06. Genealogie van Cornelis Cornelisz Versijden. ('t Hart)
06. Genealogie van Cornelis Cornelisz Versijden. ('t Hart)

In de kwartierstaat Poot - Dijkshoorn staat Jacoba 't Hart 1822 - 1903. Terugzoekend stuitte ik in het verleden al op enkele documenten die terugliepen tot de namen 't Hart - Versijden en uiteidelijk alleen Versijden. De naam dook steeds weer op en recent heb ik ze met behulp van de CD-rom "Burgerlijke Stand Westland" aan elkaar geplakt en uitgewerkt tot een genealogie die loopt tot ca 1820.

Generatie I

I.  Cornelis Cornelisz Versijden, zn. van Cornelis Versijden, geb. te Berkel circa 1506, schout van Berkel, ovl. (minstens 56 jaar oud) te Berkel na 1562, otr. te Wateringen met NN Pietersdr van Dijck, geb. te Berkel circa 1510. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Cornelisz 't Hart (Versijden), geb. te Berkel circa 1541, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 21 sep 1579, volgt II

Generatie II

II.  Jacob Cornelisz 't Hart (Versijden), zn. van Cornelis Cornelisz Versijden (I) en NN Pietersdr van Dijck, geb. te Berkel circa 1541, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 21 sep 1579, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 30 jaar oud) te Berkel circa 1560 met Trijntje Leenderts Frankendr Leenderts, geb. te Maasland circa 1530. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Jacobsz 't Hart (Versijde), geb. te De Lier circa 1560, begr. te De Lier op 22 jul 1635, volgt III
  2.  Magdalena Jacobsdr 't Hart, geb. circa 1564, relatie met Jan Gerritsz van den IJssel

Generatie III

III.  Pieter Jacobsz 't Hart (Versijde), zn. van Jacob Cornelisz 't Hart (Versijden) (II) en Trijntje Leenderts Frankendr Leenderts, geb. te De Lier circa 1560, zetter, schepen enz, begr. te De Lier op 22 jul 1635, tr. (ongeveer 30 jaar oud) circa 1590 met Roockje Pieters , begr. te De Lier op 31 jan 1633. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob 't Hart, geb. te De Lier circa 1592. 
  2.  Pieter Pietersz 't Hart, geb. te De Lier circa 1598, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Naaldwijk op 11 okt 1654, volgt IVa
  3.  Leendert Pietersz 't Hart, geb. te De Lier circa 1598, begr. te De Lier op 18 dec 1642, volgt IVb
  4.  Trijntgen Pietersdr 't Hart, geb. te De Lier circa 1605. 

Generatie IV

IVa.  Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Jacobsz 't Hart (Versijde) (III) en Roockje Pieters , geb. te De Lier circa 1598, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Naaldwijk op 11 okt 1654, tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1623 met Maertgen Jansdr Vos de Hoogwerf, begr. te Naaldwijk op 19 mrt 1640. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Simon 't Hart, ged. te Naaldwijk op 11 aug 1624. 
  2.  Jan 't Hart, ged. te Naaldwijk op 5 okt 1625. 
  3.  Jan 't Hart, ged. te Naaldwijk op 13 mei 1629. 
  4.  Trijntgen 't Hart, ged. te Naaldwijk op 4 mei 1631. 
  5.  Roockye 't Hart, ged. te Naaldwijk op 25 sep 1633. 
  6.  Marya 't Hart, ged. te Naaldwijk op 19 nov 1634. 
  Pieter Pietersz 't Hart, tr. (hoogstens 48 jaar oud) (2) voor mei 1646 met Trijntje Cdr Molenwerf

IVb.  Leendert Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Jacobsz 't Hart (Versijde) (III) en Roockje Pieters , geb. te De Lier circa 1598, landbouwer, begr. te De Lier op 18 dec 1642, otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) te De Lier in jan 1629 met Neeltje van der Meer, dr. van Symon van der Meer en Dieuwertje Cornelisdr , ged. te Naaldwijk op 18 jul 1604, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 16 okt 1677, begr. te Delft op 19 okt 1677. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Diewertje 't Hart, ged. te De Lier op 28 jan 1629, tr. met Jacob Jansz van der Wilt, zn. van Jan Dircxn van der Wilt en Geertje Pouwelsdr Verspeck
  2.  Simon Leendertsz 't Hart, ged. te De Lier op 6 feb 1633, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te De Lier op 5 aug 1635. 
  3.  Simon Leendertsz 't Hart, ged. te De Lier op 23 mrt 1636, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te De Lier in 1682, volgt Va
  4.  Pieter Leendertsz 't Hart, geb. op 1 mei 1639, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) circa 1718, volgt Vb
  5.  Rooghje Leendertsdr 't Hart, ged. te De Lier op 13 apr 1642, ovl. (minstens 40 jaar oud) tussen 26 jul 1682 en 30 okt 1698 , tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 35 jaar oud) te 's-Gravenzande op 27 jan 1675 met Joris Jorisz Biesland, zn. van Joris Dz Biesland en Maartje Clasen , geb. te Delfgauw circa 1640, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) te Maasdijk voor 1714. 

Generatie V

Va.  Simon Leendertsz 't Hart, zn. van Leendert Pietersz 't Hart (IVb) en Neeltje van der Meer, ged. te De Lier op 23 mrt 1636, schipper, schepen en diaken, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te De Lier in 1682, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) te De Lier op 7 okt 1663 met Neeltje Ariensdr de Bruijn, dr. van Arie Gillisz de Bruin en Trijntje Gielen , ged. te Maasland op 15 mrt 1643, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te De Lier circa 1684. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje Simonsdr 't Hart, geb. circa 1664, begr. te Naaldwijk op 10 dec 1732, volgt VIa
  2.  Leendert Simons 't Hart, geb. circa 1666, volgt VIb
  3.  Jacob Simonsz 't Hart, ged. te De Lier op 9 mrt 1668, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te 's-Gravenzande in 1727, volgt VIc
  4.  Neeltje 't Hart, ged. te De Lier in nov 1669, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Naaldwijk op 24 mei 1732, tr. (resp. ongeveer 24 en 28 jaar oud) te De Lier op 8 nov 1693 met Jan Gerritsz Lugtigheyt, zn. van Gerrit Ariensz Lugtigheit en Maritgen IJsbrandtsdr van der Meer, geb. te De Lier op 9 nov 1664, begr. te De Lier op 7 mrt 1731. 
  5.  Maartje 't Hart, ged. te De Lier op 17 apr 1672. 
  6.  Marietje 't Hart, ged. te De Lier op 21 mei 1673, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te De Lier op 2 mei 1694 met Jan IJsbrandtsz de Bruijn, zn. van IJsbrandt Corneliszn de Bruijn en Geertje Jacobs , geb. te De Lier, ovl. circa 1707. 
  7.  Arie Simonsz 't Hart, ged. te De Lier op 26 dec 1675, begr. te De Lier op 14 mrt 1721, volgt VId
  8.  Geertje 't Hart, ged. te De Lier op 12 mei 1680, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) circa 1683. 

Vb.  Pieter Leendertsz 't Hart, zn. van Leendert Pietersz 't Hart (IVb) en Neeltje van der Meer, geb. op 1 mei 1639, ged. te De Lier op 8 mei 1639, bouwman, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) circa 1718, begr. te Oranjepolder op 19 aug 1718, otr. te De Lier op 16 nov 1664, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) te De Lier op 16 nov 1664 met Maartje Abramse van der Hoof, dr. van Abraham Vranken van der Houve en Marijtje Cdr , ged. te 's-Gravenzande op 18 nov 1635, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 3 jan 1689. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietertje Pietersdr 't Hart, geb. en ovl. te De Lier in 1665. 
  2.  Jannetje 't Hart, ged. te Naaldwijk op 31 okt 1666, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 32 jaar oud) te 's-Gravenzande op 26 nov 1690 met Jacobus Jeroense van Wijck, ged. te 's-Gravenzande op 6 jan 1658. 
  3.  Pieter Pietersz 't Hart, ged. te De Lier op 2 dec 1668, begr. te Oranjepolder op 19 aug 1718, volgt VIe

Generatie VI

VIa.  Trijntje Simonsdr 't Hart, dr. van Simon Leendertsz 't Hart (Va) en Neeltje Ariensdr de Bruijn, geb. circa 1664, begr. te Naaldwijk op 10 dec 1732, tr. (resp. ongeveer 21 en 22 jaar oud) te De Lier op 18 nov 1685 met Ary IJsbrandsz Rodenburgh, zn. van IJsbrand Philipsz Rodenburgh en Neeltje Teunisdr van Dijck, geb. te De Lier op 8 jul 1663, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te De Lier circa 1710. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje Arendsdr Rodenburgh, ovl. na 16 aug 1771, tr. (Joris ongeveer 32 jaar oud) te De Lier op 8 mei 1707 met Joris Arentsz van der Hoeven, zn. van Ary Pietersz van der Hoeven en Annetgen Arentsdr van Vliet, ged. te Naaldwijk op 14 jun 1674, ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 24 apr 1743. 

VIb.  Leendert Simons 't Hart, zn. van Simon Leendertsz 't Hart (Va) en Neeltje Ariensdr de Bruijn, geb. circa 1666, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te De Lier op 13 okt 1686 met Maartje Maartens Sprockenburg
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannetje 't Hart, ged. te De Lier op 14 sep 1687. 
  2.  Neeltje 't Hart, ged. te De Lier op 5 dec 1688. 
  3.  Neeltje 't Hart, ged. te De Lier op 29 jan 1690, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) te Naaldwijk op 20 mei 1708 met Arent Ariensz van der Houve, zn. van Arij Pietersz van der Houve, ged. te Naaldwijk op 19 mei 1684. 
  4.  Jannetje 't Hart, ged. te De Lier op 13 apr 1692, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Naaldwijk op 13 apr 1721 met Cornelis Aartse Aartbeek, j.m. van Naaldwijk. 
  5.  Simon 't Hart, ged. te Naaldwijk op 4 mrt 1695. 
  6.  Simon 't Hart, ged. te Naaldwijk op 20 dec 1699. 
  7.  Maritje 't Hart, ged. te De Lier op 8 mei 1701, volgt VIIa

VIc.  Jacob Simonsz 't Hart, zn. van Simon Leendertsz 't Hart (Va) en Neeltje Ariensdr de Bruijn, ged. te De Lier op 9 mrt 1668, timmerman en schepen 's Gravenzande, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te 's-Gravenzande in 1727, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) te 's-Gravenzande op 16 aug 1692 met Maria Dirkse de Bije, dr. van Dirk Fransz de Bie en Geertje Cornelisdr van Leeuwen, ged. te 's-Gravenzande op 14 nov 1672, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te 's-Gravenzande op 27 nov 1742. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sijmen 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 10 mei 1693. 
  2.  Geertje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 31 jul 1695, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te 's-Gravenzande op 23 jul 1719 met Dirk van Duijn, j.m. van Honselersdijk. 
  3.  Dirk 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 5 jan 1698, tr. (ongeveer 46 jaar oud) te 's-Gravenzande op 14 jun 1744 met Maria van Leeuwen
  4.  Pieter 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 20 jun 1700. 
  5.  Neeltje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 24 jul 1701, begr. te 's-Gravenzande op 25 apr 1772, volgt VIIb
  6.  Mensje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 20 apr 1704, tr. (ongeveer 40 jaar oud) te 's-Gravenzande op 3 mei 1744 met Laurens van der Gaag, weduwnaar van Neeltje Jongeneel. 
  7.  Leendert Jacobsz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 9 mrt 1710, volgt VIIcVId.  Arie Simonsz 't Hart, zn. van Simon Leendertsz 't Hart (Va) en Neeltje Ariensdr de Bruijn, ged. te De Lier op 26 dec 1675, begr. te De Lier op 14 mrt 1721, otr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 20 jaar oud) te Schipluiden in apr 1709 met Immetje Philipse Biemont, dr. van Philips Cornelisz Biemont en Neeltje Willems Smidt, ged. te De Lier op 8 aug 1688. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Simon 't Hart, ged. te De Lier op 12 apr 1710. 
  2.  Philips Ariens 't Hart, ged. te De Lier op 24 dec 1713, begr. te Delft op 23 mei 1783, volgt VIId
  3.  Neeltje 't Hart, ged. te De Lier op 8 aug 1717, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Naaldwijk op 24 apr 1740 met Dirk Pieters Broekhoven, weduwnaar van Cornelia van Cralingen. 
  4.  Willem 't Hart, ged. te De Lier op 28 jul 1720. 

VIe.  Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Leendertsz 't Hart (Vb) en Maartje Abramse van der Hoof, ged. te De Lier op 2 dec 1668, bouwman, begr. te Oranjepolder op 19 aug 1718, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 19 jaar oud) te 's-Gravenzande op 28 apr 1697 met Bregtje Hendrikse de Jong, dr. van Hendrik de Jongh en Maritgen Valk, ged. te 's-Gravenzande op 1 nov 1677, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 20 apr 1710. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Pietersz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 2 feb 1698, begr. te 's-Gravenzande op 7 sep 1778, volgt VIIe
  2.  Maartje Pietersdr 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 4 okt 1699, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Naaldwijk op 26 nov 1751, volgt VIIf
  3.  Hendrik Pietersz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 19 feb 1702, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1749, volgt VIIg
  4.  Abraham Pietersz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 24 jul 1704, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Oranjepolder op 21 apr 1762. 
  5.  Johannes Pietersz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 9 jun 1706, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1710. 
  6.  Maritje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 27 nov 1707, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Naaldwijk op 11 sep 1747, volgt VIIh
  7.  Johannes Pietersz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 20 apr 1710, volgt VIIi

Generatie VII

VIIa.  Maritje 't Hart, dr. van Leendert Simons 't Hart (VIb) en Maartje Maartens Sprockenburg, ged. te De Lier op 8 mei 1701, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Naaldwijk op 24 dec 1724 met Cornelis van Vliet, ged. te Naaldwijk op 1 mrt 1699. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert van Vliet, ged. te Naaldwijk op 7 okt 1731, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Naaldwijk op 10 jun 1815, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Naaldwijk op 5 mei 1755 met Magteld de Vooijs, begr. te Naaldwijk op 27 sep 1802. 
  2.  Johannes (Jan) Cornelis van Vliet, ged. te Naaldwijk op 22 mrt 1733, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) te Maasland op 23 apr 1756 met Sijmetje Maartensdr van Zanten, ged. te Schipluiden in jan 1728. 

VIIb.  Neeltje 't Hart, dr. van Jacob Simonsz 't Hart (VIc) en Maria Dirkse de Bije, ged. te 's-Gravenzande op 24 jul 1701, begr. te 's-Gravenzande op 25 apr 1772, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 43 jaar oud) (1) te 's-Gravenzande op 11 mei 1732 met Huibrecht Kornelisz Poot, zn. van Kornelis Huibrechtszn Poot en Trijntje Walingsdr Groenheijde, ged. te Schipluiden op 23 jan 1689, bouwman, dichter, tabakshandel, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Delft op 31 dec 1733. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba Poot, ged. te Delft op 30 jul 1733, begr. te Delft op 6 aug 1733. 


  Neeltje 't Hart, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te 's-Gravenzande op 19 jul 1739 met Jan Lucasse van Hees, zn. van Lucas Willemse van Hees en Marijtje Pieters van Boudestein, ged. te 's-Gravenzande op 5 dec 1703, diaken, ouderling, Heilig Geestmeester en schepen te 's Gravenzande, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te 's-Gravenzande op 30 sep 1782. 
  Jan Lucasse van Hees, zn. van Lucas Willemse van Hees en Marijtje Pieters van Boudestein, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te 's-Gravenzande op 30 apr 1730 met Jannetje Ariens Kleijweg, dr. van Arij Thomasz Kleijweg en Lijsbeth Maartense Noordervliet, ged. te 's-Gravenzande op 6 okt 1706, ovl. (hoogstens 32 jaar oud) voor 1739. 

VIIc.  Leendert Jacobsz 't Hart, zn. van Jacob Simonsz 't Hart (VIc) en Maria Dirkse de Bije, ged. te 's-Gravenzande op 9 mrt 1710, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenzande op 30 sep 1736 met Dina Hodenpijl (Ottenpijl)
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lena 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 10 mrt 1737, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te 's-Gravenzande op 28 feb 1766 met David Burgersdijk, begr. te 's-Gravenzande op 8 apr 1796. 
  2.  Jacob 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 6 jul 1738. 
  3.  Cornelis Leenderts 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 29 nov 1739, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Gravenzande op 22 mei 1816, volgt VIIIa
  4.  Maria 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 16 apr 1741. 
  5.  Maria 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 6 mei 1742, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 14 jaar oud) te 's-Gravenzande op 10 jul 1778 met Huibert Burgersdijk, zn. van Cornelis Burgersdijk en Mensje Philipsdr van den Bergh, ged. te 's-Gravenzande op 28 sep 1763. 
  6.  Dirk 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 8 sep 1743. 
  7.  Dirk 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 18 jul 1745. 

VIId.  Philips Ariens 't Hart, zn. van Arie Simonsz 't Hart (VId) en Immetje Philipse Biemont, ged. te De Lier op 24 dec 1713, begr. te Delft op 23 mei 1783, tr. (ongeveer 19 jaar oud) (1) te De Lier op 17 mei 1733 met Jannetje Cornelis van der Boom, geb. te Maassluis. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij 't Hart, ged. te De Lier op 4 apr 1734, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Delft op 11 dec 1816, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 19 jaar oud) te Delft op 11 mei 1765 met Elisabeth van Markwijk, dr. van Hendrik van Markwijk en Pleuntje van Duijvesteijn, ged. te Delft op 3 okt 1745, begr. te Delft op 22 okt 1790. 
  2.  Grietje 't Hart, ged. te De Lier op 11 mrt 1736. 
  3.  Jannetje 't Hart, ged. te De Lier op 16 nov 1738. 
  4.  Cornelis 't Hart, ged. te De Lier op 8 mrt 1741. 
  5.  Cornelis 't Hart, ged. te De Lier op 5 mei 1743. 
  Philips Ariens 't Hart, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) te De Lier op 1 sep 1743 met Cornelia Boekesteijn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria 't Hart, ged. te De Lier op 14 jun 1744. 
  2.  Cornelia 't Hart, ged. te De Lier op 23 mei 1745. 
  3.  Klaas 't Hart, ged. te De Lier op 14 aug 1746. 
  4.  Klaas 't Hart, ged. te De Lier op 20 aug 1747. 
  5.  Klaas 't Hart, ged. te De Lier op 25 aug 1748. 
  6.  Klaas Philipsz 't Hart, ged. te De Lier op 30 nov 1749. 
  7.  Immetje 't Hart, geb. circa 1753, begr. te Delft op 1 apr 1786, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Delft op 8 apr 1781 met Hendrik van Markwijk
  8.  Neeltje 't Hart, ged. te Delft op 9 dec 1755. 

VIIe.  Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart (VIe) en Bregtje Hendrikse de Jong, ged. te 's-Gravenzande op 2 feb 1698, begr. te 's-Gravenzande op 7 sep 1778, tr. (resp. ongeveer 23 en 24 jaar oud) te 's-Gravenzande op 9 nov 1721 met Dirkje Noordam, dr. van Cornelis Cornelisz Noordam en Pleuntje van der Spruijt, geb. te De Lier op 8 sep 1697, doopgetuige van haar nicht Aafje 't Hart (zie VIIg) te 's-Gravenzande op 24 mrt 1748. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Pietersz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 27 sep 1722, begr. te Maasland op 31 okt 1787, volgt VIIIb
  2.  Pleuntje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 9 jan 1724. 
  3.  Bregje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 19 jan 1727, begr. te Naaldwijk op 18 apr 1807, volgt VIIIc
  4.  Jannetje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 2 apr 1730. 

VIIf.  Maartje Pietersdr 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart (VIe) en Bregtje Hendrikse de Jong, ged. te 's-Gravenzande op 4 okt 1699, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Naaldwijk op 26 nov 1751, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te 's-Gravenzande op 16 aug 1722 met Pieter Willemsz Valstar, zn. van Willem Pietersz Valstar en Johanna Bom, ged. te Naaldwijk op 3 jul 1695, begr. te Naaldwijk op 28 nov 1778. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ary Valster, ged. te 's-Gravenzande op 18 apr 1728, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Ridderkerk op 8 okt 1815, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Ridderkerk op 4 mrt 1753 met Josijntje Schop, ged. te Ridderkerk op 8 dec 1726, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Ridderkerk op 21 mrt 1807. 

VIIg.  Hendrik Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart (VIe) en Bregtje Hendrikse de Jong, ged. te 's-Gravenzande op 19 feb 1702, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1749, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 17 jaar oud) te De Lier op 24 apr 1729 met Trijntje Ariens van der Oest, dr. van Arij Pietersz van der Oest en Jannetje Arisse van der Hoeven, ged. te Maasland op 21 okt 1711, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Naaldwijk op 25 nov 1789. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 25 jul 1731. 
  2.  Pieter Hendriksz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 25 mei 1732, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Gravenzande op 22 nov 1808, volgt VIIId
  3.  Arij 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 17 jan 1734. 
  4.  Bregje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 29 mei 1735. 
  5.  Bregje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 23 sep 1736, volgt VIIIe
  6.  Jannetje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 29 jun 1738. 
  7.  Arij Hendriks 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 6 sep 1739, volgt VIIIf
  8.  Jannetje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 14 okt 1742, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te 's-Gravenzande op 30 mrt 1770 met Pieter Maartensz Sonneveld, zn. van Maarten Pietersz Sonneveld en Annetje Bruijnen van Dorp, ged. te 's-Gravenzande op 30 jul 1741. 
  9.  Willem Hendriksz 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 5 jan 1744, begr. te Naaldwijk op 4 feb 1780, volgt VIIIg
  10.  Aafje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 9 mei 1745. 
  11.  Jan 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 6 nov 1746. 
  12.  Aafje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 24 mrt 1748 (getuige: haar aangetrouwd tante Dirkje Noordam (zie VIIe)). 
  13.  Jacob 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 24 mrt 1748. 
  Trijntje Ariens van der Oest, dr. van Arij Pietersz van der Oest en Jannetje Arisse van der Hoeven, tr. (ongeveer 37 jaar oud) (2) te 's-Gravenzande op 8 jun 1749 met Cornelis Jansz Pas, begr. te 's-Gravenzande op 9 apr 1773. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Pas, ged. te 's-Gravenzande op 14 feb 1751. 
  2.  Aafje Pas, geb. te Naaldwijk op 2 sep 1752, ged. te 's-Gravenzande op 8 okt 1752, ovl. (77 jaar oud) te Naaldwijk op 16 jul 1830, tr. (resp. 26 en ongeveer 31 jaar oud) te 's-Gravenzande op 6 mei 1779 met Jan Maartensz Zonneveld, zn. van Maarten Pietersz Sonneveld en Annetje Bruijnen van Dorp, ged. te 's-Gravenzande op 7 apr 1748, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te 's-Gravenzande in okt 1807. 
  3.  Neeltje Pas, ged. te 's-Gravenzande op 9 jun 1754. 
  4.  Jannetje Pas, ged. te 's-Gravenzande op 9 nov 1755. 
  5.  Neeltje Pas, ged. te 's-Gravenzande op 9 nov 1755. 
  6.  Jannetje Cornelisdr Pas, ged. te De Lier op 23 dec 1759, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te De Lier op 19 apr 1791, otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) te 's-Gravenzande op 14 apr 1780 met Thomas van den Ende, zn. van Dirk van den Ende en Cornelia Thomasse van Meurs, ged. te 's-Gravenzande op 10 sep 1758, slager, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te 's-Gravenzande op 27 jan 1841. 
  7.  Hendrik Pas, geb. te Naaldwijk op 3 jan 1750, ged. te 's-Gravenzande op 4 jan 1750, ovl. (79 jaar oud) te Naaldwijk op 23 dec 1829, tr. (resp. 31 en ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenzande op 28 apr 1781 met Jannetje van der Meer, dr. van Simon van der Meer en Aaltje Bezemer, ged. te 's-Gravenzande op 12 sep 1756, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Naaldwijk op 30 nov 1829. 

VIIh.  Maritje 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart (VIe) en Bregtje Hendrikse de Jong, ged. te 's-Gravenzande op 27 nov 1707, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Naaldwijk op 11 sep 1747, tr. (1) met Arij van Gent, ovl. voor 1733. 
  Maritje 't Hart, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Naaldwijk op 15 nov 1733 met Klaas (Claes) Willemsz Valstar, zn. van Willem Pietersz Valstar en Johanna Bom, ged. te Naaldwijk op 11 nov 1707, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Naaldwijk op 7 feb 1780. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Klaasz Valstar, ged. te Naaldwijk op 13 nov 1743, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Naaldwijk op 7 mei 1818, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) te Naaldwijk op 14 mei 1769 met Grietje van der Boom, dr. van Gerrit van der Boom en Antje Boekestein, geb. te Naaldwijk op 15 mrt 1745, ged. te Naaldwijk op 24 mrt 1745, ovl. (89 jaar oud) te Naaldwijk op 25 mrt 1834. 

VIIi.  Johannes Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart (VIe) en Bregtje Hendrikse de Jong, ged. te 's-Gravenzande op 20 apr 1710, tr. met Maartje Arentse Groen
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter 't Hart, ged. te Maasland op 19 feb 1741, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te De Lier op 18 mei 1812, volgt VIIIh

Generatie VIII

VIIIa.  Cornelis Leenderts 't Hart, zn. van Leendert Jacobsz 't Hart (VIIc) en Dina Hodenpijl (Ottenpijl), ged. te 's-Gravenzande op 29 nov 1739, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Gravenzande op 22 mei 1816, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 29 jaar oud) te 's-Gravenzande op 17 apr 1778 met Jacomina Schook (Krook), geb. te Deijl (Gelderland) circa 1749, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te 's-Gravenzande op 11 apr 1817. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Helenus 't Hart, geb. te 's-Gravenzande op 3 jan 1780, ovl. (48 jaar oud) te 's-Gravenzande op 14 aug 1828, volgt IXa
  2.  Catrina Wilhelmina 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 2 mei 1784, tr. (ongeveer 17 jaar oud) te 's-Gravenzande op 9 mei 1801 met Gijsbert Cuilenburgh

VIIIb.  Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart (VIIe) en Dirkje Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 27 sep 1722, begr. te Maasland op 31 okt 1787, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 25 jaar oud) te Schipluiden op 5 dec 1756 met Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, dr. van Bartholomeus Pietersz Maarlevelt en Ariaantje van der Bosch, ged. te Schipluiden op 20 mei 1731, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Maasland op 10 nov 1814. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirkje 't Hart, geb. te Rozenburg op 30 sep 1758, ovl. (72 jaar oud) te Sint Maartensregt op 25 apr 1831, volgt IXb
  2.  Ariaantje 't Hart, geb. te Rozenburg op 14 sep 1759, ovl. (72 jaar oud) te Maasland op 22 nov 1831, volgt IXc
  3.  Pieter Pietersz 't Hart, geb. te Rozenburg op 9 sep 1760, ovl. (60 jaar oud) te Maasland op 8 jan 1821, volgt IXd
  4.  Bartholomeus 't Hart, ged. te Rozenburg op 25 okt 1761. 
  5.  Meynsje Pietersdr 't Hart, ged. te Maasland op 21 feb 1765, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Maassluis op 18 sep 1848, volgt IXe
  6.  Bartholomeus 't Hart, ged. te Maasland op 27 mrt 1768. 
  7.  Pleuntje 't Hart, ged. te Maasland op 24 sep 1769. 

VIIIc.  Bregje 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart (VIIe) en Dirkje Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 19 jan 1727, begr. te Naaldwijk op 18 apr 1807, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te 's-Gravenzande op 7 mei 1750 met haar achterneef Gerrit Cz Noordam, zn. van Cornelis Jansz Noordam en Lijsbeth Gerritse van der Vaart, ged. te 's-Gravenzande op 1 sep 1726, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Gravenzande op 20 okt 1802. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijsbeth Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 15 aug 1751. 
  2.  Pieter Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 18 feb 1753. 
  3.  Dirkje Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 7 apr 1754. 
  4.  Dirkje Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 15 jun 1755. 
  5.  Pieter Gerritse Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 10 okt 1756, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Naaldwijk op 14 mrt 1824, otr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Maasland op 18 apr 1783 met Cornelia Pieterse Koole, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Naaldwijk op 3 okt 1802 met Leentje Leendertse de Bruijn, dr. van Leendert Arisz de Bruijn en Baaltje Leenderts Stigter, ged. te Maasland op 3 mei 1778, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Naaldwijk op 18 nov 1835. 
  6.  Cornelis Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 10 jun 1759. 
  7.  Cornelis Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 31 aug 1760. 
  8.  Cornelis Noordam, ged. te Naaldwijk op 8 nov 1761. 
  9.  Pieternelletje Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 15 jan 1764. 
  10.  Cornelis Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 3 mrt 1765, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Naaldwijk op 5 mrt 1824, tr. (resp. ongeveer 30 en 31 jaar oud) te 's-Gravenzande op 16 jan 1796 met Dirkje de Jong, dr. van Jacob de Jong en Arentje Westmase, geb. te Monster op 9 feb 1764, ovl. (57 jaar oud) te Naaldwijk op 16 sep 1821. 
  11.  Dirkje Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 18 jan 1767. 

VIIId.  Pieter Hendriksz 't Hart, zn. van Hendrik Pietersz 't Hart (VIIg) en Trijntje Ariens van der Oest, ged. te 's-Gravenzande op 25 mei 1732, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Gravenzande op 22 nov 1808, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te 's-Gravenzande op 28 apr 1758 met Jannetje Leendertsdr Schilperoord, begr. te 's-Gravenzande op 14 nov 1801. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrick 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 11 mrt 1759. 
  2.  Maria 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 16 nov 1760, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Naaldwijk op 17 mrt 1825, volgt IXf
  3.  Trijntje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 20 jun 1763. 
  4.  Hendrik 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 13 jul 1766, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te 's-Gravenzande op 25 dec 1851, volgt IXg
  5.  Leendert 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 16 aug 1767, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Maasland op 26 mrt 1839, volgt IXh
  6.  Trijntje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 28 mei 1769, volgt IXi

VIIIe.  Bregje 't Hart, dr. van Hendrik Pietersz 't Hart (VIIg) en Trijntje Ariens van der Oest, ged. te 's-Gravenzande op 23 sep 1736, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 37 jaar oud) (1) te 's-Gravenzande op 18 okt 1754 met Rochus Kuvenhoven, zn. van Huijbregt Kuijvenhoven en Trijntje Schoonbrood, ged. te Monster op 10 okt 1717. 
  Bregje 't Hart, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te 's-Gravenzande op 11 apr 1760 met Pieter Herman van der Burgh, zn. van Hermanus van der Burgh en Neeltje Pieterse Noordervliet, ged. te 's-Gravenzande op 21 feb 1740. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van der Burgh, ged. te 's-Gravenzande op 26 jul 1761. 
  2.  Trijntje van der Burgh, ged. te 's-Gravenzande op 29 mei 1763. 
  3.  Neeltje van der Burgh, ged. te 's-Gravenzande op 14 apr 1765. 
  4.  Hendrina van den Burgh, geb. te 's-Gravenzande op 8 jun 1766, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenzande op 25 mrt 1838, tr. met haar aangetrouwd oom Thomas van den Ende, zn. van Dirk van den Ende en Cornelia Thomasse van Meurs (zie VIIg). 
  5.  Aagje van der Burgh, ged. te 's-Gravenzande op 28 jun 1767. 
  6.  Hermanus van der Burgh, ged. te 's-Gravenzande op 28 aug 1768. 

VIIIf.  Arij Hendriks 't Hart, zn. van Hendrik Pietersz 't Hart (VIIg) en Trijntje Ariens van der Oest, ged. te 's-Gravenzande op 6 sep 1739, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te 's-Gravenzande op 20 jun 1766 met Dirkje Jacobsdr van der Lee, dr. van Jacobus Dirksz van der Lee en Pieternella Cornelisdr van der Marel, ged. te Schipluiden op 2 jun 1743. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje 't Hart, ged. te Monster op 14 sep 1766. 
  2.  Cornelis 't Hart, ged. te Monster op 27 dec 1767, volgt IXj
  3.  Hendrikje 't Hart, ged. te Monster op 25 aug 1771, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) te Naaldwijk op 4 mei 1794 met Jan Corsz van Leeuwen, zn. van Korstiaan Janse van Leeuwen en Marijtje Simons de Bruijn, ged. te Naaldwijk op 20 jun 1762, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te 's-Gravenzande op 9 jan 1826. 

VIIIg.  Willem Hendriksz 't Hart, zn. van Hendrik Pietersz 't Hart (VIIg) en Trijntje Ariens van der Oest, ged. te 's-Gravenzande op 5 jan 1744, begr. te Naaldwijk op 4 feb 1780, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te 's-Gravenzande op 17 apr 1768 met Jannetje Maartensdr Sonneveld, dr. van Maarten Pietersz Sonneveld en Annetje Bruijnen van Dorp, ged. te 's-Gravenzande op 26 apr 1739, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Naaldwijk op 22 aug 1789. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Willemsz 't Hart, ged. te Naaldwijk op 20 okt 1769, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Naaldwijk op 23 okt 1826, volgt IXk
  2.  Maarten 't Hart, ged. te Naaldwijk op 9 feb 1772. 
  3.  Antje 't Hart, ged. te Naaldwijk op 4 sep 1774, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Maasland op 12 apr 1823, volgt IXl
  4.  Arij 't Hart, ged. te Naaldwijk op 11 feb 1776. 
  5.  Trijntje 't Hart, ged. te Naaldwijk op 3 mei 1778. 

VIIIh.  Pieter 't Hart, zn. van Johannes Pietersz 't Hart (VIIi) en Maartje Arentse Groen, ged. te Maasland op 19 feb 1741, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te De Lier op 18 mei 1812, tr. (resp. ongeveer 34 en 31 jaar oud) te De Lier op 14 mei 1775 met Maartje van der Vaart, geb. te Maasland op 17 aug 1743, ovl. (67 jaar oud) te De Lier op 23 feb 1811. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob 't Hart, geb. te De Lier op 6 jun 1784, ovl. (52 jaar oud) te Naaldwijk op 23 okt 1836, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Naaldwijk op 16 mei 1813 met Elizabeth van den Ende, dr. van Arij van den Ende en Maartje Jans IJzerman, geb. te Maasland op 21 mrt 1788, ged. te Maasland op 23 mrt 1788, ovl. (35 jaar oud) te Naaldwijk op 7 jan 1824. 

Generatie IX

IXa.  Cornelis Helenus 't Hart, zn. van Cornelis Leenderts 't Hart (VIIIa) en Jacomina Schook (Krook), geb. te 's-Gravenzande op 3 jan 1780, ovl. (48 jaar oud) te 's-Gravenzande op 14 aug 1828, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te 's-Gravenzande op 29 sep 1802 met Maria Ruimschoot, dr. van Hendrik Ruijmschoot en Cornelia van Leeuwen, geb. te Nederhemert op 22 okt 1774, ovl. (63 jaar oud) te 's-Gravenzande op 10 apr 1838. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert (dood) 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 20 mei 1804. 
  2.  Cornelia Dina 't Hart, geb. te 's-Gravenzande op 3 mei 1807. 

IXb.  Dirkje 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart (VIIIb) en Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, geb. te Rozenburg op 30 sep 1758, doopgetuige van haar neef Arij 't Hart (zie IXd) te Maasland op 31 okt 1790 huisvrouw van Arij v. Rhijn, ovl. (72 jaar oud) te Sint Maartensregt op 25 apr 1831, tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Maasland op 7 mrt 1779 met Arij van Rhijn, zn. van Arij van Rhijn en Anna van der Kleij, ged. te Maassluis op 15 dec 1751, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Sint Maartensregt op 15 nov 1832. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ariaantje van Rijn, ged. te 's-Gravenzande op 23 jan 1780. 
  2.  Pieter Ariens van Rijn, ged. te 's-Gravenzande op 6 jan 1782, bouwman te Berkel, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs op 14 mrt 1852, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs op 23 apr 1815 met zijn achternicht Pleuntje Poot, dr. van Pleun Jacobsz Poot en Maria Maartensdr van der Kleij, ged. te Schipluiden op 30 apr 1786, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs op 7 nov 1855. 
  3.  Klasijna van Rijn, ged. te De Lier op 16 okt 1785. 
  4.  Arij (Arie) van Rijn, geb. te De Lier op 25 jun 1787, ged. te De Lier op 1 jul 1787, ovl. (83 jaar oud) te De Lier op 8 mei 1871, tr. (resp. 51 en 24 jaar oud) te Sint Maartensregt op 28 jun 1838 met Antonia (Teuntje) van Zanten, dr. van Cornelis van Zanten en Ariaantje Mostert, geb. te Maassluis op 18 feb 1814, ovl. (67 jaar oud) te De Lier op 1 jun 1881. 
  5.  Joost van Rijn, ged. te De Lier op 8 mrt 1789. 
  6.  Pleuntje van Rijn, ged. te De Lier op 27 nov 1791. 
  7.  Elisabeth (Lijsbeth) van Rijn, geb. te De Lier op 31 jan 1794, ged. te De Lier op 2 feb 1794, ovl. (92 jaar oud) te Maasland op 7 feb 1886, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Maasland op 31 mei 1817 met Cornelis Jacobsz Keijzer, zn. van Jacob Keijzer en Catharina van der Marel, geb. te Maasland op 4 jul 1794, ged. te Maasland op 6 jul 1794, ovl. (74 jaar oud) te Maasland op 14 mrt 1869. 
  8.  Leendert van Rijn, geb. te De Lier op 16 jun 1795, ged. te De Lier op 20 jun 1795. 
  9.  Jannetje van Rijn, geb. te Sint Maartensregt op 1 dec 1796, ged. te De Lier op 4 dec 1796, ovl. (77 jaar oud) te De Lier op 11 nov 1874, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te De Lier op 14 jan 1825 met Arij Stoorvogel, zn. van Teunis Stoorvogel en Neeltje Vlaardingerbroek, geb. te De Lier op 8 dec 1801, ged. te De Lier op 13 dec 1801, ovl. (65 jaar oud) te Delft op 22 dec 1866. 
  10.  Dirkje van Rijn, geb. te De Lier op 29 jun 1798, ged. te De Lier op 1 jul 1798, ovl. (79 jaar oud) te Delft op 16 jul 1877, tr. (resp. 43 en 27 jaar oud) te Sint Maartensregt op 11 mrt 1842 met Teunis van Duijn, zn. van Cornelis van Duijn en Gerritje Verhoog, geb. te De Lier op 4 mrt 1815, ovl. (42 jaar oud) te Schipluiden op 13 sep 1857. 

IXc.  Ariaantje 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart (VIIIb) en Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, geb. te Rozenburg op 14 sep 1759, ovl. (72 jaar oud) te Maasland op 22 nov 1831, tr. (resp. 21 en ongeveer 29 jaar oud) te Maasland op 13 apr 1781 met Pieter Jacobse de Jong, zn. van Jacob Pietersz de Jong en Maartje (Ariens) Noordam, ged. te Maasland op 3 okt 1751, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Maasland op 8 feb 1825. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob de Jong, ged. te De Lier op 12 mrt 1786. 
  2.  Pieter de Jong, ged. te De Lier op 16 mrt 1788. 
  3.  Pieter de Jong, geb. te De Lier op 25 mrt 1791, ged. te De Lier op 27 mrt 1791, ovl. (80 jaar oud) te De Lier op 8 apr 1871, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) te De Lier op 18 nov 1812 met Jaapje Koole, dr. van Cornelis Koole en Willemijntje van der Ende, geb. te De Lier op 13 mrt 1790, ged. te De Lier op 14 mrt 1790, ovl. (72 jaar oud) te De Lier op 12 nov 1862, tr. (resp. 72 en 67 jaar oud) (2) te De Lier op 31 jul 1863 met Eva van der Kaaij, dr. van Cornelis van der Kaaij en Neeltje van Veelen, geb. te 's-Gravenzande op 22 mei 1796, ged. te 's-Gravenzande op 29 mei 1796, ovl. (95 jaar oud) te De Lier op 8 jan 1892. 
  4.  Maartje de Jong, geb. te De Lier op 3 nov 1796, ged. te De Lier op 6 nov 1796, ovl. (38 jaar oud) te Maasland op 26 nov 1834, tr. (resp. 31 en ongeveer 37 jaar oud) te Maasland op 17 mei 1828 met Adrianus van Trigt, zn. van Willem van Trigt en Quirina Jacoba de Wilde, ged. te 's-Gravenzande op 23 jan 1791, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Maasland op 2 jul 1832. 

IXd.  Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart (VIIIb) en Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, geb. te Rozenburg op 9 sep 1760, bouwman, ovl. (60 jaar oud) te Maasland op 8 jan 1821, otr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Maasland op 18 apr 1783 met Koba (Jacoba) Lugtigheid, dr. van Pieter Abrahams Lugtigheid en Neeltje Walinge van der Kooij, ged. te Naaldwijk op 5 jun 1757, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Maasland op 5 apr 1838. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter 't Hart, geb. te Maasland op 9 feb 1784, ovl. (63 jaar oud) te Sint Maartensregt op 29 jan 1848, volgt Xa
  2.  Pieter 't Hart, geb. te Maasland op 26 feb 1785, ged. te Maasland op 27 feb 1785, begr. te Maasland op 7 mrt 1785. 
  3.  Pieter 't Hart, geb. te Maasland op 4 mrt 1786, ged. te Maasland op 5 mrt 1786, begr. te Maasland op 11 apr 1786. 
  4.  Neeltje Pietersdr 't Hart, geb. te Maasland op 16 jun 1788, ovl. (78 jaar oud) te Naaldwijk op 23 nov 1866, volgt Xb
  5.  Pieter Pietersz 't Hart, geb. te Maasland op 22 nov 1789, ovl. (94 jaar oud) te Maasland op 19 dec 1883, volgt Xc
  6.  Arij 't Hart, geb. te Maasland op 30 okt 1790, ged. te Maasland op 31 okt 1790 (getuige: zijn tante Dirkje 't Hart (IXb)). 
  7.  Clasina 't Hart, geb. te Maasland op 28 mrt 1792, ged. te Maasland op 1 apr 1792. 
  8.  Clasina (Clazijntje) 't Hart, geb. te Maasland op 23 jul 1795, ged. te Maasland op 26 jul 1795, ovl. (25 jaar oud) te Maasland op 7 jul 1821. 
  9.  Marijtje 't Hart, geb. te Maasland op 16 jun 1801, ged. te Maasland op 21 jun 1801. 

IXe.  Meynsje Pietersdr 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart (VIIIb) en Clazijntje Bartholomeusdr Mareleveld, ged. te Maasland op 21 feb 1765, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Maassluis op 18 sep 1848, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 28 jaar oud) te Maasland op 18 apr 1784 met Sijmon (Simon) Philipsz Qualm, zn. van Philips Ariënsz Qualm en Anna Sijmonsdr van der Kooij, ged. te Maasland op 11 jan 1756, bouwman te Kethel en Rozenburg, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Maassluis op 16 jun 1836. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Qualm, geb. te Kethel circa 1785, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Nieuw-Helvoet op 11 mrt 1830, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) te Rozenburg op 9 apr 1814 met Jacobus van der Vaart, zn. van Johannes van der Vaart en Trijntje Quakkestijn, ged. te Wateringen op 17 jul 1785, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Nieuw-Helvoet op 11 apr 1831. 
  2.  Philippus Qualm, geb. te Kethel circa 1788, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Nieuwenhoorn op 23 jan 1863, tr. met Aartje van der Linden, dr. van Jacob van der Linden en Elizabeth Kluijfhoofd, geb. te Heenvliet circa 1792, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Nieuwenhoorn op 5 jul 1858. 
  3.  Clazina Qualm, ged. te Kethel op 29 jan 1791, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Hof van Delft op 30 apr 1877, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Rozenburg op 19 apr 1817 met haar neef Arij (Arie) van der Kooij, zn. van Jacob Gabriëlsz van der Kooij en Neeltje Philipsdr Qualm, ged. te 't Woud op 28 jul 1790, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hof van Delft op 18 sep 1869. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. 
  4.  Neeltje Kwalm, geb. te Rozenburg op 12 mei 1793, ovl. (28 jaar oud) te Rozenburg op 3 dec 1821, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Rozenburg op 10 dec 1814 met Klaas Barendregt, zn. van Kors Barendregt en Maria Adams van Beukel, geb. te Rozenburg op 9 okt 1791, ovl. (72 jaar oud) te Rozenburg op 5 dec 1863. 
  5.  Arijaantje (Adriana, Adriaantje) Simonsdr Qualm, ged. te Rozenburg op 26 nov 1797, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Delft op 7 nov 1852, tr. (resp. ongeveer 25 en 23 jaar oud) te Rozenburg op 19 apr 1823 met Arend Jansz van den Berg, zn. van Jan Arendse van den Bergh en Neeltje Cornelisdr de Hoog, geb. te Hof van Delft op 31 okt 1799, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 8 jun 1870. 

IXf.  Maria 't Hart, dr. van Pieter Hendriksz 't Hart (VIIId) en Jannetje Leendertsdr Schilperoord, ged. te 's-Gravenzande op 16 nov 1760, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Naaldwijk op 17 mrt 1825, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te 's-Gravenzande op 22 apr 1791 met Jacob Pietersz Bregman
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Bregman, geb. te Zandambacht op 14 mei 1794, ged. te 's-Gravenzande op 18 mei 1794. 
  2.  Ariaantje Bregman, ged. te 's-Gravenzande op 22 nov 1795. 
  3.  Trijntje Bregman, ged. te 's-Gravenzande op 28 mei 1797, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Naaldwijk op 9 dec 1849, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Naaldwijk op 22 nov 1822 met Cornelis van den Beukel, zn. van Arie van den Beukel en Maartje van der Vaart, ged. te Naaldwijk op 4 mei 1800, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Naaldwijk op 22 mei 1873. 
  4.  Pieter Bregman, ged. te 's-Gravenzande op 2 feb 1800. 
  5.  Simon Bregman, ged. te 's-Gravenzande op 9 okt 1803. 

IXg.  Hendrik 't Hart, zn. van Pieter Hendriksz 't Hart (VIIId) en Jannetje Leendertsdr Schilperoord, ged. te 's-Gravenzande op 13 jul 1766, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te 's-Gravenzande op 25 dec 1851, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Naaldwijk op 18 mrt 1798 met Neeltje Jansse Vermeer, dr. van Jan Teunisz Vermeer en Teuntje Teunisdr van Dijck, ged. te De Lier op 13 feb 1773, begr. te 's-Gravenzande op 25 jul 1799. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter 't Hart, geb. te De Lier op 7 jun 1798, ged. te De Lier op 10 jun 1798, ovl. (30 jaar oud) te 's-Gravenzande op 4 nov 1828. 
  2.  Neeltje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 21 jun 1799. 
  Hendrik 't Hart, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te 's-Gravenzande op 24 okt 1802 met Maartje Pietersdr Storm, dr. van Pieter Jillisz Storm en Martijntje Pietersdr Hoogenraad, geb. te Ter Heijde, ged. te Monster op 23 aug 1778, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te 's-Gravenzande op 20 aug 1867. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 30 okt 1803, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te 's-Gravenzande op 17 dec 1875, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te 's-Gravenzande op 30 apr 1825 met Lidewij van der Hout, dr. van Jan van der Hout en Maria Noordam, ged. te 's-Gravenzande op 9 dec 1804, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te 's-Gravenzande op 1 nov 1863. 
  2.  Martijntje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 2 mrt 1806, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te 's-Gravenzande op 13 jun 1867, volgt Xd
  3.  Jannetje 't Hart, ged. te 's-Gravenzande op 28 okt 1810, ovl. (ongeveer 10 jaar oud) te 's-Gravenzande op 15 okt 1821. 
  4.  Adrianus 't Hart, geb. te 's-Gravenzande op 19 jan 1816, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenzande op 24 apr 1891, volgt Xe

IXh.  Leendert 't Hart, zn. van Pieter Hendriksz 't Hart (VIIId) en Jannetje Leendertsdr Schilperoord, ged. te 's-Gravenzande op 16 aug 1767, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Maasland op 26 mrt 1839, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 23 jaar oud) te Naaldwijk op 22 apr 1804 met Lena van Jaarsveld, dr. van Jochem Jaarsveld en Willempje van der Hout, ged. te Naaldwijk op 10 sep 1780, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Naaldwijk op 27 aug 1864. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannetje 't Hart, geb. te Maasland op 16 jan 1806, ovl. (71 jaar oud) te Naaldwijk op 24 mrt 1877, volgt Xf
  2.  Jochem 't Hart, geb. te Maasland op 17 jan 1807, ged. te Maasland op 25 jan 1807, ovl. (21 jaar oud) te Maasland op 4 dec 1828. 
  3.  Pieter 't Hart, geb. te Maasland op 12 dec 1807, ged. te Maasland op 20 dec 1807. 
  4.  Pieter 't Hart, geb. te Maasland op 10 jan 1809, ged. te Maasland op 15 jan 1809. 
  5.  Willemijntje 't Hart, geb. te Maasland op 13 jan 1810, ged. te Maasland op 21 jan 1810, ovl. (23 jaar oud) te Maassluis op 24 jul 1833, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Maasland op 8 okt 1831 met Cornelis van Loenen, zn. van Arend van Loenen en Jannetje van Vliet, geb. te De Lier op 8 apr 1807, ged. te De Lier op 12 apr 1807, ovl. (92 jaar oud) te Zegwaart op 5 jul 1899. 
  6.  Pieter 't Hart, geb. te Maasland op 17 aug 1811, ged. te Maasland op 25 aug 1811, ovl. (3 maanden oud) te Maasland op 27 nov 1811. 
  7.  Maartje 't Hart, geb. te Maasland op 5 apr 1813, ovl. (52 jaar oud) te Maasland op 27 nov 1865, volgt Xg
  8.  Pieter 't Hart, geb. te Maasland op 28 feb 1815, ovl. (67 jaar oud) te Maassluis op 15 dec 1882, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) te Maasland op 9 dec 1843 met Willemijntje Stigter, dr. van Leendert Stigter en Gerritje Jansdr van Zanten, geb. te Maasland op 22 aug 1812, ovl. (63 jaar oud) te Maassluis op 29 okt 1875. 
  9.  Hendrik 't Hart, geb. te Maasland op 19 mei 1817, ovl. (44 jaar oud) te Maasland op 25 mrt 1862, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Kethel en Spaland op 21 mei 1843 met Catharina van Schie, dr. van Jacob van Schie en Geertje Klapwijk, geb. te Kethel en Spaland op 20 okt 1818, ovl. (67 jaar oud) te Rozenburg op 30 okt 1885. 
  10.  Trijntje 't Hart, geb. te Maasland op 7 jul 1821, ovl. (13 dagen oud) te Maasland op 20 jul 1821. 

IXi.  Trijntje 't Hart, dr. van Pieter Hendriksz 't Hart (VIIId) en Jannetje Leendertsdr Schilperoord, ged. te 's-Gravenzande op 28 mei 1769, otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Maasland op 30 sep 1791 met Arij Karelse Gille, zn. van Carel Gille en Geertje Valkenis, ged. te Maasland op 15 aug 1762. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Carel Gille, geb. te Maasland op 22 sep 1792, ged. te Maasland op 30 sep 1792. 
  2.  Pieter Gille, geb. te Maasland op 5 okt 1793, ged. te Maasland op 13 okt 1793. 
  3.  Jannetje Gille, geb. te Maasland op 18 dec 1794, ged. te Maasland op 21 dec 1794. 
  4.  Maria Gille, geb. te Maasland op 20 jul 1796, ged. te Maasland op 24 jul 1796, ovl. (52 jaar oud) te Stompwijk op 17 jan 1849, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Bleiswijk op 9 mei 1821 met Willem van den Heuvel, zn. van Johannes Hendrikus van den Heuvel en Willemina de Knegt, geb. te Zegwaart op 17 dec 1797. 

IXj.  Cornelis 't Hart, zn. van Arij Hendriks 't Hart (VIIIf) en Dirkje Jacobsdr van der Lee, ged. te Monster op 27 dec 1767, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Zoetermeer op 5 apr 1790 met Anna Kout, dr. van Willem Kout en Dirkje van Scheijt, ovl. te Zoetermeer op 25 apr 1834. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie 't Hart, geb. te Zoetermeer op 25 mei 1792. 
  2.  Arie 't Hart, geb. te Zegwaart op 1 dec 1793, ovl. (76 jaar oud) te Moerkapelle op 18 feb 1870, volgt Xh
  3.  Willem 't Hart, geb. te Zoetermeer op 26 nov 1794. 
  4.  Dirkje 't Hart, geb. te Zegwaart op 18 jun 1798, ovl. (35 jaar oud) te Zegwaart op 10 aug 1833, tr. (resp. 23 en 44 jaar oud) te Zegwaart op 28 okt 1821 met Joannes van der Boon, zn. van Jan van der Boon en Anna van de Genugten, geb. te Zoetermeer op 16 feb 1777, ovl. (72 jaar oud) te Zegwaart op 1 mrt 1849. 
  5.  Anna 't Hart, geb. te Zegwaart op 23 jun 1801, ovl. (78 jaar oud) te Zoetermeer op 1 jul 1879, tr. (resp. 25 en ongeveer 36 jaar oud) te Zoetermeer op 30 jul 1826 met Kwirijn (Quirinus) Huijser, zn. van Kornelius Huijser en Grietje van der Helm, ged. te Zoetermeer op 28 feb 1790. 
  6.  Trijntje 't Hart, geb. te Zoetermeer circa 1802, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Zoetermeer op 20 okt 1857, tr. (resp. ongeveer 33 en 61 jaar oud) te Woubrugge op 4 feb 1835 met Jacob Visser, zn. van Gerrit Visser en Johanna van de Genugten, geb. te Zoetermeer op 18 apr 1773, ovl. (76 jaar oud) te Woubrugge op 30 nov 1849. 
  7.  Maria 't Hart, geb. te Zegwaart op 14 aug 1803, ovl. (54 jaar oud) te Wassenaar op 3 okt 1857, tr. (resp. 22 en 33 jaar oud) te Moerkapelle op 11 sep 1825 met Corstiaan Bos, zn. van Aart Cornelisz Bos en Helena Pieterse Visser, geb. te Moerkapelle op 21 aug 1792, bouwman, ovl. (89 jaar oud) te Wassenaar op 3 jun 1882. 
  8.  Willempje 't Hart, geb. te Zegwaart op 25 mrt 1805, ovl. (23 jaar oud) te Zoetermeer op 3 feb 1829, tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) te Zoetermeer op 5 jan 1826 met Gerrit Hoppers, zn. van Arie Hoppers en Maria van der Meyden, geb. te Pijnacker op 30 mei 1794, ged. te Pijnacker op 1 jun 1794. 
  9.  Dirk 't Hart, geb. te 's-Gravenzande op 17 okt 1806, ovl. (21 jaar oud) te Zoetermeer op 26 feb 1828. 
  10.  Petronella 't Hart, geb. te 's-Gravenzande op 22 jul 1808. 
  11.  Jacob 't Hart, geb. te Zoetermeer op 23 sep 1809, ovl. (80 jaar oud) te Wassenaar op 10 mrt 1890, volgt Xi
  12.  Hendrikje 't Hart, geb. op 25 aug 1811. 
  13.  Hendrica 't Hart, geb. te Zoetermeer op 25 jan 1815, tr. (resp. 20 en 33 jaar oud) te Zoetermeer op 25 mrt 1835 met Klaas Spek, zn. van Dirk Spek en Aaltje van Noord, geb. te Kalslagen op 25 jul 1801. 

IXk.  Hendrik Willemsz 't Hart, zn. van Willem Hendriksz 't Hart (VIIIg) en Jannetje Maartensdr Sonneveld, ged. te Naaldwijk op 20 okt 1769, tuinder, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Naaldwijk op 23 okt 1826, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Naaldwijk op 6 sep 1795 met Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, dr. van Pieter Hansz Kuijvenhoven en Aagje van der Hout, ged. te Naaldwijk op 22 dec 1771, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Naaldwijk op 1 jul 1813. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannetje 't Hart, ged. te Naaldwijk op 22 nov 1795. 
  2.  Pieter 't Hart, ged. te Naaldwijk op 29 okt 1797, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Delft op 29 mei 1842, volgt Xj
  3.  Jannetje 't Hart, geb. te Naaldwijk op 29 jul 1799, ovl. (86 jaar oud) te Maasland op 25 jun 1886, volgt Xk
  4.  Aagje 't Hart, geb. te Naaldwijk op 30 apr 1801, ovl. (32 jaar oud) te Naaldwijk op 22 apr 1834, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Naaldwijk op 24 mei 1823 met Noldus Hofland, zn. van Gozewinus Hofland en Adriana Rijmerink, geb. te Naaldwijk op 4 sep 1797, tuinder te Naaldwijk, huwelijksgetuige van zijn broer Jan Hofland en Jannetje Klapwijk te Naaldwijk op 8 okt 1831, huwelijksgetuige van zijn neef Jan Hofland en Catharina Stokdijk te Naaldwijk op 5 mei 1855, ovl. (70 jaar oud) te Naaldwijk op 10 mei 1868. 
  5.  Willemijntje 't Hart, geb. te Naaldwijk op 23 jan 1803, ged. te Naaldwijk op 30 jan 1803, ovl. (68 jaar oud) te Zegwaart op 13 mrt 1871, tr. (resp. 27 en ongeveer 54 jaar oud) te Maasland op 29 mei 1830 met Jan Rodenburg, zn. van Ary Rodenburg en Jannetje Stolk, geb. te Overschie circa 1776, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hillegersberg op 2 sep 1852. 
  6.  Willem 't Hart, geb. te Naaldwijk op 7 jun 1805, volgt Xl
  7.  Johannes 't Hart, ged. te Naaldwijk op 7 aug 1808. 
  8.  Maarten 't Hart, ged. te Naaldwijk op 30 dec 1810, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Maasland op 19 dec 1868, volgt Xm


  Hendrik Willemsz 't Hart, tr. (resp. ongeveer 45 en 32 jaar oud) (2) te Naaldwijk op 22 jan 1815 met zijn achternicht Trijntje Hauwert, dr. van Joris Dirk Houwert en Cornelia Jans Zonneveld, geb. te 's-Gravenzande op 20 aug 1782, ovl. (42 jaar oud) te Naaldwijk op 12 aug 1825. 
  Trijntje Hauwert, dr. van Joris Dirk Houwert en Cornelia Jans Zonneveld, relatie (1) met Jan van der Spijk, ovl. voor 1815. 

IXl.  Antje 't Hart, dr. van Willem Hendriksz 't Hart (VIIIg) en Jannetje Maartensdr Sonneveld, ged. te Naaldwijk op 4 sep 1774, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Maasland op 12 apr 1823, tr. (resp. ongeveer 23 en 25 jaar oud) te Maasland op 6 mei 1798 met Gerrit Abrahamsz Bregman, zn. van Abraham Jacobsz Bregman en Annetje van den Dool, geb. te De Lier op 13 dec 1772, ovl. (77 jaar oud) te De Lier op 21 jan 1850. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Bregman, geb. te Voorburg op 11 feb 1800, ovl. (66 jaar oud) te Maasland op 30 jun 1866, tr. (resp. 23 en ongeveer 32 jaar oud) te De Lier op 9 mei 1823 met haar achterneef Leendert van Duijn, zn. van Teunis Arijsz van Duijn en Grietje Jans van Dop, ged. te De Lier op 27 jun 1790, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Maasland op 25 jan 1842. 
  2.  Johannes Bregman, geb. te Voorburg op 13 okt 1806, ovl. (75 jaar oud) te Delft op 8 mrt 1882, tr. (resp. 37 en 16 jaar oud) te Vrijenban op 13 mrt 1844 met Adriana Sonneveld, dr. van Pieter Jansz Sonneveld en Aaltje Kagenaar, geb. te Hof van Delft op 11 apr 1827, ovl. (72 jaar oud) te Pijnacker op 8 okt 1899. 
  3.  Abraham Bregman, geb. te Ter Aar op 10 nov 1813, ovl. (52 jaar oud) te Schipluiden op 6 jul 1866, tr. (resp. 29 en ongeveer 53 jaar oud) te Schipluiden op 17 mrt 1843 met Gerritje de Bruijn, dr. van Gerrit de Bruijn en Dirkje van der Beukel, ged. te Schipluiden op 2 aug 1789, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Schipluiden op 8 jul 1862. 
  4.  Willem Bregman, geb. te Ter Aar op 31 mei 1815, ovl. (42 jaar oud) te Maasland op 9 dec 1857, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Maasland op 13 mei 1843 met zijn achternicht Maria van der Ende, dr. van Maarten van der Ende en Maria de Graaff, geb. te Maasland op 1 jul 1819, ovl. (83 jaar oud) te De Lier op 27 apr 1903. 
  5.  Jacob Bregman, geb. te De Lier op 4 feb 1819, ovl. (81 jaar oud) te De Lier op 10 feb 1900, tr. (resp. 51 en 43 jaar oud) te De Lier op 27 okt 1870 met Adriaantje van Duijn, dr. van Cornelis van Duijn en Gerritje Verhoog, geb. te De Lier op 17 mei 1827, ovl. (56 jaar oud) te Maasland op 22 sep 1883. 

Generatie X

Xa.  Pieter 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart (IXd) en Koba Lugtigheid, geb. te Maasland op 9 feb 1784, ged. te Maasland op 15 feb 1784, ovl. (63 jaar oud) te Sint Maartensregt op 29 jan 1848, tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Maasland op 12 apr 1812 met Maartje van der Lelij, dr. van Jacob van der Lelij en Neeltje Dirkse van den Broek, ged. te Maasland op 16 sep 1781, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Maassluis op 9 mrt 1862. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba 't Hart, geb. te De Lier op 18 dec 1812, ovl. (3 dagen oud) te De Lier op 21 dec 1812. 
  2.  Jacoba 't Hart, geb. te De Lier op 17 aug 1814, ovl. (11 jaar oud) te Sint Maartensregt op 27 mei 1826. 
  3.  Neeltje 't Hart, geb. te De Lier op 15 apr 1816, ovl. (1 jaar oud) te De Lier op 26 mei 1817. 
  4.  Neeltje 't Hart, geb. te Sint Maartensregt op 2 sep 1818, ovl. (5 maanden oud) te Sint Maartensregt op 12 feb 1819. 
  5.  Neeltje 't Hart, geb. te Sint Maartensregt op 24 okt 1822, ovl. (11 dagen oud) te Sint Maartensregt op 4 nov 1822. 

Xb.  Neeltje Pietersdr 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart (IXd) en Koba Lugtigheid, geb. te Maasland op 16 jun 1788, ged. te Maasland op 22 jun 1788, ovl. (78 jaar oud) te Naaldwijk op 23 nov 1866, tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Maasland op 30 apr 1809 met Jacob Cornelisz van der Eijk, zn. van Cornelis Jacobsz van der Eijk en Grietje Pleune Noordam, ged. te Naaldwijk op 24 jun 1781, bouwman, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Naaldwijk op 11 jul 1830. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje van der Eijk, geb. te De Lier op 28 apr 1814, ovl. (63 jaar oud) te Schipluiden op 10 jan 1878, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Naaldwijk op 24 jan 1835 met haar achterneef Cornelis van der Wel, zn. van Willem Willemsz van der Wel en Antje Cornelisdr van Geest, geb. te 's-Gravenzande op 29 mrt 1813, ovl. (92 jaar oud) te Schipluiden op 28 jun 1905. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder. 
  2.  Klazina van der Eijk, geb. te Naaldwijk op 10 jan 1824, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenzande op 17 jan 1906, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Naaldwijk op 15 mei 1847 met haar achterneef Johannes van der Wel, zn. van Jacob van der Wel en Meinsje van Hees, geb. te 's-Gravenzande op 10 jan 1822, tuinier, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenzande op 25 apr 1906. 
  3.  Pieternella van der Eijk, geb. te Naaldwijk op 24 apr 1827, ovl. (76 jaar oud) te Naaldwijk op 31 mrt 1904, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) te Naaldwijk op 24 feb 1849 met Jacob Keijzer, zn. van Pleun Jacobsz Keijzer en Leena Pietersdr Zonneveld, geb. te Naaldwijk op 5 sep 1826, ovl. (22 jaar oud) te Naaldwijk op 11 jun 1849, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (2) te Naaldwijk op 15 nov 1851 met Cornelis van der Eijk, zn. van Cornelis van der Eijk en Neeltje van Staalduinen, geb. te Naaldwijk op 18 mei 1826. 
  Neeltje Pietersdr 't Hart, tr. (resp. 49 en 58 jaar oud) (2) te Naaldwijk op 8 jul 1837 met haar neef Gerrit Beekenkamp, zn. van Johannes (Jan) Beekenkamp en Pieternelletje Lugtigheid, geb. te 's-Gravenzande op 9 mrt 1779, ovl. (90 jaar oud) te Naaldwijk op 25 okt 1869. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xc.  Pieter Pietersz 't Hart, zn. van Pieter Pietersz 't Hart (IXd) en Koba Lugtigheid, geb. te Maasland op 22 nov 1789, ged. te Maasland op 22 nov 1789, ovl. (94 jaar oud) te Maasland op 19 dec 1883, tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) te Maasland op 4 mei 1822 met Marijtje van Baalen, dr. van Klaas van Baalen en Ariaantje van der Valk, geb. te Maasland op 24 apr 1789, ged. te Maasland op 26 apr 1789, ovl. (68 jaar oud) te Maasland op 7 dec 1857. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba 't Hart, geb. te Maasland op 22 sep 1822, ovl. (80 jaar oud) te Maasland op 22 mrt 1903, volgt XIa
  2.  Nicolaas 't Hart, geb. te Maasland op 5 mrt 1824, ovl. (7 weken oud) te Maasland op 28 apr 1824. 
  3.  Klaas 't Hart, geb. te Maasland op 12 sep 1825, ovl. (22 jaar oud) te Maasland op 27 dec 1847. Xd.  Martijntje 't Hart, dr. van Hendrik 't Hart (IXg) en Maartje Pietersdr Storm, ged. te 's-Gravenzande op 2 mrt 1806, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te 's-Gravenzande op 13 jun 1867, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te 's-Gravenzande op 22 jan 1831 met Johannes Drankier, zn. van Johannes Drankier en Pieternelletje Griffijn, ged. te 's-Gravenzande op 27 mrt 1808, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te 's-Gravenzande op 5 okt 1857. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Dankier, geb. te Naaldwijk op 12 jun 1832, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenzande op 7 feb 1915, tr. (resp. 39 en 26 jaar oud) te 's-Gravenzande op 19 mei 1872 met zijn achternicht Grietje Immerzeel, dr. van Leendert Immerzeel en Maria van den Berg, geb. te Monster op 16 dec 1845, ovl. (89 jaar oud) te Naaldwijk op 23 aug 1935. 

Xe.  Adrianus 't Hart, zn. van Hendrik 't Hart (IXg) en Maartje Pietersdr Storm, geb. te 's-Gravenzande op 19 jan 1816, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenzande op 24 apr 1891, tr. (resp. 25 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te 's-Gravenzande op 28 mei 1841 met zijn nicht Martijntje Immerzeel, dr. van Gerrit Immerzeel en Stijntje Pietersdr Storm, ged. te Monster op 15 apr 1810, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te 's-Gravenzande op 4 apr 1880. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maartje 't Hart, geb. te 's-Gravenzande op 14 apr 1843, ovl. (41 jaar oud) te 's-Gravenzande op 13 mei 1884, volgt XIb
  Adrianus 't Hart, tr. (resp. 64 en 62 jaar oud) (2) te Maasland op 15 okt 1880 met Niesje Zwaanswijk, dr. van Pieter Zwaanswijk en Antje Verweij, geb. te De Lier op 20 mrt 1818, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenzande op 28 mrt 1891. 

Xf.  Jannetje 't Hart, dr. van Leendert 't Hart (IXh) en Lena van Jaarsveld, geb. te Maasland op 16 jan 1806, ged. te Maasland op 19 jan 1806, ovl. (71 jaar oud) te Naaldwijk op 24 mrt 1877, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Maasland op 19 mrt 1834 met Johan Cord Dröge, zn. van Johan Heinrich Dröge en Catharina Margaretha Junker oder Meijer, geb. te Lavelsloh [Duitsland] op 1 feb 1805, bouwman, ovl. (84 jaar oud) te Naaldwijk op 4 jun 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje Dröge, geb. te Maasland op 13 jul 1835 (getuigen: Arij Stelman en Arij Wilschut), ovl. (83 jaar oud) te Naaldwijk op 27 mrt 1919, tr. (resp. 18 en 29 jaar oud) (1) te Naaldwijk op 1 okt 1853 (getuigen: Aldert Bergwerff, Pieter van Staalduinen, Adrianus Vreugdenhil en Nicolaas Cornelisz de Groot) met Evert van Lenteren, zn. van Hendrik van Lenteren en Lijsbeth Slierendrecht, geb. te Naaldwijk op 3 mei 1824, tuinder, ovl. (43 jaar oud) te Naaldwijk op 16 apr 1868, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) (2) te Naaldwijk op 6 mrt 1869 (getuigen: zijn moeders andere man Kornelis van der Wel, zijn broer Jan van Leerdam, zijn neef Willem Doorduijn en Martinus de Zeeuw) met Pieter van Leerdam, zn. van Pieter van Leerdam en Elisabeth Doorduijn, geb. te Naaldwijk op 26 mrt 1844, ovl. (73 jaar oud) te Delft op 24 mei 1917. 

Xg.  Maartje 't Hart, dr. van Leendert 't Hart (IXh) en Lena van Jaarsveld, geb. te Maasland op 5 apr 1813, ovl. (52 jaar oud) te Maasland op 27 nov 1865, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Maasland op 2 nov 1832 met Gerrit van Zanten, zn. van Klaas van Zanten en Pieternelletje van Geest, geb. te Maasland op 4 apr 1807, ged. te Maasland op 12 apr 1807, ovl. (81 jaar oud) te Maasland op 10 jan 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Paulus van Santen, geb. te Maassluis op 11 nov 1839, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Maasland op 12 nov 1870 met Aaltje Verkade, dr. van Jacobus Verkade en Jacoba Dijkshoorn, geb. te Maasland op 23 okt 1844. 
  2.  Petronella van Santen, geb. te Maassluis op 9 dec 1843, ovl. (59 jaar oud) te Maasland op 19 mei 1903, tr. (resp. 28 en 48 jaar oud) te Maasland op 23 dec 1871 met Hendrik de Bruin, zn. van Arie de Bruijn en Betje Hoogendam, geb. te Maasland op 10 feb 1823, ovl. (73 jaar oud) te Maasland op 9 sep 1896. 

Xh.  Arie 't Hart, zn. van Cornelis 't Hart (IXj) en Anna Kout, geb. te Zegwaart op 1 dec 1793, ovl. (76 jaar oud) te Moerkapelle op 18 feb 1870, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Zegwaart op 14 mei 1823 met Anna Visser, dr. van Jacob Visser en Engeltje van der Kleij, geb. te Zevenhuizen op 7 nov 1795, ovl. (73 jaar oud) te Moerkapelle op 27 dec 1868. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna 't Hart, geb. te Delft op 10 sep 1823, ovl. (7 weken oud) te Delft op 3 nov 1823. 
  2.  Anna 't Hart, geb. te Delft op 11 sep 1824, ovl. (44 jaar oud) te Moerkapelle op 27 dec 1868, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Moerkapelle op 27 apr 1851 met Cornelis Cammeraat, zn. van Pieter Cammeraat en Adriana van der Drift, geb. te Benthuizen op 30 dec 1825, ovl. (48 jaar oud) te Moerkapelle op 3 mrt 1874. 
  3.  Engeltje 't Hart, geb. te Delft op 31 okt 1825, ovl. (2 jaar oud) te Delft op 26 mei 1828. 
  4.  Cornelia Jacoba 't Hart, geb. te Delft op 8 apr 1827, ovl. (67 jaar oud) te 's-Gravenhage op 5 sep 1894, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Moerkapelle op 7 okt 1852 met Willem Kant, zn. van Zweer Kant en Willempje Dekker, geb. te Moerkapelle circa 1829, bouwknecht, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te 's-Gravenhage op 7 jun 1892. 
  5.  Catharina 't Hart, geb. te Delft op 18 mei 1828, ovl. (1 jaar oud) te Delft op 5 jul 1829. 
  6.  Cornelis 't Hart, geb. te Delft op 3 jul 1829, ovl. (80 jaar oud) te Vrijenban op 2 aug 1909, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) (1) te Wassenaar op 29 jul 1860 met Klasina Christina Dobbe, dr. van Jacob Dobbe en Alida van der Post, geb. te Wassenaar op 9 jul 1833, tr. (resp. 50 en 40 jaar oud) (2) te 's-Gravenzande op 5 dec 1879 met Adriana van Rijn, dr. van Jacobus van Rijn en Geertruij Kronenberg, geb. te 's-Gravenzande op 28 jan 1839, ovl. (88 jaar oud) te 's-Gravenzande op 7 apr 1927. 
  7.  Catharina 't Hart, geb. te Delft op 10 nov 1830, ovl. (6 jaar oud) te Moerkapelle op 22 dec 1836. 
  8.  Jacob 't Hart, geb. te Delft op 6 sep 1832, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage op 3 jul 1897, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Moerkapelle op 17 nov 1861 met Wilhelmina Dobbe, dr. van Dirk Dobbe en Alida Catharina de Hees, geb. te Wassenaar op 14 nov 1839, ovl. (42 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13 jun 1882. 
  9.  Dirk 't Hart, geb. te Delft op 12 feb 1834, ovl. (9 jaar oud) te Moerkapelle op 27 feb 1843. 
  10.  Maarten 't Hart, geb. te Moerkapelle op 26 mei 1835, ovl. (één dag oud) te Moerkapelle op 27 mei 1835. 
  11.  Arie 't Hart, geb. te Moerkapelle op 3 dec 1837, ovl. (1 jaar oud) te Moerkapelle op 30 dec 1838. 

Xi.  Jacob 't Hart, zn. van Cornelis 't Hart (IXj) en Anna Kout, geb. te Zoetermeer op 23 sep 1809, ovl. (80 jaar oud) te Wassenaar op 10 mrt 1890, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) (1) te Bleiswijk op 15 apr 1840 met Petronella Berkel, dr. van Johannes Berkel en Hendrina van der Meer, geb. te Pijnacker op 4 sep 1814, ovl. (50 jaar oud) te Wassenaar op 27 mrt 1865. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Johannes 't Hart, geb. te Bleiswijk op 23 mei 1840, ovl. (20 jaar oud) te Wassenaar op 5 apr 1861. 
  2.  Hendrina 't Hart, geb. te Bleiswijk op 29 jan 1842, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Wassenaar op 23 mei 1869 met David Nicolaas Lelijveld, zn. van Pieter Lelijveld en Lena van Doornik, geb. te Wassenaar op 23 jun 1839. 
  3.  Anna 't Hart, geb. te Wassenaar op 4 mrt 1844. 
  4.  Wilhelmina 't Hart, geb. te Wassenaar op 27 feb 1846, ovl. (7 maanden oud) te Wassenaar op 27 sep 1846. 
  5.  Johanna Wilhelmina 't Hart, geb. te Wassenaar op 24 jun 1847. 
  6.  Johannes 't Hart, geb. te Wassenaar op 31 okt 1848, ovl. (9 maanden oud) te Wassenaar op 26 aug 1849. 
  7.  Maria 't Hart, geb. te Wassenaar op 23 jan 1850, ovl. (68 jaar oud) te 's-Gravenhage op 3 feb 1918, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Wassenaar op 3 mei 1882 met Albertus Hendricus Pak, zn. van Quirinus Pak en Gerrigje de Vree, geb. te 's-Gravenhage op 31 mrt 1855, koetsier, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18 feb 1907. 
  8.  Johannes 't Hart, geb. te Wassenaar op 9 jun 1851. 
  9.  Doodgeb. dochter 't Hart, geb. te Wassenaar op 9 jun 1851. 
  10.  Jacob 't Hart, geb. te Wassenaar op 22 jan 1853, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Wassenaar op 28 sep 1879 met Maria Catharina Batenburg, dr. van Johannes Batenburg en Anna Catharina Vrije, geb. te Wassenaar op 22 apr 1856. 
  11.  Bertha 't Hart, geb. te Wassenaar op 30 apr 1858. 
  Jacob 't Hart, tr. (resp. 58 en 44 jaar oud) (2) te Wassenaar op 2 aug 1868 met Aaltje van der Hoogt, dr. van Willem van der Hoogt en Trijntje de Jong, geb. te Leiderdorp op 7 jun 1824. 

Xj.  Pieter 't Hart, zn. van Hendrik Willemsz 't Hart (IXk) en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, ged. te Naaldwijk op 29 okt 1797, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Delft op 29 mei 1842, tr. (resp. ongeveer 22 en 20 jaar oud) te Naaldwijk op 22 sep 1820 met Johanna Flik, dr. van Johannes Flik en Neeltje van der Graaf, geb. te Haarlem op 7 apr 1800, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam op 17 jun 1886. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik 't Hart, geb. te Naaldwijk op 17 mrt 1821, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam op 15 apr 1893, tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) te Delft op 1 mrt 1854 met Petronella van Renssen, dr. van Andries van Renssen en Wilhelmina Mulder, geb. te Delft op 9 mrt 1832. 
  2.  Neeltje 't Hart, geb. te Naaldwijk op 2 mei 1822, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam op 13 jul 1869, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (1) te Rotterdam op 27 nov 1844 met Hendrik de Lang, zn. van Johannes de Lang en Dirkje van der Weijden, geb. te Gorinchem op 16 jul 1816, ovl. (47 jaar oud) te Rotterdam op 1 apr 1864, tr. (resp. 43 en 29 jaar oud) (2) te Rotterdam op 18 okt 1865 met Jakob Voerman, zn. van Hendrik Hendriks Voerman en Annegien Jakobs Bonninga, geb. te Wehe op 1 mei 1836, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam op 15 okt 1880. 
  3.  Johanna 't Hart, geb. te Naaldwijk op 3 aug 1823, ovl. (2 maanden oud) te Naaldwijk op 12 okt 1823. 
  4.  Johanna 't Hart, geb. te Naaldwijk op 8 sep 1824, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam op 12 nov 1880, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) (1) te Delft op 4 dec 1844 met Franciscus Antonie van den Hoogen, zn. van Hermanus van den Hoogen en Margrieta van der Wiel, geb. te Delft op 19 aug 1817, ovl. (37 jaar oud) te Delft op 19 mei 1855, tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) (2) te Delft op 27 dec 1860 met Gerrit Boet, zn. van Willemina Boet, geb. te Delft op 19 jan 1829, ovl. (39 jaar oud) te Soerabaja [Nederlands Indië] op 16 mei 1868, tr. (resp. 46 en 34 jaar oud) (3) te Rotterdam op 30 nov 1870 met Jakob Voerman, zn. van Hendrik Hendriks Voerman en Annegien Jakobs Bonninga
  5.  Johannes 't Hart, geb. te Naaldwijk op 27 apr 1827, ovl. (81 jaar oud) te 's-Gravenhage op 15 dec 1908, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Delft op 12 mei 1852 met Jannetje Bunt, dr. van Jan Bunt en Hendrina Josina van den Bosch, geb. te Rotterdam op 13 dec 1824, ovl. (59 jaar oud) te Delft op 2 feb 1884. 
  6.  Willem 't Hart, geb. te Naaldwijk op 18 sep 1829, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam op 31 dec 1909, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 4 okt 1854 met Hendrika van der Pluijm, dr. van Johannes Cornelis van der Pluijm en Anna Vis, geb. te Rotterdam circa 1828, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Rotterdam op 25 apr 1906. 
  7.  Francina 't Hart, geb. te Naaldwijk op 10 mrt 1832, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam op 5 nov 1894, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 24 mei 1854 met Ids Visser, zn. van Dirk Idses Visser en Berbertje Willems Hoogeboom, geb. te Medemblik op 17 feb 1830, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam op 19 apr 1866, tr. (resp. 37 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Rotterdam op 17 mrt 1869 met Albertus Cornelis van Rijssel, zn. van Johannes Willem Dreves van Rijssel en Maria Voerman, geb. te Rotterdam circa 1828, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rotterdam op 7 jan 1903. 
  8.  Pieter 't Hart, geb. te Delft op 7 nov 1834, ovl. (18 jaar oud) te Delft op 24 okt 1853. 
  9.  Doodgeb. dochter 't Hart, geb. te Delft op 30 mei 1838. 
  10.  Maarten 't Hart, geb. te Delft op 6 mei 1839, ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam op 24 nov 1874, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Leiderdorp op 14 sep 1865 met Heiltje Maagdelieijn, dr. van Dirk Maagdelijn en Aaltje Schenkeveld, geb. te Leiderdorp op 16 mei 1841, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam op 17 okt 1907. 

Xk.  Jannetje 't Hart, dr. van Hendrik Willemsz 't Hart (IXk) en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 29 jul 1799, ovl. (86 jaar oud) te Maasland op 25 jun 1886, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Maasland op 6 jun 1823 met Jacob Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gabriëlsz van der Kooij en Neeltje Philipsdr Qualm, geb. te 't Woud op 29 sep 1791, bouwman eerst op 't Woud, later te Maasland op de Leeuwenwoning, ovl. (67 jaar oud) te Maasland op 28 feb 1859. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Jacob van der Kooij, geb. te Maasland op 26 sep 1823, huwelijksgetuige van zijn achterneef Jacob van der Kooij en Petronella van Vliet te Vlaardinger-Ambacht op 27 apr 1883, ovl. (84 jaar oud) te Maasland op 6 jan 1908. 
  2.  Johanna van der Kooij, geb. te Maasland op 15 dec 1824, ovl. (58 jaar oud) te Maasland op 29 okt 1883, tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) te Maasland op 1 mei 1847 met Willem van der Spek, zn. van Jakob Ysaak van der Spek en Jannetje Spruijt, geb. te Maasland op 11 jan 1815, ovl. (66 jaar oud) te Maasland op 30 okt 1881. 
  3.  Gabriël van der Kooij, geb. te Maasland op 17 okt 1829, bouwman, ovl. (77 jaar oud) te Vlaardinger-Ambacht op 7 feb 1907, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Maasland op 13 apr 1855 met Trijntje van der Kooij, dr. van Pieter van der Kooij en Jannetje Poot, geb. te Maasland op 25 feb 1831, ovl. (59 jaar oud) te Vlaardinger-Ambacht op 18 mei 1890. Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder. 


  Jacob Jacobsz van der Kooij, zn. van Jacob Gabriëlsz van der Kooij en Neeltje Philipsdr Qualm, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) te 't Woud op 17 nov 1812 met Cornelia van der Spek, dr. van Jan Jacobse van der Spek en Maria Cornelisdr de Hoog, geb. te Berkel op 10 feb 1789, ovl. (33 jaar oud) te Maasland op 27 aug 1822. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Johannes van der Kooij, geb. te 't Woud op 4 mrt 1813, ovl. (60 jaar oud) te Maasland op 19 okt 1873, tr. (resp. 42 en 24 jaar oud) te Overschie op 4 mei 1855 met Leentje van der Vlugt, dr. van Pleun van der Vlugt en Neeltje Rodenburg, geb. te Overschie op 10 mei 1830, ovl. (57 jaar oud) te Maasland op 5 apr 1888. 
  2.  Neeltje van der Kooij, geb. te 't Woud op 25 okt 1814, ovl. (39 jaar oud) te Overschie op 23 sep 1854, tr. (resp. 38 en 48 jaar oud) te Overschie op 13 nov 1852 met Pleun van der Vlugt, zn. van Arij van der Vlugt en Leentje Dijkshoorn, geb. te Overschie op 2 feb 1804, ovl. (80 jaar oud) te Overschie op 4 feb 1884. 
  3.  Maria van der Kooij, geb. te Maasland op 23 nov 1815, ovl. (64 jaar oud) te De Lier op 2 feb 1880, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Maasland op 23 jun 1838 met Lourens van Geest, zn. van Arij van Geest en Arendje Wouterse van der Sar, geb. te De Lier op 15 dec 1817, ovl. (30 jaar oud) te De Lier op 29 jul 1848. 
  4.  Anna van der Kooij, geb. te Maasland op 16 feb 1817, ovl. (90 jaar oud) te De Lier op 4 aug 1907, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Maasland op 20 mei 1842 met Dirk Dijkxhoorn, zn. van Ridderus Dijkxhoorn en Annetje van der Vlugt, geb. te 't Woud op 20 dec 1817, bouwman te Groeneveld en Maasland, ovl. (71 jaar oud) te Maasland op 19 sep 1889. 
  5.  Cornelia van der Kooij, geb. te Maasland op 28 apr 1818, ovl. (35 jaar oud) te Hillegersberg op 15 feb 1854. 
  6.  Hester van der Kooij, geb. te Maasland op 1 mei 1819, ovl. (40 jaar oud) te Maasland op 8 jul 1859, tr. met Maarten 't Hart, zn. van Hendrik Willemsz 't Hart (IXk) en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven (zie Xm). 
  7.  Johanna van der Kooij, geb. te Maasland op 22 jun 1820, ovl. (57 jaar oud) te Maasland op 26 mrt 1878. 
  8.  Maartje van der Kooij, geb. te Maasland op 9 jul 1821, ovl. (81 jaar oud) te Maasland op 9 mrt 1903, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Maasland op 6 dec 1850 met Philippus Johannes Roels, zn. van Nicolaas Roels en Cornelia Maan, geb. te Maasland op 10 dec 1816, koopman, geboortegetuige van Anna Dijkshoorn op 21 jan 1863, ovl. (67 jaar oud) te Maasland op 12 sep 1884. 
  9.  Doodgeb. dochter van der Kooij, geb. te Maasland op 27 aug 1822. Xl.  Willem 't Hart, zn. van Hendrik Willemsz 't Hart (IXk) en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, geb. te Naaldwijk op 7 jun 1805, ged. te Naaldwijk op 16 jun 1805, tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) te 's-Gravenzande op 5 mei 1838 met Cornelia Overkleeft, dr. van Johannes Overkleeft en Arendje de Bruin, geb. te 's-Gravenzande op 15 aug 1802. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna 't Hart, geb. te Naaldwijk op 6 aug 1838. 

Xm.  Maarten 't Hart, zn. van Hendrik Willemsz 't Hart (IXk) en Hanna Pietersdr Kuijvenhoven, ged. te Naaldwijk op 30 dec 1810, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Maasland op 19 dec 1868, tr. (resp. ongeveer 30 en 22 jaar oud) (1) te Maasland op 3 jul 1841 met Hester van der Kooij, dr. van Jacob Jacobsz van der Kooij en Cornelia van der Spek (zie Xk). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna 't Hart, geb. te Naaldwijk op 27 dec 1841, ovl. (33 jaar oud) te Maasland op 16 nov 1875, volgt XIc
  2.  Cornelia 't Hart, geb. te Maasland op 7 mrt 1844, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Maasland op 25 aug 1865 met Jan van der Lee, zn. van Dirk van der Lee en Neeltje Lugtigheid, geb. te Maasland op 29 mei 1843. 
  3.  Aagje 't Hart, geb. te Maasland op 2 mrt 1845, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam op 21 jul 1881, tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) te Maasland op 13 mei 1864 met Johannes (Jan) Valkenburg, zn. van Cornelis Valckenburg en Lena van Koole, geb. te Maassluis op 29 jul 1836, ovl. (45 jaar oud) te Rotterdam op 9 apr 1882. 
  4.  Doodgeb. dochter 't Hart, geb. te Maasland op 15 aug 1847. 
  5.  Jacoba 't Hart, geb. te Maasland op 1 sep 1848, ovl. (4 maanden oud) te Maasland op 1 jan 1849. 
  6.  Hendrik 't Hart, geb. te Maasland op 26 nov 1849, ovl. (34 jaar oud) te Maasland op 3 jan 1884, tr. (beiden 23 jaar oud) te Maasland op 16 mei 1873 met Johanna de Bruin, dr. van Jacob de Bruin en Catharina Keijzer, geb. te Maassluis op 30 nov 1849, ovl. (88 jaar oud) te Maasland op 13 mrt 1938. 
  7.  Jacob 't Hart, geb. te Maasland op 9 jan 1851, ovl. (4 dagen oud) te Maasland op 13 jan 1851. 
  8.  Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 24 jan 1852. 
  9.  Jacob 't Hart, geb. te Maasland op 16 jun 1853, ovl. (16 dagen oud) te Maasland op 2 jul 1853. 
  10.  Willem 't Hart, geb. te Maasland op 16 jun 1853, ovl. (één week oud) te Maasland op 23 jun 1853. 
  11.  Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 2 jan 1855. 
  12.  Jannetje 't Hart, geb. te Maasland op 2 apr 1857, ovl. (10 jaar oud) te Maasland op 16 nov 1867. 
  13.  Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 4 mei 1859. 
  Maarten 't Hart, tr. (resp. ongeveer 49 en 34 jaar oud) (2) te Maasland op 10 feb 1860 met Geertrui van Bodegom, dr. van Abraham van Bodegom en Keuntje Mus, geb. te Maassluis op 21 dec 1825, ovl. (90 jaar oud) te Rozenburg op 23 apr 1916. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willemina 't Hart, geb. te Maasland op 26 jan 1861, ovl. (69 jaar oud) te Rozenburg op 13 dec 1930, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Maasland op 8 mei 1885 met Abraham Kleijwegt, zn. van Klaas Kleijwegt en Jaapje van Oosten, geb. te Rozenburg op 1 aug 1862, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 11 apr 1941. 
  2.  Doodgeb. zoon 't Hart, geb. te Maasland op 15 mei 1862. 
  3.  Maartje 't Hart, geb. te Maasland op 10 jul 1863, ovl. (29 jaar oud) te Maasland op 6 aug 1892. 
  4.  Maarten 't Hart, geb. te Maasland op 5 mei 1866, ovl. (1 jaar oud) te Maasland op 18 jul 1867. 

Generatie XI

XIa.  Jacoba 't Hart, dr. van Pieter Pietersz 't Hart (Xc) en Marijtje van Baalen, geb. te Maasland op 22 sep 1822, ovl. (80 jaar oud) te Maasland op 22 mrt 1903, 
 een zoon: 
  1.  Koos 't Hart, geb. te Maasland op 21 aug 1841, ovl. (83 jaar oud) te Maassluis op 29 mei 1925, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Vlaardinger-Ambacht op 10 aug 1866 met Huibertje de Bruijn, dr. van Jacob de Bruin en Catharina Keijzer, geb. te Maassluis op 19 aug 1846, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 17 jun 1928. 


  Jacoba 't Hart, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Maasland op 20 feb 1845 met haar achterneef Arij Keijzer, zn. van Cornelis Jacobsz Keijzer en Elisabeth van Rijn, geb. te Maasland op 10 feb 1819, bouwman, ovl. (61 jaar oud) te Maasland op 6 dec 1880. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Keijzer, geb. te Maasland op 11 mei 1845, ovl. (63 jaar oud) te Schipluiden op 5 feb 1909, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Maasland op 19 jun 1868 met Jannetje van Berkel, dr. van Adrianus van Berkel en Jannetje Klapwijk, geb. te Maasland op 26 aug 1848, ovl. (80 jaar oud) te Schipluiden op 7 mrt 1929. 
  2.  Pieter Keijzer, geb. te Maasland op 24 jan 1847, ovl. (1 jaar oud) te Maasland op 3 mei 1848. 
  3.  Maria Keijzer, geb. te Maasland op 21 nov 1849, ovl. (66 jaar oud) te Maassluis op 23 mrt 1916, tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) te Maasland op 28 mei 1869 met Frank Poot, zn. van Simon Poot en Marijtje Poot, geb. te Maasland op 13 apr 1841, ovl. (76 jaar oud) te Maassluis op 19 feb 1918. 
  4.  Elizabeth Keijzer, geb. te Maasland op 14 mrt 1852, ovl. (21 jaar oud) te Rotterdam op 25 dec 1873, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Maasland op 18 apr 1873 met Gerrit van der Knaap, zn. van Jacob van der Knaap en Petronella van der Gaag, geb. te Maasland op 15 sep 1849, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 25 dec 1930. 
  5.  Pietertje Keijzer, geb. te Maasland op 17 aug 1853, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam op 12 okt 1930, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Rotterdam op 17 feb 1875 met Gerrit van der Knaap, zn. van Jacob van der Knaap en Petronella van der Gaag
  6.  Jacob Keijzer, geb. te Maasland op 14 feb 1855 (getuigen: Arij Wilschut en Pieter Bergwerf), bouwman op de Spartelhoeve, ovl. (75 jaar oud) te Maasland op 24 mrt 1930, begr. te Maasland, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Vrijenban op 27 apr 1881 met Willemina van der Spek, dr. van Nicolaas van der Spek en Beleke Treurniet, geb. te Vrijenban op 1 aug 1858, ovl. (73 jaar oud) te Maasland op 6 feb 1932, begr. te Maasland. 
  7.  Klazina Keijzer, geb. te Maasland op 13 jun 1858, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 14 dec 1939, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Maasland op 19 nov 1880 met Johannes van der Knaap, zn. van Jacob van der Knaap en Petronella van der Gaag, geb. te Maasland op 30 mei 1857, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam op 21 jan 1898. 
  8.  Jacoba Keijzer, geb. te Maasland op 8 mrt 1864, ovl. (5 jaar oud) te Maasland op 12 okt 1869. XIb.  Maartje 't Hart, dr. van Adrianus 't Hart (Xe) en Martijntje Immerzeel, geb. te 's-Gravenzande op 14 apr 1843, ovl. (41 jaar oud) te 's-Gravenzande op 13 mei 1884, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te 's-Gravenzande op 23 mei 1873 met Arij van Staalduinen, zn. van Leendert van Staalduinen en Cornelia van der Hof, geb. te Rozenburg op 23 jul 1845. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Stijntje Cornelia van Staalduinen, geb. te 's-Gravenzande op 28 mrt 1874, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1939, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Kethel en Spaland op 13 jul 1894 met Jan Bijl, zn. van Jan Bijl en Adriana Dijkshoorn, geb. te Kethel en Spaland op 11 dec 1870, ovl. (68 jaar oud) te Delft op 21 nov 1939. 

XIc.  Johanna 't Hart, dr. van Maarten 't Hart (Xm) en Hester van der Kooij, geb. te Naaldwijk op 27 dec 1841, ovl. (33 jaar oud) te Maasland op 16 nov 1875, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Maasland op 19 mei 1865 met Maarten van Buren, zn. van Bastiaan van Buuren en Geertje van der Burg, geb. te Maasland op 2 feb 1834. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hester van Buuren, geb. te Maasland op 8 nov 1867, ovl. (90 jaar oud) te Barendrecht op 30 jun 1958, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Maasland op 22 nov 1889 met Adrianus Keijzer, zn. van Cornelis Keijzer en Lena van Berkel, geb. te Maasland op 7 jul 1865, ovl. (50 jaar oud) te Barendrecht op 14 aug 1915.