl. te Maasland op 19 aug 1814, tr. (2) met Neeltje van 't Hoog, dr. van Cornelis Huibertsz van 't Hoog en Neeltje Pleunsdr van der Kooij (IXd). 
  2.  Geertruij Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 24 apr 1789. 
  3.   Ridderus Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 9 dec 1790, bouwman, ovl. te Groeneveld op 27 mei 1848, tr. te Pijnacker op 26 jun 1813182 met Annetje van der Vlugt, dr. van Dirk van der Vlugt en Jannetje Patijn, geb. te Vrijenban op 24 apr 1795, ovl. te Delft op 5 feb 1862. 
  4.   Leentje (Lena) Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 5 mrt 1792, ovl. te Delft op 12 jun 1865, tr. te Hof van Delft op 15 jun 1820183 met Reijer Grisnigt, zn. van Abram Grisnigt en Petronella van Zuijtwijk, geb. te Delft op 19 sep 1779, ovl. te Delft op 19 sep 1839. 
  5.   Simon Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 28 mrt 1795, ovl. te Hof van Delft op 21 jul 1870, tr. te Akkersdijk en Vrouwenregt op 25 apr 1834184 met Adriana van Schie, dr. van Cornelis van Schie en Neeltje Rip, geb. te Ackersdijk op 3 jul 1806, ovl. te Hof van Delft op 18 feb 1870. 
  6.   Arend Dijkxhoorn, geb. te 't Woud op 20 jun 1800, ged. te 't Woud op 27 jun 1800, bouwman, ovl. na 1860, tr. te Kethel en Spaland op 24 apr 1828185 met Jaapje van den Berg, dr. van Willem van den Berg (bouwman) en Neeltje Klapwijk, geb. te Kethel en Spaland op 20 feb 1803, ovl. te Vlaardingen op 9 mei 1867186
  7.   Arij Dijkxhoorn, geb. te Hof van Delft op 17 dec 1802, bouwman te Schiebroek en Hillegersberg, ovl. te Hillegersberg op 18 aug 1864, tr. te Overschie op 24 apr 1831187 met Trijntje van den Berg, dr. van Hendrik Jansz van den Bergh en Jacoba Dirksdr van der Kooij (IXt), geb. te Overschie op 5 mei 1808, ovl. te Hillegersberg op 6 jul 1863. 

IXo.   Cornelis Ridderusz van der Kooij, zn. van Ridderus Sijmonsz van der Kooij (VIIIo) (bouwman 't Woud) en Geertje de Hoog, ged. te Schipluiden op 30 jan 1763, ovl. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 8 feb 1843126, tr. te Maasland op 14 apr 1797 met Lena Jansdr van Es, dr. van Jan Cente van Es en Anna Cornelisdr van Veen, geb. te Blankenburg op 10 okt 1770, ovl. te Oud- en Nieuw Mathenesse op 31 okt 1851. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Geertruij van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 7 mei 1808, ged. te Vlaardingen op 15 mei 1808188, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1858189, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 1853190 met Pleun van den Berg, zn. van Arij van den Berg (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Arentje Poot, geb. te Vlaardingen op 11 apr 1801, ged. te Vlaardingen op 19 apr 1801191, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 apr 1875192

IXp.   Jacob Johannesz van der Kooij, zn. van Johannes Jacobsz van der Kooij (VIIIr) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Crijna Maan, geb. te Sint Maartensregt op 12 jan 1764, ged. te Schipluiden op 22 jan 1764, ovl. te Schipluiden op 24 jan 1835133, tr. te Maasland op 6 mei 1787 met zijn achternicht Cornelia Philipsdr Qualm, dr. van Philips AriŽnsz Qualm (bouwman en schepen van Maasland) en Anna Sijmonsdr van der Kooij (VIIIp). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Anna van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt), ovl. te Vlaardingen op 10 aug 1853193, volgt Xo
  2.   Jacoba van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 2 dec 1791, ovl. te Sint Maartensregt op 1 apr 1821194
  3.  Philippus van der Kooij, ged. te Schipluiden op 26 mei 1793. 
  4.   Philippus Jacobs van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt), ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 sep 1858195, volgt Xp
  5.   Simon Jacobsz van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 26 okt 1797, ovl. te Schipluiden op 26 nov 1869196, volgt Xq
  6.  Cornelis Jacobs van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 28 jan 1800, ovl. te Maasland op 16 feb 1860, volgt Xr
  7.  Krijntje Jacobsdr van der Kooij, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 13 feb 1802, ovl. voor 1873, volgt Xs

IXq.  Dirk Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Ariensz van der Kooij (VIIIt) en Elisabeth van Noordt, ged. te Delft op 23 feb 1772, watermolenaar, ovl. te Vrijenban op 7 jun 1847, tr. (1) te Overschie op 27 okt 1793 met Geertje Cornelisdr Vellekoop, dr. van Cornelis Cornelisse Vellekoop en Maartje Pieterse van 't Slot, ged. te Overschie op 11 nov 1770, ovl. te Delft op 10 feb 1822. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.  Cornelis van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 19 sep 1796, ovl. te Hof van Delft op 11 jan 1863, volgt Xt
  2.  Jaapje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 16 dec 1797, ovl. te Vrijenban op 15 sep 1880, volgt Xu
  3.  Elisabeth van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 14 aug 1800, ovl. te Delft op 23 okt 1864, volgt Xv
  4.  Jacob Dirksz van der Kooij, geb. te Vrijenban op 2 jul 1802, ovl. te Pijnacker op 25 mrt 1890, volgt Xw
  5.  Jannetje van der Kooij, geb. te Vrijenban op 20 aug 1806, ovl. te Kralingen op 26 mrt 1845, volgt Xx
   Dirk Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Hof van Delft op 25 sep 1822198 met Cornelia Hogervorst, ged. te Berkel op 11 mei 1781, ovl. te Vrijenban op 17 apr 1859. 

IXr.   Pieter Dirksz van der Kooij (IXr), zn. van Dirk Ariensz van der Kooij (VIIIu) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Mensje Pietersdr van der Kooij (IXe), ged. te Delft op 11 jan 1782, bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban, ovl. te Vrijenban op 3 mei 1859, tr. te Vrijenban op 30 apr 1823199 met zijn achternicht Jaapje van der Kooij, dr. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) (watermolenaar) en Geertje Cornelisdr Vellekoop (zie Xu). 

IXs.   Jakob Dirksz van der Kooij, zn. van Dirk Ariensz van der Kooij (VIIIu) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Mensje Pietersdr van der Kooij (IXe), ged. te Delft op 22 jul 1783, bouwman, ovl. te Vrijenban op 9 okt 1837, tr. te Delft op 1 dec 1819200 met Lijdiea (Elisabeth) van Veen, dr. van Abraham van Veen en Pieteronella van der Helm, ged. te Delft op 23 dec 1793, ovl. te Delft op 16 apr 1863. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Dirk van der Kooij, geb. te Vrijenban op 26 aug 1821, bouwman, ovl. te Vrijenban op 1 mrt 1898, tr. te Abtsregt op 29 apr 1846201 met Adriana van der Spek, dr. van Paulus van der Spek (bouwman) en Geertje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 mrt 1822202, ovl. te Vrijenban op 10 jan 1912. 

IXt.  Jacoba Dirksdr van der Kooij, dr. van Dirk Ariensz van der Kooij (VIIIu) (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Mensje Pietersdr van der Kooij (IXe), ged. te Delft op 2 feb 1785, ovl. te Overschie op 22 dec 1851, tr. te Delft op 14 feb 1808 met Hendrik Jansz van den Bergh, zn. van Johannes van den Bergh en Maria Valkenburg, ged. te Delft op 4 feb 1777, ovl. te Hillegersberg op 14 mei 1857. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje van den Berg, geb. te Overschie op 5 mei 1808, ovl. te Hillegersberg op 6 jul 1863, tr. met Arij Dijkxhoorn, zn. van Arij Pietersz Dijkxhoorn (bouwman) en Cornelia Riddersdr van der Kooij (IXn). 
  2.   Jan van den Berg, geb. te Overschie en Hogeban op 21 mrt 1810, ovl. te Overschie op 16 mei 1863, tr. te Overschie op 24 apr 1831203 met Cecelia van der Zaal, dr. van Jan van der Zaal en Klaasje van der Neut, geb. te Boskoop circa 1810, ovl. te Overschie op 29 mrt 1869. 

IXu.  Jaapje van der Kooij, dr. van Pieter Ariens van der Kooij (VIIIv) (bouwman) en Jaapje van Schie, geb. te Ackersdijk op 17 aug 1785, ovl. te Vrijenban op 13 jul 1876, tr. te Berkel en Rodenrijs op 14 jun 1807 met Willem Treurniet, zn. van Cornelis Treurniet en Beleke van Diejen, geb. te Berkel op 2 aug 1778, ovl. te Vrijenban op 25 mei 1867. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelis Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 29 jul 1808, ovl. te Overschie op 27 jun 1891, tr. te Berkel en Rodenrijs op 24 nov 1837204 met Pleuntje van der Tas, dr. van Cornelis van der Tas (bouwman te Ackersdijk) en Mensje Bree, geb. te Overschie op 15 jun 1810, ovl. te Overschie op 23 mei 1864. 
  2.  Pieter Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 31 aug 1811, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 24 mrt 1813. 
  3.  Jaapje Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 19 aug 1813, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 23 jul 1818. 
  4.  Pieter Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 2 jun 1815, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 4 jul 1816. 
  5.  Arij Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 7 mei 1817, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 2 sep 1840. 
  6.   Beleke Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 5 feb 1819, ovl. te Vrijenban op 28 feb 1907, tr. te Berkel en Rodenrijs op 27 mrt 1846205 met Nicolaas van der Spek, zn. van Paulus van der Spek (bouwman) en Geertje van den Berg, geb. te Vlaardingen op 23 aug 1816206, ovl. te Vrijenban op 7 nov 1886. 
  7.  Jaapje Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 6 mei 1820, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 19 dec 1820. 
  8.   Elizabeth Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 1 mei 1821, ovl. te Maasland op 31 mrt 1872, tr. te Berkel en Rodenrijs op 29 sep 1847208 met Pleun van 't Hoog, zn. van Huibregt van 't Hoog en Jaapje Moerman, geb. te De Lier op 31 mei 1816209, ovl. te Maasland op 16 mrt 1881. 
  9.   Willem Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 10 apr 1823, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 24 mei 1889, tr. te Berkel en Rodenrijs op 10 okt 1855211 met Aagje Zonneveld, dr. van Dirk Zonneveld en Marijtje van Mourik, geb. te Maasland op 7 jan 1833212
  10.   Pieter Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 1 sep 1824, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 11 feb 1908, tr. te Berkel en Rodenrijs op 8 mei 1857213 met Lena Bree, dr. van Eldert de Bree en Klaartje van den Dool, geb. te Berkel en Rodenrijs op 16 sep 1830, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 8 mrt 1910. 
  11.   Jaapje Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 7 sep 1826, ovl. te De Lier op 9 feb 1917, tr. te Berkel en Rodenrijs op 19 apr 1850215 met Arend van den Berg, zn. van Jan van den Berg (bouwman) en Jaapje Poot, geb. te Maasland op 22 jun 1825216, ovl. te De Lier op 29 jul 1893. 
  12.   Gerrit Treurniet, geb. te Berkel en Rodenrijs op 15 aug 1829, tr. te Berkel en Rodenrijs op 13 jun 1855218 met Leentje van den Berg, dr. van Cornelis van den Berg en Cornelia Poot, geb. te Schipluiden op 24 jul 1836219, ovl. te Rijswijk op 21 nov 1907. 

IXv.  Klaasje Pietersdr van der Kooij, dr. van Pieter Ariens van der Kooij (VIIIv) (bouwman) en Jaapje van Schie, geb. te Ackersdijk op 3 okt 1786, ovl. te Pijnacker op 26 jan 1840, otr. te Pijnacker op 9 aug 1810 met Matthijs Nicolaasz Olieman, zn. van Nicolaas (Klaas) Olieman en Catherina (Kaatje) Slootweg, geb. te Pijnacker op 5 nov 1791, veenman, ovl. te Pijnacker op 7 mrt 1877. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Catharina Olieman, geb. te Pijnacker op 3 jul 1812, ovl. te Pijnacker op 12 mrt 1880, tr. te Pijnacker op 15 dec 1837220 met Cornelis van der Spek, zn. van Paulus van der Spek en Cornelia Noute, geb. te Pijnacker op 5 nov 1815, ovl. te Pijnacker op 12 mei 1880. 
  2.   Nicolaas Matthijsz Olieman, geb. te Pijnacker op 5 okt 1814, ovl. te Vrijenban op 6 okt 1899, tr. te Pijnacker op 7 okt 1840221 met Jannetje Neeleman, dr. van Jan Neeleman en Pieternella van den Berg, geb. te Berkel op 24 dec 1820, ovl. te Vrijenban op 8 mrt 1894. 
  3.   Jaapje Olijman, geb. te Pijnacker op 8 apr 1819, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 10 nov 1883, tr. te Pijnacker op 16 nov 1838222 met Willem Treurniet, zn. van Pieter Treurniet en Engeltje Vermeer, geb. te Berkel en Rodenrijs op 5 mrt 1819, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 23 mrt 1885. 
   Matthijs Nicolaasz Olieman, zn. van Nicolaas (Klaas) Olieman en Catherina (Kaatje) Slootweg, tr. (2) te Akkersdijk en Vrouwenregt op 14 nov 1855223 met Antonia Gouwentak, dr. van Willem Gouwentak en Maria Slootweg, geb. te Pijnacker op 19 apr 1833, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 28 jul 1894. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Adriana Olieman, geb. te Vrijenban op 26 nov 1856, ovl. te Pijnacker op 12 aug 1915, tr. te Pijnacker op 21 feb 1879224 met Leendert van den Berg, zn. van Arij van den Berg en Lena van der Ende, geb. te Abtsregt op 10 mrt 1850, ovl. te Pijnacker op 3 jul 1892. 
  2.   Maria Olieman, geb. te Vrijenban op 26 sep 1858, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 2 aug 1930, tr. te Berkel en Rodenrijs op 30 apr 1880225 met Gerrit Molenaar, zn. van Abraham Molenaar en Magteld van Dorp, geb. te Berkel en Rodenrijs op 29 jan 1860, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 2 okt 1904. 
  3.   Wilhelmina Catharina Olieman, geb. te Pijnacker op 8 feb 1863, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 6 mrt 1891, tr. te Berkel en Rodenrijs op 17 jun 1885226 met haar neef Nikolaas Treurniet, zn. van Willem Treurniet en Jaapje Olijman, geb. te Berkel en Rodenrijs op 25 jul 1862. 

IXw.   Gerrit Pietersz van der Kooij, zn. van Pieter Ariens van der Kooij (VIIIv) (bouwman) en Jaapje van Schie, ged. te Delft op 2 nov 1794, landbouwer en visser, ovl. te Pijnacker op 18 sep 1853, tr. te Berkel en Rodenrijs op 10 okt 1819227 met Susanna Neeleman, dr. van Pieter Cornelisz Neeleman en Antje Bastiaansdr Uijthol, geb. te Berkel op 14 jan 1799, ovl. te Pijnacker op 11 dec 1857. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.  Jaapje van der Kooij, geb. te Berkel en Rodenrijs op 29 feb 1820, ovl. te Moordrecht op 28 mei 1897, volgt Xz
  2.  Pieter van der Kooij, geb. te Pijnacker op 13 mei 1823, ovl. te Pijnacker op 24 okt 1889, volgt Xaa
  3.  Pietertje van der Kooij, geb. te Pijnacker op 18 sep 1828, ovl. te Vrijenban op 23 feb 1901, volgt Xab
  4.  Gerrit Gerritsz van der Kooij, geb. te Pijnacker op 4 mei 1832, ovl. te Pijnacker op 22 okt 1899, volgt Xac
  5.  Willem Gerritsz van der Kooij, geb. te Pijnacker op 26 mrt 1836, ovl. te Vrijenban op 23 apr 1907, volgt Xad
  6.  Susanne Gerritsdr van der Kooij, geb. te Pijnacker op 8 dec 1838, ovl. tussen 1894 en 1902, volgt Xae

Generatie X

Xa.  Anna van der Kooij, dr. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (IXh) (bouwman) en Neeltje Philipsdr Qualm, ged. te 't Woud op 24 nov 1786, ovl. te Overschie op 14 jun 1810, tr. te 't Woud op 1 mei 1808 met Paulus Simonsz van den Bergh, zn. van Simon Jansz van den Bergh en Ariaantje Paulusdr van der Kooij (VIIIn). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Anna van den Bergh, geb. te Abtsregt op 10 jun 1810, ovl. te Overschie op 12 nov 1901, tr. te Abtsregt op 20 apr 1831228 met Pieter Zeeuw, zn. van Adrianus Zeeuw en Neeltje van der Sman, geb. te Overschie op 28 okt 1805, ovl. te Overschie op 14 apr 1886. 
  Paulus Simonsz van den Bergh, zn. van Simon Jansz van den Bergh en Ariaantje Paulusdr van der Kooij (VIIIn), tr. (2) met Adriana Roodenburg, dr. van Machiel Roodenburg en Clasina van der Sman (zie VIIIn). 

Xb.   Arij van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (IXh) (bouwman) en Neeltje Philipsdr Qualm, ged. te 't Woud op 28 jul 1790, ovl. te 't Woud op 18 sep 1869, tr. te Rozenburg op 19 apr 1817229 met zijn nicht Clazina Qualm, dr. van Simon Philipsz Qualm (bouwman te Kethel en Rozenburg) en Meynsje Pietersdr 't Hart, ged. te Kethel op 29 jan 1791, ovl. te 't Woud op 30 apr 1877. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Mensje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 23 apr 1819, ovl. te Abtsregt op 8 jun 1852, volgt XIa

Xc.   Jacob Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob GabriŽlsz van der Kooij (IXh) (bouwman) en Neeltje Philipsdr Qualm, geb. te 't Woud op 29 sep 1791, bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning, ovl. te Maasland op 28 feb 1859, tr. (1) te 't Woud op 17 nov 1812230 met Cornelia van der Spek, dr. van Jan Jacobse van der Spek en Maria Cornelisdr de Hoog, geb. te Berkel op 10 feb 1789, ovl. te Maasland op 27 aug 1822. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Johannes van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 4 mrt 1813, ovl. te Maasland op 19 okt 1873, volgt XIb
  2.   Neeltje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 27 okt 1814, ovl. te Overschie op 23 sep 1854, tr. te Overschie op 13 nov 1852232 met Pleun van der Vlugt, zn. van Arij van der Vlugt en Leentje Dijkshoorn, geb. te Overschie op 2 feb 1804, ovl. te Overschie op 4 feb 1884. 
  3.   Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 23 nov 1815233, ovl. te De Lier op 2 feb 1880, volgt XIc
  4.   Anna van der Kooij, geb. te Maasland op 16 feb 1817234, ovl. te De Lier op 4 aug 1907, volgt XId
  5.   Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 28 apr 1818236, ovl. te Hillegersberg op 15 feb 1854. 
  6.   Hester van der Kooij, geb. te Maasland op 1 mei 1819237, ovl. te Maasland op 8 jul 1859, volgt XIe
  7.   Johanna van der Kooij, geb. te Maasland op 22 jun 1820239, ovl. te Maasland op 26 mrt 1878. 
  8.   Maartje van der Kooij, geb. te Maasland op 9 jul 1821240, ovl. te Maasland op 9 mrt 1903, volgt XIf
  9.  Doodgeb. kind van der Kooij, geb. te Maasland op 27 aug 1822. 
   Jacob Jacobsz van der Kooij, tr. (2) te Maasland op 6 jun 1823243 met Jannetje 't Hart, dr. van Hendrik Willemsz 't Hart (tuinder) en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 29 jul 1799, ovl. te Maasland op 25 jun 1886. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Maasland op 26 sep 1823245, ovl. te Maasland op 6 jan 1908. 
  2.   Johanna van der Kooij, geb. te Maasland op 15 dec 1824246, ovl. te Maasland op 29 okt 1883, volgt XIg
  3.   GabriŽl van der Kooij, geb. te Maasland op 17 okt 1829247, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 feb 1907248, volgt XIh

Xd.   Jacob Paulusz van der Kooij, zn. van Paulus Jacobsz van der Kooij (IXj) (bouwman) en Maria Ouweleen, geb. te Hof van Delft op 28 sep 1811, veehouder en molenmeester, ovl. te Vrijenban op 14 dec 1869, tr. te Kethel en Spaland op 24 apr 1836249 met Alida van der Enden, dr. van DaniŽl van der Ende (bouwman) en Meijnsje van der Ende, geb. te Kethel en Spaland op 5 aug 1815250, ovl. te Vrijenban op 14 jan 1869. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.  DaniŽl van der Kooij, geb. te Ackersdijk op 23 dec 1841, ovl. te Overschie op 27 mei 1926, volgt XIi
  2.  Marinus van der Kooij, geb. te Ackersdijk op 9 mei 1850, ovl. te Overschie op 1 apr 1929, volgt XIj
  3.   Alida van der Kooij, geb. te Ackersdijk op 12 okt 1851, ovl. te Kethel en Spaland op 6 mei 1940251, volgt XIk
  4.  Cornelia van der Kooij, geb. te Ackersdijk op 16 feb 1853, ovl. te Pijnacker op 24 sep 1906, volgt XIl

Xe.   Pieter van der Kooij, zn. van Paulus Jacobsz van der Kooij (IXj) (bouwman) en Maria Ouweleen, geb. te Hof van Delft op 11 feb 1813, ovl. te Delft op 13 mrt 1884, tr. te Delft op 24 apr 1839252 met Johanna Klapwijk, dr. van Abraham Klapwijk en Maria Keet, geb. te Rijswijk op 22 sep 1816, ovl. te Delft op 3 jan 1899. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1.  Maria van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 22 feb 1843, ovl. te Delft op 11 sep 1931, volgt XIm
  2.  Abraham van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 22 feb 1843, ovl. te Delft op 23 feb 1923, volgt XIn
  3.  Marinus Pietersz van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 6 aug 1847, ovl. te Schipluiden op 14 nov 1921, volgt XIo

Xf.   Pleuntje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (IXk) (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1786, ged. te Vlaardingen op 15 jan 1786158, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 21 nov 1863159, tr. te Vlaardingen op 13 jan 1813253 met Arij Dijkshoorn, zn. van Maarten Willemsz Dijkshoorn (bouwman, schepen, maire enz.) en Trijntje Post, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 sep 1787, ged. te Vlaardingen op 16 sep 1787254, bouwman op de Moordwoning, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 29 mei 1866255
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Catharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 mrt 1813256, ovl. te Kethel en Spaland op 27 apr 1901, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1835257 met haar aangetrouwd oom Lourens Jansz Bijl, zn. van Jan Jacobsz Bijl (bouwman, veehouder) en Maartje Zuidgeest, geb. te Vlaardingen op 12 nov 1796, ged. te Vlaardingen op 16 nov 1796258, ovl. te Kethel en Spaland op 26 mrt 1866. 
  2.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 12 mrt 1815259, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 25 okt 1859260, tr. te Vlaardingen op 20 apr 1853261 met zijn nicht Johanna Leeflang, dr. van Arij Leeflang (bouwman) en Geertruij van der Kooij (Xg), geb. te Vlaardingen op 6 mei 1826262, ovl. te Vlaardingen op 9 nov 1896263
  3.   Trijntje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 jun 1817264, ovl. te Vlaardingen op 8 jun 1856265, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 25 apr 1838266 met Pieter Maan, zn. van Arij Maan (bouwman) en Maria Verboon, geb. te Vlaardingen op 14 dec 1813267, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 26 mrt 1878268
  4.   Doodgeb. dochter Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 okt 1819269
  5.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 aug 1821270, bouwman aan de Bommeer, ovl. te Maasland op 3 nov 1905, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 sep 1848272 met Geertje van der Spek, dr. van Paulus van der Spek (bouwman) en Geertje van den Berg, geb. te Abtsregt op 15 mei 1830, ovl. te Maasland op 9 feb 1913. 
  6.   Willem Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1824274, veehouder aan de Marktgraaflaan, ovl. te Vlaardingen op 15 mrt 1907275, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 9 nov 1849276 met Jannetje Hoekveen, dr. van Krijn Hoekveen en Pleuntje van Santen, geb. te Maasland op 6 jun 1824277, ovl. te Vlaardingen op 20 okt 1859278, tr. (2) te Vlaardingen op 30 apr 1862279 met Arendje Bos, dr. van Arij Bos (arbeider) en Trijntje Stello, geb. te Vlaardingen op 10 nov 1835280, ovl. te Vlaardingen op 5 apr 1922281
  7.   Ridderus Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1828282, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 13 feb 1828283
  8.   Ridder Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 aug 1829284, bouwman op de Moordwoning, ovl. te Vlaardingen op 13 jun 1915285, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 sep 1857286 met Adriana Zegwaard, dr. van Paulus Ewoudsz Zegwaard en Sara Bos, geb. te Pijnacker op 22 okt 1831, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 aug 1903287

Xg.   Geertruij (Geertje) van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (IXk) (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 21 feb 1788, ged. te Vlaardingen op 24 feb 1788160, ovl. te Vlaardingen op 15 mei 1883161, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1825288 met Arij Leeflang, zn. van Abraham Leeflang en Jannetje van Dijk, ged. te Vlaardingen op 6 mrt 1791289, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 21 dec 1859290
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johanna Leeflang, geb. te Vlaardingen op 6 mei 1826262, ovl. te Vlaardingen op 9 nov 1896263, tr. (1) met haar neef Simon Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn (bouwman op de Moordwoning) en Pleuntje van der Kooij (Xf), tr. (2) te Vlaardingen op 29 apr 1863291 met Leendert van der Ende, zn. van Maarten van der Ende (bouwman) en Maria van der Ende, geb. te Maasland op 23 dec 1837292, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 31 mrt 1926293
  2.   Abraham Leeflang, geb. te Vlaardingen op 14 jun 1828294, ovl. te Vlaardingen op 21 jan 1830295

Xh.   Jacob Simonsz van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht, ged. te Vlaardingen op 31 okt 1790164, arbeider, ovl. te Vlaardingen op 28 sep 1831165, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 2 mei 1819296 met Anna (Antje) Leeflang, dr. van Abraham Leeflang en Jannetje van Dijk, geb. te Vlaardingen op 3 mrt 1793, ged. te Vlaardingen op 11 mrt 1793297, ovl. te Vlaardingen op 26 sep 1870298
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Abraham van der Kooij, geb. te Voorburg op 11 sep 1821, ovl. te Vlaardingen op 30 sep 1899299, volgt XIp

Xi.   Jacobus Simonsz van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 17 okt 1793, ged. te Vlaardingen op 20 okt 1793169, bouwman in Zuidbuurt te Maasland, ovl. te Maassluis op 19 dec 1872168, tr. te Maasland op 3 mei 1828300 met Maartje van der Spek, dr. van Jacob Ariensz van der Spek en Magteldje Willemsdr van der Marel, ged. te Maasland op 17 feb 1788, ovl. te Maasland op 5 apr 1851. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 1 aug 1830302, ovl. te Maassluis op 10 mei 1916304,303, volgt XIq
  Maartje van der Spek, dr. van Jacob Ariensz van der Spek en Magteldje Willemsdr van der Marel, tr. (1) te Maasland op 29 mei 1808 met Hendrik van der Ende, zn. van Arij van der Ende (bouwman) en Aaltje Leenderts Verkade, ged. te Maasland op 28 aug 1763, bouwman, ovl. te Maasland op 1 nov 1824. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arij van der Ende, geb. te Maasland op 6 aug 1809, ovl. te Maasland op 8 okt 1859, tr. te Maasland op 27 apr 1839307 met Jannetje Bos, dr. van Adrianus Bos en Hendrijntje Stoorvogel, geb. te Vlaardingen op 31 mei 1801, ged. te Vlaardingen op 7 jun 1801308, ovl. te Maasland op 25 nov 1862. 
  2.   Magteld van der Ende, geb. te Maasland op 12 dec 1810, tr. te Maasland op 1 dec 1832310 met Willem van der Marel, zn. van Pieter Pleunisz van der Marel en Hilletje Willemsdr van Dijk, geb. te Maasland op 10 okt 1807. 
  3.   Jacob van der Ende, geb. te Maasland op 13 mei 1813311, ovl. te Maasland op 19 nov 1815. 
  4.   Leendert van der Ende, geb. te Maasland op 19 mrt 1815313, ovl. te Maasland op 19 jun 1817. 
  5.   Maartje van der Ende, geb. te Maasland op 29 sep 1816315, ovl. te Maasland op 25 mrt 1817. 
  6.   Jacob van der Ende, geb. te Maasland op 20 jan 1820317, ovl. te Maasland op 6 jun 1828. 
  7.   Leendert van der Ende, geb. te Maasland op 27 nov 1821319, ovl. te Maasland op 10 feb 1825. 
  8.   Maartje van der Ende, geb. te Maasland op 7 jan 1824321, ovl. te Maasland op 15 jun 1825. 

Xj.   Simon van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 jan 1795, ged. te Vlaardingen op 18 jan 1795171, bouwman, ovl. te Maassluis op 1 dec 1844170, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 mei 1835323 met zijn achternicht Cornelia Poot, dr. van Simon Dirks Poot (arbeider) en Antje van der Marel, ged. te Schipluiden op 31 aug 1808, ovl. te Rotterdam op 6 mei 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Trijntje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 21 jun 1835324, ovl. te Maassluis op 7 apr 1841325
  2.   Simon van der Kooij, geb. te Maassluis op 23 aug 1837326, ovl. te Rotterdam op 26 apr 1891, tr. te Rotterdam op 27 okt 1880327 met Johanna Antonia Brisban, dr. van Coenraad Brisban en Clara Meeting, geb. te Rotterdam op 17 nov 1851, ovl. te Rotterdam op 7 mrt 1917. 
  3.   Anna van der Kooij, geb. te Maassluis op 30 jan 1839328, ovl. te Kralingen op 17 mei 1881, tr. te Zevenhuizen op 8 jun 1866329 met Jan van der Linde, zn. van Derk van der Linden en Pietertje van der Ban, geb. te Vierpolders op 14 aug 1824, ovl. te Kralingen op 14 jan 1881. 
  4.   Simon van der Kooij, geb. te Maassluis op 25 mei 1840330, ovl. te Rotterdam op 11 apr 1877. 
  5.   Catharina (Trijntje) van der Kooij, geb. te Maassluis op 24 sep 1841331, ovl. te Maassluis op 24 apr 1842332
  6.   Catharina van der Kooij, geb. te Maassluis op 20 mei 1843333, ovl. te Maassluis op 7 jan 1844334
  7.   Catharina van der Kooij, geb. te Maassluis op 28 okt 1844335, ovl. te Maassluis op 13 dec 1844336

Xk.   Arie van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 sep 1796, ged. te Vlaardingen op 11 sep 1796172, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 dec 1877173, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 mei 1823337 met zijn nicht Neeltje Moerman, dr. van Cornelis Moerman (bouwman) en Dirkje Poot, geb. te Vlaardingen op 16 nov 1797, ged. te Vlaardingen op 19 nov 1797339, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 10 dec 1844338
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Trijntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 24 dec 1823340, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 27 jan 1831341
  2.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 1825342, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 12 dec 1830343
  3.   Dirkje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jul 1827344, ovl. te Schiedam op 12 jun 1884345, volgt XIr
  4.   Simon van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 nov 1829346, ovl. te Overschie op 14 jul 1895, tr. te Overschie op 10 mei 1872347 met Maria Hoogerbrugge, dr. van Leendert Hoogerbrugge en Anna Bree, geb. te Overschie op 31 dec 1823, ovl. te Overschie op 9 feb 1900. 
  5.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 aug 1832348, ovl. te Schipluiden op 24 sep 1918, tr. te Schipluiden op 9 apr 1865349 met Maria van den Berg, geb. te Schipluiden op 6 sep 1827, ovl. te Schipluiden op 16 jan 1909. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.   Arie van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 okt 1835350, ovl. te Overschie op 7 okt 1925, volgt XIs
  7.   Nicolaas van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mrt 1837351, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 nov 1877352, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1873353 met Huiberdina Dijkshoorn, dr. van Simon Dijkshoorn (veehouder op de Meeuwenwoning) en Pietertje Glansdorp, geb. te Vlaardingen op 11 jan 1844355, ovl. te Delft op 29 mrt 1909354
  8.   Martinus van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 sep 1838356, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 1892357, volgt XIt
  9.   Trijntje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 sep 1841358, ovl. te Overschie op 9 mrt 1870, volgt XIu
  10.   Neeltje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 12 jul 1843359, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jul 1884360, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 4 jun 1870361 met Jan de Jong, zn. van Klaas de Jong en Adriana Benschop, geb. te Capelle a/d IJssel op 13 mei 1842362, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 15 jan 1925363

Xl.   Pieter van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (IXk) (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardingen op 12 jun 1798, ged. te Vlaardingen op 17 jun 1798174, bouwman, ovl. te Maasland op 21 jul 1859, tr. te Maasland op 29 sep 1827364 met zijn nicht Jannetje Poot, dr. van Pleun Jacobsz Poot (bouwman Zouteveen) en Maria Maartensdr van der Kleij, geb. te Schipluiden op 15 jun 1797, ovl. te Maasland op 5 aug 1872. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 7 mrt 1828366, ovl. te Maasland op 10 apr 1829. 
  2.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 5 aug 1829367, ovl. te Maasland op 1 jul 1836. 
  3.   Trijntje van der Kooij, geb. te Maasland op 25 feb 1831368, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1890369, volgt XIv
  4.   Neeltje van der Kooij, geb. te Maasland op 16 dec 1833370, ovl. te Maasland op 27 jul 1850. 
  5.   Siemon van der Kooij, geb. te Maasland op 19 aug 1836371, ovl. te Maassluis op 14 apr 1911372, tr. te Maasland op 17 mei 1878373 met Johanna de Bruin, dr. van Arij de Bruijn (arbeider) en Elizabeth Wassink, geb. te Naaldwijk op 21 dec 1856374, ovl. te Maassluis op 21 feb 1945. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  6.   Pieter van der Kooij, geb. te Maasland op 3 apr 1838375, ovl. te Maasland op 23 aug 1840. 
  7.   Pieter van der Kooij, geb. te Maasland op 7 dec 1840376, ovl. te Maasland op 26 okt 1906, tr. te Maasland op 19 mei 1882377 met Maartje Vermeer, dr. van Hendrik Vermeer en Jakoba Moerman, geb. te Maasland op 18 jun 1861378, ovl. te Maasland op 20 aug 1946. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  8.   Ridderus van der Kooij, geb. te Maasland op 22 jul 1843379, ovl. te Rozenburg op 31 okt 1904, tr. te Maasland op 16 mei 1879380 met Elizabeth Voogt, dr. van Pieter Voogt en Maria van der Hof, geb. te Rozenburg op 17 aug 1853, ovl. te Rozenburg op 20 feb 1932. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  9.   Pleuntje van der Kooij, geb. te Maasland op 25 feb 1846381, ovl. te Maasland op 12 apr 1846. 
   Jannetje Poot, dr. van Pleun Jacobsz Poot (bouwman Zouteveen) en Maria Maartensdr van der Kleij, tr. (1) te Maasland op 17 nov 1821382 met Pieter van Woerden, zn. van IJsbrand Huijbrechts van Woerden en Ariaantje Pieters de Hoog, geb. te De Lier op 9 mrt 1797, bouwman, ovl. te Maasland op 11 jun 1826. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   IJsbrand van Woerden, geb. te Maasland op 16 mei 1822384, ovl. te Maasland op 29 okt 1914, tr. te Maasland op 16 sep 1853385 met zijn nicht Maria van Nierop, dr. van Jan van Nierop (bouwman) en Neeltje Poot, geb. te Maasland op 25 feb 1827386, ovl. te Maasland op 20 mei 1906. 
  2.   Maria van Woerden, geb. te Maasland op 4 apr 1823387, ovl. te Wateringen op 28 jul 1869388, tr. te Maasland op 27 apr 1849389 met Jan van der Marel, zn. van Simon Jansz van der Marel en Trijntje Anthoniesdr Broekhoven, geb. te Wateringen op 14 feb 1811, bouwman te Wateringen, ovl. te Wateringen op 25 apr 1865390
  3.   Pleun van Woerden, geb. te Maasland op 14 okt 1824391, ovl. te Maasland op 3 feb 1891, tr. te Maasland op 23 feb 1872393 met Margaretha van Staalduijne, dr. van Leendert van Staalduijnen en Adriana de Bruin, geb. te Naaldwijk op 1 aug 1829394, ovl. te Maasland op 28 feb 1925. 
  4.   Pieternelletje van Woerden, geb. te Maasland op 26 aug 1826396, ovl. te Maasland op 12 okt 1835. 

Xm.   Maria van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (IXk) (bouwman Vlaardinger Ambacht) en Trijntje Poot, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 sep 1799, ged. te Vlaardingen op 15 sep 1799176, ovl. te Vlaardingen op 11 nov 1889177, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1833397 met Arend Moerman, zn. van Andries Willemsz Moerman (bouwman) en Pietertje Rodenburg, geb. te Vlaardingen op 2 jan 1794, ged. te Vlaardingen op 5 jan 1794398, ovl. te Vlaardingen op 12 jan 1874399
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pietertje Moerman, geb. te Maasland op 2 dec 1833, ovl. te Schiedam op 28 mei 1885400, tr. te Maasland op 6 aug 1858401 met Simon van der Marel, zn. van Jan van der Marel (bouwman te Wateringen) en Maria Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 19 sep 1836402, ovl. te Schiedam op 10 jul 1880403
  2.   Siemon Moerman, geb. te Maasland op 9 nov 1835404, veehouder, ovl. te Hillegersberg op 11 mrt 1905, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 13 apr 1866405 met Gerritje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (bouwman op woning "Halfwege") en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 jan 1841406, ovl. te Hillegersberg op 3 feb 1902. 
  3.   Andries Moerman, geb. te Maasland op 17 dec 1837407, bouwman op de woning "De Vergulde Hand", ovl. te Maasland op 14 jun 1898, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 26 apr 1872409 met Antje Dijkshoorn, dr. van Willem Pietersz Dijkshoorn (bouwman op woning "Halfwege") en Antje Vellekoop, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 4 dec 1841410, ovl. te Maasland op 1 jul 1874, tr. (2) te Pijnacker op 13 mei 1876412 met Willemina Notenboom, dr. van Cornelis Notenboom en Neeltje Notenboom, geb. te Pijnacker op 21 mrt 1855, ovl. te Vlaardingen op 14 apr 1931413
  4.   Trijntje Moerman, geb. te Maasland op 31 aug 1839415, ovl. te Schiedam op 27 jul 1925414, tr. te Maasland op 30 apr 1869416 met DaniŽl van der Ende, zn. van Jacob van der Ende (bouwman) en Magteld van der Lee, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 sep 1838418, ovl. te Schiedam op 7 sep 1891417

Xn.   Selia (Celia) AriŽnsdr van der Kooij, dr. van Arij Ridderusz van der Kooij (IXm) (bouwman) en Adriana Arentsdr van den Bergh, geb. te Delft op 6 jul 1787, ovl. te Pijnacker op 28 nov 1849, tr. te Pijnacker op 10 nov 1811419 met Cornelis Groen, geb. te Rijnsaterwoude op 18 mrt 1781, ovl. te Nootdorp op 5 feb 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Geertje (Geertruida) Groen, geb. te Pijnacker op 27 jun 1818, ovl. te Vrijenban op 6 jul 1888, tr. te Hof van Delft op 22 sep 1843420 met Dirk van Leeuwen, zn. van Cornelis van Leeuwen en Petronella van den Bosch, geb. te Zoetermeer op 29 dec 1812421, ovl. te Vrijenban op 19 mei 1878. 

Xo.   Anna van der Kooij, dr. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt), ged. te Schipluiden op 17 feb 1788, ovl. te Vlaardingen op 10 aug 1853193, tr. te Sint Maartensregt op 29 apr 1818422 met Pieter Maan, zn. van Jacob Maan (bouwman en kerkmeester) en Kaatje Valkenburg, ged. te Vlaardingen op 8 nov 1789423, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 25 aug 1845424
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Maan, geb. te Zouteveen op 7 mei 1819425, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 3 apr 1876426, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1845427 met Maria Hoogendam, dr. van Jan Hogendam (bouwman op de Kooiwoning in de Broekpolder) en Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 nov 1823428, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 mei 1900429
  2.   Cornelia Maan, geb. te Zouteveen op 11 aug 1822430, ovl. te Rotterdam op 20 mei 1891, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1850431, (gesch. te Rotterdam op 17 aug 1859) met Willem van der Heul, zn. van Willem van der Heul (vleeschhouwer) en Jacoba Bubbezon, geb. te Vlaardingen op 20 feb 1827433, ovl. te Vlaardingen op 3 aug 1866432
  3.   Jacoba Maan, geb. te Maasland op 24 aug 1826434, ovl. te Delft op 18 feb 1899, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 21 apr 1848435 met haar achterneef Simon van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 21 sep 1824, ovl. te Voorburg op 24 dec 1857, tr. (2) te Delft op 27 apr 1864436 met Abraham Klapwijk, zn. van Abraham Klapwijk en Maria Keet, geb. te Delft op 9 jan 1822, ovl. te Delft op 13 feb 1884. 

Xp.   Philippus Jacobs van der Kooij, zn. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt), ged. te Schipluiden op 11 okt 1795, veehouder te Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 sep 1858195, tr. te Hoog en Woud Harnasch op 30 apr 1820437 met Martijntje van den Berg, dr. van Jan Arendse van den Bergh en Neeltje Cornelisdr de Hoog, geb. te 't Woud op 3 mrt 1798, ovl. te Vlaardingen op 9 jan 1881438
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 mei 1822440, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jan 1899439, volgt XIw
  2.   Jan van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1825441, ovl. te Overschie op 5 okt 1905, volgt XIx
  3.   Kornelia van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jul 1827442, ovl. te Delft op 4 jan 1897, volgt XIy
  4.   Anna van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 22 mei 1834443, ovl. te Delft op 17 okt 1886, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1857444 met haar neef Arend van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 26 sep 1829, ovl. te Delft op 18 feb 1886. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

Xq.   Simon Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 26 okt 1797, bouwman, ovl. te Schipluiden op 26 nov 1869196, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 1832445 met Maartje Poot, dr. van Jacob Ariesz Poot en Lena van der Bosch, geb. te Kethel en Spaland op 20 jun 1806, ovl. te Schipluiden op 22 mei 1881446
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 4 jul 1833447, ovl. te Sint Maartensregt op 30 jun 1834448
  2.   Cornelia van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 22 jul 1834449, ovl. te Sint Maartensregt op 13 mei 1835450
  3.   Jacob van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 29 sep 1835451, ovl. te Maasland op 15 jan 1915, volgt XIz
  4.   Cornelia van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 6 okt 1836453, ovl. te Schipluiden op 3 jul 1923, tr. te Schipluiden op 25 apr 1873455 met Pieter van der Eijk, zn. van Simon van der Eijk en Arendje Zonneveld, geb. te Hof van Delft op 1 apr 1836, ovl. te Schipluiden op 12 jan 1909. 
  5.   Johannis van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 26 aug 1837457, ovl. te Schipluiden op 14 mrt 1896. 
  6.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 29 jun 1838459, ovl. te Sint Maartensregt op 20 mrt 1839460
  7.   Pieter van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 5 aug 1839461, ovl. te Sint Maartensregt op 2 feb 1840462
  8.   Pieter van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 19 jun 1840463, ovl. te Sint Maartensregt op 3 jan 1841464
  9.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 29 mei 1841466, ovl. te Sint Maartensregt op 3 jun 1841465
  10.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 24 apr 1842467, ovl. te Sint Maartensregt op 5 mei 1842468
  11.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 3 jun 1843469, ovl. te Sint Maartensregt op 26 jul 1844470
  12.   Leentje van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 17 aug 1844471, ovl. te Hof van Delft op 9 okt 1916, volgt XIaa
  13.   Jacoba van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 4 dec 1845472, ovl. te Schipluiden op 11 nov 1896. 
  14.   Pieter van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 20 jun 1847474, ovl. te Vlaardingen op 12 nov 1919475, volgt XIab
  15.   Simon van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 15 nov 1848476, bouwman, ovl. te Schiedam op 8 jan 1932477, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 21 apr 1882478 met zijn achternicht Apolonia van der Kooij, dr. van Jacob van der Kooij (XIw) en Hilletje Molenaar, geb. te Overschie op 21 jan 1853, ovl. te Schiedam op 29 mrt 1925479. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  16.   Jacob van der Kooij, geb. te Sint Maartensregt op 12 jan 1850480, ovl. te Schipluiden op 28 sep 1933, volgt XIac

Xr.   Cornelis Jacobs van der Kooij, zn. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 28 jan 1800, bouwman aan de Oostgaag, ovl. te Maasland op 16 feb 1860, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 3 jan 1828482 met Meinsje van der Ende, dr. van Abraham Daamsz van der Ende (bouwman) en Maartje Maan, geb. te Vlaardingen op 30 mrt 1801, ged. te Vlaardingen op 6 apr 1801483, ovl. te Maasland op 9 feb 1861. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mrt 1828485, ovl. te Kethel en Spaland op 5 dec 1874, volgt XIad
  2.   Abraham van der Kooij, geb. te Maasland op 10 jun 1829486, ovl. te Kethel en Spaland op 7 jan 1892, volgt XIae
  3.   Maartje van der Kooij, geb. te Maasland op 24 feb 1833487, ovl. te Benthuizen op 17 feb 1906, volgt XIaf
  4.   Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 1 nov 1834488, ovl. te Maasland op 23 sep 1894, volgt XIag
  5.   Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 26 nov 1838490, ovl. te Alphen a/d Rijn op 1 mei 1927, tr. te Maasland op 16 mei 1863491 met haar achterneef Willem van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Delft op 20 apr 1835, ovl. te Alphen a/d Rijn op 15 mei 1921. 

Xs.   Krijntje Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob Johannesz van der Kooij (IXp) en Cornelia Philipsdr Qualm, geb. te Ambacht van Dorp (Sint Maartensregt) op 13 feb 1802, ovl. voor 1873, tr. te Sint Maartensregt op 8 sep 1826492 met Willem van den Berg, zn. van Jan Arendse van den Bergh en Neeltje Cornelisdr de Hoog, ged. te Schipluiden op 18 sep 1803, ovl. te Overschie op 29 mrt 1886. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje van den Berg, geb. te Overschie op 27 jan 1829, ovl. te Overschie op 30 dec 1900, tr. met haar neef Jacob van der Kooij, zn. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) (bouwman aan de Oostgaag) en Meinsje van der Ende (zie XIad). Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder. 
  2.   Jacoba van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 11 jul 1833494, ovl. te Maasland op 3 nov 1914, tr. met haar neef Jacob van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) (bouwman) en Maartje Poot (zie XIz). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 
  3.   Martijntje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 24 feb 1835497, ovl. te Overschie op 9 sep 1874, tr. met Arie van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (Xk) (bouwman) en Neeltje Moerman (zie XIs). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 
  4.   Willem van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 30 mei 1845499, tr. te Rijswijk op 27 apr 1871500 met zijn achternicht Adriana van den Berg, dr. van Simon van den Berg en Jacoba Maan, geb. te Vrijenban op 16 jan 1849. 

Xt.   Cornelis van der Kooij, zn. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) (watermolenaar) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Hof van Delft op 19 sep 1796, watermolenaar, ovl. te Hof van Delft op 11 jan 1863, tr. (1) te Hof van Delft op 17 nov 1819501 met Trijntje van den Akker, dr. van Johannes van den Akker (watermolenaar) en Pieternella Maarleveld, geb. te 't Woud op 1 apr 1795, ovl. te Delft op 6 sep 1829. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Geertje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 8 jun 1821, ovl. te Hof van Delft op 15 okt 1858, volgt XIah
  2.   Pieternelletje van der Kooij, geb. te Schipluiden op 23 sep 1824502, ovl. te Rijswijk op 30 dec 1865503, volgt XIai
  3.   Dirkje van der Kooij, geb. te Schipluiden op 22 mrt 1828504, ovl. te Rijswijk op 11 mei 1857505, volgt XIaj
   Cornelis van der Kooij, tr. (2) te Abtsregt op 30 okt 1833506 met Lijntje Lagendijk, dr. van Arij Sijmonsz Lagendijk en Maijke Gijsbertsdr Kleingeld, geb. te Charlois op 8 nov 1800, ovl. te Hof van Delft op 21 sep 1887. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Lijntje van der Kooij, geb. te Hof van Delft op 11 dec 1841, volgt XIak

Xu.  Jaapje van der Kooij, dr. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) (watermolenaar) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Hof van Delft op 16 dec 1797, ovl. te Vrijenban op 15 sep 1880, tr. met haar achterneef Pieter Dirksz van der Kooij (zie IXr). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Geertruida van der Kooij, geb. te Vrijenban op 19 okt 1826, ovl. te Vrijenban op 6 mei 1860, volgt Xy

Xv.   Elisabeth van der Kooij, dr. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) (watermolenaar) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Hof van Delft op 14 aug 1800, ged. te Delft op 17 aug 1800, ovl. te Delft op 23 okt 1864, tr. te Hof van Delft op 21 feb 1822507 met Jan Fool, zn. van Jan Fool en Meijnsje Philipsdr Qualm, geb. te Maassluis op 21 feb 1793508, ged. te Maassluis op 24 feb 1793508, ovl. te Delft op 13 mei 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Geertje Fool (Pool, Tool), geb. te Maasland op 2 mrt 1824509, tr. te 's-Gravenhage op 10 nov 1847510 met Dirk Poot, zn. van Maarten Poot (bouwman Hof van Delft en Kethel) en Cornelia van der Vlugt, geb. te Hof van Delft op 27 sep 1820, ovl. te Abtsregt op 2 okt 1848. 

Xw.  Jacob Dirksz van der Kooij, zn. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) (watermolenaar) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Vrijenban op 2 jul 1802, ovl. te Pijnacker op 25 mrt 1890, tr. te Berkel en Rodenrijs op 17 mei 1829 met Trijntje Sonneveld, dr. van Jan Pieterse Sonneveld en Willemijntje Vlaardingerbroek, geb. te Pijnacker op 26 sep 1805, ovl. te Vrijenban op 28 sep 1862. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje van der Kooij, geb. te Vrijenban op 15 dec 1849, volgt XIal

Xx.   Jannetje (Johanna) van der Kooij, dr. van Dirk Jacobsz van der Kooij (IXq) (watermolenaar) en Geertje Cornelisdr Vellekoop, geb. te Vrijenban op 20 aug 1806, ovl. te Kralingen op 26 mrt 1845, tr. te Hof van Delft op 26 mei 1831511 met Adrianus van Veen, zn. van Abraham van Veen en Pieteronella van der Helm, ged. te Delft op 12 aug 1798, ovl. te Norg op 14 dec 1868. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Geertje van Veen, geb. te Kralingen op 25 apr 1841512, ovl. te Kethel en Spaland op 2 dec 1909, tr. te Delft op 2 okt 1878513 met Pieter Poot, zn. van Jacobus Poot (arbeider) en Maartje van der Hout, geb. te Zouteveen op 18 mrt 1845514, arbeider, woont in 1884 te Kethel, ovl. te Kethel en Spaland op 12 mei 1922. 

Xy.   Geertruida van der Kooij, dr. van Pieter Dirksz van der Kooij (IXr) (bouwman aan de Oude Overslag onder Vrijenban) en Jaapje van der Kooij (Xu), geb. te Vrijenban op 19 okt 1826, ovl. te Vrijenban op 6 mei 1860, tr. te Abtsregt op 22 apr 1847515 met Arij Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (bouwman) en Annetje van der Vlugt, geb. te Groeneveld op 22 dec 1818, ovl. te Delft op 27 jul 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Annetje Louisa Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 13 jan 1849, tr. te Vrijenban op 7 mei 1873516 met Gerrit van Zelm, zn. van Gerrit van Zellem en Elizabeth Hoefakker, geb. te Rijswijk op 10 nov 1845. 
  2.   Cornelia Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 31 dec 1849, tr. (1) te Vrijenban op 23 jun 1875517 met Willem Alkemade, zn. van Karel Alkemade (schipper, later werkman) en Jannetje van der Meer, geb. te Overschie op 8 nov 1846, tr. (2) te Vrijenban op 28 nov 1883518 met Adrianus van der Knoop, zn. van Gerrit van der Knoop en Catharina KŲhne, geb. te Pijnacker op 17 jun 1853. 
  3.   Mijnsje Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 16 apr 1851, ovl. te Rotterdam op 8 okt 1911, tr. te Overschie op 16 mei 1878519 met Paulus Dijkshoorn, zn. van Maarten Dijkshoorn (bouwman aan de Bommeer) en Geertje van der Spek, geb. te Maasland op 23 dec 1850520, bouwvakarbeider, ovl. te Rotterdam op 2 jul 1925. 
  4.   Jacoba Dijkxhoorn, geb. te Wassenaar op 24 okt 1847, ovl. te Vrijenban op 1 mrt 1895, tr. te Vrijenban op 28 jul 1875521 met Pieter Droppert, zn. van Arij Droppert en Johanna Catharina Dideriks, geb. te Delft op 29 aug 1848, ovl. te Pijnacker op 12 jul 1923. 
  5.   Rederis Dijkxhoorn, geb. te 's-Gravenhage op 12 okt 1852522, ovl. te Delft op 28 apr 1883, tr. te Delft op 15 nov 1876523 met Trijntje van Galen, dr. van Leendert van Galen en Trijntje Weeteling, geb. te 's-Gravenhage op 27 okt 1850524, ovl. te Delft op 8 aug 1923. 
  6.   Pietje (Pietronella) Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 30 okt 1854, tr. te Delft op 23 mei 1877525 met haar achterneef Cornelis van der Heide, zn. van Johan Heinrich van der Heide en Geertje van der Kooij (XIah), geb. te Hof van Delft op 16 jun 1850. 
  7.   Geertruida Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 11 aug 1856, ovl. te Vrijenban op 9 jan 1894, tr. te Vrijenban op 13 nov 1878526 met Hermanus Droppert, zn. van Arij Droppert en Johanna Catharina Dideriks, geb. te Delft op 12 sep 1853, ovl. te Delft op 9 jan 1924. 
  8.  Arie Pieterse Dijkxhoorn, geb. te Vrijenban op 7 mei 1859, ovl. te Vrijenban op 25 feb 1861. 
   Arij Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (bouwman) en Annetje van der Vlugt, tr. (2) te Vrijenban op 5 nov 1862527 met Johanna Valkenburg, dr. van Willem Cornelisz Valkenburg en Pieternelletje van Munster, geb. te Vrijenban op 14 apr 1822, ovl. te Delft op 4 dec 1893. 

Xz.   Jaapje van der Kooij, dr. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) (landbouwer en visser) en Susanna Neeleman, geb. te Berkel en Rodenrijs op 29 feb 1820, ovl. te Moordrecht op 28 mei 1897, tr. (1) te Pijnacker op 28 nov 1846528 met Leendert Weerheijn, zn. van Philippus Weerheijm en Elsje Keijzer, geb. te Pijnacker op 17 jan 1819, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 25 aug 1852. 
   Jaapje van der Kooij, tr. (2) te Zoetermeer op 1 jul 1853529 met Jacob Poot, zn. van Job Poot (arbeider) en Ingetje Zonneveld, geb. te Zegwaart op 9 jul 1818530, arbeider en watermolenaar, ovl. te Zevenhuizen op 22 okt 1877. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Job Poot, geb. te Zoetermeer op 16 jun 1854531, ovl. te Zoetermeer op 30 sep 1854. 
  2.   Susanna Poot, geb. te Zoetermeer op 31 jan 1856532, ovl. te Zoetermeer op 23 dec 1864. 
  3.   Petronella Poot, geb. te Zoetermeer op 25 apr 1859533, ovl. te Hazerswoude op 7 jan 1925, tr. te Moordrecht op 2 nov 1887534 met Arie Visser, zn. van Gerrit Visser en Kaatje van Soest, geb. te Bleiswijk op 31 dec 1859, ovl. te Hazerswoude op 3 jul 1925. 
  4.   Job Poot, geb. te Zoetermeer op 23 okt 1862535, ovl. te Moordrecht op 5 mei 1917, tr. te Moordrecht op 17 dec 1886536 met Magrieta van der Hoeven, dr. van Cent van der Hoeven (bouwknecht) en Francina Weeda, geb. te Geervliet op 22 dec 1866, ovl. te Gouda op 1 jul 1947. 
   Jacob Poot, zn. van Job Poot (arbeider) en Ingetje Zonneveld, tr. (1) te Zoetermeer op 26 feb 1845537 met Antje de Hoog, dr. van Johannis de Hoogh (watermolenaar) en Cornelia Huiskes, geb. te Zoetermeer op 1 sep 1825539, ovl. te Zoetermeer op 26 feb 1852538
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Ingetje Poot, geb. te Zoetermeer op 6 nov 1845540, ovl. te Zoetermeer op 25 mrt 1846. 
  2.   Ingetje Poot, geb. te Zoetermeer op 24 okt 1847541, ovl. te Zoetermeer op 3 mrt 1860. 
  3.   Johannes Jacobus Poot, geb. te Pijnacker op 28 dec 1848, ovl. te Vrijenban op 2 dec 1918, tr. te Pijnacker op 12 mei 1880542 met Arendje Maria van Berkel, dr. van Arend van Berkel en Maria Stigter, geb. te Pijnacker op 14 mrt 1857, ovl. te Vrijenban op 4 nov 1919. 
  4.   Cornelia Poot, geb. te Zoetermeer op 19 feb 1852543, ovl. te Zoetermeer op 13 feb 1859. 

Xaa.   Pieter van der Kooij, zn. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) (landbouwer en visser) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 13 mei 1823, ovl. te Pijnacker op 24 okt 1889, tr. te Pijnacker op 18 mei 1844544 met Elizabeth van der Spek, dr. van Paulus van der Spek en Cornelia Noute, geb. te Pijnacker op 10 jan 1823, ovl. te Maassluis op 19 feb 1907545
 Uit dit huwelijk 14 kinderen, waaronder: 
  1.   Paulina van der Kooij, geb. te Pijnacker op 11 jul 1851, ovl. te Maassluis op 3 nov 1915546, volgt XIam

Xab.   Pietertje van der Kooij, dr. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) (landbouwer en visser) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 18 sep 1828, ovl. te Vrijenban op 23 feb 1901, tr. te Pijnacker op 15 apr 1850547 met Cornelis Weerheijm, zn. van Philippus Weerheijm en Elsje Keijzer, geb. te Pijnacker op 16 jul 1822, koopman, ovl. te Vrijenban op 7 feb 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Suzanna Weerheim, geb. te Pijnacker op 14 sep 1853, ovl. te De Lier op 23 sep 1929, tr. te Vrijenban op 24 dec 1875548 met Jan Franciscus Stoof, zn. van Jacob Stoof en Neeltje Verhoeff, geb. te Berkel op 21 okt 1849, ovl. te De Lier op 5 feb 1920. 
  2.  Magdalena Weerheim, geb. te Vrijenban op 30 okt 1860, ovl. te Pijnacker op 7 dec 1943, tr. met haar neef Gerrit van der Kooij, zn. van Willem Gerritsz van der Kooij (Xad) (veehouder te Pijnacker) en Anna van der Eijk (zie XIan). Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 
  3.   Gerrit Weerheim, geb. te Vrijenban op 7 feb 1863, ovl. te Pijnacker op 11 apr 1936, tr. te Maasland op 20 apr 1888551 met Meinsje van Nierop, dr. van Pleun van Nierop en Antje Hogervorst, geb. te Maasland op 11 mei 1867552, ovl. te Loosduinen op 3 jun 1937. 

Xac.   Gerrit Gerritsz van der Kooij, zn. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) (landbouwer en visser) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 4 mei 1832, veehouder te Pijnacker, ovl. te Pijnacker op 22 okt 1899, tr. te Pijnacker op 20 mei 1854553 met Anna Clasina Schneiders, dr. van Friederick Wilhelm Schneiders en Anna Catharina Amalia Hinna (Henau), geb. te Abtsregt op 8 mei 1832, ovl. te Pijnacker op 29 jul 1891. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1.   Anna Clazina van der Kooij, geb. te Pijnacker op 15 okt 1870, ovl. te Rijnsburg op 27 okt 1955, tr. te Pijnacker op 31 okt 1894 met Christianus Torn, zn. van Gotlief Frederik Torn (mandenmaker) en Katharina Noordijk, geb. te Vlaardingen op 17 dec 1872554, landbouwer, tuinder, ovl. te Rijnsburg op 3 feb 1950. 

Xad.   Willem Gerritsz van der Kooij, zn. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) (landbouwer en visser) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 26 mrt 1836, veehouder te Pijnacker, ovl. te Vrijenban op 23 apr 1907, tr. te Hof van Delft op 20 mei 1859555 met Anna van der Eijk, dr. van Simon van der Eijk en Arendje Zonneveld, geb. te 't Woud op 27 mrt 1838, ovl. te Pijnacker op 24 mrt 1922. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.  Gerrit van der Kooij, geb. te Pijnacker op 19 feb 1860, ovl. te Pijnacker op 27 mrt 1931, volgt XIan
  2.  Clazina van der Kooij, geb. te Pijnacker op 28 feb 1872, ovl. te Delft op 26 mei 1955, volgt XIao
  3.   Dirk Johannes van der Kooij, geb. te Pijnacker op 17 dec 1875, ovl. te Schiebroek op 6 jan 1984556, tr. te Pijnacker op 19 apr 1907 met Fijgje Johanna Meijer, dr. van Frederik Willem Meijer en Geertje van den Heuvel, geb. te Pijnacker op 27 mrt 1882, ovl. te Pijnacker op 9 jan 1967. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  4.  Arie Jacobus van der Kooij, geb. te Pijnacker op 17 dec 1875, ovl. te Rotterdam op 21 jan 1971, volgt XIap

Xae.   Susanne Gerritsdr van der Kooij, dr. van Gerrit Pietersz van der Kooij (IXw) (landbouwer en visser) en Susanna Neeleman, geb. te Pijnacker op 8 dec 1838, ovl. tussen 1894 en 1902, tr. te Pijnacker op 18 okt 1856557 met Johannes Wilhelm Baade, zn. van Johan Court Heinrich Baade en Maria Elisabeth Heina, geb. te Pijnacker op 13 mrt 1832, ovl. tussen 1894 en 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johannes Hendrik Baade, geb. te Pijnacker op 16 dec 1856, ovl. te Kethel en Spaland op 26 apr 1922, tr. te Kethel en Spaland op 9 dec 1881558 met Maria Ouwerkerk, dr. van Jan Ouwerkerk en Elisabeth van der Velden, geb. te Kethel en Spaland op 7 jan 1857559, ovl. na 1922. 

Generatie XI

XIa.   Mensje van der Kooij, dr. van Arij van der Kooij (Xb) en Clazina Qualm, geb. te Hof van Delft op 23 apr 1819, ovl. te Abtsregt op 8 jun 1852, tr. te Hof van Delft op 25 aug 1847560 met IJsbrand van Woerden, zn. van Huig IJsbrands van Woerden en Catharina Jacobs Keijzer, geb. te Maasland op 25 nov 1820561
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Hugo van Woerden, geb. te Vrijenban op 7 mrt 1850, ovl. te Hof van Delft op 26 nov 1906, tr. te Hof van Delft op 24 apr 1878562 met zijn achternicht Adriaantje van den Berg, dr. van Jan van den Berg en Kornelia van der Kooij (XIy), geb. te Kethel en Spaland op 10 jun 1856563, ovl. te Hof van Delft op 23 aug 1918. 

XIb.   Johannes van der Kooij, zn. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Cornelia van der Spek, geb. te Hof van Delft op 4 mrt 1813, ovl. te Maasland op 19 okt 1873, tr. te Overschie op 4 mei 1855564 met Leentje van der Vlugt, dr. van Pleun van der Vlugt en Neeltje Rodenburg, geb. te Overschie op 10 mei 1830, ovl. te Maasland op 5 apr 1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arij van der Kooij, geb. te Maasland op 9 mei 1863565, ovl. te Delft op 6 aug 1941, volgt XIIa

XIc.   Maria van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 23 nov 1815233, ovl. te De Lier op 2 feb 1880, tr. te Maasland op 23 jun 1838566 met Louwrens van Geest, zn. van Arij van Geest en Arendje Wouterse van der Sar, geb. te De Lier op 15 dec 1816. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arij van Geest, geb. te Maasland op 14 nov 1838567, ovl. te Voorburg op 28 aug 1923, tr. te De Lier op 17 nov 1865568 met Maria Boekestijn, dr. van Arij Boekestijn en Maria van Dop, geb. te De Lier op 18 aug 1841569, ovl. te Stompwijk op 20 feb 1913. 
  2.   Jakoba van Geest, geb. te Naaldwijk op 26 feb 1843570, ovl. te Hof van Delft op 28 feb 1908, tr. te Maasland op 24 jan 1868571 met haar neef Jacob Dijkxhoorn, zn. van Dirk Dijkxhoorn (bouwman te Groeneveld en Maasland) en Anna van der Kooij (XId), geb. te Groeneveld op 12 jan 1845, tuinder, ovl. te Hof van Delft op 30 apr 1880. 

XId.   Anna van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 16 feb 1817234, ovl. te De Lier op 4 aug 1907, tr. te Maasland op 20 mei 1842572 met Dirk Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn (bouwman) en Annetje van der Vlugt, geb. te Hof van Delft op 20 dec 1817, bouwman te Groeneveld en Maasland, ovl. te Maasland op 19 sep 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Ridderus Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 23 jun 1842, ovl. te Maasland op 4 sep 1913, tr. (1) te De Lier op 19 nov 1864574 met Adriana Hanemaaijer, dr. van Klaas Hanemaaijer en Geertruij Boekestijn, geb. te De Lier op 12 jan 1841575, ovl. te Maassluis op 30 mrt 1879576, tr. (2) te Maassluis op 1 okt 1879577 met Susanna Sluijter, dr. van Arij Sluijter en Magteld van Berkel, geb. te Maasland op 11 jan 1840, ovl. te Maasland op 11 okt 1918. 
  2.  Jacob Dijkxhoorn, geb. te Groeneveld op 12 jan 1845, tuinder, ovl. te Hof van Delft op 30 apr 1880, tr. met zijn nicht Jakoba van Geest, dr. van Louwrens van Geest en Maria van der Kooij (XIc). 

XIe.   Hester van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 1 mei 1819237, ovl. te Maasland op 8 jul 1859, tr. te Maasland op 3 jul 1841578 met Maarten 't Hart, zn. van Hendrik Willemsz 't Hart (tuinder) en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, ged. te Naaldwijk op 30 dec 1810, ovl. te Maasland op 19 dec 1868. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johanna 't Hart, geb. te Naaldwijk op 27 dec 1841580, ovl. te Maasland op 16 nov 1875, tr. te Maasland op 19 mei 1865582 met Maarten van Buren, zn. van Bastiaan van Buuren en Geertje van der Burg, geb. te Maasland op 2 feb 1834583
  2.   Cornelia 't Hart, geb. te Maasland op 7 mrt 1844584, tr. te Maasland op 25 aug 1865585 met Jan van der Lee, zn. van Dirk van der Lee en Neeltje Lugtigheid, geb. te Maasland op 29 mei 1843586
  3.   Aagje 't Hart, geb. te Maasland op 2 mrt 1845587, ovl. te Rotterdam op 21 jul 1881, tr. te Maasland op 13 mei 1864588 met Johannes (Jan) Valkenburg, zn. van Cornelis Valckenburg en Lena van Koole, geb. te Maassluis op 29 jul 1836589, ovl. te Rotterdam op 9 apr 1882. 
  4.   Doodgeb. dochter 't Hart, geb. te Maasland op 15 aug 1847590
  5.   Jacoba 't Hart, geb. te Maasland op 1 sep 1848591, ovl. te Maasland op 1 jan 1849. 
  6.   Hendrik 't Hart, geb. te Maasland op 26 nov 1849593, ovl. te Maasland op 3 jan 1884, tr. te Maasland op 16 mei 1873595 met Johanna de Bruin, dr. van Jacob de Bruin (bouwman, winkelier te Rotterdam) en Catharina Keijzer, geb. te Maassluis op 30 nov 1849596, ovl. te Maasland op 13 mrt 1938. 
  7.   Jacob 't Hart, geb. te Maasland op 9 jan 1851598, ovl. te Maasland op 13 jan 1851. 
  8.   Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 24 jan 1852600
  9.   Jacob 't Hart, geb. te Maasland op 16 jun 1853601, ovl. te Maasland op 2 jul 1853. 
  10.   Willem 't Hart, geb. te Maasland op 16 jun 1853603, ovl. te Maasland op 23 jun 1853. 
  11.   Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 2 jan 1855605
  12.   Jannetje 't Hart, geb. te Maasland op 2 apr 1857606, ovl. te Maasland op 16 nov 1867. 
  13.   Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 4 mei 1859608
   Maarten 't Hart, zn. van Hendrik Willemsz 't Hart (tuinder) en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, tr. (2) te Maasland op 10 feb 1860609 met Geertrui van Bodegom, dr. van Abraham van Bodegom (zeilmakersknecht) en Keuntje Mus, geb. te Maassluis op 21 dec 1825610, ovl. te Rozenburg op 23 apr 1916. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Willemina 't Hart, geb. te Maasland op 26 jan 1861611, ovl. te Rozenburg op 13 dec 1930, tr. te Maasland op 8 mei 1885612 met Abraham Kleijwegt, zn. van Klaas Kleijwegt (winkelier) en Jaapje van Oosten, geb. te Rozenburg op 1 aug 1862, ovl. te Delft op 11 apr 1941. 
  2.   Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 15 mei 1862614
  3.  Maartje 't Hart, geb. te Maasland op 10 jul 1863, ovl. te Maasland op 6 aug 1892. 
  4.   Maarten 't Hart, geb. te Maasland op 5 mei 1866616, ovl. te Maasland op 18 jul 1867. 

XIf.   Maartje van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Cornelia van der Spek, geb. te Maasland op 9 jul 1821240, ovl. te Maasland op 9 mrt 1903, tr. te Maasland op 6 dec 1850618 met Philippus Johannes Roels, zn. van Nicolaas Roels en Cornelia Maan, geb. te Maasland op 10 dec 1816619, koopman, ovl. te Maasland op 12 sep 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelia Roels, geb. te Maasland op 12 feb 1855621, ovl. te Maasland op 16 apr 1931, tr. te Maasland op 27 apr 1877623 met Roelof Buijnink, zn. van Antoni Christiaan Buijnink en Johanna Gerarda te Schegget, geb. te Lichtenvoorde op 13 jan 1851, ovl. te Maasland op 28 jan 1919. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder. 

XIg.   Johanna van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Jannetje 't Hart, geb. te Maasland op 15 dec 1824246, ovl. te Maasland op 29 okt 1883, tr. te Maasland op 1 mei 1847625 met Willem van der Spek, zn. van Jacob Ysaak van der Spek en Jannetje Spruijt, geb. te Maasland op 11 jan 1815626, ovl. te Maasland op 30 okt 1881. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jannetje van der Spek, geb. te Maasland op 3 mei 1862627, ovl. te Maassluis op 17 sep 1916628, tr. te Maasland op 24 feb 1882629 met Jacob van Santen, zn. van Klaas van Santen (bouwknegt) en Sara Poot, geb. te Maasland op 8 feb 1853630, ovl. te Maasland op 6 okt 1893. 

XIh.   GabriŽl van der Kooij (XIh), zn. van Jacob Jacobsz van der Kooij (Xc) (bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning) en Jannetje 't Hart, geb. te Maasland op 17 okt 1829247, bouwman, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 7 feb 1907248, tr. te Maasland op 13 apr 1855631 met Trijntje van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (Xl) (bouwman) en Jannetje Poot (zie XIv). 

XIi.   DaniŽl van der Kooij, zn. van Jacob Paulusz van der Kooij (Xd) (veehouder en molenmeester) en Alida van der Enden, geb. te Ackersdijk op 23 dec 1841, ovl. te Overschie op 27 mei 1926, tr. te Hof van Delft op 30 apr 1873632 met Neeltje van der Berg, dr. van Leendert van der Berg en Adeweij Overvoorde, geb. te Hof van Delft op 4 okt 1845, ovl. te Overschie op 22 okt 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marinus van der Kooij, geb. te Overschie op 10 jan 1886, ovl. te Delft op 12 jan 1932, volgt XIIf

XIj.   Marinus van der Kooij, zn. van Jacob Paulusz van der Kooij (Xd) (veehouder en molenmeester) en Alida van der Enden, geb. te Ackersdijk op 9 mei 1850, ovl. te Overschie op 1 apr 1929, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 20 sep 1878633 met Petronella Hoogendam, dr. van Pieter Hoogendam (bouwman) en Jacoba van Vliet, geb. te Vlaardingen op 1 aug 1859634, ovl. te Rotterdam op 4 okt 1923. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Alida van der Kooij, geb. te Overschie op 18 aug 1879, ovl. te Rotterdam op 20 jan 1943, volgt XIIg
  2.  Jacob van der Kooij, geb. te Overschie op 13 sep 1890, ovl. te Rotterdam op 6 jun 1978, volgt XIIh

XIk.   Alida van der Kooij, dr. van Jacob Paulusz van der Kooij (Xd) (veehouder en molenmeester) en Alida van der Enden, geb. te Ackersdijk op 12 okt 1851, ovl. te Kethel en Spaland op 6 mei 1940251, tr. te Overschie op 26 apr 1872635 met Willem Poot, zn. van Simon Poot (bouwman) en Catharina van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 10 jul 1848636, bouwman, ovl. te Kethel en Spaland op 25 mei 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Catharina Poot, geb. te Kethel en Spaland op 8 mrt 1874637, ovl. te Kethel en Spaland op 15 apr 1906, tr. te Kethel en Spaland op 28 apr 1899638 met haar neef Laurens Bijl, zn. van Laurens Bijl en Leentje Poot, geb. te Kethel en Spaland op 15 aug 1870639, ovl. te Kethel en Spaland op 6 jan 1920. 
  2.   Alida Poot, geb. te Kethel en Spaland op 27 apr 1875640, ovl. te Zeist op 27 aug 1967641, begr. 642, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 1898643 met Dirk Pieter Oosthoek, zn. van Johannes Oosthoek (bouwman te Hillegersberg) en Maria Hoogendam, geb. te Hillegersberg op 20 mrt 1875, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 11 feb 1951644, begr. 642
  3.  Leentje Maria Poot, geb. te Kethel en Spaland op 10 jan 1879, ovl. te Kethel en Spaland op 11 jul 1881. 
  4.   Leentje Maria Poot, geb. te Kethel en Spaland op 4 mrt 1882, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 16 sep 1918, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 1904645 met Maarten Arie van der Sar, zn. van Arij van der Sar en Maartje Doelman, geb. te Maasland op 7 apr 1880646
  5.   Simon Jacob Poot, geb. te Kethel en Spaland op 8 dec 1884, veehouder, ovl. te Schiedam op 19 nov 1966647, begr. te Kethel, tr. te Kethel en Spaland op 13 okt 1909648 met Urmiena Cornelia van der Eijk, dr. van Dirk van der Eijk en Neeltje Pietje Rodenburg, geb. te Kethel en Spaland op 20 nov 1887, ovl. te Schiedam op 10 nov 1968, begr. te Kethel647
  6.   Wilhelmina Poot, geb. te Kethel en Spaland op 1 dec 1888, ovl. te Schiedam op 11 feb 1980, tr. te Kethel en Spaland op 4 jun 1919649 met Paulus Hoogerbrugge650, zn. van Pieter Hoogerbrugge en Adriana Rodenburg, geb. te Kethel en Spaland op 17 aug 1888, veehouder, ovl. te Schiedam op 18 apr 1979. 

XIl.   Cornelia van der Kooij, dr. van Jacob Paulusz van der Kooij (Xd) (veehouder en molenmeester) en Alida van der Enden, geb. te Ackersdijk op 16 feb 1853, ovl. te Pijnacker op 24 sep 1906, tr. te Vrijenban op 12 aug 1874651 met Pieter Bregman, zn. van Johannes Bregman en Adriana Sonneveld, geb. te Vrijenban op 25 mrt 1852, ovl. te Pijnacker op 15 aug 1923. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.  Alida Bregman, geb. te Voorburg op 25 apr 1882, tr. met Maarten Arie van der Sar, zn. van Arij van der Sar en Maartje Doelman (zie XIk). 
  2.   Cornelis Bregman652, geb. te Stompwijk op 1 feb 1888, landbouwer, veehouder, ovl. te Gouderak op 27 dec 1971, tr. (1) te Vrijenban op 16 apr 1913653 met Paulina Poot, dr. van Adrianus Poot (veehouder) en Jacoba Willemina Engelaan, geb. te Kethel en Spaland op 6 sep 1892, ovl. te Pijnacker op 8 sep 1914, tr. (2) te Pijnacker op 1 mei 1918 met Adriana Poot, dr. van Adrianus Poot (veehouder) en Jacoba Willemina Engelaan, geb. te Vrijenban op 21 feb 1894, ovl. te Gouderak op 21 feb 1984. Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder. 
  3.  Aaltje Willemijntje Bregman, geb. te Pijnacker op 25 nov 1894, ovl. te Berkel op 5 apr 1950, tr. te Pijnacker op 20 okt 1926 met Aldert van der Spek, zn. van Johannes van der Spek en Sophia Uitdenbogert, geb. te Berkel en Rodenrijs op 2 mei 1899, ovl. in 1975. 

XIm.   Maria van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (Xe) en Johanna Klapwijk, geb. te Hof van Delft op 22 feb 1843, ovl. te Delft op 11 sep 1931, tr. te Delft op 29 apr 1868654 met Pieter Lugtigheid, zn. van Philippus Lugtigheid en Dirkje van den Berg, geb. te Delft op 21 nov 1832, ovl. te Delft op 8 jun 1911. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johanna Lugtigheid, geb. te Delft op 21 aug 1870, tr. te Delft op 1 mei 1895655 met Simon van den Berg, zn. van Arij van den Berg en Leentje van der Kooij (XIaa), geb. te Delft op 16 mei 1871, ovl. te Schipluiden op 3 nov 1947. Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 

XIn.   Abraham van der Kooij, zn. van Pieter van der Kooij (Xe) en Johanna Klapwijk, geb. te Hof van Delft op 22 feb 1843, ovl. te Delft op 23 feb 1923, tr. te Vrijenban op 19 apr 1865657 met Jacoba van den Bos, geb. te Vrijenban op 21 mei 1839, ovl. te Vrijenban in dec 1883. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Johanna van der Kooij, geb. te Delft op 2 feb 1868, ovl. te Loosduinen op 24 okt 1912658, volgt XIIi

XIo.   Marinus Pietersz van der Kooij, zn. van Pieter van der Kooij (Xe) en Johanna Klapwijk, geb. te Hof van Delft op 6 aug 1847, bouwman, ovl. te Schipluiden op 14 nov 1921, tr. te Overschie op 18 apr 1874659 met Alida Poot, dr. van Simon Poot (particulier) en Adriana Boogaard, geb. te Overschie op 30 mei 1853, ovl. te Tietjerksteradeel op 23 apr 1939. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van der Kooij, geb. te Overschie op 18 aug 1875, ovl. te Leeuwarden op 29 mrt 1941, tr. te Schipluiden op 28 okt 1908 met Christina Margaretha Bontenbal, dr. van Dirk Bontenbal en Geertruida Jacoba de Jong, geb. te Hof van Delft op 3 jul 1874, ovl. te Reeuwijk op 20 mrt 1918. 
  2.  Simon van der Kooij, geb. te Overschie op 19 jul 1876, ovl. te Overschie op 6 sep 1876. 
  3.  Johanna van der Kooij, geb. te Overschie op 10 nov 1877, ovl. te Schipluiden op 28 okt 1918, tr. te Schipluiden op 25 nov 1896 met Ambrosius Bontenbal, zn. van Dirk Bontenbal en Geertruida Jacoba de Jong, geb. te Hof van Delft op 14 jan 1868, timmerman, ovl. te Schipluiden op 25 mei 1937. 
  4.  Adriana van der Kooij, geb. te Overschie op 16 feb 1879, ovl. te Overschie op 11 apr 1880. 
  5.  Alida van der Kooij, geb. te Overschie op 24 apr 1880, ovl. te Overschie op 10 aug 1881. 
  6.  Simeon van der Kooij, geb. te Vrijenban op 13 okt 1885, ovl. te Vrijenban op 21 dec 1885. 
  7.  Adriana van der Kooij, geb. te Vrijenban op 28 jan 1887, ovl. te Schipluiden op 31 dec 1922. 
  8.  Maria van der Kooij, geb. te Vrijenban op 3 jun 1888, ovl. te Delft op 3 sep 1888. 
  9.  Simon van der Kooij, geb. te Vrijenban op 26 jul 1889, ovl. te Vrijenban op 13 okt 1889. 
  10.  Simon van der Kooij, geb. te Vrijenban op 6 feb 1891, ovl. te Delft op 4 mrt 1892. 
  11.  Doodgeb. zoon van der Kooij, geb. te Schipluiden op 17 nov 1893. 
  12.  Alida van der Kooij, geb. te Schipluiden op 7 jan 1895, ovl. te Goes op 22 jan 1988, tr. te Goes op 23 jan 1946 met Elias van der Zee, geb. te Wymbritseradeel op 15 okt 1889, ovl. te Goes op 24 nov 1968. 

XIp.   Abraham van der Kooij, zn. van Jacob Simonsz van der Kooij (Xh) (arbeider) en Anna Leeflang, geb. te Voorburg op 11 sep 1821, ovl. te Vlaardingen op 30 sep 1899299, tr. (1) te Vlaardingen op 7 mei 1856662 met Johanna van Zanten, dr. van David van Santen en Cornelia Voorbach, geb. te Vlaardingen op 2 aug 1826663, ovl. te Vlaardingen op 18 mei 1867664
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Antje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 10 feb 1857665, ovl. te Vlaardingen op 27 dec 1934666, volgt XIIj
   Abraham van der Kooij, tr. (2) te Vlaardingen op 29 apr 1868667 met Jakoba Bakker, dr. van Jacob Bakker en Sara Drop, geb. te Vlaardingen op 20 feb 1835668, ovl. te Vlaardingen op 14 mei 1888669
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.   Katherina van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 27 mei 1871670, ovl. te Vlaardingen op 25 nov 1936671, volgt XIIk

XIq.   Simon van der Kooij, zn. van Jacobus Simonsz van der Kooij (Xi) (bouwman in Zuidbuurt te Maasland) en Maartje van der Spek, geb. te Maasland op 1 aug 1830302, veehouder op Middenhof in Zuidbuurt, ovl. te Maassluis op 10 mei 1916304,303, begr. te Maasland304, tr. te Maasland op 30 aug 1850673 met Jaapje Zeelenberg, dr. van Jochem Zeelenberg en Liedewij van Leerdam, geb. te 's-Gravenzande op 20 dec 1827674, ovl. te Maasland op 16 jul 1901304, begr. te Maasland304
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Maartje van der Kooij, geb. te Maasland op 7 jun 1852676, ovl. te Rotterdam op 6 apr 1931, tr. te Maasland op 26 apr 1872677 met Nicolaas van Vliet, zn. van Klaas van Vliet (bouwman onder Maasland) en Annetje Dijkshoorn, geb. te Maasland op 12 sep 1847678
  2.   Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 17 mei 1864679, ovl. te Maassluis op 8 jun 1902680, tr. te Maasland op 13 apr 1883681 met Cornelis van den Berg, zn. van Jacob van den Berg en Huibertje van der Sluis, geb. te Maasland op 16 jan 1863682, bouwman te Hillegersberg, ovl. te Vlaardingen op 5 jan 1944683
  3.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 27 okt 1868684, ovl. te Maasland op 15 jul 1953686,685, volgt XIIl

XIr.   Dirkje van der Kooij, dr. van Arie van der Kooij (Xk) (bouwman) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 jul 1827344, ovl. te Schiedam op 12 jun 1884345, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 29 apr 1854687 met Jan van den Berg, geb. te 't Woud op 18 nov 1826, bouwknecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Neeltje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 13 mrt 1857688, ovl. te Overschie op 15 mrt 1934, tr. te Schiedam op 24 mrt 1880689 met Cornelis van der Does, zn. van Jan van der Does en Adriana Kleijwegt, geb. te Overschie op 20 okt 1853, ovl. te Overschie op 27 sep 1912. 

XIs.   Arie van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (Xk) (bouwman) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 13 okt 1835350, ovl. te Overschie op 7 okt 1925, tr. te Kethel en Spaland op 10 mei 1861498 met Martijntje van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Krijntje Jacobsdr van der Kooij (Xs). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Willem van der Kooij, geb. te Overschie op 11 aug 1865, ovl. te Delft op 25 aug 1916, volgt XIIm

XIt.   Martinus van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (Xk) (bouwman) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 11 sep 1838356, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 23 dec 1892357, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 12 apr 1867690 met Maartje van der Ende, dr. van Jacob van der Ende (arbeider en veehouder) en Pietertje Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 sep 1842691, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 19 feb 1882692
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Arij van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 26 mei 1867693, ovl. te Vlaardingen op 6 mei 1870694
  2.   Jakob van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 20 jan 1870695, koopman, ovl. te Vlaardingen op 13 apr 1905696, tr. te Pijnacker op 27 apr 1894 met Petronella Rodenburg, dr. van Arij Rodenburg en Pieternella Olieman, geb. te Pijnacker op 12 okt 1870, ovl. te Pijnacker op 5 mrt 1923. 
  3.   Neeltje van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 12 jul 1871697, ovl. te Rotterdam op 17 dec 1931, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 14 apr 1893698 met haar achterneef Jan Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn (veehouder) en Maria van der Eijk, geb. te Kethel en Spaland op 5 jul 1870699, melkhandelaar, ovl. te Rotterdam op 5 jan 1943. 

XIu.   Trijntje van der Kooij, dr. van Arie van der Kooij (Xk) (bouwman) en Neeltje Moerman, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 25 sep 1841358, ovl. te Overschie op 9 mrt 1870, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 6 apr 1864700 met Wijnand Hoogerbrugge, zn. van Leendert Hoogerbrugge en Anna Bree, geb. te Overschie op 19 apr 1829, ovl. te Overschie op 13 okt 1904. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 21 mei 1866, ovl. te Overschie op 18 jan 1909, tr. met Johanna van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIn) en Jacoba van den Bos (zie XIIi). 
  2.   Leendert Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 23 feb 1865, ovl. te Overschie op 24 apr 1940, tr. te Overschie op 25 apr 1889702 met zijn nicht Anna Hoogerbrugge, dr. van Leendert Hoogerbrugge en Mensje van Schie, geb. te Overschie op 9 mrt 1868, ovl. te Rotterdam op 17 jun 1947. 

XIv.   Trijntje van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (Xl) (bouwman) en Jannetje Poot, geb. te Maasland op 25 feb 1831368, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1890369, tr. met GabriŽl van der Kooij (zie XIh). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.   Jannetje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 nov 1855703, ovl. te Maasland op 17 dec 1882, volgt XIIb
  2.   Jakob van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 okt 1858705, ovl. te Delft op 15 mei 1934, volgt XIIc
  3.   Neeltje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 feb 1860706, ovl. te Maasland op 1 feb 1929, volgt XIId
  4.   Pieter van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 okt 1861707, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 5 mei 1862708
  5.   Pieter van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 apr 1863709, ovl. te Rotterdam op 24 okt 1952, volgt XIIe

XIw.   Jacob van der Kooij, zn. van Philippus Jacobs van der Kooij (Xp) (veehouder te Vlaardinger Ambacht) en Martijntje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 mei 1822440, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 11 jan 1899439, tr. te Berkel en Rodenrijs op 26 apr 1850710 met Hilletje Molenaar, dr. van Izaak Molenaar en Pleuntje de Hoog, geb. te Berkel en Rodenrijs op 6 jan 1826, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 6 okt 1890711
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Apolonia van der Kooij, geb. te Overschie op 21 jan 1853, ovl. te Schiedam op 29 mrt 1925479, tr. met haar achterneef Simon van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) (bouwman) en Maartje Poot. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

XIx.   Jan van der Kooij, zn. van Philippus Jacobs van der Kooij (Xp) (veehouder te Vlaardinger Ambacht) en Martijntje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1825441, ovl. te Overschie op 5 okt 1905, tr. te Delft op 26 apr 1854712 met zijn nicht Anna van den Berg, dr. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 17 okt 1833, ovl. te Overschie op 25 feb 1876. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.   Ariaantje van der Kooij, geb. te Maasland op 5 feb 1855713, ovl. te Rotterdam op 7 mrt 1932, volgt XIIn
  2.  Arend van der Kooij, geb. te Overschie op 28 apr 1860, ovl. te Overschie op 8 mrt 1914, volgt XIIo

XIy.   Kornelia van der Kooij, dr. van Philippus Jacobs van der Kooij (Xp) (veehouder te Vlaardinger Ambacht) en Martijntje van den Berg, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 28 jul 1827442, ovl. te Delft op 4 jan 1897, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1850714 met haar neef Jan van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 5 dec 1825, ovl. te Delft op 23 aug 1907. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Adriaantje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 10 jun 1856563, ovl. te Hof van Delft op 23 aug 1918, tr. met haar achterneef Hugo van Woerden, zn. van IJsbrand van Woerden en Mensje van der Kooij (XIa). 
  2.   Martijntje van den Berg, geb. te Hof van Delft op 15 sep 1860, ovl. te Schiebroek op 22 feb 1936, tr. te Kethel en Spaland op 27 apr 1883715 met Willem Dijkshoorn, zn. van Pieter Dijkshoorn (veehouder) en Jannetje Man in 't Veld, geb. te Kethel en Spaland op 2 apr 1861716, veehouder, ovl. te Schiebroek op 2 aug 1936. 
  3.  Simon van den Berg, geb. te Hof van Delft op 22 nov 1864, tr. te Zegwaart op 30 okt 1889 met Catharina van der Eijk, dr. van Arie van der Eijk en Christina Kostering, geb. te Zegwaart op 4 jun 1867. 
  4.  Neeltje van den Berg, geb. te Hof van Delft op 1 okt 1867. 

XIz.   Jacob van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) (bouwman) en Maartje Poot, geb. te Sint Maartensregt op 29 sep 1835451, ovl. te Maasland op 15 jan 1915, tr. te Kethel en Spaland op 28 apr 1866496 met zijn nicht Jacoba van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Krijntje Jacobsdr van der Kooij (Xs). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.   Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 12 aug 1871717, ovl. te Maasland op 25 mei 1903, volgt XIIp

XIaa.   Leentje van der Kooij, dr. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) (bouwman) en Maartje Poot, geb. te Sint Maartensregt op 17 aug 1844471, ovl. te Hof van Delft op 9 okt 1916, tr. te Schipluiden op 24 apr 1868719 met haar achterneef Arij van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Delft op 24 apr 1840, ovl. te Hof van Delft op 3 dec 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arend van den Berg, geb. te Delft op 27 feb 1869, tr. te Rozenburg op 28 apr 1892720 met Marijtje Barendregt, dr. van Arij Barendregt en Meinsje Qualm, geb. te Rozenburg op 3 mrt 1869. 
  2.  Doodgeb. kind van den Berg, geb. te Delft op 21 dec 1869. 
  3.  Simon van den Berg, geb. te Delft op 16 mei 1871, ovl. te Schipluiden op 3 nov 1947, tr. met Johanna Lugtigheid, dr. van Pieter Lugtigheid en Maria van der Kooij (XIm). Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder. 
  4.  Johannes van den Berg, geb. te Delft op 21 mei 1872, ovl. te Delft op 27 dec 1889. 
  5.  Jacobus van den Berg, geb. te Delft op 25 jun 1873, tr. te Hof van Delft op 28 okt 1896 met zijn achternicht Krijntje van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Adriana van den Berg, geb. te Rijswijk op 23 aug 1872. 
  6.  Pieter van den Berg, geb. te Delft op 3 jul 1874, ovl. te Delft op 8 nov 1874. 
  7.  Martinus Adrianus van den Berg, geb. te Delft op 17 jul 1876, ovl. te Delft op 27 feb 1961, tr. met Jannetje (Johanna) van Berkel, ovl. na 1961. 
  8.  Adrianus Martinus van den Berg, geb. te Delft op 26 aug 1877. 
  9.   Maartje Adriana van den Berg, geb. te Delft op 10 okt 1878, ovl. te Delft op 26 jan 1943, tr. te Delft op 30 apr 1902721 met Arie van der Knaap, zn. van Arend van der Knaap en Neeltje Kaalisvaart, geb. te Maasland op 24 mrt 1880722, ovl. te Maasland op 6 jan 1935. 
  10.  Pieter van den Berg, geb. te Delft op 11 nov 1879, ovl. te Delft op 15 jun 1880. 
  11.  Willem Pieter van den Berg, geb. te Delft op 27 nov 1880, ovl. te Delft op 7 mrt 1957. 
  12.  Adriana Cornelia van den Berg, geb. te Delft op 18 mrt 1882, ovl. te Delft op 10 jun 1883. 
  13.  Cornelis Pieter van den Berg, geb. te Delft op 22 mei 1884. 
  14.  Adriana Anna van den Berg, geb. te Delft op 26 mrt 1886. 

XIab.   Pieter van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) (bouwman) en Maartje Poot, geb. te Sint Maartensregt op 20 jun 1847474, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 12 nov 1919475, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 1 feb 1893724 met Sara Dijkshoorn, dr. van Ridder Dijkshoorn (bouwman op de Moordwoning) en Adriana Zegwaard, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 14 feb 1862725, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 18 jul 1900726
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maartje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 mei 1896727, ovl. te Vlaardingen op 27 apr 1963728, tr. te Vlaardingen op 7 jan 1920729 met Bonefaas Broek, zn. van Aart Broek (vleeshouwer) en Johanna Rodenburg, geb. te Vlaardingen op 23 feb 1894730, ovl. te Vlaardingen op 8 aug 1980. 
  2.   Doodgeb. dochter van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 mei 1896731
  3.   Jaantje van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 16 mrt 1898732, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 14 sep 1914733
   Sara Dijkshoorn, dr. van Ridder Dijkshoorn (bouwman op de Moordwoning) en Adriana Zegwaard, tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 16 apr 1886734 met Jan Beekenkamp, zn. van Govert Beekenkamp en Klazina van der Wel, geb. te 's-Gravenzande op 10 jun 1850736, landbouwer, ovl. te Vlaardinger-Ambacht op 26 feb 1888735
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Klazina Beekenkamp, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 feb 1887737, ovl. te Vlaardingen op 13 jul 1973, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1908738 met Arie Keijzer, zn. van Jan Keijzer en Cornelia van den Berg, geb. te Maasland op 26 jan 1884739, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 24 mrt 1962740

XIac.   Jacob van der Kooij, zn. van Simon Jacobsz van der Kooij (Xq) (bouwman) en Maartje Poot, geb. te Sint Maartensregt op 12 jan 1850480, veehouder, ovl. te Schipluiden op 28 sep 1933, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 1883741 met zijn achternicht Petronella van Vliet, dr. van Teunis van Vliet (bouwman) en Catharina Maan, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 20 jun 1860742, ovl. te Maasland op 30 mrt 1929. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Simon van der Kooij, geb. te Schipluiden op 29 jan 1890, ovl. te Schipluiden op 22 jul 1983, volgt XIIq

XIad.   Jacob van der Kooij, zn. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) (bouwman aan de Oostgaag) en Meinsje van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 18 mrt 1828485, bouwman, ovl. te Kethel en Spaland op 5 dec 1874, tr. te Kethel en Spaland op 25 apr 1851493 met zijn nicht Neeltje van den Berg, dr. van Willem van den Berg en Krijntje Jacobsdr van der Kooij (Xs). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Meinsje van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 6 feb 1855745, ovl. te Delft op 29 feb 1912746, volgt XIIr

XIae.   Abraham van der Kooij, zn. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) (bouwman aan de Oostgaag) en Meinsje van der Ende, geb. te Maasland op 10 jun 1829486, ovl. te Kethel en Spaland op 7 jan 1892, tr. te Maasland op 25 apr 1857747 met Adriaantje van Dorp, dr. van Gerrit Bos van Dorp en Teuntje Cornelisse Breederveld, geb. te Maasland op 10 mrt 1833748, ovl. te Schipluiden op 29 jul 1911. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Mensje van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 13 feb 1858749, ovl. te Alphen a/d Rijn op 26 mrt 1934, volgt XIIs
  2.   Teuntje van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 14 mei 1859750, ovl. te Kethel en Spaland op 6 nov 1939, volgt XIIt
  3.   Gerrit van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 31 jan 1865751, ovl. te Schipluiden op 13 jul 1937, volgt XIIu

XIaf.   Maartje van der Kooij, dr. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) (bouwman aan de Oostgaag) en Meinsje van der Ende, geb. te Maasland op 24 feb 1833487, ovl. te Benthuizen op 17 feb 1906, tr. te Maasland op 21 okt 1853752 met haar achterneef Pieter van den Berg, zn. van Arend Jansz van den Berg en Arijaantje Simonsdr Qualm, geb. te Vrijenban op 5 sep 1827, ovl. te Benthuizen op 24 aug 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Adriaantje van den Berg, geb. te Maasland op 25 feb 1854753, ovl. te Benthuizen op 18 jan 1946, tr. te Benthuizen op 2 mei 1879754 met Willem Erkelens, zn. van Hendrik Erkelens en Emmetje Vonk, geb. te Mijdrecht op 20 jan 1851. 

XIag.   Cornelia van der Kooij, dr. van Cornelis Jacobs van der Kooij (Xr) (bouwman aan de Oostgaag) en Meinsje van der Ende, geb. te Maasland op 1 nov 1834488, ovl. te Maasland op 23 sep 1894, tr. te Maasland op 1 mei 1863755 met Jacob van der Wel, zn. van Cornelis van der Wel en Grietje van der Eijk, geb. te 's-Gravenzande op 28 mei 1838756, ovl. te Maasland op 29 mrt 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Margaretha van der Wel, geb. te Maasland op 10 apr 1864758, ovl. te Maasland op 13 feb 1946, tr. te Maasland op 26 apr 1889760 met Jacob Doelman, zn. van Jan Doelman (bouwman) en Adriana van Vliet, geb. te Maasland op 2 feb 1864761, veehouder, ovl. te Maasland op 11 nov 1929. 
  2.   Mensje van der Wel, geb. te Maasland op 14 feb 1869763, ovl. te Maasland op 29 dec 1954764, tr. te Maasland op 3 mei 1895765 met Leendert Dijkshoorn, zn. van Arij Dijkshoorn en Aaltje van Woerden, geb. te Maasland op 1 apr 1867766, ovl. te Maasland op 30 jul 1945768
  3.   Pieter van der Wel, geb. te Maasland op 15 nov 1873769, ovl. op 9 jul 1960, begr. te Maasland, tr. te Maasland op 27 apr 1906770 met Johanna van Vliet, dr. van Willem van Vliet (bouwmansgezel) en Elisabeth van den Dool, geb. te Maasland op 3 sep 1876771, ovl. op 10 aug 1954, begr. te Maasland. 

XIah.   Geertje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) (watermolenaar) en Trijntje van den Akker, geb. te Hof van Delft op 8 jun 1821, ovl. te Hof van Delft op 15 okt 1858, tr. te Hof van Delft op 5 mei 1847772 met Johan Heinrich van der Heide, zn. van Gerd van der Heide en Maria Aleid Sundeup, geb. te Freren [Duitsland] in 1819, ovl. te Delft op 24 feb 1891. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis van der Heide, geb. te Hof van Delft op 16 jun 1850, tr. met zijn achternicht Pietje Dijkxhoorn, dr. van Arij Dijkxhoorn en Geertruida van der Kooij (Xy). 
  2.   Gerritje van der Heijde, geb. te Hof van Delft op 29 nov 1852, ovl. te Pijnacker op 15 feb 1922, tr. te Delft op 2 feb 1876773 met Arent Sonneveld, zn. van Pieter Sonneveld en Huibertje Sprong, geb. te Delft op 2 okt 1843, ovl. te Pijnacker op 1 mei 1935. 

XIai.   Pieternelletje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) (watermolenaar) en Trijntje van den Akker, geb. te Schipluiden op 23 sep 1824502, ovl. te Rijswijk op 30 dec 1865503, tr. te Vrijenban op 9 dec 1857774 met Martinus Neeleman, zn. van Arij Neeleman en Aafje van Schie, geb. te Vrijenban op 27 mrt 1825, ovl. te Delft op 5 jun 1913. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Neeleman, geb. te Rijswijk op 14 dec 1858, ovl. te Rijswijk op 24 jan 1859. 
  2.  Aafje Neeleman, geb. te Rijswijk op 4 apr 1860, ovl. te Rijswijk op 19 mei 1860. 
  3.  Aafje Catharina Neeleman, geb. te Rijswijk op 30 apr 1861, ovl. te Rijswijk op 10 mei 1863. 
  4.  Arie Cornelis Neeleman, geb. te Rijswijk op 16 apr 1863, ovl. te Rijswijk op 1 okt 1863. 
  5.   Arie Cornelis Neeleman, geb. te Rijswijk op 19 jul 1864, ovl. te Delft op 5 mei 1935, tr. te Vrijenban op 27 apr 1892775 met Jaapje de Raadt, dr. van Pleun de Raadt en Anna Huisman, geb. te Overschie op 5 mrt 1862, ovl. te Delft op 6 jun 1934. 
  Martinus Neeleman, zn. van Arij Neeleman en Aafje van Schie, tr. (1) met Dirkje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) (watermolenaar) en Trijntje van den Akker (zie XIaj). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Neeleman, geb. te Delft op 20 jan 1854, ovl. te Delft op 18 feb 1854. 
  2.   Cornelis Neeleman, geb. te Delft op 24 mei 1855, melkhandelaar, ovl. te Delft op 18 aug 1936, tr. te Vrijenban op 5 jun 1878777 met Klazina Dijkshoorn, dr. van Hendrik Dijkshoorn (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Magteltje van der Toolen, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 6 jul 1852778, ovl. te Delft op 16 aug 1945. 
  3.   Doodgeb. kind Neeleman, geb. te Rijswijk op 9 mei 1857779
   Martinus Neeleman, tr. (3) te Vrijenban op 6 mrt 1867780 met Neeltje Kleijwegt, dr. van Jan Kleijwegt en Dievertje Zonneveld, geb. te Kethel en Spaland op 2 aug 1818781, ovl. te Delft op 4 jan 1893. 
   Martinus Neeleman, tr. (4) te Delft op 14 okt 1896782 met Cornelia Bijsterveld, dr. van Arie Bijsterveld en Caatje (Catharina) Roos, geb. te Stompwijk op 14 jul 1836, ovl. te Delft op 31 jan 1908. 

XIaj.   Dirkje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) (watermolenaar) en Trijntje van den Akker, geb. te Schipluiden op 22 mrt 1828504, ovl. te Rijswijk op 11 mei 1857505, tr. te Abtsregt op 27 apr 1853776 met Martinus Neeleman (zie XIai). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Neeleman, geb. te Delft op 20 jan 1854, ovl. te Delft op 18 feb 1854. 
  2.  Cornelis Neeleman, geb. te Delft op 24 mei 1855, melkhandelaar, ovl. te Delft op 18 aug 1936, tr. met Klazina Dijkshoorn, dr. van Hendrik Dijkshoorn (bouwman te Vlaardinger Ambacht) en Magteltje van der Toolen (zie XIai). 
  3.   Doodgeb. kind Neeleman, geb. te Rijswijk op 9 mei 1857779
  Martinus Neeleman, tr. (2) met Pieternelletje van der Kooij (zie XIai). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Neeleman, geb. te Rijswijk op 14 dec 1858, ovl. te Rijswijk op 24 jan 1859. 
  2.  Aafje Neeleman, geb. te Rijswijk op 4 apr 1860, ovl. te Rijswijk op 19 mei 1860. 
  3.  Aafje Catharina Neeleman, geb. te Rijswijk op 30 apr 1861, ovl. te Rijswijk op 10 mei 1863. 
  4.  Arie Cornelis Neeleman, geb. te Rijswijk op 16 apr 1863, ovl. te Rijswijk op 1 okt 1863. 
  5.  Arie Cornelis Neeleman, geb. te Rijswijk op 19 jul 1864, ovl. te Delft op 5 mei 1935, tr. met Jaapje de Raadt, dr. van Pleun de Raadt en Anna Huisman (zie XIai). 
  Martinus Neeleman, tr. (3) met Neeltje Kleijwegt, dr. van Jan Kleijwegt en Dievertje Zonneveld (zie XIai). 
  Martinus Neeleman, tr. (4) met Cornelia Bijsterveld, dr. van Arie Bijsterveld en Caatje (Catharina) Roos (zie XIai). 

XIak.   Lijntje van der Kooij, dr. van Cornelis van der Kooij (Xt) (watermolenaar) en Lijntje Lagendijk, geb. te Hof van Delft op 11 dec 1841, tr. te Hof van Delft op 6 jun 1862783 met Mourits Hanemaaijer, zn. van Jacob Hanemaijer en Stijntje van der Eijk, geb. te De Lier op 23 jul 1834. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Christina Lina Hanemaaijer, geb. te Hof van Delft op 7 sep 1871, tr. te De Lier op 23 apr 1897 met Bertus Cornelis Ruijsbroek, zn. van Machiel Ruijsbroek en Maartje Vrijenhoek, geb. te Schipluiden op 24 feb 1872785
  2.  Jacobus Nicolaas Hanemaaijer, geb. te Hof van Delft op 25 sep 1881, ovl. te Wateringen op 21 dec 1952, tr. te De Lier op 17 mei 1912 met Elisabeth van der Spek, dr. van Dirk van der Spek en Goserina Tuk, geb. te De Lier op 13 dec 1886. 

XIal.  Antje van der Kooij, dr. van Jacob Dirksz van der Kooij (Xw) en Trijntje Sonneveld, geb. te Vrijenban op 15 dec 1849, tr. te Pijnacker op 23 mei 1874 met Hendrik Zeelenberg, zn. van Cornelis Zeelenberg en Magdalena Varekamp, geb. te 's-Gravenzande op 27 jul 1849. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Dirk Zeelenberg, geb. te Kethel en Spaland op 14 apr 1880, ovl. te Rotterdam op 25 jan 1947, tr. te Kethel en Spaland op 15 nov 1923786 met Johanna Cornelia Neeleman, dr. van Jacob Neeleman en Cornelia Smit, geb. te Hof van Delft op 24 jul 1877, ovl. te Rotterdam op 11 mei 1951. 

XIam.   Paulina van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (Xaa) en Elizabeth van der Spek, geb. te Pijnacker op 11 jul 1851, ovl. te Maassluis op 3 nov 1915546, tr. te Pijnacker op 2 jun 1877787 met Cornelis Poot, zn. van Maarten Poot (bouwman te Vlaardingen en Maassluis) en Jacoba van der Lelij, geb. te Zouteveen op 8 aug 1846788, melkverkoper, ovl. te Maassluis op 23 okt 1909789
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacoba Poot, geb. te Maassluis op 12 mei 1878790, ovl. te Maassluis op 28 mei 1878791
  2.   Pieter Poot794, geb. te Maassluis op 3 apr 1880793, kuiper, ovl. te Hellevoetsluis op 29 nov 1961, begr. te Nieuw-Helvoet792, tr. te Brouwershaven op 29 aug 1906795 met Maria Constantia Vermaat, dr. van Arie Vermaat en Adriana de Meijer, geb. te Brouwershaven op 28 jan 1877, ovl. op 28 mei 1967, begr. te Nieuw-Helvoet792
  3.   Maarten Poot, geb. te Maassluis op 13 jun 1882796, ovl. te Maassluis op 26 okt 1882797
  4.   Maarten Poot, geb. te Maassluis op 1 aug 1883798, ovl. te Maassluis op 11 nov 1883799
  5.   Elisabeth Poot, geb. te Maassluis op 5 dec 1884800, ovl. te Maassluis op 6 mrt 1886801
  6.   Elisabeth Poot, geb. te Maassluis op 6 mrt 1886802, werkster, ovl. te Vlaardingen op 8 mei 1963803
  7.   Maarten Poot, geb. te Maassluis op 2 aug 1888804, ovl. te Maassluis op 28 dec 1888805
  8.   Maarten Poot, geb. te Maassluis op 10 jan 1890806, ovl. te Maassluis op 27 mrt 1890807
  9.   Jacoba Poot, geb. te Maassluis op 21 sep 1891808, ovl. te Maassluis op 24 okt 1891809
  10.   Jacoba Poot811, geb. te Maassluis op 30 sep 1893810, werkster, ovl. te Rockanje op 20 aug 1975. 

XIan.   Gerrit van der Kooij, zn. van Willem Gerritsz van der Kooij (Xad) (veehouder te Pijnacker) en Anna van der Eijk, geb. te Pijnacker op 19 feb 1860, tuinder en koopman, ovl. te Pijnacker op 27 mrt 1931, tr. te Vrijenban op 21 dec 1881550 met zijn nicht Magdalena Weerheim, dr. van Cornelis Weerheijm (koopman) en Pietertje van der Kooij (Xab). 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.   Willem van der Kooij, geb. te Delft op 6 mrt 1886, ovl. te Pijnacker op 18 nov 1941812, volgt XIIv
  2.   Maria van der Kooij, geb. te Pijnacker op 16 feb 1890, ovl. te Pijnacker op 9 nov 1970813, volgt XIIw

XIao.  Clazina van der Kooij, dr. van Willem Gerritsz van der Kooij (Xad) (veehouder te Pijnacker) en Anna van der Eijk, geb. te Pijnacker op 28 feb 1872, ovl. te Delft op 26 mei 1955, tr. te Pijnacker op 1 mrt 1899 met Cornelis Harteveld, zn. van Cornelis Harteveld en Clazina van der Spek, geb. te Overschie op 22 feb 1870, ovl. te Delft op 25 apr 1950. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelis Harteveld, geb. te Delft op 15 nov 1903, tr. te Schipluiden op 5 sep 1928 met Hendrina Dijkshoorn, dr. van Hendrik Dijkshoorn (koopman) en Neeltje Cornelia Groenheijde, geb. te Schipluiden op 26 aug 1904, ovl. te Delft op 9 jun 1995815

XIap.   Arie Jacobus van der Kooij, zn. van Willem Gerritsz van der Kooij (Xad) (veehouder te Pijnacker) en Anna van der Eijk, geb. te Pijnacker op 17 dec 1875, veehouder, ovl. te Rotterdam op 21 jan 1971, tr. te Loosduinen op 25 feb 1903817 met Jacoba Hoogendam, dr. van Maarten Hoogendam en Willemina Beekenkamp, geb. te Loosduinen op 1 okt 1882818, ovl. te Pijnacker op 20 aug 1932. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.   Maarten Leendert van der Kooij, geb. te Vrijenban op 24 sep 1906, veehouder Overschie en Vlaardinger Ambacht, ovl. te Vlaardingen op 28 feb 1986, tr. te Nootdorp op 19 apr 1933819 met Neeltje Adriana Steeneveld, dr. van Johannes Steeneveld en Hillegonda Maria Bree, geb. te Nootdorp op 16 jan 1908, ovl. te Vlaardingen op 10 mrt 1994820, begr. te Vlaardingen. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Leendert van der Kooij, geb. te Pijnacker op 21 feb 1908, ovl. te Rotterdam op 11 dec 1969, tr. te Rotterdam op 17 feb 1943 met Neeltje Bogaards, geb. te Overschie op 26 mrt 1916, ovl. te Pijnacker op 27 apr 1998. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.   Clasina van der Kooij, geb. te Pijnacker op 3 mrt 1913, ovl. te Schiedam op 16 feb 2007, begr. te Kethel647, tr. te Pijnacker op 13 aug 1936 met Willem Dirk Poot822, zn. van Simon Jacob Poot (veehouder) en Urmiena Cornelia van der Eijk, geb. te Kethel en Spaland op 22 nov 1910, tuinder, veehouder, slager, ovl. te Schiedam op 25 jan 1986821, begr. te Kethel647

Generatie XII

XIIa.   Arij van der Kooij, zn. van Johannes van der Kooij (XIb) en Leentje van der Vlugt, geb. te Maasland op 9 mei 1863565, ovl. te Delft op 6 aug 1941, tr. te Maasland op 7 dec 1888823 met Sara van Dorp, dr. van Cornelis (Kees) van Dorp en Neeltje Zegwaard, geb. te Pijnacker op 6 mrt 1867, ovl. te Maasland op 21 apr 1935. 
 Uit dit huwelijk 17 kinderen, waaronder: 
  1.   Leentje van der Kooij, geb. te Maasland op 10 jun 1889824, ovl. te Amersfoort op 21 nov 1972825, tr. te Maasland op 29 apr 1910826 met haar achterneef Cornelis Buijnink, zn. van Roelof Buijnink en Cornelia Roels, geb. te Maasland op 7 feb 1883827, ovl. te Delft op 6 nov 1925. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.   Neeltje van der Kooij, geb. te Maasland op 9 jul 1890829, ovl. te Maasland op 3 dec 1984828, tr. (1) te Maasland op 2 jun 1916830 met Leonardus van der Vaart, zn. van Cornelis van der Vaart en Maria Klapwijk, geb. te Rijswijk op 14 aug 1889, ovl. te Pijnacker op 22 mrt 1920, tr. (2) te Pijnacker op 12 nov 1924 met Jacob van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (XIIp) (veehouder op Duivenvlugt aan de Oostgaag) en Maria Maan, geb. te Maasland op 7 apr 1896831, ovl. te Maasland op 3 mrt 1964. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.  Cornelis van der Kooij, geb. te Maasland op 15 mei 1893, ovl. te Vlaardingen op 11 jul 1990, volgt XIIIa
  4.   Petronella van der Kooij, geb. te Maasland op 5 mei 1897832, ovl. te Naaldwijk op 29 aug 1983, tr. te Maasland op 4 apr 1924 met Pieter Doelman, zn. van Jacob Doelman (veehouder) en Margaretha van der Wel, geb. te Maasland op 19 mei 1899834, ovl. te Maasland op 24 sep 1979. 

XIIb.   Jannetje van der Kooij, dr. van GabriŽl van der Kooij (XIh) (bouwman) en Trijntje van der Kooij (XIv), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 7 nov 1855703, ovl. te Maasland op 17 dec 1882, tr. te Maasland op 16 nov 1877835 met Jan van Berkel, zn. van Adrianus van Berkel (bouwman) en Jannetje Klapwijk, geb. te Maasland op 28 aug 1855836, ovl. te Maasland op 14 sep 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jannetje van Berkel, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 feb 1878838, ovl. op 31 jan 1976, begr. te Maasdijk839, tr. te Maasland op 15 nov 1901840 met Paulus van Vliet, zn. van Willem van Vliet (bouwmansgezel) en Elisabeth van den Dool, geb. te Maasland op 18 sep 1877841, ovl. op 21 feb 1956, begr. te Maasdijk839
  2.   GabriŽl van Berkel, geb. te Maasland op 29 mei 1879842, tr. te Maasland op 26 feb 1904843 met Maria van Vliet, dr. van Willem van Vliet (bouwmansgezel) en Elisabeth van den Dool, geb. te Maasland op 17 jan 1881844
  3.   Adrianus van Berkel, geb. te Maasland op 6 jul 1880845
  4.   Trijntje van Berkel, geb. te Maasland op 2 nov 1881846, tr. te Maasland op 22 mei 1908847 met Leendert Bartel Jonker, zn. van Pieter Jonker (melkboer) en Maatje den Boer, geb. te Duivendijke op 5 apr 1875. 
  5.   Leendert van Berkel, geb. te Maasland op 2 dec 1882848, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 5 mei 1963849, begr. te Maasland850, tr. te Maasland op 25 apr 1913851 met Jacoba Keijzer, dr. van Jacob Keijzer (bouwman op de Spartelhoeve) en Willemina van der Spek, geb. te Maasland op 17 sep 1887852, ovl. te Delft op 15 feb 1979853, begr. te Maasland854
  Jan van Berkel, zn. van Adrianus van Berkel (bouwman) en Jannetje Klapwijk, tr. (2) met Neeltje van der Kooij, dr. van GabriŽl van der Kooij (XIh) (bouwman) en Trijntje van der Kooij (XIv) (zie XIId). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob van Berkel, geb. te Maasland op 1 apr 1885856
  2.   Magchiel van Berkel859, geb. te Maasland op 18 mei 1886857, ovl. te Schipluiden op 7 feb 1975858, begr. te Maasland858, tr. te Maasland op 9 apr 1914860 met Elizabeth Noordam, dr. van Pieter Noordam (landbouwer) en Maria Dijkshoorn, geb. te Maasland op 10 apr 1891861, ovl. te Vlaardingen op 18 aug 1966858, begr. te Maasland858. Uit dit huwelijk 16 kinderen, waaronder. 
  3.   Jannetje van Berkel, geb. te Maasland op 25 sep 1887862
  4.   Adriana van Berkel, geb. te Maasland op 18 okt 1888863, ovl. te Bodegraven op 3 mrt 1978, tr. te Maasland op 30 mrt 1917864 met haar achterneef Pleun Mostert, zn. van Eliza Mostert en Maria Keijzer, geb. te Maasland op 20 jul 1887865, ovl. te Utrecht op 17 jun 1952. 
  5.   Pieter van Berkel, geb. te Maasland op 13 okt 1890866, ovl. te Naaldwijk op 9 apr 1935, tr. te Maasland op 17 apr 1914867 met Maartje Voogt, dr. van Jan Voogt en Maartje Assenberg, geb. te Rozenburg op 13 dec 1891. 
  6.   Johanna van Berkel, geb. te Maasland op 5 jun 1892868, tr. te Maasland op 28 mei 1915869 met Krijn Groenewegen, zn. van Johannes Groenewegen en Geertje Rodenburg, geb. te Rozenburg op 24 jun 1887, ovl. te Rotterdam op 19 mrt 1949. 
  7.   Maria van Berkel, geb. te Maasland op 11 feb 1894870, ovl. te Maasland op 2 nov 1898. 
  8.   Jan van Berkel, geb. te Maasland op 4 nov 1895871, tr. te Monster op 28 okt 1920 met Geertje van Holst, dr. van Elisa Bertus van Holst en Teuna de Bruin, geb. te Monster op 5 okt 1897. 
  9.   Neeltje van Berkel, geb. te Maasland op 25 mrt 1897872, tr. te Maasland op 9 apr 1920873 met Maarten van den Berg, zn. van Pieter van den Berg en Lidewij Vreugdenhil, geb. te Maasland op 14 sep 1897874
  10.   Simeon van Berkel, geb. te Maasland op 11 feb 1899875, ovl. op 17 jul 1979, begr. te Naaldwijk, tr. te Naaldwijk op 27 okt 1926 met Adriana Wilhelmina Vreugdenhil, dr. van Adrianus Vreugdenhil en Antje Cornelia van Velden, geb. te Naaldwijk op 1 jul 1904, ovl. op 8 mei 2002, begr. te Naaldwijk. 
  11.   Johannes van Berkel, geb. te Maasland op 13 okt 1900876

XIIc.   Jakob van der Kooij, zn. van GabriŽl van der Kooij (XIh) (bouwman) en Trijntje van der Kooij (XIv), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 8 okt 1858705, ovl. te Delft op 15 mei 1934, tr. te Maasland op 25 apr 1890877 met Neeltje van der Lelij, dr. van Dirk van der Lelij en Cornelia Houwaard, geb. te Maasland op 7 jan 1861878, ovl. te Maasland op 13 jan 1947. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Trijntje van der Kooij, geb. te Maasland op 5 mrt 1891880, ovl. te Rijswijk op 16 jan 1980, tr. te Maasland op 7 jun 1916881 met Hendrik van der Vaart, zn. van Cornelis van der Vaart en Maria Klapwijk, geb. te Rijswijk op 1 jul 1886, ovl. te Delft op 7 jan 1940. 
  2.   Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 20 jun 1894882, ovl. te De Lier op 6 aug 1986, tr. te Maasland op 7 jun 1916883 met Arie Hanemaaijer, zn. van Willem Hanemaaijer en Willemina Disselkoen, geb. te De Lier op 22 mei 1891, ovl. te Delft op 24 jul 1964. 
  3.   Neeltje van der Kooij, geb. te Maasland op 17 feb 1902886, ovl. te Maasland op 9 jan 1997886,885, volgt XIIIb

XIId.   Neeltje van der Kooij, dr. van GabriŽl van der Kooij (XIh) (bouwman) en Trijntje van der Kooij (XIv), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 feb 1860706, ovl. te Maasland op 1 feb 1929, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 8 mei 1884855 met Jan van Berkel (zie XIIb). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob van Berkel, geb. te Maasland op 1 apr 1885856
  2.   Magchiel van Berkel859, geb. te Maasland op 18 mei 1886857, ovl. te Schipluiden op 7 feb 1975858, begr. te Maasland858, tr. met Elizabeth Noordam, dr. van Pieter Noordam (landbouwer) en Maria Dijkshoorn (zie XIIb). Uit dit huwelijk 16 kinderen, waaronder. 
  3.   Jannetje van Berkel, geb. te Maasland op 25 sep 1887862
  4.   Adriana van Berkel, geb. te Maasland op 18 okt 1888863, ovl. te Bodegraven op 3 mrt 1978, tr. met haar achterneef Pleun Mostert, zn. van Eliza Mostert en Maria Keijzer (zie XIIb). 
  5.   Pieter van Berkel, geb. te Maasland op 13 okt 1890866, ovl. te Naaldwijk op 9 apr 1935, tr. met Maartje Voogt, dr. van Jan Voogt en Maartje Assenberg (zie XIIb). 
  6.   Johanna van Berkel, geb. te Maasland op 5 jun 1892868, tr. met Krijn Groenewegen, zn. van Johannes Groenewegen en Geertje Rodenburg (zie XIIb). 
  7.   Maria van Berkel, geb. te Maasland op 11 feb 1894870, ovl. te Maasland op 2 nov 1898. 
  8.   Jan van Berkel, geb. te Maasland op 4 nov 1895871, tr. met Geertje van Holst, dr. van Elisa Bertus van Holst en Teuna de Bruin (zie XIIb). 
  9.   Neeltje van Berkel, geb. te Maasland op 25 mrt 1897872, tr. met Maarten van den Berg, zn. van Pieter van den Berg en Lidewij Vreugdenhil (zie XIIb). 
  10.   Simeon van Berkel, geb. te Maasland op 11 feb 1899875, ovl. op 17 jul 1979, begr. te Naaldwijk, tr. met Adriana Wilhelmina Vreugdenhil, dr. van Adrianus Vreugdenhil en Antje Cornelia van Velden (zie XIIb). 
  11.   Johannes van Berkel, geb. te Maasland op 13 okt 1900876
  Jan van Berkel, tr. (1) met Jannetje van der Kooij (zie XIIb). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jannetje van Berkel, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 feb 1878838, ovl. op 31 jan 1976, begr. te Maasdijk839, tr. met Paulus van Vliet, zn. van Willem van Vliet (bouwmansgezel) en Elisabeth van den Dool (zie XIIb). 
  2.   GabriŽl van Berkel, geb. te Maasland op 29 mei 1879842, tr. met Maria van Vliet, dr. van Willem van Vliet (bouwmansgezel) en Elisabeth van den Dool (zie XIIb). 
  3.   Adrianus van Berkel, geb. te Maasland op 6 jul 1880845
  4.   Trijntje van Berkel, geb. te Maasland op 2 nov 1881846, tr. met Leendert Bartel Jonker, zn. van Pieter Jonker (melkboer) en Maatje den Boer (zie XIIb). 
  5.   Leendert van Berkel, geb. te Maasland op 2 dec 1882848, veehouder, ovl. te Vlaardingen op 5 mei 1963849, begr. te Maasland850, tr. met Jacoba Keijzer, dr. van Jacob Keijzer (bouwman op de Spartelhoeve) en Willemina van der Spek (zie XIIb). 

XIIe.   Pieter van der Kooij, zn. van GabriŽl van der Kooij (XIh) (bouwman) en Trijntje van der Kooij (XIv), geb. te Vlaardinger-Ambacht op 19 apr 1863709, ovl. te Rotterdam op 24 okt 1952, tr. te Hekelingen op 13 mei 1892 met Dirkje van der Stelt, dr. van Arij van der Stelt en Francijntje Berwers, geb. te Geervliet op 22 okt 1864, ovl. te Schiebroek op 19 jan 1943. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacomina Francina van der Kooij, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1900887, ovl. te Rotterdam op 24 nov 2000, volgt XIIIc

XIIf.   Marinus van der Kooij (XIIf), zn. van DaniŽl van der Kooij (XIi) en Neeltje van der Berg, geb. te Overschie op 10 jan 1886, veehouder, ovl. te Delft op 12 jan 1932, tr. te Overschie op 30 apr 1914888 met Anna van der Kooij, dr. van Arend van der Kooij (XIIo) en Aaltje Voorwinden (zie XIIIf). 

XIIg.   Alida van der Kooij, dr. van Marinus van der Kooij (XIj) en Petronella Hoogendam, geb. te Overschie op 18 aug 1879, ovl. te Rotterdam op 20 jan 1943, tr. te Overschie op 23 apr 1903889 met Wouter de Kroes, geb. te Overschie op 29 jun 1879, ovl. te Rotterdam op 29 jan 1944. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marinus de Kroes, geb. te Overschie op 25 feb 1906, tr. te Overschie op 8 mei 1930 met Anna van Vliet, dr. van Arie van Vliet en Adriana Poot, geb. te Overschie op 22 jun 1905. 

XIIh.   Jacob van der Kooij, zn. van Marinus van der Kooij (XIj) en Petronella Hoogendam, geb. te Overschie op 13 sep 1890, veehouder / handelaar in melk en zuivelprodukten, ovl. te Rotterdam op 6 jun 1978, tr. te Overschie op 4 mei 1916890 met Trijntje Hoogerbrugge, dr. van Leendert Hoogerbrugge en Anna Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 29 jul 1893. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Petronella van der Kooij, geb. te Overschie op 18 nov 1923, ovl. te Rotterdam op 7 apr 1980, volgt XIIId

XIIi.   Johanna van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIn) en Jacoba van den Bos, geb. te Delft op 2 feb 1868, ovl. te Loosduinen op 24 okt 1912658, tr. te Vrijenban op 4 mei 1892701 met Arie Hoogerbrugge, zn. van Wijnand Hoogerbrugge en Trijntje van der Kooij (XIu). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Trijntje Jacoba Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 20 mrt 1895, tr. te Overschie op 27 mrt 1919891 met Jan van den Berg, zn. van Cornelis van den Berg en Anna Poot, geb. te Overschie op 1 dec 1893. 

XIIj.   Antje van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIp) en Johanna van Zanten, geb. te Vlaardingen op 10 feb 1857665, ovl. te Vlaardingen op 27 dec 1934666, tr. te Vlaardingen op 21 nov 1877892 met Arij Noordhoek, zn. van Arij Noordhoek en Johanna Drop, geb. te Vlaardingen op 3 feb 1849893, ovl. te Vlaardingen op 27 jan 1928894
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Anna Noordhoek, geb. te Vlaardingen op 31 okt 1885895, tr. te Vlaardingen op 6 mei 1908896 met Maarten Johannes Brouwer, zn. van Pieter Brouwer en Maria Kerkhof, geb. te Vlaardingen op 16 jan 1886897
  2.   Cornelia Noordhoek, geb. te Vlaardingen op 3 sep 1888898, ovl. op 30 dec 1977, begr. te Vlaardingen, tr. te Vlaardingen op 11 okt 1922899 met Pieter van Halewijn, zn. van Pieter van Halewijn en Christina van Leeuwen, geb. te Vlaardingen op 14 mei 1884900, ovl. te Vlaardingen op 16 jul 1951901, begr. te Vlaardingen. 

XIIk.   Katherina van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIp) en Jakoba Bakker, geb. te Vlaardingen op 27 mei 1871670, ovl. te Vlaardingen op 25 nov 1936671, begr. 672, tr. te Vlaardingen op 16 sep 1896902 met Jakob Dijkshoorn, zn. van Maarten Dijkshoorn (melkhandelaar) en Petronella van der Ende, geb. te Vlaardingen op 13 jan 1871903, ovl. te Vlaardingen op 4 mei 1960904, begr. 672
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maarten Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 11 jul 1897905, ovl. te Vlaardingen op 11 aug 1982906, tr. te Vlaardingen op 25 jun 1924907 met Magdalena Johanna van Hulst909, dr. van Arie van Hulst en Cornelia de Witte, geb. te Vlaardingen op 20 nov 1898908, ovl. te Gouda op 9 nov 1968. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.   Jacoba Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 10 feb 1899910, ovl. te Rotterdam op 19 mrt 1982, tr. te Vlaardingen op 31 jan 1923911 met Leendert van der Marel, zn. van Jan van der Marel en Maria van der Ende, geb. te Vlaardingen op 19 jan 1899912, winkelier, ovl. te Rotterdam op 18 jan 1947. 
  3.   Simon Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 14 nov 1900913, ovl. op 17 mrt 1992, begr. te Vlaardingen, tr. te Kethel en Spaland op 28 okt 1925914 met Hendrica Maria de Bruijn, dr. van Martinus de Bruijn en Jaabje Noordam, geb. te Kethel en Spaland op 21 feb 1897, ovl. op 11 mei 1986915, begr. te Vlaardingen. 
  4.   Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 15 sep 1902916, ovl. te Vlaardingen op 10 jul 1977917, begr. 918, tr. te Vlaardingen op 22 dec 1926919 met Martinus de Bruijn, zn. van Martinus de Bruijn en Jaabje Noordam, geb. te Kethel en Spaland op 4 apr 1902, pompbediende BPM, ovl. te Vlaardingen op 13 mei 1950920
  5.   Johanna Katherina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 9 sep 1904921, ovl. te Vlaardingen op 6 dec 1989, tr. te Vlaardingen op 6 jun 1928922, (gesch. te Vlaardingen op 11 jul 1947) met Johannes Boerdam, zn. van Jacobus Boerdam en Antje Oranje, geb. te Vlaardingen op 6 aug 1904923, electriciŽn. sterkstroom monteur, ovl. te 's-Gravenzande op 27 jul 1947925
  6.   Adriana Machteld Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 22 okt 1906, tr. te Vlaardingen op 4 nov 1931926 met Jacobus Schilder, zn. van Kornelis Schilder en Maria Cornelia Schenk, geb. te Vlaardingen op 1 mrt 1905, kapper, ovl. te Vlaardingen op 31 okt 1961927. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  7.   Katharina Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 27 jan 1908, ovl. te Delft op 17 jun 1982928, tr. te Vlaardingen op 2 sep 1931929 met Cornelis van der Lee, zn. van Cornelis van der Lee en Cornelia Mooij, geb. te Overschie op 11 jan 1907, koopman, ovl. na 1982. 
  8.  Machteld Petronella Dijkshoorn, geb. te Vlaardingen op 17 mrt 1914, ovl. te Hellevoetsluis op 23 feb 1963, tr. te Zuidland op 8 jun 1939 met Pieter van Meurs, geb. te Zuidland op 1 aug 1914. 

XIIl.   Simon van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (XIq) (veehouder op Middenhof in Zuidbuurt) en Jaapje Zeelenberg, geb. te Maasland op 27 okt 1868684, boer op de "Karperhoeve" aan de Langebrug in de Zuidbuurt van Maasland, ovl. te Maasland op 15 jul 1953686,685, begr. te Maasland686, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 25 apr 1890930 met Catharina van Vliet, dr. van Teunis van Vliet (bouwman) en Catharina Maan, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 3 mrt 1870931, ovl. te Maasland686 op 24 dec 1949, begr. te Maasland686
 Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder: 
  1.   Huibertje van der Kooij, geb. te Maasland op 20 dec 1899934, ovl. te Maasland op 8 apr 1976933, tr. te Maasland op 16 okt 1924 met haar achterneef Johannes van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij (XIIp) (veehouder op Duivenvlugt aan de Oostgaag) en Maria Maan, geb. te Maasland op 13 jul 1900935, ovl. te Maasland op 21 jul 1990. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  2.   Clazina van der Kooij, geb. te Maasland op 15 nov 1904, ovl. te Zeist op 19 apr 1981, tr. te Maasland op 4 jan 1933 met Leendert van der Meulen, zn. van DaniŽl van der Meulen en Dina van Es, geb. te Maassluis op 16 nov 1902936, ovl. te Amstelveen op 2 mrt 1991. 
  3.  Anna van der Kooij, geb. te Maasland op 11 feb 1908, ovl. te De Lier op 2 aug 1996, volgt XIIIe

XIIm.   Willem van der Kooij, zn. van Arie van der Kooij (XIs) en Martijntje van den Berg, geb. te Overschie op 11 aug 1865, veehouder, ovl. te Delft op 25 aug 1916, tr. te Overschie op 30 apr 1891937 met Neeltje Anna Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 19 dec 1867, ovl. te Delft op 10 dec 1950. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.   Wijnand van der Kooij, geb. te Overschie op 27 nov 1894, ovl. te Delft op 14 feb 1979, tr. te Delft op 15 aug 1923938 met Adriana (Jana) van Eendenburg, dr. van Cornelis van Eendenburgh en Margaretha van Schie, geb. te Hof van Delft op 1 sep 1896, ovl. te Delft op 13 dec 1948. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

XIIn.   Ariaantje van der Kooij, dr. van Jan van der Kooij (XIx) en Anna van den Berg, geb. te Maasland op 5 feb 1855713, ovl. te Rotterdam op 7 mrt 1932, tr. te Overschie op 30 jan 1878939 met Pieter Rodenburg, zn. van Cornelis Rodenburg en Adriana Zeeuw, geb. te Overschie op 20 sep 1846, ovl. te Rotterdam op 2 mrt 1922. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Rodenburg, geb. te Overschie op 18 mei 1889, ovl. op 11 jan 1955, begr. te Rotterdam, tr. te Dodewaard op 15 mei 1918940 met Clazina Schouten, dr. van Jan Schouten en Clazina Poot, geb. te Overschie op 30 jun 1894, ovl. op 2 jul 1982, begr. te Rotterdam. 
  2.   Pieter Rodenburg, geb. te Overschie op 2 jun 1893, ovl. op 11 mei 1972, begr. te Overschie, tr. te Kethel en Spaland op 30 jan 1919941 met zijn achternicht Adriana van den Berg, dr. van Cornelis van den Berg en Anna Poot, geb. te Overschie op 6 mrt 1897, ovl. op 28 dec 1965, begr. te Overschie. 

XIIo.   Arend van der Kooij, zn. van Jan van der Kooij (XIx) en Anna van den Berg, geb. te Overschie op 28 apr 1860, ovl. te Overschie op 8 mrt 1914, tr. te Overschie op 28 apr 1892942 met Aaltje Voorwinden, dr. van Abraham Voorwinden en Alida Gravestein, geb. te Overschie op 5 aug 1864, ovl. te Rotterdam op 23 jan 1957. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  1.  Anna van der Kooij, geb. te Overschie op 4 feb 1893, ovl. te Rotterdam op 18 sep 1980, volgt XIIIf
  2.   Jan van der Kooij, geb. te Overschie op 16 mei 1895, ovl. te Rotterdam op 11 feb 1986943, tr. te Schipluiden op 29 nov 1933 met Maartje Dijkshoorn, dr. van Pieter Dijkshoorn en Maria Bouwmeester, geb. te Schipluiden op 15 feb 1905, ovl. te Rotterdam op 24 feb 1978. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

XIIp.   Simon van der Kooij, zn. van Jacob van der Kooij (XIz) en Jacoba van den Berg, geb. te Maasland op 12 aug 1871717, veehouder op Duivenvlugt aan de Oostgaag, ovl. te Maasland op 25 mei 1903, tr. te Maasland op 1 mei 1894944 met zijn achternicht Maria Maan, dr. van Jacob Maan en Neeltje Verboon, geb. te Maasland op 22 mei 1872945, ovl. te Maasland op 1 apr 1951. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacoba van der Kooij, geb. te Maasland op 7 apr 1895946, ovl. te Maasland op 14 mrt 1975947, tr. te Maasland op 5 apr 1918948 met Magchiel van Berkel, zn. van Magchiel van Berkel en Pleuntje van Vliet, geb. te Maasland op 7 jul 1892949, ovl. te Maassluis op 18 mei 1980. 
  2.   Jacob van der Kooij, geb. te Maasland op 7 apr 1896831, ovl. te Maasland op 3 mrt 1964, tr. met Neeltje van der Kooij, dr. van Arij van der Kooij (XIIa) en Sara van Dorp. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.   Neeltje van der Kooij, geb. te Maasland op 4 jul 1897950, ovl. te Maasland op 28 aug 1940, volgt XIIIg
  4.   Jacobus van der Kooij, geb. te Maasland op 4 feb 1899953, ovl. te Ermelo op 22 jan 1976952, tr. (1) te Rockanje op 20 mrt 1924 met Dina Langendoen, dr. van Jan Langendoen en Pieternella van Rij, geb. te Rockanje op 3 feb 1901, ovl. te Maasland op 25 dec 1954, tr. (2) te Maasland op 8 jan 1959 met Josina Scheele, geb. te Hoek op 9 nov 1903, ovl. te Ermelo op 25 sep 1993. 
  5.   Johannes van der Kooij, geb. te Maasland op 13 jul 1900935, ovl. te Maasland op 21 jul 1990, tr. met zijn achternicht Huibertje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (XIIl) (boer op de "Karperhoeve" aan de Langebrug in de Zuidbuurt van Maasland) en Catharina van Vliet. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  6.  Simon van der Kooij, geb. te Maasland op 5 dec 1903, ovl. te Maasland op 20 jan 1904. 

XIIq.   Simon van der Kooij, zn. van Jacob van der Kooij (XIac) (veehouder) en Petronella van Vliet, geb. te Schipluiden op 29 jan 1890, ovl. te Schipluiden op 22 jul 1983, begr. te Schipluiden, tr. te Maasland op 29 apr 1921954 met zijn achternicht Mensje Doelman, dr. van Jacob Doelman (veehouder) en Margaretha van der Wel, geb. te Maasland op 26 mrt 1898955, ovl. te Delft op 1 okt 1967, begr. te Schipluiden. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1.  Adriana van der Kooij, geb. te Schipluiden op 3 mrt 1928, tr. te Schipluiden op 11 apr 1962 met haar achterneef Pieter van den Berg, zn. van Simon van den Berg en Johanna Lugtigheid, geb. te Schipluiden op 20 jun 1897, ovl. te Schipluiden op 22 aug 1971. 

XIIr.   Meinsje van der Kooij, dr. van Jacob van der Kooij (XIad) (bouwman) en Neeltje van den Berg, geb. te Kethel en Spaland op 6 feb 1855745, ovl. te Delft op 29 feb 1912746, tr. te Kethel en Spaland op 26 mrt 1876957 met Arie Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn (bouwman in de West-Abt-Polder onder Kethel) en Adriana de Jongh, geb. te Kethel en Spaland op 28 nov 1854958, veehouder, later beurtschipper, ovl. te Rotterdam op 28 dec 1930959
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Adriana Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 12 dec 1876960

XIIs.   Mensje van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIae) en Adriaantje van Dorp, geb. te Kethel en Spaland op 13 feb 1858749, ovl. te Alphen a/d Rijn op 26 mrt 1934, tr. te Kethel en Spaland op 19 apr 1878961 met haar achterneef Arend van den Berg, zn. van Simon van den Berg en Jacoba Maan, geb. te Vrijenban op 2 jan 1852, ovl. te Alphen a/d Rijn op 16 feb 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelia van den Berg, geb. te De Lier op 29 apr 1893, tr. te De Lier op 24 mei 1922 met Maarten Mostert, zn. van Eliza Mostert en Maria Keijzer, geb. te Maasland op 1 mrt 1889962, ovl. te Canada. 
  2.   Arend van den Berg, geb. te De Lier op 9 feb 1895, ovl. op 17 jul 1977, begr. te Schipluiden 963, tr. te Maasland op 2 nov 1923965 met Kaatje Dijkshoorn, dr. van Paulus Dijkshoorn (veehouder in de Zuidbuurt te Maasland) en Arendje van Vliet, geb. te Maasland op 23 okt 1897967, ovl. op 23 nov 1962, begr. te Schipluiden 963

XIIt.   Teuntje van der Kooij, dr. van Abraham van der Kooij (XIae) en Adriaantje van Dorp, geb. te Kethel en Spaland op 14 mei 1859750, ovl. te Kethel en Spaland op 6 nov 1939, tr. te Kethel en Spaland op 10 apr 1884968 met Pieter Beekenkamp, zn. van Govert Beekenkamp en Klazina van der Wel, geb. te Maasland op 25 nov 1857969, bouwknecht, ovl. te Kethel en Spaland op 26 mei 1930. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Beekenkamp, geb. te Kethel en Spaland op 19 aug 1904, vrachtrijder en expediteur, ovl. te Schiedam op 26 mei 1962, tr. te Overschie op 11 aug 1937 met Belia Johanna Verkade, geb. te Vrijenban op 23 aug 1910. 

XIIu.   Gerrit van der Kooij, zn. van Abraham van der Kooij (XIae) en Adriaantje van Dorp, geb. te Kethel en Spaland op 31 jan 1865751, ovl. te Schipluiden op 13 jul 1937, tr. te Maasland op 16 nov 1900970 met Jannetje van Dorp, geb. te Maasland op 16 mrt 1876, ovl. te Delft op 11 sep 1949. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Cornelis van der Kooij, geb. te Kethel en Spaland op 14 mrt 1906, ovl. te Delft op 21 dec 1995, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 3 mei 1939971 met Teuntje Jacoba Zonneveld, dr. van Jan Zonneveld (veehouder) en Johanna van den Dool, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 27 sep 1908, ovl. te Delft op 6 mrt 2000. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

XIIv.   Willem van der Kooij, zn. van Gerrit van der Kooij (XIan) (tuinder en koopman) en Magdalena Weerheim, geb. te Delft op 6 mrt 1886, tuinder, ovl. te Pijnacker op 18 nov 1941812, tr. te Vlaardinger-Ambacht op 28 feb 1918972,973 met Antje Poot, dr. van Martinus Poot (veehouder op Meerzicht) en Anna van Vliet, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 26 feb 1889974, ovl. te 's-Gravenzande op 25 apr 1976975
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon van der Kooij, geb. te Pijnacker op 10 feb 1919. 
  2.   Magdalena van der Kooij, geb. te Pijnacker op 29 apr 1920, ovl. te Pijnacker op 3 feb 2007976
  3.   Martinus van der Kooij, geb. te Pijnacker op 28 okt 1921, ovl. te Pijnacker op 30 dec 1973977
  4.  Gerrit van der Kooij, geb. te Pijnacker op 22 okt 1923, tr. te Wieringermeer op 17 dec 1959 met Hermina Lambertina Bosker, geb. te Loppersum op 23 jan 1923. 
  5.  Willem van der Kooij, geb. te Pijnacker op 3 feb 1926, ovl. te Pijnacker op 24 mrt 2008, tr. te Pijnacker op 4 dec 1952 met Johanna Teuntje van Atten, geb. op 27 mei 1928. 

XIIw.   Maria van der Kooij, dr. van Gerrit van der Kooij (XIan) (tuinder en koopman) en Magdalena Weerheim, geb. te Pijnacker op 16 feb 1890, ovl. te Pijnacker op 9 nov 1970813, tr. te Pijnacker op 23 nov 1921 met Jacob Poot, zn. van Johannes Jacobus Poot en Arendje Maria van Berkel, geb. te Pijnacker op 10 jan 1891, ovl. te Pijnacker op 26 feb 1961. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arendje Maria Poot, geb. te Pijnacker op 24 jan 1923, ovl. te Pijnacker op 27 jul 2014978
  2.  Doodgeb. kind Poot, geb. te Pijnacker op 23 dec 1924. 
  3.   Magdalena (Lenie) Poot, geb. te Pijnacker op 30 mei 1932, ovl. te Nootdorp op 19 aug 2015979, tr. te Pijnacker op 19 mrt 1959 met Willem (Wim) Augustinus

Generatie XIII

XIIIa.  Cornelis van der Kooij, zn. van Arij van der Kooij (XIIa) en Sara van Dorp, geb. te Maasland op 15 mei 1893, ovl. te Vlaardingen op 11 jul 1990, tr. te Rijnsburg op 21 mrt 1918 met Anna van Delft, geb. te Oegstgeest op 13 feb 1895, ovl. te Vlaardingen op 9 okt 1975. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna (Annie) van der Kooij, geb. te Vlaardingen op 30 dec 1922, ovl. te Warmond op 4 mrt 2011, tr. te Noordwijk op 1 feb 1989 met Johannes (Jan) Hofland, zn. van Everardus Hofland (koopman en kruidenier) en Adriana Cornelia de Smit, geb. te Naaldwijk op 3 dec 1920, kruidenier te Honselersdijk en Noordwijk, ovl. te Warmond op 10 feb 2010. 

XIIIb.   Neeltje van der Kooij, dr. van Jakob van der Kooij (XIIc) en Neeltje van der Lelij, geb. te Maasland op 17 feb 1902886, ovl. te Maasland op 9 jan 1997886,885, begr. te Maasland, tr. te Maasland op 24 aug 1927980 met Arij Dijkshoorn886, zn. van Leendert Dijkshoorn en Mensje van der Wel, geb. te Maasland op 21 dec 1899886,981, ovl. te Maasland op 4 mei 1996886,982, begr. te Maasland. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  M Dijkshoorn, tr. met H Schutte
  2.  N Dijkshoorn, tr. met C J van der Wel, zn. van Jacob van der Wel en Antje van den Bergh
  3.  L Dijkshoorn, tr. met H C Koning

XIIIc.   Jacomina Francina van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij (XIIe) en Dirkje van der Stelt, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 30 apr 1900887, ovl. te Rotterdam op 24 nov 2000, tr. te Schiebroek op 3 apr 1930 met Willem Albertus Dijkshoorn, zn. van Jan Dijkshoorn en Marrigje Berkel, geb. te Schiebroek op 3 jul 1904, ovl. te Rotterdam op 6 jul 1996. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Pieter Dijkshoorn, geb. circa 1932, ovl. te Tappen [Canada] op 5 nov 1983983

XIIId.   Petronella van der Kooij, dr. van Jacob van der Kooij (XIIh) (veehouder / handelaar in melk en zuivelprodukten) en Trijntje Hoogerbrugge, geb. te Overschie op 18 nov 1923, ovl. te Rotterdam op 7 apr 1980, tr. (1) te Overschie op 5 jun 1947 met Jacobus Poot, zn. van Jacobus Poot (veehouder) en Catharina Bijl, geb. te Kethel en Spaland op 3 mrt 1917, veehouder, ovl. te Schiedam op 28 okt 1961984
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Poot985, geb. te Schiedam op 16 jun 1955, ovl. te Rotterdam op 12 sep 2012. 
  Petronella van der Kooij, tr. (2) te Schiedam op 26 apr 1967, (gesch. te Harkstede in 1969) met Johannes Emans, geb. te 's-Gravenhage op 18 jun 1911, predikant. 

XIIIe.  Anna van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (XIIl) (boer op de "Karperhoeve" aan de Langebrug in de Zuidbuurt van Maasland) en Catharina van Vliet, geb. te Maasland op 11 feb 1908, ovl. te De Lier op 2 aug 1996, tr. te Maasland op 23 apr 1931 met Jan Keijzer, zn. van Dirk Keijzer en Maria Noordam, geb. te Maasland op 5 mrt 1908, veehouder a/d Noordlierweg, De Lier, ovl. te Delft op 25 aug 1964. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Dirk Keijzer, geb. te De Lier op 17 feb 1931, farmer Nieuw Zeeland, ovl. te Hamilton [New Zealand] op 22 nov 2002986, tr. te Schipluiden op 13 okt 1955 met zijn achternicht Anna Geertruida Poot, dr. van Huijbrecht Poot (veehouder) en Maria Dijkshoorn, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 9 feb 1931. 
  2.  Jacob Keijzer, geb. te De Lier circa 1935, ovl. te De Lier op 18 mrt 1939. 

XIIIf.  Anna van der Kooij, dr. van Arend van der Kooij (XIIo) en Aaltje Voorwinden, geb. te Overschie op 4 feb 1893, ovl. te Rotterdam op 18 sep 1980, tr. met Marinus van der Kooij (zie XIIf). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Arend van der Kooij, geb. te Vrijenban op 11 apr 1917, ovl. te Schipluiden op 17 sep 1974, tr. te Pijnacker op 26 mrt 1952 met Janna Dijkshoorn, dr. van Nicolaas Dijkshoorn en Janna Fonkert, geb. te Pijnacker op 19 feb 1924, ovl. te Den Hoorn op 12 mrt 2000988

XIIIg.   Neeltje van der Kooij, dr. van Simon van der Kooij (XIIp) (veehouder op Duivenvlugt aan de Oostgaag) en Maria Maan, geb. te Maasland op 4 jul 1897950, ovl. te Maasland op 28 aug 1940, tr. te Maasland op 27 apr 1923 met Jan Doelman, zn. van Jacob Doelman (veehouder) en Margaretha van der Wel, geb. te Maasland op 14 jan 1894990, veehouder. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Maria (Rie) Doelman, geb. te Alphen a/d Rijn op 31 okt 1927, ovl. te Maassluis op 2 mei 1967991, begr. te Maasland992, tr. te Maasland op 8 nov 1951993 met Jacob (Jaap) Dijkshoorn, zn. van Ewoud Dijkshoorn (veehouder) en Jaapje Keijzer, geb. te Maasland op 25 okt 1923, veehouder, ovl. te Maasland op 20 jun 1994994, begr. te Maasland995